Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo UBND tỉnh
Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre thông báo: Công ty Cổ phần Thiết bị Giáo dục 1 đã trúng thầu gói thầu “Cung cấp trang thiết bị văn phòng Ban quản lý dự án VLAP tỉnh Bến Tre”.
 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/4 đến ngày 02/5/2017 (Tuần 17/2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:

KTTV_Doman_25417.pdf

KTTV_Doman_25417.zip


25/04/2017 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn173No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 17/2017)

Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 17_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan 17_2017.zip

25/04/2017 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn110No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 4 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 4 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 4 năm 2017

Xem tập tin đính kèm bên dưới​​:

KTTV_Tuan_21417.pdf

KTTV_Tuan_21417.zip

21/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn230No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 18 đến 25/4/2017 (Tuần 16/2017)
18/04/2017 5:25 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn397No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 16 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm bên dưới​​:

KTTV_tuan_17417.pdf

KTTV_tuan_17417.zip

18/04/2017 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn241No
Nhận định sơ bộ xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến TreNhận định sơ bộ xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre
Nhận định sơ bộ xu thế thời tiết, thủy văn mùa mưa, bão, lũ năm 2017 tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm bên dưới:  06-KTTVBT.pdf

Tải về: 06-KTTVBT.zip

17/04/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn232No
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dânSở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân
Sở Lao động Thương binh và Xã hội: báo cáo kết quả thực hiện công văn số 475/UBND-KGVX ngày 13/02/2017 của Ủy ban nhân dân
17/04/2017 10:35 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích268No
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủỦy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
17/04/2017 10:30 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích268No
Thanh tra tỉnh: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủThanh tra tỉnh: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

​Xem tập tin

94-TT-VP.pdf


Tải về

94-TT-VP.zip

12/04/2017 9:00 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích274No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 11 đến 18/4/2017 (Tuần 15/2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_DoMan_Tuan15_2017.pdf

Tải về: KTTV_DoMan_Tuan15_2017.zip

12/04/2017 8:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn398No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 4 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 4 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 11 tháng 4 năm 2017
11/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn239No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 15 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 15 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 15 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm:

DubaoThuyVan7NgayTuan152017.pdf


Tải tập tin

DubaoThuyVan7NgayTuan152017.zip

10/04/2017 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn232No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 04 đến 11/4/2017 (Tuần 14/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 04 đến 11/4/2017 (Tuần 14/2017)
04/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn428No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 4 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 4 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 01 tháng 4 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 14_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan 14_2017.zip

04/04/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn247No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 14 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 14 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 14 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèmKTTV_07 NGAY_Tuan 14_2017.pdf

Tải về: KTTV_07 NGAY_Tuan 14_2017.zip

04/04/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn244No
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 4 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 4 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tháng ra ngày 01 tháng 4 năm 2017

Xem tập tin đính kèm: KTTV_Thang 4_2017.pdf

Tải về: KTTV_Thang 4_2017.zip

04/04/2017 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn242No
Bản tin dự báo độ mặn (Từ ngày 28/3 đến 04/4/2017) Tuần 13/2017 Bản tin dự báo độ mặn (Từ ngày 28/3 đến 04/4/2017) Tuần 13/2017
Bản tin dự báo độ mặn (Từ ngày 28/3 đến 04/4/2017) Tuần 13/2017

Xem tập tin đính kèm:  KTTV_DoMan_Tuan 13_2017.pdf 

Tải về: KTTV_DoMan_Tuan 13_2017.zip

28/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn498No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 13/2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 13/2017)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 13/2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 13_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan 13_2017.zip

27/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn309No
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bến Tre: Danh mục TTHC tiếp nhận,trả kết quả giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công íchNgân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bến Tre: Danh mục TTHC tiếp nhận,trả kết quả giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem tập tin

278-BTR-TH.pdf

Tải về

278-BTR-TH.zip

24/03/2017 8:00 SAĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích362No
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 03 năm 2017Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 03 năm 2017
Thông báo khí tượng thủy văn tuần ra ngày 21 tháng 03 năm 2017

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan ngay 21_03_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan ngay 21_03_2017.zip

21/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn353No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/3/2017 (Tuần 12/2017)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/3/2017 (Tuần 12/2017)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/3/2017 (Tuần 12/2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_DoMan_Tuan 12_2017.pdf

Tải về: KTTV_DoMan_Tuan 12_2017.zip

21/03/2017 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn516No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 12 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 12 năm 2017)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 12 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 12_2017.pdf

Tải về: KTTV_Tuan 12_2017.zip

20/03/2017 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn334No
Sở Tư pháp: Cung cấp danh sách thủ tục hành chính giải quyết và không giải quyết qua dịch vụ bưu chính công íchSở Tư pháp: Cung cấp danh sách thủ tục hành chính giải quyết và không giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

268-STP-VP.pdf

Tải về

268-STP-VP.zip

20/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích404No
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 14 đến 21/3/2017) Tuần 11/2017Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 14 đến 21/3/2017) Tuần 11/2017
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 14 đến 21/3/2017) Tuần 11/2017

​Xem tập tin đính kèm KTTV_DoMan_Tuan 11_2017.pdf

Tải về KTTV_DoMan_Tuan 11_2017.zip

15/03/2017 8:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn563No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 11 năm 2017)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày ( Tuần 11 năm 2017)

​Xem tập tin đính kèm

KTTV_Tuan11_2017.pdf

Tải về

KTTV_Tuan11_2017.zip


14/03/2017 9:50 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn365No
Bảo hiểm xã hội: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công íchBảo hiểm xã hội: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

191-BC-BHXH.pdf

Tải về

191-BC-BHXH.zip

13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích398No
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Thống kê danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công íchSở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Thống kê danh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

331-SVHTTDL-VP.pdf

Tải về

331-SVHTTDL-VP.zip

13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích424No
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành: Lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công íchỦy ban nhân dân huyện Châu Thành: Lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

​Xem nội dung

625-UBND-VHXH.pdf

Tải về

625-UBND-VHXH.zip

13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích395No
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủỦy ban nhân dân huyện Chợ Lách: Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

​Xem nội dung

64-BC-VP.pdf

Tải về

64-BC-VP.zip


13/03/2017 3:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích393No
Sở Tài nguyên và Môi trường: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017Sở Tài nguyên và Môi trường: Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết  qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2017

Xem nội dung

517-BC-STNMT.pdf
Tải về
517-BC-STNMT.zip

13/03/2017 2:00 CHĐã ban hànhDanh mục TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích398No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer