Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 23/08/2019, 11:00
Giồng Trôm huy động 1.567,391 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới
23/08/2019 | Diệu Hiền
Chương trình xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy, UBND huyện Giồng Trôm xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà giai đoạn 2011-2020 và từng năm. Cùng với đó là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức hăng hái, quyết tâm hành động, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, chung sức, chung lòng thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao nhất.

​Chương trình xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy, UBND huyện Giồng Trôm xem là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện nhà giai đoạn 2011-2020 và từng năm. Cùng với đó là sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở; đội ngũ cán bộ, công chức hăng hái, quyết tâm hành động, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và trong nhân dân, chung sức, chung lòng thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao nhất.

20386_238201910555_2019822143015757_XL.jpg

Bình Thành đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới. (Ảnh: Diệu Hiền)

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự đi vào đời sống người dân huyện Giồng Trôm, tạo khí thế mới, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; các cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ đã phát huy tác dụng tích cực.

Đến nay, huyện có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (gồm Châu Bình, Lương Quới, Lương Phú, Bình Thành và Phong Nẫm), xã Châu Hòa đang chuẩn bị làm lễ công bố; các xã còn lại đạt từ 7-11 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt là 11,2 tiêu chí/xã.

Thời điểm hiện tại có 21/21 xã cơ bản đạt tiêu chí về quy hoạch. Đã đầu tư xây dựng mới 204,72 km đường đạt chuẩn nông thôn mới, kinh phí 340,24 tỷ đồng. Huyện Giồng Trôm hiện có 07 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông.

Hệ thống thủy lợi được đầu tư xây dựng, nạo vét định kỳ bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dân sinh. Tổng kinh phí đầu tư nạo vét thủy lợi, sửa chữa cống bửng là 20,7 tỷ đồng với 209 công trình.

Hệ thống lưới điện được phát triển rộng khắp, hiện tỷ lệ sử dụng điện đạt 99,96%. Cơ sở vật chất trường học tiếp tục được đầu tư, phòng học và các công trình phụ trợ được cải tạo, từng bước chuẩn hóa. Cơ sở vật chất văn hóa xã, ấp từng bước được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt và giải trí tại địa phương. Toàn huyện có 6 Trung tâm văn hóa - Thể thao xã, 15 hội trường văn hóa xã, 44 Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp đạt chuẩn 100 chỗ ngồi trở lên.

20386_238201910621_2019822143022929_XL.jpg

Vườn dừa hữu cơ tại xã Hưng Lễ. (Ảnh: Diệu Hiền)

Quy hoạch, đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 13 chợ, trong đó có 7 chợ đạt chuẩn theo quy định của Bộ Công thương. Hiện 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính, có dịch vụ viễn thông, Internet, có đài truyền thanh, hệ thống loa đến các ấp và có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đạt theo quy định.

Nhà ở từng bước được kiên cố hóa, quan tâm xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho các đối tượng, đã bàn giao 1.134 nhà tình nghĩa, 1.776 nhà tình thương; hiện tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn đạt 78,67%.

Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn được đầu tư cùng với thực hiện các chương trình, dự án khác ở nông thôn đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện Đề án tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Phát triển sản xuất nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của từng vùng, nhiều mô hình phát triển sản xuất được triển khai thực hiện: chuyên canh cây có múi, trồng dừa kết hợp chăn nuôi gia cầm, nuôi bò, nuôi tôm thẻ chân trắng,… đã giúp sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, đúng định hướng.

Các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới, mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm được chú trọng thực hiện (từ năm 2010 đến nay đã thành lập mới 11 hợp tác xã, giải thể 2 hợp tác xã với 1.106 thành viên; có 71 tổ hợp tác được thành lập với 1.393 thành viên), góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, nhờ đó thu nhập của người dân từng bước được cải thiện. Qua đó đã nâng cao năng suất cây trồng vật nuôi từ 5-10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2018 (tăng 21,92 triệu đồng so với năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 giảm từ 17,7% xuống còn 5,92%; giai đoạn 2016-2019 giảm từ 17,25% xuống còn 7,92%.

20386_238201910634_201982214303469_XL.jpg

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn được người dân tích cực hưởng ứng. (Ảnh: Diệu Hiền)

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được phát triển rộng khắp. Các hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì, tổ chức thường xuyên, nhất là trong các dịp lễ, tết; nhiều câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao được thành lập và hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Toàn huyện hiện có 100% xã đạt xã văn hóa, 6/19 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Cơ sở vật chất các trạm y tế được tăng cường, nhân lực y tế được củng cố, bổ sung; hiện 100% xã có nhà trạm đạt chuẩn, có 18/21 xã được được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từng bước được nâng cao, hiện đạt tỷ lệ 86%.

Tiếp tục duy trì, giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt 100%, tỷ lệ bỏ học kéo giảm dưới 1%, công tác đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; công tác vận động nhân dân thực hiện tiêu chí 17 về môi trường tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Đến nay, ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân cơ bản được nâng lên. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97,24%, trong đó sử dụng nước máy đạt 50,03%.

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn liền với thực hiện cải cách, tăng cường kỷ luật lỷ cương của cả hệ thống chính trị. Chính quyền cơ sở dần được nâng cao về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên bám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát động các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội địa bàn nông thôn. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục. Huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Phạm Tấn Lễ – Phó trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 cho biết: “Nhìn chung trong thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã lôi cuốn được sự tham gia đông đảo của từng cá nhân, qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, huyện đã huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình với tổng nguồn vốn 1.567,391 tỷ đồng. Trong đó, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư là 330 tỷ đồng”.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua, huyện Giồng Trôm phấn đấu đến năm 2020, các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời nâng chất các tiêu chí đã đạt. Phấn đấu có thêm 1 xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, 1 xã xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 21/21 xã đạt 04 tiêu chí cứng. Các xã còn lại đạt bình quân 12 tiêu chí/xã.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Tấn Lễ cho biết thêm: “Để thực hiện đạt mục tiêu trên, trong thời gian tới huyện đề ra những giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đảng viên và toàn thể nhân dân, phát động toàn dân tham gia với ý thức tự giác, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, các tổ chức, các ngành từ xã đến ấp phải thực sự vào cuộc để đạt chất lượng và hiệu quả cao nhất”.

Lượt người xem:  189
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer