Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích tổng kết kinh tế - xã hội năm 2018 của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 
 
Thông báo về việc cắt điện bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Bến Tre 
 
Thông báo giải báo chí về Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến tre lần thứ III, năm 2018-2019 
 
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 
 
Bổ sung danh sách giám định viên tư pháp 
 
Bến Tre thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2019  
 
Về việc tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
 
Thông bào số 331/TB-HĐTT ngày 30/11/2018 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo Kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin

KTTV17042019.pdf

Tải tập tin

KTTV17042019.zip

17/04/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn22No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/04/2019 (Tuần 16/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/04/2019 (Tuần 16/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/04/2019 (Tuần 16/2019)

​Xem tập tin

DBDM16042019.pdf

Tải tập tin

DBDM16042019.zip


16/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn81No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2019)

​Xem tập tin

KTTV16042019.pdf

Tải tập tin

KTTV16042019.zip

16/04/2019 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn17No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/4/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/4/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/4/2019)

​Xem tập tin

KTTV12042019.pdf

Tải tập tin

KTTV12042019.zip

12/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn29No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/04/2019 (Tuần 15/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/04/2019 (Tuần 15/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/04/2019 (Tuần 15/2019)

​Xem tập tin

DBDM09042019.pdf

Tải tập tin

DBDM09042019.zip

09/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn118No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2019)

​Xem tập tin

KTTV08042019.pdf

Tải tập tin

KTTV08042019.zip

08/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn39No
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích tổng kết kinh tế - xã hội năm 2018 của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốThông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích tổng kết kinh tế - xã hội năm 2018 của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích tổng kết kinh tế - xã hội năm 2018 của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Theo quy định tại khoản 10 Điều 45, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, thì hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước phải lấy ý kiến nhân dân trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh đăng tải danh sách lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích tổng kết kinh tế - xã hội năm 2018 của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre, địa chỉ: Số 7, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc thư điện tử: ntbthuy.snv@bentre.gov.vn trước ngày 16/4/2019.

Xem tập tin đính kèm:

176_BTDKT.pdf

Tải tập tin:

176_BTDKT.zip

05/04/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo343No
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
Ngày 04/4/2019, UBN tỉnh đã ban hành Thông báo số 77/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Theo đó, Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liền 3 ngày, từ ngày 13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019.
Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ từ thứ hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ tư ngày 01/5/2019, đi làm bù vào thứ bảy ngày 04/5/2019.
Đối với các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập bố trí lịch dạy và học ở các cấp học cho hợp lý, đảm bảo lịch nghỉ bù theo đúng quy định. Riêng các đơn vị sản xuất kinh doanh, tùy theo thực tế hoạt động của đơn vị, lãnh đạo có kế hoạch bố trí nghỉ bù hợp lý, đúng quy định, đảm bảo được sản xuất, kinh doanh của đơn vị mình.
Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, tổ chức, hộ dân trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc như sau: Giỗ tổ Hùng Vương từ 17 giờ ngày 13/4 đến hết ngày 14/4/2019; Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5) treo cờ Tổ quốc từ 17 giờ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5/2019.
Thông tin chi tiết, xem Thông báo số 77/TB-UBND.

Xem tâp tin:

77-TB-UBND.pdf

Tải tập tin:

77-TB-UBND.zip

04/04/2019 4:00 CHĐã ban hànhThông báo490No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến 09/4/2019 (Tuần 14/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến 09/4/2019 (Tuần 14/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến 09/4/2019 (Tuần 14/2019)

​Xem tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu ngay 02 den 09_04_2019.pdf

02/04/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn139No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/4/2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/4/2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/4/2019

​Xem tập tin

NDKTTV02042019.pdf

Tải tập tin

NDKTTV02042019.zip

02/04/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn51No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 4 năm 2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 4 năm 2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 4 năm 2019

​Xem tập tin

NDKTTVT402042019.pdf

Tải tập tin

NDKTTVT402042019.zip

02/04/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2019)
02/04/2019 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn27No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/3 đến 02/4/2019 (Tuần 13/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/3 đến 02/4/2019 (Tuần 13/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/3 đến 02/4/2019 (Tuần 13/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Du bao do man tu 26_03 den 02_04_2019_Tuan 13.pdf

26/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn168No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2019)

​Xem tập tin

KTTV25032019.pdf

Tải tập tin

KTTV25032019.zip

25/03/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn55No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 31/3/2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 31/3/2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 31/3/2019

​Xem tập tin

KTTV22032019.pdf

Tải tập tin

KTTV22032019.zip

22/03/2019 8:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn71No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19 đến ngày 26/3/2019 (Tuần 12/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19 đến ngày 26/3/2019 (Tuần 12/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19 đến ngày 26/3/2019 (Tuần 12/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Du bao do man tu 19 den 26_03_2019_Tuan 12.pdf

19/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn184No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 12/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 12/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 12/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin du bao 07 ngay_Tuan 12_2019.pdf

19/03/2019 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12 đến ngày 19/3/2019 (Tuần 11/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12 đến ngày 19/3/2019 (Tuần 11/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 12 đến ngày 19/3/2019 (Tuần 11/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu ngay 12 den 19_03_2019.pdf

12/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn172No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 11/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 11/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 11/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin du bao 07 ngay_Tuan 11 nam 2019.pdf

11/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến 20/3/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến 20/3/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến 20/3/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tu 11 den 20_3_2019.pdf

11/03/2019 4:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn58No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngay 12/03/2019 (Tuần 10/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngay 12/03/2019 (Tuần 10/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 05 đến ngay 12/03/2019 (Tuần 10/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 05 den 12_03_2019_Tuan 10.pdf

05/03/2019 5:10 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn198No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/3/2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/3/2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01 đến 10/3/2019

​Xem tập tin

KTTV04032019_2.pdf

Tải tập tin

KTTV04032019_2.zip

04/03/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn89No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 10 năm 2019)

​Xem tập tin

KTTV04032019_1.pdf

Tải tập tin

KTTV04032019_1.zip

04/03/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn Tháng 03 năm 2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn Tháng 03 năm 2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn Tháng 03 năm 2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh Thang 03_2019.pdf

04/03/2019 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn62No
Thông báo về việc cắt điện bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Bến TreThông báo về việc cắt điện bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Bến Tre
Thông báo về việc cắt điện bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 110kV Bến Tre

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: Thong_bao_lich_cat_dien_tram_110kV_Ben_Tre.pdf

01/03/2019 6:00 CHĐã ban hànhThông báo1152No
Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 của Trường Trung cấp Công nghệ Bến TreThông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 của Trường Trung cấp Công nghệ Bến Tre
Thông tin tuyển sinh năm học 2019-2020
28/02/2019 8:35 SAĐã ban hànhThông báo tuyển sinh317No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/02 đến ngày 05/03/2019 (Tuần 09/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/02 đến ngày 05/03/2019 (Tuần 09/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 26/02 đến ngày 05/03/2019 (Tuần 09/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin_Tuan 9_Tu 26-02 den 05-03-2019.pdf

26/02/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn191No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 09 năm 2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 09_2019.pdf

26/02/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn64No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 28/02/2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 28/02/2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 28/02/2019

​Xem tập tin

KTTV21022019.pdf

Tải tập tin

KTTV21022019.zip

21/02/2019 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn89No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19/02 đến ngày 26/02/2019 (Tuần 08/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19/02 đến ngày 26/02/2019 (Tuần 08/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 19/02 đến ngày 26/02/2019 (Tuần 08/2019)

​Xem tập tin

DBDM18022019.pdf

Tải tập tin

DBDM18022019.zip

19/02/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn251No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer