Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Skip Navigation LinksBáo cáo kinh tế xã hội

 
Báo cáo kinh tế xã hội - Năm 2019
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019 
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre 
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre 
 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019 
 
Báo cáo kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019 
 
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019
Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre quý II và 6 tháng đầu năm 2019
04/07/2019 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg170
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
31/05/2019 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg363
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tỉnh Bến Tre
08/05/2019 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg341
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre Quý I năm 2019
01/04/2019 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg525
Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019
Báo cáo  kinh tế-Xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 2 tháng năm 2019
12/03/2019 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg497
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2019
18/02/2019 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1404
 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018
 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quý IV và năm 2018
08/01/2019 8:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1630
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2018.
03/12/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg716
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018.
01/11/2018 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1439
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
01/10/2018 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg640
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre.
30/08/2018 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg792
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
03/08/2018 3:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1097
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2018
04/07/2018 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg3557
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo số 260/BC-CTK ngày 23/5/2018 của Cục Thống kê Bến Tre về việc Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và 05 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre.
05/06/2018 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg617
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bến Tre
08/05/2018 2:45 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg442
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quí I năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quí I năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre Quí I năm 2018
05/04/2018 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg2244
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 02 tháng năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 02 tháng năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 02 và 02 tháng năm 2018
08/03/2018 11:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1038
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2018Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2018
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2018
05/02/2018 2:35 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1187
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2017
18/01/2018 2:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg4106
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2017
30/11/2017 7:45 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg1331
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017
01/11/2017 10:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg662
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 9 tháng đầu năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 9 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 9 tháng đầu năm 2017
05/10/2017 9:00 SAĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg840
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tỉnh Bến Tre Quý I năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tỉnh Bến Tre Quý I năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tỉnh Bến Tre Quý I năm 2017
25/09/2017 5:30 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg657
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 08 và 08 tháng năm 2017 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 08 và 08 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 08 và 08 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
25/09/2017 5:25 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg359
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 06 tháng đầu năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 06 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre 06 tháng đầu năm 2017
25/09/2017 5:15 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg3000
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 05 và 05 tháng năm 2017 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 05 và 05 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 05 và 05 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
25/09/2017 5:10 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg363
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng năm 2017 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và 04 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
25/09/2017 5:05 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg381
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2017Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2017
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre tháng 01 năm 2017
25/09/2017 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg4176
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 02 và 02 tháng năm 2017 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 02 và 02 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 02 và 02 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
25/09/2017 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg246
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 07 và 07 tháng năm 2017 tỉnh Bến TreBáo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 07 và 07 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội  tháng 07 và 07 tháng năm 2017 tỉnh Bến Tre
25/09/2017 5:00 CHĐã ban hành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg266
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer