Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2018 của trường Đại học Công nghệ thông tin (ĐHQG-HCM). 
 
Thông báo tuyển sinh Cao học năm 2018 (đợt 2) của Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. 
 
Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Quản lý công do trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM và phân hiệu ĐHQG TP.HCM tại Bến Tre phối hợp đào tạo. 
 
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Bến Tre năm 2018 - Đợt 02 
 
Thông báo về việc xét tuyển đào tạo theo địa chỉ sử dụng ngành Y năm 2017 
 
Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm học 2017 - 2018 của Trường Trung cấp nghề Bến Tre 
 
Thông báo tuyển chọn thí sinh dự xét tuyển đào tạo trình độ đại học năm học 2016 - 2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre (bổ sung đợt 1) 
 
Thông báo tuyển chọn thí sinh dự thi tuyển đào tạo trình độ thạc sỹ năm học 2016 - 2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre 
 
Thông báo tuyển chọn thí sinh dự xét tuyển đào tạo trình độ đại học năm học 2016 - 2017 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)NewBản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 15 đến ngày 22/01/2019 (Tuần 03/2019)

​Xem tập tin

DBDM16012019.pdf

Tải tập tin

DBDM16012019.zip

16/01/2019 8:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn33No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 3/2019)
15/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn20No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/01/2019)

​Xem tập tin

KTTV11012019.pdf

Tải tập tin

KTTV11012019.zip

11/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngày 15/01/2019 (Tuần 02/2019)

​Xem tập tin

DBDM09012018.pdf

Tải tập tin

DBDM09012018.zip

09/01/2019 10:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn127No
Bổ sung danh sách giám định viên tư phápBổ sung danh sách giám định viên tư pháp
Bổ sung danh sách giám định viên tư pháp
09/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo146No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 08 đến ngay 15/01/2019 (Tuần 02/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Tu ngay 08 den 15_01_2019.pdf

08/01/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn52No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 02 năm 2019)

Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 02_2019.pdf

07/01/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn32No
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)
Bản tin cảnh báo xâm nhập mặn (khu vực tỉnh Bến Tre)

​Xem tập tin

DBDM04012019.pdf

Tải tập tin

DBDM04012019.zip

04/01/2019 4:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn115No
Nhận định tình hình khí tượng tháng 01 năm 2019Nhận định tình hình khí tượng tháng 01 năm 2019
Nhận định tình hình khí tượng tháng 01 năm 2019

​Xem tập tin

KTTV02012019.pdf

Tải tập tin

KTTV02012019.zip

02/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn41No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/01/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/01/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/01/2019)

​Xem tập tin

KTTV020120192.pdf

Tải tập tin

KTTV020120192.zip

02/01/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/01/2019 (Tuần 01/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/01/2019 (Tuần 01/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 01 đến ngày 08/01/2019 (Tuần 01/2019)

​Xem tập tin

DBDM02012019.pdf

Tải tập tin

DBDM02012019.zip

02/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn90No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 01 năm 2019)
02/01/2019 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/12/2018 đến ngay 01/01/2019 (Tuần 52/2018)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/12/2018 đến ngay 01/01/2019 (Tuần 52/2018)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 25/12/2018 đến ngay 01/01/2019 (Tuần 52/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu ngay 25-12-2018 den 01-01-2019_Tuan 52.pdf

25/12/2018 10:30 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 52 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Du bao 07 ngay_Tuan 52_2018.pdf

25/12/2018 7:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn33No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/12/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/12/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 21 đến 31/12/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tu 21 den 31_12_2018.pdf

21/12/2018 4:20 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Bến Tre thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2019 Bến Tre thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2019
Bến Tre thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và treo cờ Tổ quốc năm 2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 347_TB_UBND.pdf

20/12/2018 5:30 CHĐã ban hànhThông báo533No
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 21 đến 27/12/2018) Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 21 đến 27/12/2018)
Tin cảnh báo triều cường (đợt triều cường từ ngày 21 đến 27/12/2018)
18/12/2018 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 18 đến 25/12/2018) (Tuần 51/2018)Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 18 đến 25/12/2018) (Tuần 51/2018)
Bản tin dự báo độ mặn (từ ngày 18 đến 25/12/2018) (Tuần 51/2018)

​Xem tập tin

KTTV181220181600.pdf

Tải tập tin

KTTV181220181600.zip

18/12/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn78No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 51 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 51_nam 2018.pdf

18/12/2018 8:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn37No
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin

KTTV17122018(1).pdf

Tải tập tin

KTTV17122018(1).zip

17/12/2018 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Về việc tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạoVề việc tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc tham gia phần thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: TB_345_UBND_Thi tuyen chuc danh PGD So GD-DT.pdf

17/12/2018 7:00 SAĐã ban hànhThông báo428No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến ngày 20/12/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến ngày 20/12/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ ngày 11 đến ngày 20/12/2018)

​Xem tập tin

KTTV11122018.pdf

Tải tập tin

KTTV11122018.zip

11/12/2018 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 50 năm 2018)
10/12/2018 4:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn38No
 Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018) Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong tu 05 den 09_12_2018_lan 2.pdf

07/12/2018 4:30 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn56No
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)
Bản tin triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: BTTC_Dot trieu cuong tu ngay 05 den 09_12.pdf

06/12/2018 1:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn44No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2018)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2018)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 49 năm 2018)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Tuan 49_2018.pdf

04/12/2018 1:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn53No
Thông báo Kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạoThông báo Kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Thông bào số 331/TB-HĐTT ngày 30/11/2018 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thông báo Kết quả chấm thi viết kỳ thi tuyển chức danh Phó Giáo đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem tập tin đính kèm: ​ TB_331_UBND_20181130.pdf

03/12/2018 3:00 CHĐã ban hànhThông báo525No
Nhận định tình hình khí tượng tháng 12 năm 2018Nhận định tình hình khí tượng tháng 12 năm 2018
Nhận định tình hình khí tượng tháng 12 năm 2018

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tinh hinh Thang 12_2018.pdf

03/12/2018 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn58No
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)
Tin cảnh báo triều cường (Đợt triều cường từ ngày 05 đến ngày 09/12/2018)

​Xem tập tin đính kèm: CBTC_Dot trieu cuong tu 05 den 09_12_2018.pdf

03/12/2018 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn43No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/12/2018)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/12/2018)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/12/2018)

​Xem tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tu 01 den 10_12_2018.pdf

03/12/2018 2:40 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn36No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer