Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019) 
 
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019) 
 
Bổ sung danh sách giám định viên tư pháp 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019) 
 
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre) 
 
Nhận định tình hình khí tượng tháng 01 năm 2019 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019NewThông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

​UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo thông báo này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ thứ hai, ngày 4/2/2019 đến hết thứ sáu ngày 8/2/2019 (tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Như vậy, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, công chức, viên chức được nghỉ liền 9 ngày, từ thứ bảy ngày 2/2/2019 đến hết chủ nhật ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, bệnh viện, công ty, xí nghiệp và hộ dân trên toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc từ 6 giờ sáng ngày 4/2/2019 đến hết ngày 8/2/2019 (tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Thông tin chi tiết xem tập tin đính kèm:

16-TB-UBND-20190117.pdf

18/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhThông báo23No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)

​Xem tập tin

DBDM16012019.pdf

Tải tập tin

DBDM16012019.zip

16/01/2019 8:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn70No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)
15/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn34No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)

​Xem tập tin

KTTV11012019.pdf

Tải tập tin

KTTV11012019.zip

11/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)

​Xem tập tin

DBDM09012018.pdf

Tải tập tin

DBDM09012018.zip

09/01/2019 10:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn132No
Bổ sung danh sách giám định viên tư phápBổ sung danh sách giám định viên tư pháp
Bổ sung danh sách giám định viên tư pháp
09/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo174No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Tu ngay 08 den 15_01_2019.pdf

08/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn60No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)

Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 02_2019.pdf

07/01/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)

​Xem tập tin

DBDM04012019.pdf

Tải tập tin

DBDM04012019.zip

04/01/2019 4:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn121No
Nhận định tình hình khí tượng tháng 01 năm 2019Nhận định tình hình khí tượng tháng 01 năm 2019
Nhận định tình hình khí tượng tháng 01 năm 2019

​Xem tập tin

KTTV02012019.pdf

Tải tập tin

KTTV02012019.zip

02/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/01/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/01/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/01/2019)

​Xem tập tin

KTTV020120192.pdf

Tải tập tin

KTTV020120192.zip

02/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn46No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/01/2019 (Tuần 01/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/01/2019 (Tuần 01/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/01/2019 (Tuần 01/2019)

​Xem tập tin

DBDM02012019.pdf

Tải tập tin

DBDM02012019.zip

02/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn95No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2019)
02/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/12/2018 đến ngay 01/01/2019 (Tuần 52/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/12/2018 đến ngay 01/01/2019 (Tuần 52/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/12/2018 đến ngay 01/01/2019 (Tuần 52/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu ngay 25-12-2018 den 01-01-2019_Tuan 52.pdf

25/12/2018 10:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 52_2018.pdf

25/12/2018 7:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn35No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/12/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/12/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/12/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tu 21 den 31_12_2018.pdf

21/12/2018 4:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn61No
Bến Tre thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2019 Bến Tre thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2019
Bến Tre thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 347_TB_UBND.pdf

20/12/2018 5:30 CHĐã ban hànhThông báo562No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 21 đến 27/12/2018) Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 21 đến 27/12/2018)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 21 đến 27/12/2018)
18/12/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 18 đến 25/12/2018) (Tuần 51/2018)Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 18 đến 25/12/2018) (Tuần 51/2018)
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 18 đến 25/12/2018) (Tuần 51/2018)

​Xem tập tin

KTTV181220181600.pdf

Tải tập tin

KTTV181220181600.zip

18/12/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn85No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 51_nam 2018.pdf

18/12/2018 8:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin

KTTV17122018(1).pdf

Tải tập tin

KTTV17122018(1).zip

17/12/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn57No
Về việc tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạoVề việc tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: TB_345_UBND_Thi tuyen chuc danh PGD So GD-DT.pdf

17/12/2018 7:00 SAĐã ban hànhThông báo441No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến ngày 20/12/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến ngày 20/12/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến ngày 20/12/2018)

​Xem tập tin

KTTV11122018.pdf

Tải tập tin

KTTV11122018.zip

11/12/2018 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50 năm 2018)
10/12/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
 Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018) Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong tu 05 den 09_12_2018_lan 2.pdf

07/12/2018 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong tu ngay 05 den 09_12.pdf

06/12/2018 1:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 49_2018.pdf

04/12/2018 1:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn54No
Thông báo Kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạoThông báo Kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thông bào số 331/TB-HĐTT ngày 30/11/2018 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo Kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem tập tin đính kèm: ​ TB_331_UBND_20181130.pdf

03/12/2018 3:00 CHĐã ban hànhThông báo526No
Nhận định tình hình khí tượng tháng 12 năm 2018Nhận định tình hình khí tượng tháng 12 năm 2018
Nhận định tình hình khí tượng tháng 12 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tinh hinh Thang 12_2018.pdf

03/12/2018 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)

​Xem tập tin đính kèm: CBTC_Dot trieu cuong tu 05 den 09_12_2018.pdf

03/12/2018 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer