Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự báo độ mặn
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017 (Tuần 23/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2017 (Tuần 22/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hảiThông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải

​Xem tập tin

302_TB_UBND.pdf

Tải tập tin

302_TB_UBND.zip

23/11/2017 8:00 SAĐã ban hànhThông báo46No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 - 22/11/2017) (Bản tin cuối cùng)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 - 22/11/2017) (Bản tin cuối cùng)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 - 22/11/2017) (Bản tin cuối cùng)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_20171122.pdf

Tải về:

TrieuCuong_20171122.zip

22/11/2017 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn16No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 11 năm 2017

​Xem tập tin

KTTVTuan21112017.pdf

Tải tập tin

KTTVTuan21112017.zip

21/11/2017 9:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn13No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2017)
21/11/2017 9:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn16No
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/11/2017)Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/11/2017)
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/11/2017)
20/11/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn16No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
20/11/2017 8:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn13No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2017)
14/11/2017 8:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn29No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
13/11/2017 2:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 11 năm 2017

Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 11_11_2017.pdf

Tải về: ​KTTV_Tuan_ngay 11_11_2017.zip

13/11/2017 8:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn19No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/11/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/11/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/11/2017) (Bản tin cuối cùng)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Trieucuong_20171109.pdf

Tải về:

Trieucuong_20171109.zip

09/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn27No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)

​Xem tập tin

BTTC07112017.pdf

Tải tập tin

BTTC07112017.zip

08/11/2017 7:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn30No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_07 ngay_Tuan 45_2017.pdf

Tải về: KTTV_07 ngay_Tuan 45_2017.zip

06/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn35No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 11 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Thang_20171101.pdf

Tải về: 

KTTV_Thang_20171101.zip

02/11/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn52No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 11 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan_20171101.pdf

Tải về:

KTTV_Tuan_20171101.zip

02/11/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)

​Xem tập tin

KTTV-08-2017-TTC.pdf

Tải tập tin

KTTV-08-2017-TTC.zip

01/11/2017 3:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn54No
Bản tin dự báo Thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2017)Bản tin dự báo Thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2017)
Bản tin dự báo Thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_7Ngay_Tuan44.pdf

Tải về:

KTTV_7Ngay_Tuan44.zip

30/10/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 279-TB-UBND.pdf

Tải về: 279-TB-UBND.zip

30/10/2017 2:40 CHĐã ban hànhThông báo483No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2017)
23/10/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017) (Bản tin cuối cùng)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017) (Bản tin cuối cùng)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017) (Bản tin cuối cùng)
23/10/2017 4:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 10 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 10 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 10 năm 2017
23/10/2017 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn52No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 – 10/11/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 – 10/11/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 – 10/11/2017)
23/10/2017 4:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn52No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 4 - 10/11/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 4 - 10/11/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 4 - 10/11/2017)
23/10/2017 3:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn55No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_20171020.pdf

Tải về: 

TrieuCuong_20171020.zip

20/10/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Dự báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre (Từ tháng 11/2017 đến 04/2018)Dự báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre (Từ tháng 11/2017 đến 04/2018)
Dự báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre (Từ tháng 11/2017 đến 04/2018)
19/10/2017 9:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn63No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)
18/10/2017 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn69No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2017)
16/10/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_19-24102017.pdf

Tải về:

TrieuCuong_19-24102017.zip

16/10/2017 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn74No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 10 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 10 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 10 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 11_10_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 11_10_2017.zip

11/10/2017 1:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017) (Bản tin cuối cùng)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017) (Bản tin cuối cùng)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017) (Bản tin cuối cùng)

​Xem tập tin

BTTC10102017.pdf

Tải tập tin

BTTC10102017.zip

10/10/2017 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)

​Xem tập tin đính kèm: BTTC_tu 04 den 10_10_2017.pdf

Tải về: BTTC_tu 04 den 10_10_2017.zip

09/10/2017 8:25 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer