Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/2018 (Tuần 17/2018) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17 năm 2018) 
 
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 21 đến 30/4/2018) 
 
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn, thời hạn mùa tỉnh Bến Tre 
 
Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao 01/5 
 
Thông báo về việc thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2018) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/2018 (Tuần 17/2018)NewBản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/2018 (Tuần 17/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/2018 (Tuần 17/2018)
24/04/2018 4:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn3No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17 năm 2018)NewBản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17 năm 2018)
23/04/2018 4:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn6No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 21 đến 30/4/2018)NewNhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 21 đến 30/4/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 21 đến 30/4/2018)
23/04/2018 9:55 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn10No
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn, thời hạn mùa tỉnh Bến TreNewDự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn, thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn, thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
23/04/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn8No
Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao 01/5NewThông báo việc treo cờ Tổ quốc và Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao 01/5
Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao 01/5

​Xem tập tin

103-TB-UBND.pdf

Tải tập tin

103-TB-UBND.zip

23/04/2018 9:40 SAĐã ban hànhThông báo28No
Thông báo về việc thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chínhThông báo về việc thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính
Thông báo về việc thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính

​Xem tập tin đính kèm: 100_TB_UBND.pdf

Tải về: 100_TB_UBND.zip

18/04/2018 4:00 CHĐã ban hànhThông báo113No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018)

​Xem tập tin

DBDM18042018.pdf

Tải tập tin

DBDM18042018.zip

18/04/2018 9:30 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn94No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2018)
16/04/2018 4:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018)

​Xem tập tin:

DBDM10042018.pdf

Tải tập tin:

DBDM10042018.zip

10/04/2018 4:20 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn164No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2018)
09/04/2018 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn64No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/04/2018 (Tuần 14/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/04/2018 (Tuần 14/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/04/2018 (Tuần 14/2018)
03/04/2018 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn161No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2018)

​Xem tập tin:

15622_342018_24187.pdf

Tải tập tin:

15622_342018_24187.zip

03/04/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn54No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/03 đến ngày 03/04/2018 (Tuần 13/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/03 đến ngày 03/04/2018 (Tuần 13/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/03 đến ngày 03/04/2018 (Tuần 13/2018)
28/03/2018 2:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn127No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2018)
27/03/2018 7:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn61No
Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)
Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)
20/03/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn137No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 12 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 12 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 12 năm 2018)
20/03/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn70No
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủThông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ

Xem chi tiết nội dung: 73_ThongBao_UBNDTinh.pdf

Tải tập tin: 73_ThongBao_UBNDTinh.zip

20/03/2018 8:00 SAĐã ban hànhThông báo628No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20/03/2018 (Tuần 11/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20/03/2018 (Tuần 11/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20/03/2018 (Tuần 11/2018)
14/03/2018 10:30 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn400No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 11 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 11 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 11 năm 2018)
12/03/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn80No
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Trên Sông Hàm Luông)Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Trên Sông Hàm Luông)
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Trên Sông Hàm Luông)
12/03/2018 10:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn297No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/03/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/03/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/03/2018)
12/03/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn100No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến 22/3/2018)Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến 22/3/2018)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến 22/3/2018)

Xem chi tiết nội dung: TinCanhBaoTrieuCuong_17_22_3_2018.pdf

Tải tập tin: ​TinCanhBaoTrieuCuong_17_22_3_2018.zip

09/03/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn106No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/03/2018 (Tuần 10/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/03/2018 (Tuần 10/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/03/2018 (Tuần 10/2018)
06/03/2018 4:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn139No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2018)
06/03/2018 9:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn70No
Thông báo số 02 Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018Thông báo số 02 Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018
Thông báo số 02 Giải Báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre lần thứ II năm 2017-2018
05/03/2018 9:10 SAĐã ban hànhThông báo854No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 03 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 03 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 03 năm 2018

​Xem tập tin

KTTVThang01032018.pdf

Tải tập tin

KTTVThang01032018.zip

02/03/2018 9:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn84No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/03/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/03/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/03/2018)

​Xem tập tin

KTTV01032018.pdf

Tải tập tin

KTTV01032018.zip

02/03/2018 9:05 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn78No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/02 đến ngày 06/03/2018 (Tuần 09/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/02 đến ngày 06/03/2018 (Tuần 09/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/02 đến ngày 06/03/2018 (Tuần 09/2018)

​Xem tập tin

DBDMT092018.pdf

Tải tập tin

DBDMT092018.zip

27/02/2018 2:35 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn275No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2018)
27/02/2018 8:20 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn74No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 đến ngày 06/03/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 đến ngày 06/03/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 đến ngày 06/03/2018)
26/02/2018 2:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn78No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer