Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự báo độ mặn
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017 (Tuần 23/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2017 (Tuần 22/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/12/2017)Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/12/2017)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/12/2017)
12/12/2017 9:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn17No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 50 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 50 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 50 năm 2017)
12/12/2017 9:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn17No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/12/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/12/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11/12/2017
12/12/2017 9:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn14No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
06/12/2017 3:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_NUOC_7Ngay_20171204.pdf

Tải về:

KTTV_NUOC_7Ngay_20171204.zip

04/12/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn52No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
04/12/2017 11:05 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 12 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 12 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 12 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan_20171201.pdf

Tải về:

KTTV_Tuan_20171201.zip

01/12/2017 6:00 CHĐã ban hành24No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/12/2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/12/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/12/2017
01/12/2017 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Kết quả rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp (năm 2017)Kết quả rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp (năm 2017)
Kết quả rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp (năm 2017)

​Thực hiện Điều 9, Điều 20 Luật giám định tư pháp năm 2012; Điều 23 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp; Công văn số 5761/UBND-NC ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, giao Sở Tư pháp rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp báo cáo về Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp báo cáo kết quả rà soát như sau: 1624-STP-BTTP_ra soat dieu chinh danh sach ca nhan to chuc giam dinh tu phap.pdf

01/12/2017 8:40 SAĐã ban hànhThông báo290No
Thông báo về việc cho phép hạn chế giao thông để sửa chữa cầu Cá Lóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến TreThông báo về việc cho phép hạn chế giao thông để sửa chữa cầu Cá Lóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Thông báo về việc cho phép hạn chế giao thông để sửa chữa cầu Cá Lóc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm: 5449_UBND_KT.pdf

Tải về: 5449_UBND_KT.zip

29/11/2017 8:25 SAĐã ban hànhThông báo326No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 48 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 48 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 48 năm 2017)
28/11/2017 2:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 01 – 07/12/2017)
27/11/2017 10:55 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hảiThông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải

​Xem tập tin

302_TB_UBND.pdf

Tải tập tin

302_TB_UBND.zip

23/11/2017 8:00 SAĐã ban hànhThông báo420No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 - 22/11/2017) (Bản tin cuối cùng)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 - 22/11/2017) (Bản tin cuối cùng)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 - 22/11/2017) (Bản tin cuối cùng)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_20171122.pdf

Tải về:

TrieuCuong_20171122.zip

22/11/2017 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 11 năm 2017

​Xem tập tin

KTTVTuan21112017.pdf

Tải tập tin

KTTVTuan21112017.zip

21/11/2017 9:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2017)
21/11/2017 9:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn35No
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/11/2017)Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/11/2017)
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 17-22/11/2017)
20/11/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
20/11/2017 8:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn29No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2017)
14/11/2017 8:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 17 – 22/11/2017)
13/11/2017 2:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 11 năm 2017

Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 11_11_2017.pdf

Tải về: ​KTTV_Tuan_ngay 11_11_2017.zip

13/11/2017 8:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/11/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/11/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/11/2017) (Bản tin cuối cùng)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Trieucuong_20171109.pdf

Tải về:

Trieucuong_20171109.zip

09/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)

​Xem tập tin

BTTC07112017.pdf

Tải tập tin

BTTC07112017.zip

08/11/2017 7:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_07 ngay_Tuan 45_2017.pdf

Tải về: KTTV_07 ngay_Tuan 45_2017.zip

06/11/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn46No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 11 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Thang_20171101.pdf

Tải về: 

KTTV_Thang_20171101.zip

02/11/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 11 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 11 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 11 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan_20171101.pdf

Tải về:

KTTV_Tuan_20171101.zip

02/11/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn48No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/11/2017)

​Xem tập tin

KTTV-08-2017-TTC.pdf

Tải tập tin

KTTV-08-2017-TTC.zip

01/11/2017 3:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn67No
Bản tin dự báo Thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2017)Bản tin dự báo Thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2017)
Bản tin dự báo Thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_7Ngay_Tuan44.pdf

Tải về:

KTTV_7Ngay_Tuan44.zip

30/10/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn60No
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 279-TB-UBND.pdf

Tải về: 279-TB-UBND.zip

30/10/2017 2:40 CHĐã ban hànhThông báo612No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2017)
23/10/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn60No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer