Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2018 
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
 
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017 
 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân 
 
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến ngày 17/12/2019 (Tuần 50/2019)NewBản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến ngày 17/12/2019 (Tuần 50/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến ngày 17/12/2019 (Tuần 50/2019)

​Xem tập tin

KTTV13122019.pdf

Tải tập tin

KTTV13122019.zip

13/12/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn32No
Bản tin dự báo độ mặn tuần 50 (từ 10 đến 17-12-2019)Bản tin dự báo độ mặn tuần 50 (từ 10 đến 17-12-2019)
Bản tin dự báo độ mặn tuần 50 (từ 10 đến 17-12-2019)

​Xem tập tin đính kèm: DBDM_Tu 10 den 17_12_2019.pdf

10/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn114No
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTXNM_Ban tin xam nhap man Khu vuc Ben Tre.pdf

09/12/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn125No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 50_2019.pdf

09/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin cảnh báo triều cường 12 đến 16 - 12Bản tin cảnh báo triều cường 12 đến 16 - 12
Bản tin cảnh báo triều cường 12 đến 16 - 12

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong_12 den 16_12_2019.pdf

09/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Thông báo cắt giao thông phục vụ công tác điều tra lại hiện trường tai nạn giao thôngThông báo cắt giao thông phục vụ công tác điều tra lại hiện trường tai nạn giao thông
Thông báo cắt giao thông phục vụ công tác điều tra lại hiện trường tai nạn giao thông

Thông tin chi tiết xem nội dung đính kèm:

6062UBsigned_20191204080500681680.pdf


04/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhThông báo203No
Bản tin dự báo độ mặn ngày 3 đến 10/12/2019Bản tin dự báo độ mặn ngày 3 đến 10/12/2019
Bản tin dự báo độ mặn ngày 3 đến 10/12/2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 03_den_10_12_2019 (Tuan 49).pdf

03/12/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn250No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49/2019)

​Xem tâp tin

KTTV02122019.pdf

Tải tập tin

KTTV02122019.zip

02/12/2019 4:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Bản tin triều cường ngày 29-11Bản tin triều cường ngày 29-11
Bản tin triều cường ngày 29-11

​Xem tập tin

KTTV29112019.pdf

Tải tập tin

KTTV29112019.zip

29/11/2019 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
Bản tin triều cường ngày 28-11Bản tin triều cường ngày 28-11
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/11/2019)

​Xem tập tin

KTTV28112019.pdf

Tải tập tin

KTTV28112019.zip

28/11/2019 3:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn30No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)

​Xem tập tin:

KTTV27112019.pdf

Tải tập tin:

KTTV27112019.zip

27/11/2019 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo độ mặn từ 26-11 đến 3-12Bản tin dự báo độ mặn từ 26-11 đến 3-12
Bản tin dự báo độ mặn từ 26-11 đến 3-12

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 26_den_03_12_2019 (Tuan 48).pdf

26/11/2019 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn104No
Bản tin triều cường ngày 26-11Bản tin triều cường ngày 26-11
Bản tin triều cường ngày 26-11

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_(27--2019-TTC) )Ban tin trieu cuong_25 den 30_11_2019.pdf

26/11/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn35No
Công văn về việc rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư phápCông văn về việc rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp
Công văn về việc rà soát, điều chỉnh danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp

​Xem chi tiết tập tin đính kèm:

1. Công văn: CV_GUI_BTP_DANH_SACH_CA_NHAN_TO_CHUC_GIAM_DINH_2019.pdf

2. Danh sách: DANH_SACH_GDV_KEM_CV_GUI_BO_2019.pdf

26/11/2019 1:00 CHĐã ban hànhThông báo292No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 48/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 48/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 48/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 48_2019.pdf

25/11/2019 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/11/2019)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/11/2019)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 30/11/2019)
25/11/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn26No
Cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)Cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)
Cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 30/11/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Ban tin Dot trieu cuong_25 den 30_11_2019.pdf

21/11/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19 đến 26/11/2019 (Tuần 47/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19 đến 26/11/2019 (Tuần 47/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19 đến 26/11/2019 (Tuần 47/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 19_den_26_11_2019.pdf

19/11/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn151No
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2019)Bản tin dự báo khí tượng thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2019)
Bản tin dự báo khí tượng thủy văn 07 ngày (Tuần 47 năm 2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 47_2019.pdf

18/11/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Thông báo cắt giao thông để phục vụ lễ khai mạc, bế mạc, phố đi bộ vui hội xứ dừa và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019Thông báo cắt giao thông để phục vụ lễ khai mạc, bế mạc, phố đi bộ vui hội xứ dừa và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019
UBND tỉnh vừa chấp thuận phương án cắt giao thông để phục vụ lễ khai mạc, bế mạc, phố đi bộ vui hội xứ dừa và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019

UBND tỉnh vừa chấp thuận phương án cắt giao thông để phục vụ lễ khai mạc, bế mạc, phố đi bộ vui hội xứ dừa và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 trong Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019, cụ thể gồm các nội dung:

1. Lễ khai mạc và bế mạc

a. Thời gian:

- Lễ khai mạc: từ 18 giờ ngày 16/11/2019 đến khi kết thúc lễ cùng ngày;

- Lễ  bế mạc: từ 18 giờ ngày 20/11/2019 đến khi kết thúc lễ cùng ngày.

b. Vị trí cắt giao thông đối với Lễ khai mạc và bế mạc:

- Điểm 1: đường Đại lộ Đồng Khởi, phía sau tượng đài Đồng Khởi.

- Điểm 2: đường Hai Bà Trưng, đoạn giao nhau với đường 30/4 (Ngân hàng Đầu tư và Phát triển).

- Điểm 3: đường Lê Quí Đôn nối dài, đoạn giao nhau với đường 30/4 (Công trình xây dựng trụ sở Điện lực Bến Tre).

- Điểm 4: đường 30/4, đoạn giao nhau với đường Lê Quí Đôn nối dài (Trường tiểu học Phú Thọ cũ).

- Điểm 5: đường 3/2, đoạn giao nhau với đường Lãnh Binh Thăng (phía trước Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Điểm 6: đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn giao nhau với đường Ngô Quyền (phía trước Sở Tài chính).

- Điểm 7: đường Hùng Vương, đoạn giao nhau với đường Ngô Quyền (phía Nhà thờ Bến Tre).

- Điểm 8: đường Đại lộ Đồng Khởi, dốc cầu Bến Tre (phía vòng xoay Mỹ Thạnh An).

- Điểm 9: đường Hùng Vương, đoạn giao nhau với đường Nguyễn Trãi (phía Trung tâm thương mại Bến Tre).

- Điểm 10: đường Nguyễn Đình Chiểu, đoạn giao nhau với đường Nguyễn Trãi và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (bao gồm khu vực trước cửa Trung tâm thương mại Bến Tre đến vỉa hè Đình An Hội).

- Điểm 11: đường 3/2, đoạn giao nhau với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phía Trường Tiểu học Bến Tre).

- Điểm 12: đường Lê Quí Đôn, đoạn giao nhau với đường Trần Quốc Tuấn (phía Trường Tiểu học Bến Tre).

- Điểm 13: đường Hai Bà Trưng, đoạn giao với đường Trần Quốc Tuấn (phía Ủy ban nhân dân thành phố).

2. Phố đi bộ vui hội xứ Dừa

a. Thời gian: từ 08 giờ ngày 16/11/2019 đến hết ngày 20/11/2019.

b. Vị trí cắt giao thông:

- Điểm 1: đường Đại lộ Đồng Khởi, phía sau tượng đài Đồng Khởi.

- Điểm 2: đường Hai Bà Trưng, đoạn giao nhau với đường 30/4 (phía Ngân hàng Đầu tư và Phát triển).

- Điểm 3: đường Lê Quí Đôn kéo dài (đường Tán Kế), đoạn giao nhau với đường 30/4 (Công trình xây dựng trụ sở Điện lực Bến Tre).

- Điểm 4: đường Đại lộ Đồng Khởi, phía trước Ngân hàng Công thương Bến Tre.

- Điểm 5: đường 3/2, đoạn giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Trường tiểu học Bến Tre).

- Điểm 6: đường Lê Quí Đôn, đoạn giao với đường Trần Quốc Tuấn (Trường tiểu học Bến Tre).

- Điểm 7: đường Hai Bà Trưng, đoạn giao nhau với đường Trần Quốc Tuấn (Ủy ban nhân dân TP Bến Tre).

3.Trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022

a. Thời gian:

- Từ 18 giờ đến 22 giờ, ngày 14/11/2019 (trận Việt Nam - UAE);

- Từ 18 giờ đến 22 giờ, ngày 19/11/2019 (trận Việt Nam - Thái Lan).

b. Vị trí cắt giao thông:

- Điểm 1: đường Đại lộ Đồng Khởi, phía sau tượng đài Đồng Khởi.

- Điểm 2: đường Hai Bà Trưng, đoạn giao nhau với đường 30/4 (phía Ngân hàng Đầu tư và Phát triển).

- Điểm 3: đường Lê Quí Đôn kéo dài (đường Tán Kế), đoạn giao nhau với đường 30/4 (Công trình xây dựng trụ sở Điện lực Bến Tre).

- Điểm 4: đường Đại lộ Đồng Khởi, phía trước Ngân hàng Công thương Bến Tre.

- Điểm 5: đường 3/2, đoạn giao với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Trường tiểu học Bến Tre).

- Điểm 6: đường Lê Quí Đôn, đoạn giao với đường Trần Quốc Tuấn (Trường tiểu học Bến Tre).

- Điểm 7: đường Hai Bà Trưng, đoạn giao nhau với đường Trần Quốc Tuấn (Ủy ban nhân dân TP Bến Tre).

- Điểm 8: đường 3/2 đoạn giao nhau với đường 30/4 (trước Trường Tiểu học Phú Thọ cũ).

- Điểm 9: đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn trước Viễn thông Bến Tre.

- Điểm 10: đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn tiếp giáp với đại lộ Đồng Khởi (vòng xoay An Hội).

4. Giao nhiệm vụ tổ chức giao thông

- Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí rào chắn, biển báo, hệ thống chiếu sáng về đêm, … theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vẽ mỹ quan đô thị trong khu vực lễ;

- Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm thông báo rộng rãi việc cắt giao thông này trên các phương tiện thông tin truyền thông để nhân dân biết và thực hiện.

Đính kèm Công văn 5725/UBND-KT: CV_5725_1.pdf

14/11/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo511No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2019)  Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2019) 
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 46 năm 2019) 

Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 46_2019.pdf

11/11/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn39No
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốcThông báo về việc treo cờ Tổ quốc
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc
10/11/2019 8:00 CHĐã ban hànhThông báo403No
Thông báo về việc bổ sung vị trí cắt giao thông (khu vực Hội chợ Thương mại và Triển lãm sản phẩm dừa) để phục vụ Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019.Thông báo về việc bổ sung vị trí cắt giao thông (khu vực Hội chợ Thương mại và Triển lãm sản phẩm dừa) để phục vụ Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019.
Thông báo về việc bổ sung vị trí cắt giao thông (khu vực Hội chợ Thương mại và Triển lãm sản phẩm dừa) để phục vụ Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019.
06/11/2019 4:45 CHĐã ban hànhThông báo357No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 12 đến ngày 16/11/2019)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 12 đến ngày 16/11/2019)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 12 đến ngày 16/11/2019)
06/11/2019 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn32No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 45 Năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 45 Năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 45 Năm 2019)

​Xem chi tiêt tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 45_2019.pdf

04/11/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Thông báo cắt và điều tiết giao thông phục vụ Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 trên một số tuyến đường thuộc nội ô thành phốThông báo cắt và điều tiết giao thông phục vụ Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 trên một số tuyến đường thuộc nội ô thành phố
Thông báo cắt và điều tiết giao thông phục vụ Lễ hội Dừa tỉnh Bến Tre lần thứ V năm 2019 trên một số tuyến đường thuộc nội ô thành phố

Thông tin chi tiết xem nội dung đính kèm:

5450signed_20191101030258970970.pdf

01/11/2019 6:00 CHĐã ban hànhThông báo220No
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 31/10/2019) Bản tin cuối cùngBản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 31/10/2019) Bản tin cuối cùng
Bản tin triều cường (đợt triều cường từ ngày 25 đến 31/10/2019) Bản tin cuối cùng
01/11/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn25No
Thông báo và hướng dẫn lập hồ sơ về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sảnThông báo và hướng dẫn lập hồ sơ về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Thông báo và hướng dẫn lập hồ sơ về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản
30/10/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo190No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 44 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 44 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 44 năm 2019)
28/10/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 31/10/2019)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 31/10/2019)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 25 đến ngày 31/10/2019)
28/10/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn24No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer