Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo UBND tỉnh
Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre thông báo: Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 đã trúng thầu gói thầu “Cung cấp trang thiết bị văn phòng Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre”.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến 29/5/2018) tuần 21/2018NewBản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến 29/5/2018) tuần 21/2018
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 22 đến 29/5/2018) tuần 21/2018
23/05/2018 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn7No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/5/2018)NewNhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/5/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/5/2018)
22/05/2018 8:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn10No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 21 năm 2018)NewBản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 21 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 21 năm 2018)
22/05/2018 8:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn4No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/052018 (Tuần 20/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/052018 (Tuần 20/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/052018 (Tuần 20/2018)

​Xem tập tin

DBDM20150515.pdf

Tải tập tin

DBDM20150515.zip

15/05/2018 4:35 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn39No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 20 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 20 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 20 năm 2018)
14/05/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn24No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/5/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/5/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/5/2018)

​Xem tập tin:

KTTV20180511.pdf

Tải tập tin:

KTTV20180511.zip


11/05/2018 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Khu vực tỉnh Bến Tre)Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Khu vực tỉnh Bến Tre)
Cảnh báo mặn xâm nhập tăng nhanh (Khu vực tỉnh Bến Tre)

​Xem tập tin:

DBDM20180511.pdf

Tải tập tin:

DBDM20180511.zip


11/05/2018 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn35No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/5/2018 (Tuần 19/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/5/2018 (Tuần 19/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/5/2018 (Tuần 19/2018)

​Xem tập tin

DBDM08052018.pdf

Tải tập tin

DBDM08052018.zip

08/05/2018 5:10 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn38No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 19 năm 2018)

​Xem tập tin

15884_752018_24778.pdf

Tải tập tin

15884_752018_24778.zip

07/05/2018 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn23No
Thể lệ Tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến TreThể lệ Tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre
Thể lệ Tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Bến Tre.
07/05/2018 2:00 CHĐã ban hànhThông báo294No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 18 năm 2018)

​Xem tập tin

15843_252018_24684.pdf

Tải tập tin

15843_252018_24684.zip

02/05/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 01 đến 10/05/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 01 đến 10/05/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 01 đến 10/05/2018)
02/05/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn40No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/05/2018 (Tuần 18/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/05/2018 (Tuần 18/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/05/2018 (Tuần 18/2018)
02/05/2018 8:55 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 05 năm 2018Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 05 năm 2018
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 05 năm 2018
02/05/2018 8:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn24No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/2018 (Tuần 17/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/2018 (Tuần 17/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24/04 đến ngày 01/05/2018 (Tuần 17/2018)
24/04/2018 4:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn89No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17 năm 2018)
23/04/2018 4:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 21 đến 30/4/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 21 đến 30/4/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ ngày 21 đến 30/4/2018)
23/04/2018 9:55 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn, thời hạn mùa tỉnh Bến TreDự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn, thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết, thủy văn, thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
23/04/2018 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn63No
Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao 01/5Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao 01/5
Thông báo việc treo cờ Tổ quốc và Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế lao 01/5

​Xem tập tin

103-TB-UBND.pdf

Tải tập tin

103-TB-UBND.zip

23/04/2018 9:40 SAĐã ban hànhThông báo527No
Thông báo về việc thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chínhThông báo về việc thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính
Thông báo về việc thi tuyển 02 chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính

​Xem tập tin đính kèm: 100_TB_UBND.pdf

Tải về: 100_TB_UBND.zip

18/04/2018 4:00 CHĐã ban hànhThông báo606No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/04/2018 (Tuần 16/2018)

​Xem tập tin

DBDM18042018.pdf

Tải tập tin

DBDM18042018.zip

18/04/2018 9:30 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn194No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2018)
16/04/2018 4:40 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn67No
 Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương
 Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công Thương

​Xem tập tin

TB_90_UBND.pdf

Tải tập tin

TB_90_UBND.zip

10/04/2018 5:00 CHĐã ban hànhThông báo214No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/04/2018 (Tuần 15/2018)

​Xem tập tin:

DBDM10042018.pdf

Tải tập tin:

DBDM10042018.zip

10/04/2018 4:20 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn200No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 15 năm 2018)
09/04/2018 4:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn89No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/04/2018 (Tuần 14/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/04/2018 (Tuần 14/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/04/2018 (Tuần 14/2018)
03/04/2018 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn193No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 14 năm 2018)

​Xem tập tin:

15622_342018_24187.pdf

Tải tập tin:

15622_342018_24187.zip

03/04/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn72No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/03 đến ngày 03/04/2018 (Tuần 13/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/03 đến ngày 03/04/2018 (Tuần 13/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 27/03 đến ngày 03/04/2018 (Tuần 13/2018)
28/03/2018 2:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn258No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 13 năm 2018)
27/03/2018 7:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn78No
Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)
Bản tin dự báo độ mặn Từ ngày 20 đến ngày 27/03/2018 (Tuần 12)
20/03/2018 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn153No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer