Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksTin tức và sự kiện

 
Tin tức và sự kiện - Đại hội Đảng bộ lần thứ X
 
Trong 5 năm qua, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển công nghiệp thể hiện bằng việc cụ thể hóa các Nghị quyết, Quy hoạch thành các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp gắn với xây dựng các vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Đã xác định đúng những ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp.  
 
Từ đầu tháng 8 đến nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh đã tập trung triển khai và tổ chức tuyên truyền, cổ động, thông tin về nhiều nội dung có liên quan đến quá trình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2-9 đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân, trong đó cao điểm vào những ngày trước, trong và sau thời điểm diễn ra đại hội. 
 
Năm 2015, Bến Tre hân hoan, phấn khởi, vui mừng cùng với cả nước chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và những sự kiện nổi bật, trong đó có Đại hội Đảng cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và huyện, thành phố của tỉnh nhà diễn ra thành công tốt đẹp và tiến đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X - nhiệm kỳ 2015 - 2020 (gọi tắt là Đại hội). Và đến thời điểm này, có thể nói mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất, mặc dù đến ngày 12, 13, 14 tháng 10 năm 2015 Đại hội mới chính thức diễn ra.  
Trong không khí sôi nổi cùng các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  
 
 
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thời gian qua, các địa phương, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã đăng ký xây dựng và hoàn thành nhiều công trình có ý nghĩa quan trọng, tạo sự lan tỏa rộng khắp góp phần đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 
 
Ngày 26/9/2015, Hội KHKT Cầu đường Bến Tre và Chi hội Cầu đường huyện Bình Đại phối hợp với UBND xã Phú Long tổ chức nghiệm thu khánh thành cầu liên ấp Ao Vuông với Giồng Tre, Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X nhiệm kỳ 2015– 2020.  
 
5 năm qua, tình hình sản xuất nông nghiệp tuy có những khó khăn về thời tiết, khí hậu, một số đối tượng sâu bệnh mới xuất hiện, dịch bệnh phát sinh, nhất là do tác động của cơ chế thị trường, ảnh hưởng của hậu suy thoái kinh tế thế giới đã tiếp tục gây nhiều khó khăn cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, sự phấn đấu vươn lên của nhân dân đã giữ ổn định trong sản xuất, góp phần cho ngành nông nghiệp đạt được những kết quả rất đáng phấn khởi và có bước phát triển tương đối ổn định trong giai đoạn vừa qua.  
 
 
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về kinh tế tập thểMới
Chiều ngày 14/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì điểm cầu Bến Tre dự hội nghị.

Chiều ngày 14/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi  mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì điểm cầu Bến Tre dự hội nghị.

Điểm cầu Bến Tre dự hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu đánh giá những kết quả đã đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nhận diện những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, phân tích nguyên nhân, trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhằm đưa kinh tế tập thể hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

Kinh tế tập thể với nhiều hình thức hợp tác đa dạng (gồm hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác) là thành phần kinh tế quan trọng trong 5 thành phần kinh tế đã được Đảng và Nhà nước xác định tại các Nghị quyết Đại hội Đảng. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, lần đầu tiên Đảng ta có Nghị quyết chuyên đề về kinh tế tập thể: Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 đặt ra mục tiêu “Đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế.

Ngay sau khi Nghị quyết ra đời, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các địa phương đã tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết một cách nghiêm túc, khẩn trương xây dựng và ban hành gần 1.000 văn bản các loại từ trung ương đến địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn chủ trì điểm cầu Bến Tre dự hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Qua 15 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 13, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương đã có sự thống nhất cao về nhận thức trong quan điểm về phát triển kinh tế tập thể; từ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động HTX, THT có chuyển biến tích cực, tập trung và quyết liệt hơn; làm tốt hơn công tác lãnh đạo, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai đạt hiệu quả.

Việc ban hành và triển khai Luật Hợp tác xã năm 2003 và sau đó được sửa đổi, bổ sung năm 2012 đã có tác động tích cực, tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế tập thể. Từ đó, kinh tế tập thể, với nòng cốt là hợp tác xã (HTX), đã phát triển vượt bậc. Tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 101.405 tổ hợp tác với 1.340.619 thành viên, thu hút 1,1 triệu lao động nông thôn, tăng 11,2% soi với năm 2003; 22.861 hợp tác xã (tăng 59% so với năm 2003), với gần 6 triệu thành viên tham gia. Ngoài ra, cả nước còn có 74 liên hiệp HTX, thu thu hút 555 HTX thành viên, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2003. Tỷ lệ đóng góp của kinh tế tập thể tính đến cuối năm 2018 chiếm 4% GDP.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế tập thể - HTX cũng còn những hạn chế, yếu kém. Những yếu kém, tồn tại đó có nguyên nhân từ nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền về chủ trương, đường lối của Đảng, tinh thần của Nghị quyết 13 còn chưa cao, chưa hiểu rõ bản chất, giá trị của HTX, THT, còn hoài nghi chính sách pháp luật về kinh tế tập thể - HTX, từ đó tạo cho xã hội tâm lý nghi ngại đối với kinh tế tập thể - HTX...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia hỗ trợ của MTTQ, các đoàn thể trong phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời biểu dương những kết quả đạt được của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là quyết tâm đưa Nghị quyết 13 vào cuộc sống của các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, HTX trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như: Trước hết, cần xác định rằng phát triển và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, HTX là nhiệm vụ chính trị cần quan tâm của cả hệ thống chính quyền, các cấp ủy.

Phát triển kinh tế tập thể trên tinh thần Nghị quyết TW 5 khoái IX phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng giá trị, nguyên tắc hoạt động của HTX phù hợp với điều kiện, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và của cả nước, đặc biệt đề cao theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, phù hợp với Luật Hợp tác xã.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế về HTX, sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012, xác định cơ sở pháp lý rõ ràng hơn để đảm bảo lợi ích các xã viên, lợi ích của HTX, đảm bảo bình đẳng giữa các chủ thể khi tham gia kinh tế thị trường, bảo đảm hoạt dộng HTX thành công.

Liên kết, hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác, nhất là với các doanh nghiệp, coi đây là phương thức hiệu quả nhất để nâng cao năng lực công nghệ và giải quyết các vấn đề thị trường cho nông nghiệp, nông dân trong giai đoạn phát triển tới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” phải tiếp tục được quan tâm cụ thể hơn đối với HTX để tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm tiếp cận nguồn lực, cơ hội kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực.

Phải khai thác lợi thế, tiềm năng của mô hình HTX, đó là lợi thế về xã hội và lợi thế về số đông để tạo ra sự thay đổi sâu sắc, căn bản về phương thức sản xuất trong nông nghiệp và đời sống nông thôn. Dẫn dắt sự phát triển phong trào HTX theo phương châm ngắn gọn là “Khuyến khích, hỗ trợ, học hỏi và truyền bá”. Nghĩa là tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho HTX hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp, sáng tạo của các HTX, các xã viên.

Thủ tướng tin tưởng với sự tích cực vào cuộc của các bộ ngành, địa phương, các cơ quan chức năng, kinh tế tập thể - HTX sẽ có bước phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của kinh tế đất nước.

15/10/2019 9:16 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_15_9_23_32_369.jpg21Trương Hùng
Thạnh Phú: Tọa đàm “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”Mới
Ngày 14/10/2019, Ban Chỉ đạo công tác dân số huyện Thạnh Phú tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Ông Nguyễn Thanh Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh đến dự; ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì buổi tọa đàm.

Ngày 14/10/2019, Ban Chỉ đạo công tác dân số huyện Thạnh Phú tổ chức tọa đàm “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Ông Nguyễn Thanh Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh đến dự; ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo huyện chủ trì buổi tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Văn Minh)

Thời gian qua, để phòng tránh mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh; UBND huyện đã triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 10 ngày 3/01/2017 về thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2020. Trung tâm Y tế huyện chú trọng mở các lớp tập huấn về giới, bình đẳng giới; thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy việc mất cân bằng giới tính khi sinh trong thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ngành, đoàn, thể các xã, thị trấn; phổ biến các qui định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính trẻ khi sinh cho chủ cơ sở hành nghề y tư nhân trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường truyền thông nhóm tại cộng đồng cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ và thường xuyên lồng ghép nội dung này vào chương trình họp tổ nhân dân tự quản và sinh hoạt các câu lạc bộ của các đoàn thể,…

Nhờ vậy, tỷ số giới tính trẻ khi sinh trên địa bàn huyện vẫn ở mức chấp nhận được, cụ thể: năm 2016 là 104nam/100 nữ; 2017 là 106 nam/ 100 nữ, 2018 là 116 nam/100 nữ và 9 tháng đầu năm 2019 là 100nam/ 100 nữ và chưa phát hiện có trường hợp lựa chọn giới tính khi sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu. (Ảnh: Văn Minh)

Tại buổi tọa đàm, có gần 10 ý kiến các đại biểu đưa ra giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh như: cần tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông làm sao cho các cặp vợ chồng nâng cao nhận thức về vấn đề này; tổ chức tốt các buổi nói chuyện chuyên đề ở địa phương; rà soát, nắm chắc các cặp vợ chồng trên địa bàn; có chế tài, xử phạt các cặp vợ chồng lựa chọn giới tính khi sinh; tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở y tế. Bên cạnh, UBND các xã, thị trấn cần quan tâm hơn về công tác DS - KHHGĐ, đặc biệt là về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân yêu cầu phát huy hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành; không được lơ là chủ quan cho công tác DS - KHHGĐ, nếu để mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ gây ra hậu quả khó lường; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cộng tác viên dân số. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục các tầng lớp nhân dân nói không với lựa chọn giới tính khi sinh,… Bên cạnh, duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ và trẻ em gái mà các xã, thị trấn đã triển khai và thực hiện hiệu quả thời gian qua.

14/10/2019 4:57 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_17_12_47_275.jpg83Văn Minh
Tin hoạt động các huyện tuần quaMới
Tuần qua, trên địa bàn các huyện đã diễn ra các hoạt động liên quan đến họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; họp mặt Doanh nhân và tuyên dương các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt năm 2018; hội nghị hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái; lễ thông xe Cầu An Hiệp II (Ba Tri);…

Tuần qua, trên địa bàn các huyện đã diễn ra các hoạt động liên quan đến họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; họp mặt Doanh nhân và tuyên dương các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt năm 2018; hội nghị hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái; lễ thông xe Cầu An Hiệp II (Ba Tri);…

* Ngày 11/10/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chợ Lách tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam gắn với biểu dương điển hình phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo; sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn huyện.

Bà Võ Ái Hòa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre; ông Mai Thành Trung - Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Chợ Lách đến dự.

Trải qua 89 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội LHPN VN tự hào lớn lên cùng đất nước. Suốt chặng đường lịchh sử vẻ vang ấy, tổ chức Hội không ngừng phát triển, thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ đất nước, nhiệm vụ Đảng giao.

Qua các giai đoạn cách mạng, từ các phong trào “Hũ gạo kháng chiến”, “Hội mẹ chiến sĩ”, “Phụ nữ Ba đảm đang”, “Phụ nữ 5 tốt”, “Người phụ nữ mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”,... đã tạo ra khí thế sôi nổi, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia, góp phần làm nên những chiến công hiển hách trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và tạo ra những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tuyên dương điển hình tiêu biểu phụ nữ sản suất, kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo. (Ảnh: Việt Cường)

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ Khởi nghiệp giai đoạn 2018-2025”, trong 01 năm qua, Hội LHPN huyện Chợ Lách đã giới thiệu cho 55 cán bộ Hội PN các cấp  tham dự các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; phối hợp tổ chức dạy nghề cho 472 lao động nữ, truyền nghề cho gần 2.000 chị; thành lập mới 24 tổ liên kết sản xuất và 140 tổ nghề nghiệp với hơn 1.800 thành viên.

Hưởng ứng cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” do huyện phát động năm 2018, Hội phụ nữ cơ sở có 11 ý tưởng tham gia cuộc thi. Hội phụ nữ huyện giới thiệu 9 hội viên, phụ nữ là chủ các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh tham gia Hội doanh nghiệp nữ tỉnh Bến Tre.

Tại buổi Họp mặt, Hội LHPN huyện Chợ Lách đã tuyên dương và tặng giấy khen cho 36 cá nhân điển hình tiêu biểu phụ nữ sản xuất, kinh doanh giỏi, vượt khó thoát nghèo trên địa bàn huyện.

Dịp này, ông Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre tặng 10 phần quà cho hộ gia đình phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện, mỗi phần quà có giá 500 ngàn đồng. (Việt Cường)

* Ngày 12/10/2019, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (HLHTN VN) huyện Giồng Trôm tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội (15/10/1956 - 15/10/2019). Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Tại buổi họp mặt, đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 63 năm trưởng thành và cống hiến của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do các cấp bộ đoàn phát động.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung trao giấy tuyên dương thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: Kim Phụng)

Qua đó tiếp tục bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, hội viên, thanh niên, khẳng định niềm tin của thanh niên đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã chọn.

Tại buổi họp mặt, Ủy ban HLHTN VN huyện tuyên dương 22 cá nhân là cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2019. Đây là những thanh niên tiêu biểu trong phong trào, chương trình công tác hội, tích cực rèn luyện giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Khởi mới với 4 giá trị “Yêu nước - Bản lĩnh - Hiếu thảo - Tình nguyện”, là gương sáng trong phong trào thanh niên khởi nghiệp của huyện năm 2019. (Kim Phụng)

* Sáng ngày 11/10/2019, UBND huyện Chợ Lách tổ chức họp mặt Doanh nhân và tuyên dương các tổ chức, cá nhân nộp thuế tốt năm 2018 nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam. Ông Phạm Anh Linh, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đến dự.

Ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen các doanh nghiệp. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Theo đánh giá, thời gian qua cùng với sự phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh Bến Tre, doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Lách không ngừng phát triển, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, đặc biệt là phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Ghi nhận những thành tích của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2018. Chi cục thuế huyện đã bình chọn, đề nghị Tổng cục thuế, Cục Thuế tỉnh Bến Tre và UBND huyện tặng giấy khen cho 97 tổ chức và cá  nhân. (Trúc Ly - Ngọc Lãm)

* Ngày 11/10/2019, Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện thông qua báo cáo về tình hình và kết quả triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra trên địa bàn huyện.

Hướng tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp, tạo đồng thuận xã hội nhằm ngăn ngừa, kiểm soát và giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; hạn chế những hệ lụy do mất cân bằng giới tính khi sinh ảnh hưởng đến các mặt đời sống xã hội. (Ngọc Lãm)

Cùng ngày, Trung tâm y tế huyện Ba Tri tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Văn Hoàng đến dự.

Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng tặng quà cho trẻ em gái cố gắng học giỏi. (Ảnh: Trần Xiện)

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện một số vấn đề như cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong huyện phải nâng cao nhận thức về nguyên nhân, hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi do định kiến giới; duy trì, nâng chất và nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái mà các xã, thị trấn, ngành, đoàn thể đã triển khai và thực hiện hiệu quả trong thời gian qua; các xã, thị trấn, Ban giám hiệu nhà trường cần tăng cường huy động các nguồn lực từ xã hội để giúp đỡ các em gái có điều kiện học tập, rèn luyện tốt. Đặc biệt, kịp thời biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các trường hợp trẻ em con gia đình sinh con 01 bề là gái vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn và tin tưởng các em sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập, rèn luyện, để sớm trưởng thành, góp phần công sức của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, luôn là những học sinh xuất sắc của nhà trường, là niềm tự hào của gia đình và xã hội.

Dịp này, UBND huyện tặng 14 phần quà cho trẻ em gái đã cố gắng học giỏi, mỗi phần 10 quyển tập. (Trần Xiện)

* Ngày 12/10/2019, UBND huyện Ba Tri tổ chức lễ thông xe Cầu An Hiệp II. Bí thư Thành ủy thành phố Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê đến dự.

Đại biểu cắt băng thông xe cầu An Hiệp. (Ảnh: Trần Xiện)

Cầu An Hiệp II được xây dựng có chiều dài 36m, mặt rộng 5,5m, kinh phí trên 5 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 4,5 tỷ đồng, phần còn lại ngân sách huyện.

Cầu An Hiệp II được xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực được thuận lợi, góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Trần Xiện)

 * Chiều ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo 515 và Ban Chỉ đạo 162 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ huyện tổ chức hội nghị thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2019. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung đến chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Minh Trung phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

Theo báo cáo, kết quả kiểm đếm mộ trong nghĩa trang liệt sĩ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện là đã đưa về an táng tại nghĩa trang huyện 3209 hài cốt. Đến nay, tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn 5369 liệt sĩ. Trong đó số liệt sĩ tại địa phương là 4279, đơn vị khác 1099, hài cốt liệt sĩ tìm kiếm liệt sĩ chưa quy tập được 1065 liệt sĩ.

Tại hội nghị, các ý kiến của các đại biểu nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của huyện, đặc biệt ở một số địa phương sử dụng phần mềm trong lập bản đồ còn nhiều lúng túng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện ông Nguyễn Minh Trung yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 và Ban Chỉ đạo 162 tiếp tục tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp uỷ Ðảng, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xã hội trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Huỳnh Lâm)

14/10/2019 4:28 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_16_46_35_697.jpg75Nhóm PV
Thạnh Phú tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019Mới
Sáng ngày 14/10/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

​Sáng ngày 14/10/2019, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

21023_14102019135521_20191014134623681_XL.jpg

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện cùng các thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Thực hiện Quyết định số 722 ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, huyện đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch, tiến hành vẽ sơ đồ nền, phân định các địa bàn điều tra, đồng thời tuyển chọn đủ số người vẽ sơ đồ nền, lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng kê và tuyển chọn điều tra viên. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc tổng điều tra.

21023_14102019135530_20191014134630400_XL.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. (Ảnh: Minh Mừng)

Toàn huyện đã tổ chức ra quân Tổng điều tra từ ngày 1/4/2019, đến ngày 20/4/2019 hoàn thành việc thu thập thông tin về dân số và nhà ở, sớm hơn kế hoạch đề ra 5 ngày. Tất cả các điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình phỏng vấn ghi trực tiếp thông tin vào phiếu điện tử. Kết quả điều tra tại 289 địa bàn có tổng số hơn 38.129 hộ với hơn 127.800 nhân khẩu.

21023_14102019135538_20191014134637463_XL.jpg

Ông Nguyễn Văn Quốc, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Minh Mừng)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân biểu dương tinh thần, trách nhiệm của ban chỉ đạo huyện, xã và các điều tra viên đã góp phần hoàn thành cuộc điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị sau hội nghị tổng kết của huyện, từng xã, thị trấn cần tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm cuộc tổng điều tra này, ghi nhận, biểu dương các cá nhân tiêu biểu; tuyển chọn tổ trưởng, điều tra viên cho các cuộc tổng điều tra trong giai đoạn tiếp theo.

21023_14102019135546_2019101413464472_XL.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Dịp này, Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

14/10/2019 4:25 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/21023_14102019135546_2019101413464472_XL.jpg71Minh Mừng
Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Mới
Chiều ngày 14/10/2019, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức diễn ra. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì kỳ họp.

Chiều ngày 14/10/2019, Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức diễn ra. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch  HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi chủ trì kỳ họp.

Đại biểu dự kỳ họp. (Ảnh: Huyền Trang)

Đến dự kỳ họp còn có ông Võ Thành Hạo - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi, Kỳ họp thứ 13 được tổ chức để thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội và nhân sự của HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Kỳ họp diễn ra trong 1 buổi với các nội dung quan trọng, nhất là việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phục vụ cho việc tổ chức Đại hội cấp xã nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao đổi ý kiến về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua 2 nghị quyết về kinh tế - xã hội: Nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Bến Tre; Nghị quyết về việc quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Ngọc Anh và bầu ông Nguyễn Văn Chính giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Chính.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi trao hoa 2 đồng chí Đặng Ngọc Anh và Nguyễn Văn Chính. (Ảnh: Huyền Trang)

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi đề nghị UBND tỉnh sớm hoàn thành các hồ sơ, thủ tục trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt và làm cơ sở pháp lý để các xã tiến hành sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Các địa phương, nơi có xã, phường sát nhập tiến hành công việc theo đúng quy trình, quan tâm công tác vận động tuyên truyền nắm tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân để giải quyết các vấn đề phát sinh. Riêng đại biểu HĐND tỉnh của các đơn vị có xã, phường sát nhập cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Mãi phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Huyền Trang)

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp, MTTQ và các đoàn thể cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con cử tri ủng hộ để việc sắp xếp các xã, phường được thuận lợi và tạo sự đồng thuận cao nhất.

“Thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đặng Ngọc Anh, đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, nay chuyển giao để tập trung công việc của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh. Tin tưởng rằng với kinh nghiệm công tác nhiều năm, đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được phân công. Đồng thời, xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Chính được bầu giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hy vọng đồng chí sẽ nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

14/10/2019 4:11 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_16_21_40_791.jpg118Huyền Trang
Họp Ban Chỉ đạo Lễ hội Dừa lần thứ VMới
Sáng ngày 14/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V để kiểm điểm, đánh giá một số nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Dừa lần V.

​Sáng ngày 14/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V để kiểm điểm, đánh giá một số nội dung công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội Dừa lần V.

21026_14102019_20191014155112744.jpg

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trương Hùng)

Tại cuộc họp, các đại biểu sở ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ hội bao gồm các công việc như: hoạt động hội thảo chuyên ngành nông nghiệp và khoa học công nghệ, công tác tổ chức hội thi sáng tạo ngành dừa, tôn vinh doanh nghiệp ngành dừa, triển lãm các sản phẩm dừa, hội chợ thương mại, không gian dừa, con đường dừa, các hoạt động liên hoan giao lưu văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí trong khuôn khổ Lễ hội Dừa.

Tính đến nay, công tác chuẩn bị cho các hoạt động hội thảo đã cơ bản hoàn tất; cuộc thi vườn dừa kiểu mẫu đã cơ bản hoàn tất công tác thẩm định vườn dừa. Các cuộc hội thảo tập trung xoay quanh các đề tài phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển cây dừa, phát triển ngành kinh tế dừa theo chuỗi giá trị gắn với thích ứng biến đổi khí hậu.

21026_14102019_20191014155119978.jpg

Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Dừa tỉnh Bến Tre phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trương Hùng)

Một số nội dung khác hiện đang tiếp tục hoàn thiện khâu chuẩn bị, trong đó hoạt động hội chợ thương mại đang tiếp tục mời gọi doanh nghiệp tham gia. Theo Sở Công thương, khu triển lãm và hội chợ thương mại với 600 gian trưng bày tính đến nay các tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký 400 gian, 7 tỉnh, thành trong khu vực cũng đã đăng ký tham gia triển lãm; ngoài ra còn một số gian trưng bày dự phòng dành cho các đơn vị doanh nghiệp nước ngoài tham gia.

Với việc thay đổi thời điểm và cả quy mô tổ chức, Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V được kỳ vọng sẽ mang lại những thay đổi quan trọng trong ngành kinh tế dừa. Tuy giá cả nông sản dừa thời gian qua có biến động lên xuống, nhưng sắp tới sẽ không còn tình trạng giá dừa tụt giảm quá thấp gây khó khăn cho nông dân. Đặc biệt, tình hình kinh tế dừa năm 2019 có chiều hướng khả quan. Theo dự báo của cơ quan chức năng, kim ngạch xuất khẩu dừa của tỉnh năm 2019 có khả năng đạt trên 300 triệu USD, tăng mạnh so với nhiều năm qua.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập lưu ý một số vấn đề các sở ngành liên quan cần quan tâm chuẩn bị cho tốt. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị sở ngành phụ trách các hoạt động trong Lễ hội tập trung khẩn trương, dồn sức cho công tác chuẩn bị nước rút cho Lễ hội.

21026_14102019_2019101415513228.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trương Hùng)

Tất cả các công việc và trách nhiệm giao cho người đứng đầu các sở ngành phụ trách các công việc được Ban Chỉ đạo phân công; phải có sự phân công phân nhiệm cụ thể cho các phó giám đốc phụ trách; phải nắm chắc, nắm rõ để phối hợp chỉ đạo công việc cho tốt. Sắp xếp thời gian tổ chức các cuộc hội thảo trong Lễ hội sao cho hợp lý, nhằm đảm bảo lãnh đạo tỉnh có thể tham gia đầy đủ.

Hoàn thiện thiết kế kịch bản chương trình lễ khai mạc và bế mạc cho thật chu đáo, chú ý việc mời nông dân đến dự lễ tôn vinh phải được chuẩn bị cho tốt. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tiểu ban cần quan tâm công tác sắp xếp, tổ chức ăn nghỉ cho khách mời, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi từng mảng công việc, bám chắc công việc để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất lên UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các đơn vị sở ngành, các cá nhân phụ trách các mảng công việc khẩn trương, nỗ lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị để kịp hoàn tất trước ngày khai mạc, vì thời gian cũng không còn nhiều.

(Nguồn: www.bentre.gov.vn/lehoidua)

14/10/2019 4:10 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/21026_14102019_2019101415513228.jpg101Trương Hùng
Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đối thoại với thanh niênMới
Sáng ngày 14/10/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình Gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì buổi đối thoại.

Sáng ngày 14/10/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Chương trình Gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy và đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì buổi đối thoại.

Đại biểu dự buổi đối thoại. (Ảnh: Huyền Trang)

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Hà Quốc Cường, buổi gặp gỡ, đối thoại với Bí thư Tỉnh ủy là dịp để các anh, chị cán bộ Hội và các bạn hội viên tiêu biểu đại diện cho gần 60.000 hội viên trong toàn tỉnh chia sẻ những tâm tư, tình cảm, hiến kế, đề xuất những giải pháp đến các cấp ủy Đảng, chính quyền mà trực tiếp là đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Từ đó, làm cơ sở để có những chỉ đạo nhằm giúp công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh nhà được triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong tình hình mới trong sự vận động liên tục của xã hội và nhất là sự tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần sự phát triển chung của tỉnh nhà trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi gợi ý thảo luận. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại buổi đối thoại, các bạn đoàn viên, thanh niên đã có những chia sẻ, trao đổi xoay quanh các nội dung chính như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát huy vai trò của thanh niên trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn liền với khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp; các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tình hình an ninh trật tự;….

Các bạn đoàn viên, thanh niên phát biểu ý kiến. (Ảnh: Huyền Trang)

Nói về vấn đề bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức cho rằng cần có hành động cụ thể để thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, sự cộng đồng trách nhiệm của tất cả mọi người, trong đó, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên phải thấy được vai trò, trách nhiệm của mình để cùng chung tay góp sức trong công tác giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng thành phố Bến Tre trở thành nơi đáng sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao đổi với các bạn đoàn viên, thanh niên. (Ảnh: Huyền Trang)

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho biết, trong thời gian chuẩn bị cho buổi gặp gỡ, đối thoại, có tổng cộng 110 tâm thư với trên 280 ý kiến của cán bộ, hội viên và đặc biệt là 220 đại biểu chính thức của Đại hội, các ý kiến thể hiện sự tâm huyết, trăn trở của các bạn thanh niên không chỉ đối với bản thân mà còn đối với sự phát triển của tỉnh nhà, của toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu kết luận. (Ảnh: Huyền Trang)

Bí thư Tỉnh ủy mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết này sẽ tiếp tục được cháy và thổi bùng lên trong thanh niên thông qua các chương trình hành động để mỗi người trẻ phát triển mình, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, của các tổ chức Đoàn, Hội và cùng nhau đưa quê hương Bến Tre phát triển.

“Tôi rất mong các bạn thanh niên Bến Tre hiểu mình, phấn đấu đạt được điều mình mong muốn và điều mong muốn đó, nếu gắn kết với sự phát triển của tỉnh nhà thì các bạn đã đóng góp được một phần giá trị cho sự phát triển của quê hương Bến Tre. Thành công riêng của các bạn sẽ là đóng góp lớn cho sự thành công chung của tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

14/10/2019 1:27 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_14_10_59_759.jpg95Huyền Trang
Trao Quyết định bổ nhiệm 2 Giám đốc sở mớiMới
Sáng ngày 14/10/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì Lễ trao Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho 2 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Sáng ngày 14/10/2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì Lễ trao Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cho 2 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đến dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Quang cảnh Lễ trao Quyết định. (Ảnh: Trương Hùng)

Theo các Quyết định, đồng chí Võ Minh Thưởng - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Châu Văn Bình được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Cả hai đồng chí đều bắt đầu nhiệm vụ mới từ ngày 15/10/2019, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Châu Văn Bình và Võ Minh Thưởng cám ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND đã tin tưởng phân công, bổ nhiệm. Đồng thời hứa kế thừa, phát huy những nhiệm vụ của các đồng chí đi trước, nỗ lực phấn đấu quy tụ, đoàn kết chặt chẽ với tập thể cơ quan để làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh đối với lĩnh vực ngành chuyên môn mình phụ trách.

Phát biểu tại Lễ trao Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chúc mừng hai đồng chí Võ Minh Thưởng và Châu Văn Bình được trao Quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo. Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực công tác của 2 đồng chí trong thời gian qua đã thể hiện lòng nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao Quyết định và hoa chúc mừng cho hai đồng chí Võ Minh Thưởng và Châu Văn Bình. (Ảnh: Trương Hùng)

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị hai đồng chí vừa được bổ nhiệm phát huy hơn nữa năng lực công tác, tập trung quy tụ, đoàn kết tập thể cơ quan để hoàn thành tốt công tác lãnh đạo điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong quản lý, điều hành công tác của đơn vị, cần quan tâm công tác nhân sự, bởi đây là nhân tố hết sức quan trọng quyết định sự thành công của mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với đồng chí Võ Minh Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí cố gắng nghiên cứu tiếp cận công việc mới nhanh nhất có thể, do tính chất nhiệm vụ công tác chính quyền khác rất nhiều so với ngành kiểm sát, nên sẽ có những khó khăn nhất định. Vì vậy đề nghị đồng chí cố gắng hết sức để làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực tư pháp. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề cần lưu ý, nhất là tình hình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh thời gian qua có một số sai sót cần chấn chỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại Lễ trao Quyết định. (Ảnh: Trương Hùng)

Đối với đồng chí Châu Văn Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao năng lực, hy vọng sẽ phát huy và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đồng chí quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm của Sở hiện nay, đặc biệt là đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Cố gắng hỗ trợ thu hút, quy hoạch lại các khu cụm công nghiệp giúp thành phố Bến Tre phát triển sản xuất công nghiệp, đáp ứng tầm vóc, quy mô của trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội đầu tàu của tỉnh.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan sở ngành có lãnh đạo mới nhận nhiệm vụ tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hết mình để các đồng chí Giám đốc vừa được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

14/10/2019 12:13 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_12_18_40_947.jpg170Trương Hùng
Khánh thành đường ĐC13 và ĐC14 xã An Phú Trung (Ba Tri)Mới
Ngày 9/10/2019, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng 2 tuyến đường đường ĐC13 thuộc tổ 11, 12 và đường ĐC14 tổ số 9, tại ấp An Thuận. Đến dự lễ khánh thành có ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Tri và nhà tài trợ.

Ngày 9/10/2019, xã An Phú Trung, huyện Ba Tri phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng 2 tuyến đường đường ĐC13 thuộc tổ 11, 12 và đường ĐC14 tổ số 9, tại ấp An Thuận. Đến dự lễ khánh thành có ông Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Phê, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ba Tri và nhà tài trợ.

Lãnh đạo tỉnh, huyện cùng nhà tài trợ cắt băng khánh thành đường ĐC13 và ĐC14 xã An Phú Trung. (Ảnh: Thanh Hải)

2 tuyến đường trên với tổng chiều dài 1365m, chiều rộng 2m. Tổng kinh phí xây dựng 2 tuyến đường ĐC13 và ĐC14 là 459 triệu đồng; trong đó các nhà tài trợ hỗ trợ 229,5 triệu đồng, xã đối ứng 229,5 triệu đồng, nhân dân đóng góp ngày công lao động làm đường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã thay mặt chính quyền và nhân dân địa phương cảm ơn các đơn vị tài trợ đã chia sẻ những khó khăn của xã An Phú Trung, hỗ trợ kinh phí xây dựng hoàn thành 2 tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần cùng địa phương xã An Phú Trung sớm hoàn thành tiêu chí về giao thông để xã xây dựng thành công xã Nông thôn mới trong năm 2019. Địa phương cũng mong muốn các nhà tài trợ tiếp tục quan tâm, đóng góp cho xã An Phú Trung có thêm điều kiện hoàn thành các công trình giao thông nông thôn.

Tuyến đường ĐC13 và ĐC14, ấp An Thuận, xã An Phú Trung hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa cho người dân trong ấp được dễ dàng. Đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn và sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

14/10/2019 9:10 SAĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_9_11_32_884.jpg74Thanh Hải
Tọa đàm: Nghiên cứu đánh giá giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch huyện Thạnh PhúMới
Ngày 11/10/2019, Trường Đại học Văn Hiến phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức tọa đàm giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch huyện Thạnh Phú”.

Ngày 11/10/2019, Trường Đại học Văn Hiến phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú tổ chức tọa đàm giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch huyện Thạnh Phú”.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Minh Mừng)

Chủ trì tọa đàm có Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến Vũ Thanh Nguyên; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú Nguyễn Ngọc Tân.

Tại buổi tọa đàm, đại biểu được nghe trình bày các kết quả nghiên cứu: xu hướng thị trường du lịch nông thôn; phân khúc thị trường du lịch Thạnh Phú và tour thử nghiệm “Thiên nhiên và tình người Thạnh Phú”.

Theo các kết quả nghiên cứu cho thấy, Thạnh Phú sẵn có những tài nguyên có thể dùng để tạo ra những sản phẩm du lịch mà thị trường có nhu cầu. Rừng ngập nước, bãi biển, không gian làng quê và các di tích văn hóa lịch sử là bốn loại tài nguyên hữu hình cần có để hình thành ba loại sản phẩm du lịch rừng ngập nước, du lịch biển kết hợp với văn hóa lịch sử và du lịch nông nghiệp. Cung với đó là sự thân thiện của người dân đã tạo nên nét riêng có của ba loại sản phẩm du lịch này của huyện.

Đại diện chủ trì hội thảo phát biểu. (Ảnh: Minh Mừng)

Hiện tại phần lớn khách đến Thạnh Phú là du khách nội địa ở TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận và trong tỉnh Bến Tre. Du lịch biển chủ yếu là thưởng thức hải sản tươi sạch. Các vườn xoài Tứ quý cho trái quanh năm cũng là dấu hiệu thuận lợi để phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp ở các vườn xoài.

Các nhà khoa học cũng đưa ra thực tế rằng, vào những ngày cao điểm ở bãi biển quá đông du khách trong khi ở những điểm khác như khu vực vườn xoài, rừng ngập nước, hay ở các làng nghề, nhà cổ… rất vắng khách. Điều này gợi ý rằng để ngành du lịch và nền kinh tế Thạnh Phú phát triển cân bằng, sản phẩm tích hợp được thiết kế nên chú ý phối hợp tại các điểm du lịch của huyện.

Tour thử nghiệm “Thiên nhiên và tình người Thạnh Phú” được khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh. Với hành trình trong thời gian 2 ngày, 1 đêm, du khách đến các điểm: làng nghề bó chổi Mỹ An, làng nghề chằm nón xã Mỹ Hưng; Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển, lăng Ông Nam Hải; giao lưu với cư dân địa phương; tham quan khu rừng ngập mặn, vườn xoài tứ quý; các hoạt động trên con đường sao dầu từ xã Đại Điền đến Phú Khánh…

Qua tọa đàm nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển du lịch tại huyện Thạnh Phú trong thời gian tới.

14/10/2019 8:35 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_8_39_54_431.jpg58Minh Mừng
Ba Tri diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019Mới
Chiều ngày 11/10/2019, huyện Ba Tri tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 11/10/2019, huyện Ba Tri tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Tùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Anh Tuấn đồng chủ trì hội nghị.

Chủ trì diễn đàn. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại diễn đàn, Công an huyện Ba Tri đã thông báo đến người dân tình hình an ninh an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ tác động, can thiệp của các thế lực thù địch, không để xảy ra biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông được kéo giảm sâu cả 3 tiêu chí, toàn huyện xảy ra 21 vụ, chết 12 người, bị thương 13 người, so cùng kỳ năm 2018 giảm 10 vụ, giảm 6 người chết, 14 người bị thương.

Tuy nhiên, tình hình ANTT trên địa bàn diễn biến rất phức tạp, tình trạng khiếu kiện trái pháp luật vẫn còn xảy ra; phạm pháp hình sự xảy ra 47 vụ, trong đó tội phạm về ma túy là 11 vụ; tệ nạn xã hội xảy ra 40 vụ; tại nạn cháy xảy ra 2 vụ; toàn địa bàn có 53 trụ điểm đánh bài, đá gà, gọi đầu kích dục…

Người dân ý kiến, kiến nghị các vấn đề bức xúc tại diễn đàn. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại diễn đàn, bà con nhân dân bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác đảm bảo ANTT của Công an huyện trong thời gian qua. Đồng thời, người dân đã phản ảnh những vấn đề về ANTT nổi lên tại địa phương như: tình trạng thanh thiếu niên sử dụng chất ma túy, tệ nạn cướp giật tài sản đang có chiều hướng gia tăng; các tụ điểm đá gà, đánh bài, số đề hoạt động với quy mô lớn diễn ra khắp các địa phương; tình trạng cho vay lãi nặng, tín dụng đen đang gia tăng.

Ngoài ra, người dân kiến nghị chính quyền địa phương, công an huyện cần tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, thuốc lá trong học sinh; cần quản lý chặt chẽ việc người dân nuôi chó thả rông ra ngoài đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; có biện pháp sớm triệt phá các tụ điểm đá gà, đánh bài, sử dụng chất má túy, đặc biệt là tại các nhà trọ…

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: Trà Dũng)

Các ý kiến, kiến nghị của người dân được chủ trì diễn đàn, công an huyện giải trình, nghi nhận để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Tùng yêu cầu trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của người dân tại diễn đàn, Ban chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phải tiếp thu đầy đủ, sau diễn đàn phải có kế hoạch khắc phục các thiếu sót, hạn chế, để phát huy hơn nữa kết quả đạt được trong công tác giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng mong muốn mọi người dân tích cực hưởng ứng tham gia mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời phát hiện và tố giác tội phạm; mạnh dạn phê bình, góp ý kiến để xây dựng lực lượng công an huyện nhà thật sự trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

14/10/2019 7:26 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_14_8_35_31_9.jpg49Trà Dũng
Hội nghị chuyên đề “Vai trò hội Khoa học kỹ thuật cầu đường trong công tác xây dựng giao thông nông thôn bằng nguồn vốn xã hội hóa”
Ngày 12/10/2019, tại thành phố Bến Tre, Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bến Tre, Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vai trò hội Khoa học kỹ thuật cầu đường trong công tác xây dựng giao thông nông thôn bằng nguồn vốn xã hội hóa”. Ông Ngô Thịnh Đức - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre đồng chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông; cùng sự có mặt của đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) và Hội KHKT cầu đường các tỉnh phía Nam.

​Ngày 12/10/2019, tại thành phố Bến Tre, Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Cầu đường Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Bến Tre, Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị chuyên đề “Vai trò hội Khoa học kỹ thuật cầu đường trong công tác xây dựng giao thông nông thôn bằng nguồn vốn xã hội hóa”. Ông Ngô Thịnh Đức - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh Bến Tre đồng chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông; cùng sự có mặt của đại diện Sở Giao thông vận tải (GTVT) và Hội KHKT cầu đường các tỉnh phía Nam.

XL_IMG_0491.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVT địa phương (do Bộ GTVT tặng) cho hai cá nhân ở Bến Tre.

Hội KHKT Cầu đường Việt Nam hiện có 95 thành viên gồm Hội KHKT cầu đường cơ sở và hội viên tập thể, trong đó có 41/63 hội viên đồng cấp cùng Sở GTVT địa phương. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Hội KHKT Cầu đường Việt Nam đánh giá “công tác đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn bằng nguồn vốn ngoài ngân sách đạt kết quả tốt”. Trong đó, Bến Tre được xem là địa phương có nhiều kinh nghiệm. Chỉ trong giai đoạn 2015-2019, Hội KHKT Cầu đường Bến Tre đã có 679 cây cầu nông thôn bằng bê-tông cốt thép và 84,8 km đường bê-tông được đưa vào sử dụng.

XL_IMG_0524.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập tặng bằng khen cho bà Huỳnh Thị Thanh Thủy với thành tích tích cực vận động ủng hộ vật chất xây dựng GTNT tại Bến Tre.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu: Giao thông nông thôn (GTNT) là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống các vùng, miền, do đó cần linh hoạt, đẩy mạnh xã hội hóa. Cả nước hiện có 540.000 km đường GTNT (gồm đường huyện, đường xã, đường thôn xóm đến đường nội đồng). GTNT đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 90.000 km. Trong 10 năm trở lại đây, đồng bằng sông Cửu Long phát triển khoảng 38% số kilômét đường GTNT và khoảng 10.000 cây cầu được bê-tông hóa. Trong giai đoạn 2010-2020, kết quả cả nước huy động nguồn lực 367.000 tỷ đồng, phần lớn vốn được các địa phương huy động (khoảng 354.000 tỷ đồng), trong đó vốn xã hội hóa các nguồn lực là rất đáng kể. Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao vai trò của các Hội KHKT cầu đường, các chi hội trong tuyên truyền khoa học kỹ thuật, đóng góp cho công tác xây dựng GTNT được chuẩn hóa hơn.

XL_IMG_0532.jpg

Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội, đóng góp xây dựng GTNT.

Ông Ngô Thịnh Đức - Chủ tịch Hội KHKT cầu đường Việt Nam đúc kết 3 vấn đề chính: Từ phong trào tự phát, tự giác xây dựng GTNT bằng nguồn vốn xã hội hóa thành phong trào có tổ chức, nòng cốt là Hội KHKT cầu đường của các địa phương, cần được nhân rộng, không hành chính hóa; người đóng góp và người thực hiện đều mang tính chất tự nguyện; có sự phối hợp chặt chẽ của ý kiến chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh trong xây dựng GTNT bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển GTVT địa phương (do Bộ GTVT tặng) cho hai cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho bà Huỳnh Thị Thanh Thủy với thành tích tích cực vận động ủng hộ vật chất xây dựng GTNT. Hội KHKT Cầu đường Việt Nam tặng nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, đóng góp xây dựng GTNT.

13/10/2019 3:20 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/XL_IMG_0524.jpg117Thạch Thảo
Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019
Chiều ngày 11/10/2019, UBND tỉnh tổ chức Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Võ Thị Thùy Trang, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đến dự.

​Chiều ngày 11/10/2019, UBND tỉnh tổ chức Họp mặt Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Võ Thị Thùy Trang, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đến dự.

IMG_8863a.jpg

Đại biểu dự họp mặt. (Ảnh: Huyền Trang)

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, hiện có 13/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh đã hoàn thành từ 90% kế hoạch trở lên, trong đó có 4 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch. Dự báo đến cuối năm sẽ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2019. Ngoài ra, có nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 11.194 tỷ đồng (tăng 1,6% so cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt 34.246 tỷ đồng (tăng 13,5% so cùng kỳ); tổng doanh thu du lịch đạt 1.408 tỷ đồng (tăng 37,8% so cùng kỳ); tổng thu ngân sạch đạt 3.857 tỷ đồng (tăng 44% so cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp đạt 22.950 tỷ đồng (tăng 11,7% so cùng kỳ); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 880 triệu USD (tăng 9,7% so cùng kỳ).

IMG_8867b.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2019. (Ảnh: Huyền Trang)

Cùng với những kết quả quan trọng đó, tỉnh luôn quan tâm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng gắn với kiến tạo môi trường khởi nghiệp thực chất thông qua việc triển khai có hiệu quả Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp. Bên cạnh việc tổ chức triển khai nhất quán các chính sách hỗ trợ của Trung ương như Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Bến Tre cũng tiếp tục xây dựng và đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích đầu tư mới như: Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa.

IMG_8906c.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Đặng Thị Trúc Lan Chi. (Ảnh: Huyền Trang)

Đặc biệt, UBND tỉnh đã xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Đề án Hỗ trợ DNNVV tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 với nhiều chính sách, hoạt động hỗ trợ DNNVV (trong đó, có quan tâm đặc biệt đến DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo). Dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành vào kỳ họp cuối năm 2019. Các chính sách liên quan về thuế, tín dụng,... cũng được triển khai kịp thời, đảm bảo nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh.

Tính đến ngày 30/9/2019, có 404 doanh nghiệp với vốn đăng ký ban đầu 2.234,59 tỷ đồng; lũy kế toàn tỉnh có 4.464 doanh nghiệp với vốn đăng ký ban đầu 35.474,16 tỷ đồng (trong đó: có 3.514 doanh nghiệp, vốn đăng ký 31.360,16 tỷ đồng). Hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục được củng cố. Toàn tỉnh đã thành lập mới 10 hợp tác xã, lũy kế đến nay có 146 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ 270 tỷ đồng.

Thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp trong tỉnh được tôn vinh các danh hiệu danh giá như: Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam” do VCCI xét chọn; danh hiệu “Cánh Sếu Vàng vùng Đồng bằng sông Cửu Long” (ĐBSCL) do VCCI xét chọn; danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2019 vùng ĐBSCL” do VCCI Cần Thơ xét chọn.

IMG_8945d.jpg

Trao bằng khen cho 18 doanh nghiệp tiêu biểu. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại buổi họp mặt, các doanh nghiệp đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, tất cả đều thể hiện quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát triển sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Bến Tre trước đây là tỉnh nhỏ lẻ, cách biệt với các tỉnh khu vực ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh, các hoạt động kết nối gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, từ khi cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông đi vào hoạt động đã phá thế biệt lập, tăng cường kết nối giao thương, Bến Tre hiện trở thành tỉnh đầu mối kết nối các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh và Cà Mau trên tuyến QL.60. Kinh tế tỉnh Bến Tre những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt, trong 2 năm qua, lĩnh vực thu thuế ngoài quốc doanh liên tục đạt và vượt kế hoạch.... Những kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tin tưởng rằng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của doanh nghiệp, cùng với sự đồng hành, hỗ trợ của chính quyền các cấp sẽ là động lực lớn giúp anh chị em doanh nhân và doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2020 và các năm tiếp theo, là nền tảng vững chắc để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Đặng Thị Trúc Lan Chi - Giám Đốc Công ty TNHH Vĩnh Tiến, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới.

11/10/2019 7:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/IMG_8945d.jpg216Huyền Trang
Các huyện, thành phố họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Ngày 10/10/2019, tại Tượng đài chiến thắng của quân và dân huyện Chợ Lách, Hội Nông dân huyện Chợ Lách phối hợp Hội Nông dân các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019).

​Ngày 10/10/2019, tại Tượng đài chiến thắng của quân và dân huyện Chợ Lách, Hội Nông dân huyện Chợ Lách phối hợp Hội Nông dân các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019).

21008_11102019_20191011164824326.jpg

Đại biểu dự họp mặt. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Đến dự có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre Lao Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Phạm Hoàng Hiệp.

Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ, hội viên, nông dân các huyện đã thi diễn lời ca, giọng hát ca ngợi vẻ đẹp, truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 88 năm qua, giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam luôn đóng góp quan trọng vào công cuộc giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nông dân các huyện Cù lao Minh của tỉnh Bến Tre luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

21008_11102019_20191011164832701.jpg

Ông Ngô Văn Mười – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Lách phát biểu. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Hội Nông dân các huyện đều phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hàng chục ngàn nông dân đăng ký thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều nông dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Với tinh thần tương thân tương ái, hội viên, nông dân giúp nhau trong sản xuất thoát nghèo, làm giàu. Các chương trình, đề án hỗ trợ nông dân được triển khai thực hiện đã kịp thời nâng cao nhận thức, chuyển đổi cách nghĩ, cách làm của hội viên, nông dân, giúp tăng năng suất lao động, nâng chất lượng và giá trị nông sản; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn…

Tại buổi họp mặt, ông Ngô Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Lách phát động cán bộ, hội viên Hội Nông dân và nông dân các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú thi đua: Nâng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền; tăng cường công tác phát triển quản lý và nâng chất đội ngũ cán bộ, hội viên nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong thời kỳ mới; chú trọng xây dựng các chi - tổ hội nghề nghiệp; thực hiện cao điểm thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp; tích cực vận động tham gia xây dựng, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

21008_11102019_2019101116484061.jpg

Các cá nhân nhận chứng nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Trong phần hội của buổi họp mặt, cán bộ, hội viên, nông dân các huyện tham dự các trò chơi dân gian vui, đoàn kết và có thưởng như: bịt mắt đập heo đất, lái máy cày người, thi ăn trái cây.

Dịp này, huyện Chợ Lách có 4 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; 212 nông dân ở các xã - thị trấn được Hội Nông dân tỉnh Bến Tre công nhận hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, giai đoạn 2014 - 2019.

* Cùng ngày, Hội Nông dân huyện Giồng Trôm tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch Hội Nông dân huyện đến dự.

Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp ở huyện Giồng Trôm luôn thực hiện tốt công tác hội, vận động hội viên, nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau vượt khó, thoát nghèo và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm năm trở lại đây, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là một trong những phong trào trọng tâm của hội, bình quân hàng năm có 24.142 hộ nông dân đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 67,5% so với hộ nông nghiệp và bình quân hàng năm có hơn 34% hộ nông dân (trong số hộ đăng ký) được bình xét đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

21008_11102019_2019101116496186.jpg

Tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại huyện Giồng Trôm. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Hội Nông dân Giồng Trôm đã hình thành được các mô hình sản xuất hiệu quả như: Mô hình trồng cây có múi (bưởi da xanh, chanh, quýt, cam); mô hình thâm canh vườn dừa kết hợp trồng xen, nuôi xen; mô hình nuôi tôm càng xanh trong mương vườn; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh; mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học; mộ hình gà đẻ trứng; mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dừa… đều có hiệu quả khá cao.

Thời gian tới Hội Nông dân các cấp trong huyện tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, duy trì phát động nông dân hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng.

Buổi họp mặt cũng đã trao 7 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp Nông dân Việt Nam” cho cán bộ nông dân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam. Cũng trong dịp này, Hội Nông dân huyện Giồng Trôm đã vận động được 10 suất học bổng từ Quỹ khuyến học Giồng Trôm tặng cho 10 em học sinh nghèo hiếu học của Trường Tiểu Học Phong Điền xã Thạnh Phú Đông, mỗi suất là 200.000 đồng.

11/10/2019 6:00 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/21008_11102019_20191011164832701.jpg152Nhóm PV
Thành phố Bến Tre: Hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái
Ngày 11/10/2019, Trung tâm y tế thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10). Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cùng lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, trạm y tế 17 xã, phường và đông đảo học sinh trường THCS Mỹ Hóa tham dự.

Ngày 11/10/2019, Trung tâm y tế thành phố Bến Tre tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái (11/10). Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố cùng lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể, trạm y tế 17 xã, phường và đông đảo học sinh trường THCS Mỹ Hóa tham dự.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Theo báo cáo hiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh và thành phố Bến Tre thời gian qua có chiều hướng gia tăng và nghiên về bé trai, cụ thể năm 2017, trên địa bàn thành phố tổng số trẻ sinh trong năm là 1.066 trẻ, trong đó bé em là 536 trẻ, nữ là 523 trẻ, tỷ số giới tính là 102,5/100 (bé trai/bé gái); năm 2018 tổng số trẻ sinh là 1.154 trẻ, trong đó bé em là 595 trẻ, nữ là 559 trẻ, tỷ số giới tính là 106,4/100 (bé trai/bé gái); riêng 06 tháng đầu năm 2019 tổng số trẻ sinh là 475, trong đó nam là 239, nữ là 236, tỷ số giới tính là 101,2/100 (bé trai/bé gái). Và theo ước tính với chiều hướng tăng chênh lệch giới tính nghiêng về phía nam giới như hiện nay, thì trong 20-30 năm nữa sẽ có từ 2 đến 3 triệu đàn ông Việt Nam không lấy được vợ. Tình trạng mất cân bằng giới tính giữa nam và nữ sẽ để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng cả về mặt xã hội, an ninh trật tự, làm giảm chất lượng dân số.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân – Giám Đốc Trung tâm Y tế thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, tại hội nghị bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Giám Đốc Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre nhận định nếu không có giải pháp hiệu quả, thiết thực và ngay lập tức để thay đổi tư duy, nhận thức cho cộng đồng về tư duy “trọng nam kinh nữ” thì việc mất cân bằng giới tính sẽ ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đối với sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, kêu gọi các cấp, ngành cần chung tay vào cuộc thực hiện đạt các mục tiêu về bình đẳng giới khi sinh giai đoạn (2016-2020), và công tác phòng, chống bạo lực đối với trẻ em gái; thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông để các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, không nên phá thai vì lý do lựa chọn giới tính; nghiêm cấm và xử lý nghiêm các cơ sở y tế, cá nhân vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế từ thành phố đến cơ sở, cần tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thường xuyên, đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng vận động người dân trong việc chấp hành chính sách dân số, trong đó có công tác bình đẳng giới, vận động người dân tham gia tố giác các hành vi, biểu hiện bạo lực với trẻ em gái nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, hành phúc để trẻ em gái phát triển.

11/10/2019 5:06 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_11_17_7_56_416.jpg179Hồng Quốc
Thành phố Bến Tre: Khen thưởng đột xuất cho Đội Cảnh sát hình sự vì thành tích xuất sắc trong phá án
Ngày 11/10/2019, Công an thành phố Bến Tre tổ chức Lễ công bố và trao Giấy khen của UBND thành phố Bến Tre cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố vì có thành tích xuất sắc triệt phá vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 8/10/2019 tại phường Phú Tân. Ông Bùi Minh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Ngày 11/10/2019, Công an thành phố Bến Tre tổ chức Lễ công bố và trao Giấy khen của UBND thành phố Bến Tre cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố vì có thành tích xuất sắc triệt phá vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 8/10/2019 tại phường Phú Tân. Ông Bùi Minh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Hồng Quốc)

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8/10/2019, Công an thành phố tiếp nhận thông tin tố giác của chị Ngô Thị Hồng Luyến, ngụ ấp 1, xã Sơn Đông về trường hợp con chị là Trầm Minh Đạt, sinh năm 2016, bị bắt cóc. Trước đó, do anh Trầm Hồng Cơ, cha của cháu Trầm Minh Đạt đang làm ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh, có nợ người tên Thư ở Quận 6, số tiền 300 triệu đồng, hẹn đến tháng 9/2019 trả nhưng đến nay chưa trả tiền cho Thư. Thư nhờ Phạm Văn Phong, ngụ tỉnh Hậu Giang và Bùi Thế Toàn, ngụ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tìm anh Cơ đòi nợ.

Ngày 8/10/2019, Phong và Toàn tìm anh Cơ nhưng không gặp, nên nảy sinh ý định bắt cóc con anh Cơ là Trầm Minh Đạt để tạo áp lực, buộc anh Cơ phải thanh toán nợ. Lúc 11 giờ ngày 8/10/2019, chị Luyến đi rước cháu Trầm Minh Đạt học ở Trường Phổ thông Hermann Gmeiner về thì gặp Phong và Toàn. Đối tượng Phong hỏi chị Luyến mượn cháu Đạt chụp hình, quay phim để làm bằng chứng tạo áp lực đòi nợ anh Cơ. Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 1, phường Phú Tân thì bất ngờ Toàn ôm cháu Đạt cho Phong chở tẩu thoát về hướng cầu Rạch Miễu, chị Luyến truy hô, đuổi theo nhưng không kịp, sau đó lập tức đến trình báo vụ việc đến Công an thành phố Bến Tre. Sau khi bắt được cháu Đạt, Phong và Toàn đưa cháu sang Vĩnh Long thuê khách sạn ở, đồng thời liên lạc qua điện thoại yêu cầu chị Luyến phải chuyển vào tài khoản của Phong đủ 300 triệu đồng thì mới thả cháu Đạt về.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Tuấn trao Giấy khen cho Thượng tá Lê Văn Hài – Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự công an thành phố. (Ảnh: Hồng Quốc)

Sau khi nhận được tin báo của chị Luyến, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhanh chóng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chị Luyến bàn bạc, thương lượng với Phong và Toàn sẽ trả trước 50 triệu, hướng dẫn chị Luyến yêu cầu Phong và Toàn đưa cháu đạt về nhà an toàn mới giao tiền. Phong và Toàn đồng ý. Lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày, Phong và Toàn đưa cháu Đạt về nhà chị Luyến tại ấp 1, xã Sơn Đông để nhận tiền thì bị Công an thành phố Bến Tre bắt quả tang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Minh Tuấn – Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương chiến công của tập thể, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố trong việc tiếp nhận thông tin, triệt phá nhanh chóng vụ bắt cóc, đảm bảo an toàn tính mạng cho con tin và gia đình, mang lại niền tin lớn cho nhân dân trong việc cung cấp thông tin tố giác tội phạm. Qua đây cho thấy sự trưởng thành từng ngày của Công an thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Quốc)

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Tuấn đề nghị thời gian tới Công an thành phố cần nhân rộng chiến công trong toàn ngành, biểu dương tinh thần “Kiên quyết – kịp thời – mưu trí – dũng cảm” của Công an thành phố trong đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm bắt cóc, tống tiền để loại tội phạm này không còn đất sống trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Công an thành phố cần tiếp tục thông tin, tuyên truyền về vụ việc để người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác, tránh xảy ra vụ việc tương tự, khuyến khích người dân tham gia cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến lực lượng công an các cấp để triệt xóa các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Minh Tuấn trao Giấy khen của UBND thành phố, đồng thời trích ngân sách thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố vì có thành tích xuất sắc triệt phá vụ án.

11/10/2019 4:29 CHĐã ban hànhBài viếtPháp luật
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_11_16_33_21_217.jpg294Hồng Quốc
Hội Liên hiệp Phụ nữ cụm 2 truyền thông pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tín dụng đen
Ngày 10/10/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ cụm 2 gồm: Hội LHPN phường Phú Tân, Phú Khương, Phường 8, xã Phú Hưng, xã Sơn Đông, Trạm Y tế phường Phú Tân tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019) kết hợp truyền thông pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, chống tín dụng đen; phát động sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường trong hội nghị; hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10). Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đến dự.

Ngày 10/10/2019, Hội Liên hiệp phụ nữ cụm 2 gồm: Hội LHPN phường Phú Tân, Phú Khương, Phường 8, xã Phú Hưng, xã Sơn Đông, Trạm Y tế phường Phú Tân tổ chức Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019) kết hợp truyền thông pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, chống tín dụng đen; phát động sử dụng sản phẩm thân thiện môi trường trong hội nghị; hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10). Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố đến dự.

Quang cảnh buổi họp mặt. (Ảnh: Phương Thảo)

Tại buổi họp mặt, chị em phụ nữ được ôn lại truyền thống vẻ vang qua 89 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Cũng tại buổi họp mặt, đại biểu được nghe ông Lê Tấn Diệu - Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Bến Tre tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ trên địa bàn nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi trong việc lựa chọn, sử dụng, chế biến và bảo quản thực phẩm đảm bảo an toàn; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng; những nội dung trọng tâm Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường (gọi chung là hụi) và tín dụng đen.

Ông Lê Tấn Diệu - Chủ tịch Hội Luật gia thành phố truyền thông pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và tín dụng đen. (Ảnh: Phương Thảo)

Bên cạnh đó, chị em phụ nữ còn được bà Nguyễn Thị Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố phát động hạn chế sử dụng túi nilon truyền thống chuyển sang sử dụng túi nilon tự hủy sinh học thân thiện môi trường, ly giấy, ống hút gạo nhằm hưởng ứng cuộc chiến chống rác thải nhựa, góp phần đảm bảo sức khỏe và môi trường sống.

11/10/2019 4:29 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_11_16_32_11_311.jpg125Phương Thảo
Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình, kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2019 tại Ba Tri
Sáng ngày 11/10/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Viện Kiểm sát nhân dân (VKSNN) huyện Ba Tri về tình hình, kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2019.

Sáng ngày 11/10/2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát Viện Kiểm sát nhân dân (VKSNN) huyện Ba Tri về tình hình, kết quả thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2019.

Quang cảnh buổi giám sát. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại buổi làm việc, VKSND huyện đã báo cáo với Đoàn giám sát những kết quả đạt được trong công tác kiểm sát năm 2019. Theo đó, trong năm đã thụ lý 93 tin tố giác tội phạm và đã giải quyết, xử lý 77 tin; thụ lý kiểm sát 66 vụ với 58 bị can, đã giải quyết 44 vụ với 47 bị can, trong đó đã đề nghị truy tố 34 vụ và 40 bị can, không để xảy ra án truy tố oan, sai; phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử lưu động 02 vụ và tổ chức 07 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm các vụ án về hình sự, dân sự, hành chính có tính chất nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong hoạt động của VKSND huyện cũng còn một số mặt hạn chế như: Tỷ lệ kiểm sát giải quyết tin báo tội phạm, tỷ lệ giải quyết án đã khởi tố còn thấp; chất lượng công tác kiểm sát điều tra và kiểm sát giải quyết án hình sự chưa cao; công tác phát hiện vi phạm và kiến nghị yêu cầu các cơ quan khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp còn chậm, hiệu quả khắc phục thấp.

Ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đặt ra một số vấn đề mà VKSND huyện cần làm rõ như: nguyên nhân tỷ lệ thi hành án dân sự tồn đọng, kéo dài cao; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thấp; công tác phối hợp trong công tác kiểm sát trong hoạt động tư pháp đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện, nhất là trong lĩnh vực thi hành án dân sự; công tác phối hợp với Cơ quan điều tra trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Kết luận buổi giám sát, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Lê Văn Mười đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của VKSND huyện và đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy vai trò, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ngành kiểm sát nhân dân, đảm bảo không để xảy ra tình trạng oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Đồng thời, những vấn đề còn gặp nhiều khó khăn, kiến nghị của VKSND huyện sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp gửi đến các cơ quan khắc phục. Qua đó, giúp đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

11/10/2019 3:55 CHĐã ban hànhBài viếtPháp luật
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_11_15_58_29_483.jpg141Trà Dũng
Bình Đại: Họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2019
Ngày 11/10/2019, tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Hội Liên Hiệp Thanh Niên (LHTN) huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019) và tổ chức diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Đại đến dự.

​Ngày 11/10/2019, tại thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, Hội Liên Hiệp Thanh Niên (LHTN) huyện tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019) và tổ chức diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bình Đại đến dự.

20998_11102019104455_2019101110404730_XL.jpg

Giao lưu với 3 gương cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu của Hội. (Ảnh: Thanh Hương)

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 63 năm thành lập và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam. Những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác Hội và phong trào thanh niên trong huyện đã có sự chuyển biến vượt bậc trên nhiều mặt và mang lại nhiều kết quả thiết thực phục vụ xã hội, được thể hiện qua các phong trào hành động lớn như: Thanh niên tình nguyện, xung kích, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên đồng hành, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, thanh niên Đồng Khởi mới và phát triển doanh nghiệp và chương trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

20998_1110201910451_20191011104054561_XL.jpg

Những gương tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng. (Ảnh: Thanh Hương)

Dịp này, Hội LHTN huyện đã có buổi giao lưu trực tiếp với 3 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu xung kích trên mọi lĩnh vực của đời sống, gương sáng về học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, rèn luyện tình nguyện vì cộng đồng.

Ngoài ra, tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tặng giấy khen tuyên dương gương “Tôi, người thanh niên Đồng Khởi mới” cho 7 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu năm 2019.

20998_1110201910458_2019101110410311_XL.jpg

Ông Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tại buổi họp mặt. (Ảnh: Thanh Hương)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, ông Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương những đóng góp tích cực của thanh niên, đồng thời, mong rằng trong thời gian tới, các cấp Hội LHTN trong huyện phát huy tốt hơn vai trò chủ thể trong xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực, tổ chức phong phú, đa dạng các loại hình thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội, trong đó chú trọng các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích hiệu quả, phối hợp hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế gắn với đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm phù hợp và khuyến khích tạo điều kiện cho thanh niên tham gia lao động ở nước ngoài,...

11/10/2019 2:25 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/20998_1110201910451_20191011104054561_XL.jpg88Thanh Hương
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc
Sáng ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc do ông Cha Kyung Sik làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân chuyến giám sát dự án “Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập cho người nghèo tỉnh Bến Tre”.

​Sáng ngày 11/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn đã tiếp đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc do ông Cha Kyung Sik làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân chuyến giám sát dự án “Hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, tăng thu nhập cho người nghèo tỉnh Bến Tre”.

20996_11102019_2019101195728467.jpg

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Huyền Trang)

Thông tin với đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, tỉnh Bến Tre đang trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn, các chương trình giúp đỡ của Tổ chức Global Vision cũng như các tổ chức, cá nhân tại Hàn Quốc đã và đang hỗ trợ rất lớn cho việc thúc đẩy quá trình phát triển nông nghiệp tỉnh nhà.

Bên cạnh, việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc tại Bến Tre đã góp phần vun đắp cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và với tỉnh Bến Tre nói riêng ngày càng phát triển; tăng cường quan hệ ngoại giao nhân dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền, nhân dân Bến Tre với người dân Hàn Quốc, tăng cường các quan hệ thương mại, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

20996_11102019_2019101195733983.jpg

Đoàn công tác của Tổ chức Global Vision Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: Huyền Trang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời cảm ơn Tổ chức Global Vision Hàn Quốc đã có những hỗ trợ thiết thực cho tỉnh không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn nhiều lĩnh vực khác như: y tế, giáo dục, nhà tình nghĩa, tình thương, nước sạch học đường,…. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng Tổ chức Global Vision Hàn Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh cũng như hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao kỹ thuật tốt nhất cho người dân, góp phần nâng cao thu nhập.

Ông Cha Kyung Sik cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn và cho biết, Tổ chức Global Vision Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ người dân Bến Tre ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, nhất là đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn.

11/10/2019 10:10 SAĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/20996_11102019_2019101195733983.jpg214Huyền Trang
Thạnh Phú: Đề nghị công nhận xã Thới Thạnh đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới năm 2019
Sáng ngày 10/10/2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thạnh Phú tổ chức tổng kiểm tra kết quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Thới Thạnh năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì buổi kiểm tra.

​Sáng ngày 10/10/2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thạnh Phú tổ chức tổng kiểm tra kết quả xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới xã Thới Thạnh năm 2019. Ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo huyện chủ trì buổi kiểm tra.

20986_10102019162753_20191010134954250_XL.jpg

Đại biểu tham dự buổi tổng kiểm tra. (Ảnh: Quốc Vinh)

Qua 2 năm ra sức xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Thới Thạnh đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới. Kết quả nổi bật là đời sống của người dân được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đều tăng và hiện đạt 45,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo liên tục được kéo giảm chỉ còn 4,36%, cận nghèo còn 4,8%. Gần 5.000 lao động trong độ tuổi có việc làm, đạt tỷ lệ trên 90%. Hiện xã có 2 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác và nhiều mô hình liên kết sản xuất phát triển kinh tế, thu hút trên 70% hộ gia đình tham gia.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Đã hoàn thành hơn 12km đường bê tông đạt chuẩn nông thôn mới và hơn 6km đường ngõ xóm; đường khu dân cư đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa.

20986_10102019162846_20191010135027141_XL.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Tân phát biểu tại buổi tổng kiểm tra. (Ảnh: Quốc Vinh)

Toàn xã có gần 1.800 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt trên 88%, trong đó có hơn 1.400 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liên tục, 6/6 ấp được tái công nhận ấp văn hóa hàng năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị - xã hội hàng năm được đánh giá đạt từ khá trở lên…

Qua nghe báo cáo của các tổ kiểm tra thực tế tại các ấp, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá xã Thới Thạnh đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới. Đồng thời lưu ý thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã cần khắc phục một số chỉ tiêu còn thấp như tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, sử dụng điện, cảnh quan môi trường, hiệu quả trong liên kết sản xuất cũng như tiến độ thực hiện một số công trình…

20986_10102019162759_20191010135041532_XL.jpg

Đường bê tông xã Thới Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới. (Ảnh: Quốc Vinh)

Đặc biệt, quan tâm nhiều hơn cho công tác tuyên truyền, giáo dục đến được với từng hộ gia đình, từng người dân, từ đó tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, tiếp tục quyết tâm “tăng tốc” xây dựng xã đạt chuẩn, không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả hiện tại…

Tại buổi tổng kiểm tra, 23 thành viên Ban Chỉ đạo huyện Thạnh Phú đã bỏ phiếu xếp loại tốt, thống nhất đề nghị tỉnh công nhận xã Thới Thạnh đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới năm 2019.

11/10/2019 9:00 SAĐã ban hànhBài viếtVăn hóa Thể thao
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/20986_10102019162759_20191010135041532_XL.jpg159Quốc Vinh
Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Sáng ngày 11/10/2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị còn có đại diện Bộ Tham mưu Quân khu 9; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có: Đại tá Võ Văn Hội – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Bửu – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Dũng – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Lùng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Sáng ngày 11/10/2019, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị còn có đại diện Bộ Tham mưu Quân khu 9; Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có: Đại tá Võ Văn Hội – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Bửu – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Dũng – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Nguyễn Văn Lùng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Qua 10 năm triển khai xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, cũng như về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tại địa phương.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường; hệ thống chính trị được thường xuyên củng cố, phát huy, vận hành đúng cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tham mưu, LLVT làm nòng cốt”; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân trong khu vực phòng thủ. Qua đó giúp Đảng bộ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước giao; hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Đại tá Võ Văn Hội - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gợi ý thảo luận. (Ảnh: Trương Hùng)

Công tác huấn luyện, bồi dưỡng, giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh tại địa phương đạt hiệu quả tích cực, luôn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố và tăng cường trên cả 03 mặt: về chính trị, tinh thần, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ động chuyển địa phương khi có tình huống; công tác xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được chú trọng, chất lượng ngày càng nâng lên; thường xuyên tổ chức huấn luyện, diễn tập, hình thức, phương án tác chiến thường xuyên thay đổi, phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm LLVT luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trọng mọi tình huống.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân cũng còn những hạn chế nhất định, như: một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoạt động KVPT, từ đó việc lãnh, chỉ đạo thực hiện có lúc chưa đồng bộ. Một số địa phương xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị chưa thật sự gắn với điều kiện thực tế, tính khả thi chưa cao; việc chỉ đạo kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng – an ninh đôi lúc chưa chặt chẽ, xây dựng kết cấu hạ tầng tính lưỡng dụng chưa cao, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong KVPT.

Đại biểu Công an tỉnh tham gia thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Hội nghị tập trung thảo luận xoay quanh những vấn đề nổi lên trong công tác tuyên truyền, những vấn đề trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác phối hợp, lồng ghép trong hoạt động của các ngành, các cấp với xây dựng quốc phòng toàn dân, những thuận lợi, khó khăn, hạn chế trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua và các đề xuất, kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức ghi nhận và biểu dương thành tích và các kết quả đã đạt được trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong 10 năm qua.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, các cấp một số vấn đề như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, vai trò tham mưu của các ngành, các cấp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Tăng cường công tác vận động quần chúng. Trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức phải làm tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng với Đảng, Nhà nước và sự đoàn kết gắn bó quân dân, qua đó làm cho nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước, bảo đảm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trong khu vực phòng thủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. (Ảnh: Trương Hùng)

Kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh vững chắc để bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

11/10/2019 7:30 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_11_15_24_3_842.jpg176Trương Hùng
Sơ kết đơn vị điểm thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”
Ngày 9/10/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức sơ kết đơn vị điểm thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là cuộc vận động 50) năm 2019. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt - Phó Tư lệnh Quân khu 9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập.

Ngày 9/10/2019, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức sơ kết đơn vị điểm thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là cuộc vận động 50) năm 2019. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt - Phó Tư lệnh Quân khu 9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập.

Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu. (Ảnh: Đặng Thạch)

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, cuộc vận động 50 đã làm thay đổi cơ bản về nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đối với công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Hầu hết cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) đều thực hiện nhiệm vụ với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác cao, luôn an tâm công tác, yêu mến nghề nghiệp và quý trọng VKTBKT.

Thông qua cuộc vận động, ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT được nâng lên, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng rộng rãi trong hoạt động thực tiễn của đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông được triển khai rộng khắp dưới mọi hình thức, ý thức chấp hành của cán bộ, chiến sĩ khi tham gia giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực, từ đầu năm đến nay trong LLVT tỉnh không để xảy ra tai nạn giao thông.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan tham quan trưng bày. (Ảnh: Đặng Thạch)

“Hội nghị là dịp để chúng ta kiểm điểm đánh giá kết quả 1 năm thực hiện cuộc vận động trên cả 4 mục tiêu, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục phát huy toàn diện và có bước phát triển mới”. - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Với chủ đề “Tích cực, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm thực hiện cuộc vận động 50”, các ngành tham mưu, chính trị, hậu cần và kỹ thuật đã quản lý tốt VKTBKT và vật tư công tác đảng, công tác chính trị, đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng, đồng bộ, VKTBKT hiện có đảm bảo kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện thường xuyên và diễn tập cũng như sẵn sàng chiến đấu; Bộ CHQS tỉnh đã làm tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ gần 3 tỷ đồng để nâng cấp nhà kho, sửa chữa phương tiện và mua sắm đồng bộ VKTBKT; trong năm 2019 có 6 mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Bộ CHQS tỉnh công nhận;...

Trao Cờ luân lưu đơn vị điểm thực hiện cuộc vận động 50. (Ảnh: Đặng Thạch)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra mục tiêu cụ thể như sau: Tiếp tục quản lý tốt VKTBKT, khai thác VKTBKT tốt, bền; bảo đảm an toàn; thực hành tiết kiệm.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích thực hiện cuộc vận động. (Ảnh: Đặng Thạch)

Thượng tá Võ Văn Xòe - Phó Chủ nhiệm kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt mục tiêu trên, các kho, cơ sở sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật toàn quân đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật. Các học viện, nhà trường, trung tâm, viện nghiên cứu kỹ thuật tích cực nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp hệ thống vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Toàn quân tăng cường đầu tư bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Các cấp, các ngành cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đúng như tinh thần thi đua yêu nước của Bác Hồ, góp phần xây dựng tiềm lực quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

10/10/2019 4:44 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_10_16_51_8_404.JPG182Đặng Thạch
Hội cựu chiến binh tỉnh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ngày 10/10/2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB) tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức.

Ngày 10/10/2019, Hội Cựu chiến binh tỉnh (CCB) tổ chức Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014-2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức.

Quang cảnh đại hội. (Ảnh: Thành Lập)

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua với các phong trào phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, các cấp Hội đã đóng góp hơn 7.800 ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, có gần 4.500 cán bộ, hội viên tham gia vào tổ chức Đảng, mặt trận và các đoàn thể, các Hội quần chúng, hơn 5.500 tham gia vào Ban đại diện Tổ NDTQ. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB; đã phát triển 174 tổ hợp tác, có hơn 660 CCB đạt danh hiệu CCB sản xuất giỏi cấp cơ sở, 250 giỏi cấp huyện và 80 giỏi cấp tỉnh. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 7.100 lao động là con em của hội viên CCB, trong đó, có gần 400 lao động tham gia xuất khẩu lao động, có 1.055 mô hình 5+1, 548 mô hình cấp xã, 203 mô hình cấp huyện và 70 mô hình cấp tỉnh được công nhận khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, xây dựng gần 1.000 căn nhà nghĩa tình đồng đội,…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam. (Ảnh: Thành Lập)

Tại đại hội, các đại biểu được nghe các báo cáo tham luận điển hình trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở cơ sở. Phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2019-2024.

Dịp này, Tỉnh hội danh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân, Tỉnh hội tặng giấy khen cho 15 tập thể và 55 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Thành Lập)

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội CCB trong tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, những tấm gương điển hình qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua rất xứng đáng với lòng tin cậy, là lực lượng nòng cốt của Đảng, chính quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại đại hội. (Ảnh: Thành Lập)

Thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, truyền thống và phát huy bản chất của lính cụ Hồ, luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, sinh hoạt của Hội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong các phong trào thi đua như phong trào vận động xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, mô hình 5+1, mô hình Khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. Làm tốt hơn nữa công tác phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền để phong trào thi đua của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả….

10/10/2019 4:35 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_10_16_41_2_857.JPG193Thành Lập
Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam
Chiều ngày 10/10/2019, Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Võ Văn Kiệt đến dự.

Chiều ngày 10/10/2019, Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Văn Chương, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Võ Văn Kiệt đến dự.

Các đại biểu dự lễ. (Ảnh: Thu Huyền)

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe ôn lại ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam; có nhiều đóng góp ý kiến bày tỏ sự quan tâm của Đảng Nhà nước đối với doanh nhân, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Võ Văn Kiệt đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong Khối. Cùng với doanh nghiệp, doanh nhân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân thuộc Đảng bộ Khối đã không ngừng phấn đấu vươn lên, đương đầu với khó khăn, thách thức, với tinh thần bản lĩnh - chịu khó - sáng tạo đã đứng vững, tự tin, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Đa số doanh nhân trong Khối đều mang tâm huyết làm giàu cho mình, cho quê hương, đất nước.

Tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. (Ảnh: Thu Huyền)

Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của Bến Tre hôm nay, chúng ta thấy đã có thêm nhiều màu sắc mới. Diện mạo từ thành thị đến nông thôn đổi thay rõ. Tiềm năng đang từng bước được khơi dựng. Đó là công sức của Đảng bộ và nhân dân và nhất là sự đóng góp to lớn, thiết thực của các doanh nghiệp, doanh nhân - những người trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất, trực tiếp xây dựng nên những công trình, là nòng cốt trong các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp, các ngành trong tỉnh, doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà sẽ không ngừng lớn mạnh, đông về số, mạnh về chất, có ý thức cao về trách nhiệm xã hội và ngày càng khẳng định thương hiệu của mình trên thương trường trong nước và quốc tế.

“Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đồng tâm hiệp lực, năng động sáng tạo, cố gắng hết mình, vượt qua khó khăn, để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đoàn kết, liên kết để tạo thêm sức mạnh, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, vững vàng hội nhập, đoàn kết chặt chẽ hơn nữa - đổi mới mạnh mẽ hơn nữa - hợp tác chân tình - phát triển bền vững. Từng doanh nghiệp phải chủ động rà soát chiến lược sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại phương án sản phẩm; đổi mới phương pháp quản trị doanh nghiệp. Tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và lợi nhuận….” - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp nhấn mạnh.

10/10/2019 4:31 CHĐã ban hànhBài viếtKinh tế
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_10_16_34_6_450.JPG217Thu Huyền
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc
Chiều ngày 10/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc do ông LIU Zhi Guang - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Chiều ngày 10/10/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc do ông LIU Zhi Guang - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Theo ông LIU Zhi Guang - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mục đích của chuyến công tác đến Việt Nam lần này nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao gồm hợp tác về quản lý tài nguyên nước. Trong chuyến công tác, đoàn đã đi tham quan thực địa một số công trình liên quan đến lĩnh vực quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam, trong đó có tỉnh Bến Tre.

“Chúng tôi đến thăm Bến Tre trong thời gian rất ngắn, tuy nhiên, chúng tôi rất ấn tượng với sự phát triển của tỉnh cũng như ấn tượng với người dân Bến Tre về tính cần cù, chịu khó, giàu nghị lực. Chuyến đi lần này chỉ là bước khởi đầu, sẽ có các hoạt động tiếp theo để trao đổi, hợp tác nhiều hơn với Bến Tre” - Ông LIU Zhi Guang nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tại buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Tiếp lời ông LIU Zhi Guang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất thế giới, bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải, Trung Quốc chảy qua các nước: Thái Lan, Myanma, Lào, Campuchia và đổ ra biển Đông Việt Nam.

Bến Tre là tỉnh cuối nguồn sông Mekong, được bao bọc bởi 4 con sông: Tiền, Hàm Luông, Ba Lai, Cổ Chiên. Cuối năm 2015 đầu năm 2016, Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề bởi xâm nhập mặn, thiệt hại gần 15.000ha lúa, cây ăn quả, đời sống và nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng bị ảnh hưởng. Theo dự báo, thời gian tới, tình hình biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, mưa ít, lượng nước không đủ để phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân trong tỉnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh. (Ảnh: Huyền Trang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn hợp tác với các quốc gia trong dòng sông Mekong như Trung Quốc, Thái Lan, Myanma, Lào, Campuchia để cùng khai thác, sử dụng nguồn nước hiệu quả, đặc biệt là nước từ thượng nguồn.

10/10/2019 4:19 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_10_16_28_36_872.jpg204Huyền Trang
Ba Tri: Họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
Sáng ngày 10/10/2019, Hội Nông dân huyện Ba Tri tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai đến dự.

Sáng ngày 10/10/2019, Hội Nông dân huyện Ba Tri tổ chức họp mặt kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2019). Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Trai đến dự.

Đại biểu tham dự họp mặt. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Trung Hiền đã đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 89 năm qua, giai cấp nông dân, Hội Nông dân Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ với vận mệnh của đất nước, của dân tộc, lao động sáng tạo, đóng góp quan trọng vào công cuộc giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nguyễn Trung Hiền đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. (Ảnh: Trà Dũng)

Kế thừa truyền thống vẻ vang đó, nông dân Ba Tri luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ mặt nông thôn nhiều địa phương được đổi mới; đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện.

Hội Nông dân huyện có nhiều bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có hơn 18.400 hội viên, đang sinh hoạt ở 129 chi hội của 24 cơ sở hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt, giúp nhau phát triển sản xuất. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện tập trung các mặt công tác, các phong trào như: Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới; Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong giai cấp nông dân. Ngoài ra, các chương trình, đề án hỗ trợ nông dân được triển khai thực hiện đã kịp thời nâng cao nhận thức, chuyển đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất nông nghiệp của hội viên, nông dân, giúp tăng năng suất lao động, nâng chất lượng và giá trị nông sản; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường nông thôn…

Trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân. (Ảnh: Trà Dũng)

Nhân dịp này, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 22 cá nhân đã có công lao đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

10/10/2019 3:56 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_10_16_1_5_797.JPG152Trà Dũng
Sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019
Sáng ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn và Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, hội, hiệp hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Sáng ngày 10/10/2019, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn và Nguyễn Hữu Lập chủ trì hội nghị. Đến dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, hội, hiệp hội; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Trong 9 tháng đầu năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh và sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương với tinh thần “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá”, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật, đã có 13/24 chỉ tiêu hoàn thành từ 90% trở lên, trong đó có 4 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Một số nét nổi bật của kinh tế - xã hội 9 tháng qua bao gồm: Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng trưởng kinh tế đang từng bước đi vào chiều sâu. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến khá tốt; Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, một số sản phẩm chủ lực phát triển ổn định theo chuỗi giá trị. Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, giá trị sản xuất ước đạt 22.950 tỷ đồng, đạt 77,14% kế hoạch, tăng 11,68% so cùng kỳ.

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Hoạt động xuất, nhập khẩu được đẩy mạnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 880 triệu USD (tăng 9,65% so cùng kỳ, đạt 75,86% kế hoạch), nhập khẩu đạt 385 triệu USD (tăng 12,34% so cùng kỳ, đạt 72,64% kế hoạch). Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách du lịch đạt 1,5 triệu người (tăng 22% so cùng kỳ), doanh thu đạt 1.408 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan, ước đạt 3.857,25 tỷ đồng, đạt 101,96% dự toán Trung ương giao, tăng 43,96% so cùng kỳ.

Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt một số kết quả quan trọng, cấp mới giấy phép cho 4 dự án FDI với vốn đăng ký 235,95 triệu USD, và 23 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 5.012,45 tỷ đồng. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 54 dự án FDI còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đăng ký 1.162,78 triệu USD, và 239 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký 46.709,8 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Cảnh thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm 2019. (Ảnh: Trương Hùng)

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động tiếp tục được đẩy mạnh; đã giải quyết việc làm cho 17.312 lao động, đưa 1.195 người đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT tiếp tục được nâng lên, đạt 91,84% dân số. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi và bình đẳng giới được quan tâm thực hiện tốt.

Hệ thống cấp nước sạch tiếp tục được nâng cấp, mở rộng; hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện; phát triển đô thị được chú trọng, đầu tư chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng. Công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức được tập trung thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả khả quan.

Bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà 9 tháng qua cũng còn một số khó khăn, hạn chế, như giá cả một số mặt hàng nông sản biến động bất thường, không ổn định; xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc gặp nhều khó khăn do việc đẩy mạnh kiểm soát nhập khẩu tiểu ngạch bằng nhiều hàng rào kỹ thuật; chăn nuôi không thuận lợi do dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi lan rộng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, chăn nuôi và tiêu dùng.

Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng tham gia ý kiến thảo luận tại hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Hội nghị đã nghe các sở, ngành tỉnh, tham luận về một số giải pháp quản lý nhà nước các ngành nông nghiệp, thủy sản, phát triển đô thị, trật tự xây dựng đô thị; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm; giải pháp quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với ẩm thực đêm,… UBND các huyện, thành phố đã phản ánh những khó khăn, bức xúc trong các lĩnh vực môi trường, rác thải, nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nước sạch, an ninh trật tự,… và đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đánh giá rất cao và biểu dương sự quyết tâm, nỗ lực với tinh thần “bứt phá” của toàn thể các cơ quan sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm đạt những kết quả khả quan.

Để thực hiện đạt trọn vẹn các chi tiêu kinh tế - xã hội cho cả năm 2019, trong những tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một số việc cụ thể như: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố tăng cường kỷ luật kỷ cương nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp, và phải chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ thực hiện các chỉ tiêu; rà soát tiến độ thực hiện các đầu công việc đã được UBND tỉnh giao để cuối năm có báo cáo chính thức về tỉnh; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý, kịp thời báo cáo về tỉnh các khó khăn vướng mắc phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, địa bàn mình quản lý, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua, khẩn trương hoàn thành kịp tiến độ thời gian các văn bản được giao thực hiện.

Đối với một số vấn đề bức xúc đã được UBND các huyện, thành phố phản ánh tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan khẩn trương phối hợp giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thực hiện từ nay đến cuối năm. Trong đó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những vấn đề nổi cộm như vấn đề xử lý rác thải, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công thông qua việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh như xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận, dự án mở rộng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60, phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án 7 sớm triển khai dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2, và các công trình trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục theo dõi các ổ dịch bệnh vật nuôi để triển khai kiểm soát tốt; đẩy mạnh thực hành sản xuất nông nghiệp tốt gắn với truy xuất nguồn gốc; triển khai xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, phải làm có thực chất, hiệu quả cao, không nói suông.

Thực hiện tốt công tác điều tra hộ nghèo, kế hoạch xuất khẩu lao diộng, chăm lo tết cho người có công, gia đình chính sách. Tập trung xử lý dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người gây mất an ninh trật tự.

10/10/2019 8:26 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_10_15_33_26_438.jpg210Trương Hùng
Chợ Lách: Họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên
Ngày 9/10/2019, tại Nhà Văn hóa thị trấn Chợ Lách, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Chợ Lách long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2019); Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Tuổi trẻ Chợ Lách thực hiện Di chúc của Bác”; tuyên dương cán bộ hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tám - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Triết Văn - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện đến dự.

​Ngày 9/10/2019, tại Nhà Văn hóa thị trấn Chợ Lách, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Chợ Lách long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2019); Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Tuổi trẻ Chợ Lách thực hiện Di chúc của Bác”; tuyên dương cán bộ hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu năm 2019. Ông Nguyễn Văn Tám - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Nguyễn Triết Văn - Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN huyện đến dự.

20979_1010201974531_2019101073638578_XL.jpg

Các cá nhân được tuyên dương. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Trải qua 63 năm xây dựng, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự định hướng chính trị và vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước; phấn đấu vì mục tiêu: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác, sẵn sàng tình nguyện, xung kích trên các mặt trận.

20979_1010201974543_201910107364578_XL.jpg

Tặng quà cho học sinh nghèo, vượt khó học tốt. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Triết Văn - Bí thư Huyện đoàn kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; rèn luyện giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới “Yêu nước - bản lĩnh - hiếu thảo - tình nguyện”; hưởng ứng cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp do Tỉnh ủy phát động.

20979_1010201974522_2019101073624375_XL.jpg

Ông Nguyễn Triết Văn - Bí thư Huyện đoàn phát biểu. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Tại Diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề “Tuổi trẻ Chợ Lách thực hiện Di chúc của Bác”, cán bộ, hội viên Ủy ban Hội LHTN các xã, thị trấn có các nội dung tham luận với các chủ đề nhằm: Khẳng định vai trò, trách nhiệm và giải pháp của tuổi trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời kỳ hiện nay; đoàn viên, thanh niên và nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Dịp này, Ủy ban Hội LHTN huyện Chợ Lách tuyên dương 14 cá nhân là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu năm 2019; tặng quà cho 15 học sinh nghèo, vượt khó học tốt.

10/10/2019 8:25 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/20979_1010201974543_201910107364578_XL.jpg83Ngọc Lãm
Giồng Trôm: Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiều lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930-2015) và phong trào Đồng Khởi năm 1960”
Ngày 10/10/2019, Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiều lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930-2015) và phong trào Đồng Khởi năm 1960” và Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019. Ông Nguyễn Thành Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự.

Ngày 10/10/2019, Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiều lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930-2015) và phong trào Đồng Khởi năm 1960” và Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019. Ông Nguyễn Thành Thắng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự.

Trao giấy khen cho các cá nhân đạt giải cao trong hội thi báo cáo viên giỏi. (Ảnh: Kim Phụng)

Cuộc thi viết “Tìm hiều lịch sử Đảng bộ tỉnh Bến Tre (1930-2015) và phong trào Đồng Khởi năm 1960” diễn ra từ tháng 2 đến tháng 9/2019, triển khai đồng bộ đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Kết thúc cuộc thi có tổng số 336 bài dự thi tham gia, qua sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 60 bài thi có chất lượng cao nhất vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao 16 giải cá nhân và 8 giải tập thể cho các cá nhân, đơn vị đạt thành tích cao. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Đảng ủy xã Sơn Phú, giải nhất cá nhân thuộc về bà Võ Thị Thanh Nhàn thuộc Đảng ủy xã Lương Quới.

Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp huyện năm 2019 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/9/2019 với sự tham gia của các báo cáo viên chính trị cấp huyện nhiệm, kỳ 2015-2020, đến từ 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua hội thi, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất cho báo cáo viên Nguyễn Thị Thu Phượng - Bí thư Đảng ủy xã Châu Hòa, cùng 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các báo cáo viên có thành tích tốt trong hội thi.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Thắng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Kim Phụng)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Thắng đánh giá cao chất lượng các cuộc thi, xem đây là hình thức hiệu quả để nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như tuyên truyền sâu rộng lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

10/10/2019 8:22 SAĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.019
/PublishingImages/2019-10/avatar2019_10_10_10_57_29_813.jpg174Kim Phụng
1 - 30Tiếp
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer