Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự báo độ mặn
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017) 
 
​Xem tập tin:KTTV_DoMan_Tuan14_2017.pdfTải về:KTTV_DoMan_Tuan14_2017.zip 
 
Bản tin dự báo độ mặn (Từ ngày 28/3 đến 04/4/2017) Tuần 13/2017  
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/3/2017 (Tuần 12/2017) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017)

Xem tập tin đính kèm: DBDM_Tuan 21_nam 2017.pdf

Tải về: DBDM_Tuan 21_nam 2017.zip

23/05/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn332No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2017)
22/05/2017 4:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn258No
 Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/5/2017 Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/5/2017
 Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/5/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan ngay 21_5_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan ngay 21_5_2017.zip

22/05/2017 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn255No
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: 981-SNV-VP.pdf

Tải về: 981-SNV-VP.zip

22/05/2017 10:30 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích345No
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: 700-STTTT-VP.pdf

Tải về: 700-STTTT-VP.zip

18/05/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích540No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017)

​Xem nội dung tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Doman_17517.pdf

Taive_KTTV_Doman_17517.zip

17/05/2017 11:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn699No
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017
17/05/2017 10:50 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn666No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2017)

Xem tập tin đính kèm: KTTV_07 ngay_Tuan20 _2017.pdf

Tải về: KTTV_07 ngay_Tuan20 _2017.zip

15/05/2017 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn516No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 05 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 05 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 05 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan_11517.pdf

Taive_KTTV_Tuan_11517.zip

12/05/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn622No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/5/2017 (Tuần 19/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/5/2017 (Tuần 19/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/5/2017 (Tuần 19/2017)
09/05/2017 5:00 CHĐã ban hành721No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2017)
08/05/2017 5:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn762No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2017)
03/05/2017 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn939No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017)
03/05/2017 4:15 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn1437No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 5 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 5 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 5 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan ra ngay 01_5_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan ra ngay 01_5_2017.zip

03/05/2017 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn933No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 5 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 5 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 5 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang 05_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang 05_2017.zip

03/05/2017 4:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn939No
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT LỄ 30-04 VÀ 01-05- 2017 (Từ ngày 28 /04  đến ngày 02/5/2017 khu vực tỉnh Bến Tre)BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT LỄ 30-04 VÀ 01-05- 2017 (Từ ngày 28 /04  đến ngày 02/5/2017 khu vực tỉnh Bến Tre)
BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT LỄ 30-04 VÀ 01-05- 2017 (Từ ngày 28 /04  đến ngày 02/5/2017 khu vực tỉnh Bến Tre)

Xem tập tin đính kèm bên dưới:

 KTTV_3004_0105.doc

28/04/2017 2:53 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1036Khí tượng thuỷ vănNo
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Doman_25417.pdf

KTTV_Doman_25417.zip


25/04/2017 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn1730No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17/2017)

Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 17_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan 17_2017.zip

25/04/2017 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1138No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 4 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 4 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 4 năm 2017

Xem tập tin đính kèm bên dưới​​:

KTTV_Tuan_21417.pdf

KTTV_Tuan_21417.zip

21/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1256No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017)
18/04/2017 5:25 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn1933No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới​​:

KTTV_tuan_17417.pdf

KTTV_tuan_17417.zip

18/04/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1258No
Nhận định sơ bộ xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến TreNhận định sơ bộ xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
Nhận định sơ bộ xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:  06-KTTVBT.pdf

Tải về: 06-KTTVBT.zip

17/04/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1251No
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dânSở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân
17/04/2017 10:35 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích1630No
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủỦy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
17/04/2017 10:30 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích1626No
Thanh tra tỉnh: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủThanh tra tỉnh: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

​Xem tập tin

94-TT-VP.pdf


Tải về

94-TT-VP.zip

12/04/2017 9:00 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích1626No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_DoMan_Tuan15_2017.pdf

Tải về: KTTV_DoMan_Tuan15_2017.zip

12/04/2017 8:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn1941No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 4 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 4 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 4 năm 2017
11/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1238No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 15 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 15 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 15 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm:

DubaoThuyVan7NgayTuan152017.pdf


Tải tập tin

DubaoThuyVan7NgayTuan152017.zip

10/04/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1226No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 04 đến 11/4/2017 (Tuần 14/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 04 đến 11/4/2017 (Tuần 14/2017)
04/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn1943No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 4 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 4 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 4 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 14_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan 14_2017.zip

04/04/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1251No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer