Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo UBND tỉnh
Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre thông báo: Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 đã trúng thầu gói thầu “Cung cấp trang thiết bị văn phòng Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre”.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)NewBản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)
18/10/2017 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn11No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 42 năm 2017)
16/10/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn14No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 19 - 24/10/2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

TrieuCuong_19-24102017.pdf

Tải về:

TrieuCuong_19-24102017.zip

16/10/2017 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn16No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 10 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 10 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 10 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 11_10_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 11_10_2017.zip

11/10/2017 1:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn25No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017) (Bản tin cuối cùng)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017) (Bản tin cuối cùng)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017) (Bản tin cuối cùng)

​Xem tập tin

BTTC10102017.pdf

Tải tập tin

BTTC10102017.zip

10/10/2017 10:15 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn15No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)

​Xem tập tin đính kèm: BTTC_tu 04 den 10_10_2017.pdf

Tải về: BTTC_tu 04 den 10_10_2017.zip

09/10/2017 8:25 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn28No
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017)Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017)
Bản tin triều cường ( Đợt triều cường từ ngày 04-10/10/2017)
06/10/2017 2:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 40 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 40 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 40 năm 2017)

​Xem tập tin

14270_2102017_21244.pdf

Tải tập tin

14270_2102017_21244.zip

03/10/2017 8:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn21No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 10 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 10 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 10 năm 2017
02/10/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn26No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 10 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 10 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 10 năm 2017
02/10/2017 3:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn20No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 04 - 10/10/2017)
28/09/2017 2:05 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn76No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 39 năm 2017)

Xem tập tin đính kèm: KTTV_07_ngay_Tuan 39_2017.pdf

Tải về: ​KTTV_07_ngay_Tuan 39_2017.zip

25/09/2017 4:35 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn42No
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến TreNhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
23/09/2017 9:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn46No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21  tháng 9 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21  tháng 9 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21  tháng 9 năm 2017

​Xem tập tin

KTTV21092017.pdf


Tải tập tin

KTTV21092017.zip

21/09/2017 3:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn39No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 38 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 38 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 38 năm 2017)
18/09/2017 2:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn34No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 19 - 25/09/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 19 - 25/09/2017)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 19 - 25/09/2017)
18/09/2017 2:50 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 37 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 37 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 37 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_07_ngay_Tuan 37_2017.pdf

Tải về: KTTV_07_ngay_Tuan 37_2017.zip


11/09/2017 3:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 9 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 9 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 9 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 11_9_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 11_9_2017.zip

11/09/2017 2:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 36 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 36 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 36 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_7Ngay_Tuan36.pdf

Tải về:

KTTV_7Ngay_Tuan36.zip

05/09/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/9/2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/9/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01/9/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang_ngay 01_9_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang_ngay 01_9_2017.zip

01/09/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn65No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01/9/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01/9/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01/9/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 01_9_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 01_9_2017.zip

01/09/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 35/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 35/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 35/2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_ 07 ngay_ tuan 35 nam 2017.pdf

Tải về: KTTV_ 07 ngay_ tuan 35 nam 2017.zip

30/08/2017 10:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Thông báo bắn đạn thật trên biểnThông báo bắn đạn thật trên biển
Thông báo số 224/TB-VPUBND ngày 25/8/2017 về việc bắn đạn thật trên biển.
25/08/2017 4:00 CHĐã ban hànhThông báo1136No
Cho phép cắt giao thông tuyến đường Hùng Vương (đoạn giáp đường Lê Đại Hành đến Nhà hàng khách sạn Hùng Vương - phường 3) để phục vụ Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại lần II năm 2017Cho phép cắt giao thông tuyến đường Hùng Vương (đoạn giáp đường Lê Đại Hành đến Nhà hàng khách sạn Hùng Vương - phường 3) để phục vụ Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại lần II năm 2017
Cho phép cắt giao thông tuyến đường Hùng Vương (đoạn giáp đường Lê Đại Hành đến Nhà hàng khách sạn Hùng Vương - phường 3) để phục vụ Hội chợ Du lịch - Ẩm thực và Thương mại lần II năm 2017

​Xem nội dung:

3849-UBND-KT.pdf

Tải tập tin:

3849-UBND-KT.zip

25/08/2017 11:15 SAĐã ban hànhThông báo1229No
Công bố kết quả Xét tặng Giải thưởng văn học  - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến TreCông bố kết quả Xét tặng Giải thưởng văn học  - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre
Công bố kết quả Xét tặng Giải thưởng văn học  - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

​Xem nội dung:

1333-SVHTTDL-QLVH.pdf

Tải tập tin:

1333-SVHTTDL-QLVH.zip

25/08/2017 11:00 SAĐã ban hànhThông báo1062No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/8/2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/8/2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21/8/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 21_8_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 21_8_2017.zip

22/08/2017 2:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 34 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 34 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 34 năm 2017)
22/08/2017 2:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 33 năm 2017)
14/08/2017 2:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn69No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 8 năm 2017

​​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

​​KTTV_20170811.pdf

Tải về:

KTTV_20170811.zip

14/08/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn164No
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biểnThông báo về việc bắn đạn thật trên biển
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biển

​Xem tập tin

207-TB-VPUBND.pdf

Tải tập tin

207-TB-VPUBND.zip

09/08/2017 5:00 CHĐã ban hànhThông báo343No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer