Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức và sự kiện

 
Tin tức và sự kiện - Pháp luật
 
Ngày 06/7/2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre phối hợp Tư pháp, Công an Phường 7 tổ chức tọa đàm phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em năm 2017. Đến dự có đại diện Công an tỉnh Bến Tre, Công an thành phố Bến Tre, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bến Tre cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể và 95 cán bộ, hội viên phụ nữ Phường 7 
Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải đã ký Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.  
 
Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, là đạo luật quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin cùa công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.  
 
Trên cơ sở kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 với 9 chương, 68 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, là một bước tiến mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay.  
 
Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 cụ thể như sau  
 
Nhằm nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, giúp các Tuyên truyền viên có điều kiện nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo diễn đàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.  
 
Thực hiện Luật Căn cước công dân năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 - 2020, ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  
 
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 
 
Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
 
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, Bưu điện tỉnh và các huyện, thành phố triển khai thực hiện tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
 
 
 
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Hội nghị Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tinNew
Sáng 23/11/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT) 2006. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị.

Sáng 23/11/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin (CNTT) 2006. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị.

Điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Luật CNTT 2006 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. Đây là một văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh một cách toàn diện và đầy đủ về hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT. Luật CNTT thiết lập hành lang pháp lý thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển xã hội thông tin, rút ngắn quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Hơn 10 năm qua, Luật CNTT đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển của ngành CNTT. Ứng dụng CNTT đã được triển khai rộng khắp, góp phần hiệu quả vận hành hệ thống kinh tế, xã hội của đất nước. Hạ tầng CNTT đã đáp ứng yêu cầu CNTT trong cơ quan nhà nước và xã hội. Ứng dụng CNTT được đẩy mạnh và gắn chặt với cải cách hành chính, từng bước hỗ trợ xây dựng Chính phủ điện tử, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Luật CNTT, hệ thống pháp lý về CNTT cũng như các hoạt động triển khai ứng dụng, phát triển CNTT, công tác quản lý nhà nước về CNTT còn có những tồn tại, bất cập cần phải sửa đổi như: Thiếu các quy định phù hợp thực tiễn phát triển CNTT hiện nay; một số nội dung liên quan đến lĩnh vực mới trong quá trình triển khai đã phải tạm dừng lại vì một số khái niệm trong Luật CNTT chưa phù hợp với tình hình hiện nay.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, thế giới đánh giá cao đối với sự phát triển CNTT của Việt Nam. Đặc biệt các trụ cột từ hạ tầng, ứng dụng, nguồn nhân lực, công nghiệp CNTT đều có bước phát triển hơn mức trung bình chung của các ngành. Phó Thủ tướng cho rằng, khi thực hiện đánh giá Luật CNTT, phải nhìn nhận theo hướng đặt kết quả phát triển CNTT với đánh giá toàn diện các hệ thống pháp luật chung có liên quan đến CNTT để có cái nhìn toàn diện hơn.

Đối với việc thuê dịch vụ CNTT, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ khuyến khích các bộ, ngành, địa phương thuê dịch vụ CNTT, không phải là thuê máy, thuê phần mềm mà là thuê dịch vụ cuối cùng. Cần phải bỏ ngay cách nghĩ “thuê doanh nghiệp làm thì không đảm bảo an ninh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về nhân lực CNTT, Phó Thủ tướng cho biết, tới đây sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể liên quan đến đổi mới mạnh mẽ đào tạo về CNTT. Sẽ đồng ý cho các kỹ sư đang làm ở các doanh nghiệp đủ các tiêu chuẩn tham gia được tính như là giáo viên, các sinh viên sẽ được học ở trường và tham gia làm ở doanh nghiệp như chương trình vừa học vừa làm để giảm bớt sự hàn lâm. Các doanh nghiệp phải có trách nhiệm tham gia hoạt động này.

Đối với những đề xuất, kiến nghị sửa đổi Luật CNTT, Phó Thủ tướng cho rằng, qua đánh giá việc thực thi Luật CNTT thì phải đặt nó trong tầm hệ thống pháp luật về CNTT nói chung và từ đây khuyến nghị không chỉ liên quan tới Luật CNTT mà các luật khác; nên tiếp cận theo xu thế chung là trên cơ sở đã có luật cơ bản, có nền khung rồi, thì tiến tới các luật chuyên sâu hơn. Luật càng chuyên sâu thì khi cần chỉnh sửa, điều chỉnh sẽ thuận tiện hơn, đồng thời, cần nghiên cứu các xu thế phát triển mới của ngành CNTT để đưa vào trong Luật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh chụp qua màn hình)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn cho biết, sẽ tập trung triển khai ngay các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chỉ đạo, các đơn vị của bộ, các doanh nghiệp cần tiếp tục tập trung triển khai nghiên cứu về định hướng phát triển công nghệ để đưa ra các chính sách quản lý Nhà nước phù hợp xu thế phát triển chung trên toàn thế giới. Quản lý phải bắt kịp sự phát triển của CNTT, phải tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho cộng đồng CNTT trong hoạt động ứng dụng CNTT và phát triển công nghiệp CNTT.

Bộ TT&TT sẽ chủ động kết nối giao thương CNTT với các nước, đồng thời đẩy mạnh thông tin truyền thông để kết nối các nhà đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực này; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về CNTT và truyền thông, trước mắt, cần tập trung vào hai lĩnh vực là ứng dụng CNTT và phát triển công nghiệp CNTT và dịch vụ CNTT; nâng cao hiệu quả và đa dạng hơn công tác tuyên truyền, các đơn vị chức năng của bộ cần tham mưu, tổ chức các hoạt động truyên truyền dưới các hình thức sáng tạo để góp phần đưa xã hội nhận thức được thời cơ, cơ hội cũng như thách thức phát triển đất nước từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số.

23/11/2017 5:05 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_23_17_10_20_226.jpg12Đăng Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước làm việc với lãnh đạo huyện Châu ThànhNew
Chiều ngày 23/11/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về việc kiểm tra tiến độ chuẩn bị Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành - Bến Tre lần thứ I - 2017. Dự kiến, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành - Bến Tre lần thứ I - 2017 sẽ khai mạc vào ngày 26/12/2017.

Chiều ngày 23/11/2017, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về việc kiểm tra tiến độ chuẩn bị Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành - Bến Tre lần thứ I - 2017. Dự kiến, Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành - Bến Tre lần thứ I - 2017 sẽ khai mạc vào ngày 26/12/2017.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Châu Thành - Bến Tre lần thứ I - 2017 là sự kiện thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu những nét nổi bật về Văn hóa - Du lịch của tỉnh Bến Tre nói chung, huyện Châu Thành nói riêng. Đây là dịp để các du khách tham quan các khu du lịch và thưởng thức văn hóa ẩm thực xứ Dừa; tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, liên kết sản phẩm, liên doanh giữa các tổ chức kinh doanh du lịch, thương mại trong tỉnh và khu vực, tạo ấn tượng để các làng nghề trong vùng tham gia giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống, hàng lưu niệm, đặc sản địa phương đến du khách trong và tỉnh đến tìm hiểu nền văn hóa, thưởng thức ẩm thực, các sản vật Bến Tre.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Châu Thành báo cáo một số nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức thực hiện, qua đó thảo luận, góp ý một số vấn đề còn vướng mắc, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn để công tác chuẩn bị đảm bảo yêu cầu về thời gian, chất lượng.​​

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho rằng đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng góp phần quảng bá du lịch tỉnh nhà, vì vậy cần được tổ chức một cách chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, huyện cần thành lập Trung tâm Hướng dẫn du lịch, có hướng dẫn viên tận tình hướng dẫn du khách; thiết kế các biển hướng dẫn đi vào các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện; thống nhất cách phục vụ, giá cả tại các điểm du lịch tránh trường hợp chặt chém khách, tạo hình ảnh ấn tượng, thân thiện thật sự làm hài lòng du khách khi đến Bến Tre. Đối với các gian hàng trưng bày sản phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trưng bày các sản phẩm, làng nghề đặc trưng tạo sự khác biệt và mang dáng dấp Châu Thành, trong đó, các sản phẩm trưng bày từ dừa là rất cần thiết.

23/11/2017 4:29 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_23_16_30_50_179.jpg18Huyền Trang
Đẩy mạnh thực hiện các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tinNew
Chiều 22/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Chiều 22/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Thực hiện thỏa thuận ký kết giữa UBND tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc hợp tác chiến lược Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2014 - 2020. Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá hiệu quả triển khai các phần mềm ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị, đồng thời nêu lên một số tồn tại trong quá trình triển khai sử dụng các phần mềm như: Vẫn còn một số cán bộ, công nhân viên còn thói quen sử dụng văn bản giấy; trang thiết bị phục vụ công tác triển khai ứng dụng CNTT được trang bị nhưng chưa kịp thời; số lượng người dân, doanh nghiệp biết để sử dụng và nộp hồ sơ trực tuyến còn thấp; việc ký chữ ký số trên văn bản chưa thống nhất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc triển khai ứng dụng các phần mềm ứng dụng CNTT. Thời gian qua, việc triển khai ứng dụng các phần mềm ứng dụng CNTT đã đạt được những kết quả khả quan, đã chuyển nền hành chính từ phương pháp thủ công sang phương pháp hiện đại hơn, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay đó là làm trên môi trường mạng,.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ và nhân dân để thay đổi thói quen giao dịch hành chính góp phần nâng cao nền hành chính của Chính phủ trong sáng, thân thiện, tốt hơn.

Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng CNTT nhất là các nội dung còn yếu kém để nâng chất và mở rộng tiếp đảm bảo đúng lộ trình và chất lượng được nâng lên; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo tính bảo mật của chữ ký số và hiệu quả, đồng thời xây dựng quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số; Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn tốt việc lưu trữ trên môi trường mạng vừa bảo mật, vừa đảm bảo thông tin và đảm bảo tính pháp lý; Sở Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh.

23/11/2017 10:02 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_23_10_4_47_476.jpg27Đăng Huy
Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm làm việc với Đảng ủy xã Phước LongNew
Ngày 22/11/2017, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm do ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ngày 22/11/2017, Đoàn công tác của Thường trực Huyện ủy Giồng Trôm do ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Long về tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Đảng ủy xã Phước Long báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, anh ninh; công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018. Theo đó, công tác củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị được thực hiện ngay từ đầu năm đã ổn định; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ đảng viên và nhân dân được triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; công tác cán bộ 2017 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện đạt theo yêu cầu. Kết nạp 8/9 đảng viên mới; triển khai kế hoạch chuẩn bị Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018 - 2020; thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 trong Đảng đạt 100%; công tác dân vận của Đảng xây dựng được 4 mô hình  “Dân vận khéo” đạt 3/4 mô hình.

 

Ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Kinh tế, nông nghiệp phát triển ổn định (nuôi trồng thủy sản có diện tích nuôi 39,7ha đạt 100% theo kế hoạch). Phước Long có 27 cơ sở tiểu thủ công nghiệp giải quyết việc làm cho 150 lao động tại địa phương; 11 công ty và doanh nghiệp (tăng 4 so cùng kỳ); 549 hộ kinh doanh cá thể thương mại và dịch vụ (tăng 74 hộ so cùng kỳ), 04 hộ kinh doanh tham gia chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp. Riêng làng nghề đan giỏ cọng dừa hoạt động khá ổn định (trong năm sản xuất hơn 1.100.000 bộ giỏ các loại - giải quyết việc làm cho hơn 150 lao động nữ). Hộ sử dụng điện đạt 99,78%. Huy động từ các nguồn và trong dân xây dựng giao thông nông thôn năm 2017, tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ đồng. Thu ngân sách còn thấp mới đạt 71%. Xã Phước Long vừa xây dựng đô thị (đạt 39/59 tiêu chí) vừa xây dựng nông thôn mới (đạt 6/19 tiêu chí). Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến: Cơ sở vật chất giáo dục được đảm bảo, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 10,15% (giảm 0,1% so cùng kỳ), đạt 101,5% so Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,5 triệu đồng/người/năm. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê lưu ý Đảng ủy Phước Long cần xây dựng nhiều mô hình sản xuất (phải có mô hình điển hình). Năm 2018, cần giải quyết tốt 04 việc: Tăng thu nhập, giao thông nông thôn, môi trường, an ninh trật tự (tệ nạn xã hội). Đảng ủy và chi ủy chi bộ cùng chia sẻ  để thực hiện tốt hơn trong quan hệ đối ngoại nhân dân.

23/11/2017 9:12 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_23_9_19_59_586.jpg44Nguyễn Hoàng
Bến Tre bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể đến năm 2020New
Theo Luật Di sản văn hóa ở nước ta, di sản văn hóa phi vật thể là các sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết và được lưu truyền bằng miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn hóa nghệ thuật, khoa học, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những trí thức dân gian khác. Di sản văn hóa phi vật thể được sáng tạo ra, được bảo lưu và chuyển giao qua nhiều thế hệ là cả một quá trình sàng lọc và sáng tạo không ngừng nghỉ. Các thế hệ kế tiếp nhau có quyền bình đẳng trong việc thừa hưởng các giá trị di sản văn hóa phi vật thể do cha ông để lại, đồng thời phải có trách nhiệm chọn lựa những gì là tinh hoa nhất để bảo lưu, chuyển giao và trên cơ sở kế thừa có chọn lọc.

Theo Luật Di sản văn hóa ở nước ta, di sản văn hóa phi vật thể là các sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết và được lưu truyền bằng miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn hóa nghệ thuật, khoa học, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, văn hóa ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những trí thức dân gian khác. Di sản văn hóa phi vật thể được sáng tạo ra, được bảo lưu và chuyển giao qua nhiều thế hệ là cả một quá trình sàng lọc và sáng tạo không ngừng nghỉ. Các thế hệ kế tiếp nhau có quyền bình đẳng trong việc thừa hưởng các giá trị di sản văn hóa phi vật thể do cha ông để lại, đồng thời phải có trách nhiệm chọn lựa những gì là tinh hoa nhất để bảo lưu, chuyển giao và trên cơ sở kế thừa có chọn lọc.

Lễ cúng Nghinh Ông của ngư dân làm nghề biển xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. (Ảnh: TLVH)

Thực tế, di sản văn hóa phi vật thể là một trong những linh hồn văn hóa của mỗi cộng đồng, qua những văn hóa phi vật thể đó thế hệ ngày nay có thêm sự hiểu biết và sự trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống, lối sống tốt đẹp của ông cha ta. Di sản văn hóa phi vật thể hòa quyện vào không gian sinh thái - nhân văn, nơi chúng được sáng tạo ra và đang hiện diện, tiến diễn trong đời sống của mỗi cộng đồng cư dân, hàm chứa những nhân tố mang tính lịch sử, đồng thời lại phải mang hơi thở của thời đại.

Trong nhiều năm qua, để bảo tồn và phát huy di sản sản văn hóa phi vật thể trên đất Bến Tre, tỉnh ta đã có kế hoạch bảo tồn, trước hết là công tác nghiên cứu, sưu tầm. Công tác này còn rất mới, từ những năm 1979 đến 1981 của thế kỷ XX, tỉnh đã phối hợp với nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang tổ chức sưu tầm và in thành sách Dân ca Bến Tre, sau đó tiếp tục sưu tầm bổ sung và tái bản quyển sách này vào năm 2000. Giai đoạn 1998 - 2015, bảo tồn văn hóa phi vật thể theo Chương trình mục tiêu quốc gia và một số đề tài của địa phương, cũng như được tỉnh ta đã thực hiện chương trình nghiên cứu văn hóa phi vật thể viết thành sách (lưu giữ) như: Lễ hội Đu bầu và các trò chơi vận động dân gian huyện Giồng Trôm (1999); Tang lễ Người già tỉnh Bến Tre (2000- 2001); Gìn giữ cho muôn đời sau các làn điệu dân ca Bến Tre (2002-2003); Tổng điều tra di sản văn hóa Phi vật thể tỉnh Bến Tre (2004); Bến Tre với văn hóa ẩm thực (2005); Nghề truyền thống “Bánh tráng Mỹ Lồng - Bánh phồng Sơn Đốc” (2005); Đình làng Bến Tre - Các giá trị văn hóa (2006); Dừa trong văn hóa ẩm thực Bến Tre (2007); Tổng điều tra Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tỉnh Bến Tre (2008); Nghề đan lát tỉnh Bến Tre (2009); Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bến Tre (2009); Múa bóng - Rỗi Bà trong tín ngưỡng thờ Mẫu ở Bến Tre (2010) và Tổng điều tra di sản văn hóa phi vật thể miệt vườn huyện Chợ Lách (2011); Nhạc lễ tỉnh Bến Tre (2013)…

Trình diễn loại hình diễn xướng dân gian Hát sắc bùa Phú Lễ. (Ảnh: TTr)

Bến Tre, dù là vùng đất mới nhưng từ thuở mang gươm đi mở cõi, trong hành trang của người Việt mang xuống phương Nam về văn hóa phi vật thể đã có những điệu hát như: Hát sắc bùa Phú Lễ, hơn 70 điệu lý đã sưu tầm được trên vùng đất cù lao ba dãy này, đã đưa đến nhận xét của những nhà nghiên cứu - đây là một trong những cái nôi của dân ca Nam Bộ. Bên cạnh có những nghề truyền thống của riêng vùng đất xứ Dừa khá nổi tiếng: “Bánh tráng Mỹ Lồng,”, “Bánh phồng Sơn Đốc”, kẹo dừa Mỏ Cày, rượu Phú Lễ… Những điều đó tạo cho chúng ta sự gắn bó và tự hào về quê hương xứ sở, cũng như ngành chức năng phải có trách nghiệm đề ra các giải pháp phù hợp bảo tồn để nó không bị mai một và phát huy nó trong đời sống cộng đồng.

Để tiếp tục bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trên đất xứ Dừa Bến Tre trong giai đoạn mới, năm 2015 ngành chức năng đã có kế hoạch tổng thể kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu và có nguy cơ mai một đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mục đích của việc kiểm kê lần này nhằm nhận diện các di sản văn hóa phi vật thể tồn tại trong văn hóa, đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; xác định giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể đã và đang tồn tại; đánh giá khả năng tồn tại và khả năng phục hồi của các di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương. Trên cơ sở đó, xác định rõ số lượng và phân loại, xếp hạng, lập hồ sơ khoa học các loại hình di sản văn hóa phi vật thể để có chính sách quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị, góp phần phát triển văn hóa, du lịch và các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc kiểm kê này đòi hỏi phải thu thập thông tin thật cụ thể, đầy đủ, phải đảm bảo tính xác thực, cập nhật, toàn diện, khách quan, bao gồm các yếu tố phản ánh hình thức, đặc điểm và giá trị di sản, các vấn đề về khả năng tồn tại, mức độ phổ biến, sức sống, cần lưu ý đến các di sản bị đe dọa, chịu nhiều áp lực, có nguy cơ mai một cần bảo vệ khẩn cấp.

Nghề truyền thống làm bánh phồng nếp tại xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm. (Ảnh: TTr)

Theo quy định từ Trung ương, tại tỉnh ta có các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại trong cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh (chủ yếu là dân tộc Kinh và Hoa) và 01 loại hình là chuyện kể của hiện vật bảo tàng. Cụ thể các loại hình tại tỉnh cần bảo tồn, phát huy: Tiếng nói, chữ viết, những thuật ngữ, phương ngữ, nghệ thuật thư pháp; Ngữ văn dân gian như: Sử thi, ca dao, dân ca, hát ru, tục ngữ, hò, vè, câu đố, nói thơ, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn, giai thoại; nghệ thuật trình diễn dân gian như: Âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức diễn xướng, trình diễn dân gian khác (ví dụ: nói thơ Vân Tiên, hát sắc bùa, …); tập quán xã hội như: Luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ (trong thờ cúng, tang ma, cưới gả, chúc thọ, đầy tháng, thôi nôi, xem ngày chọn giờ...) và các phong tục, tập quán khác; lễ hội truyền thống: Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên tiêu, Lễ hội Nghinh Ông, Lễ hội Kỳ Yên, Tết (Tiết) Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Giổ tổ Hùng Vương (thờ cúng Vua Hùng), Ngày Truyền thống Đồng Khởi (17/1), Ngày Truyền thống văn hóa (01/7), các lễ hội tôn giáo ở đại phương và các Lễ hội truyền thống được tổ chức định kỳ khác); Nghề thủ công truyền thống (đan đát, dệt chiếu, làm khô, nghề mộc, nghề rèn, làm bánh, làm muối, thủ công mỹ nghệ, điêu khắc, vẽ tranh,...); tri thức dân gian về thiên nhiên, đời sống xã hội, trong lao động sản xuất, trong chữa trị bệnh, giữ gìn sức khỏe, trong ẩm thực, trang phục, nuôi trồng... và các tri thức dân gian có giá trị thực tiễn khác; các câu chuyện kể có liên quan với các nhân vật, sự kiện lịch sử địa phương và hiện vật bảo tàng.

Phương pháp tiến hành chủ yếu là khảo sát điền dã, phỏng vấn, ghi chép, ghi âm, chụp ảnh, quay phim để thu thập thông tin và tư liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể. Phân tích, đối chiếu, so sánh, đánh giá, tổng hợp các tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể. Từ đó, lựa chọn đề nghị Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia cần bảo tồn và phát huy.

Nghề truyền thống sản xuất hoa kiểng tại huyện Chợ Lách. (Ảnh: TTr)

Về Tiêu chí lựa chọn để lập hồ sơ khoa học đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia phải đảm bảo các điền kiện: Có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế thừa qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ. Hiện tại, Bến Tre có 02 di sản văn hóa phi vật thể đã được công bố đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là: Lễ hội Nghinh Ông xã Bình Thắng, huyện Bình Đại (năm 2016) và loại hình diễn xướng dân gian Hát sắc bùa Phú Lễ (năm 2017). Bến Tre đang tiếp tục lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm 2018: Nghề truyền thống “Bánh tráng Mỹ lồng - Bánh phồng Sơn đốc” và nghề ương ghép cây giống, hoa kiểng huyện Chợ Lách.

Có thể nói việc bảo tồn, phát huy văn hóa vật phi vật thể trên địa bàn tỉnh ta cần có sự nâng cao nhận thức và tích cực vào cuộc không chỉ của ngành chức năng, mà cần phải có sự cộng đồng trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Bởi cộng đồng dân cư (xóm, ấp) là nơi đã sáng tạo ra các giá trị văn hóa; hội tụ phong phú, đa dạng các loại hình di sản văn hóa phi vật thể và cũng là nơi quan trọng nhất để bảo tồn, phát huy các giá trị của nó, cũng như góp phần làm nên bản sắc dân tộc và nét đa dạng văn hóa của quê hương, đất nước. Thông qua việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể hiện nay, nhằm góp phần phục vụ giáo dục truyền thống; thu hút du khách đến tham quan, nghiên cứu, trải nghiệm; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa, góp phần hình thành và phong phú tour, tuyến, điểm đến du lịch tỉnh nhà.

23/11/2017 9:05 SAĐã ban hànhBài viếtVăn hóa Thể thao
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_23_9_10_51_523.jpg28Thanh Thảo
Họp báo thông tin Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh Bến Tre khóa IXNew
Sáng 22/11/2017, ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo thông tin Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 22/11/2017, ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo thông tin Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Đặng Ngọc Anh, Kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX diễn ra trong 3 ngày: 04 - 06/12/2017 (thứ hai đến thứ tư). Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre sẽ truyền hình trực tiếp phiên khai mạc và phiên chất vấn; ghi hình và phát sóng trong chương trình thời sự các phiên còn lại.

Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông tin buổi họp báo. (Ảnh: Đăng Huy)

Nội dung kỳ họp sẽ có Báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, những kiến nghị, đề xuất với Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và những vấn đề cử tri quan tâm; Báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhóm vấn đề qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và thảo luận của các Tổ Đại biểu.

Ngoài ra, kỳ họp này dự kiến thảo luận thông qua 27 Nghị quyết như sau: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2018; Nghị quyết về việc quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh… Đặc biệt, kỳ họp lần này sẽ mời mỗi huyện, thành phố 02 cử tri tham gia và trực tiếp thảo luận tại hội trường.

Kết luận buổi họp báo, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Đặng Ngọc Anh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp tuyên truyền để kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp.

22/11/2017 10:06 SAĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_22_10_8_5_961.jpg77Đăng Huy
Tổng kết Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” tại Bến TreNew
“Mizuiku - Em yêu nước sạch” là một chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng có cơ hội được tiếp cận và sử dụng nguồn nước đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Chương trình là sự hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Suntory Nhật Bản, Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Đồng đội Trung ương, cùng sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức triển khai tại 30 trường tiểu học ở 04 tỉnh, thành phố, bao gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bến Tre.

“Mizuiku - Em yêu nước sạch” là một chương trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng có cơ hội được tiếp cận và sử dụng nguồn nước đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Chương trình là sự hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Suntory Nhật Bản, Công ty TNHH nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Đồng đội Trung ương, cùng sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức triển khai tại 30 trường tiểu học ở 04 tỉnh, thành phố, bao gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Bến Tre.

Lễ phát động Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” tại Trường Tiểu học Bến Tre. (Ảnh: Trường Phúc)

Tại Bến Tre, Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2017, được thực hiện tại 05 trường tiểu học (Tân Thiềng B - huyện Chợ Lách; Mỹ An và Thạnh Hải - huyện Thạnh Phú; Vĩnh An và An Hòa Tây 2 - huyện Ba Tri). Các hoạt động cụ thể như: Tập huấn cho đội ngũ giáo viên nguồn kỹ năng dạy học tích hợp, giảng dạy cho học sinh các hoạt động giáo dục môi trường về chủ đề nước, tổ chức Ngày hội Hiệp sĩ nước sạch, lắp đặt 05 máy lọc nước (RO) tại 05 điểm trường và 01 máy lọc nước dành cho cộng đồng tại Cù lao Đất (xã An Hiệp - huyện Ba Tri); xây mới, sửa chữa các nhà vệ sinh tại các điểm trường. Bên cạnh đó, Chương trình đã tổ chức cho 500 học sinh đi tham quan nhà máy Suntory PepsiCo tại Cần Thơ. Qua đó, tăng cường công tác giáo dục ý thức cộng đồng, ý thức tự giác, đặc biệt là giúp các em học sinh nắm chắc những kiến thức về môi trường nước, các tác nhân gây ô nhiễm và tầm quan trọng của nước đối với cuộc sống để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nước, tính tự giác và tính trải nghiệm của từng học sinh.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch”. (Ảnh: Trường Phúc)

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Mizuiku - Em yêu nước sạch” năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao hiệu quả thiết thực mà Chương trình mang lại, đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, giúp sức cùng các địa phương nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và người dân về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch tại cộng đồng trước tình trạng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, trên cơ sở kế thừa những phương pháp, kỹ năng, thông qua các hoạt động tập huấn, các chương trình trải nghiệm thực tế, tiếp tục duy trì dự án tại 5 trường tiểu học đã tham gia vào Chương trình năm 2017 và có kế hoạch nhân rộng mô hình dự án ra toàn tỉnh, để mỗi thiếu nhi Bến Tre sẽ là một “Hiệp sĩ nước sạch” tiêu biểu, tuyên truyền ý thức bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống đến toàn cộng đồng.

22/11/2017 7:23 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_22_14_25_52_789.jpg56Trường Phúc
Chủ tịch nước Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho 04 tập thể và 02 cá nhân
Chủ tịch nước vừa ban hành Quyết định số 2241/QĐ-CTN về tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho 04 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

​Chủ tịch nước vừa ban hành Quyết định số 2241/QĐ-CTN về tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho 04 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng gồm: Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường tỉnh Bến Tre; Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Xuân Lộc, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre; Huân chương Lao động hạng Ba cho: Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Bến Tre; Hội Đông y tỉnh và Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bến Tre thuộc Sở Y tế tỉnh Bến Tre.

21/11/2017 9:10 CHĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg107Trúc Lạnh
Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận tài liệu Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Sáng 21/11/2017, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận đóng góp tài liệu Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

​Sáng 21/11/2017, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) đơn vị huyện Ba Tri họp thảo luận đóng góp tài liệu Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Theo dự kiến, Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ ngày 4 - 6/12/2017), nội dung kỳ họp sẽ thông qua 27 Nghị quyết quan trọng của HĐND tỉnh.

14646_21112017153114_21987_XL.jpg 

Quang cảnh buổi thảo luận. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến đối với báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Trong đó, các đại biểu thống nhất với giải pháp UBND tỉnh đề ra, và đề nghị UBND tỉnh cụ thể hơn những giải pháp đưa ra thực hiện các nội dung: Dự án Vlap; xây dựng phát triển chợ; tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị mặt hàng nông nghiệp chủ lực của tỉnh, trong thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm cần xác định vai trò các doanh nghiệp là chủ lực, có tính chất quyết định. Đồng thời, các đại biểu đề nghị xem xét con số tạo việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh, vì năm nào cũng giải quyết việc làm hơn 18.000 người, nhưng tỷ lệ thất nghiệp, học sinh ra trường không thể tìm kiếm được việc làm còn nhiều.

14646_21112017153058_21986_XL.jpg 

Ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi thảo luận. (Ảnh: Trà Dũng)

Đối với Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2018: các đại biểu kiến nghị đối với 17 công trình UBND tỉnh thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh nên có giải trình, đề nghị cắt những công trình mà chủ đầu tư không đủ năng lực; theo kế hoạch đến 6 tháng đầu năm 2018 nếu những công trình nào chưa giải ngân được thì nên cắt, chuyển vốn sang công trình khác.

Đối với báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bến Tre năm 2017 theo Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII các đại biểu thông nhất. Tuy nhiên, việc thực hiện xây nhà tái định cư, nhà công nhân, viên chức, nhà công nhân trong các khu công nghiệp đạt rất thấp, đề nghị UBND tỉnh giải trình rõ nguyên nhân đạt thấp những loại nhà này.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam cho rằng: Việc thảo luận có chất lượng các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh sẽ góp phần cùng với HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, góp phần xác định mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trên địa bàn trong thời gian tới.

21/11/2017 9:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/14646_21112017153114_21987_XL.jpg76Trà Dũng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải tiếp và làm việc với Công ty Genblue và Interlink
Chiều ngày 20/11/2017, đại diện lãnh đạo Công ty Genblue (Úc) và Interlink (Hoa Kỳ) đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu đầu tư về lĩnh vực năng lượng (nhiệt điện khí gas). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải tiếp và làm việc với Đoàn.

Chiều ngày 20/11/2017, đại diện lãnh đạo Công ty Genblue (Úc) và Interlink (Hoa Kỳ) đã có buổi gặp gỡ lãnh đạo tỉnh để tìm hiểu đầu tư về lĩnh vực năng lượng (nhiệt điện khí gas). Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Được biết, Công ty Genblue sử dụng nhà máy sản xuất điện nổi trên mặt nước, chuyên cung cấp điện năng bằng công nghệ sạch, không ô nhiễm môi trường.  Interlink là một công ty cung cấp dịch vụ trọn gói, chuyên cung cấp các hệ thống năng lượng quy mô lớn cho các công trình tiện ích và các cộng đồng dân cư địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải gửi lời cảm ơn đến 02 công ty đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh cũng như các sở, ban ngành tỉnh cách nhìn mới về công nghệ sản xuất năng lượng điện trong thời đại 4.0. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết lãnh đạo tỉnh rất hoan nghênh công ty đến tìm hiểu và giới thiệu một số công trình, dự án mà công ty đã xây dựng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải tại buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Kết thúc buổi làm việc, đại diện 02 Công ty Genblue và Interlink gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp Đoàn cũng như có những câu hỏi trao đổi thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đến dự án. Đại diện 02 Công ty Genblue và Interlink hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác với Bến Tre hướng tới mối quan hệ lâu dài và bền vững.

21/11/2017 9:29 SAĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_21_9_29_49_695.jpg111Huyền Trang
Chợ Lách: Quyết tâm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Huyện Chợ Lách nhiều năm qua nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như trái cây, cây giống, hoa kiểng. Huyện có điều kiện tự nhiên nổi bật với sông rạch chằng chịt, đan xen là vườn cây ăn trái trĩu quả, các làng nghề sản xuất cây giống hoa kiểng bạt ngàn, trù phú. Ngoài thế mạnh về giá trị sản xuất nông nghiệp ở Chợ Lách còn có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái miệt vườn, sông nước. Đây là một trong những điều kiện tốt để Chợ Lách đưa du lịch trở thành lĩnh vực phát triển mũi nhọn của địa phương.

Huyện Chợ Lách nhiều năm qua nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp như trái cây, cây giống, hoa kiểng. Huyện có điều kiện tự nhiên nổi bật với sông rạch chằng chịt, đan xen là vườn cây ăn trái trĩu quả, các làng nghề sản xuất cây giống hoa kiểng bạt ngàn, trù phú. Ngoài thế mạnh về giá trị sản xuất nông nghiệp ở Chợ Lách còn có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái miệt vườn, sông nước. Đây là một trong những điều kiện tốt để Chợ Lách đưa du lịch trở thành lĩnh vực phát triển mũi nhọn của địa phương.

Hướng dẫn du khách nước ngoài chế biến món ăn tại điểm du lịch Le Jading Du Mekong. (Ảnh: Cao Khiết)

Có nhiều tiềm năng phát triển

Theo đánh giá của các doanh nghiệp, công ty du lịch lữ hành trong và ngoài tỉnh, Chợ Lách có điều kiện tự nhiên rất thuật lợi để phát triển du lịch. Các đơn vị này nhận định, với lợi thế có 02 con sông lớn là Hàm Luông và Cổ Chiên bao bọc, cùng hệ thống kênh rạch chằng chịt, có nhiều cồn bãi, hơn 10.100 hecta đất trồng cây ăn trái được phân bố đều khắp các xã - thị trấn với nhiều chủng loại như sầu riêng, chôm chôm, nhãn, bưởi da xanh, măng cụt. Bên cạnh, 370 hecta sản xuất cây giống hoa kiểng là nột điều kiện đặc sắc tạo không gian để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, tham quan, nghỉ dưỡng. Ngoài ra, Bia tưởng niệm nhà Bác học Trương Vĩnh Ký, các kiến trúc Nhà thờ cổ Cái Mơn, Nhà thờ Cái Nhum cũng là nơi tham quan thú vị. Đặt biệt, các công ty du lịch rất quan tâm đến lễ hội cây trái ngon được tổ chức hàng năm vì là điểm nhấn đặc sắc để thu hút khách du lịch mà không phải nơi nào cũng tổ chức được.

Ngoài điều kiện tự nhiên, các đặt sản trái cây phong phú, chất lượng, các món ăn truyền thống đậm đà bản sắc Nam Bộ cũng là lợi thế để Chợ Lách thu hút khách du lịch. Bên cạnh, địa phương còn có thể tận dụng các sản phẩm từ hoa kiểng để làm quà lưu niệm giới thiệu quảng bá cho du khách, đồng thời cũng nên xem đây là một kênh để quảng bá cho nông sản huyện nhà. Đặt biệt, trái chôm chôm và mặt cụt Chợ Lách đã được công nhận nhãn hiệu tập thể, đồng thời đang hoàn thành hồ sơ đăng ký Chỉ dẫn địa lý với trái sầu riêng cái mơn, đây sẽ là điều kiện để tăng sức hấp dẫn của trái cây Chợ Lách trong lòng du khách.

Làng nghề truyền thống thu hút khách tham quan. (Ảnh: Cao Khiết)

Ông Nguyễn Thanh Sang - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Chợ Lách cho biết: “Hiện tại, trên địa bàn huyện Chợ Lách có 09 điểm kinh doanh khai thác du lịch, trong đó có 03 điểm chuyên phục vụ khách quốc tế với loại hình homestay như Nhà vườn Năm Hiền ở thị trấn Chợ Lách, Le Jading Du Mê Kông ở xã Hòa Nghĩa, du lịch Việt Hải ở xã Vĩnh Thành, các điểm còn lại phục vụ ăn uống tham quan vườn cây ăn trái ở các xã Phú Phụng, Vĩnh Bình, Sơn Định, Vĩnh Thành, Hưng khánh Trung B. Từ năm 2012 đến tháng 9/2017, huyện đón gần 250 ngàn lượt khách tham quan, trong đó có 40 ngàn lượt khách quốc tế, mang về nguồn thu hơn 180 tỷ đồng”.

Cần xây dựng sản phẩm du lịch cụ thể

Sau 10 năm phát triển, du lịch Chợ Lách vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiệm vụ cấp thiết theo các nhà quản lý và kinh doanh du lịch Chợ Lách cần xây dựng được sản phẩm du lịch cụ thể gắn với thế mạnh đặc thù của địa phương. Trong đó, Chợ Lách có đủ điều kiện để phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch tham quan trải nghiệm, du lịch ẩm thực và du lịch homestay.

Một góc điểm du lịch homestay Năm Hiền ở thị trấn Chợ Lách. (Ảnh: Cao Khiết)

Theo ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển du lịch, trong đó huyện đang nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch có ưu thế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch như xây dựng nhà nghỉ, khách sạn 02 sao tại xã Vĩnh Thành và thị trấn Chợ Lách. Phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng tại cồn Phú Bình. Đầu tư khu mua sắm, vui chơi giải trí tại trung tâm xã Vĩnh Thành, thị trấn Chợ Lách, xã Phú Phụng, quan tâm đầu tư sản xuất các mặt hàng lưu niệm đặc thù của huyện Chợ Lách.

21/11/2017 9:25 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_21_9_31_1_148.jpg156Cao Khiết
Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
Ngày 19/11/2017, tại công viên Đồng Khởi, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Ban ATGT thành phố Bến Tre tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2017 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. Đến dự có ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre.

Ngày 19/11/2017, tại công viên Đồng Khởi, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh phối hợp với Ban ATGT thành phố Bến Tre tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2017 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. Đến dự có ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre.

Ban ATGT tỉnh cho biết trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong 10 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 26 vụ, làm chết 164 người, bị thương 117 người, so với cùng kỳ 2016 giảm 19 vụ, tăng 01 người chết, trung bình hàng tháng tại địa bàn Bến Tre có trên 16 người chết vì tai nạn giao thông. Đây thực sự là thảm họa cho dân tộc, thiệt hại về tính mạng và sức khỏe to lớn không gì có thể bù đắp được, đau đớn hơn phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là rất nhiều em nhỏ mất đi cơ hội đến trường những bậc cha mẹ không còn nơi nương tựa, đói nghèo ập đến với hàng chục ngàn gia đình, ảnh hưởng to lớn đối với dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải trao tiền hỗ trợ cho các gia đình bị tại nạn giao thông. (Ảnh: Huỳnh Hoa)

Hoạt động tưởng niệm nhằm cảnh báo chung về thảm họa với những hậu quả khôn lường mà tai nạn giao thông gây ra từ đó nâng cao ý thức chấp hành, phòng tránh tai nạn giao thông cho mọi người khi tham giao thông và trách nhiệm của các lực lượng trực tiếp làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông; qua đó nhằm kêu gọi lòng nhân ái, sự giúp đỡ sẻ chia từ cộng đồng, kịp thời hỗ trợ những mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình nạn nhân không may bị tai nạn giao thông.

Ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã kêu gọi mọi người hãy tích cực ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông với những việc làm cụ thể, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và xoa dịu nỗi đau cho gia đình người bị tai nạn.

21/11/2017 9:24 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_21_9_26_9_507.jpg108Huỳnh Hoa
Thành phố Bến Tre: Khơi dậy tinh thần Đồng Khởi mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân
Qua 3 năm phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới theo Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, Thành ủy thành phố Bến Tre luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trong tâm của thành phố, bước đầu thực hiện đạt kết quả khả quan. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nội bộ đảng, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần của phong trào Đồng khởi 1960. Thể hiện ý chí quyết tâm và ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương.

Qua 3 năm phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới theo Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với nhiệm vụ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, Thành ủy thành phố Bến Tre luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trong tâm của thành phố, bước đầu thực hiện đạt kết quả khả quan. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nội bộ đảng, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới, đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần của phong trào Đồng khởi 1960. Thể hiện ý chí quyết tâm và ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương.

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra 12 nhóm với 113 đầu việc. Nhìn chung, cả hệ thống chính trị thành phố đã nỗ lực phấn đấu thực hiện từng nội dung đăng ký. Đặc biệt, là sự đồng thuận, chung tay thực hiện của người dân. Trong đó, vai trò định hướng, chỉ đạo của UBND thành phố cùng sự năng động, đầy trách nhiệm của các phòng ban thành phố. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, thực hiện đạt vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Thi công nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Huệ nối dài đến cầu Phú Dân, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre. (Ảnh: Thu Huyền)

Việc gắn phong trào thi đua Đồng Khởi mới vào thực hiện 3 nhiệm vụ trong tâm là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II, thành phố văn minh đô thị và xã nông thôn mới. Thành phố đã thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, một số chỉ tiêu đạt cao so Nghị quyết hàng năm như giá trị sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu hàng hóa dịch vụ; tổng thu, chi ngân sách nhà nước; giải quyết việc làm,… trung bình tăng từ 5-13%; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt. Huy động các nguồn vốn đầu tư, vận động nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng được triển khai thực hiện với tinh thần thi đua sôi nổi. Đã hoàn thành 41 công trình đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hoàn thành 165 công trình hạ tầng do xã, phường làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp tới 9,5 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí đô thị loại II, đến nay đã đạt 46/59 tiêu chí đô thị loại II. Một số dự án, công trình hạ tầng quan trọng tác động đến một số tiêu chí đô thị loại II được thẩm định, trình duyệt.

Thành phố cũng đã triển khai thực hiện Đề án xây dựng thành phố văn minh đô thị. Trong đó, Phường 7 đạt chuẩn Phường văn minh đô thị năm 2016, các xã phường duy trì nâng chất đơn vị văn hóa. Sau khi tổ chức phát động, Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở hội nghị triển khai đề án. Đến nay, các Phường 1,2,3,4 đã cơ bản đạt 30 tiêu chí. Riêng các đơn vị còn lại đạt bình quân từ 22-25 tiêu chí. Qua đó, thành phố đã yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các tiêu chí: Nhà ở tạm bợ, cảnh quan môi trường, trật tự đô thị, xây dựng hố xí hợp vệ sinh để năm 2018 phấn đấu đạt chuẩn phường văn minh đô thị.

Trong 3 năm qua, thành phố tăng cường hỗ trợ tạo điều kiện các xã thi đua hoàn thành từng tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới. Ngoài sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố đã dồn sức nỗ lực phấn đấu, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Trong đó, Phú Nhuận, Nhơn Thạnh được công nhận. Hiện nay 3 xã Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Phú Hưng đã cơ bản hoàn thành việc lập đề án quy hoạch. Đã phân bổ vốn đầu tư xây dựng các công trình năm 2017 là 15,846 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn thành phố 7,731 tỷ đồng. Hiện các xã đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong người dân và tập trung xây dựng các tiêu chí thuộc trách nhiệm của địa phương như y tế, môi trường. Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công 3 đồng chí trực tiếp theo dõi, chỉ đạo chuyên đề xây dựng nông thôn mới tại 3 xã mới, đảm bảo cuối năm 2017 đạt ít nhất 14 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2018 đề nghị tỉnh công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch.

Gắn phong trào thi đua Đồng Khởi mới vào nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 01 của Thành ủy về thực hiện chủ trương “Năm không”. Đối với nội dung “không còn tình trạng vứt rác bừa bãi”, năm 2017 thành phố đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xét công nhận mô hình “không vứt rác bừa bãi” do xã, phường đăng k‎ý gồm 122 mô hình. Tỷ lệ hộ đăng ký thu gom, tình trạng rác thải để trên vỉa hè, gốc cây và một số điểm đen rác thải đã cơ bản được khắc phục. Qua áp dụng Nghị định 155 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, đến nay thành phố đã lập biên bản xử l‎ý nhắc nhở, giáo dục 208 trường hợp vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính về rác thải 6 trường hợp. Đã xóa 167/240 căn nhà ở tạm bợ, đưa 39 trường hợp ăn xin lang thang về nơi cư trú. Đối với 2 nội dung “không để tăng thêm người nghiện ma túy và nạn trộm cắp”, 9 tháng đầu năm 2017 tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản có giảm so với cùng kỳ; lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 44 trường hợp.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thanh Hồng cho biết, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị bước đầu đạt được một số kết quả khả quan, việc triển khai Nghị quyết Đảng đi vào chiều sâu. Công tác đoàn thể dân vận với hiều mô hình hay, nhiều phong trào hành động cách mạng thực hiện hiệu quả, được cán bộ, đảng viên và người dân nhiệt tình ủng hộ như xây nhà tình nghĩa, tình thương, xây dựng giao thông lộ hẻm, hệ thống chiếu sáng, thoát nước. Việc triển khai, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị được cấp ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện khá tốt, đăng ký thực hiện nhiều công trình mang lại hiệu quả thiết thực. Cấp ủy thành phố, xã phường xác định cụ thể nội dung công việc để đăng k‎ý thực hiện theo tinh thần thi đua Đồng Khởi mới, có chỉ tiêu công trình, sản phẩm cụ thể. Hiện thành phố tiếp tục phát huy tinh thần thi đua Đồng Khởi mới, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố đạt chuẩn loại II vào năm 2020. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển đa dạng loại hình, quy mô, chất lượng. Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ làm khâu đột phá. Triển khai có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2019 đạt chuẩn 100% phường văn minh đô thị; năm 2020 đạt 5 xã nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục phát động phong trào thi đua Đồng Khởi mới sâu rộng trong toàn hệ thống từ thành đến các địa phương, gắn với những việc làm cụ thể, công trình cụ thể.

21/11/2017 9:21 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_21_9_23_28_195.jpg137Thu Huyền
Hội Cựu giáo chức tỉnh: Tri ân Thầy cô giáo nghỉ hưu
Chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hội Cựu giáo chức tỉnh phối hợp Công ty Dệt may Nguyên Dung Paltal (Thành phồ Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ tri ân thầy cô giáo nghỉ hưu. Đến dự có ông Ngô Hải Phong - Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Giám đốc Công ty Dệt may Paltal.

Chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Hội Cựu giáo chức tỉnh phối hợp Công ty Dệt may Nguyên Dung Paltal (Thành phồ Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ tri ân thầy cô giáo nghỉ hưu. Đến dự có ông Ngô Hải Phong - Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Giám đốc Công ty Dệt may Paltal.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao bằng khen cho bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Giám đốc Công ty Dệt may Paltal. (Ảnh: Phan Hân)

Tại lễ tri ân, các đại biểu và thầy cô giáo nghỉ hưu ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục. Các thầy cô đạo cao đức trọng nối tiếp nhau chăm lo sự nghiệp trồng người, luôn sáng tạo, cần cù trong lao động dạy học. Là thế hệ đi trước đội ngũ nhà giáo đương nhiệm một bước, Hội Cựu giáo chức luôn quan tâm, chia sẻ, động viên cho các thầy cô giáo nghỉ hưu và làm tròn vai trò trách nhiệm của tổ chức Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đánh giá cao thành quả 12 năm xây dựng, phát triển của Hội Cựu giáo chức tỉnh. Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh luôn đặt niền tin vào đội ngũ cựu giáo chức, tuy tuổi đã cao, song với bề dày kinh nghiệm và những kết quả đã đạt được cùng với ý chí cao, đức trọng luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Phó Bí thư Tỉnh ủy hy vọng Hội Cựu giáo chức tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị Hội, quan tâm chăm sóc sức khỏe, xây dựng đội ngũ cựu giáo chức và giáo viên đương nhiệm. Đồng thời gắn chặt hơn nữa hoạt động Hội với cuộc vận động đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh nhà; gương mẫu đi đầu, dâng mưu hiến kế góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương đổi mới của Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phan Hân)

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho Công ty Dệt may Nguyên Dung Paltal với thành tích trong đóng góp vật chất chăm lo đời sống cho hội viên Hội Cựu giáo chức tỉnh; Công ty Dệt may Nguyên Dung Paltal  đã trao 15 suất hỗ trợ cho 15 thầy cô giáo đã nghỉ hưu của huyện Giồng Trôm; tặng quà cho lãnh đạo và các thầy cô tham dự buổi lễ.

Được biết, trong suốt 4 năm qua, Công ty Dệt may Nguyên Dung Paltal đã hỗ trợ trên 2,3 tỷ đồng để chăm lo đời sống vật chất cho 5.000 cựu giáo chức của Hội.

20/11/2017 2:42 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_14_43_19_226.jpg111Phan Hân
Những cánh chim không mỏi trong công tác giáo dục lý luận chính trị tỉnh nhà 70 năm qua
Giáo dục và Đào tạo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc; luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng của sự phát triển xã hội. Ở nước ta, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn thế hệ trẻ “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Và từ xưa nghề dạy học đã được xem là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý - nghề của sự nghiệp trồng người cao cả. Chính vì vậy mà bao đời nay “Tôn sư trọng đạo” đã trở thành giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Giáo dục và Đào tạo có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc; luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, là nền tảng của sự phát triển xã hội. Ở nước ta, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn thế hệ trẻ “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai cùng các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Và từ xưa nghề dạy học đã được xem là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý - nghề của sự nghiệp trồng người cao cả. Chính vì vậy mà bao đời nay “Tôn sư trọng đạo” đã trở thành giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị tỉnh. (Ảnh: TLTCT)

Trong không khí vui tươi, phấn khởi cùng cả nước kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), Trường Chính trị tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Trường (1947 - 2017), để ôn lại, khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử của Trường; tôn vinh các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh nhà. Đây là một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự kết nối liên tục như một dòng chảy giữa truyền thống - thế hệ hôm nay và tương lai. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 thành lập Trường Chính trị tỉnh, Bến Tre tổ chức đặt bức tượng đồng chí Trần Trường Sinh - Giám đốc đầu tiên của Trường, người đã đặt nền móng cho công tác giáo dục lý luận chính trị của tỉnh ta.

Nhớ lại, cách đây 70 năm sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà đã được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh uỷ Bến Tre, cùng với lòng quả cảm, ý chí kiên cường của các thế hệ cách mạng lão thành (Trần Trường Sinh, Lê Hoài Đôn và một số đồng chí cán bộ chuyên trách), Trường Cán bộ Việt Minh ra đời - tiền thân của Trường Chính trị tỉnh ngày nay. Tuy gặp nhiều khó khăn, gian khổ trong chiến tranh và những khó khăn, thiếu thốn ở những năm đầu sau giải phóng, nhưng Trường Chính trị vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy giao, duy trì hoạt động và phát triển lớn mạnh, trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ cán bộ trong tỉnh. Nhất là trong giai đoạn đẩy mạnh, đổi mới, hội nhập hiện nay, Trường đã phát huy tốt vai trò, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, điều đó đã được minh chứng qua nhiều năm: Trường Chính trị đã tổ chức thực hiện tốt công tác đào tạo lý luận chính trị, chủ động liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hàng ngàn học viên; thường xuyên phối hợp tổ chức cập nhật kiến thức mới theo quy định của Trung ương, cập nhật thông tin mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; cung cấp cho Đảng bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, có kiến thức và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu trong Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Chính trị và 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: TLTCT)

Trường Chính trị tỉnh thực hiện khá tốt nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhà; hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn Tập bài giảng tình hình và nhiệm vụ tỉnh Bến Tre; bổ sung, tái bản quyển lịch sử Trường Chính trị Bến Tre; xuất bản tờ thông tin lý luận và thực tiễn; tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học,… Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Trường Chính trị tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên các cấp.

Có thể khẳng định, sự phát triển của Trường Chính trị Bến Tre là một mắc xích quan trọng đối với sự phát triển của Đảng bộ tỉnh ta, nhiều đồng chí học viên trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà và nhiều địa phương trong cả nước. “Tự hào và tiếp bước” là thông điệp mà lãnh đạo tỉnh nhà mong muốn toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên Trường Chính trị tỉnh càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Trường; tập thể Trường càng phải thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, xác định cho được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của mình trong giai đoạn cách mạng mới, để góp sức cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra với tinh thần Đồng Khởi mới và khí thế mới, nhất là với nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết 02 của Tỉnh uỷ với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” và tinh thần hành động năm 2017 của Tỉnh ủy; tạo sự chuyển biến đồng bộ về tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của từng khoa, phòng, từng cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường để năm 2018 - tăng tốc, tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả năm “Tăng tốc phát triển”.

Đặt tượng đồng chí Trần Trường Sinh - Giám đốc đầu tiên của Trường Chính trị tỉnh. (Ảnh: TLTCT)

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao, tập thể Trường cần củng cố, tăng cường đoàn kết nội bộ theo lời Bác dạy: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Giai đoạn hiện nay, với đầy đủ cơ hội thuận lợi từ thành quả hơn 30 năm đổi mới, hội nhập quốc tế và đặc biệt là hiệu ứng từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Trường Chính trị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống của Trường để củng cố, xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc. Để đoàn kết tốt, cần phát huy dân chủ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò nêu gương, nhất là Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng của Trường trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong rèn luyện và giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người thầy, để truyền cảm hứng cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên. Luôn nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cả về nhận thức lý luận, kỹ năng lãnh đạo quản lý, thái độ và phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức của người học; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập theo phương châm “học thực chất, thi thực chất, kết quả thực chất”. Phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của người học; tăng cường trao đổi, thảo luận, tranh luận, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; gắn chặt lý luận với thực tiễn; học đi đôi với hành; nói đi đôi với làm.

Trong giai đoạn cách mạng mới và xu thế hiện nay, đội ngũ Trường Chính trị cần tích cực hơn nữa và chủ động đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên kế thừa đủ chuẩn chất, say mê, nhiệt huyết với nghề, luôn biết tự đổi mới, để xứng đáng với sứ mệnh là người thầy Trường Chính trị. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa chính trị trong trường Đảng, để Trường thật sự là môi trường lành mạnh cho cán bộ, đảng viên rèn đức, luyện tài; thầy mẫu mực, trò nghiêm túc. Song song đó, cần tập trung nhiều hơn cho công tác nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu lý luận; nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, lựa chọn những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tỉnh nhà; phát huy trí tuệ của tập thể Trường để nghiên cứu, tổng kết, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.  (Ảnh: TLTCT)

Cùng với sứ mệnh thiêng liêng của đội ngũ nhà giáo nói chung, các thế hệ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh được thử thách, rèn luyện, đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, thể hiện đầy đủ những phẩm chất, năng lực, nhiệt huyết của người trí thức cách mạng. Với yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đòi hỏi tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt bật, hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Tin rằng với bề dày truyền thống 70 năm của Trường, Trường Chính trị tỉnh nhà sẽ luôn là những cánh chim không mỏi, tiếp tục kế thừa, phát huy tốt nhất những thành tích đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tỉnh uỷ giao; xứng đáng truyền thống lịch sử 70 năm qua của Trường, tiếp tục phát huy  sáng tạo trong sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong giai đoạn mới - giai đoạn đã, đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

20/11/2017 2:36 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_14_42_54_820.jpg116Thanh Hoàng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp Viện trưởng Viện Châu thổ Danube, Rumani
Sáng 20/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp Đoàn chuyên gia Viện Châu thổ Danube và Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ Danube, Rumani do ông Marian Tudor – Viện trưởng Viện Châu thổ Danube làm Trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân chuyến công tác tại Bến Tre.

Sáng 20/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp Đoàn chuyên gia Viện Châu thổ Danube và Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ Danube, Rumani do ông Marian Tudor – Viện trưởng Viện Châu thổ Danube làm Trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh nhân chuyến công tác tại Bến Tre.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập tiếp ông Marian Tudor – Viện trưởng Viện Châu thổ Danube. (Ảnh: Đăng Huy)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đến thăm và làm việc tại Bến Tre, đồng thời cho biết, Bến Tre là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu vì vậy việc xây dựng Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại Đồng bằng sông Cửu Long rất có ý nghĩa.

Ông Marian Tudor chia sẻ, ông chỉ được biết Bến Tre từ sách, báo, đây là chuyến đi thực tế đầu tiên đến tỉnh và thông qua chuyến đi này ông mong muốn hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Marian Tudor cảm ơn lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia Việt Nam đã sắp xếp Đoàn tham quan một số khu vực để có cái nhìn đa dạng, tổng quan chung, từ đó có thể đưa ra những ý tưởng tốt cho dự án. Ông hy vọng cuối năm nay sẽ có bản dự thảo cuối cùng của dự án để đệ trình Liên minh Châu Âu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn qua chuyến đi này Đoàn chuyên gia Viện Châu thổ Danube và Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ Danube, Rumani sẽ giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ dự án kiến nghị Liên minh Châu Âu, hy vọng chuyến đi này sẽ giúp Đoàn có nhiều thông tin để xây dựng dự án thành công, tốt đẹp.

20/11/2017 10:48 SAĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_10_50_12_820.jpg127Đăng Huy
Thạnh Phú: Tổng kết hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự
Ngày 16/11/2017, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Ngày 16/11/2017, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Văn Minh)

Qua hơn 20 năm, Hội đồng Bảo vệ ANTT các cấp đã hoạt động hiệu quả góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Theo đó, hoạt động Hội đồng Bảo vệ ANTT huyện đã tiếp nhận hơn 1.000 vụ việc, chủ yếu là tranh chấp đất đai, vay mượn tài sản, gây ô nhiễm môi trường,... đã hòa giải thành công hơn 300 vụ việc; đề nghị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 77 đối tượng, và đưa hơn 20 đối tượng vào cơ sở chữa bệnh và chuyển các đơn vị chức năng xử phạt vi phạm hành chính gần 1.500 đối tượng.

Riêng Hội đồng Bảo vệ ANTT cấp xã luôn quan tâm phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tích cực tham gia vào công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở và cung cấp hơn 9.000 nguồn tin có giá trị. Hội đồng Bảo vệ ANTT xã đã tiến hành mời gọi, giáo dục răn đe gần 7.500 đối tượng, giúp tái hòa nhập cộng đồng hơn 500 đối tượng, nhận giúp đỡ gần 500 trẻ em chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu. (Ảnh: Văn Minh)

Hội đồng Bảo vệ ANTT ấp luôn quan tâm đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đã tổ chức tuyên truyền pháp luật, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gần 9.000 cuộc. Vận động các đoàn thể và nhân dân tham gia xây dựng nhiều mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ như “Liên kết tứ trụ”, “Đội dân phòng cơ động”, “Tiếng mỏ an ninh”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh trong thời gian chờ đợi chủ trương mới, thì huyện thống nhất duy trì Hội đồng Bảo vệ ANTT ấp; đồng thời các xã, thị trấn phải quan tâm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng này. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các xã, thị trấn và Hội đồng Bảo vệ ANTT ấp phải tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của Hội đồng Bảo vệ ANTT và tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở.

20/11/2017 9:44 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_9_44_51_382.jpg164Văn Minh
Giồng Trôm: Kết quả qua 01 năm thực hiện Đề án sinh kế
Qua 01 năm thực hiện Đề án sinh kế giai đoạn 2016-2020, bước đầu huyện Giồng Trôm đã gặt hái nhiều kết quả, hỗ trợ được nhiều hộ phát triển sinh kế, khởi nghiệp.

Qua 01 năm thực hiện Đề án sinh kế giai đoạn 2016-2020, bước đầu huyện Giồng Trôm đã gặt hái nhiều kết quả, hỗ trợ được nhiều hộ phát triển sinh kế, khởi nghiệp.

Để thực hiện tốt Đề án sinh kế, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững. Huyện đã tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân thông qua hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, hoạt động các chi, tổ hội, các tổ nhân dân tự quản; tổ chức họp mặt người nghèo có nhu cầu phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thông tin về việc làm, xuất khẩu lao động, vốn vay, thông qua đó giúp cho người nghèo nhận thức được tự vươn lên thoát nghèo, có cơ hội chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong cuộc sống, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động.

Phụ nữ xã Hưng Lễ tham gia sinh kế từ việc học nghề đan giỏ nhựa.(Ảnh: Diệu Hiền)

Đặc biệt, hoạt động trọng tâm, chủ yếu mà huyện tập trung thực hiện đó là các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế, khởi nghiệp cho hộ. Trên cơ sở khảo sát các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện, chí thú làm ăn, các trưởng ấp, khu phố phối hợp với các Hội đoàn thể chọn ra hộ có nhu cầu tham gia sinh kế đưa vào đề án sinh kế để hỗ trợ hộ phát triển sản xuất, tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho hộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nếu hộ nào không chí thú, không hợp tác thực hiện sẽ chuyển đổi hộ có nhu cầu tham gia. Bên cạnh đó, dựa trên nhu cầu thực tế của hộ tham gia sinh kế và qui mô, kế hoạch sản xuất của hộ, Ngân hàng Chính sách xã hội tiến hành thẩm định và giải ngân vốn để hộ thực hiện mục đích xuất khẩu lao động và phục vụ chăn nuôi.

Kết quả qua các hoạt động, trong 10 tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã thẩm định giải ngân 594 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt, xuất khẩu lao động, sản xuất kinh doanh, kinh phí 8,819 tỷ đồng. Huyện cũng tập trung làm tốt công tác tư vấn xuất khẩu lao động, có 198 người tham gia xuất khẩu lao động, trong đó có 12 người thuộc hộ nghèo, 04 hộ cận nghèo; tổ chức 04 lớp dạy nghề tiếng Nhật tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và xã Thạnh Phú Đông với 72 học viên

Huyện có 08 mô hình giảm nghèo được tỉnh đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tại 06 xã: Lương Hòa, Châu Bình, Hưng Lễ, Lương Quới, Phong Nẫm, Tân Lợi Thạnh với tổng số tiền đầu tư là 418.500.000 đồng cho 90 hộ nghèo. Mô hình nuôi dê tại các xã Lương Quới, Lương Hòa, Hưng Lễ, Tân Lợi Thạnh, Phong Nẫm; mô hình nuôi bò và dệt thảm tại xã Phong Nẫm vẫn đang được duy trì và phát triển.

Hiện nay, số hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án được cải thiện các dịch vụ xã hội cơ bản trong lĩnh vực BHYT là 1.327 hộ, giáo dục 975 hộ, nhà ở là 86, dụng cụ chứa nước là 80 hộ, hố xí hợp vệ sinh là 101 hộ, tiếp cận thông tin là 1.327 hộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Khoảng cách giàu nghèo có xu hướng gia tăng; vẫn còn tồn tại tình trạng hộ nghèo trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước, còn lười lao động, không tự vươn lên thoát nghèo; sản xuất có phát triển nhưng gần đây tình hình dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi, giá cả không ổn định đã tác động đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo không thể trả nợ vay từ Ngân hàng chính sách xã hội; người nghèo, cận nghèo chưa mạnh dạn đăng ký tham gia vào Đề án hoặc đã tham gia vào Đề án nhưng chưa chí thú làm ăn nên danh sách hộ tham gia sinh kế có sự thay đổi và điều chỉnh, còn lại 16,6 % chưa mở sổ theo dõi được; việc ghi sổ nhật ký hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, người dân chưa quen với việc ghi chép thu chi của hộ và một số hộ còn ngại việc ghi thu chi do tâm lý sợ thoát nghèo. Từ đó dẫn đến khó khăn cho người phụ trách hộ.

Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Minh Trung cho biết, “Trên cơ sở rà soát số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhu cầu của các hộ, trong thời gian tới huyện sẽ tập trung thực hiện những công việc như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sinh kế, Đồng Khởi khởi nghiệp thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tập trung hỗ trợ các chế độ chính sách vào những hộ chí thú làm ăn, hộ tham gia sinh kế một cách thiết thực và cụ thể để từ đó người dân thấy được lợi ít khi tham gia sinh kế và tự giác tham gia. Quan tâm việc giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động cho những hộ gia đình có con em trong độ tuổi lao động nhất là con em hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo dõi, quản lý, hướng dẫn hộ gia đình ghi chép sổ quản lý để tự điều chỉnh, cân đối thu chi của hộ và có giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế của hộ; phát huy sức mạnh của các Hội đoàn thể thực hiện sinh kế giảm nghèo bền vững, có xây dựng kế hoạch hàng năm và theo dõi hội viên làm chủ hộ nghèo”.

20/11/2017 9:42 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_9_44_19_70.jpg124Diệu Hiền
Chương trình vận động hỗ trợ giao thông nông thôn: Nghiệm thu đưa vào sử dụng 02 cầu nông thôn xã An Thới
Ngày 09/11/2017, UBND xã An Thới phối hợp với Hội KHKT Cầu đường tổ chức nghiệm thu 02 cầu nông thôn tại ấp An Phước, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.

Ngày 09/11/2017, UBND xã An Thới phối hợp với Hội KHKT Cầu đường tổ chức nghiệm thu 02 cầu nông thôn tại ấp An Phước, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.

Cầu thứ nhất là cầu Thầy Sáu được xây mới là cầu bê tông dài 19 mét, mặt cầu rộng 2,8 mét phủ bì. Kinh phí xây dựng 175 triệu đồng, Ban Từ thiện xã hội phật giáo và Hội KHKT Cầu đường góp phần vận động được cư sỉ Từ Vân - Phạm Nhật Vũ (Hà Nội) tài trợ 100 triệu đồng, còn lại các mạnh thường quân tại xã và nhân dân đóng góp 75 triệu đồng.

Nghiệm thu đưa vào sử dụng Cầu Thầy Sáu. (Ảnh: HCĐ)

Cầu thứ hai là cầu Miễu tại ấp An Phước được xây mới là cầu bê tông dài 12 mét, mặt cầu rộng 2,5 mét lọt lòng. Kinh phí xây dựng 60 triệu đồng, được gia đình ông Đinh Quốc Hùng (tại xã) tài trợ trọn gói, nhân dân đóng góp 30 ngày công lao động.

02 cầu được xây mới là cầu nối tuyến lộ nông thôn ở xóm ấp thông ra trung tâm xã  nhằm giúp bà con và các em học sinh đi học dễ dàng.

20/11/2017 8:43 SAĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_8_45_2_273.jpg74Trịnh Mai Sơn
Ba Tri - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai dự họp mặt Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Sáng ngày 18/11/2017, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản.

Sáng ngày 18/11/2017, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai dự họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe đọc thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri gửi đến toàn thể cán bộ quản lý, quý thầy giáo, cô giáo, công nhân viên ngành Giáo dục huyện nhà.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho thầy Bùi Văn Tấn - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Thanh Giản. (Ảnh: Trà Dũng)

Thay mặt lãnh đạo huyện, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Lai biểu dương thành tích mà tập thể giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản đạt được trong năm học qua, để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần phát huy hơn nữa những cách làm hay, đạt hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên để mọi người yên tâm công tác, ra sức, cống hiến vì sự nghiệp giáo dục; đồng thời khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động; đẩy mạnh việc khai thác và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giáo dục một cách hiệu quả; nhà trường cần quan tâm thực hiện tốt nội dung giáo dục khởi nghiệp theo Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp do Tỉnh ủy phát động.

20/11/2017 8:40 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_8_41_47_445.jpg134Trà Dũng
Thành phố Bến Tre: Họp mặt cán bộ quản lý ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017
Ngày 16/11/2017, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Bến Tre tổ chức Họp mặt cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017. Ông Lâm Kiến Thiết - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Tấn Đạt-Chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy Bến Tre; ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Ngày 16/11/2017, Thành ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Bến Tre tổ chức Họp mặt cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhân kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2017. Ông Lâm Kiến Thiết - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Tấn Đạt-Chủ tịch Hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy Bến Tre; ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Quang cảnh buổi họp mặt (Ảnh: Phương Thảo)

Năm học 2016-2017, thầy cô cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục thành phố đã không ngừng nỗ lực, trau dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo, nâng cao năng lực quản lý, phương pháp giảng dạy. Qua 10 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, có 100% Chi bộ trường học đạt trong sạch vững mạnh; tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn có 95,3%; phong trào giáo viên giỏi, học sinh giỏi các cấp tiếp tục phát huy. Toàn thành phố có 903 giáo viên giỏi cấp thành phố, 186 GV giỏi cấp tỉnh; mạng lưới, loại hình trường lớp, quy mô giáo dục các bậc học, cấp học được củng cố, tăng cường và mở rộng, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên.

Các tập thể nhận cờ thi đua xuất sắc của tỉnh tại buổi họp mặt 20/11 (Ảnh: Phương Thảo)

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành giáo dục thành phố trong năm học vừa qua, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự kính trọng đến quý thầy cô giáo đã và đang công tác trong ngành GD&ĐT thành phố Bến Tre, đồng thời xác định một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, xây dựng tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, thống nhất; quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý tốt công tác tài chính; kiểm tra đánh giá học sinh thực hiện đúng yêu cầu chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng.

Dịp này có 04 tập thể được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Bến Tre với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua các cụm khối ngành Giáo dục năm học 2016-2017.

20/11/2017 8:40 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_20_8_42_36_601.jpg56Phương Thảo
Lơ là trong phòng chống bão số 14 sẽ bị xem xét kỷ luật
Trước tình hình ấp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 14 và có khả năng ảnh hưởng đến Bến Tre. Sáng 18/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì cuộc họp bàn công tác ứng phó với cơn bão số 14.

​Trước tình hình ấp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 14 và có khả năng ảnh hưởng đến Bến Tre. Sáng 18/11/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Phó Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì cuộc họp bàn công tác ứng phó với cơn bão số 14.

IMG_3340.jpg 

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khánh Hoan - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết qua rà soát thống kê, hiện có 966 tàu/4.765 người đang an toàn tại bến; thông báo được cho 610 tàu/1.872 người gần bờ và xa bờ 774 tàu/5833 người biết hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để biết hướng di chuyển an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 14, từ ngày 19/11/2017, khu vực biển Bến Tre được cảnh báo trong vùng nguy hiểm, gió bão cấp 6-7, giật cấp 10. Bão có nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền cùng thời điểm với đợt đỉnh triều cường tháng 11. Vì vậy, khu vực cồn Tam Hiệp, huyện Bình Đại và cồn Phú Đa, Phú Bình, huyện Chợ Lách, cồn Thành Long, huyện Mỏ Cày Nam hết sức nguy hiểm do tại các cồn này bị sụt lún, sạt lở mạnh trong thời gian gần đây.

IMG_3329.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho rằng hướng di chuyển, cường độ bão số 14 có thể thay đổi bất cứ khi nào. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn có liên quan phải theo dõi từng thời điểm và không được lơ là. “Các đơn vị chuyên môn, các địa phương phải theo dõi di chuyển, ứng phó thiên tai để đảm bảo tuyệt đối tính mạng, tài sản của nhân dân. Khi phát hiện sự lơ là của cá nhân, tổ chức nào thì phải tiến hành xem xét trách nhiệm. Các hệ thống chính trị địa phương phải vào cuộc cùng với nhân dân ứng phó một cách có hiệu quả với thiên tai.”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

2017111803Z.gif 

Đường đi và vị trí cơn bão (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương - kttv.gov.vn)

Đồng thời, các tổ chức liên quan phải khẩn trương liên lạc thông báo cho tàu thuyền đang di chuyển trên biển để họ có hướng di chuyển an toàn; các hộ dân ở nơi cồn bãi kém an toàn khi có bão sẽ phải di chuyển nhanh, đặc biệt là người già, trẻ em,…

Các sở ngành, UBND các địa phương trong khu, lĩnh vực quản lý của mình phải khẩn trương chỉ đạo việc thực hiện ứng phó, giảm thiểu rủi ro, chuẩn bị phương án khắc phục do sự cố thiên tai có thể gây ra. Đồng thời thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

18/11/2017 12:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/IMG_3340.jpg200Đăng Huy
Chợ Lách: Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Tân Thiềng
Ngày 16/11/2017, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre  và ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xã Tân Thiềng về tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã.

Ngày 16/11/2017, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre  và ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xã Tân Thiềng về tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xã cho biết, đến nay địa phương đã đạt 16/19 tiêu chí. 3 tiêu chí: Giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa đạt từ 70% - 90% nội dung tiêu chí.

 

Ông Bùi Văn Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Việt Cường)

Đại diện các ngành huyện và sở, ngành tỉnh đã thảo luận, phân tích làm rõ kết quả đạt được của từng tiêu chí, định hướng giải pháp tháo gỡ khó khăn thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Nhất là việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định và công nhận. Đồng thời khẳng định trong chức năng và nhiệm vụ của mình sẽ tích cực hỗ trợ xã Tân Thiềng xây dựng thành công xã nông thôn mới vào cuối năm nay, đúng theo lộ trình đã đặt ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm làm việc, ông Bùi Văn Lâm - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Thiềng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.  Đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, xem xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo quyết liệt và có kế hoạch thật cụ thể thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đối với các tiêu chí đã đạt gởi về tỉnh thẩm định, đánh giá. Giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa các ngành chuyên môn của tỉnh và huyện trong hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

17/11/2017 4:24 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_17_16_26_42_841.jpg221Việt Cường
Thạnh Phú: Họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2017)
Ngày 16/11/2017, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Đến dự có ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, các nhà giáo cách mạng lão thành, nhà giáo nghỉ hưu.

Ngày 16/11/2017, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). Đến dự có ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, các nhà giáo cách mạng lão thành, nhà giáo nghỉ hưu.

Quang cảnh buổi họp mặt. (Ảnh: Lê Chẳn)

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta và cũng là dịp để biểu dương những người dạy học và nghề dạy học - "Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý". Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo, đây chính là phương sách chăm lo lợi ích trăm năm "trồng người", vì sự phát triển lâu bền và phồn vinh của quốc gia, dân tộc. Từ năm học 2016 - 2017, ngành Giáo dục huyện nhà đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng taọ" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Các phong trào thi đua và các cuộc vận động đã tạo nên bước đột phá góp phần tạo động lực trong mỗi thầy cô giáo vun bồi thành tích, chất lượng của giáo dục huyện nhà ngày càng được nâng lên.

Bí thư Huyện ủy trao Cờ thi đua cho các đơn vị. (Ảnh: Lê Chẳn)

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Trúc Sơn Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Giáo dục và Đào tạo huyện nhà đạt được trong năm học qua. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo ngành Giáo dục, cán bộ quản lý và quý thầy cô giáo trên địa bàn huyện cần tập trung thực hiện một số nội dung như sau: Quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng chất lượng, thực tài, tính sáng tạo của học sinh; giáo viên luôn cập nhật kiến thức để đưa đến cho học sinh những trí thức mới nhất, đây cũng là yêu cầu chung của cán bộ Đảng và Nhà nước trong tình hình hiện nay; đối với chính quyền các cấp luôn quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để ngành Giáo dục an tâm đào tạo và nâng cao chất lượng dạy và học, chú ý các trường còn khó khăn, các trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới biển; đưa Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp” vào học đường để các em sớm có ý thức về cuộc sống, có những ý tưởng sáng tạo ngay từ lúc còn ở nhà trường, tập cho các em biết quý trọng việc sinh kế của gia đình, những hoạt động kinh tế của xã hội và các em tự phấn đấu vươn lên trở thành những nhà kinh tế, những nhà doanh nhân giỏi trong tương lai.

17/11/2017 4:20 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_17_16_23_4_138.jpg166Lê Chẳn
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở với những mô hình mang lại hiệu quả
Phát huy và nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) các cấp và các tổ chức thành viên, năm 2017 với phương châm đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ VN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình hoạt động thực sự có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư tại từng địa phương. Qua đó, ngày càng tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được củng cố, tạo được sự đồng thuận, là cơ sở vững chắc của khối đoàn kết toàn dân tỉnh nhà.

Phát huy và nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN) các cấp và các tổ chức thành viên, năm 2017 với phương châm đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ VN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều mô hình hoạt động thực sự có hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư tại từng địa phương. Qua đó, ngày càng tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được củng cố, tạo được sự đồng thuận, là cơ sở vững chắc của khối đoàn kết toàn dân tỉnh nhà.

Gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017 MTTQ VN các cấp trong tỉnh đã phát động và tổ chức thực hiện nhiều mô hình ở cơ sở có hiệu quả như: Xây dựng xóm đạo bình yên; vận động các chức sắc tôn giáo tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong tín đồ tôn giáo; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; trữ nước ngọt, nước mưa phòng hạn mặn xâm nhập; xây dựng Khu nhà đại đoàn kết; nắm gạo nghĩa tình hỗ trợ người nghèo neo đơn,…

Mô hình Khu nhà đại đoàn kết tại xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. (Ảnh: TLMT)

Điển hình MTTQ VN thành phố Bến Tre đã triển khai thực hiện mô hình có hiệu quả, đó là Mô hình Khu nhà đại đoàn kết tại các xã, phường để giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo, hộ chính sách về nhà ở trong thời gian qua, nhằm góp phần xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2020. Cụ thể là sử dụng đất công tại Phường Phú Tân (diện tích 500 m2) và xã Phú Hưng (diện tích 800 m2) thuộc thành phố Bến Tre quản lý, để xây dựng Khu nhà đại đoàn kết; kinh phí san lắp mặt bằng, xây dựng nhà ở được thực hiện từ các nguồn lực như: Quỹ Vì người nghèo của thành phố và các xã, phường có đối tượng được vào ở trong Khu nhà đại đoàn kết.

Từ 02 Khu nhà đại đoàn kết ban đầu (Phường Phú Tân và xã Phú Hưng), đến nay các đơn vị Phường 5, Phường 6, Phường 8, xã Mỹ Thạnh An, xã Nhơn Thạnh từng lúc nhân rộng mô hình với nguồn lực từ đất công tại địa phương và cũng từ Quỹ Vì người nghèo cấp cơ sở để đáp ứng được nhu cầu nhà ở tại mỗi địa phương. Hiện nay,  thành phố Bến Tre có 07 Khu nhà đại đoàn kết, gồm 61 căn nhà và tổng số tiền xây dựng gần 1,2 tỷ đồng. Trong 61 hộ, có 14 hộ thuộc người có công, 06 hộ nghèo bị giải tỏa và 40 hộ nghèo không có nhà, đất, đã thoát nghèo 43/61 hộ (chiếm 70 %). Có thể nói, Mô hình Khu nhà đại đoàn kết cho người có công, người nghèo không có nhà ở trên địa bàn thành phố Bến Tre, được ghi nhận là đã tạo điều kiện cho người dân an cư và an tâm lao động vươn lên trong cuộc sống; đã thực sự mang lại hiệu quả, thiết thực và mang tính bền vững. Đây là mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang lại hiệu quả cần được nhân rộng trong thực hiện chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững không chỉ trên địa bàn thành phố Bến Tre mà có thể triển khai, thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở có nơi ở ổn định, an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, kéo giảm tỉ lệ hộ nghèo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác giảm nghèo của địa phương.

Mô hình Nắm gạo nghĩa tình tại xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre. (Ảnh: TLMT)

Song song việc triển khai thực hiện Mô hình Khu nhà đại đoàn kết, MTTQ VN thành phố Bến Tre còn triển khai thực hiện Mô hình Nắm gạo nghĩa tình và chọn địa bàn xã Mỹ Thạnh An làm điểm. Bởi xuất phát từ thực trạng xã Mỹ Thạnh An hiện có những hộ nghèo là người già neo đơn bệnh tật và tàn tật; người tâm thần, các hộ không đất đai canh tác, không nghề nghiệp ổn định, không sức khỏe làm việc. Có gia đình sau mỗi đợt lễ, tết được tặng quà phải tiết kiệm mới đủ ăn cả năm, có hộ rất khó khăn, chật vật. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An, Ban Thường trực MTTQ VN xã bước đầu từng thành viên Ban Thường trực tự tiết kiệm đóng góp 30.000đồng/tháng để mua gạo hỗ trợ cho 01 người già neo đơn gặp khó khăn nhất trong xã. Sau đó, việc làm này được lan tỏa đến Chi hội đoàn thể các khu dân cư, các tổ chức thành viên của Mặt trận; 02 cơ sở tôn giáo và dần dần trong nhân dân. Đến thời điểm hiện nay mô hình này đã hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho 25 hộ nghèo neo đơn với tổng giá trị mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng (trung bình mỗi hộ khoảng 10 kg gạo/tháng). Đây là mô hình thực sự có kết quả, tuy giá trị không lớn nhưng điều đáng ghi nhận ở đây là học tập, tiết kiệm và tính nhân văn của nó, chủ yếu là lo cái no cho người nghèo neo đơn, khơi dậy được lòng tương thân tương ái của con người, tình làng nghĩa xóm được gắn kết yêu thương nhau.

Tin rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai, hướng dẫn cấp cơ cơ sở duy trì, phát triển các mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng. Tiếp tục phát huy sức mạnh và không ngừng củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; mở rộng tổ chức, tăng thêm thành viên là tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong hỗ trợ thực hiện các mô hình. Hy vọng trong tương lai các mô hình có hiệu quả như trên luôn được duy trì và nâng cao chất lượng, được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, đồng tình và không chỉ nhân rộng trên địa bàn thành phố Bến Tre, mà còn lan tỏa, hiệu ứng tại các huyện trong tỉnh.

17/11/2017 4:15 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_17_16_17_6_122.jpg127Thảo Duyên
Họp mặt kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)
Hòa trong không khí hân hoan của nhân dân cả nước chuẩn bị các hoạt động tôn vinh, tri ân công lao của các thầy cô giáo, hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 17/11/2017, UBND tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến dự buổi họp mặt có ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng đông đảo đại biểu là các nhà giáo lão thành, nhà giáo ưu tú, nhà giáo tiêu biểu.

Hòa trong không khí hân hoan của nhân dân cả nước chuẩn bị các hoạt động tôn vinh, tri ân công lao của các thầy cô giáo, hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, sáng 17/11/2017, UBND tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức kỷ niệm lần thứ 35 Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến dự buổi họp mặt có ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh cùng đông đảo đại biểu là các nhà giáo lão thành, nhà giáo ưu tú, nhà giáo tiêu biểu. 

14612_17112017_21926.jpg

Quang cảnh buổi họp mặt. (​Ảnh: Huyền Trang)

Trải qua 35 năm, ngày 20/11 hàng năm không chỉ là ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam, của toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục mà còn là ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng, tri ân đối với đội ngũ các thầy cô giáo, những người có đóng góp to lớn cho sự nghiệp trồng người và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để toàn thể cán bộ công chức, viên chức và lao động ngành Giáo dục cùng nhau trở lại cội nguồn xưa, ôn lại những truyền thống quý báu, là dịp để mọi người cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục.

14612_17112017_21927.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi trao Cờ cho các đơn vị thi đua xuất sắc. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại buổi họp mặt, ông Lê Ngọc Bữu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của ngành Giáo dục tỉnh nhà. Chính truyền thống tốt đẹp này đã sản sinh, dưỡng nuôi các thế hệ nhà giáo trưởng thành, vươn lên làm tròn thiên chức vẻ vang của mình, làm tấm gương sáng ngời, làm ngọn đuốc thắp sáng dẫn đường bao thế hệ học trò noi theo.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương thành quả mà ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đạt được về chất lượng, hiệu quả giáo dục trong những năm qua là rất đáng trân trọng, thể hiện sự cố gắng, quyết tâm cao của toàn ngành và sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban ngành và đoàn thể các cấp. 

14612_17112017_21928.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước: Cần tập trung phát triển về chất và lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. (Ảnh: Huyền Trang)

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung quán triệt và cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tri của Tỉnh ủy và Chỉ thị của UBND tỉnh về nhiệm vụ năm học trong toàn thể cán bộ, giáo viên; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đội ngũ cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng tư tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng nỗ lực trau dồi đạo đức nhà giáo, nâng cao trình độ học thuật, sư phạm bằng tất cả nhiệt huyết, trí tuệ phục vụ sự nghiệp trồng người; quan tâm, tạo điều kiện cho những nơi còn khó khăn, thực hiện công bằng giáo dục, thực hiện tốt chính sách ưu đãi học sinh giỏi, nghèo, hiếu học; tuyệt đối không để học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách giáo khoa.

Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, truyền thông sâu rộng Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp”. Phối hợp thực hiện tốt phân luồng trong hệ thống, đặc biệt phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở, trung học phổ thông và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốt đời cho người dân. 


17/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/14612_17112017_21928.jpg207Huyền Trang
Ba Tri - Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VIII, năm 2017
Sáng ngày 17/11/2017, tại Sân Vận động huyện Ba Tri đã diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VIII năm 2017. Đến dự có ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy; ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

​Sáng ngày 17/11/2017, tại Sân Vận động huyện Ba Tri đã diễn ra Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ VIII năm 2017. Đến dự có ông Trương Quốc Phong - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy; ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch UBND huyện; ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện.

14609_1711201714306_21922_XL.jpg 

Nghi thức rước Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại Lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri thắp sáng ngọn lửa truyền thống, ngọn lửa thể hiện niềm tin về bước phát triển mới của thể thao, của phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng huyện Ba Tri ngày càng văn minh, giàu đẹp. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông  Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Đại hội Thể dục thể thao huyện Ba Tri lần thứ VIII là ngày hội lớn của huyện nhà, là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể dục thể thao quần chúng, đồng thời khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống của địa phương, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, đẩy lùi bệnh tật, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

14609_17112017143014_21923_XL.jpg

Ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri thắp sáng ngọn lửa truyền thống. (Ảnh: Trà Dũng)

Đại hội sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày từ 17 - 19/11/2017, với sự tham dự của 30 Đoàn thể thao, với hơn 1.800 vận động viên đến từ các xã, thị trấn và Trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp trong huyện. Tham dự Đại hội các vận động viên tranh tài ở 9 môn thi đấu gồm: Điền kinh, bóng đá 11 người nam, bóng đá mini nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, việt dã, cờ tướng, đẩy gậy và bơi lội. 


17/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-11/14609_17112017143014_21923_XL.jpg203Trà Dũng
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Sáng 16/11/2017, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Đến dự Hội nghị có ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Sáng 16/11/2017, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Đến dự Hội nghị có ông Phan Văn Mãi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đã đề ra và đạt nhiều kết quả tích cực. Các lực lượng chức năng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT luôn được chú trọng và đẩy mạnh với nhiều sáng kiến, giải pháp hữu hiệu. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp với lực lượng chuyên trách bảo đảm trật tự ATGT ngày càng chủ động, chặt chẽ, đồng bộ.

 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, còn xem đây là nhiệm vụ của ngành Công an và ngành Giao thông vận tải nên việc triển khai thực hiện thiếu tính bền vững, có lúc, có nơi còn mang tính phong trào; công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc chưa thường xuyên, thiếu kịp thời.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho rằng cần đánh giá đúng thực chất nội dung Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đặt ra cũng như mục tiêu Chương trình hành động của Tỉnh ủy đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT để từ đó có giải pháp cụ thể. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cấp vào cuộc quyết liệt hơn nữa; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trong chỉ đạo hàng tháng, hàng quý tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền về công tác đảm trật tự ATGT.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc. (Ảnh: Đăng Huy)

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các ngành, các cấp trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục tổ chức sơ kết, đánh giá, nghiêm túc rút kinh nghiệm qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 và Chương trình hành động số 17 của Tỉnh ủy theo chức năng nhiệm vụ. Qua đó, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đề ra phương hướng nhiệm vụ để lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn quản lý trong thời gian tới.

Thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn, đối tượng để có sức tác động mạnh mẽ đến ý thức của mọi người khi tham gia giao thông; xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT, thực hiện văn hóa giao thông. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện quan tâm cả ATGT đường bộ lẫn đường thủy vì Bến Tre là địa bàn sông nước còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro; cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trên toàn tỉnh để bảo vệ cuộc sống người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự ATGT; siết chặt công tác quản lý kinh doanh vận tải, quản lý phương tiện, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe nhằm nâng cáo chất lượng công tác đào tạo, đồng thời phải tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức của đội ngũ lái xe; các ngành, địa phương trong tham mưu công tác đảm bảo trật tự ATGT không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 và đạt mục tiêu kéo giảm cả 3 mặt, số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương trong năm 2018.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen cho 08 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm trật tự ATGT.

16/11/2017 4:36 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_16_16_38_10_867.jpg205Đăng Huy
Bình Đại: Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa bão, triều cường
Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện Bình Đại đã xảy ra 07 vụ tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong ở trẻ em, giảm 02 trẻ so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân trẻ tử vong do đuối nước là do trẻ chưa được trang bị kiến thức an toàn trên mặt nước, nhiều gia đình thiếu sự quan tâm, giám sát để trẻ tự do vui chơi, tắm ở kênh, rạch.

Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, từ đầu năm 2017 đến nay, toàn huyện Bình Đại đã xảy ra 07 vụ tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong ở trẻ em, giảm 02 trẻ so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân trẻ tử vong do đuối nước là do trẻ chưa được trang bị kiến thức an toàn trên mặt nước, nhiều gia đình thiếu sự quan tâm, giám sát để trẻ tự do vui chơi, tắm ở kênh, rạch.

Bình Đại là huyện biển, có hệ thống kênh, rạch, ao, hồ chằng chịt, nên được dự báo luôn là môi trường không an toàn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cho trẻ em, bởi lẽ chỉ một vài giây lơ lỏng của người lớn là trẻ em có thể rơi xuống ao, hồ, kênh rạch và bị ngạt nước chết.

Để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra dẫn đến tử vong do đuối nước, nhất là ở thời điểm mưa, bão, triều cường diễn biến phức tạp như hiện nay. Vừa qua, UBND huyện Bình Đại yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em” giai đoạn 2015 - 2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, cảnh báo về nguy cơ gây tử vong do đuối nước ở trẻ em, tuyên truyền vận động gia đình, nhà trường thường xuyên quan tâm giám sát trẻ em, thông tin kịp thời, cảnh báo về các nguy cơ gây tử vong do đuối nước ở trẻ em, đồng thời  khuyến cáo các gia đình đề cao ý thức trong việc giám sát, quản lý trẻ, chủ động trang bị cho trẻ các kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân và cho trẻ tham gia vào các lớp học bơi.

Tập trung rà soát, phát hiện nguy cơ gây đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa, bão, triều cường hiện nay tại những địa điểm, khu vực có nguy cơ dễ xảy ra tại nạn đuối nước như: Các hệ thống cống ở các tuyến đê cặp sông, các ao, hồ gần nhà,.. để kịp thời có giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em. Thường xuyên nhắc nhở, giáo dục trẻ em, học sinh không tham gia vui chơi, tắm sông tại những nơi nguy hiểm, không đảm bảo an toàn.

Nhìn chung, ngoài sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, thì mỗi gia đình cần nâng cao ý thức chăm sóc và quản lý con trẻ, trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội để đảm bảo an toàn tính mạng.

16/11/2017 3:42 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg169Thanh Hương
Tuyên truyền, vận động chức sắc các tôn giáo tham gia phòng, chống tội phạm và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
Năm 2017, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (MTTQ VN) trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Bến Tre là Năm hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. MTTQ VN các cấp tỉnh ta thống nhất, quyết tâm tiếp tục phát huy đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với các tổ chức thành viên, nhất là phối hợp với các tôn giáo trong tỉnh tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và đúng phương châm “Gắn bó với quê hương, đồng hành cùng dân tộc”, “Tốt đời, đẹp đạo”. Các mô hình đã và đang triển khai thực hiện có ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực ở cơ sở có thể kể đến như:

Năm 2017, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  (MTTQ VN) trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Đồng Khởi, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Bến Tre là Năm hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. MTTQ VN các cấp tỉnh ta thống nhất, quyết tâm tiếp tục phát huy đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, cùng với các tổ chức thành viên, nhất là phối hợp với các tôn giáo trong tỉnh tổ chức các hoạt động có ý nghĩa và đúng phương châm “Gắn bó với quê hương, đồng hành cùng dân tộc”, “Tốt đời, đẹp đạo”. Các mô hình đã và đang triển khai thực hiện có ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực ở cơ sở có thể kể đến như:

Vận động các chức sắc tôn giáo tham gia tuyên truyền phòng, chống tội phạm.

Tại huyện Ba Tri, Ủy ban MTTQ VN huyện đã phối hợp chặt chẽ với các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm. Bởi vai trò và tiếng nói của các chức sắc với tín đồ có ảnh hưởng rất lớn. Huyện Ba Tri đã chọn xã An Thủy làm điểm triển khai vận động vì xã An Thủy có 06 cơ sở thờ tự tôn giáo (Chùa Thánh Quan, Chùa Tân Bửu, Chùa Bửu Sơn; Thánh Tịnh Qui Thiện; Thánh Thất An Thủy; Nhà thờ Công giáo và 01 điểm nhóm Tin Lành) với 1.353 tín đồ.

Triển khai mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong chức sắc tôn giáo. (Ảnh: TLMT)

Chùa Thánh Quan tại xã An Thủy được chọn làm điểm để thực hiện, sau khi được sự thống nhất của Trụ trì, thông qua các buổi giảng đạo, thuyết pháp tại các đạo tràng, đặc biệt là hàng đêm sau giờ cúng lễ phật Trụ trì nhắc nhở, hướng dẫn phật tử sống từ bi, có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng xã hội, ứng xử với nhau trên tinh thần từ bi hỷ xả, làm tròn bổn phận của phật tử với đạo pháp và nghĩa vụ công dân với đất nước, tham gia sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) đầy đủ. Trụ trì đã giới thiệu 11 người là phật tử tham gia vào Ban Quản lý tổ NDTQ; thường xuyên quan tâm nhắc nhở con em gia đình phật tử không tham gia vào các tệ nạn xã hội, nên tham gia vào các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua một năm thực hiện vận động chức sắc các tôn giáo tham gia tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm ở khu dân cư, mà đặc biệt là mô hình điểm của Chùa Thánh Quan đã đem lại kết quả bước đầu hết sức khả quan. Cụ thể là việc quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư phát huy được tác dụng như: Đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội giáo dục tiến bộ 15/25 người; sử dụng chất ma túy giáo dục tiến bộ 22/29 người; đối tượng hình sự giáo dục tiến bộ 11/15 người. Một số vi phạm trên các lĩnh vực khác cũng được kéo giảm rõ rệt: Số vụ ngư dân đánh bắt vi phạm vùng biển nước bạn kéo giảm so với trước (quần chúng đã cung cấp 41 tin, trong đó 25 tin có giá trị), đã góp phần cùng cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm trên địa bàn xã. Hiện nay, mô hình này đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện Ba Tri tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra 10/24 xã, thị trấn với 34/79 cơ sở thờ tự.

Hưởng ứng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân và chức sắc, tín đồ đạo Cao Đài Ban Chỉnh đạo hưởng ứng bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch “Xây dựng mô hình điểm Đạo Cao Đài tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” tại xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, với mục đích vận động tín đồ tích cực tham gia thực hiện tốt những công trình, phần việc cụ thể góp phần bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức, ý thức trong tín đồ và nhân dân “Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chúng ta”, góp phần đảm bảo ổn định sản xuất, nâng cao cuộc sống cộng đồng. Các nội dung tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai đến khu dân cư, hộ gia đình và nhân dân, đó là:

Từng hộ gia đình và khu dân cư tổ chức ra quân bảo vệ môi trường, nạo vét kênh mương, xây dựng hồ, cống trữ nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt, chăn nuôi, và sản xuất. Phấn đấu thực hiện tốt các tiêu chí hộ gia đình văn hóa như: Vệ sinh nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, có nhà tắm kín đáo, hố xí hợp vệ sinh, thực hiện các tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; chỉnh trang cảnh quan của địa phương, đối với các hộ chăn nuôi vận động 100% các hộ xây hầm biogas để đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi. Làm ống, hồ chứa nước ngọt phục vụ nhân dân trong xã Mỹ Thạnh tại Họ đạo Cao Đài Ban Chỉnh Đạo của xã; triển khai hệ thống thùng chứa rác ở các tuyến đường trong khu dân cư để tập trung rác thải, cũng như thuận tiện thu, gom,…

Mô hình được thực hiện bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của MTTQ Trung ương; Sở Tài nguyên và Môi trường trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh. Ngoài ra MTTQ VN huyện Ba Tri và xã Mỹ Thạnh còn vận động xã hội hóa tại địa phương để tạo thêm nguồn kinh phí thực hiện mô hình đạt hiệu quả hơn. Mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được nhân dân đồng tình và hưởng ứng tích cực, bước đầu mang lại hiệu quả và có ý nghĩa sâu sắc. MTTQ VN huyện đang nhân rộng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo tại các xã trong huyện. Riêng MTTQ VN tỉnh sẽ có kế hoạch nhân rộng mô hình tại các huyện trong tỉnh vào năm 2018.

16/11/2017 3:30 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-11/avatar2017_11_16_15_31_38_376.jpg127Thảo Duyên
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer