Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Khí tượng - Thủy văn
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017) 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 32 năm 2017) 
 
Thông báo khí tượng thủy văn ra tháng ngày 01/8/2017 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/7/2017 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2017) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 30 năm 2017) 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 7 năm 2017 
 
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 7 năm 2017 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28 năm 2017) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)
14/08/2017 2:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn19No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017

​​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

​​KTTV_20170811.pdf

Tải về:

KTTV_20170811.zip

14/08/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn22No
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biểnThông báo về việc bắn đạn thật trên biển
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biển

​Xem tập tin

207-TB-VPUBND.pdf

Tải tập tin

207-TB-VPUBND.zip

09/08/2017 5:00 CHĐã ban hànhThông báo179No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 32 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 32 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 32 năm 2017)
08/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn64No
Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2017Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2017
Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2017

​Xem tập tin

200-TB-UBND.pdf

Tải tập tin

200-TB-UBND.zip

08/08/2017 10:00 SAĐã ban hànhThông báo, Thông báo tuyển sinh345No
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công íchQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem tập tin

1468-QD-UBND.pdf

Tải tập tin

1468-QD-UBND.zip

07/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích171No
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công íchQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem tập tin

1489-QD-UBND.pdf

Tải tập tin

1489-QD-UBND.zip

07/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích140No
Thông báo khí tượng thủy văn ra tháng ngày 01/8/2017Thông báo khí tượng thủy văn ra tháng ngày 01/8/2017
Thông báo khí tượng thủy văn ra tháng ngày 01/8/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang_01_8_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang_01_8_2017.zip

02/08/2017 9:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn319No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/7/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/7/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/7/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_21_07_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_21_07_2017.zip

02/08/2017 9:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn302No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 31/2017)
31/07/2017 1:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn377No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 30 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 30 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 30 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm:

13749_2472017_20275.pdf


Tải tập tin:

13749_2472017_20275.zip

24/07/2017 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn641No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 7 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 7 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 7 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 21_07_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 21_07_2017.zip

21/07/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn737No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 29 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 29 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 29 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Nuoc_Tuan29.pdf

Tải về:

KTTV_Nuoc_Tuan29.zip

17/07/2017 5:00 CHĐã ban hành893No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 7 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 7 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 7 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_11072017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_11072017.zip

12/07/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1114No
 Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28 năm 2017) Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28 năm 2017)
 Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 28 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Nuoc_2017710.pdf

Tải về:

KTTV_Nuoc_2017710.zip

10/07/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1184No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 7 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 7 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 7 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_THANG_2017701.pdf

Tải về: KTTV_THANG_2017701.zip

04/07/2017 11:20 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1419No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngàyBản tin dự báo thủy văn 07 ngày
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_07Ngay.pdf

Tải về: KTTV_07Ngay.zip

04/07/2017 8:20 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1411No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 7 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 7 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 7 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_01072017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_01072017.zip

03/07/2017 3:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1441No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:​

KTTV_Tuan262017.pdf

Tải về:

KTTV_Tuan262017.zip

26/06/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1709No
Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2017 - 2018 của Trường Trung cấp nghề Bến TreThông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2017 - 2018 của Trường Trung cấp nghề Bến Tre
Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2017 - 2018 của Trường Trung cấp nghề Bến Tre
22/06/2017 8:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển sinh2311No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 6 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 6 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 6 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 21_6_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 21_6_2017.zip

21/06/2017 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1890No
Thông báo số 160/TB-VPUBND ngày 20/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre về việc bắn đạn thật trên biểnThông báo số 160/TB-VPUBND ngày 20/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre về việc bắn đạn thật trên biển
Thông báo số 160/TB-VPUBND ngày 20/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre về việc bắn đạn thật trên biển

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

160tb.pdf

Tải về:

160tb.zip

21/06/2017 3:00 CHĐã ban hànhThông báo3503No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 25 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 25 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 25 năm 2017)

​​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan25.pdf

Tải về:

KTTV_Tuan25.zip

20/06/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1932No
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa , bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến TreNhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa , bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa , bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_190617.pdf

Tải về:

KTTV_190617.zip

19/06/2017 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1972No
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017)Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017)
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

DoMan_130617.pdf

Tải về:

DoMan_130617.zip

14/06/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn3238No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_NUOC_24.pdf

Tải về:

KTTV_NUOC_24.zip

13/06/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn2167No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 – 20/6/2017Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 – 20/6/2017
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 – 20/6/2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_11-200617.pdf

​Tải về:

KTTV_11-200617.zip

12/06/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn2207No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017  (Tuần 23/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017  (Tuần 23/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017  (Tuần 23/2017)

​Xem nội dung:

TTDM07062017.pdf

Tải tập tin:

TTDM07062017.zip

07/06/2017 10:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn3623No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày
05/06/2017 5:09 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn2437No
Thông báo điểm thi kỳ tuyển công chức năm 2016 của tỉnh Bến TreThông báo điểm thi kỳ tuyển công chức năm 2016 của tỉnh Bến Tre
Thông báo điểm thi kỳ tuyển công chức năm 2016 của tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm:

1101-TB-HDTT.pdf

Tải tập tin:

1101-TB-HDTT.zip

02/06/2017 5:00 CHĐã ban hànhThông báo4679No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer