Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự báo độ mặn
Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngày 12/6/2018 (Tuần 23/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/5 đến ngày 05/6/2018 (Tuần 22/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến 29/5/2018) tuần 21/2018 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/052018 (Tuần 20/2018) 
 
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Khu vực tỉnh Bến Tre) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/5/2018 (Tuần 19/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/04/2018 (Tuần 14/2018) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreNewBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thoi han mua Ben Tre.pdf

Tải về: KTTV_Thoi han mua Ben Tre.zip

17/08/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn10No
 Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2018 Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2018
 Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2018

​Xem tập tin

TB_CV3685_UBND.pdf

Tải tập tin

TB_CV3685_UBND.zip

14/08/2018 4:00 CHĐã ban hànhThông báo91No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2018)
14/08/2018 8:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn14No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/8/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/8/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/8/2018)

​Xem tập tin

KTTV_13082018.pdf

Tải tập tin

KTTV_13082018.zip

13/08/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn15No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 32/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 32/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 32/2018)
06/08/2018 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn26No
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thanh tra - Tài chính Doanh nghiệpThông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thanh tra - Tài chính Doanh nghiệp
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thanh tra - Tài chính Doanh nghiệp

​Xem tập tin đính kèm: TB_221_HDTT.pdf

Tải về: TB_221_HDTT.zip

06/08/2018 8:00 SAĐã ban hànhThông báo231No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 11/08/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 11/08/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 11/08/2018)
02/08/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 8 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 8 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 8 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang ra ngay 01-08-2018.pdf

Tải về: KTTV_Thang ra ngay 01-08-2018.zip

02/08/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án Vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Ngân sách - Đầu tưThông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án Vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Ngân sách - Đầu tư
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án Vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Ngân sách - Đầu tư

​Xem tập tin đính kèm: TB_210_HDTT.pdf

Tải về: TB_210_HDTT.zip

31/07/2018 10:40 SAĐã ban hànhThông báo311No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2018)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_07 ngay_Tuan 31_2018.pdf

Tải về: KTTV_07 ngay_Tuan 31_2018.zip

30/07/2018 3:35 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 10 đến ngày 16/8/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 10 đến ngày 16/8/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 10 đến ngày 16/8/2018)

​Xem tập tin đính kèm: CBTC_Tu 10 den 16-08-2018.pdf

Tải về: CBTC_Tu 10 den 16-08-2018.zip

27/07/2018 10:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn54No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 30/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 30/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 30/2018)
23/07/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

​Xem tập tin đính kèm: TB_203_UBND.pdf

Tải về: TB_203_UBND.zip

18/07/2018 4:40 CHĐã ban hànhThông báo546No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 29/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 29/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 29/2018)
17/07/2018 8:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2018)
11/07/2018 4:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn76No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28/2018)
10/07/2018 6:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2018Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2018
04/07/2018 8:00 SAĐã ban hànhThông báo641No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 27/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 27/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 27/2018)
03/07/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn63No
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2018 - Đợt 02Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2018 - Đợt 02
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2018 - Đợt 02

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 655_DHBK_DTSDH.pdf

Tải về: 655_DHBK_DTSDH.zip

02/07/2018 3:00 CHĐã ban hànhThông báo tuyển sinh265No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/7/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/7/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/7/2018)

​Xem tập tin

KTTVTu01Den10072018.pdf

Tải tập tin

KTTVTu01Den10072018.zip

02/07/2018 10:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn80No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 07 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 07 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 07 năm 2018

​Xem tập tin

KTTVThang02072018.pdf

Tải tập tin

KTTVThang02072018.zip

02/07/2018 10:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hảiThông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải

​Xem tập tin đính kèm: CV_960_VPUBND_KT.pdf

Tải về: CV_960_VPUBND_KT.zip

29/06/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo543No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2018)
25/06/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn71No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 30/6/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 30/6/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 30/6/2018)
21/06/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn89No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2018)
18/06/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn78No
Phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh Bến TrePhổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nhằm đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích và chi phí xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018; đồng thời, ban hành Công văn số 1625/BTTTT-CVT về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng.

Nhằm đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích và chi phí xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018; đồng thời, ban hành Công văn số 1625/BTTTT-CVT về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng.

Để đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông và an ninh thông tin trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã mạng, ngày 11/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã ký ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX về việc đề nghị tổ chức phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Bến Tre xin cung cấp một số thông tin về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng.

Chi tiết xem tập tin đính kèm: CV_2665_UBND.pdf  , CV_1625_BTTTT_CVT.pdf

Tải về: CV_2665_UBND.zip,CV_1625_BTTTT_CVT.zip


18/06/2018 2:30 CHĐã ban hànhThông báo503No
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin

KTTV20180618.pdf

Tải tập tin

KTTV20180618.zip

18/06/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn80No
Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018)Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018)
Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018)

​Xem tập tin

DBDM13062018.pdf

Tải tập tin

DBDM13062018.zip

13/06/2018 11:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn115No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 24/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 24/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 24/2018)
12/06/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn65No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/6/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/6/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/6/2018)
11/06/2018 4:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn74No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer