Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 13/06/2019, 02:06
Bình Đại: Triển khai có hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội
13/06/2019 | Tuyết Mai
5 năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn huyện Bình Đại được nhiều thuận lợi, có được các chủ trương và hướng dẫn cụ thể của Trung ương và của tỉnh, đội ngũ cộng tác viên có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình, định hướng kịp thời không xảy ra điểm nóng.

5 năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn huyện Bình Đại được nhiều thuận lợi, có được các chủ trương và hướng dẫn cụ thể của Trung ương và của tỉnh, đội ngũ cộng tác viên có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình, định hướng kịp thời không xảy ra điểm nóng.

Qua triển khai Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, cấp ủy từ huyện đến cơ sở nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nắm bắt dư luận xã hội, nhất là việc nắm bắt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến với người dân. Đa số trong cấp ủy huyện, Bí thư chi, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác dư luận được thường xuyên, thông qua công tác lãnh đạo, điều hành tại địa phương, đơn vị, trong đó có một số thành viên ngành, đơn vị, địa phương tham gia là cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và cơ sở.

Để thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại đã ban hành quyết định xây dựng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện gồm 16 thành viên, có đủ trình độ, năng lực tiếp nhận các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có khả năng tuyên truyền lại cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân. (Ảnh: Tuyết Mai)

Cấp ủy cơ sở thành lập tổ dư luận xã hội có từ 3 đến 5 thành viên và lực lượng tuyên truyền viên có từ 10 đến 15 thành viên. Riêng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và chi, đảng bộ ngành phân công 1 cán bộ chuyên trách phụ trách tuyên huấn làm báo cáo viên, dư luận xã hội của ngành. Nhìn chung, các thành viên tham gia báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được cơ cấu hợp lý, đảm bảo việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cộng tác viên dư luận xã hội được quan tâm. Đa số cộng tác viên dư luận xã hội đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và chính trị. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền cho lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời, cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn do tỉnh tổ chức. Đến nay, 100% cộng tác viên dư luận xã hội, báo cáo viên và tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ, có quy chế hoạt động, hàng tháng tổ chức họp báo để nắm bắt dư luận và báo cáo đề xuất giải pháp cho cấp ủy cùng cấp.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo việc đổi mới nội dung nắm bắt tình hình dư luận xã hội như tổ chức họp mặt giao ban định kỳ, đổi mới nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án liên quan trực tiếp đến nhân dân. Qua đó, đã kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, nhất là những vấn đề về tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó, tạo sự đồng thuận chung.

Chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời trao đổi, phản ánh thông tin, thảo luận, đề ra các biện pháp để định hướng dư luận xã hội trên địa bàn.

Nhìn chung, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy có giải pháp, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, nhất là tham mưu đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các mạng xã hội. Thông qua việc duy trì giao ban dư luận xã hội hàng tháng đã tạo điều kiện nắm bắt, dự báo những diễn biến tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Bình Đại tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 100 của Ban Bí thư về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, cung cấp thông tin, tài liệu về những vấn đề lý luận, phương pháp và kinh nghiệm điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đề xuất các giải pháp sát thực định hướng dư luận xã hội, làm tốt công tác tư tưởng, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng, cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị. Đa dạng hóa các hình thức nắm bắt dư luận xã hội theo hướng năng động nhạy bén. Nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, từng bước nâng chất các cuộc họp dư luận xã hội để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng.

Các cấp ủy kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề mới phát sinh để kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không để xảy ra tình trạng hoài nghi, mất đoàn kết nội bộ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, bảo đảm chất lượng, kịp thời động viên, khen thưởng những cộng tác viên có nhiều nỗ lực trong việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội.

Lượt người xem:  240
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer