Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Dự báo độ mặn
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre 
 
Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngày 12/6/2018 (Tuần 23/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/5 đến ngày 05/6/2018 (Tuần 22/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến 29/5/2018) tuần 21/2018 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/052018 (Tuần 20/2018) 
 
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Khu vực tỉnh Bến Tre) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/5/2018 (Tuần 19/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2018)NewBản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV19112018.pdf

Tải tập tin

KTTV19112018.zip

19/11/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn4No
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnhThông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh

Theo quy định tại khoản 10 Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, thì hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước phải lấy ý kiến nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh đăng tải danh sách lấy ý kiến nhân dân về đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.

Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, địa chỉ: Số 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc thư điện tử: ntbthuy.snv@bentre.gov.vn trước ngày 20/11/2018.


Xem tập tin đính kèm: 617_BAN THI DUA KHEN THUONG_20181116.pdf

16/11/2018 3:30 CHĐã ban hànhThông báo58No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 21 đến ngày 27/11/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 21 đến ngày 27/11/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 21 đến ngày 27/11/2018)

​Xem tập tin

KTTV15112018.pdf

Tải tập tin

KTTV15112018.zip

15/11/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn15No
Thể lệ Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) Thể lệ Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019)
Tuyên truyền vận động tham gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019)

​Xem tập tin

3908_BTTTT_HTQT_2.pdf

Tải tập tin:

3908_BTTTT_HTQT_2.zip

13/11/2018 2:00 CHĐã ban hànhThông báo99No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2017)

​Xem tập tin

KTTV07Ngay12112018.pdf

Tải tập tin

KTTV07Ngay12112018.zip

12/11/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn20No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/11/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/11/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/11/2018)

​Xem tập tin

KTTV12112018.pdf

Tải tập tin

KTTV12112018.zip

12/11/2018 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn23No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)

​Xem tập tin

BTTC06112018.pdf

Tải tập tin

BTTC06112018.zip

07/11/2018 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 45 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV05112018.pdf

Tải tập tin

KTTV05112018.zip

05/11/2018 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong tu ngay 06 den ngay 10_11_2018.pdf

05/11/2018 11:00 SAĐã ban hành27No
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018
Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận danh sách trúng tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử năm 2018

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 119_QD_VPUBND.pdf

05/11/2018 10:05 SAĐã ban hànhThông báo277No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 06 đến ngày 10/11/2018)

Xem chi tiết tập tin đính kèm: CBTC_Dot trieu cuong tu 06 den 10_11_2018.pdf

02/11/2018 10:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn48No
Nhận định tình hình khí tượng tháng 11 năm 2018Nhận định tình hình khí tượng tháng 11 năm 2018
Nhận định tình hình khí tượng tháng 11 năm 2018

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tinh hinh Thang 11_Nam 2018.pdf

02/11/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 44 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV30102018.pdf

Tải tập tin

KTTV30102018.zip

30/10/2018 10:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đợt tháng 3 năm 2019Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đợt tháng 3 năm 2019
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ liên kết với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đợt tháng 3 năm 2019

​Xem tập tin:

110-TB-DHTG.pdf

Tải tập tin:

110-TB-DHTG.zip

29/10/2018 9:00 SAĐã ban hànhThông báo310No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 43 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV23102018.pdf

Tải tập tin

KTTV23102018.zip

23/10/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)

​Xem tâp tin

BTTC23102018.pdf

Tải tập tin

BTTC23102018.zip

23/10/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn83No
Bộ tài liệu công bố thông tin về việc thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP Công trình đô thị Bến TreBộ tài liệu công bố thông tin về việc thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre
Bộ tài liệu công bố thông tin về việc thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của UBND tỉnh Bến Tre tại Công ty CP Công trình đô thị Bến Tre.
22/10/2018 8:00 CHĐã ban hànhThông báo369No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/10/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/10/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/10/2018)

​Xem tập tin

KTTV22102018.pdf

Tải tập tin

KTTV22102018.zip

22/10/2018 8:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 24 đến ngày 29/10/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: CBTC_Dot trieu cuong tu 24 den 29_10_2018.pdf

17/10/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn99No
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin

DBDM16102018.pdf

Tải tập tin

DBDM16102018.zip

16/10/2018 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn73No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV15102018.pdf

Tải tập tin

KTTV15102018.zip

15/10/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tửThông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thông tin điện tử

​Xem tâp tin

201_TB-TTTTDT.pdf

Tải tập tin:

201_TB-TTTTDT.zip

12/10/2018 4:20 CHĐã ban hànhThông báo465No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)

​Xem tập tin

KTTV09102018.pdf

Tải tập tin

KTTV09102018.zip

09/10/2018 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn171No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 41 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 41 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 41 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao thuy van 07 ngay_Tuan 41_Nam 2018.pdf

08/10/2018 4:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn76No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: CBTC_Dot trieu cuong tu ngay 07 den 13_10_2018.pdf

08/10/2018 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn141No
Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ MườiThông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ Mười
Thông báo số 292/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Đỗ Mười

Xem nội dung chi tiết: TB_292_UBND_20181005.pdf

05/10/2018 2:00 CHĐã ban hànhThông báo476No
Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoThông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thông báo số 291/TB-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem nội dung chi tiết: TB_291_UBND_20181004.pdf

05/10/2018 9:00 SAĐã ban hànhThông báo362No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 07 đến ngày 13/10/2018)

​Xem tập tin

KTTV03102018.pdf

Tải tập tin

KTTV03102018.zip

03/10/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn137No
Nhận định tình hình khí tượng tháng 10 năm 2018Nhận định tình hình khí tượng tháng 10 năm 2018
Nhận định tình hình khí tượng tháng 10 năm 2018

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh thang 10_nam 2018.pdf

02/10/2018 8:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn103No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 40 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 40 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 40 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao thuy van 07 ngay_Tuan 40_2018.pdf

02/10/2018 8:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer