Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức và sự kiện

 
Tin tức và sự kiện - Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX - 2015
 
Tiếp nối truyền thống thi đua yêu nước và những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, là nền tảng để tỉnh ta tiếp tục bước sang giai đoạn thi đua yêu nước mới, giai đoạn 2015 - 2020, trước những thời cơ, thuận lợi cùng những khó khăn, thách thức mới, để cùng với cả nước phát huy những thành tựu to lớn của gần 30 năm đổi mới đất nước, tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực thi đua “Đồng Khởi mới” xây dựng Bến Tre văn minh, giàu đẹp. Thay mặt Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 với các nội dung chính như sau: 
 
“Thi đua là yêu nước; Yêu nước thì phải thi đua”. Hai câu huấn thị của Bác Hồ năm xưa đến nay vẫn nguyên giá trị và đã trở thành động lực cho các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh Bến Tre. Hai câu huấn thị đó đã được treo lên ở nơi trang trọng, được nghe đọc vang lên tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ IX diễn ra vào sáng ngày 18/9/2015 tại Hội trường lớn của Ủy ban nhân dân tỉnh.  
 
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre (gọi tắt Đại hội) lần thứ IX năm 2015 chính thức diễn ra vào ngày 18/9/2015. Có thể nói, Đại hội diễn ra trong những ngày này ngoài việc góp phần tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tổng kết kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, còn có ý nghĩa nhất là hướng đến chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) sắp diễn ra và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
 
Trong các phong trào thi đua của Bến Tre 5 năm qua, có thể nói việc thực hiện 03 khâu đột phá của tỉnh trên lĩnh vực công nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, bước đầu mang lại những kết quả đáng kể.  
 
Năm 2015 là năm chẵn, cả nước ta nói chung Bến Tre nói riêng đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trọng đại, cùng với những sự kiện nổi bật, trong đó có Đại hội thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trên các lãnh vực, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.  
 
Mặc dù quân số còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế nhưng những năm qua tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Bến Tre luôn đoàn kết, chủ động vượt khó, thực thi hiệu quả nhiệm vụ công tác, đấu tranh truy chặn nhiều vụ vi phạm, góp phần bảo vệ tốt môi trường cuộc sống, được công nhận là đơn vị Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014. 
 
Hưởng ứng phát động phong trào thi đua yêu nước theo nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Bến Tre giai đoạn 2010 - 2015. Đồng thời, đúc kết kinh nghiệm từ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre lần thứ VIII, 5 năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã đổi mới nhận thức, thay đổi phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng; bám sát thực tiển, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; dấy lên các phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia để tập trung các nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre phát động và được các cấp, các ngành hưởng ứng tích cực, thực hiện có hiệu quả trong 5 năm qua (2010 - 2015). Cùng với các phong trào thi đua đua yêu nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, phong trào thi đua trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nội chính của tỉnh nhà cũng được phát huy, mang lại nhiều hiệu quả đáng kể. 
 
Thế mạnh kinh tế ở Châu Bình là sản xuất nông nghiệp với các loại cây trồng như dừa 1.370 ha, cây lúa 258 ha, cây mía 223 ha và các mô hình trồng xen trong vườn dừa như ca cao 56 ha, cây ăn trái 200 ha, chăn nuôi chủ yếu như bò, heo, gà, vịt và nuôi các loại cá nước ngọt, tôm càng xanh trong vườn dừa. Là địa phương bị thiệt hại nặng nề do hậu quả chiến tranh, sau hòa bình lập lại đã có bước khôi phục phát triể khá nhanh. Bây giờ thì Châu Bình đã bứt phá vươn lên, thay đổi từng ngày, nhiều hộ dân đã thật sự đổi đời. 
 
Phong trào thi đua yêu nước Việt Nam do Bác Hồ kính yêu khởi xướng và kiến tạo. Sinh thời Bác từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong thời kỳ nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nước ta lần thứ 2, nước nhà còn nhiều vất vả khó khăn, gian khổ và ác liệt nhất, ngày 11/6/1948 Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Thời khắc "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác Hồ ra đời đã khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, tạo nên sức mạnh tinh thần và vật chất vô cùng to lớn, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác hết sức vẻ vang. Đến nay, "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam trong các phong trào hành động của cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng, trở thành nhiệm vụ và hoạt động có ý nghĩa thiết thực, được Đảng, Nhà nước ta chủ trương tổ chức phát động thực hiện theo nhiệm vụ kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Bến Tre nói riêng.  
 
 
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Vang mãi khúc khải hoàn ca thống nhất đất nướcNew
Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc sẽ mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Bởi đây là thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; đồng thời, đây là thắng lợi của lương tri thời đại, phẩm giá loài người trước cường quyền, bạo lực phi nghĩa.

Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc sẽ mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Bởi đây là thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người của nhân dân ta, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; đồng thời, đây là thắng lợi của lương tri thời đại, phẩm giá loài người trước cường quyền, bạo lực phi nghĩa.

Huyện Mỏ Cày Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và trao danh hiệu vinh dự của Nhà nước. (Ảnh TLVH)

Chế độ thực dân mới đã hoàn toàn bị sụp đổ, bởi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 đã đập tan toàn bộ lực lượng quân sự và bộ máy chế độ Sài gòn; miền Nam nước ta đã hoàn toàn giải phóng. Như vậy, trong suốt 55 ngày đêm chiến đấu dồn dập và thần tốc, anh dũng và táo bạo, quân và dân ta đã đập tan hoàn toàn bộ máy chiến tranh khổng lồ và hiện đại của quân ngụy được xếp vào loại mạnh nhất ở Đông Nam Á, đã xóa bỏ hoàn toàn bộ máy ngụy quyền từ trung ương tới cơ sở mà Mỹ đã dày công gây dựng và nuôi dưỡng trong hơn hai chục năm.

Lịch sử là một dòng chảy và đã sang trang, song giá trị của cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của nhân dân Việt Nam với Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn mãi mãi trường tồn. Càng tự hào về thành quả vĩ đại của cách mạng, cũng như mỗi lần nhớ lại chiến thắng lịch sử của ngày 30/4/1975, chúng ta càng thấm thía hơn và biết mấy tự hào về những tháng năm toàn dân tộc đoàn kết một lòng, dốc sức đánh giặc vì độc lập dân tộc, thống nhất non sông, để Bắc – Nam sum họp một nhà. Càng ghi nhớ và tự hào về thành quả vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chúng ta càng khắc ghi sâu sắc trong tâm khảm những hy sinh to lớn của bao thế hệ đồng chí, đồng bào, cán bộ, đảng viên, của các anh hùng liệt sỹ, của bao chàng trai, cô gái đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân, làm cho đất nước, quê hương ta hôm nay thêm rạng rỡ.

Nhớ lại, cách đây 42 năm (30/4/1975 – 30/4/2017), dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên đất nước ta, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng 30/4/1975 đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Đó là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và công bằng xã hội, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới. Đánh giá về kết quả và ý nghĩa thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng đã khẳng định: “Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Đảng bộ Mỏ Cày Nam. (Ảnh TLVH)

Thắng lợi của Việt Nam qua cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, một lần nữa làm sáng tỏ chân lý vĩ đại mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Trong thời đại ngày nay, khi các lực lượng cách mạng thế giới ở thế tiến công, một dân tộc nước không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng Mác-Lê-nin có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh thắng mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là tên đế quốc đầu sỏ".

Cùng với dòng chảy lịch sử đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Bến Tre là một trong những chiến trường mà Mỹ - ngụy tiến hành thí điểm các hình thức chiến thuật, chiến lược quân sự rất thâm độc. Chúng đưa ra chiêu bài “tố cộng, diệt cộng”, ban hành Luật 10/59 “Đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật”, nhằm cắt đứt mối quan hệ giữa nhân dân với người kháng chiến, đàn áp, khủng bố phong trào yêu nước, phong trào cách mạng, biến cả miền Nam thành nơi tràn ngập nhà tù, trại giam, trại tập trung. Cách mạng miền Nam bị dìm trong biển máu. Từ những năm 1954 đến năm 1959, phong trào cách mạng ở Bến Tre sa sút, nhiều tổ chức đảng tan rã, nhiều cán bộ cách mạng bị địch bắt tù đày. Toàn tỉnh, từ 200 chi bộ với hơn 2.000 đảng viên, chỉ còn lại vỏn vẹn 18 chi bộ với 162 đảng viên nhưng vẫn kiên trì bám đất, bám dân để hoạt động, tuyên truyền củng cố niềm tin, gầy dựng lực lượng, chờ thời cơ vùng lên quật ngã kẻ thù.

Khi Nghị quyết 15 của Trung ương ra đời, dưới ánh sáng của nghị quyết, cũng như xác định rõ phương thức cách mạng miền Nam lúc bấy giờ, với khí thế cách mạng dâng cao và lòng căm thù giặc luôn nung nấu sục sôi, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre triển khai, vận dụng sáng tạo Nghị quyết 15 vào điều kiện cụ thể của tỉnh nhà và đã làm nên cuộc Đồng khởi ngày 17/1/1960, khiến kẻ thù kinh hoàng khiếp sợ, nhanh chóng trở thành phong trào rộng lớn, góp phần xoay chuyển tình thế cách mạng miền Nam, đưa cách mạng miền Nam từ thế phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, tiến công liên tục giành thắng lợi.

Trưng bày triển lãm sách tại Bến Tre trong khung hoạt động chào mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh TTr)

Sau phong trào Đồng Khởi, lực lượng chính trị và vũ trang Bến Tre không ngừng lớn mạnh, đã liên tục tấn công địch và mở rộng vùng giải phóng, phá tan “Ấp chiến lược” của Mỹ - Diệm. Những trận đánh lớn, nhỏ của quân và dân ta cứ nối tiếp nhau trên khắp chiến trường toàn tỉnh, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Nổi bật có thể kể là đã đánh bại 02 chiến thuật “Trực thăng vận” ở Thạnh Phú và “Hạm đội nhỏ trên sông”.... Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, cùng với toàn miền Nam, quân và dân tỉnh nhà đồng loạt nổ súng tấn công vào các trung tâm đầu não của địch ở thị xã và các huyện. Với những chiến công vẻ vang đó, Bến Tre được Trung ương tặng thưởng 8 chữ vàng: “Anh dũng Đồng khởi - thắng Mỹ, diệt ngụy”.

Sau 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước độc lập thống nhất, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy chúng ta vừa trải qua một cuộc kháng chiến thắng lợi vang dội nhưng phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thách thức do hậu quả chiến tranh để lại: kinh tế kiệt quệ; đời sống nhân dân rất khó khăn; cơ sở hạ tầng vô cùng thấp kém. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre tiếp tục phát huy tinh thần Đồng Khởi và chiến thắng 30/4, ra sức khắc phục khó khăn, nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, từng bước đưa tỉnh nhà phát triển theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo mục tiêu của Đảng.

Ngày 30/4/1975 là ngày đất nước thống nhất, mơ ước mấy chục năm, ý nguyện của hàng chục triệu người dân Việt Nam khi ấy đã thành hiện thực. Giờ đây, người dân Việt có thể thư thái ngắm nhìn, chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của Tổ quốc, của giang sơn gấm vóc. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước thống nhất tròn 42 năm, sự chung tay của cả dân tộc nói chung, Bến Tre nói riêng đã đoàn kết hàn gắn đau thương, cùng nhau đi tiếp chặng đường mới, cùng chung về một hướng, hàng triệu người con đất Việt khắc ghi trong lòng và cùng hân hoan hát mãi khúc khải hoàn ca thống nhất đất nước. Và không thể nào khác hơn là chỉ có thống nhất ý chí, thống nhất hành động, lòng người cùng chung một khát vọng thì "tương lai sẽ ngập tràn một niềm vui bao la".

Hoạt động lao động truyền thống của học sinh các trường trung học tại TP. Bến Tre hàng năm tại Nghĩa trang Liệt sỹ nhân các ngày lễ lớn của đất nước (Ảnh H.C)

Nhìn lại 42 năm qua, nhất là sau 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Bến Tre có sự phát triển khá nhanh và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Thành công nổi bật của Bến Tre là đã phát huy thế mạnh, khai thác lợi thế tiềm năng của một tỉnh thuần nông gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nhằm nâng cao giá trị sản xuất, hình thành ngày càng rõ hơn sự phát triển bền vững trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, tỉnh ta đã tranh thủ được nhiều nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, đến nay hệ thống cầu trên tỉnh lộ, quốc lộ cơ bản được xây dựng kiên cố; cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, cầu Cổ Chiên nối thông tuyến giao thông liên tỉnh; cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, cầu, đường liên xã, ấp được nhựa hoá, bê-tông hoá, tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông, vận chuyển hàng hóa; hệ thống trường học, bệnh viện, trạm xá được xây dựng khang trang, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh, dạy và học, góp phần tích cực cho việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Mam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và hướng đến kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), Đảng bộ, quân và dân Bến Tre phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, phát huy truyền thống quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng, vận dụng phương châm “Dân chủ - kỷ cương – đoàn kết – năng động – đổi mới” quyết tâm hành động vượt qua mọi khó khăn thử thách trong năm 2017, nhằm tạo ra sự chuyển biến đồng bộ trong triển khai, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở để tăng tốc trong những năm tiếp theo.

Dịp này, mỗi người chúng ta hãy cùng kính cẩn nghiêng mình, thấp nén hương lòng ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh đã không tiếc máu xương trong thời hoa lửa, để cho chúng ta được hưởng hòa bình, độc lập như ngày hôm nay. Hãy cùng nhau biến lòng biết ơn thành hành động cách mạng, nguyện với lòng mình cùng đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, chung lòng, ra sức thi đua thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; tiến công, phối hợp đồng bộ, hiệu quả, quyết tâm cùng tỉnh nhà thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, thân thiện, xứng danh quê hương Bến Tre Đồng Khởi anh hùng và nhất là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 -2020.

(Nguồn BTG Tỉnh ủy)

27/04/2017 8:42 SAĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_27_9_8_57_386.JPG84Văn Tuyên
Bếp ăn từ thiện ở Bệnh viện Nguyễn Đình ChiểuNew
Qua sự vận động của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, từ ngày 14/4/2017 đến nay, cứ vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần có 2 nhóm từ thiện trong tỉnh đến phát phần ăn (cơm chay) miễn phí sáng và chiều cho bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân (riêng bệnh nhân phần ăn phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ).

Qua sự vận động của Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, từ ngày 14/4/2017 đến nay, cứ vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần có 2 nhóm từ thiện trong tỉnh đến phát phần ăn (cơm chay) miễn phí sáng và chiều cho bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân (riêng bệnh nhân phần ăn phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ).

Đông đảo người đi nuôi bệnh nhận phần ăn miễn phí của Nhóm từ thiện Chùa Kỳ Viên (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) phục vụ vào 22 và 23-4-2017. (Ảnh: Hoàng Vũ)

Hai nhóm từ thiện đó là: Nhóm từ thiện Bồ Đề (Phường 7, thành phố Bến Tre) phục vụ vào thứ sáu; Nhóm từ thiện Chùa Kỳ Viên (xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc) phục vụ vào thứ bảy và chủ nhật. Cả 2 nhóm thực hiện được 2 lần khoảng 5.400 phần ăn với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng; 2 nhóm tiếp tục phát cơm chay miễn phí trong những tháng, năm tiếp theo tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Bác sĩ Phan Mộng Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cho biết: Đây là nghĩa cử cao đẹp của 2 nhóm từ thiện đã nêu với khoảng 45 thành viên. Tất cả nguyên liệu nấu các món ăn chay được chọn lựa, được kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm. Để thuận lợi trong việc phát cơm chay miễn phí, trong thời gian tới Bệnh viện tạo điều kiện cho 2 nhóm nấu ăn này tại bệnh viện. Nhiều năm nay, Bệnh viện có bếp ăn từ thiện của chị Hương ở huyện Châu Thành. Sắp tới đây, Bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà hảo tâm đến làm công tác từ thiện tại bệnh viện. Phấn đấu mỗi ngày đều có phần ăn miễn phí sáng và chiều cho bệnh nhân và thân nhân chăm sóc bệnh nhân.

27/04/2017 8:32 SAĐã ban hànhTinThông tin nhân đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_27_8_36_32_730.jpg69Hoàng Vũ
Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nướcNew
Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Theo đó, mục tiêu tổng thể của Đề án nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền. Đồng thời, giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới cắt giảm số lượng, đơn giản hóa nội dung và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Ngày 24/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 559/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. Theo đó, mục tiêu tổng thể của Đề án nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, bảo đảm cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền. Đồng thời, giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới cắt giảm số lượng, đơn giản hóa nội dung và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Nhiệm vụ cụ thể thực hiện Đề án là hệ thống hóa toàn bộ các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện, gồm: các báo cáo định kỳ thuộc các lĩnh vực quản lý của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước được thể hiện bằng văn bản (không bao gồm báo cáo thống kê, báo cáo đột xuất, báo cáo nói) thực hiện giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và báo cáo của các tổ chức, cá nhân gửi cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở Danh mục báo cáo, chế độ báo cáo đã được hệ thống hóa, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng, phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo các tiêu chí: sự cần thiết; tính pháp lý của báo cáo được thực hiện; tần suất báo cáo, kỳ báo cáo, thời điểm lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo; trách nhiệm báo cáo, mức độ và sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện báo cáo; hình thức, nội dung báo cáo (rà soát, đánh giá cụ thể về tính rõ ràng, minh bạch, phù hợp của hình thức, nội dung báo cáo); mẫu, biểu báo cáo (rà soát, đánh giá, kiến nghị cụ thể về mẫu đề cương báo cáo, biểu mẫu báo cáo); khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình báo cáo.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phê duyệt Phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo, trong đó, xác định cụ thể các báo cáo loại bỏ, hoặc đề nghị loại bỏ, lý do loại bỏ, đề nghị loại bỏ; các báo cáo tiếp tục duy trì thực hiện, hoặc đề nghị duy trì thực hiện, các báo cáo bổ sung thực hiện, hoặc đề nghị bổ sung thực hiện, lý do duy trì, đề nghị duy trì, bổ sung.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai thực hiện Đề án; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc triển khai thực hiện Đề án; bảo đảm kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; duy trì kết nối giữa Phân hệ phần mềm báo cáo của cơ quan, đơn vị với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các nội dung cụ thể của các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong việc triển khai thực hiện Đề án.

27/04/2017 8:21 SAĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg74Phan Nghị
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng tiếp lãnh đạo Tập đoàn SembcorpNew
Chiều 26/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp và Công ty TNHH The Green Solution đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư lĩnh vực năng lương mặt trời và hệ thống nước sinh hoạt tại Bến Tre.

​Chiều 26/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp và Công ty TNHH The Green Solution đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư lĩnh vực năng lương mặt trời và hệ thống nước sinh hoạt tại Bến Tre.

12999_2642017_18950.jpg

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại buổi làm việc, ông Sunil Gupta - Giám đốc Tập đoàn Sembcorp cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn. Theo ông Sunil Gupta, Tập đoàn Sembcorp chuyên về lĩnh vực hệ thống nước, hàng hải, công nghệ, nhiệt điện và năng lượng mặt trời. Hiện tại, Tập đoàn Sembcorp mong muốn hợp tác đầu tư tại Bến Tre lĩnh vực năng lượng mặt trời và hệ thống nước sinh hoạt.

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát một số vùng tỉnh dự kiến quy hoạch năng lượng mặt trời và hệ thống nhà máy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến báo cáo năng lực cũng như tìm hiểu tiềm năng hợp tác với tỉnh Bến Tre.

12999_2642017_18951.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng (trái) phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Tập đoàn Sembcorp nên tìm hiểu, tập hợp những thông tin về điều kiện tự nhiên và khí hậu của vùng đất này để tìm công nghệ phù hợp mang lại hiệu quả cao nhất.

Ông Sunil Gupta mong muốn sẽ trở thành đối tác tiềm năng của tỉnh, và cho biết công ty sẽ sớm cử đoàn chuyên gia kỹ thuật khảo sát và phân tích để thực hiện dự án có hiệu quả.

27/04/2017 8:20 SAĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12999_2642017_18951.jpg73Huy Hoàng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất phương án xả nước mới và chấm dứt nuôi sò sau Cống đập Ba Lai
Chiều ngày 26/4/2017, ông Nguyễn Văn Buội – Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng ông Nguyễn Tấn Sang – Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc họp làm việc với đơn vị vận hành Cống đập Ba Lai, đại diện lãnh đạo hai huyện Ba Tri và Bình Đại về tình hình vận hành Cống đập Ba Lai, thảo luận phương án vận hành trong thời gian tới để đề xuất ý kiến lên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chiều ngày 26/4/2017, ông Nguyễn Văn Buội – Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng ông Nguyễn Tấn Sang – Trưởng phòng Kinh tế Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có cuộc họp làm việc với đơn vị vận hành Cống đập Ba Lai, đại diện lãnh đạo hai huyện Ba Tri và Bình Đại về tình hình vận hành Cống đập Ba Lai, thảo luận phương án vận hành trong thời gian tới để đề xuất ý kiến lên Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trương Hùng)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre chưa xây dựng hoàn chỉnh nên việc lập lịch vận hành Cống đập Ba Lai luôn gặp khó khăn do phải đảm bảo mục tiêu nhiệm vụ của Dự án là trữ nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt phía thượng nguồn Cống đập, đồng thời phải cân nhắc kết hợp phục vụ nuôi thủy sản phía hạ lưu Cống đập.

 

Ông Nguyễn Văn Buội – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến tại cuộc họp. (Ảnh: Trương Hùng)

Do thời gian xả nước của Cống đập còn hạn chế, nên tốc độ bồi lắng sông Ba Lai đang diễn ra rất nhanh. Tình trạng bồi lắng này đang gây ra một số khó khăn cho người dân khi vận chuyển hàng hóa nông sản bằng tàu, ghe.

Không những thế, ảnh hưởng của bồi lắng còn làm giảm lưu lượng tiêu thoát nước của Cống đập Ba Lai, đồng thời làm giảm dung tích chứa nước ngọt của hồ nước ngọt Ba Lai trong tương lai (sau khi hoàn thành hai cống âu thuyền Bến Tre và An Hóa), dẫn đến không thể đạt mục tiêu trữ nước ngọt vào mùa khô của Dự án Bắc Bến Tre.

 

Cống đập Ba Lai. (Ảnh: Trương Hùng)

Chính vì vậy, qua phân tích hiện trạng nuôi sò huyết sau Cống đập, ông Nguyễn Văn Buội đã đưa ra ý kiến sẽ trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất phương án vận hành Cống đập Ba Lai từ năm 2018 là: Mùa khô mỗi tháng xả cống 2 đợt, mỗi đợt 1 ngày; đầu mùa mưa (khoảng tháng 6, tháng 7 dương lịch) mỗi tháng xả cống 2 đợt, mỗi đợt 2 ngày; từ tháng 8 đến tháng 10 dương lịch xả cống liên tục; sau tháng 10 đến hết mùa mưa, mỗi tháng xả cống 2 đợt mỗi đợt 2 ngày. Do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nên trong quá trình thực hiện, tùy điều kiện thời tiết thực tế mà lịch xả cống có thể được điều chỉnh cho phù hợp.

Cũng do việc phải gia tăng thời gian xả nước ở Cống đập Ba Lai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho thu hồi tất cả diện tích đang cho thuê nuôi sò huyết trước khi bắt đầu triển khai lịch xả cống mới sau tháng 4/2018, nhằm đảm bảo không gây thiệt hại cho người nuôi sò. Những diện tích bãi bồi thu hồi sẽ được chuyển sang trồng rừng.

26/04/2017 5:17 CHĐã ban hànhBài viếtKinh tế
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_26_17_26_47_886.jpg124Trương Hùng
Triển khai chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát động đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017
Ngày 25/4/2017, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát động đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017. Ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến dự.

Ngày 25/4/2017, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị triển khai Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát động đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017. Ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến dự.

Tại hội nghị, ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã triển khai Chương trình số 10 ngày 28/4/2016 của Tỉnh uỷ về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp. Ông Đoàn Văn Đảnh lưu ý trong thực hiện Thạnh Phú cần phát huy thế mạnh mà mình có và tuỳ vào điều kiện của từng hộ gia đình, hướng đến mục tiêu phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả thành những doanh nghiệp và khởi nghiệp để thoát nghèo.

Ông Đoàn Văn Đảnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh triển khai chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp. (Ảnh: Văn Minh)

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017. Qua đó, kêu gọi cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng, đăng ký thực hiện, phát triển mô hình kinh tế có hiệu quả, vươn lên làm giàu. Tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tổ hợp tác, hợp tác xã; thực hiện tốt Nghị quyết số 03 của Tỉnh uỷ về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025. Chú trọng gắn kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, đảm bảo ổn định sản xuất, nông sản được tiêu thụ với giá cả ổn định; ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, hạn chế dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Văn Minh)

Hội Nông dân các cấp nỗ lực vận động 65% hộ nông nghiệp đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có 30% hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Đối với huyện Thạnh Phú, trong những năm qua các cấp hội luôn quan tâm phát động và triển khai phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; đồng thời tích cực vận động hội viên nông dân hưởng ứng, đăng ký tham gia. Năm 2016, toàn huyện có gần 16.000 hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, có 2 hộ đạt cấp Trung ương, trên 100 hộ đạt cấp tỉnh, gần 400 hộ cấp huyện và hơn 2.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã.

26/04/2017 3:30 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_26_15_30_56_105.jpg179Văn Minh
Nghị quyết số 25-NQ/TW đã thể hiện sự tôn trọng tự do tôn giáo của Đảng ta
Đó là ý kiến nhận xét của ông Đỗ Văn Phớn – Vụ trưởng, Trưởng đại diện phía Nam Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo của tỉnh Bến Tre vào ngày 25/4/2017.

Đó là ý kiến nhận xét của ông Đỗ Văn Phớn – Vụ trưởng, Trưởng đại diện phía Nam Ban Dân vận Trung ương tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác tôn giáo của tỉnh Bến Tre vào ngày 25/4/2017.

Ông Đỗ Văn Phớn nhấn mạnh: Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có thể được xem là “tuyên ngôn của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo trong thời kỳ đổi mới”. Nghị quyết đã thể hiện rất rõ sự tôn trọng tự do tôn giáo của Đảng ta; xem tôn giáo như một nhu cầu tất yếu của nhân dân.

Ông Đỗ Văn Phớn – Vụ trưởng, Trưởng đại diện phía Nam Ban Dân vận Trung ương: Nghị quyết 25 đã thể hiện rất rõ sự tôn trọng tự do tôn giáo của Đảng ta, xem tôn giáo như một nhu cầu tất yếu của nhân dân. (Ảnh: Trương Hùng)

Ông Đỗ Văn Phớn đánh giá, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 25, đã có sự gần gũi, gắn bó hơn giữa các tôn giáo với Đảng, Nhà nước; hoạt động tôn giáo từng bước đi vào nề nếp, gắn bó với đất nước; quan hệ giữa đồng bào các tôn giáo, giữa đồng bào có đạo và không có đạo ngày càng gần gũi hơn.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre cho biết ngay sau khi tiếp nhận và quán triệt Nghị quyết số 25, Tỉnh uỷ Bến Tre đã ban hành Chương trình hành động số 21 vào tháng 5/2003 để triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh đánh giá, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 25, tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre có chuyển biến tích cực. Số lượng tôn giáo và tín đồ tôn giáo gia tăng mạnh, hoạt động ổn định, đồng báo tín đồ các tôn giáo yên tâm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. (Ảnh: Trương Hùng)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước – Phó Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh cho rằng, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 25, công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre có một số mặt được và chưa được, như: việc gắn liền công tác tôn giáo với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, nâng cao dân trí, từ đó vấn đề tôn giáo cũng được cải thiện đáng kể, góp phần ngăn chặn kịp thời các biểu hiện lợi dụng tôn giáo làm những việc trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự. Mặt khác, thời gian qua Nhà nước đã làm rất tốt việc hỗ trợ các tôn giáo trong các hoạt động đạo – đời, công tác từ thiện, xã hội, nhân đạo.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm, như nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở về tôn giáo chưa tốt, cần phải được giáo dục thật kỹ; việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong việc thờ cúng ông bà, tổ tiên cũng cần quan tâm duy trì cho tốt nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Ngọc Tam – Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Định hướng một số nhiệm vụ công tác tôn giáo trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trần Ngọc Tam – Trưởng ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre yêu cầu các cấp, các ngành tích cực, chủ động đề cao cảnh giác trong quá trình theo dõi, quản lý; kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, các cấp uỷ Đảng, các ngành cần thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quan điểm, nội dung Nghị quyết 25 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tôn giáo; củng cố việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành các cấp, có phân công, phân nhiệm cụ thể và thường xuyên tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc về công tác tôn giáo, tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xoá nghèo bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ gìn và phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh và nhớ ơn những người có công với Tổ quốc, dân tộc và nhân dân, tôn trọng tín ngưỡng truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo, tôn giáo và những người không tín ngưỡng, tôn giáo; đấu tranh chống tà đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo làm hại đến Tổ quốc, đến nhân dân...

Dịp này, có 6 tập thể và 9 các nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 25.

26/04/2017 3:16 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_26_15_20_17_902.JPG131Trương Hùng
TP. Bến Tre: 344 hộ nghèo, cận nghèo tham gia sinh kế giai đoạn 2016-2020
Cuối năm 2016, thành phố có 625 hộ nghèo, 379 hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Sau khi có kết quả tổng điều tra hộ nghèo, thành phố quyết tâm bằng nhiều giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững. Một trong những giải pháp giảm nghèo hiệu quả là thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Cuối năm 2016, thành phố có 625 hộ nghèo, 379 hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều. Sau khi có kết quả tổng điều tra hộ nghèo, thành phố quyết tâm bằng nhiều giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững. Một trong những giải pháp giảm nghèo hiệu quả là thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thành phố triển khai Đề án sinh kế thoát nghèo đến tận tổ nhân dân tự quản, nhất là tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo biết để tham gia đăng ký. Qua đó, có 344 hộ nghèo, cận nghèo đăng ký tham gia Đề án sinh kế thoát nghèo từ năm 2016 đến năm 2020.

Trong số 344 hộ tham gia Đề án được chia thành hai nhóm, gồm nhóm hộ nghèo, cận nghèo có đất sản xuất, có lao động tham gia phát triển sinh kế là 80 hộ; nhóm hộ nghèo, cận nghèo không có đất sản xuất, có lao động tham gia phát triển sinh kế là 264 hộ.

Ông Nguyễn Văn Thương - Phó Chủ tịch UBND thành phố trao kinh phí cho hộ nghèo thực hiện Đề án sinh kế thoát nghèo. (Ảnh: Mai Văn Phú)

Hiện nay, những chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo như hỗ trợ nhà ở, bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện, vay vốn ưu đãi, giới thiệu giải quyết việc làm,… đã góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, thành phố còn thực hiện các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tham gia Đề án phát triển sinh kế thoát nghèo như hỗ trợ dê cái, hỗ trợ vốn, cây con giống và phương tiện sinh kế, với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Qua thực hiện Đề án sinh kế từ năm 2016 đến nay, trong 344 hộ đăng ký tham gia có 125 hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo, đảm bảo thoát nghèo bền vững 31 hộ, thoát cận nghèo bền vững 62 hộ.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo của Nhà nước theo quy định, vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời tiếp tục tổ chức họp mặt, đối thoại người nghèo, tuyên truyền về lợi ích và hiệu quả của việc tham gia Đề án để các hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký tham gia phù hợp với từng điều kiện thực tế của hộ nghèo.

26/04/2017 1:01 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_26_13_5_7_605.jpg177Mai Văn Phú
Cần phát triển du lịch homestay ở TP. Bến Tre làm điểm nhấn
Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 17/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Bến Tre xác định phát triển loại hình du lịch homestay kết hợp du lịch sinh thái "sông nước miệt vườn Xứ Dừa" làm điểm nhấn phát triển nhằm lôi kéo các loại hình Du lịch khác phát triển đồng bộ. Thành phố Bến Tre sẽ là điểm nhấn để nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh từ nay đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 17/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Bến Tre xác định phát triển loại hình du lịch homestay kết hợp du lịch sinh thái "sông nước miệt vườn Xứ Dừa" làm điểm nhấn phát triển nhằm lôi kéo các loại hình Du lịch khác phát triển đồng bộ. Thành phố Bến Tre sẽ là điểm nhấn để nhân rộng mô hình ra toàn tỉnh từ nay đến năm 2020.

Trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre hiện có khoảng 20 điểm homestay với 160 phòng, tập trung ở các huyện Châu Thành, Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm và thành phố Bến Tre. Nhiều homestay được đầu tư tương đối đầy đủ tiện nghi. Đó là những ngôi nhà hiện có của người dân được xây dựng, chuyển đổi công năng, thoáng mát, tiện nghi gắn liền với cảnh làng quê miệt vườn rất đẹp, không khí trong lành, cách xa thành phố, sân vườn rộng lớn, nội thất sang trọng. Trong đó, du lịch homestay tại ba xã phía Nam thành phố Bến Tre (xã Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận) được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho loại hình du lịch homestay đầy tiềm năng tại tỉnh nhà.

Năm 2015, theo cuộc khảo sát nhanh các điểm du lịch homestay, địa bàn tỉnh Bến Tre đón khoảng 11.000 du khách đến và lưu trú tại nhà dân; thì tại 5 điểm du lịch homestay của ba xã nêu trên đã phục vụ khoảng 3.000 lượt khách chiếm 28% tổng số lượt khách lưu trú tại các điểm homestay của tỉnh.

Mô hình homestay Cái Cấm bên dòng sông Thom, gắn liền với làng ngề khai thác dừa và chợ nổi dừa tại Bến Tre. (Ảnh: Lê Luông)

Với điều kiện thuận lợi về mặt tài nguyên thiên nhiên sông nước miệt vườn, giao thông tương đối tốt cả về đường thuỷ và đường bộ, người dân địa phương còn giữ được bản sắc văn hoá Nam Bộ và có kết nối tốt với các công ty lữ hành đảm bảo nguồn khách thường xuyên… tạo nên ưu thế phát triển bền vững hơn về loại hình du lịch homestay so với các huyện khác trong tỉnh. Xu hướng phát triển loại hình du lịch bền vững cùng giá cả dịch vụ hợp lý, du lịch homestay tại Bến Tre hứa hẹn sẽ trở thành một xu hướng phát triển mạnh trong tương lai.

Các homestay gắn liền cảnh quan tự nhiên với cảnh làng quê, vườn cây ăn trái, sông nước miệt vườn xứ dừa rất đẹp, dân dã; không khí trong lành, tách biệt với thành phố; sân vườn rộng lớn. Người dân địa phương và chủ homestay còn giữ được bản sắc văn hoá Nam Bộ là thật thà, chất phác, thân thiện và nhiệt tình; kết hợp với các lễ hội truyền thống, Lễ hội Dừa, Lễ hội trái cây ngon – an toàn sẽ tạo cho du khách có sự trải nghiệm cùng người dân địa phương, từ đó du lịch homestay ngày càng có điều kiện phát triển.

Ý thức của người dân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá địa phương được nâng cao. Ý thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng cũng được cải thiện nhiều. Du khách từ vùng núi, cao nguyên, miền Trung, miền Bắc, đặc biệt là du khách phương Tây rất thích thú với loại hình du lịch homestay tại quê hương sông nước xứ dừa, trải nghiệm sinh hoạt, cùng ăn, cùng ở cùng làm với người dân bản địa.

Tuy nhiên, thời gian hình du lịch homestay chưa được xác định là trọng tâm, bền vững; chỉ tập trung vào loại hình du lịch sinh thái kết hợp với di tích lịch sử, làng nghề, nên loại hình du lịch homestay vẫn còn bất cập ở thời gian qua và từ đó vẫn còn nhiều hạn chế nhất định như:

Phần lớn các homestay tại Bến Tre hiện có đều phát triển theo hướng tự phát của chủ hộ nên việc phục vụ còn đơn giản, thiếu tính chuyên nghiệp, dịch vụ bổ sung cho khách chưa nhiều, đội ngũ lao động chưa được đào tạo qua trường lớp, yếu về trình độ ngoại ngữ. Cũng từ chỗ kinh doanh du lịch tự phát nên việc khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn cũng như một số vấn đề xã hội bị ảnh hưởng rất lớn.

Mô hình homestay Ba Danh gắn liền với trải nghiệm sông nước và làng nghề truyền thống tại Bến Tre. (Ảnh: Lê Luông)  

Một số homestay tại địa phương chạy theo xu hướng, phát triển quá nhanh nên đang mất dần nét đặc sắc; nhiều nhà dân được xây dựng phục vụ du khách tức thời như quán trọ bình dân, thức ăn chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà vệ sinh không đạt chuẩn dẫn đến phát triển không bền vững.

Vốn đầu tư ban đầu lớn và hoàn toàn do người dân địa phương bỏ ra, không có sự tư vấn từ phía cơ quan chuyên môn, nên hiện tại chưa có homestay đạt chuẩn phục vụ khách du lịch đúng nghĩa của nó để phù hợp cho du khách các nước. Chưa sử dụng sản vật của địa phương để tạo nét đặc trưng của quê hương.

Sự hấp dẫn về lợi ích kinh tế đối với người dân địa phương cũng ảnh hưởng đến bản sắc văn hoá tại địa phương: người dân bắt chước phong cách, lối sống phương Tây, cuộc sống cư dân địa phương bị xáo trộn, làm phát sinh nhiều ảnh hưởng đến du khách, ảnh hưởng xấu đến môi trường thiên nhiên… Vấn đề khó khăn nhất đối với các hộ gia đình là nguồn khách vì họ chưa thể tiếp cận được với các hoạt động marketing hay chủ động tìm kiếm nguồn khách. Do vậy, việc cung cấp nguồn khách hiện nay phụ thuộc phần lớn vào các công ty lữ hành, bị ép giá dẫn đến giảm chất lượng phục vụ.

Việc xúc tiến quảng bá, kết nối các hộ gia đình với các công ty lữ hành hiện nay chưa bền vững, chưa có hợp đồng lâu dài, phụ thuộc chủ yếu vào các mối quan hệ thoả thuận từng chuyến. Các sản phẩm dịch vụ tại chỗ còn khá nghèo nàn, đơn điệu, trùng lấp.

Thành phố Bến Tre là trung tâm của tỉnh, có hệ thống giao thông thuận lợi, vị trí khá gần Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tiếp nhận du khách nhiều nhất trong cả nước nên thu hút cả 2 nguồn khách du lịch nội địa và quốc tế, vì vậy tiềm năng phát triển du lịch của thành phố Bến Tre là rất lớn. Phát triển du lịch sinh thái sông nước, vườn bưởi da xanh, vườn dừa, rẫy hoa màu, lò kẹo dừa, lò gạch, làng nghề sơ chế trái dừa, làng nghề dệt chiếu của 03 xã phía Nam thành phố Bến Tre. Với tài nguyên du lịch tự nhiên và bề dày truyền thống văn hoá phong phú; kết hợp các yếu tố nhân văn, người dân bình dị, mến khách là tài nguyên du lịch đặc sắc của thành phố Bến Tre cùng với đội ngũ lao động dồi dào tại địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

Do vậy việc phát triển nâng chất những điểm du lịch hiện hữu là tất nhiên, đặc biệt là lập đề án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng với loại hình du lịch homestay kiểu mới tại Bến Tre với những công việc cấp thiết như:

Hướng dẫn xây dựng mô hình du lịch cộng đồng kết hợp homestay cho từng hộ gia đình theo quy chuẩn từng hạng mục như: phòng ngủ riêng và tập thể, nhà hàng, khu vệ sinh. Thiết lập bộ quy chuẩn về du lịch cộng đồng kết hợp homestay về ăn, ở, vệ sinh, tham quan. Xây dựng các chương trình du lịch và hình ảnh các sản phẩm. Tổ chức cho các hộ gia đình làm du lịch tham quan, học tập mô hình du lịch cộng đồng kết hợp homestay ở những nơi đã thành công tại miền Tây Bắc để áp dụng. Tổ chức quảng bá qua báo, đài và thực hiện chuyến Famtrip khảo sát cho báo chí, các đơn vị lữ hành của Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu sản phẩm; đồng thời hướng dẫn xây dựng Website riêng.

26/04/2017 10:25 SAĐã ban hànhBài viếtDu lịch
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_26_10_40_12_277.JPG132Lê Luông
Tập trung tổ chức thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Đẩy mạnh phong trào hoạt động nghĩa tình, vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu bằng 01 ngày lương để cùng với các nguồn lực khác xây dựng 700 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn 50 triệu đồng với tổng kinh phí là 35 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Đẩy mạnh phong trào hoạt động nghĩa tình, vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang ủng hộ tối thiểu bằng 01 ngày lương để cùng với các nguồn lực khác xây dựng 700 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn 50 triệu đồng với tổng kinh phí là 35 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình chính sách khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bến Tre nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Theo đó, tiến hành rà soát hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở, tập trung ưu tiên chọn những gia đình là cha, mẹ; vợ hoặc chồng của liệt sĩ và thương, bệnh binh đang khó khăn về nhà ở không có khả năng xây dựng cần được hỗ trợ. Song song đó, tiếp tục triển khai xây dựng nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ khi có chủ trương của Trung ương.

Tiếp tục thực hiện phong trào xã hội hoá chăm sóc thương, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng 13 trường hợp Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi được Chủ tịch nước Quyết định công nhận (đã đề nghị Trung ương); tạo điều kiện trong học tập và việc làm cho con thương binh, bệnh binh; con liệt sĩ và con của người có công với cách mạng, hỗ trợ phát triển sinh kế, góp phần nâng cao mức sống người có công và thân nhân của họ.

Khẩn trương hoàn thành công trình không gian ghi công Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức rà soát và tiến hành tu sửa, nâng cấp, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ (đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ). Trong đó, tập trung nâng cấp mộ ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; hỗ trợ xây dựng tượng đài ở nghĩa trang huyện Mỏ Cày Bắc, nâng cấp, sửa chữa mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang có trong thời kỳ kháng chiến như: nghĩa trang xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam; nghĩa trang xã Tân Xuân, huyện Ba Tri; nghĩa trang Hồ Cỏ, huyện Thạnh Phú hoàn thành trước ngày 26/7/2017, đảm bảo các công trình ghi công liệt sĩ luôn được chăm sóc chu đáo, thể hiện sự tôn vinh trang nghiêm, sạch đẹp đáp ứng nhu cầu thăm viếng liệt sĩ của nhân dân; đồng thời là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng.

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70  năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, được tiến hành trong tháng 7 năm 2017 với các nội dung sau:

Tổ chức đưa đoàn Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh tiêu biểu về thăm Thủ đô Hà Nội, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (dự kiến trong tháng 5/2017).

Tổ chức đoàn đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu của tỉnh Bến Tre dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thủ đô Hà Nội.

Tổ chức míttinh, tôn vinh, biểu dương các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công tiêu biểu và tri ân các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng bộ phim phóng sự về ngày Thương binh - Liệt sĩ 27 tháng 7, ghi hình những người và gia đình có công tiêu biểu, gương mẫu, vượt khó vươn lên trong sản xuất, kinh doanh, công tác và học tập; những người có công lao đóng góp nuôi dưỡng, chăm sóc các thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ để tuyên truyền trên sóng phát thanh truyền hình từ 01/7 đến 27/7/2017. Thông qua lãnh đạo tỉnh phê duyệt bộ phim phóng sự trước khi trình chiếu. Phát hành ấn phẩm về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở Bến Tre đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tổ chức họp mặt thương binh là cựu chiến binh tiêu biểu vượt khó trong lao động, sản xuất để làm giàu chính đáng. Có kế hoạch tổ chức về nguồn thăm hỏi, chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ già cả, neo đơn; thương binh nặng, bệnh binh; chăm sóc nghĩa trang và đền thờ liệt sĩ ở các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức khám sàng lọc bệnh và chỉ định điều trị bảo hiểm y tế cho thương binh, bệnh binh có nhu cầu nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức lễ bàn giao 700 căn nhà tình nghĩa. Lãnh đạo tỉnh tổ chức đi thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu khó khăn ở các huyện, thành phố; đồng thời Uỷ ban nhân dân tỉnh thăm gia đình chính sách, người có công đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Cù Lao Minh và Trung tâm bảo trợ xã hội. Ngoài ra, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đoàn đi thăm viếng, tặng quà cho gia đình chính sách (không trùng với danh sách lãnh đạo tỉnh đi thăm).

Tỉnh tổ chức Lễ khánh thành không gian ghi công Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ, Lễ thả hoa đăng để tưởng niệm, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của những người con bất khuất của dân tộc và tổ chức đêm “thắp nến tri ân” vào chiều và tối ngày 26/7/2017 tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Riêng các huyện, thành phố tổ chức đêm “thắp nến tri ân” tại các nghĩa trang liệt sĩ vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 26/7/2017. Đây là buổi sinh hoạt có ý nghĩa đặc biệt và thường xuyên hàng năm của tuổi trẻ Bến Tre, nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ thanh thiếu niên luôn khắc ghi công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày thương binh, liệt sĩ từ tỉnh đến cơ sở.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị để tiến hành tổ chức họp mặt, động viên, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà cho gia đình chính sách một cách thiết thực nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc ta cũng như tri ân, tưởng nhớ sâu sắc đến sự hy sinh lớn lao của cán bộ chiến sĩ, đồng bào. Qua đó lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của gia đình chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện công tác chính sách tại địa phương để kịp thời nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Các hoạt động trên phải đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả cao nhằm tri ân và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Cấp huyện: Tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu, biểu dương các cá nhân, tập thể trong phong trào đền ơn đáp nghĩa kết hợp với tổ chức trao Huân chương độc lập gia đình có nhiều liệt sĩ và trao bằng vinh dự Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện. Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các hội đoàn thể cấp mình tập trung rà soát cụ thể từng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc hộ gia đình người có công để có phương án hỗ trợ sinh kế phát triển thoát nghèo bền vững (1.908 hộ).

Cấp xã: Phối hợp với các đoàn thể vận động, hỗ trợ chăm lo cho các hộ gia đình chính sách thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời triển khai thực hiện tốt việc xây dựng nhà tình nghĩa theo chỉ tiêu phân bổ (trong 700 căn nhà tình nghĩa). Tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách già yếu, bệnh tật và tổ chức họp mặt gia đình chính sách tiêu biểu, cũng như các tổ chức, cá nhân làm tốt trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời tổ chức dâng hương tưởng niệm tại các Đền thờ liệt sĩ ở các xã, phường, thị trấn.

26/04/2017 9:58 SAĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg128P.T.T
Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020
Để tiếp tục thực hiện và tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh uỷ thống nhất, ban hành Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020.

Để tiếp tục thực hiện và tăng cường hơn nữa công tác dân vận chính quyền, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh uỷ thống nhất, ban hành Chương trình phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020.

Mục đích của Chương trình phối hợp là nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; nâng cao hiệu quả phối hợp tổ chức thực hiện của Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp đối với công tác dân vận chính quyền; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong thực thi công vụ phục vụ Nhân dân.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa chính quyền với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp; khơi dậy phong trào quần chúng rộng lớn, tập hợp, vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Chương trình bao gồm các nội dung: Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; coi công tác dân vận chính quyền và thực hiện QCDC ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tập trung chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, coi đây là nhiệm vụ, mục đích trực tiếp, là nội dung quan trọng trong phối hợp, là thước đo đánh giá hiệu quả công tác dân vận chính quyền.

Thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời đề xuất cấp uỷ những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân; đối thoại với nhân dân theo định kỳ và khi có vụ việc phát sinh ở cơ sở.

Đổi mới phương pháp vận động nhân dân của hệ thống chính trị; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác nắm dân, đẩy mạnh các cuộc vận động trong dân để góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Đồng Khởi mới, chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới.

Nhiệm vụ và giải pháp phối hợp cụ thể như: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đổi mới công tác tuyên truyền vận động, đảm bảo tính thuyết phục với nội dung, hình thức đa dạng, dễ hiểu, gần với đời sống nhân dân, phù hợp với từng giai tầng xã hội, góp phần nâng lên về chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; phát huy nội lực của quần chúng nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua Dân vận khéo ở địa phương.

Mặt khác, chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp. Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch các văn bản, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ công dân. Thực hiện đồng bộ phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát”, tổ chức tốt việc lấy ý kiến đóng góp, bàn bạc của Nhân dân, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh; khi triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh và huyện, thành phố phải thành lập ban vận động giải phóng mặt bằng để đi sâu tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, dự án.

Song song đó, tăng cường công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp; tập hợp, động viên mọi tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy tốt vai trò chủ thể tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Thống nhất phương thức phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền với Mặt trận, đoàn thể vận động nhân dân, tạo sức mạnh đồng thuận xã hội. Chăm lo lợi ích trực tiếp của Nhân dân, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người dân nghèo ở nông thôn vùng sâu, vùng xa. 

Tiếp tục giáo dục đạo đức công vụ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý những hành vi sách nhiễu, ức hiếp, xâm phạm lợi ích chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục rà soát cải cách TTHC, xem đây là khâu đột phá để thu hút đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh của tỉnh, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong quản lý hành chính gắn với nội dung “ba không, ba nên, ba cần”, trở thành hoạt động nề nếp, hiệu quả  tích cực và có sức lan toả.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nhân dân. Tăng cường đối thoại trực tiếp để giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng kéo dài; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ, nghe kẻ xấu kích động đi khiếu kiện đông người, gây mất an ninh trật tự.

Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải ở cơ sở, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, vượt cấp. Chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy định tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre; đặc biệt là phát huy vai trò cán bộ lãnh đạo quản lý trong cơ quan nhà nước, những cán bộ thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân.

Chương trình nêu rõ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện công tác dân vận chính quyền trong báo cáo tổng kết năm của UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố về phát triển kinh tế - xã hội có đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Đồng thời, định kỳ mỗi quý, chủ trì hoặc tham dự các cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh để trao đổi thông tin, đánh giá tình hình, đề ra giải pháp phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền; đồng thời giải quyết những vấn đề liên quan đến dân sinh, dân chủ.

Song song đó, Ban Dân vận Tỉnh uỷ chịu trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình, Nghị quyết của Tỉnh uỷ về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc chủ động trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.

Thực hiện chức năng tư vấn về chuyên môn và phối hợp với các sở, ngành tỉnh triển khai trong hệ thống ngành thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phương pháp, kỹ năng công tác dân vận chính quyền và QCDC ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chọn cử những cán bộ gương mẫu, có kinh nghiệm, đảm bảo theo yêu cầu Bốn tốt “nhận thức tốt; tuyên truyền vận động tốt; tham mưu đề xuất tốt; phối hợp hành động tốt”; chủ trì phối hợp với Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các sở, ngành tỉnh xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong quản lý hành chính; chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức tốt các cuộc họp, hội nghị khi có yêu cầu.

Chương trình này được triển khai thực hiện thống nhất tại các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố, UBND xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh uỷ sẽ có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Sau 02 năm tiến hành kiểm tra, tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả.

26/04/2017 9:55 SAĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg117Trường Phúc
Phấn đấu trên 90% cán bộ, công chức, người lao động ký cam kết không hút thuốc lá
Đó là mục tiêu phải đạt được trong hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016.

Đó là mục tiêu phải đạt được trong hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2016.

Ông Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh, chủ trì hội nghị cho biết: Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 509/STTTT-BCXB về việc tăng cường tuyên truyền thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

Còn một số người không bỏ được thuốc lá. (Ảnh: Hoàng Vũ)

Ngành y tế đã bố trí biển “Cấm hút thuốc lá” tại các vị trí dễ quan sát. Trên 95% cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng mô hình không khói thuốc trong cơ quan, đơn vị. 1 đề tài nghiên cứu khoa học “Thực hiện đánh giá về tình hình sử dụng thuốc lá trong ngành y tế” được thực hiện khá tốt.

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2016, lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản xử lý 335 vụ vận chuyển và mua bán 45.534 gói thuốc lá nhập lậu với nhiều loại; tổng số tiền phạt gần 1,7 tỷ đồng. Công an tỉnh có 45% cán bộ, chiến sĩ hút thuốc lá rồi tự nguyện bỏ thuốc lá, 55% không hút thuốc lá trong giờ làm việc và từng bước bỏ thuốc lá.

Tuy nhiên năm qua, hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều người biết tác hại của thuốc lá nhưng vẫn hút thuốc lá. Tại các nơi công cộng như bệnh viện, ngân hàng, vẫn còn một số bệnh nhân, người nuôi bệnh, khách hàng đến giao dịch lén hút thuốc lá. Tình trạng vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu còn diễn biến khá phức tạp.

Ông Ngô Văn Tán – Giám đốc Sở Y tế, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh chỉ đạo hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017. (Ảnh: Hoàng Vũ)

Trong hội nghị, nhiều đại biểu có ý kiến rất xác đáng về biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế phải tiên phong, đi đầu trong hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. Bên cạnh không hút thuốc lá nơi công cộng, công sở phải tiến đến bỏ hẳn thuốc lá. Ông bà, cha mẹ phải là gương mẫu không hút thuốc lá để con cháu noi theo.

Trong hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2017, ông Ngô Văn Tán chỉ đạo: Ngành y tế và các ngành có liên quan tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định có liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá; vận động toàn thể cán bộ, công chức và người lao động ký cam kết không hút thuốc lá đạt trên 90%. Tiếp tục giám sát, kiểm tra các điểm kinh doanh thuốc lá về việc quảng cáo, trưng bày thuốc lá. Tiếp tục duy trì môi trường không khói thuốc lá trên 60%. Giám sát, kiểm tra các sở, ban, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh về việc triển khai các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tác hại thuốc lá.

26/04/2017 9:28 SAĐã ban hànhBài viếtY tế
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_26_9_46_22_152.jpg122Hoàng Vũ
Bến Tre rất quan tâm ứng dụng khoa học và công nghệ vào tự động hoá
Chiều 24/4/2017, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp đoàn công tác Hội Tư động hoá Việt Nam do ông Nguyễn Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tư động hoá Việt Nam làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong tự động hoá của tỉnh Bến Tre. Tham dự buổi tiếp còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Chiều 24/4/2017, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã tiếp đoàn công tác Hội Tự động hoá Việt Nam do ông Nguyễn Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam làm Trưởng đoàn đến tìm hiểu tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong tự động hoá của tỉnh Bến Tre. Tham dự buổi tiếp còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại cuộc họp, ông Lâm Văn Tân -  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tóm tắt tình hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong tự động hoá của tỉnh Bến Tre những năm gần đây. Theo đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; ban hành quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ; dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa; đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam Nguyễn Quân cho rằng do nguồn lực có hạn nên Hội chỉ hỗ trợ cho một số tỉnh thành có cam kết.

Ông Nguyễn Quân – nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất Hội hỗ trợ áp dụng hệ thống tưới tự động hoá trong nông nghiệp, hệ thống quạt nước tự động hoá trong nuôi trồng thuỷ sản, tự động hoá trong chiếu sáng công cộng. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất tính toán nông nghiệp bao nhiêu phần trăm diện tích có thể đưa vào tự động hoá, chế biến bao nhiêu phần trăm tự động hoá sau đó phân tích, đánh giá hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho rằng thời gian tới cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tỉnh Bến Tre với Hội Tư động hoá Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bến Tre làm đầu mối kết nối với Hội Tự động hoá Việt Nam trong triển khai các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo khẳng định tỉnh rất quan tâm ứng dụng khoa học và công nghệ vào tự động hoá. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới Hội Tự động hoá Việt Nam quan tâm, hỗ trợ tỉnh phổ biến kiến thức về công nghệ mới, tư vấn, tập huấn, hợp tác chuyển giao khoa học và công nghệ.

26/04/2017 3:42 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_26_10_45_23_308.jpg121Huy Hoàng
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải tiếp Ngài Robert Forintos – Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hungary - Việt Nam
Chiều ngày 25-4, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải đã tiếp và làm việc với Ngài Robert Forintos – Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hungary – Việt Nam, đồng Chủ tịch Hiệp hội Nước Hungary đến Bến Tre để trao đổi một số nội dung liên quan đến dự án kêu gọi tín dụng ưu đãi ràng buộc của chính phủ Hungary tại tỉnh Bến Tre.

Chiều ngày 25-4, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải đã tiếp và làm việc với Ngài Robert Forintos – Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Hungary – Việt Nam, đồng Chủ tịch Hiệp hội Nước Hungary đến Bến Tre để trao đổi một số nội dung liên quan đến dự án kêu gọi tín dụng ưu đãi ràng buộc của chính phủ Hungary tại tỉnh Bến Tre.

Ngài Robert Forintos và đoàn cùng đi. (Ảnh: Trương Hùng)

Đại diện trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre đã thuyết minh tổng quan dự án nhằm cung cấp cho Ngài Robert Forintos một số thông tin cơ bản về dự án.

Theo đó, Dự án “Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù lao Minh trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng”, hạng mục đang xét là cấp nước thô trên trục chính từ thượng nguồn dài trên 90km. Dự án được thiết kế để cung cấp nước ngọt sinh hoạt và sản xuất phục vụ cho 54 xã thuộc 4 huyện Cù lao Minh (Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú) với khoảng 600.000 nhân khẩu (đến năm 2020).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải tiếp đoàn. (Ảnh: Trương Hùng)

Dự án đa mục tiêu, ngoài cung cấp nước sinh hoạt cho người dân còn phục vụ cho nhu cầu sản xuất một số ngành như nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và các mục tiêu dân sinh khác.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ngài Robert Forintos cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã bố trí buổi tiếp và làm việc với đoàn. Với những thông tin được thuyết minh, Ngài Robert Forintos cho rằng có thể hình dung được một số nét cơ bản về dự án. Ngài Robert Forintos cho biết sẽ báo cáo lại với Đại sứ quán Hungary, với chính phủ Hungary và Hiệp hội nước Hungary để bàn bạc, nghiên cứu đưa dự án vào gói tín dụng ràng buộc của chính phủ Hungary.

25/04/2017 5:19 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_25_17_20_6_183.JPG208Trương Hùng
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng tiếp Đại sứ Vương quốc Thái Lan Manopchai Vongphakdi
Sáng 25/4/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan do ngài Manopchai Vongphakdi – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sáng 25/4/2017, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan do ngài Manopchai Vongphakdi – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam làm Trưởng đoàn đến chào xã giao lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã cảm ơn Đại sứ Manopchai Vongphakdi cùng đoàn đã dành thời gian đến thăm Bến Tre. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre.

Theo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bến Tre có nhiều điểm tương đồng với Thái Lan về khí hậu, thổ nhưỡng nên có nhiều doanh nghiệp Thái Lan vào đầu tư lĩnh nông nghiệp và chế biến.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng tặng biểu trưng Bến Tre Đồng Khởi cho Đại sứ Vương quốc Thái Lan Manopchai Vongphakdi. (Ảnh: Huy Hoàng)

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hy vọng với vai trò của mình, Đại sứ Manopchai Vongphakdi sẽ thúc đẩy mối quan hệ hai nước Việt Nam – Thái Lan ngày càng tốt hơn trong đó có tỉnh Bến Tre và thông qua mối quan hệ của Đại sứ Manopchai Vongphakdi sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng như các doanh nghiệp của Thái Lan có điều kiện tiếp cận và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bến Tre và tại Thái Lan.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng và Đại sứ Vương quốc Thái Lan Manopchai Vongphakdi chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn. (Ảnh: Huy Hoàng)

Về phần mình, Đại sứ Manopchai Vongphakdi đã cảm ơn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Manopchai Vongphakdi cũng bài tỏ vui mừng khi được đến thăm Bến Tre. Theo Đại sứ Manopchai Vongphakdi Chính phủ Thái Lan luôn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phải tôn trọng luật pháp nước bạn đặc biệt là vấn đề môi trường và khuyến khích hợp tác phát triển kinh tế với nước bạn ổn định, lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Đại sứ Manopchai Vongphakdi giới thiệu một số nhà đầu tư về lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản công nghệ cao vì Bến Tre có bờ biển dài rất có tiềm năng trong nuôi trồng thuỷ sản. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khẳng định, Bến Tre sẵn sàng tạo cơ hội để các doanh nghiệp Thái Lan tiếp cận và tìm hiểu hợp tác đầu tư tại Bến Tre.

25/04/2017 4:50 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_25_16_52_18_448.jpg181Huy Hoàng
Quyết tâm hành động thực hiện đạt các nhiệm vụ trọng tâm năm Đinh Dậu của cựu chiến binh xứ dừa
Năm 2017, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cùng với tinh thần đoàn kết của cán bộ Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp và toàn thể hội viên CCB trong tỉnh quyết tâm thực hiện phương châm Đại hội X của tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, cùng với tinh thần trách nhiệm tiến công hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đồng thời, phát động thực hiện 02 mục tiêu: An sinh xã hội trong toàn Hội (tập trung giảm xoá nghèo vươn lên làm giàu và xoá nhà tạm cho các hội viên CCB tham gia chiến trường Campuchia); tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh theo chủ trương chung của tỉnh.

Năm 2017, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, cùng với tinh thần đoàn kết của cán bộ Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp và toàn thể hội viên CCB trong tỉnh quyết tâm thực hiện phương châm Đại hội X của tỉnh “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”, cùng với tinh thần trách nhiệm tiến công hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội và tổ chức thành công Đại hội Hội CCB các cấp (nhiệm kỳ 2017 – 2022). Đồng thời, phát động thực hiện 02 mục tiêu: An sinh xã hội trong toàn Hội (tập trung giảm xoá nghèo vươn lên làm giàu và xoá nhà tạm cho các hội viên CCB tham gia chiến trường Campuchia); tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh theo chủ trương chung của tỉnh.

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và với yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2017, các cấp Hội CCB trong tỉnh và mỗi hội viên CCB quyết tâm đoàn kết, hành động, tăng tốc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như:

Công tác chính trị tư tưởng

Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên là đảng viên và 90% hội viên CCB – Cựu quân nhân (CQN) trở lên được học tập các chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có tổ chức Hội vi phạm nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, không có hội viên tham gia khiếu kiện trái pháp luật.

Nắm bắt và phản ảnh về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của CCB và dư luận xã hội. Chi Hội mỗi năm cung cấp ít nhất 01 tin có giá trị về an ninh-chính trị, trật tự xã hội.

Cựu Chiến binh cơ sở tham gia mô hình xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình. (Ảnh TLHL)

Công tác xây dựng Hội

Làm tốt công tác vận động kết nạp hội viên đủ điều kiện theo Điều lệ (đạt 96% CCB ngoài Hội); vận động kết nạp CQN vào Câu lạc bộ (CLB) đạt 75% trở lên so số CQN quản lý tại địa phương. Tăng cường củng cố Hội 487 trực thuộc cấp tỉnh; 100% Hội cơ sở, 80% chi, phân Hội đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 75% trở lên đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc), không có cơ sở yếu kém; 98% trở lên Hội viên gương mẫu, không có hội viên yếu kém, không có hội viên vi phạm pháp luật; 100% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đình văn hoá”; trên 25% gia đình thể thao; Hội cơ sở tham gia giáo dục truyền thống 4 cuộc/năm; 100% cán bộ Hội cơ sở được tập huấn bồi dưỡng theo phân cấp (các nội dung, chương trình mới). Hội viên tham gia sinh hoạt định kỳ đạt từ 75% trở lên (trừ số hội viên miễn sinh hoạt, số đi làm ăn xa và có lý do chính đáng). Phấn đấu có 100% cán bộ từ chi Hội trưởng biết truy cặp Internet. Tích cực bồi dưỡng, tuyển chọn giới thiệu những hội viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp, phấn đấu mỗi Hội cơ sở (cấp xã) phát triển được 01 đảng viên mới trở lên.

Từ tỉnh Hội đến Hội cơ sở mỗi nơi xây dựng ít nhất từ 02 mô hình “Dân vận khéo” trở lên trong các mô hình như: Mô hình xây dựng và hoạt động Hội; mô hình làm kinh tế giỏi; mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; mô hình hoạt động CLB CQN; mô hình an toàn giao thông, đặc biệt lấy mô hình xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” để đăng ký “Dân vận khéo”, phấn đấu cuối năm được công nhận và tổ chức tham quan học tập lẫn nhau.

Công tác phát triển kinh tế

Phấn đấu tăng trưởng dư nợ Ngân hành Chính sách - Xã hội (80 triệu đồng/xã), luỹ kế toàn tỉnh đạt 210 tỉ đồng năm 2017, kéo giảm nợ quá hạn còn dưới 0,4%;  100% tổ vay vốn tiết kiệm và hộ vay vốn phải gửi tiền tiết kiệm theo qui ước của tổ vay vốn. Giảm nghèo bình quân mỗi xã, phường 03 hộ (430 hộ) giảm nghèo bền vững, không tái nghèo. Phấn đấu 3.000 hộ vươn lên khá giàu. Tăng cường củng cố mô hình 5 + 1 và tổ hợp tác sản xuất trong công tác giúp nhau giảm, xoá nghèo, vươn lên làm giàu. Vận động 100% hội viên và CQN chưa có bảo hiểm y tế, tự nguyện mua Bảo hiểm y tế cho bản thân và gia đình. Tranh thủ xin dự án nuôi bò, dê sinh sản để hỗ trợ cho hội viên CCB nghèo.

Công tác chính sách

Phấn đấu vận động 150 nhà “Nghĩa tình đồng đội” và 134.000 tập học sinh. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) phấn đấu vận động mỗi hội viên đóng góp 70.000 đồng (ý nghĩa kỷ niệm 70 năm) và giao cho huyện, thành Hội quản lý và xây dựng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Tỉnh Hội, huyện, thành Hội mỗi nơi phấn đấu vận động xây dựng 07 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình chính sách, tổng số bằng 70 nhà (tính trong chỉ tiêu 150 nhà đã ký kết giao ước thi đua).

Đại hội CCB cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017 - 2012 tại Bến Tre. (Ảnh TLHM)

Công tác kiểm tra, giám sát

Tỉnh Hội kiểm tra, giám sát 9/9 huyện, thành Hội (kiểm tra 03, giám sát 06); 10 – 15%  Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và Hội 487. Huyện, thành Hội tổ chức kiểm tra 25%, giám sát 40% tổ chức hội cơ sở; 15 - 20% chi hội và 20% cán bộ hội cấp dưới trực tiếp. Hội cơ sở kiểm tra 20%, giám sát 70% chi, phân hội và 10% hội viên. Hội cấp trên kiểm tra 100% hội cấp dưới và hội viên nếu có dấu hiệu vi phạm; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo không để tồn đọng.

Để thực hiện đạt một số nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu mà hội CCB các cấp thống nhất đề ra như nêu trên, các cấp hội đã đưa ra nhiệm vụ và giải pháp để cán bộ hội và mỗi hội viên cùng đoàn kết hành động trong năm 2017, cụ thể:

Về công tác tư tưởng: Các cấp Hội tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức học tập nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và nghị quyết đại hội Đảng cấp mình đến hội viên. Làm tốt công tác tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Các cấp Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Phát triển kinh tế: Tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh và các phong trào hành động cách mạng theo chủ trương của Tỉnh uỷ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Hội của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh năm 2017. Khảo sát nắm chắc hộ cán bộ, hội viên CCB nghèo, cận nghèo đặc biệt là hộ nhà tạm để giải quyết nhà 167, phấn đấu điều tra và đưa vào danh sách số hội viên CCB được hưởng chính sách về nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, không để sót và không để lợi dụng chính sách trục lợi.

Trao nhà nghĩa tình đồng đội của CCB cơ sở. (Ảnh TLMĐ)

Tập trung tuyên truyền, phát động rộng rãi đến cán bộ, hội viên tiếp tục hưởng ứng và tích cực vận động mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng 150 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, ưu tiên cho những gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã từ trần và gia đình hội viên CCB (kể cả từ trần) đã hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Chính phủ, đang thật sự khó khăn về nhà ở, nhằm góp phần cùng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa theo chỉ tiêu giao ước thi đua tại Hội nghị tổng kết 150 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” năm 2017 các huyện, thành Hội và Hội CCB Văn phòng Tỉnh Hội đã ký kết.

Hội nghị và công tác tập huấn: Tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện mô hình khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”; hội nghị sơ kết 02 năm giảm nghèo theo tiêu chí mới; hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; sơ kết 02 năm thực hiện kế hoạch phối hợp xây dựng CLB-CQN trong tiểu đoàn dự bị động viên trên địa bàn tỉnh Bến Tre; hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới năm 2016, 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018; Hội nghị về an toàn giao thông; sơ kết 03 năm phối hợp liên tịch giữa Hội CCB và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; sơ kết nhân rộng mô hình tổ hợp tác sản xuất, sơ kết vận động “Nhà nghĩa tình đồng đội”; sơ kết phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội; sơ kết phối hợp với Liên minh Hợp tác xã. Tập huấn cơ sở Hội sau Đại hội; tập huấn công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.

Công tác phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ chi, phân Hội về phòng chống tội phạm, ma tuý; với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về giải quyết chính sách tồn đọng các Quyết định 290; 62 của Thủ tướng Chính phủ, giải quyết 117 quân nhân bị tâm thần tham gia chiến đấu ở chiến trường Kampuchia; giải quyết huân, huy chương kháng chiến chống Mỹ cho số CCB đã nhận Quyết định 290 đủ điều kiện nhận huân, huy chương và lập hồ sơ, đề nghị  số CCB đủ chuẩn nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thực hiện Quyết định 1237 về Đề án quy tập hài cốt liệt sĩ. Phối hợp Đoàn Thanh niên: Tiếp tục thực hiện kế hoạch liên tịch “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) nắm chắc tình hình kết quả hoạt động uỷ thác tăng dư nợ, kéo giảm nợ xấu về mức dưới 0,4% theo Nghị quyết đề ra;

Tổng kết công tác liên tịch CCB - Công an và Đoàn Thanh niên ở cơ sở. (Ảnh TLLP)

Tổ chức kiểm tra, giám sát: công tác xây dựng, hoạt động Hội và hoạt động uỷ thác NHCSXH theo kế hoạch năm 2017; tổ chức giám sát và phản biện xã hội thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về việc MTTQ cùng các Đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội; Quyết định 218 của Bộ Chính trị về việc MTTQ cùng các Đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo kế hoạch của Đảng đoàn Hội CCB tỉnh; kiểm tra kế hoạch thực hiện đề án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng và công tác uỷ thác NHCSXH; kiểm tra quỹ nghĩa tình đồng đội, hụi không lời; kiểm tra đơn vị và cá nhân yếu kém; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Về tổ chức Đại hội; phát triển Đảng và thi đua: Các cấp hội tập trung tổ chức thành công Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ VI (2017 - 2022) đúng kế hoạch (quý I/2017 Đại hội Hội CCB cấp cơ sở; quý II/2017 Đại hội Hội CCB cấp huyện, thành phố; từ 20 - 30 tháng 6/2017 Đại hội Hội CCB tỉnh; quán triệt đến chi, phân Hội và cán bộ, hội viên tích cực nghiên cứu tham gia đóng góp  bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội CCB. Thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, công tác tạo nguồn hội viên ưu tú giới thiệu cho cấp uỷ chi bộ xem xét phát triển Đảng cho hội viên CCB. Tiếp tục tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; phấn đấu phát động thi đua mỗi Hội cơ sở làm 01 đến 02 công trình chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp; tổ chức vận động nhà “Nghĩa tình đồng đội” và xe đạp theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.            

Giải pháp các cấp Hội CCB trong tỉnh đề ra trong năm 2017, để hành động thực hiện đạt 02 mục tiêu và các nhiệm vụ nêu trên: Ưu tiên trước nhất là xây dựng các cấp hội trong sạch vững mạnh xuất sắc; nói hay hành động đẹp sát cơ sở, sát hội viên; vận động hội viên hiến kế, hiến công, hiến của hưởng ứng xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phát động trong toàn hội thi đua “Đồng Khởi mới” với khẩu hiệu hành động “Năng động, nêu gương, tình thương, trách nhiệm”; tập trung kiểm tra có trọng điểm và hàng tháng phải có 01 đến 3 lần tỉnh Hội đi giám sát.

25/04/2017 3:03 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_25_15_16_49_74.JPG164Thảo Duyên
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng tiếp lãnh đạo Công ty Ben Baum (Hàn Quốc)
Sáng 25/4/2017, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp ông Geebong Song - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ben Baum (Hàn Quốc) đến trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre.

Sáng 25/4/2017, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã tiếp ông Geebong Song - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Ben Baum (Hàn Quốc) đến trao đổi, cung cấp thông tin có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre.

Tại buổi làm việc, ông Geebong Song đã giới thiệu khái quát về năng lực của công ty cũng như những dự án đã và đang triển khai tại Việt Nam, ông Geebong Song đã trình bày ý tưởng thiết kế Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Huy Hoàng)

Theo ông Geebong Song nếu được lựa chọn thì Công ty sẽ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước thiết kế bệnh viện đẹp và đáp ứng tốt các yêu cầu của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng cảm ơn ông Geebong Song cùng đoàn đã dành thời gian đến thăm và báo cáo nghiên cứu Bệnh viên đa khoa tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá cao ý tưởng thiết kế của Công ty Ben Baum.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, nếu Công ty được chọn sẽ phối hợp với các đối tác Việt Nam để thực hiện các gói thầu, tìm hiểu về điều kiện văn hoá của Bến Tre để thiết kế dung hoà với văn hoá của người dân bản địa.

25/04/2017 2:55 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_25_14_59_26_261.jpg167Huy Hoàng
Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định về thi hành Luật Đất đai
Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải đã ký Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Ngày 14/4/2017, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trương Duy Hải đã ký Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai đã được ban hành, đề kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lập, điều chỉnh, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố chặt chẽ, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, sử dụng bền vững tài nguyên, tài sản đất đai.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, gia hạn tiến độ sử dụng đất, thu hồi đất đối với các dự án chậm đưa đất vào sử dụng, dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư và công bố công khai theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc rà soát và xử lý đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; công khai quỹ đất đã cho thuê, cho thuê lại và quỹ đất chưa cho thuê, cho thuê lại tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất và việc xác định giá trị doanh nghiệp là giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; tập trung xử lý dứt điểm đối với các trường hợp đã cổ phần hoá nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý về sử dụng đất. Song song đó, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc khuyến khích các chủ sử dụng đất nông nghiệp thực hiện các quyền nhằm tập trung, tích tụ đất đai vào các chủ thể có năng lực sản xuất, kinh doanh để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Mặt khác, nghiên cứu tham mưu việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phân loại các trường hợp chưa thực hiện đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, kiến nghị các giải pháp cụ thể về chính sách, pháp luật, về tổ chức thực hiện để hoàn thành việc đăng ký đất đai theo quy định và hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất.

Văn bản nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố thực hiện chặt chẽ quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để thực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư chuyển tiếp giữa Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai 2013. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là việc rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục. Kịp thời rà soát, chuẩn hoá và công bố công khai các thủ tục mới được quy định bổ sung; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy mạnh ứng dụng tin học trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa. Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích tại địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm theo đúng quy định.

25/04/2017 10:01 SAĐã ban hànhBài viếtPháp luật
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg149Trường Phúc
Bến Tre sẽ tiếp tục ủng hộ Ea Súp chăm lo đời sống người dân vùng kinh tế mới
Sáng 24/4/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung của buổi làm việc xoay quanh một số vấn đề về kinh tế, đời sống của người dân Bến Tre đi lập nghiệp tại 2 xã vùng kinh tế mới của huyện Ea Súp là Ia Rvê và Ia Lốp.

Sáng 24/4/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Huyện ủy, UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Nội dung của buổi làm việc xoay quanh một số vấn đề về kinh tế, đời sống của người dân Bến Tre đi lập nghiệp tại 2 xã vùng kinh tế mới của huyện Ea Súp là Ia Rvê và Ia Lốp.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Ea Súp Nguyễn Văn Đông đã thông tin tổng quan về đặc điểm địa lý, tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và tình hình quốc phòng an ninh huyện Ea Súp. Theo ông Nguyễn Văn Đông, Ea Súp đất rộng dân số đông. Huyện đang thu hút đầu tư lớn nhất tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên.

IMG_1731.JPG 

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trương Hùng)

Tuy nhiên, Ea Súp có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiên tai xảy ra thường xuyên; những đợt nắng nóng khô hạn và mưa lũ những năm vừa qua đã liên tiếp gây ra thiệt hại lớn cho kinh tế - xã hội huyện. Từ đó, đời sống người dân vùng kinh tế mới huyện Ea Súp vẫn còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn khá cao, trong đó 2 xã kinh tế mới là Ia Rvê và Ia Lốp có tỷ lệ hộ nghèo từ 70-80%. Đồng thời, do là huyện biên giới giáp với nước bạn Campuchia, địa bàn phức tạp, việc quản lý, chăm lo đời sống cho nhân dân vùng kinh tế mới là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Từ năm 2002 đến nay, tỉnh Bến Tre có trên 1.000 hộ dân đi lập nghiệp vùng kinh tế mới hai tỉnh Bình Phước và Đắk Lắk, trong đó riêng huyện Ea Súp có khoảng 700 hộ dân Bến Tre lập nghiệp. Tình hình chung là người dân Bến Tre lập nghiệp vùng kinh tế mới Ea Súp cơ bản ổn định, chấp hành chính sách của địa phương tốt nhất trong các nhóm dân lập nghiệp tại đây.

IMG_1735.JPG 

Ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch UBND huyện Ea Súp thông tin tổng quan về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội huyện Ea Súp. (Ảnh: Trương Hùng)

Trong sản xuất, dân Bến Tre cũng rất cần cù, chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo. Ông Nguyễn Văn Đông chia sẻ một số mô hình, dự án sản xuất và xây dựng nông thôn mới tại các địa phương có dân Bến Tre lập nghiệp, trong đó có những mô hình kết hợp sáng tạo mang lại hiệu quả kinh tế khá tốt, như mô hình trồng cỏ nuôi bò kết hợp trong dự án sản xuất điện năng lượng mặt trời; đồng thời người Bến Tre lập nghiệp cũng có một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt (cây ăn trái) khá tốt.

Ông Nguyễn Văn Đông đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục ủng hộ huyện Ea Súp trong việc chăm lo đời sống người dân lập nghiệp tại hai xã Ia Rvê và Ia Lốp, trước mắt là ủng hộ huyện xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, như nhà văn hóa xã, một số tuyến lộ giao thông nông thôn,...; hỗ trợ bà con lập nghiệp về cây, con giống, mô hình sản xuất hiệu quả, bền vững, vì thực trạng hiện nay là bà con Bến Tre tại Ea Súp sản xuất chưa bền vững, còn manh mún, tự phát và thiếu tập trung.

IMG_1769.JPG 

Ông Cao Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre đóng góp một số ý kiến về việc phối hợp, hỗ trợ huyện Ea Súp. (Ảnh: Trương Hùng)

Đại diện lãnh đạo các huyện của Bến Tre có dân lập nghiệp ở Ea Súp, như Ba Tri, Thạnh Phú, Chợ Lách, Châu Thành, thành phố Bến Tre hứa sẵn sàng hợp tác, ủng hộ Ea Súp chuyển giao các mô hình sản xuất, ủng hộ cây con giống phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện để giúp bà con lập nghiệp hai xã Ia Rvê và Ia Lốp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, đại diện các sở, ngành tỉnh cũng hứa tiếp tục hỗ trợ Ea Súp thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi nhiệm vụ mình phụ trách.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập hoan nghênh đoàn Huyện ủy, UBND huyện Ea Súp đã đến Bến Tre trong chuyến công tác và tìm hiểu các mô hình sản xuất tại tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của huyện Ea Súp sau 40 năm thành lập, nhất là đời sống người dân có nhiều chuyển biến khởi sắc, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chân thành chia sẻ những khó khăn về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng mà Ea Súp đang phải đối mặt. Trên phương diện cá nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sẵn sàng tiếp thu tất cả các ý kiến kiến nghị của lãnh đạo huyện Ea Súp và hứa sẽ báo cáo lại với Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy trong cuộc họp gần nhất.

IMG_1812.JPG 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Trương Hùng)

Từ nhiều năm qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre luôn đặc biệt quan tâm đến đời sống cho người dân lập nghiệp ở vùng kinh tế mới Ea Súp, luôn đau đáu trăn trở về một giải pháp hiệu quả để chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp để giúp bà con lập nghiệp ở Ea Súp, đặc biệt là hai xã còn nhiều khó khăn Ia Rvê và Ia Lốp, có điều kiện phát triển đời sống, thoát nghèo, làm giàu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương hướng của huyện Ea Súp là tập trung giải quyết 3 vấn đề lớn của huyện: thứ nhất là xây dựng hệ thống thủy lợi cho tốt để bảo đảm đủ nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất; thứ hai là bảo đảm hệ thống kết cấu hạ tầng; và thứ ba là đảm bảo phát triển đời sống kinh tế của người dân để giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sẽ giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối tổng hợp các đề nghị của huyện Ea Súp và hai xã Ia Rvê và Ia Lốp về các công trình, dự án cần hỗ trợ (về xây dựng hội trường, kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đàn bò, cây ăn trái). Trên cơ sở đó, Sở sẽ kết hợp với các huyện của Bến Tre xây dựng kế hoạch phối hợp để cùng chung tay giúp đồng bào đang gặp khó khăn ở vùng kinh tế mới có điều kiện thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển hơn.

24/04/2017 5:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/IMG_1812.JPG257Trương Hùng
Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin
Chiều 21/4/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Tham dự hội nghị còn có ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Chiều 21/4/2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã chủ trì Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2020. Tham dự hội nghị còn có ông Huỳnh Quang Liêm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

12963_2442017_18887.jpg 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại hội nghị, đại diện VNPT Bến Tre đã báo cáo tóm tắt kết quả sau hai năm thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Theo đó, VNPT Bến Tre đã cung cấp nhiều dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin cho tỉnh như: hệ thống phần mềm quản lý giáo dục vnEdu, hệ thống thông tin VNPT His trong quản lý khám chữa bệnh; cải cách hành chính một cửa điện tử VNPT iGeta và quản lý văn bản, điều hành VNPT iOffice; hệ thống quản lý cán bộ, công chức, viên chức của VNPT; xây dựng hạ tầng mạng viễn thông, công nghệ thông tin và xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử cho tỉnh.

12963_2442017_18888.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước tặng Bằng khen cho các tập thể lập thành tích xuất sắc. (Ảnh: Huy Hoàng)

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện nội dung đã được ký kết giữa lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong 2 năm 2014-2016. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, việc triển khai hệ thống cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa đạt hiệu quả theo mong muốn.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và chính quyền các cấp phải gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin xử lý công việc và quán triệt cho cán bộ, công chức hiểu và nghiêm túc thực hiện, xem đây là một tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

12963_2442017_18889.jpg 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu kết luận tại hội nghị. (Ảnh: Huy Hoàng)

Đối với VNPT Bến Tre, cần nâng cao chất lượng mạng lưới để đáp ứng vận hành thông suốt, nhanh các hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin, đặc biệt là đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng, đảm bảo liên thông các hệ thống thông tin, nghiên cứu, nâng cấp và hoàn thiện các tính năng của các phần mềm ngày một tốt hơn.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước tuyên bố chính thức đưa vào vận hành hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice trên phạm vi toàn tỉnh và liên thông văn bản 04 cấp hành chính từ Chính phủ đến cấp xã tại Bến Tre.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 08 tập thể lập thành tích xuất sắc qua hai năm thực hiện chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin.

24/04/2017 9:40 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12963_2442017_18889.jpg261Huy Hoàng
Bến Tre đã thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
Sáng 21/4/2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính Phủ Phan Văn Sáu làm trưởng đoàn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tham dự buổi tiếp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Sáng 21/4/2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính Phủ Phan Văn Sáu làm trưởng đoàn về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tham dự buổi tiếp còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

IMG_0595.jpg

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Theo đó, ngành thanh tra đã tập trung triển khai kế hoạch thanh tra, kịp thời phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai phạm trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản và chính sách tại một số đơn vị, địa phương, đồng thời đã kiến nghị xử lý đối với tập thể và các cá nhân có liên quan việc sai phạm theo quy định.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo các ngành và địa phương chủ động tập trung theo dõi và thực hiện tốt công tác tiếp công dân; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn.

IMG_0601.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh đã xây dựng kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã được các ngành và địa phương thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ việc chưa thực hiện đúng quy định về phòng, chống tham nhũng hoặc thực hiện còn hình thức, hiệu quả phát hiện tham nhũng sau thanh tra chưa cao do người đứng đầu một số đơn vị chưa nghiêm túc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng Tỉnh ủy, các cấp ủy luôn nhận thức về trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống tham nhũng cũng như nâng cao chất lượng thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, thời gian qua tỉnh đã đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra chỉ đạo thực hiện định kỳ đối với các cấp ủy, giao ban định kỳ nội chính đảm bảo sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng.

IMG_0608.jpg

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu phát biểu kết luận tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, đặc biệt là hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo Tổng Thanh tra Chính phủ thời gian qua công tác thanh tra còn ít, thực hiện kết quả sau thanh tra còn hạn chế.

Về định hướng trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh khắc phục tồn tại trong công tác thanh tra, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đúng các nghị quyết của Chính phủ; quan tâm nhiều hơn công tác tiếp công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; trong công tác phòng, chống tham nhũng phải bảo đảm minh bạch, phát huy trách nhiệm người đứng đầu.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp thu ý kiến đóng góp của Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu và các thành viên trong đoàn. Thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt hơn công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

22/04/2017 6:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/IMG_0608.jpg424Huy Hoàng
Công tác khám chữa bệnh BHYT năm 2017: Hạn chế vượt trần, vượt quỹ, nhưng phải bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân BHYT
Sáng 21/4/2017, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2017.

Sáng 21/4/2017, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2017.

IMG_1700.JPG 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Năm 2016, việc tổ chức thực hiện công tác KCB BHYT có nhiều điểm đổi mới như: Quy định về thông tuyến trong KCB BHYT tại Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, tổ chức thực hiện Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, thực hiện tin học hóa trong KCB BHYT theo Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 23/5/2015 của Văn Phòng Chính phủ, thực hiện giám định tập trung theo tỷ lệ theo Quy trình giám định 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Từ đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước thay mặt UBND tỉnh hoan nghênh tinh thần làm việc tích cực của 2 ngành BHXH và y tế trong việc bảo đảm tốt công tác KCB BHYT, góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy về tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân và chỉ tiêu nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, trong năm qua công tác KCB BHYT có một số mặt được. Đó là hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong năm 2016 đều đạt và vượt, như công tác phát hành thẻ BHYT, tỷ lệ thu quỹ tăng so với năm 2015. Cái được lớn nhất trong công tác KCB chính là việc các cơ sở KCB đã bảo vệ được quyền lợi của người tham gia BHYT, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác KCB BHYT. Một điều đáng ghi nhận trong năm 2016 là những vấn đề gây dư luận bức xúc đối với các cơ sở KCB BHYT đã không còn nhiều như năm 2015 trở về trước, rất ít người dân than phiền về vấn đề KCB BHYT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng đây là một thắng lợi to lớn của ngành y và BHXH, khẳng định lòng tin của người dân đối với công tác KCB BHYT. Từ đó thúc đẩy việc người dân tham gia BHYT ngày càng tăng và bền vững hơn. Mặt được thứ ba là việc ứng dụng tin học hóa trong công tác quản lý, trong công tác KCB thông tuyến từ cấp cơ sở lên đến tuyến trên, tạo điều kiện cho công tác quản lý KCB ngày càng được tốt hơn. Và mặt được nữa là tình trạng lạm dụng, chiếm dụng quỹ BHYT xảy ra không nhiều, không thành chuyện lớn. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cơ quan BHXH cần phải cảnh giác nhằm tránh để xảy ra những vụ việc gây tai tiếng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tất cả các cơ sở KCB, bệnh viện, các trung tâm BHXH ở các huyện tăng cường phối hợp giám sát, kiểm tra chặt chẽ công tác KCB BHYT.

IMG_1686.JPG 

Bác sĩ Trần Văn Ân – Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tham gia ý kiến. (Ảnh: Trương Hùng)

Bên cạnh những mặt được, công tác KCB BHYT trong năm qua cũng còn một số vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm để thời gian tới công tác này được thực hiện tốt hơn. Đó là tỷ lệ phát hành thẻ BHYT còn khá bất cập, đặc biệt là tiền ngân sách nhà nước bỏ ra để mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách còn chiếm tỷ lệ rất cao, đến 80% tổng thu BHYT. Tình trạng bội chi KCB BHYT còn nhiều, dẫn đến tình trạng vượt trần, vượt quỹ KCB và làm ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe người tham gia BHYT. Vấn đề tiếp theo là chi phí khám đa tuyến còn rất cao, do tình trạng chuyển viện ra ngoài tỉnh, lên tuyến trên còn nhiều. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặt câu hỏi: Có những bệnh đương nhiên phải chuyển, nhưng có những bệnh có cần chuyển không?

Đáng quan tâm nhất là vấn đề vượt trần, vượt quỹ trong KCB BHYT. Báo cáo tổng kết công tác khám chữa bệnh BHYT năm 2016 của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ý kiến thảo luận của đại biểu dự hội nghị cho thấy nguyên nhân chủ yếu của tình trạng vượt trần, vượt quỹ là do giá dịch vụ KCB kỹ thuật cao tăng khiến chi phí KCB bình quân một bệnh nhân tăng cao, do việc KCB thông đa tuyến và do nhu cầu KCB của nhân dân ngày càng tăng cao, đặc biệt là bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo ở các địa bàn khó khăn.

Vượt trần, vượt quỹ KCB BHYT là một vấn đề có tính hai mặt trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân cho tốt thì phải sử dụng tất cả các điều kiện y tế tốt nhất sẵn có, khi đó lại nảy sinh vấn đề chi phí KCB tăng cao dẫn đến vượt trần, vượt quỹ. Ngược lại, để khống chế tốt vượt trần, vượt quỹ thì không tránh khỏi việc hạn chế sử dụng các dịch vụ kỹ thuật cao, và khi đó cũng khó đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân.

IMG_1723.JPG 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng chúng ta cần thực hiện đúng quy định, quy chuẩn, quy trình về KCB BHYT nhằm hạn chế tình trạng vượt trần, vượt quỹ, nhưng vẫn phải bảo đảm quyền lợi của bệnh nhân tham gia BHYT. Yêu cầu đặt ra là chúng ta phải lựa chọn phương án điều trị vừa tiết kiệm vừa bảo đảm được quyền lợi KCB cho người dân khi tham gia BHYT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ sở KCB BHYT cố gắng trên tinh thần tiết kiệm chi phí để bảo đảm cân đối quỹ KCB tốt hơn.

Để làm tốt công tác KCB BHYT trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành BHXH và các cơ sở KCB cần rút kinh nghiệm, cố gắng khắc phục những hạn chế, bất cập như vừa nêu. Trước hết là cần phải tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi của người KCB BHYT; muốn vậy, các cơ sở KCB cần nâng cao chất lượng khám và điều trị, cải thiện, nâng cao thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, phải hết sức quan tâm đến trang thiết bị phục vụ công tác KCB. Thứ hai là phải tiếp tục thực hiện đúng các quy định, quy chuẩn, quy trình trong kCB BHYT nhằm đảm bảo hạn chế tối đa tình trạng vượt quỹ, vượt trần. Và thứ ba là Bảo hiểm xã hội đóng vai trò chủ đạo tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT để bảo đảm tỷ lệ tham gia BHYT ngày càng cao, hướng đến mục tiêu đến năm 2020 tỉnh ta đạt tỷ lệ 90% dân số tham gia BHYT (hiện nay toàn tỉnh đã đạt tỷ lệ 82,29%).

22/04/2017 5:55 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/IMG_1723.JPG397Trương Hùng
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng dự lễ trao Quyết định chuẩn y Phó Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú
Chiều 21/4, tại Huyện ủy Thạnh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì lễ trao Quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bến Tre chuẩn y ông Đào Công Thương giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

​Chiều 21/4, tại Huyện ủy Thạnh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì lễ trao Quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bến Tre chuẩn y ông Đào Công Thương giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy.

Tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y ông Đào Công Thương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu sau khi nhận quyết định, ông Đào Công Thương cảm ơn BTV Tỉnh ủy đã tin tưởng chuẩn y giữ chức vụ mới; hứa quyết tâm cùng BTV Huyện ủy thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

12958_2142017_18875.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao quyết định và hoa chúc mừng ông Đào Công Thương. (Ảnh: Quốc Vinh)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chúc mừng ông Đào Công Thương trên cương vị mới. Đây là cơ sở để BTV Huyện ủy tiếp tục tin tưởng, giới thiệu Hội đồng nhân dân bầu đồng chí giữ chức Chủ tịch UBND huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự đóng góp của ông Đào Công Thương trong công tác lãnh đạo, điều hành thời gian qua; đồng thời tin tưởng rằng, ông sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường công tác, tìm hiểu, tiếp cận công việc mới nhanh, hiệu quả. Qua đó, cùng với BTV Huyện ủy Thạnh Phú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong lãnh - chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nhiệm kỳ 2015 – 2020; xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo tỉnh, tập thể BTV Huyện ủy, các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã và nhân dân trong huyện.

21/04/2017 4:45 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12958_2142017_18875.jpg513Quốc Vinh
Kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam
Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ôn lại những thành tích mà cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà đạt được trong từng giai đoạn chiến đấu, xây dựng và phát triển, ngày 20/4/2017, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam (21/4/1961 – 21/4/2017). Ông Lê Văn Gặp – Trưởng ban Ban vận Tỉnh ủy đã đến dự.

​Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ôn lại những thành tích mà cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà đạt được trong từng giai đoạn chiến đấu, xây dựng và phát triển, ngày 20/4/2017, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 56 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam (21/4/1961 – 21/4/2017). Ông Lê Văn Gặp – Trưởng ban Ban vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, ông Đoàn Văn Đảnh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh: Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, tuy hoạt động hội và phong trào nông dân có yêu cầu, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu đại diện, chăm lo, bảo vệ cho quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân phát huy tinh thần cách mạng, tích cực lao động, sáng tạo, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước.

12944_2042017_18858.jpg

Ông Đoàn Văn Đảnh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ôn lại truyền thống Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Việt Nam. (Ảnh: Hiếu thuận)

Hội đã gắn công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động với đẩy mạnh các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân, nhất là về vốn, kỹ thuật, thông tin thị trường, dịch vụ đầu vào, xây dựng mô hình sản xuất; hăng hái tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Nhiều phong trào thi đua do Hội phát động tổ chức đạt hiệu quả, thiết thực, nhiều mô hình tập hợp nông dân đa dạng như: tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, chi, tổ hội nghề nghiệp, tương trợ vốn phát triển rộng khắp.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai; nhiều nông dân tự nguyện hiến đất để xây dựng trường học, nhà trẻ, làm đường giao thông nông thôn. Tự nguyện góp công, góp của làm việc thiện; có người vượt khó, say mê tìm tòi và đã thành công trong sáng tạo ra những máy móc, công cụ phục vụ sản xuất. Những tấm gương sáng, sinh động ở cơ sở luôn được nhân lên, trong đó nhiều nông dân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kế thừa và tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng 56 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành có liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp hội trong tỉnh hướng về cơ sở, nhất là chi, tổ hội tập trung cải tiến hình thức và nội dung công tác tuyên truyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước của nông dân; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

12944_2042017_18861.jpg

Ông Lê Văn Gặp – Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Hiếu thuận)

Dịp này, các đại biểu còn giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ, làm cơ sở niềm tin để thế hệ cán bộ Hội Nông dân hôm nay ra sức phấn đấu xây dựng tổ chức Hội Nông dân tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Chia sẻ tại buổi họp mặt, ông Hồ Vĩnh Sang, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Từ khi thành lập đến nay, Hội Nông dân Giải phóng miền Nam Bến Tre cùng với Hội Thanh niên, Phụ nữ đã đóng góp sức người, sức của cho cách mạng và góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, thống nhất đất nước (30/4/1975). Sau ngày đất nước thống nhất, cùng với nông dân cả nước, nông dân Bến Tre đã tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua như phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh. Các phong trào này đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Gặp – Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy đánh giá rất cao những nỗ lực to lớn cũng như những kết quả mà Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Ông mong rằng, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đổi mới phương thức hoạt động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị thế của nông dân và giai cấp nông dân tỉnh nhà.

Trước đó, để tri ân các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức chức thăm, viếng gia đình cán bộ hội từ trần và tặng quà cho các nguyên cán bộ Hội Nông dân nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

21/04/2017 4:00 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12944_2042017_18858.jpg403Hiếu Thuận
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Căn cứ Kế hoạch số 895/KH-BTCQG, ngày 10/3/2017 của Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Căn cứ Kế hoạch số 6211/KH-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

​Căn cứ Kế hoạch số 895/KH-BTCQG, ngày 10/3/2017 của Ban tổ chức cấp quốc gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Căn cứ Kế hoạch số 6211/KH-UBND ngày 23/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với người có công với cách mạng.

Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Huy động mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và tổ chức triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh với các hình thức, nội dung phong phú, có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức gây lãng phí, việc thực hiện phải tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội và cộng đồng. Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp. Công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động cần phải được lồng ghép với phong trào Đền ơn đáp nghĩa ở địa phương, cơ sở.

Nội dung các hoạt động kỷ niệm

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; ý nghĩa chính trị của Ngày Thương binh - Liệt sĩ; công lao to lớn; sự hy sinh cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hình thức tuyên truyền: Thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, hệ thống tuyên truyền trực quan (băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích…), các tin bài, tại hội nghị, sinh hoạt nói chuyện truyền thống, họp tổ nhân dân tự quản; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ trên Báo Đồng Khởi và Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.

Biểu dương các điển hình cá nhân, tập thể làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công ở các cấp; gương thương binh, bệnh binh gia đình liệt sĩ tiêu biểu, gương mẫu vượt khó làm kinh tế giỏi, công tác xã hội tốt; đồng thời, biểu dương khen thưởng các địa phương, tập thể, cá nhân tham gia làm tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, góp phần giữ vững danh hiệu “xã, phường, huyện, thành phố thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công”.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công

Tập trung chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ của Đảng, Nhà nước đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; thực hiện tốt quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ ưu đãi người có công. Trong đó, tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giải quyết trợ cấp người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng bằng khen theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung rà soát và giải quyết 19 hồ sơ người có công tồn đọng (gồm 3 hồ sơ thương binh, 16 hồ sơ liệt sĩ); đồng thời khẩn trương rà soát 105 trường hợp theo báo cáo của các huyện, thành phố (gồm 26 trường hợp đề nghị công nhận thương binh và 79 trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương tổ chức đi thăm hỏi, gặp mặt gia đình chính sách, người có công, qua đó động viên, tiếp thu những kiến nghị sửa đổi những bất cập trong việc thực hiện các chế độ chính sách về người có công; đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao tinh thần phục vụ người có công với cách mạng.

Phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành lao động - thương binh và xã hội mỗi người làm một việc tốt nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng nhằm phát hiện, uốn nắn những sai sót trong quá trình thực hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm, tiêu cực trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công; giải quyết nhanh chóng các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thực hiện chính sách người có công; kiểm tra xử lý, làm chuyển biến rõ nét những vấn đề xã hội còn bức xúc, cử tri và đại biểu quốc hội quan tâm.

Mở đợt rà soát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác nâng cao mức sống người có công

Tập trung các giải pháp nâng cao mức sống người có công, nhất là người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo để lồng ghép với Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững của tỉnh, đề nghị các hội, đoàn thể có phương án hỗ trợ kịp thời cho 1.908 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc gia đình chính sách phát triển sinh kế, thoát nghèo bền vững; bên cạnh đó huy động các nguồn lực toàn xã hội để chăm lo cải thiện đời sống, từng bước nâng cao mức sống người có công, đảm bảo đến năm 2020 tỉnh Bến Tre có trên 99% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

21/04/2017 3:50 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg423P.T.T
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước tiếp lãnh đạo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
Sáng 20/4/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã tiếp và làm việc với Đoàn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội, Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Sáng 20/4/2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã tiếp và làm việc với Đoàn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hiệp hội, Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại buổi làm việc, bà Võ Thị Thúy Hằng - cán bộ Ban Quản lý Dự án KOICA tại Bến Tre đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng cộng đồng an toàn trước biến đổi khí hậu và rủi ro thảm họa ở Việt Nam năm 2015-2017” do cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ thông qua Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Theo báo cáo, dự án được triển khai tháng 11/2015 tại 05 xã thuộc 02 huyện Mỏ Cày Nam và Thạnh Phú. Kết quả sau hơn một năm triển khai, dự án đã tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên về kiểm soát dịch bệnh và truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết; truyền thông phòng chống dịch trong cộng đồng và trong các trường THCS; tổ chức vệ sinh môi trường. Tại các xã triển khai dự án, các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy đều giảm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn như kinh phí hỗ trợ cho tình nguyện viên hoạt động thấp, có một số trường mới đưa vào hoạt động nên việc dự trù vật phẩm truyền thông để cấp phát thiếu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cảm ơn Đoàn đã dành thời gian đến thăm và làm việc tại Bến Tre, cảm ơn sự giúp đỡ của nhà tài trợ để tỉnh thực hiện dự án và truyền thông trong cộng đồng đạt hiệu quả. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đó là bước đầu và cần thời gian để nhân rộng dự án ra cả cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, để đánh giá kết quả thực sự của dự án thì sau khi dự án kết thúc những xã triển khai dự án không còn bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, Zika đó mới là hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng dự án triển khai đã nâng cao được ý thức, thay đổi thói quen, hành vi của người dân trong phòng chống dịch bệnh. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế liên kết chặt chẽ hơn nữa để triển khai, nhân rộng dự án này trong toàn tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Bến Tre là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn nên việc cung cấp nước ngọt cho người dân ở vùng nhiễm mặn rất khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ quan tâm, hỗ trợ tỉnh giải quyết vấn đề này.

20/04/2017 4:57 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_20_17_2_17_593.jpg460Huy Hoàng
Năm 2017, huyện Bình Đại phấn đấu có hơn 16.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi theo chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp Hội Nông dân huyện Bình Đại chú trọng thực hiện có hiệu quả bằng nhiều giải pháp thiết thực và phát triển sâu rộng, từ đó đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, hộ nông dân vượt khó thoát nghèo bền vững, hộ khá, giàu tăng lên hàng năm, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn toàn huyện.

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững luôn được các cấp Hội Nông dân huyện Bình Đại chú trọng thực hiện có hiệu quả bằng nhiều giải pháp thiết thực và phát triển sâu rộng, từ đó đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nông dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, hộ nông dân vượt khó thoát nghèo bền vững, hộ khá, giàu tăng lên hàng năm, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn toàn huyện.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành huyện và sự nỗ lực không ngừng của từng hội viên, nông dân, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi từng bước được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, xuất hiện nhiều hội viên nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, góp phần đa dạng hoá sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong phát triển kinh tế ở nông thôn. Phong trào được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược ổn định xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện đời sống nông dân. Năm 2016, toàn huyện có 15.202 hội viên nông dân đăng ký tham gia sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả bình xét có 2.366 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Bà Nguyễn Thị Diệu – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bình Đại cho biết: Năm 2017, hội nông dân huyện tiếp tục đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi phát triển vào chiều sâu, cả về số lượng và chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực làm cơ sở cho việc ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý với quan hệ sản xuất phù hợp, người nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, phấn đấu trong năm có 16.184 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp theo chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp.

Mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở. (Ảnh: Thanh Hương)

Qua phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi lồng ghép với chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp, sinh kế thoát nghèo bền vững và tổ chức 9 bưởi tập huấn, hội thảo các chuyên đề về kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi. Trong quý I năm 2017, toàn huyện Bình Đại đã có 1.862 nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 11,5% chỉ tiêu năm. Tập trung ở các xã Long Hoà, Phú Thuận, Thới Lai, Tam Hiệp.

Đạt được chỉ tiêu đề ra, Hội Nông dân huyện tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia hưởng ứng mạnh phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Tăng cường xây dựng và triển khai kế hoạch phát động mô hình nông dân tỷ phú, mô hình Đồng Khởi khởi nghiệp và mô hình dân vận khéo cấp huyện gắn với công tác giảm nghèo.

Thường xuyên khảo sát hoạt động các tổ liên kết sản xuất theo Nghị định 151 của Chính phủ, các mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả hiện có để tổ chức cho nông dân học tập ứng dụng và nhân rộng. Tranh thủ các dự án của Trung ương, tỉnh Hội và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân các dự án phát triển kinh tế cho hội viên nông dân thuận lợi tăng gia sản xuất, đầu tư phát triển và mở rộng các mô hình.

20/04/2017 11:01 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_20_11_3_23_999.jpg697Thanh Hương
Bàn giao nhà Mái ấm ngành y cho công đoàn viên
Là Công trình chào mừng Tháng công nhân và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017), sáng 18/4/2017 Công đoàn ngành y tế tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà Mái ấm ngành y cho công đoàn viên (CĐV) Lê Văn Thịnh, sinh năm 1964, đang công tác tại Trạm Y tế xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

Là Công trình chào mừng Tháng công nhân và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2017), sáng 18/4/2017 Công đoàn ngành y tế tỉnh tổ chức lễ bàn giao nhà Mái ấm ngành y cho công đoàn viên (CĐV) Lê Văn Thịnh, sinh năm 1964, đang công tác tại Trạm Y tế xã Long Thới, huyện Chợ Lách.

“Mái ấm ngành Y” bàn giao cho CĐV Lê Văn Thịnh có diện tích 85m2 tại ấp Quân An, xã Long Thới, được xây dựng “4 cứng” (nền, cột, vách, mái). Tổng kinh phí xây dựng 55 triệu đồng, trong đó Công đoàn ngành y tế tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do bà con trong gia đình anh Thịnh đóng góp.

Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành y, đại diện ban, ngành, đoàn thể chụp ảnh lưu niệm tại lễ bàn giao nhà cho gia đình anh Lê Văn Thịnh. (Ảnh: Hoàng Vũ)

Bà Huỳnh Thị Tố Nga – Chủ tịch Công đoàn ngành y tế tỉnh cho biết: Gia đình CĐV Lê Văn Thịnh chỉ có 3 công đất đang cầm cố để được tiền trị bệnh cho vợ là Nguyễn Thị Chấm, sinh năm 1964 (phẫu thuật tim cách nay 18 năm). Gần 2 năm nay, chị Chấm đang bị liệt nửa người bên trái, tiểu đường và u não.

Tại buổi lễ bàn giao nhà, ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Y tế xúc động: Hoàn cảnh gia đình của CĐV Lê Văn Thịnh đang gặp nhiều khó khăn. Tôi tin rằng căn nhà Mái ấm ngành y này góp phần cho CĐV Lê Văn Thịnh vượt qua khó khăn về nhà ở.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công đoàn ngành y tế tỉnh bàn giao được 5 căn nhà Mái ấm ngành y với tổng số tiền hỗ trợ 150 triệu đồng.

20/04/2017 10:56 SAĐã ban hànhTinThông tin nhân đạo
2.017
/PublishingImages/2017-04/avatar2017_4_20_10_58_40_889.jpg448Hoàng Vũ
Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Thực hiện Công văn số 1266/LĐTBXH-TE ngày 31/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Thực hiện Công văn số 1266/LĐTBXH-TE ngày 31/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng chống đuối nước trẻ em. Tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão, chủ động đưa trẻ em đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, mùa mưa bão, cụ thể như làm nắp đậy giếng, bể nước, dụng cụ chứa nước sinh hoạt, làm rào chắn, biển cảnh báo tại hồ nước, hồ ao, sông ngòi, các khu vực nước sâu, nguy hiểm nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện việc xây dựng Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn; tăng cường chỉ đạo hỗ trợ việc dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em tại cộng đồng, trường học, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ trẻ em thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

20/04/2017 10:50 SAĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.017
/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg403P.T.T
Châu Thành: Mô hình Tổ tự quản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Được sự phối hợp hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban ATGT huyện Châu Thành, xã An khánh đã khẩn trương xây dựng và triển khai mô hình Tổ tự quản vể đảm bảo TTATGT. Sau 2 năm triển khai thực hiện tuy còn chưa hoàn thiện nhưng cơ bản mô hình đã có nhiều tín hiệu đáng mừng, đã kéo giảm được tai nạn giao thông trên địa bàn, rất đáng ghi nhận.

Được sự phối hợp hỗ trợ của Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban ATGT huyện Châu Thành, xã An khánh đã khẩn trương xây dựng và triển khai mô hình Tổ tự quản vể đảm bảo TTATGT. Sau 2 năm triển khai thực hiện tuy còn chưa hoàn thiện nhưng cơ bản mô hình đã có nhiều tín hiệu đáng mừng, đã kéo giảm được tai nạn giao thông trên địa bàn, rất đáng ghi nhận.

Thực trạng trước khi có mô hình

An Khánh có địa bàn khá thuận lợi trong việc đi lại, giao thương hàng hóa cả thủy bộ vì vừa giáp sông Tiền, vừa có Tỉnh lộ 883, QL.60 đi qua. Tuy nhiên, địa phương này cũng gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo TTATGT, các vụ tai nạn xảy ra liên tục. Các tuyến liên xã, liên ấp bụi rậm che khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho giao thông.

12895_1742017_18786.jpg 

Lộ ấp 9 đã được bê-tông hóa và trồng hoa ven đường rất đẹp. (Ảnh: Thu Huyền)

Để triển khai mô hình, Ban ATGT xã phối hợp khảo sát thực tế và phát hiện toàn xã có 11 tuyến đường trên 9 ấp có cây xanh che chắn tầm nhìn; có 77 hộ kinh doanh mua bán lấn chiếm hành lang ATGT trên QL.60; Tỉnh lộ 883 có 2 cửa hàng vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT; có 25 đối tượng thường xuyên chạy xe lạng lách, đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu trên địa bàn nông thôn.

Xã đã thành lập 9 Tổ tự quản về đảm bảo TTATGT trên 9 ấp với 64 thành viên tham gia, trong đó Trưởng ấp làm tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận là tổ phó, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Bí thư đoàn, công an viên phụ trách ấp làm thành viên. Sau khi thành lập, 9 tổ triển khai nội dung này đến tận tổ NDTQ và người dân để cùng phối hợp thực hiện. Đồng thời, tổ chức phát động đăng ký thực hiện ấp an toàn giao thông, gia đình an toàn giao thông, qua đó có 2.698 hộ đăng ký thực hiện. Xã cũng đã phân công‎ đảng ủy viên phụ trách ấp chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai mô hình. Hàng tháng các tổ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện để lãnh đạo xã kịp thời chấn chỉnh.

Khi phong trào thật sự đi vào đời sống người dân

Sau khi thành lập, 9 tổ đã tổ chức tuyên truyền 165 cuộc với 3.167 lượt người tham dự, đối tượng là cán bộ ban, ngành, đoàn thể xã, cùng 185 cuộc với 2.321 lượt người dân tham dự. Tổ đã đồng loạt ra quân dọn dẹp cảnh quan, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn dài 13,220km với 452 lực lượng tham gia. Qua đó, trên 11 tuyến đường trước đây rậm rạp nay được thông thoáng. Đã trồng 2.000m đường hoa và thực hiện 8 tuyến đường ánh sáng an ninh, xanh, sạch, đẹp trên 9 ấp. Phối hợp ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên Tỉnh lộ 883, QL.60 với 39 cuộc, 230 lượt người tham gia. Xử phạt 6 trường hợp tái lấn chiếm hành lang ATGT trên QL.60 với số tiền 1,8 triệu đồng. Vận động 77 hộ lấn chiếm cam kết không tái lấn chiếm; phân công cho các đoàn thể cảm hóa 25 đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật nên sau thời gian ngắn các đối tượng này có chuyển biến tích cực, không vi phạm.

Thông qua mô hình này, liên tục trong 2 năm 2015 - 2016 tình hình vi phạm ATGT được kéo giảm rõ rệt, chỉ xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, va chạm giao thông 17 vụ, làm bị thương 21 người, giảm 3 vụ. Tại nạn giao thông, va quẹt giao thông chỉ xảy ra trên QL.60, Tỉnh lộ 883, các đường liên ấp, liên tổ đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông. Có 25 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật được cảm hóa không tái phạm. Tình hình thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng giảm hẳn so với trước đây. Trên Tỉnh lộ 883 các hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, buôn bán lấn chiếm giờ đây đều chấp hành khá tốt, không tái phạm. Cuối năm 2016, tất cả 9 ấp đều được công nhận ấp an toàn giao thông, tỷ lệ hộ dân được công nhận gia đình đảm bảo ATGT đạt 98% trở lên.

Tính hiệu quả của mô hình     

Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban ATGT xã Nguyễn Văn Hoàng cho biết, được sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy Đảng, vai trò nòng cốt của các ngành, đoàn thể xã với sự ra quân quyết liệt của lực lượng công an xã, ấp, 9 tổ tự quản hoạt động liên tục, hiệu quả, kịp thời chấn chỉnh và là nòng cố của các ấp với sự chỉ đạo sâu sát của đảng ủy viên trực tiếp hỗ trợ. Công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú, trong đó phát huy tối đa vai trò của MTTQ, các đoàn thể.

Tuy nhiên, địa bàn có lưu lượng xe đông, nhất là trên QL.60, Tỉnh lộ 883 nên tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp lúc cao điểm lễ, tết. Tình trạng người dân sử dụng rượu bia tham gia giao thông ít nhiều còn xảy ra. Việc quản lý‎ các hộ kinh doanh mua bán chưa thật sự ổn định, nhất là số hộ ngoài địa bàn.

20/04/2017 10:00 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.017
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/12895_1742017_18786.jpg609Thu Huyền
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(075)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer