Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân 
 
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2018)NewBản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2018)
14/08/2018 8:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn4No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/8/2018)NewNhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/8/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/8/2018)

​Xem tập tin

KTTV_13082018.pdf

Tải tập tin

KTTV_13082018.zip

13/08/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn8No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 32/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 32/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 32/2018)
06/08/2018 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn22No
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thanh tra - Tài chính Doanh nghiệpThông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thanh tra - Tài chính Doanh nghiệp
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thanh tra - Tài chính Doanh nghiệp

​Xem tập tin đính kèm: TB_221_HDTT.pdf

Tải về: TB_221_HDTT.zip

06/08/2018 8:00 SAĐã ban hànhThông báo165No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 11/08/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 11/08/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 11/08/2018)
02/08/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 8 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 8 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 8 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang ra ngay 01-08-2018.pdf

Tải về: KTTV_Thang ra ngay 01-08-2018.zip

02/08/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn31No
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án Vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Ngân sách - Đầu tưThông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án Vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Ngân sách - Đầu tư
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án Vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Ngân sách - Đầu tư

​Xem tập tin đính kèm: TB_210_HDTT.pdf

Tải về: TB_210_HDTT.zip

31/07/2018 10:40 SAĐã ban hànhThông báo260No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2018)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_07 ngay_Tuan 31_2018.pdf

Tải về: KTTV_07 ngay_Tuan 31_2018.zip

30/07/2018 3:35 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 10 đến ngày 16/8/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 10 đến ngày 16/8/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 10 đến ngày 16/8/2018)

​Xem tập tin đính kèm: CBTC_Tu 10 den 16-08-2018.pdf

Tải về: CBTC_Tu 10 den 16-08-2018.zip

27/07/2018 10:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 30/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 30/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 30/2018)
23/07/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn48No
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

​Xem tập tin đính kèm: TB_203_UBND.pdf

Tải về: TB_203_UBND.zip

18/07/2018 4:40 CHĐã ban hànhThông báo538No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 29/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 29/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 29/2018)
17/07/2018 8:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2018)
11/07/2018 4:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn76No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28/2018)
10/07/2018 6:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2018Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2018
Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2018
04/07/2018 8:00 SAĐã ban hànhThông báo632No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 27/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 27/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 27/2018)
03/07/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn62No
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2018 - Đợt 02Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2018 - Đợt 02
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2018 - Đợt 02

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 655_DHBK_DTSDH.pdf

Tải về: 655_DHBK_DTSDH.zip

02/07/2018 3:00 CHĐã ban hànhThông báo tuyển sinh253No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/7/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/7/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/7/2018)

​Xem tập tin

KTTVTu01Den10072018.pdf

Tải tập tin

KTTVTu01Den10072018.zip

02/07/2018 10:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn75No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 07 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 07 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 07 năm 2018

​Xem tập tin

KTTVThang02072018.pdf

Tải tập tin

KTTVThang02072018.zip

02/07/2018 10:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn67No
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hảiThông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải
Thông báo về khu vực cấm hoạt động hàng hải

​Xem tập tin đính kèm: CV_960_VPUBND_KT.pdf

Tải về: CV_960_VPUBND_KT.zip

29/06/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo541No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2018)
25/06/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn69No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 30/6/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 30/6/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 30/6/2018)
21/06/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn86No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2018)
18/06/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn73No
Phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh Bến TrePhổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Nhằm đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích và chi phí xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018; đồng thời, ban hành Công văn số 1625/BTTTT-CVT về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng.

Nhằm đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích và chi phí xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25/5/2018; đồng thời, ban hành Công văn số 1625/BTTTT-CVT về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng.

Để đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông và an ninh thông tin trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã mạng, ngày 11/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã ký ban hành Công văn số 2665/UBND-KGVX về việc đề nghị tổ chức phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng trên địa bàn tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Bến Tre xin cung cấp một số thông tin về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng.

Chi tiết xem tập tin đính kèm: CV_2665_UBND.pdf  , CV_1625_BTTTT_CVT.pdf

Tải về: CV_2665_UBND.zip,CV_1625_BTTTT_CVT.zip


18/06/2018 2:30 CHĐã ban hànhThông báo501No
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin

KTTV20180618.pdf

Tải tập tin

KTTV20180618.zip

18/06/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn78No
Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018)Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018)
Bản tin dự báo độ mặn bản tin mặn cuối cùng (Mùa mặn 2018)

​Xem tập tin

DBDM13062018.pdf

Tải tập tin

DBDM13062018.zip

13/06/2018 11:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn109No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 24/2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 24/2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 24/2018)
12/06/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn63No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/6/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/6/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/6/2018)
11/06/2018 4:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn71No
Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chínhThông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính
Thông báo danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính

Xem tập tin đính kèm: 165_TB_UBND.pdf

Tải về: 165_TB_UBND.zip

08/06/2018 2:50 CHĐã ban hànhThông báo439No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngày 12/6/2018 (Tuần 23/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngày 12/6/2018 (Tuần 23/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngày 12/6/2018 (Tuần 23/2018)

​Xem tập tin

DBDM2018056051711.pdf

Tải tập tin

DBDM2018056051711.zip

05/06/2018 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn79No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer