Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12 đến ngày 19/3/2019 (Tuần 11/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12 đến ngày 19/3/2019 (Tuần 11/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12 đến ngày 19/3/2019 (Tuần 11/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu ngay 12 den 19_03_2019.pdf

12/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn108No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 11/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 11/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 11/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin du bao 07 ngay_Tuan 11 nam 2019.pdf

11/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn32No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến 20/3/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến 20/3/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến 20/3/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tu 11 den 20_3_2019.pdf

11/03/2019 4:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn26No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngay 12/03/2019 (Tuần 10/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngay 12/03/2019 (Tuần 10/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngay 12/03/2019 (Tuần 10/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 05 den 12_03_2019_Tuan 10.pdf

05/03/2019 5:10 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn161No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/3/2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/3/2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/3/2019

​Xem tập tin

KTTV04032019_2.pdf

Tải tập tin

KTTV04032019_2.zip

04/03/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn57No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2019)

​Xem tập tin

KTTV04032019_1.pdf

Tải tập tin

KTTV04032019_1.zip

04/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn26No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn Tháng 03 năm 2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn Tháng 03 năm 2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn Tháng 03 năm 2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh Thang 03_2019.pdf

04/03/2019 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Thông báo về việc cắt điện bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Bến TreThông báo về việc cắt điện bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Bến Tre
Thông báo về việc cắt điện bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Bến Tre

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: Thong_bao_lich_cat_dien_tram_110kV_Ben_Tre.pdf

01/03/2019 6:00 CHĐã ban hànhThông báo364No
Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 của Trường Trung cấp Công nghệ Bến TreThông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 của Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre
Thông tin tuyển sinh năm học 2019-2020
28/02/2019 8:35 SAĐã ban hànhThông báo tuyển sinh154No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/02 đến ngày 05/03/2019 (Tuần 09/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/02 đến ngày 05/03/2019 (Tuần 09/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/02 đến ngày 05/03/2019 (Tuần 09/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin_Tuan 9_Tu 26-02 den 05-03-2019.pdf

26/02/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn160No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 09_2019.pdf

26/02/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn39No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 28/02/2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 28/02/2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 28/02/2019

​Xem tập tin

KTTV21022019.pdf

Tải tập tin

KTTV21022019.zip

21/02/2019 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn70No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19/02 đến ngày 26/02/2019 (Tuần 08/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19/02 đến ngày 26/02/2019 (Tuần 08/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19/02 đến ngày 26/02/2019 (Tuần 08/2019)

​Xem tập tin

DBDM18022019.pdf

Tải tập tin

DBDM18022019.zip

19/02/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn216No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 08_2019.pdf

18/02/2019 4:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn62No
Thông báo giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến tre lần thứ III, năm 2018-2019Thông báo giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến tre lần thứ III, năm 2018-2019
Thông báo giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến tre lần thứ III, năm 2018-2019
18/02/2019 4:00 CHĐã ban hànhThông báo561No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12/02 đến ngày 19/02/2019 (Tuần 07/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12/02 đến ngày 19/02/2019 (Tuần 07/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12/02 đến ngày 19/02/2019 (Tuần 07/2019)

​Xem tập tin

DBDM15022019.pdf

Tải tập tin

DBDM15022019.zip

15/02/2019 11:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn206No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/01 đến ngày 05/02/2019 (Tuần 05/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/01 đến ngày 05/02/2019 (Tuần 05/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 29/01 đến ngày 05/02/2019 (Tuần 05/2019)

​Xem tâp tin

DBDM29012019.pdf

Tải tập tin

DBDM29012019.zip

29/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn345No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2019)
29/01/2019 8:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn109No
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến ngày 29/01/2019) (Tuần 4/2019)Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến ngày 29/01/2019) (Tuần 4/2019)
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến ngày 29/01/2019) (Tuần 4/2019)

​Xem tâp tin

KTTV23012019.pdf

Tải tập tin

KTTV23012019.zip

23/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn199No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 4/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 4/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 4/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 04_2019.pdf

22/01/2019 8:20 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn87No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 20 đến ngày 25/01/2019)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 20 đến ngày 25/01/2019)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 20 đến ngày 25/01/2019)

​Xem tập tin

KTTV21012019.pdf

Tải tập tin

KTTV21012019.zip

21/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn97No
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

​UBND tỉnh vừa có Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Theo thông báo này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 từ thứ hai, ngày 4/2/2019 đến hết thứ sáu ngày 8/2/2019 (tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Như vậy, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, công chức, viên chức được nghỉ liền 9 ngày, từ thứ bảy ngày 2/2/2019 đến hết chủ nhật ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, cơ quan đảng, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, trường học, bệnh viện, công ty, xí nghiệp và hộ dân trên toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc từ 6 giờ sáng ngày 4/2/2019 đến hết ngày 8/2/2019 (tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Thông tin chi tiết xem tập tin đính kèm:

16-TB-UBND-20190117.pdf

18/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhThông báo1237No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)

​Xem tập tin

DBDM16012019.pdf

Tải tập tin

DBDM16012019.zip

16/01/2019 8:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn258No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)
15/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn86No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)

​Xem tập tin

KTTV11012019.pdf

Tải tập tin

KTTV11012019.zip

11/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn87No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)

​Xem tập tin

DBDM09012018.pdf

Tải tập tin

DBDM09012018.zip

09/01/2019 10:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn227No
Bổ sung danh sách giám định viên tư phápBổ sung danh sách giám định viên tư pháp
Bổ sung danh sách giám định viên tư pháp
09/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo863No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Tu ngay 08 den 15_01_2019.pdf

08/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn210No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)

Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 02_2019.pdf

07/01/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)

​Xem tập tin

DBDM04012019.pdf

Tải tập tin

DBDM04012019.zip

04/01/2019 4:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn268No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer