Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết
Truyền thông báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Bộ Công Thương 
 
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 31/5/2019 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/5/2019 (Tuần 21/2019) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2019) 
 
Thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/5/2019 (Tuần 20/2019) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2019) 
 
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/5/2019) 
 
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/05/2019 (Tuần 19/2019) 
 
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 19/2019) 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Phân loại
  
  
  
  
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 28/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 28/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 28/2019)
15/07/2019 5:15 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn16No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (từ 11 đến 20/7/2019)

​Xem tâp tin

KTTV11072019.pdf

Tải tập tin

KTTV11072019.zip

11/07/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn32No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 28 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 28 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 28 năm 2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 28_Nam 2019.pdf

08/07/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn25No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/7/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/7/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/7/2019)

​Xem tâp tin

KTTV02072019.pdf

Tải tập tin

KTTV02072019.zip

02/07/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn60No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 7 năm 2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 7 năm 2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 7 năm 2019

​Xem tập tin

NDKTTV02072019.pdf

Tải tập tin

NDKTTV02072019.zip

02/07/2019 3:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn46No
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 27/2019)Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 27/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 7 ngày (Tuần 27/2019)
02/07/2019 9:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn45No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 26/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin du bao 07 ngay_Tuan 26_2019.pdf

24/06/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn63No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 25 năm 2019)

​Xem tập tin

KTTV7Ngay17062019.pdf

Tải tập tin

KTTV7Ngay17062019.zip

17/06/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn59No
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến TreBản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre
Bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa tỉnh Bến Tre

​Xem tập tin đính kèm:

KTTV17062019.pdf

17/06/2019 2:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn90No
Bản tin dự báo độ mặn (Bản tin mặn cuối cùng, mùa mặn 2018 – 2019)Bản tin dự báo độ mặn (Bản tin mặn cuối cùng, mùa mặn 2018 – 2019)
Bản tin dự báo độ mặn (Bản tin mặn cuối cùng, mùa mặn 2018 – 2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin cuoi cung_Mua man 2018-2019.pdf

11/06/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn134No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/6/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/6/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/6/2019)

​Xem tập tin

KTTV11062019.pdf

Tải tập tin

KTTV11062019.zip

11/06/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn72No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 24 năm 2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin du bao 07 ngay_Tuan 24_2019.pdf

10/06/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn60No
Thông báo hạn chế giao thông phục vụ đi bộ hưởng ứng sự kiện kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - không lái xe"Thông báo hạn chế giao thông phục vụ đi bộ hưởng ứng sự kiện kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - không lái xe"
Thông báo hạn chế giao thông phục vụ đi bộ hưởng ứng sự kiện kêu gọi hành động "Đã uống rượu bia - không lái xe"

​Xem tập tin

2810-UBND-KT.pdf

Tải tập tin

2810-UBND-KT.zip

10/06/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo782No
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biểnThông báo về việc bắn đạn thật trên biển
Thông báo về việc bắn đạn thật trên biển

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: 138_TB_VPUBND.pdf

05/06/2019 9:00 SAĐã ban hànhThông báo858No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 4 đến ngày 11/6/2019 (Tuần 23/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 4 đến ngày 11/6/2019 (Tuần 23/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 4 đến ngày 11/6/2019 (Tuần 23/2019)

​Xem tâp tin

KTTV04062019.pdf

Tải tập tin

KTTV04062019.zip

04/06/2019 4:30 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn135No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 23 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 23 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 23 năm 2019)
03/06/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn71No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 6 năm 2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 6 năm 2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn tháng 6 năm 2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh Thang 06_2019.pdf

03/06/2019 11:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn93No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/6/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/6/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 01 đến 10/6/2019)

​Xem tập tin

KTTV03062019.pdf

Tải tập tin

KTTV03062019.zip

03/06/2019 10:10 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn66No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28/5 đến ngày 04/6/2019 (Tuần 22/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28/5 đến ngày 04/6/2019 (Tuần 22/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 28/5 đến ngày 04/6/2019 (Tuần 22/2019)

​Xem tâp tin

DBDM27052019.pdf

Tải tập tin

DBDM27052019.zip

28/05/2019 6:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn108No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 22 năm 2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 22 năm 2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (Tuần 22 năm 2019)

​Xem tập tin

KTTV27052019.pdf

Tải tập tin

KTTV27052019.zip

27/05/2019 5:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn68No
Truyền thông báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Bộ Công ThươngTruyền thông báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Bộ Công Thương
Truyền thông báo cáo về phương án tăng giá điện theo Nghị quyết số 30/NQ-CP của Bộ Công Thương

​Xem tập tin

3489-BTC-DTDL.pdf

Tải tập tin

3489-BTC-DTDL.zip

23/05/2019 6:00 CHĐã ban hànhThông báo1138No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 31/5/2019Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 31/5/2019
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21 đến 31/5/2019

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Nhan dinh tu 21 den 31_05_2019.pdf

22/05/2019 10:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn75No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/5/2019 (Tuần 21/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/5/2019 (Tuần 21/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 21 đến 28/5/2019 (Tuần 21/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: DBDM_Ban tin tu 21 den 28_05_2019_Tuan 21_2019.pdf

21/05/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn95No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 21/2019)

Xem chi tiết tập tin đính kèm: ​KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 21 nam 2019.pdf

20/05/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn88No
Thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019Thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019
Thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019

​Xem tập tin

1273_SVHTTDL-QLDL.pdf

Tải tập tin

1273_SVHTTDL-QLDL.zip

20/05/2019 4:00 CHĐã ban hànhThông báo452No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/5/2019 (Tuần 20/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/5/2019 (Tuần 20/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 14 đến ngày 21/5/2019 (Tuần 20/2019)

​Xem tập tin

DBDM15052019p.pdf

Tải tập tin

DBDM15052019p.zip

15/05/2019 9:00 SAĐã ban hànhDự báo độ mặn127No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 20/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin 07 ngay_Tuan 20_Nam 2019.pdf

13/05/2019 2:45 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn73No
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/5/2019)Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/5/2019)
Nhận định tình hình khí tượng thủy văn (Từ 11 đến 20/5/2019)

​Xem tập tin

KTTV13052019.pdf

Tải tập tin

KTTV13052019.zip

13/05/2019 8:00 SAĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn87No
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/05/2019 (Tuần 19/2019)Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/05/2019 (Tuần 19/2019)
Bản tin dự báo độ mặn từ ngày 07 đến ngày 14/05/2019 (Tuần 19/2019)

​Xem tập tin

DBDM07052019.pdf

Tải tập tin

DBDM07052019.zip

07/05/2019 5:00 CHĐã ban hànhDự báo độ mặn132No
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 19/2019)Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 19/2019)
Bản tin dự báo thủy văn 07 ngày (tuần 19/2019)

​Xem chi tiết tập tin đính kèm: KTTV_Ban tin du bao 07 ngay_Tuan 19_2019.pdf

06/05/2019 6:00 CHĐã ban hànhKhí tượng - Thủy văn82No
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer