Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 11/08/2016, 15:07
Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bến Tre năm 2017
11/08/2016 | Vũ Hải
Để triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong năm 2017, UBND tỉnh đã có văn bản triển khai và yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, trong quá trình thực hiện phải có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình quản lý.

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong năm 2017, UBND tỉnh đã có văn bản triển khai và yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, trong quá trình thực hiện phải có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa bàn mình quản lý.

Hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở địa phương

Tiếp tục triển khai và hoàn thành dự án khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Bình Thắng, huyện Bình Đại (hạng mục cải thiện môi trường, cảnh quan rạch Bà Khoai) và xây dựng mô hình quản lý, xử lý chất thải rắn tổng hợp cho làng nghề truyền thống chế biến cá khô Tiệm Tôm, huyện Ba Tri theo Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 02/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục và cải thiện môi trường.

Đầu tư lò đốt rác sinh hoạt đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường nhằm xử lý rác thải sinh hoạt cho các huyện, tiếp tục hỗ trợ đơn vị thuộc lĩnh vực công ích xử lý triệt để ô nhiễm môi trường như đóng cửa bãi rác Phú Hưng, thành phố Bến Tre, hoàn thành công trình nâng cấp và cải tạo bãi rác huyện Ba Tri và triển khai thực hiện nâng cấp và cải tạo bãi rác các huyện Bình Đại và Thạnh Phú.

Vận động, khuyến thích các cơ sở sản xuất đổi mới quy trình công nghệ, áp dụng các công nghệ sạch, đầu tư các công trình xử lý chất thải nhằm hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường, không để phát sinh mới các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

Thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền báo cáo báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, thu phí bảo vệ môi trường và phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, kiểm soát tình hình nhập khẩu phế liệu, quản lý chất thải nguy hại.

Thực hiện quan trắc môi trường với tần suất quan trắc 04 lần/năm, đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Sở Tài nguyên và Môi trường liên tịch với các đơn vị đoàn thể hỗ trợ cho 09 xã điểm thực hiện các mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Hoàn thành chuyên đề “Phân vùng nước thải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre” và ban hành Quyết định quy định phân vùng xả nước thải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tăng cường kiểm soát, thanh kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, bao gồm cả kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt xác nhận, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu và sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học dùng trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện ứng phó sự cố môi trường xảy ra như: tràn dầu, rò rỉ hoá chất, hạn hán, xâm nhập mặn, công tác phòng tránh và khắc phục môi trường do thiên tai.

Quản lý chất thải

Hỗ trợ các dụng cụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, nhà vệ sinh công cộng tập trung cho các chợ thuộc khu vực nông thôn, khu công cộng.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch và xây dựng khu xử lý chất thải rắn, xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, quy hoạch các bãi rác tập trung và nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn các huyện, thành phố.

Quy hoạch và xây dựng các khu đô thị mới đảm bảo có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, các khu công nghiệp đảm bảo hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải và vận hành thường xuyên các hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Các bệnh viện trên toàn tỉnh quản lý chặt chẽ chất thải y tế, nhất là rác thải y tế nguy hại, chấm dứt tình trạng nước thải y tế chưa qua xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường thoát ra các sông, rạch trên địa bàn tỉnh.

Bảo tồn đa dạng sinh học

Triển khai quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và trồng rừng ven biển, bảo vệ đất ngập nước, rừng ngập mặn cửa sông và ven biển, các hệ sinh thái, bảo vệ Khu bảo tồn quốc gia đất ngập nước Thạnh Phú, Sân chim Vàm Hồ thuộc tỉnh.

Tăng cường trồng và bảo vệ rừng, thực hiện thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp khai thác rừng trái phép, vi phạm các quy định về khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, phòng ngừa, ngăn chặn sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gien gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Thực hiện tuyên truyền, tập huấn để nâng cao nhận thức và năng lực về đa dạng sinh học ở các cấp, ngành, đoàn thể và cộng đồng dân cư.

Tăng cường năng lực quản lý môi trường

Tăng cường nguồn nhân lực, năng lực tổ chức cơ quan chuyên môn và cán bộ bảo vệ môi trường cấp tỉnh, huyện, xã: hợp đồng nhân sự, đào tạo, hội thảo, tập huấn, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho phân tích và đánh giá chất lượng môi trường, trang thiết bị phục vụ cho công tác.

Phân bổ kinh phí chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm theo Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của. Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư (chi khoảng 01% tổng ngân sách nhà nước cho công tác bảo vệ môi trường).

Sử dụng nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp môi trường hàng năm theo đúng quy định, đúng mục đích, có hiệu quả, đáp ứng các nội dung định hướng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của tỉnh theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 30/3/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. Ưu tiên các dự án đầu tư xử lý rác thải, dự án xử lý nước thải cho phát triển đô thị mới, xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường, báo cáo môi trường hàng năm, các sự cố môi trường, chương trình đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường, đầu tư trang thiết bị cho các hoạt động quan trắc môi trường.

Xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học.

Hỗ trợ thực hiện các dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác truyền thông, tập huấn, soạn thảo sổ tay, in ấn tài liệu, bản tin, chuyên mục về bảo vệ môi trường trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh huyện, thành phố, hỗ trợ nâng cao năng lực bảo vệ môi trường tại các cấp, ngành và các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Tổ chức các sự kiện lớn về môi trường như Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Giờ Trái đất, Tuần lễ Biển và Hải đảo, mittinh, trồng cây xanh, làm vệ sinh và phát thông điệp toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.

Lượt người xem:   2118
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer