Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018) 
 
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018) 
 
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018 
 
Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018) 
 
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018) 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)

​Xem tập tin

KTTV18012018.pdf

Tải tập tin

KTTV18012018.zip

18/01/2018 3:50 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn12No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)
15/01/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn19No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)
15/01/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn20No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018
11/01/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn29No
Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngDanh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Xem tập tin đính kèm: 08_TB_UBND.pdf

Tải về: 08_TB_UBND.zip

10/01/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo186No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

NUOC_02_20180108.pdf

Tải về:

NUOC_02_20180108.zip

10/01/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn24No
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
03/01/2018 3:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn34No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Nuoc_20180101.pdf

Tải về:

Nuoc_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn32No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Thang_20180101.pdf

Tải về:

Thang_20180101.zip


02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn34No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Tuan_20180101.pdf

Tải về:

Tuan_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn24No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_20180101.pdf

Tải về:

TrieuCuong_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn30No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
27/12/2017 3:35 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)
26/12/2017 9:05 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn29No
Công văn về việc tập trung ứng phó với bão Tembin và Thông báo nghỉ họcCông văn về việc tập trung ứng phó với bão Tembin và Thông báo nghỉ học
Công văn về việc tập trung ứng phó với bão Tembin và Thông báo nghỉ học

Xem tập tin

2589.pdf

Tải tập tin

2589.zip

23/12/2017 4:00 CHĐã ban hànhThông báo449No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/12/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/12/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/12/2017
22/12/2017 8:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2017)
19/12/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn48No
Cho phép cắt giao thông đường Đại lộ Đồng Khởi để phục vụ Mittinh kỷ niệm 50 năm cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân 1968 và công bố di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và phường đạt chuẩn văn minh đô thị.Cho phép cắt giao thông đường Đại lộ Đồng Khởi để phục vụ Mittinh kỷ niệm 50 năm cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân 1968 và công bố di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
Cho phép cắt giao thông đường Đại lộ Đồng Khởi để phục vụ Mittinh kỷ niệm 50 năm cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân 1968 và công bố di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

​Xem tập tin

5856-UBND-KT.pdf

Tải tập tin

5856-UBND-KT.zip

18/12/2017 1:50 CHĐã ban hànhThông báo566No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/12/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/12/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/12/2017)
18/12/2017 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/12/2017)Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/12/2017)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/12/2017)
12/12/2017 9:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 50 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 50 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 50 năm 2017)
12/12/2017 9:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/12/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/12/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/12/2017
12/12/2017 9:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
06/12/2017 3:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_NUOC_7Ngay_20171204.pdf

Tải về:

KTTV_NUOC_7Ngay_20171204.zip

04/12/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn73No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
04/12/2017 11:05 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 12 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 12 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 12 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan_20171201.pdf

Tải về:

KTTV_Tuan_20171201.zip

01/12/2017 6:00 CHĐã ban hành41No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/12/2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/12/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/12/2017
01/12/2017 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn65No
Kết quả rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp (năm 2017)Kết quả rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp (năm 2017)
Kết quả rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp (năm 2017)

​Thực hiện Điều 9, Điều 20 Luật giám định tư pháp năm 2012; Điều 23 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Công văn số 5761/UBND-NC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, giao Sở Tư pháp rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp báo cáo về Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát như sau: 1624-STP-BTTP_ra soat dieu chinh danh sach ca nhan to chuc giam dinh tu phap.pdf

01/12/2017 8:40 SAĐã ban hànhThông báo719No
Thông báo về việc cho phép hạn chế giao thông để sửa chữa cầu Cá Lóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreThông báo về việc cho phép hạn chế giao thông để sửa chữa cầu Cá Lóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Thông báo về việc cho phép hạn chế giao thông để sửa chữa cầu Cá Lóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm: 5449_UBND_KT.pdf

Tải về: 5449_UBND_KT.zip

29/11/2017 8:25 SAĐã ban hànhThông báo475No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 48 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 48 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 48 năm 2017)
28/11/2017 2:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
27/11/2017 10:55 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer