Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThuTucHanhChinh

​​​​

Thủ tục Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Cơ quan ban hànhUBND Tỉnh Bến Tre
Cơ quan trực tiếp thực hiện Sở Công Thương
Nhóm Lĩnh vựcCông Thương
Lĩnh vựcLưu thông hàng hóa trong nước
Cơ sở pháp lý

+ Luật Giá số 11/2012/QH13;

+ Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

+ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

+ Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi./.

Cách thức thực hiện+ Nộp trực tiếp. + Qua đường công văn, fax, thư điện tử.
Thời hạn giải quyết+ Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biếu mẫu theo quy định, nếu Sở Công Thương không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký. + Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của Sở Công Thương. Hết thời hạn nêu trên, nếu cơ quan tiếp nhận không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.
Đối tượng thực hiệnThương nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh sách.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơNộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Bến Tre tại số 71, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
Thành phần hồ sơ

+ Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).

+ Đối với trường hợp Biểu mẫu gửi qua đường thư điện tử: Bản scan Biểu mẫu đăng ký giá theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BCT (trong đó các nội dung về Công văn gửi Biểu mẫu đăng ký giá; Bảng đăng ký giá cụ thể và Thuyết minh cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá).

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ: tên, địa chỉ của thương nhân, họ tên và số điện thoại của người trực tiếp có trách nhiệm của đơn vị.

Số bộ hồ sơ02 (hai) bộ
Trình tự thực hiện

Bước 1: Thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương Bến Tre tại số 71, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Bến Tre. Trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

- Đối với Biểu mẫu gửi trực tiếp:

+ Trường hợp hồ sơ có đủ thành phần, số lượng theo quy định thì đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và trả ngay 01 bản Biểu mẫu cho thương nhân đến nộp trực tiếp;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần, số lượng theo quy định thì ghi rõ lý do trả lại, các nội dung cần bổ sung và trả lại ngay Biểu mẫu cho thương nhân đến nộp trực tiếp.

- Đối với Biểu mẫu gửi qua đường công văn, fax, thư điện tử:

+ Trường hợp hồ sơ có đủ thành phần, số lượng theo quy định thì đóng dấu công văn đến có ghi ngày, tháng, năm vào Biểu mẫu và gửi ngay theo đường bưu điện 01 bản cho thương nhân;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thành phần, số lượng theo quy định, tối đa không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thì thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử cho thương nhân để bổ sung thành phần, số lượng Biểu mẫu.

Bước 3. Phòng Quản lý Thương mại rà soát Biểu mẫu:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu hợp lệ  mà không yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu, thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký. Trường hợp thương nhân giải trình thì trong thời hạn tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản, fax, thư điện tử nêu rõ lý do và yêu cầu thương nhân chưa áp dụng mức giá đang đăng ký.

+ Trường hợp Biểu mẫu có nội dung chưa rõ hoặc cần phải giải trình thì thương nhân giải trình và gửi văn bản giải trình, tài liệu chứng minh đến Sở Công Thương tối đa không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương thông báo bằng văn bản yêu cầu thương nhân giải trình.

+ Thời hạn rà soát nội dung văn bản giải trình của thương nhân tối đa không quá 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản giải trình tính theo dấu công văn đến của Sở Công Thương. Hết thời hạn trên, nếu Sở Công Thương không có văn bản yêu cầu thương nhân giải trình lại thì thương nhân được điều chỉnh giá theo mức giá và thời gian điều chỉnh đã đề xuất.

Kết quả thực hiệnĐược mua, bán theo giá đã đăng ký.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Công Thương.
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Mức phí, tên phí không có
Văn bản quy định phí, lệ phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Phạm vi áp dụng
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

​Trong thời gian nhà nước thực hiện bình ổn giá bằng biện pháp đăng ký giá; khi thương nhân thay đổi giá sản phẩm.​

Tập tin đính kèm
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer