Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự báo độ mặn
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/01 đến ngày 06/02/2018 (Tuần 05/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017 (Tuần 23/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2017 (Tuần 22/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV07N12022018.pdf

Tải tập tin

KTTV07N12022018.zip

12/02/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn26No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)

Xem tập tin

KTTVTuan12022018.pdf

Tải tập tin

KTTVTuan12022018.zip

12/02/2018 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn25No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
12/02/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn26No
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngThông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Chi tiết nội dung xem tập tin đính kèm: ThongBao_PGDSoXayDung.pdf

Tải về: ThongBao_PGDSoXayDung.zip

06/02/2018 4:25 CHĐã ban hànhThông báo244No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)
06/02/2018 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn32No
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công ThươngThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương
05/02/2018 4:35 CHĐã ban hànhThông báo254No
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
05/02/2018 10:35 SAĐã ban hànhThông báo279No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
02/02/2018 3:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)
Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Tải về:
01/02/2018 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn55No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018
01/02/2018 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)

​Xem tập tin

KTTV01022018.pdf

Tải tập tin

KTTV01022018.zip

01/02/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/01 đến ngày 06/02/2018 (Tuần 05/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/01 đến ngày 06/02/2018 (Tuần 05/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/01 đến ngày 06/02/2018 (Tuần 05/2018)

​Xem tập tin

1520_KTTV_30012018.pdf

Tải tập tin

1520_KTTV_30012018.zip

30/01/2018 5:10 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn65No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2018)

​Xem tập tin

15191_3012018_23256.pdf

Tải tập tin

15191_3012018_23256.zip

30/01/2018 9:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn27No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV220120181605.pdf

Tải tập tin

KTTV220120181605.zip

22/01/2018 4:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/01/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/01/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/01/2018)

​Xem tập tin

KTTV_21-31012018.pdf

Tải tập tin

KTTV_21-31012018.zip

22/01/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)

​Xem tập tin

KTTV18012018.pdf

Tải tập tin

KTTV18012018.zip

18/01/2018 3:50 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn54No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)
15/01/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)
15/01/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018
11/01/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngDanh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Xem tập tin đính kèm: 08_TB_UBND.pdf

Tải về: 08_TB_UBND.zip

10/01/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo514No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

NUOC_02_20180108.pdf

Tải về:

NUOC_02_20180108.zip

10/01/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
03/01/2018 3:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn48No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Nuoc_20180101.pdf

Tải về:

Nuoc_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn55No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Thang_20180101.pdf

Tải về:

Thang_20180101.zip


02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Tuan_20180101.pdf

Tải về:

Tuan_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn39No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_20180101.pdf

Tải về:

TrieuCuong_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
27/12/2017 3:35 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn55No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)
26/12/2017 9:05 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Công văn về việc tập trung ứng phó với bão Tembin và Thông báo nghỉ họcCông văn về việc tập trung ứng phó với bão Tembin và Thông báo nghỉ học
Công văn về việc tập trung ứng phó với bão Tembin và Thông báo nghỉ học

Xem tập tin

2589.pdf

Tải tập tin

2589.zip

23/12/2017 4:00 CHĐã ban hànhThông báo723No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/12/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/12/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/12/2017
22/12/2017 8:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn79No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer