Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018 
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân 
 
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngàyNewBản tin dự báo thủy văn 05 ngày
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày
17/01/2020 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn4No
Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 10_TB_UBND.pdf

15/01/2020 2:00 CHĐã ban hànhThông báo59No
Thông báo treo cờ tổ quốc nhân ngày Bến Tre Đồng KhởiThông báo treo cờ tổ quốc nhân ngày Bến Tre Đồng Khởi
Thông báo treo cờ tổ quốc nhân ngày Bến Tre Đồng Khởi

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 11_TB_UBND.pdf

15/01/2020 2:00 CHĐã ban hànhThông báo60No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày  14 đến ngày 21/01/2020 (Tuần 03/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày  14 đến ngày 21/01/2020 (Tuần 03/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày  14 đến ngày 21/01/2020 (Tuần 03/2020)

​Xem tâp tin

KTTV14012020.pdf

Tải tập tin

KTTV14012020.zip

Xem bản đồ:

ID2020114164355565_14012020_2020114164440487.png

14/01/2020 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn88No
Thông báo cắt giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi; 100 năm ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Nữ tướng Nguyễn Thị ĐịnhThông báo cắt giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi; 100 năm ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Nữ tướng Nguyễn Thị Định
Thông báo cắt giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi; 100 năm ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân – Nữ tướng Nguyễn Thị Định

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 153_UBND_KT.pdf

14/01/2020 9:00 SAĐã ban hànhThông báo83No
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày
13/01/2020 5:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn25No
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin du bao 05 ngay_02_2020.pdf

10/01/2020 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn32No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến 14/01/2020 (tuần 02/2020)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến 14/01/2020 (tuần 02/2020)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến 14/01/2020 (tuần 02/2020)
08/01/2020 12:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn210No
Thông báo V/v cho phép hạn chế giao thông để phục vụ thi công trên đường Vành đai thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến TreThông báo V/v cho phép hạn chế giao thông để phục vụ thi công trên đường Vành đai thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến Tre
Thông báo V/v cho phép hạn chế giao thông để phục vụ thi công trên đường Vành đai thuộc phường Phú Tân, thành phố Bến Tre
07/01/2020 6:00 CHĐã ban hànhThông báo171No
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngàyBản tin dự báo thủy văn 05 ngày
Bản tin dự báo thủy văn 05 ngày
07/01/2020 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 1 năm 2020)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 1 năm 2020)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 1 năm 2020)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 01_2020.pdf

30/12/2019 5:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn142No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày  24 đến ngày 31/12/2019 (Tuần 52/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày  24 đến ngày 31/12/2019 (Tuần 52/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày  24 đến ngày 31/12/2019 (Tuần 52/2019)

​Xem tập tin

KTTV25122019.pdf

Tải tập tin

KTTV25122019.zip

25/12/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn399No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2019)
23/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn102No
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2020Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2020
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2020

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 323_TB_UBND_2019.pdf

20/12/2019 8:40 SAĐã ban hànhThông báo705No
Bản tin dự báo độ mặn từ 17 đến 24/12/2019 (tuần 51/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ 17 đến 24/12/2019 (tuần 51/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ 17 đến 24/12/2019 (tuần 51/2019)

​Xem tập tin

DBDM18122019.pdf

18/12/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn378No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 51 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 51 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 51 năm 2019)
17/12/2019 10:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn116No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến ngày 17/12/2019 (Tuần 50/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến ngày 17/12/2019 (Tuần 50/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến ngày 17/12/2019 (Tuần 50/2019)

​Xem tập tin

KTTV13122019.pdf

Tải tập tin

KTTV13122019.zip

13/12/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn403No
Bản tin dự báo độ mặn tuần 50 (từ 10 đến 17-12-2019)Bản tin dự báo độ mặn tuần 50 (từ 10 đến 17-12-2019)
Bản tin dự báo độ mặn tuần 50 (từ 10 đến 17-12-2019)

​Xem tập tin đính kèm: DBDM_Tu 10 den 17_12_2019.pdf

10/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn354No
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTXNM_Ban tin xam nhap man Khu vuc Ben Tre.pdf

09/12/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn366No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 50_2019.pdf

09/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn109No
Bản tin cảnh báo triều cường 12 đến 16 - 12Bản tin cảnh báo triều cường 12 đến 16 - 12
Bản tin cảnh báo triều cường 12 đến 16 - 12

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong_12 den 16_12_2019.pdf

09/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn100No
Thông báo cắt giao thông phục vụ công tác điều tra lại hiện trường tai nạn giao thôngThông báo cắt giao thông phục vụ công tác điều tra lại hiện trường tai nạn giao thông
Thông báo cắt giao thông phục vụ công tác điều tra lại hiện trường tai nạn giao thông

Thông tin chi tiết xem nội dung đính kèm:

6062UBsigned_20191204080500681680.pdf


04/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhThông báo826No
Bản tin dự báo độ mặn ngày 3 đến 10/12/2019Bản tin dự báo độ mặn ngày 3 đến 10/12/2019
Bản tin dự báo độ mặn ngày 3 đến 10/12/2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 03_den_10_12_2019 (Tuan 49).pdf

03/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn408No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49/2019)

​Xem tâp tin

KTTV02122019.pdf

Tải tập tin

KTTV02122019.zip

02/12/2019 4:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn102No
Bản tin triều cường ngày 29-11Bản tin triều cường ngày 29-11
Bản tin triều cường ngày 29-11

​Xem tập tin

KTTV29112019.pdf

Tải tập tin

KTTV29112019.zip

29/11/2019 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
Bản tin triều cường ngày 28-11Bản tin triều cường ngày 28-11
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/11/2019)

​Xem tập tin

KTTV28112019.pdf

Tải tập tin

KTTV28112019.zip

28/11/2019 3:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn55No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)

​Xem tập tin:

KTTV27112019.pdf

Tải tập tin:

KTTV27112019.zip

27/11/2019 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn65No
Bản tin dự báo độ mặn từ 26-11 đến 3-12Bản tin dự báo độ mặn từ 26-11 đến 3-12
Bản tin dự báo độ mặn từ 26-11 đến 3-12

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 26_den_03_12_2019 (Tuan 48).pdf

26/11/2019 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn188No
Bản tin triều cường ngày 26-11Bản tin triều cường ngày 26-11
Bản tin triều cường ngày 26-11

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_(27--2019-TTC) )Ban tin trieu cuong_25 den 30_11_2019.pdf

26/11/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Công văn về việc rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư phápCông văn về việc rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp
Công văn về việc rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp

​Xem chi tiết tập tin đính kèm:

1. Công văn: CV_GUI_BTP_DANH_SACH_CA_NHAN_TO_CHUC_GIAM_DINH_2019.pdf

2. Danh sách: DANH_SACH_GDV_KEM_CV_GUI_BO_2019.pdf

26/11/2019 1:00 CHĐã ban hànhThông báo761No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer