Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)
Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)
20/03/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn62No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 12 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 12 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 12 năm 2018)
20/03/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn24No
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủThông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết nội dung: 73_ThongBao_UBNDTinh.pdf

Tải tập tin: 73_ThongBao_UBNDTinh.zip

20/03/2018 8:00 SAĐã ban hànhThông báo83No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20/03/2018 (Tuần 11/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20/03/2018 (Tuần 11/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20/03/2018 (Tuần 11/2018)
14/03/2018 10:30 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn235No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 11 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 11 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 11 năm 2018)
12/03/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Trên Sông Hàm Luông)Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Trên Sông Hàm Luông)
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Trên Sông Hàm Luông)
12/03/2018 10:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn159No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/03/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/03/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/03/2018)
12/03/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn64No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến 22/3/2018)Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến 22/3/2018)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến 22/3/2018)

Xem chi tiết nội dung: TinCanhBaoTrieuCuong_17_22_3_2018.pdf

Tải tập tin: ​TinCanhBaoTrieuCuong_17_22_3_2018.zip

09/03/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/03/2018 (Tuần 10/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/03/2018 (Tuần 10/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/03/2018 (Tuần 10/2018)
06/03/2018 4:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn98No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2018)
06/03/2018 9:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Thông báo số 02 Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018Thông báo số 02 Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018
Thông báo số 02 Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018
05/03/2018 9:10 SAĐã ban hànhThông báo357No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 03 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 03 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 03 năm 2018

​Xem tập tin

KTTVThang01032018.pdf

Tải tập tin

KTTVThang01032018.zip

02/03/2018 9:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/03/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/03/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/03/2018)

​Xem tập tin

KTTV01032018.pdf

Tải tập tin

KTTV01032018.zip

02/03/2018 9:05 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn60No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/02 đến ngày 06/03/2018 (Tuần 09/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/02 đến ngày 06/03/2018 (Tuần 09/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/02 đến ngày 06/03/2018 (Tuần 09/2018)

​Xem tập tin

DBDMT092018.pdf

Tải tập tin

DBDMT092018.zip

27/02/2018 2:35 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn236No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2018)
27/02/2018 8:20 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 đến ngày 06/03/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 đến ngày 06/03/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 đến ngày 06/03/2018)
26/02/2018 2:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn54No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 28/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 28/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 28/02/2018)
22/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn77No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2018)
21/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27/02/2018 (Tuần 08/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27/02/2018 (Tuần 08/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27/02/2018 (Tuần 08/2018)
21/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn146No
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreDự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
21/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV07N12022018.pdf

Tải tập tin

KTTV07N12022018.zip

12/02/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)

Xem tập tin

KTTVTuan12022018.pdf

Tải tập tin

KTTVTuan12022018.zip

12/02/2018 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
12/02/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn64No
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngThông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Chi tiết nội dung xem tập tin đính kèm: ThongBao_PGDSoXayDung.pdf

Tải về: ThongBao_PGDSoXayDung.zip

06/02/2018 4:25 CHĐã ban hànhThông báo822No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)
06/02/2018 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn90No
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công ThươngThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương
05/02/2018 4:35 CHĐã ban hànhThông báo771No
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
05/02/2018 10:35 SAĐã ban hànhThông báo551No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
02/02/2018 3:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn71No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)
Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Tải về:
01/02/2018 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn83No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018
01/02/2018 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn71No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer