Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Bộ tài liệu công bố thông tin về việc thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre. 
 
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/10/2018) 
 
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018) 
 
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2018) 
 
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử 
 
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 41 năm 2018) 
 
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018) 
 
Thông báo số 292/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ Mười 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bộ tài liệu công bố thông tin về việc thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP Công trình đô thị Bến TreNewBộ tài liệu công bố thông tin về việc thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre
Bộ tài liệu công bố thông tin về việc thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre.
22/10/2018 8:00 CHĐã ban hànhThông báo13No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/10/2018)NewNhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/10/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/10/2018)

​Xem tập tin

KTTV22102018.pdf

Tải tập tin

KTTV22102018.zip

22/10/2018 8:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn11No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: CBTC_Dot trieu cuong tu 24 den 29_10_2018.pdf

17/10/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn35No
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin

DBDM16102018.pdf

Tải tập tin

DBDM16102018.zip

16/10/2018 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn22No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV15102018.pdf

Tải tập tin

KTTV15102018.zip

15/10/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn22No
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tửThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử

​Xem tâp tin

201_TB-TTTTDT.pdf

Tải tập tin:

201_TB-TTTTDT.zip

12/10/2018 4:20 CHĐã ban hànhThông báo208No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)

​Xem tập tin

KTTV09102018.pdf

Tải tập tin

KTTV09102018.zip

09/10/2018 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn116No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 41 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 41 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 41 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao thuy van 07 ngay_Tuan 41_Nam 2018.pdf

08/10/2018 4:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: CBTC_Dot trieu cuong tu ngay 07 den 13_10_2018.pdf

08/10/2018 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn91No
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ MườiThông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ Mười
Thông báo số 292/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ Mười

Xem nội dung chi tiết: TB_292_UBND_20181005.pdf

05/10/2018 2:00 CHĐã ban hànhThông báo338No
Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoThông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thông báo số 291/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung chi tiết: TB_291_UBND_20181004.pdf

05/10/2018 9:00 SAĐã ban hànhThông báo319No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)

​Xem tập tin

KTTV03102018.pdf

Tải tập tin

KTTV03102018.zip

03/10/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn114No
Nhận định tình hình khí tượng tháng 10 năm 2018Nhận định tình hình khí tượng tháng 10 năm 2018
Nhận định tình hình khí tượng tháng 10 năm 2018

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh thang 10_nam 2018.pdf

02/10/2018 8:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn79No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 40 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 40 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 40 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao thuy van 07 ngay_Tuan 40_2018.pdf

02/10/2018 8:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/9/2018) bản tin cuối cùngBản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/9/2018) bản tin cuối cùng
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/9/2018) bản tin cuối cùng

​Xem tập tin

KTTV01102018.pdf

Tải tập tin

KTTV01102018.zip

01/10/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn63No
Thông báo  về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại QuangThông báo  về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
Thông báo  về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang
25/09/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo337No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2018)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Du bao thuy van 07 ngay_Tuan 39_2018.pdf

24/09/2018 4:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn64No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)

​Xem tập tin

KTTV24092018pdf.pdf

Tải tập tin

KTTV24092018pdf.zip

24/09/2018 3:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)
24/09/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn76No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)

​Xem tập tin

KTTV21092018.pdf

Tải tập tin

KTTV21092018.zip

21/09/2018 9:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn91No
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 của trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG-HCM)Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 của trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG-HCM)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 của trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG-HCM).

Xem nội dung chi tiết: TB_90_ThongBaoTuyenSinh_20180918.pdf

19/09/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển sinh108No
Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2018 (đợt 2) của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí MinhThông báo tuyển sinh Cao học năm 2018 (đợt 2) của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2018 (đợt 2) của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

Xem nội dung chi tiết: TB_1112_ThongBaoTuyenSinh_20180918.pdf

19/09/2018 10:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển sinh129No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/9/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong tu ngay 25 den 30-09-2018.pdf

18/09/2018 2:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn114No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 38 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 38 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 38 năm 2018)

​Xem tâp tin

KTTVTuan382018.pdf

Tải tập tin

KTTVTuan382018.zip

17/09/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn75No
Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý công do trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM và phân hiệu ĐHQG TP.HCM tại Bến Tre phối hợp đào tạoThông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý công do trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM và phân hiệu ĐHQG TP.HCM tại Bến Tre phối hợp đào tạo
Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý công do trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM và phân hiệu ĐHQG TP.HCM tại Bến Tre phối hợp đào tạo.

Xem nội dung chi tiết:CV_1352_ThongBaoTuyenSinh_20180917.pdf

17/09/2018 4:00 CHĐã ban hànhThông báo tuyển sinh123No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 09 đến ngày 14/9/2018) Bản tin cuối cùngBản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 09 đến ngày 14/9/2018) Bản tin cuối cùng
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 09 đến ngày 14/9/2018) Bản tin cuối cùng

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong tu ngay 09 den 14-09-2018.pdf

14/09/2018 2:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn112No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/9/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/9/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/9/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh_Tu 11 den 20_09_2018.pdf

11/09/2018 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn126No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 37 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 37 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 37 năm 2018)
10/09/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn97No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 09 đến ngày 14/9/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 09 đến ngày 14/9/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 09 đến ngày 14/9/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin trieu cuong_Tu ngay 09 den 14_09_2018.pdf

10/09/2018 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn108No
Chuyên mục tiếp cận thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnhChuyên mục tiếp cận thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh
Chuyên mục tiếp cận thông tin trên Cổng TTĐT của tỉnh.


HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN

Bước 1

Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai​

Bước 2

Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau​: ​Mẫu số 01a; Mẫu s 01b.

Bước 3​

Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ. Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin: ​Mẫu s 01a; Mẫu s 01b; Mẫu s 02; Mẫu s 03; Mẫu s 04; Mẫu s 05; Mẫu số 06.


DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CÔNG KHAI

(theo Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016)

STT​ Nội dung
Đường dẫn
I Danh mục thông tin công khai​ 
1​
Văn bản quy phạm pháp luật​ Chi tiết
2​
Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên​ Chi tiết
3​
Thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước
+ Thủ tục hành chính - Mức 2​
Chi tiết
+ Thủ tục hành chính - Mức 3​ Chi tiết
4​
Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật​
Chi tiết
5​
Thông tin về dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ​
​6
Thông tin quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện​
​7
Thông tin chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước​
​8
Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc​ Chi tiết
​9
Báo cáo tài chính năm​ Chi tiết

10

Thông tin thống kê​

+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2017​

Chi tiết

+ Báo cáo thống kê tình hình KT-XH năm 2018​

Chi tiết
​11
Thông tin về danh mục, kết quả chương trình, đề tài khoa học​
Chi tiết
II
Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin​

1

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ: Số 7, Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre

Điện thoại: 0275 3822 115 - Fax: 0275 3822 134

Email: vpubnd@bentre.gov.vn​

III

Biểu mẫu​

​1
Mẫu số 01a: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dânMau_1a.docx
​2
Mu số 01b: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của công dân thông qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệpMau_1b.docx
​3
Mẫu số 02: Phiếu tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tinMau_02.docx
​4
Mẫu số 03: Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tinMau_03.docx
​5
Mẫu số 04: Thông báo gia hạn yêu cầu cung cấp thông tinMau_04.docx
​6
Mẫu số 05: Thông báo từ chối yêu cầu cung cấp thông tinMau_05.docx
​7
Mẫu số 06: Văn bản chấp thuận​Mau_06.docx

IV

​Chi phí tiếp cận thông tin​

​1

Thông tư 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính​

Chi tiết


SỔ TAY HƯỚNG DẪN

(nguồn: Bộ Tư pháp)

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, ngày 15/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1408/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ngày 14/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng các tài liệu phục vụ công tác phổ biến nội dung của Luật và tài liệu hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho công dân.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn và xuất bản 04 tài liệu sau:

1. Hỏi - đáp về Luật tiếp cận thông tin

2. Sổ tay hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin

3. Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước

4. Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin

Đây là những tài liệu hữu ích để giúp người dân biết và hiểu rõ về quyền tiếp cận thông tin của mình cũng như các trình tự, thủ tục cần thiết để thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức tham gia vào công tác cung cấp thông tin cho công dân.

09/09/2018 2:00 CHĐã ban hànhTiếp cận thông tin287No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer