Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo UBND tỉnh
Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre thông báo: Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 đã trúng thầu gói thầu “Cung cấp trang thiết bị văn phòng Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre”.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 26/02 - 03/03/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 26/02 - 03/03/2017)

Xem tập tin đính kèm CBTC_170222.pdf

22/02/2017 4:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn14No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 02 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 02 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_tuan_170221.pdf

21/02/2017 5:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn17No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2017 (Tuần 08 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến ngày 28/02/2017 (Tuần 08 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170221.pdf

tải tập tin: DBDM_170221.zip

21/02/2017 5:15 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn67No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 08 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170221.pdf

21/02/2017 10:35 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn14No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/02/2017 (Tuần 07 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/02/2017 (Tuần 07 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170215.pdf

15/02/2017 4:05 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn100No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 07 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170214.pdf

14/02/2017 4:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 02 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 02 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_tuan_170213.pdf

13/02/2017 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/02/2017 (Tuần 06 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/02/2017 (Tuần 06 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170208.pdf

08/02/2017 11:15 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn118No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 06 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 06 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170206.pdf

06/02/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn50No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 10 - 15/02/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 10 - 15/02/2017)

​Xem tập tin đính kèm CBTC_170203.pdf

03/02/2017 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn49No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 31/01 đến ngày 07/02/2017 (Tuần 05 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 31/01 đến ngày 07/02/2017 (Tuần 05 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170202.pdf

02/02/2017 4:25 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn104No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 05 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170202.pdf

02/02/2017 4:25 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24 đến ngày 31/01/2017 (Tuần 04 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 24 đến ngày 31/01/2017 (Tuần 04 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170125.pdf

25/01/2017 11:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn117No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 04 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_160124.pdf

24/01/2017 5:10 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn65No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 26 - 31/01/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 26 - 31/01/2017)

​Xem tập tin đính kèm CBTC_1170123.pdf

23/01/2017 8:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/01/2017 (Tuần 3 năm 2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/01/2017 (Tuần 3 năm 2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 17 đến ngày 24/01/2017 (Tuần 3 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèmDBDM_170118.pdf

18/01/2017 3:20 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn119No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 03 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 03 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 03 năm 2017)

Xem tập tin đính kèmDBTV_170118.pdf

18/01/2017 2:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 01 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 01 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_tuan_160113.pdf

13/01/2017 8:45 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/01/2017 (Tuần 02/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 10 đến ngày 17/01/2017 (Tuần 02/2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_160111.pdf

11/01/2017 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn169No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 14-18/01/2017)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 14-18/01/2017)

​Xem tập tin đính kèm CBTC_160110.pdf

10/01/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn69No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170110.pdf

10/01/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn62No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/01/2017 (Tuần 01/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 03 đến ngày 10/01/2017 (Tuần 01/2017)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_170104.pdf

04/01/2017 4:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn120No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_170103.pdf

03/01/2017 10:05 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn86No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28/12/2016 đến ngày 03/01/2017 (Tuần 52/2016)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28/12/2016 đến ngày 03/01/2017 (Tuần 52/2016)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_161228.pdf

28/12/2016 3:30 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn258No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2016)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2016)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_161226.pdf

26/12/2016 4:55 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn84No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2016)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2016)

​Xem tập tin đính kèm DBTV_161222.pdf

22/12/2016 10:55 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn79No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 12 năm 2016 (Tuần 51/2016)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 12 năm 2016 (Tuần 51/2016)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_161222.pdf

22/12/2016 10:50 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn125No
Công văn số 751/CTK-TH Về việc công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Cục Thống kêCông văn số 751/CTK-TH Về việc công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 của Cục Thống kê

​Xem tập tin đính kèm

751-CTK-TH.pdf

21/12/2016 2:00 CHĐã ban hànhThông báo1213No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 12 năm 2016 (Tuần 50/2016)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 12 năm 2016 (Tuần 50/2016)

​Xem tập tin đính kèm DBDM_161214.pdf

14/12/2016 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn234No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 12-18/12/2016)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường 12-18/12/2016)

​Xem tập tin đính kèm CBTC_161212.pdf

12/12/2016 7:20 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn167No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer