Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksBầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

 
Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV
Ngày 27/5/2016, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ký văn bản công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
 
Sau hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử do Bộ Chính trị tổ chức, ngày 03/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, để triển khai các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử. Tiếp theo, ngày 04/02/2016 các huyện, thành phố Bến Tre đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử, đến ngày 05/02/2016, cấp cơ sở đã hoàn thành công tác triển khai công tác bầu cử trên địa bàn. 
 
Ngày 18/5/2016, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Thạnh Phú.  
 
Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Thạnh Phú diễn ra một cách khẩn trương. Các bước và công việc còn lại được các ngành liên quan và địa phương gấp rút thực hiện để đảm bảo sự thành công của công tác bầu cử.  
Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện khá tốt với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, đã góp phần chuyển tải thông tin kịp thời về cuộc bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác bầu cử. Tuy nhiên, qua theo dõi, một số ít cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử, cụ thể là tại cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc treo băng rol tuyên truyền bầu cử. 
 
Thông tin liên hệ của Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Bến Tre trước giờ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021Bến Tre trước giờ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Sau hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử do Bộ Chính trị tổ chức, ngày 03/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, để triển khai các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử. Tiếp theo, ngày 04/02/2016 các huyện, thành phố Bến Tre đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử, đến ngày 05/02/2016, cấp cơ sở đã hoàn thành công tác triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Sau hội nghị toàn quốc về công tác bầu cử do Bộ Chính trị tổ chức, ngày 03/02/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị cấp tỉnh, để triển khai các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử. Tiếp theo, ngày 04/02/2016 các huyện, thành phố Bến Tre đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử, đến ngày 05/02/2016, cấp cơ sở đã hoàn thành công tác triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.

Các công việc chuẩn bị cho bầu cử được ngành chức năng từ tỉnh đến cơ sở phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, kịp thời, chu đáo, cũng như việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được nhanh chóng tiến hành theo quy định cụ thể như: Ủy ban bầu cử (UBBC) cấp tỉnh 01, cấp huyện 09, cấp xã 164; Ban bầu cử: Quốc hội 03, HĐND tỉnh 21, HĐND cấp huyện 88 và HĐND cấp xã 1.153; và 1.404 Tổ bầu cử.

UBBC các cấp đã kịp thời ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, cụ thể: Quốc hội có 03 đơn vị bầu cử (trong đó, có 02 đơn vị bầu 02 đại biểu và 01 đơn vị bầu 03 đại biểu); HĐND tỉnh có 21 đơn vị (trong đó, có 08 đơn vị bầu 02 đại biểu và 13 đơn vị bầu 03 đại biểu); HĐND cấp huyện có 88 đơn vị (trong đó có 12 đơn vị bầu 02 đại biểu, 35 đơn vị bầu 03 đại biểu, 13 đơn vị bầu 04 đại biểu và 28 đơn vị bầu 05 đại biểu); HĐND cấp xã có 1.153 đơn vị (trong đó có 24 đơn vị bầu 02 đại biểu, 518 đơn vị bầu 03 đại biểu, 288 đơn vị bầu 04 đại biểu và 323 đơn vị bầu 05 đại biểu).

Về số lượng đại biểu Quốc hội và HĐND ở từng cấp chính thức được bầu: Quốc hội 07 đại biểu; HĐND cấp tỉnh 55 đại biểu; HĐND cấp huyện 321đại biểu; HĐND cấp xã 4.369 đại biểu. Công tác niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu được đúng thời gian luật định (trước ngày 12/4/2016); tổng số cử tri theo từng cấp bầu, cụ thể: 953.227 cử tri bầu đại biểu Quốc hội và 953.227 người bầu HĐND tỉnh; 953.060 cử tri bầu HĐND cấp huyện; 947.648 cử tri bầu người HĐND cấp xã.

1.JPG 

Hội nghị tiếp xúc cử tri với ứng viên tại Tp. Bến Tre (Ảnh H.C)

Điều đáng phấn khởi việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được cử tri nơi cư trú đồng tình cao. Cụ thể: Quốc hội, đã lấy ý kiến 12/12 người ứng cử ở 9 khu dân cư thuộc 9 xã, phường, thị trấn, số cử tri người có mặt 701/840 người được mời (nơi thấp nhất có 57 cử tri, nhiều nhất có 87 cử tri). Qua đó, có 08 ý kiến nhận xét cho 05 người ứng cử về ưu điểm, không nêu khuyết điểm, hạn chế. Kết quả biểu quyết tín nhiệm đối với 12 người ứng cử đều đạt 100%. HĐND tỉnh, đã lấy ý kiến 100/100 người ứng cử ở 79 khu dân cư của 56 xã, phường, thị trấn, số cử tri có mặt 5.292/6.904 người được mời (nơi thấp nhất có 55 cử tri, nhiều nhất có 115 cử tri). Qua đó, có 96 ý kiến nêu ưu điểm của người ứng cử, không có ý kiến cần xác minh, trả lời. Kết quả biểu quyết tín nhiệm đối với 100 người ứng cử đều đạt 100%.

HĐND cấp huyện đã lấy ý kiến 653/653 người ứng cử, kết quả biểu quyết tín nhiệm đối với 653 người ứng cử đều đạt trên 50%. HĐND cấp xã đã lấy ý kiến 8.817/8.817 người ứng cử (có 8.805/8.817 người có phiếu tín nhiệm trên 50%, đạt 99,86%; còn lại 12 đại biểu có phiếu tín nhiệm dưới 50%).

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sớm hơn thời gian quy định 04 ngày, kết quả: Quốc hội tổng số 10 người, cơ cấu, thành phần nữ 04 người (40%); trẻ 04 người (40%); tái cử 01 người (25%); Ngoài Đảng 01 người (10%); trên đại học 06 người (60%); Đại học 04 người (40%); không có trường hợp tự ứng cử. HĐND tỉnh, tổng số 89 người, cơ cấu, thành phần nữ 32 người (35,95%); trẻ 17 người (19,1%); tái cử 17 người (34%); ngoài Đảng 10 người (11,23%); tôn giáo: 04 người (4.49%); trên đại học 24 người (26,96%); Đại học 59 người (66,30%); dưới đại học 06 người (6,74%); tự ứng cử không có.

Đối với cấp huyện, cấp xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, sớm hơn thời gian quy định 02 ngày. Kết quả: HĐND cấp huyện, tổng số có 525 người, cơ cấu, thành phần nữ 197 người (37,52%); trẻ 113 người (21,52%); tái cử 146 người (45,63%); ngoài Đảng 61 người (11,61%); tôn giáo 18 người (0,19%); trên đại học 41 người (7,8%); Đại học 413 người (78,67%); dưới đại học 71 người (13,52 %); tự ứng cử 02 người (0,38%). HĐND cấp  xã, tổng số 7.262 người; cơ cấu, thành phần nữ có 2.736 người (37,67%); trẻ 2.672 người (36,79%); tái cử 2.511 người (57,60%); ngoài Đảng 1.145 người (15,77%); tôn giáo 108 người (1,48%); trên đại học 11 người (0,15%); Đại học 2.145 người (29,53%); dưới đại học 5.106 người (70,31%); tự ứng cử 39 người (0,54%).

2 (2).JPG 

Chuẩn bị điểm bỏ phiếu ở một xã nông thôn cho ngày bầu cử (Ảnh H.C)

Sau hiệp thương lần thứ 3, UBBC tỉnh đã lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử sớm hơn thời gian quy định 02 ngày. Vào ngày 27/4/2016 (đúng thời gian quy định), UBBC tỉnh công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử. UBBC cấp huyện, cấp xã cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp mình theo từng đơn vị bầu cử sớm hơn thời gian quy định.

Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp đã tập trung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp bắt đầu từ ngày 05/5/2016. Kết quả: Quốc hội tổ chức 37 cuộc (kết thúc vào ngày 16/5); HĐND tỉnh 118 cuộc (kết thúc vào ngày 17/5); HĐND cấp huyện 137 cuộc (kết thúc vào ngày 18/5); HĐND cấp xã: 1.301 cuộc (kết thúc vào ngày 18/5). Ghi nhận qua các cuộc tiếp xúc, ý kiến cử tri đóng góp nội dung xoay quanh các vấn đề: như: Cử tri mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên cần quan tâm và thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, đề đạt lên các cấp có thẩm quyền giải quyết; đồng thời, cử tri mong muốn, các ứng cử viên gửi lại chương trình hành động để cử tri giám sát sau khi trúng cử. Đề nghị mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho cả hộ gia đình người có công, vì hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ BHYT cả hộ; có chính sách hỗ trợ cho các sĩ quan nghỉ hưu, cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ ấp; có chính sách hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do hạn mặn gây ra; cần hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi để ngăn mặn, trữ ngọt; hỗ trợ giá dừa; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nhất là những người có BHYT; cung ứng điện sinh hoạt cho nông thôn; quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, an toàn giao thông; nghiêm trị tham nhũng, nhạc sống, ka-ra-ô-kê, tệ nạn xã hội; đầu tư cơ sở vật chất cho xây dựng nông thôn mới, … cần quan tâm đến việc xây dựng đạo đức xã hội.

3 (2).jpg 

Kiểm tra thùng phiếu trước giờ bầu cử tại Tổ bầu cử số 1, Phường 4, Tp Bến Tre (Ảnh H.C)

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã được ngành văn hóa thông tin đã tiếp nhận 70 khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử do Cục Văn hóa cơ sở hướng dẫn thực hiện tại các địa phương; cung cấp khẩu hiệu, tranh cổ động, đĩa CD phục vụ tuyên truyền bầu cử, hướng dẫn trang trí cung cấp tài liệu đến các tổ bầu cử. Các huyện, thành phố đã thực hiện trên 350 cụm pa nô, 2.000 băng ngang và băng rôn dọc, các xã phường, thị trấn đồng loạt treo băng rôn trên các trục đường chính, tại các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, với hình thức xã hội hóa, các địa phương, đơn vị đã phối hợp tuyên truyền về bầu cử bằng nhiều hình thức khá phong phú, đưa xe cổ động 2 lần/tuần qua các xã, phường, thị trấn để tuyên truyền về bầu cử. Riêng thành phố Bến Tre đã vận động xã hội hóa 1.000 băng rôn tuyên truyền trên các tuyến đường.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ tuyên truyền bầu cử như: Trung tâm văn hóa tỉnh, các huyện, thành phố xây dựng các tiểu phẩm và biểu diễn văn nghệ phục vụ tuyên truyền bầu cử. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tổ chức các buổi chiếu phim “Hỏi - Đáp bầu cử” tại các vùng nông thôn. Báo, đài tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng: Báo Đồng Khởi đăng tải danh sách ứng cử viên đại biểu QH, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và những điểm lưu ý về bầu cử, đưa về Tổ NDTQ sinh hoạt chuyên đề; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh và các Đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở, duy trì các chuyên mục tuyên truyền bầu cử, đăng tải các hoạt động chuẩn bị bầu cử, dành thời lượng thích hợp để phổ biến tiểu sử ứng cử viên đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp, duy trì thường xuyên liên tục 02 lượt/ngày.

4.JPG 

Trang trí điểm bỏ phiếu, khu vực bầu cử số 3, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm (Ảnh H.C)

 Về hoạt động tuyên truyền chiều sâu, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể các cấp triển khai công tác tuyên truyền, học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt tuyên truyền về kết quả của 03 lần hiệp thương, giới thiệu danh sách người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; Luật Bầu cử; kết quả hội nghị tiếp xúc cử tri; tiểu sử ứng cử viên các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Và thông qua các hình thức sinh hoạt, các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đã tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Một số nơi phát huy tốt vai trò tổ NDTQ, phân công đảng viên phụ trách tổ NDTQ; bản tin của xã biên soạn danh sách đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và hướng dẫn cách thức bầu cử cho từng cấp bầu, để cử tri cân nhắc lựa chọn. Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức tuyên truyền được 1.634 cuộc, với 30.787 lượt người tham dự. Hội Phụ nữ tổ chức tuyên truyền 539 cuộc với 14.314 lượt Hội viên và phụ nữ tham gia. Hội nông dân tổ chức tuyên truyền 5.678 cuộc với 120.223 lượt Hội viên tham gia.

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bầu cử cho cán bộ công đoàn chủ chốt huyện, ngành và các báo cáo viên, tuyên truyền viên của các đơn vị cơ sở, doanh nghiệp với trên 210 đại biểu tham dự. Nội dung giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn, tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; giới thiệu các đơn vị bầu cử trong tỉnh. LĐLĐ các huyện, thành phố tham gia kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử theo sự phân công. Các Công đoàn cơ sở xã, thị trấn đã tổ chức 164 cuộc tuyên truyền cho 6.561 đoàn viên, CNVCLĐ để giới thiệu cơ cấu, tiêu chuẩn, tiểu sử ứng cử viên đại biểu QH và HĐND các cấp; cử đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của ứng cử viên. Các Công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tổ chức 386 cuộc tuyên truyền bầu cử cho 28.953 đoàn viên, công nhân lao động. Đặc biệt Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh tổ chức đêm văn nghệ tuyên truyền bầu cử cho 500 CNVCLĐ tại Khu công nghiệp Giao Long.

Ngoài các công việc nêu trên, công tác phục vụ - hậu cần cho bầu cử cũng được chuẩn bị kịp thời, chu đáo như: cấp mới con dấu UBBC các cấp; hướng dẫn lập dự toán kinh phí, sử dụng kinh phí; in ấn và cấp phát tài liệu cho các huyện, thành phố (Quốc huy cho hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ; thẻ nhân viên Tổ bầu cử; hòm phiếu; danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đến các Tổ bầu cử; Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội; Biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND; Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND; Biên bản kiểm kê phiếu bầu cử; mẫu trung gian tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; mẫu trung gian tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; bản lời khai mạc bầu cử (dành cho Tổ Bầu cử); tờ Nội quy bầu cử; tờ Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu.

Công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội (ANTT-ATXH), lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng và các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai các mặt công tác theo Kế hoạch của Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các kế hoạch của Công an tỉnh đề ra. Tiếp tục phối hợp nắm tình hình dư luận trong nội bộ và nhân dân, phát hiện những vấn đề nổi lên, để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và UBBC các cấp giải quyết. Công an tỉnh đã tổ chức các đoàn tiếp tục đi kiểm tra công tác bảo vệ bầu cử, kết hợp với kiểm tra cao điểm vận động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc bầu cử; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu các cấp; đồng thời, đã phối hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền giáo dục pháp luật.... Các lực lượng nòng cốt tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đến ngày 12/5 (trước bầu cử 10 ngày), UBBC các cấp đã nhận 46 đơn khiếu nại, tố cáo (cấp tỉnh 07; cấp huyện: 07; cấp xã 32 đơn). Trong đó, có 10 đơn nặc danh (cấp tỉnh 02 đơn, cấp huyện 03 đơn, cấp xã 05 đơn). Đối với cấp tỉnh, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển 04 đơn về Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Giồng Trôm (đơn không khiếu nại tiêu chuẩn ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh) và đã đi kiểm tra, xác minh, hoàn thành báo cáo cho Tỉnh ủy và đề xuất giải quyết 01 đơn tố cáo ứng cử viên HĐND tỉnh. Đối với cấp huyện, cấp xã, đa số đơn thư tố cáo nhắc lại những nội dung cũ mà cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết. Những nội dung pháp sinh mới,  UBBC các cấp đã giao Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo xem xét, xử lý theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, UBBC tỉnh phân công 18 thành viên UBBC tỉnh phụ trách 09 huyện, thành phố. Các Tổ được phân công đã xây dựng Kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố, một số xã, phường, thị trấn, nhằm kịp thời nhắc nhở, hỗ trợ các địa phương khắc phục sai sót. Bên cạnh đó, lãnh đạo UBBC, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Nội vụ và các Tiểu ban phục vụ bầu cử đồng loạt tiến hành kiểm tra, giám sát các huyện, thành phố, một số xã, phường, thị trấn. Trong 02 ngày 21 và 22/5, UBBC các cấp đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với việc trang trí địa điểm bỏ phiếu, hoạt động của Tổ bầu cử, tiến độ bỏ phiếu của cử tri, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông,… ảnh hưởng đến công tác bầu cử, để kịp thời chỉ đạo, giải quyết.

Nhìn chung, Bến Tre đã triển khai các bước chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, theo đúng tiến độ, kế hoạch và lịch công tác đề ra, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. Các công tác chuẩn bị từ khâu ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bầu cử; công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền; công tác đảm bảo ANTT-ATXH trên toàn tỉnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phục vụ, hậu cần; công tác kiểm tra, giám sát; công tác tập huấn nghiệp vụ cho UBBC, Ban bầu cử các cấp và Tổ bầu cử. Tất cả đều được tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Tuy vậy, cũng còn mặt hạn chế như: Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan một số nơi triển khai chưa đều, phần lớn chỉ tập trung tại các trụ sở, điểm bỏ phiếu; chưa ưu tiên quan tâm xây dựng các cụm panô, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các khu đông dân cư; việc treo dán khẩu hiệu, tiểu sử ứng cử viên một số nơi chưa hợp lý, thiếu nghiêm túc (như treo quá cao, hoặc quá thấp, băng ngang treo vào hàng rào thiếu nghiêm túc); tuyên truyền chiều sâu còn hạn chế, chưa đảm bảo thông tin về số người ứng cử, số đại biểu được bầu ở từng cấp bầu đến từng cử tri,…. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, có 06 xã không đạt cơ cấu tỷ lệ nữ (dưới 35%); phát sinh 01 trường hợp ứng cử viên HĐND xã qua đời. Một số nơi, khi tổ chức tiếp xúc cử tri, số lượng cử tri chưa đạt yêu cầu, phải tổ chức lại. Công tác bảo vệ ANTT-ATXH hội vẫn còn một ít bà con còn tiếp tục khiếu nại đất tập đoàn sản xuất, khiếu nại về chợ ở các huyện Ba Tri, Giồng Trôm, Thạnh Phú. Bên cạnh đó, còn ít sai sót trong việc in ấn danh sách, Tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, nhất là cấp huyện, cấp xã, nhưng đã được kịp thời khắc phục. Vẫn còn phát sinh 02 đơn tố cáo sau khi hết thời gian giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đương sự khiếu nại được UBBC cùng cấp mời đến giải thích thỏa đáng theo luật định.

Để ngày hội non sông đất nước - ngày 22 tháng 5 năm 2016 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020, là sự kiện trọng đại trong tháng 5/2016 của đất nước ta thành công tốt đẹp, lãnh đạo tỉnh ta đã đề ra những công việc tập trung như:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về cuộc bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, thông qua hệ thống Tổ nhân dân tự quản, tuyên truyền đến cử tri và màu phiếu bầu, nội quy, trình tự bỏ phiếu, danh sách, tiểu sử ứng cử viên và số người ứng cử, số người được bầu ở từng cấp bầu...

Thành viên UBBC tỉnh, UBND cấp huyện kiểm tra các xã, phường, thị trấn về công tác chuẩn bị bầu cử, trong đó, cần quan tâm đến công tác niêm yết danh sách, tiểu sử ứng cử viên, trang trí phòng bỏ phiếu, chốt danh sách cử tri,...

Tổ bầu cử tiến hành họp phân công nhiệm vụ thành viên; đến ngày 21/5/2016, Tổ bầu cử hoàn thành việc trang trí phòng bỏ phiếu và cử người trực, bảo vệ theo quy định.

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và các Tiểu ban phục vụ bầu cử tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đã ban hành. Lưu ý, đối với Tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội các cấp, cần có phương án bảo vệ các tài liệu đã niêm yết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối trong những ngày trước, trong và sau bầu cử.

Ngày 22/5/2016, ngày toàn dân đi bầu cử: Các tổ chức bầu cử phân công trực và tiến hành các công việc theo quy định; thực hiện nghiêm chế độ, nội dung, thời gian báo cáo trước, trong và sau ngày bầu cử; đồng thời triển khai thực hiện trách nhiệm cao, chặt chẽ, nghiêm túc thời gian kết thúc bầu cử đúng quy định. 

Sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử lập các biên bản về kết quả bầu cử, gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- UBBC các cấp báo cáo kết quả sơ bộ và báo cáo kết quả chính thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo tiến độ đề ra; đồng thời, tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

22/05/2016 12:00 CHĐã ban hànhVăn Thanh
Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày 27/5/2016, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ký văn bản công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 27/5/2016, ông Võ Thành Hạo - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ký văn bản công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức vào ngày 22/5 vừa qua, toàn tỉnh có tổng số cử tri đi bầu là 974.648 người, đạt tỷ lệ 99,93%. Về kết quả bầu cử, có 55 người trúng cử trong số 89 người ứng cử, đủ số lượng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Công bố số 82/CB-UBBC ngày 25/4/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre về số lượng đại biểu HĐND tỉnh (Danh sách trúng cử cụ thể - Tải tài liệu).

Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV về Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo đó, có 974.648 cử tri tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ 99,93%, kết quả là bầu đủ số lượng 7 đại biểu theo chỉ tiêu ấn định.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia đang tập hợp tất cả các biên bản xác định kết quả bầu cử từ các tỉnh và sẽ lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước. Chậm nhất là ngày 11/6, sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV. 

30/05/2016 10:00 SAĐã ban hànhN.Th
Quyết định về việc thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIVQuyết định về việc thành lập 03 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

​Xem tập tin đính kèm 535-QD-UBND.pdf

16/03/2016 10:10 SAĐã ban hành
Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Thạnh Phú Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Thạnh Phú
Ngày 18/5/2016, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Thạnh Phú.

Ngày 18/5/2016, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh do ông Võ Thành Hạo – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại huyện Thạnh Phú.


Ông Võ Thành Hạo - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra danh sách cử tri. (Ảnh: Văn Minh)

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu tại xã Thạnh Hải, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử huyện Thạnh Phú và xã Thạnh Hải.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Thạnh Phú, đến thời điểm này huyện đã cấp phát xong thùng phiếu, con dấu cho các xã thị, trấn. Việc cấp phát thẻ cử tri đã xong, số cử tri có tăng so với thời điểm niêm yết ban đầu và tiếp tục được cập nhật. Toàn huyện có 153 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 106 khu vực bỏ phiếu ở nhà dân, còn lại là đình, trường học, nhà văn hóa xã và trụ sở ấp. Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử đã được triển khai.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền luôn được các địa phương trên địa bàn huyện chú trọng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Nhất là tuyên truyền cho cử tri hiểu rõ về danh sách, tóm tắt tiểu sử ứng cử viên; số lượng ứng cử viên cần bầu theo từng cấp; ngày giờ, địa điểm bỏ phiếu và màu các phiếu bầu.

9987_1852016_14385.jpg 

Đoàn kiểm tra nghe huyện Thạnh Phú báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử. (Ảnh: Văn Minh)

Phát biểu tại buổi làm việc ông Võ Thành Hạo – Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá huyện Thạnh Phú đã cơ bản thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử. Thời gian tới huyện cần tập trung hết sức quyết liệt thực hiện đạt 4 yêu cầu trong công tác bầu cử: bầu đạt số lượng ứng cử viên của từng cấp, bầu đúng cơ cấu nhân sự, bầu cử phải tuyệt đối an toàn và ngày bầu cử phải thật sự là ngày hội của toàn dân, hạn chế đến mức thấp nhất cử tri đi bầu thay.

Để thực hiện tốt 4 yêu cầu trên, huyện cần quan tâm một số vấn đề trọng tâm như: tổ chức họp Tổ nhân dân tự quản để phổ biến cho cử tri hiểu rõ những vấn đề cơ bản về bầu cử để bầu đúng, bỏ đúng. Vận hành tốt các Tổ bầu cử, đặc biệt là người phát phiếu và hướng dẫn bỏ phiếu. Bên cạnh đó, trang trí phòng bỏ phiếu phải thật đảm bảo trang trọng, thuận lợi và đủ sáng. Đồng thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử, thực hiện đúng luật về thời gian khai mạc và kết thúc bỏ phiếu. Công tác kiểm phiếu, thống kê phải thật chính xác.

18/05/2016 2:00 CHĐã ban hànhVăn Minh
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cửCông bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử

​Xem tập tin đính kèm 86_CB_UBBC_QH.pdf

04/05/2016 10:30 SAĐã ban hành
Thông tin liên hệ của Ủy ban bầu cử tỉnh Bến TreThông tin liên hệ của Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre
Thông tin liên hệ của Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre

I. Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh:

- Địa điểm cơ quan Thường trực: Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre.

- Số điện thoại: 0753.822.481.

- Số Fax: 0753.816.496.

- Địa chỉ: Số 11, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

II. Danh sách Ủy ban bầu cử tỉnh:

STTHọ và tên​Chức vụ
01Ông Võ Thành HạoBí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Chủ tịch
02Ông Cao Văn TrọngChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Phó Chủ tịch
03Ông Nguyễn Hải ChâuPhó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh: Phó Chủ tịch
04Ông Trần Dương TuấnChủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Phó Chủ tịch
Các Ủy viên:
05Bà Hồ Thị Hoàng Yến
06Ông Trần Thanh Vũ
07Ông Cao Văn Dũng
08Ông Huỳnh Thanh Hiếu
09Ông Võ Thành Đồng
10Ông Võ Văn Hội
11Ông Hồ Tính Kiệp
12Ông Đặng Ngọc Anh
13Ông Phan Tuấn Thanh
14Bà Phạm Thị Thanh Thảo
15Ông Đoàn Văn Đảnh
16Ông Lê Văn Quyền
17Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung
18Ông Trần Quốc Việt
19Ông Đoàn Công Dũng
20Ông Nguyễn Văn Tuấn
21Ông Huỳnh Văn Hùng
22Ông Trần Văn Thanh
23Ông Lê Hoàng Anh
24Ông Phạm Thanh Trúc
25Ông Nguyễn Tiến Dũng
26Ông Trần Văn Hữu
27Ồng Lê Ngọc Hân
28Ông Dương Phú Hưng
29Ông Lê Văn Mười

​ 


01/03/2016 2:00 CHĐã ban hành
Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày 25/02/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 25/02/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-UBND ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 đươc bầu là 55 đại biểu. Số đơn vị bầu cử là 21 đơn vị.

Trong đó, thành phố Bến Tre có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 05 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 1, gồm 03 xã Mỹ Thành, Bình Phú, Sơn Đông và 04 phường Phú Tân, phường 5, phường 6 và phường 7; với dân số 49.503 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 2, gồm 04 xã Phú Nhuận, Nhơn Thạnh, Mỹ Thạnh An, Phú Hưng và 06 phường 1, 2, 3, 4, 8 và phường Phú Khương; với dân số 72.285 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Huyện Giồng Trôm có 03 đơn vị bầu cử, được bầu 07 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 3, gồm 11 xã: Mỹ Thạnh, Phong Nẩm, Phong Mỹ, Lương Hòa, Lương Quới, Lương Phú, Thuận Điền, Sơn Phú, Phước Long, Hưng Phong, Long Mỹ; với dân số 71.879 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 4, gồm thị trấn Giồng Trôm và 04 xã: Bình Hòa, Châu Bình, Châu Hòa, Bình Thành; với dân số 45.036 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 5, gồm 06 xã: Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Hưng Nhượng; với dân số 50.447 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Huyện Ba Tri có 03 đơn vị bầu cử, được bầu 08 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 6, gồm 04 xã: Bảo Thạnh, Bảo Thuận, Tân Thủy, An Thủy; với dân số 46.076 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 7, gồm thị trấn Ba Tri và 08 xã: Phú Lễ, Phú Ngãi, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, An Đức, An Hòa Tây, An Bình Tây, An Hiệp; với dân số 72.896 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 8, gồm 11 xã: Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Tân Xuân, Tân Mỹ, Phước Tuy, Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Ngãi Trung, An Phú Trung; với dân số 68.359 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Huyện Châu Thành có 03 đơn vị bầu cử, được bầu 07 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 9, gồm thị trấn Châu Thành và 10 xã: Giao Hòa, An Hóa, Hữu Định, Phước Thạnh, An Phước, Giao Long, Quới Sơn, Phú An Hòa, Tân Thạch, Tam Phước; với dân số 73.541 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 10, gồm 06 xã: Phú Túc, Phú Đức, An Khánh, Tường Đa, Sơn Hòa, An Hiệp; với dân số 43.569 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 11, gồm 05 xã: Tân Phú, Tiên Thủy, Tiên Long, Quới Thành, Thành Triệu; với dân số 47.180 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Huyện Bình Đại có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 12, gồm 12 xã: Tam Hiệp, Long Định, Long Hòa, Phú Thuận, Châu Hưng, Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, Thới Lai, Phú Vang, Lộc Thuận, Định Trung, Phú Long; với dân số 63.607 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Đơn vi bầu cử số 13, gồm thị trấn Bình Đại và 07 xã: Bình Thới, Bình Thắng, Đại Hòa Lộc, Thạnh Trị, Thạnh Phước, Thừa Đức, Thới Thuận; với dân số 67.533 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Huyện Mỏ Cày Bắc có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 05 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 14, gồm 07 xã: Tân Thanh Tây, Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân, Tân Bình, Hòa Lộc, Tân Thành Bình, Thành An; với dân số 63.915 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 15, gồm 06 xã: Thanh Tân, Thạnh Ngãi, Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung, Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung A; với dân số 45.317 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Huyện Mỏ Cày Nam có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 16, gồm thị trấn Mỏ Cày và 08 xã: Định Thủy, Phước Hiệp, Đa Phước Hội, Tân Hội, An Thạnh, Bình Khánh Đông, Bình Khánh Tây, Thanh Thới B; với dân số 74.044 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 17, gồm 08 xã: Hương Mỹ, Ngãi Đăng, Tân Trung, Cẩm Sơn, Minh Đức, Thành Thới A, An Thới, An Định; với dân số 72.094 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Huyện Thạnh Phú có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 18, gồm thị trấn Thạnh Phú và 08 xã: Bình Thạnh, Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh, Quới Điền, Hoà Lợi, Mỹ Hưng; với dân số 64.940 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 19, gồm 09 xã: An Thuận, An Thạnh, An Điền, An Nhơn, An Qui, Mỹ An, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải; với dân số 62.724 người được bầu 03 đại biểu (05 ưng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).

Huyện Chợ Lách có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 05 đại biểu, gồm:

Đơn vị bầu cử số 20, gồm 05 xã: Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Long Thới; với dân số 49.999 người, được bầu 02 đại biểu (03 ứng cử viên bầu lấy 02 đại biểu).

Đơn vị bầu cử số 21, gồm thị trấn Chợ Lách và 05 xã: Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định, Hoà Nghĩa, Tân Thiềng; với dân số 59.519 người, được bầu 03 đại biểu (05 ứng cử viên bầu lấy 03 đại biểu).


26/02/2016 3:35 CHĐã ban hành
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, sau Hội nghị trực tuyến của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sáng ngày 19/02/2016, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Hội LHPN 8 huyện quán triệt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre chủ trì Hội Nghị.

​Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ về quyền và trách nhiệm trong xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; vận động phụ nữ tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, sau Hội nghị trực tuyến của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, sáng ngày 19/02/2016, Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với Hội LHPN 8 huyện quán triệt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre chủ trì Hội Nghị.

9213_2422016_13422.JPG 

Đại biểu điểm cầu Bến Tre đang chăm chú theo dõi, lắng nghe Hội nghị trực tuyến của Trung ương Hội LHPN Việt Nam (ngày 4/2/2016). (Ảnh: Trần Thị Sẵn)

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 25/01/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre về việc tham gia công tác bầu cử; Kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện Khoản 1, Khoản 3 Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong hệ thống Hội LHPN tỉnh Bến Tre.

Theo đó, các cấp hội phải tích cực, chủ động giới thiệu nguồn nhân sự nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đạt tỷ lệ ít nhất 35%; căn cứ quyền và trách nhiệm của tổ chức hội theo luật định và nội dung chương trình ký kết với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, các cấp hội phụ nữ chủ động, tích cực tham gia bầu cử đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; tập trung công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đi bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ ít nhất 95% cử tri nữ đi bầu, góp phần đạt ít nhất 30% nữ trúng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu đã thảo luận, báo cáo kết quả tỷ lệ nữ sau bước hiệp thương lần thứ nhất, phản ảnh thuận lợi, khó khăn, đề xuất các giải pháp nhằm nâng chất lượng, tỷ lệ nữ ở các bước hiệp thương tiếp theo, đảm bảo đạt tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

 

Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre quán triệt công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh. (Ảnh: Trần Thị Sẵn)

Bà Phạm Thị Thanh Thảo – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã yêu cầu Hội LHPN các cấp trong tỉnh phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên trong tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử (ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử tại địa phương); chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Trong công tác giám sát chuyên đề việc thực hiện Khoản 1, Khoản 3 Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Hội LHPN các cấp phải phát huy vai trò, trách nhiệm nhằm góp phần đảm bảo tỷ lệ và chất lượng phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp; tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề phải đồng bộ, thống nhất, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; đảm bảo việc thực hiện giám sát theo đúng Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Bộ Chính trị và Thông tri hướng dẫn về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Sau hội nghị trực tuyến, dự kiến trung tuần tháng 3/2016; Hội LHPN tỉnh Bến Tre sẽ triển khai kế hoạch phối hợp với Ủy ban Y tế Hà Lan, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh, Ban Quản lý dự án RADCC tổ chức tập huấn cho các nữ ứng cử viên cấp tỉnh, huyện, thành phố lần đầu ứng cử; mời các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu đến chia sẻ kinh nghiệm; phân công Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri để hỗ trợ, động viên nữ ứng cử viên (ngay sau khi có danh sách cuối cùng ở vòng hiệp thương lần 3) đồng thời tiếp tục chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tham gia tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.​​

24/02/2016 10:10 SAĐã ban hành
Thạnh Phú hướng về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấpThạnh Phú hướng về bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp
Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Thạnh Phú diễn ra một cách khẩn trương. Các bước và công việc còn lại được các ngành liên quan và địa phương gấp rút thực hiện để đảm bảo sự thành công của công tác bầu cử.

Hiện nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Thạnh Phú diễn ra một cách khẩn trương. Các bước và công việc còn lại được các ngành liên quan và địa phương gấp rút thực hiện để đảm bảo sự thành công của công tác bầu cử.

9963_1652016_14359.jpg 

Công tác tuyên truyền được chú trọng. (Ảnh: Văn Minh)

Huyện tập trung, quan tâm lãnh, chỉ đạo tiến hành các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy trình, thủ tục. Qua 3 bước hiệp thương, cấp huyện có 57 đại biểu ứng cử để bầu lấy 35 đại biểu; cấp xã có tổng số đại biểu ứng cử là 797 để bầu lấy 476 đại biểu. Tỷ lệ nữ, trẻ, ngoài Đảng và tái cử đều được đảm bảo theo quy định. Số đơn vị bầu cử cấp huyện là 9 và cấp xã có 125 đơn vị bầu cử với 153 khu vực bỏ phiếu. Qua điều tra, lập và niêm yết danh sách cử tri, toàn huyện có hơn 90.000 cử tri sẽ tham gia bầu cử lần này.

Các bước tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri, niêm yết danh sách tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. In ấn tài liệu phục vụ bầu cử, phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử được hoàn thành theo đúng luật định. Tiểu ban an ninh, trật tự cấp huyện và các xã, thị trấn triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự nhằm đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi và an toàn.

Công tác tuyên truyền luôn được huyện quan tâm với nhiều hình thức như trực quan, trên sóng Đài Truyền thanh, xe lưu động và qua Tổ nhân dân tự quản, các Chi tổ hội. Các cuộc tiếp xúc giữa các ứng cử viên với cử tri thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân trên địa bàn về công tác bầu cử. Các khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được đặt tại trung tâm xã, thị trấn không chỉ làm cho đường xá thêm phần rực rỡ mà còn góp phần nâng cao nhận thức mọi người, đem không khí bầu cử đến gần với người dân hơn.

 

Cử tri tìm hiểu về ứng cử viên. (Ảnh: Văn Minh)

Ông Tô Văn Ba ở xã Quới Điền, một lão thành cách mạng, nguyên Chủ tịch UBND huyện, nay đã 93 tuổi rồi nhưng trong những ngày qua ông luôn theo dõi diễn tiến cuộc bầu cử. Qua cuộc bầu cử lần này, ông mong mỏi nhiều điều đối với các đại biểu trúng cử. Ông Tô Văn Ba cho biết: "Nếu đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân mà được cử tri tín nhiệm bầu mình lên, thì mình phải hết sức sát dân, chăm lo cho dân. Muốn như vậy, thì phải rèn đức luyện tài, có chương trình hành động sát thực tế tình hình người dân từng vùng miền, để giải quyết đời sống cho nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân".                                                      

Bà Đặng Thị Minh, 78 tuổi, ở xã An Thuận luôn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, những ngày qua bà có mặt đầy đủ trong các buổi tiếp xúc cử tri và đặt nhiều kỳ vọng qua cuộc bầu cử lần này. Bà Minh nói: "Tôi mong rằng sau khi trúng cử đại biểu phải làm hết sức mình, hết lòng phục vụ nhân dân và lắng nghe ý kiến của cử tri. Thực hiện tốt những gì đã hứa với dân qua các buổi tiếp xúc cử tri".

Ông Phạm Văn Vạn ở xã Thạnh Hải là hộ kinh doanh du lịch ở khu du lịch biển Cồn Bửng. Ông mong muốn sau khi trúng cử, các đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình đem lại nhiều lợi ích cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường tại khu du lịch Cồn Bửng. Bản thân ông mong mau đến ngày bầu cử để thực hiện quyền công dân của mình. Ông Vạn cho biết: "Tôi cũng như người thân trong gia đình sẽ chấp hành tốt Luật Bầu cử, đi bầu cử đúng giờ; bỏ phiếu theo thứ tự; chọn người tài, đức để lo cho dân".

5 năm mới có 1 lần, cuộc bầu cử sắp diễn ra, mọi người dân trên địa bàn huyện đang háo hức chờ đến ngày bầu cử 22/5 để tự tay cầm lá phiếu bầu chọn ứng cử viên mà mình cảm thấy xứng đáng nhất, qua đó gửi gấm nhiều niềm tin và kỳ vọng.

16/05/2016 2:05 CHĐã ban hànhVăn Minh
Công bố danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 theo đơn vị bầu cửCông bố danh sách ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016-2021 theo đơn vị bầu cử

​Xem tập tin đính kèm 82_CB_UBBC_HDND.pdf

04/05/2016 10:30 SAĐã ban hành
Quyết định về việc thành lập 21 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhQuyết định về việc thành lập 21 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

​Xem tập tin đính kèm 536-QD-UBND.pdf

16/03/2016 10:15 SAĐã ban hành
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử tại các cơ quan, đơn vịĐẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử tại các cơ quan, đơn vị
Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện khá tốt với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, đã góp phần chuyển tải thông tin kịp thời về cuộc bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác bầu cử. Tuy nhiên, qua theo dõi, một số ít cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử, cụ thể là tại cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc treo băng rol tuyên truyền bầu cử.

​Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện khá tốt với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, đã góp phần chuyển tải thông tin kịp thời về cuộc bầu cử đến cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác của mọi công dân, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác bầu cử. Tuy nhiên, qua theo dõi, một số ít cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đến tuyên truyền cổ động trực quan về bầu cử, cụ thể là tại cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc treo băng rol tuyên truyền bầu cử.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả thông tin, tuyên truyền, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Ngày 13/5/20146 Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các công việc sau:

Tiếp tục quan tâm thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và các quy định, hướng dẫn liên quan đến cuộc bầu cử đại biêu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016¬-2021. Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân chủ động, tự giác, tích cực tham gia bầu cử vào ngày 22/5/2016 đầy đủ, đúng thời gian quy định.

Thực hiện treo băng rol trước trụ sở cơ quan và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo băng rol tuyên truyền, cổ động về bầu cử ở phía trước cơ quan, đồng thời vận động, khuyến khích các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn treo băng rol tuyên truyền về bầu cử, nhằm góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biếu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Từng cơ quan, đơn vị chọn lựa nội dung băng rol tuyên truyền theo các khẩu hiệu sau:

Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!

Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!

Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền lợi của mỗi công dân!

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là ngày hội của toàn dân!

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021!

16/05/2016 2:00 CHĐã ban hànhVũ Hải
Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 17 tháng 02 năm 2016 về hồ sơ ứng cử, địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 17 tháng 02 năm 2016 về hồ sơ ứng cử, địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Thông báo số 04/TB-UBBC ngày 17 tháng 02 năm 2016 về hồ sơ ứng cử, địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

04-TB-UBBC.pdf

Tải về 04-TB-UBBC.zip

24/02/2016 9:00 SAĐã ban hành
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer