Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo UBND tỉnh
Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre thông báo: Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 đã trúng thầu gói thầu “Cung cấp trang thiết bị văn phòng Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre”.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2017 - 2018 của Trường Trung cấp nghề Bến TreNewThông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2017 - 2018 của Trường Trung cấp nghề Bến Tre
Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2017 - 2018 của Trường Trung cấp nghề Bến Tre
22/06/2017 8:00 SAĐã ban hànhThông báo tuyển sinh40No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 6 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 6 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 6 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan_ngay 21_6_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan_ngay 21_6_2017.zip

21/06/2017 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Thông báo số 160/TB-VPUBND ngày 20/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre về việc bắn đạn thật trên biểnThông báo số 160/TB-VPUBND ngày 20/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre về việc bắn đạn thật trên biển
Thông báo số 160/TB-VPUBND ngày 20/6/2017 của Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre về việc bắn đạn thật trên biển

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

160tb.pdf

Tải về:

160tb.zip

21/06/2017 3:00 CHĐã ban hànhThông báo107No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 25 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 25 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 25 năm 2017)

​​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan25.pdf

Tải về:

KTTV_Tuan25.zip

20/06/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn105No
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa , bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến TreNhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa , bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
Nhận định bổ sung thời tiết, thủy văn những tháng còn lại mùa mưa , bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_190617.pdf

Tải về:

KTTV_190617.zip

19/06/2017 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn142No
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017)Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017)
Bản tin dự báo độ mặn (bản tin độ mặn cuối cùng mùa mặn 2016-2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

DoMan_130617.pdf

Tải về:

DoMan_130617.zip

14/06/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn473No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_NUOC_24.pdf

Tải về:

KTTV_NUOC_24.zip

13/06/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn363No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 – 20/6/2017Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 – 20/6/2017
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11 – 20/6/2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_11-200617.pdf

​Tải về:

KTTV_11-200617.zip

12/06/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn396No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017  (Tuần 23/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017  (Tuần 23/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 06 đến ngày 13/06/2017  (Tuần 23/2017)

​Xem nội dung:

TTDM07062017.pdf

Tải tập tin:

TTDM07062017.zip

07/06/2017 10:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn876No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày
05/06/2017 5:09 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn646No
Thông báo điểm thi kỳ tuyển công chức năm 2016 của tỉnh Bến TreThông báo điểm thi kỳ tuyển công chức năm 2016 của tỉnh Bến Tre
Thông báo điểm thi kỳ tuyển công chức năm 2016 của tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm:

1101-TB-HDTT.pdf

Tải tập tin:

1101-TB-HDTT.zip

02/06/2017 5:00 CHĐã ban hànhThông báo1405No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 6 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 6 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 6 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan ra ngay 01_6_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan ra ngay 01_6_2017.zip

02/06/2017 10:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn780No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 6 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 6 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 6 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang_6_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang_6_2017.zip

02/06/2017 10:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn758No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2017 (Tuần 22/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2017 (Tuần 22/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 30/5 đến ngày 06/6/2017 (Tuần 22/2017)

Xem tập tin đính kèm: DBDM_Tuan 22_nam 2017.pdf

Tải về: DBDM_Tuan 22_nam 2017.zip

30/05/2017 4:50 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn1342No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 22 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 22 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 22 năm 2017)
29/05/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn898No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 23 đến 30/5/2017 (Tuần 21/2017)

Xem tập tin đính kèm: DBDM_Tuan 21_nam 2017.pdf

Tải về: DBDM_Tuan 21_nam 2017.zip

23/05/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn1738No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2017)
22/05/2017 4:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1168No
 Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/5/2017 Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/5/2017
 Thông báo khí tượng thủy văn ra ngày 21/5/2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan ngay 21_5_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan ngay 21_5_2017.zip

22/05/2017 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1163No
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017
Sở Nội vụ: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: 981-SNV-VP.pdf

Tải về: 981-SNV-VP.zip

22/05/2017 10:30 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích1475No
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017
Sở Thông tin và Truyền thông: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: 700-STTTT-VP.pdf

Tải về: 700-STTTT-VP.zip

18/05/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích1670No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 16 đến ngày 23/5/2017 (Tuần 20/2017)

​Xem nội dung tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Doman_17517.pdf

Taive_KTTV_Doman_17517.zip

17/05/2017 11:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn2071No
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017
Bản tin dự báo độ mặn (từ 16 đến 23/5/2017) Tuần 20/2017
17/05/2017 10:50 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn2013No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2017)

Xem tập tin đính kèm: KTTV_07 ngay_Tuan20 _2017.pdf

Tải về: KTTV_07 ngay_Tuan20 _2017.zip

15/05/2017 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1413No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 05 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 05 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 05 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Tuan_11517.pdf

Taive_KTTV_Tuan_11517.zip

12/05/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1516No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/5/2017 (Tuần 19/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/5/2017 (Tuần 19/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 09 đến ngày 16/5/2017 (Tuần 19/2017)
09/05/2017 5:00 CHĐã ban hành1604No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2017)
08/05/2017 5:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1648No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2017)
03/05/2017 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1826No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 02 đến ngày 09/05/2017(Tuần 18 năm 2017)
03/05/2017 4:15 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn2817No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 5 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 5 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 5 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan ra ngay 01_5_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan ra ngay 01_5_2017.zip

03/05/2017 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1828No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 5 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 5 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 5 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang 05_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang 05_2017.zip

03/05/2017 4:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn1826No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer