Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự báo độ mặn
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017 (Tuần 23/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2017 (Tuần 22/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2017)NewBản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2017)

Xem tập tin đính kèm: KTTV_07_ngay_Tuan 39_2017.pdf

Tải về: ​KTTV_07_ngay_Tuan 39_2017.zip

25/09/2017 4:35 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn7No
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến TreNhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
23/09/2017 9:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn10No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21  tháng 9 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21  tháng 9 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21  tháng 9 năm 2017

​Xem tập tin

KTTV21092017.pdf


Tải tập tin

KTTV21092017.zip

21/09/2017 3:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn15No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 38 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 38 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 38 năm 2017)
18/09/2017 2:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn18No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 19 - 25/09/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 19 - 25/09/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 19 - 25/09/2017)
18/09/2017 2:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn27No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 37 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 37 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 37 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_07_ngay_Tuan 37_2017.pdf

Tải về: KTTV_07_ngay_Tuan 37_2017.zip


11/09/2017 3:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn18No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 9 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 9 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 9 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 11_9_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 11_9_2017.zip

11/09/2017 2:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn23No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 36 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 36 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 36 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_7Ngay_Tuan36.pdf

Tải về:

KTTV_7Ngay_Tuan36.zip

05/09/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn24No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/9/2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/9/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/9/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang_ngay 01_9_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang_ngay 01_9_2017.zip

01/09/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn46No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01/9/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01/9/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01/9/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 01_9_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 01_9_2017.zip

01/09/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 35/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 35/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 35/2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_ 07 ngay_ tuan 35 nam 2017.pdf

Tải về: KTTV_ 07 ngay_ tuan 35 nam 2017.zip

30/08/2017 10:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
Thông báo bắn đạn thật trên biểnThông báo bắn đạn thật trên biển
Thông báo số 224/TB-VPUBND ngày 25/8/2017 về việc bắn đạn thật trên biển.
25/08/2017 4:00 CHĐã ban hànhThông báo756No
Cho phép cắt giao thông tuyến đường Hùng Vương (đoạn giáp đường Lê Đại Hành đến Nhà hàng khách sạn Hùng Vương - phường 3) để phục vụ Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại lần II năm 2017Cho phép cắt giao thông tuyến đường Hùng Vương (đoạn giáp đường Lê Đại Hành đến Nhà hàng khách sạn Hùng Vương - phường 3) để phục vụ Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại lần II năm 2017
Cho phép cắt giao thông tuyến đường Hùng Vương (đoạn giáp đường Lê Đại Hành đến Nhà hàng khách sạn Hùng Vương - phường 3) để phục vụ Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại lần II năm 2017

​Xem nội dung:

3849-UBND-KT.pdf

Tải tập tin:

3849-UBND-KT.zip

25/08/2017 11:15 SAĐã ban hànhThông báo831No
Công bố kết quả Xét tặng Giải thưởng văn học  - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến TreCông bố kết quả Xét tặng Giải thưởng văn học  - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre
Công bố kết quả Xét tặng Giải thưởng văn học  - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

​Xem nội dung:

1333-SVHTTDL-QLVH.pdf

Tải tập tin:

1333-SVHTTDL-QLVH.zip

25/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhThông báo653No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/8/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/8/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/8/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 21_8_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 21_8_2017.zip

22/08/2017 2:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn48No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 34 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 34 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 34 năm 2017)
22/08/2017 2:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn34No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)
14/08/2017 2:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017

​​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

​​KTTV_20170811.pdf

Tải về:

KTTV_20170811.zip

14/08/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn150No
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biểnThông báo về việc bắn đạn thật trên biển
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biển

​Xem tập tin

207-TB-VPUBND.pdf

Tải tập tin

207-TB-VPUBND.zip

09/08/2017 5:00 CHĐã ban hànhThông báo333No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 32 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 32 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 32 năm 2017)
08/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn95No
Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2017Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2017
Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2017

​Xem tập tin

200-TB-UBND.pdf

Tải tập tin

200-TB-UBND.zip

08/08/2017 10:00 SAĐã ban hànhThông báo, Thông báo tuyển sinh656No
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công íchQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem tập tin

1468-QD-UBND.pdf

Tải tập tin

1468-QD-UBND.zip

07/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích278No
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công íchQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem tập tin

1489-QD-UBND.pdf

Tải tập tin

1489-QD-UBND.zip

07/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích200No
Thông báo khí tượng thủy văn ra tháng ngày 01/8/2017Thông báo khí tượng thủy văn ra tháng ngày 01/8/2017
Thông báo khí tượng thủy văn ra tháng ngày 01/8/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang_01_8_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang_01_8_2017.zip

02/08/2017 9:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn361No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/7/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/7/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/7/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_21_07_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_21_07_2017.zip

02/08/2017 9:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn333No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2017)
31/07/2017 1:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn467No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 30 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 30 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 30 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm:

13749_2472017_20275.pdf


Tải tập tin:

13749_2472017_20275.zip

24/07/2017 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn671No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 7 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 7 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 7 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 21_07_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 21_07_2017.zip

21/07/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn760No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 29 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 29 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 29 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Nuoc_Tuan29.pdf

Tải về:

KTTV_Nuoc_Tuan29.zip

17/07/2017 5:00 CHĐã ban hành910No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 7 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 7 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 7 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_11072017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_11072017.zip

12/07/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1132No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer