Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân 
 
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 28/02/2018)NewNhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 28/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 28/02/2018)
22/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn10No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2018)
21/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn13No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27/02/2018 (Tuần 08/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27/02/2018 (Tuần 08/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27/02/2018 (Tuần 08/2018)
21/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn17No
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreDự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
21/02/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn9No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV07N12022018.pdf

Tải tập tin

KTTV07N12022018.zip

12/02/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn39No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)

Xem tập tin

KTTVTuan12022018.pdf

Tải tập tin

KTTVTuan12022018.zip

12/02/2018 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/02/2018)
12/02/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn34No
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngThông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Thông báo về việc tham gia phần thi trình bày Đề án - Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Chi tiết nội dung xem tập tin đính kèm: ThongBao_PGDSoXayDung.pdf

Tải về: ThongBao_PGDSoXayDung.zip

06/02/2018 4:25 CHĐã ban hànhThông báo316No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/02/2018 (Tuần 06/2018)
06/02/2018 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công ThươngThông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương
Thông báo về việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương
05/02/2018 4:35 CHĐã ban hànhThông báo335No
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
05/02/2018 10:35 SAĐã ban hànhThông báo361No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
02/02/2018 3:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn48No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 01 đến 10/02/2018)
Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Tải về:
01/02/2018 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn61No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 02 năm 2018
01/02/2018 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn47No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 30/01 đến ngày 05/02/2018)

​Xem tập tin

KTTV01022018.pdf

Tải tập tin

KTTV01022018.zip

01/02/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn46No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/01 đến ngày 06/02/2018 (Tuần 05/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/01 đến ngày 06/02/2018 (Tuần 05/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/01 đến ngày 06/02/2018 (Tuần 05/2018)

​Xem tập tin

1520_KTTV_30012018.pdf

Tải tập tin

1520_KTTV_30012018.zip

30/01/2018 5:10 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn88No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2018)

​Xem tập tin

15191_3012018_23256.pdf

Tải tập tin

15191_3012018_23256.zip

30/01/2018 9:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn29No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2018)

​Xem tập tin

KTTV220120181605.pdf

Tải tập tin

KTTV220120181605.zip

22/01/2018 4:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/01/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/01/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/01/2018)

​Xem tập tin

KTTV_21-31012018.pdf

Tải tập tin

KTTV_21-31012018.zip

22/01/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến ngày 25/01/2018 (Tuần 03/2018)

​Xem tập tin

KTTV18012018.pdf

Tải tập tin

KTTV18012018.zip

18/01/2018 3:50 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn68No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 03 năm 2018)
15/01/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 17 đến ngày 23/01/2018)
15/01/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ 11 đến 20/01/2018
11/01/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựngDanh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng
Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng

​Xem tập tin đính kèm: 08_TB_UBND.pdf

Tải về: 08_TB_UBND.zip

10/01/2018 11:00 SAĐã ban hànhThông báo518No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

NUOC_02_20180108.pdf

Tải về:

NUOC_02_20180108.zip

10/01/2018 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
03/01/2018 3:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Nuoc_20180101.pdf

Tải về:

Nuoc_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn60No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 01 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Thang_20180101.pdf

Tải về:

Thang_20180101.zip


02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 01 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

Tuan_20180101.pdf

Tải về:

Tuan_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 31/12/2017 đến ngày 06/01/2018)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_20180101.pdf

Tải về:

TrieuCuong_20180101.zip

02/01/2018 12:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer