Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức và sự kiện

 
Tin tức và sự kiện - Giáo dục
Trước tình trạng bạo lực học đường thời gian gần đây diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5727/BGDĐT-CTHSSV ngày 21/11/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị có liên quan và UBND các huyện – thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.  
 
Ngày 10/11/2016, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có chủ trương đồng ý cho Trường Trung cấp nghề Bến Tre liên kết với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tổ chức đào tạo trình độ trung cấp nghề chính quy cho học sinh chưa tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), học sinh tốt nghiệp THCS, học sinh đang học hệ giáo dục thường xuyên, học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 THPT.  
 
UBND tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn việc đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, nhằm góp phần thực hiện đạt kết quả Kế hoạch xây dựng xã hội học tập tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, động viên, khuyến khích phong trào xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã; tạo điều kiện, cơ hội cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.  
 
Mục tiêu chính của Chương trình là tập trung xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Tạo sự chuyến biến tích cực trong hệ thống chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; đẩy lùi các tệ nạn xã hội.  
 
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc kế thừa, phát huy, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển, thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.  
 
 
Sáng 25/9/2016, Báo Đồng Khởi phối hợp UBND huyện tổ chức trao học bổng “Báo Đồng Khởi – tiếp bước đến trường”. Tại đây, 60 em lớp 9 và 12 ở các xã bãi ngang hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại 3 huyện Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại; mỗi em được nhận mức học bổng 1 triệu đồng và tập vở.  
Với mục tiêu phát triển toàn diện giáo dục đào tạo (GD-ĐT) trên cơ sở khắc phục những hạn chế, yếu kém, kết hợp huy động mọi nguồn lực để tạo sự chuyển biến về chất lượng và hiệu quả đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin vào học tập, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế. Đảm bảo các điều kiện để nâng cao chất lượng GD-ĐT, ưu tiên xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý (CBQL) giáo dục đạt chuẩn, đủ phẩm chất và năng lực chuyên môn; kết hợp với đầu tư hệ thống cơ sở vật chất trường lớp theo hướng kiên cố hóa, đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu trình độ phát triển GD-ĐT của tỉnh đạt ngang mặt bằng chung của cả nước từ sau năm 2020.  
 
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 29/NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, và Công văn số 435-CV/TU ngày 01/9/2016 về việc trích biên bản họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 29/8/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục triển khai nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre.  
 
 
Trung tâm Đào tạo Đại học Quốc gia Tp.HCM tại tỉnh Bến Tre (Trung tâm), trên cơ sở ký kết giữa UBND tỉnh Bến Tre và Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM), được thành lập theo quyết định số 177/QĐ-ĐHQG ký ngày 23/3/2016 của ĐHQG-HCM. Trung tâm là đơn vị đại diện ĐHQG-HCM tại Tỉnh Bến Tre, và được đặt tại địa chỉ số 99A Quốc lộ 60, Khu phố 1, Phường Phú Tân, thành phố Bến Tre (Đối diện công ty điện lực Bến Tre). 
Tiếp tục tuyên truyền, triển khai quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 14/7/2011 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; trong đó tập trung phát triển nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng trên cả 3 yếu tố cơ bản là sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức theo nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Công văn số 2089-CV/TU 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.  
 
 
 
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017New
Sáng ngày 19/6/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực IX phối hợp với UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Bến Tre. Đến dự có Phó Tổng KTNN Đặng Thế Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Sáng ngày 19/6/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực IX phối hợp với UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Bến Tre. Đến dự có Phó Tổng KTNN Đặng Thế Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Huy)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Huỳnh Tịnh, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực IX công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Bến Tre. Nội dung kiểm toán việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của nhà nước. Thời hạn kiểm toán 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho biết: Đây là hoạt động kiểm toán định kỳ, thông qua việc kiểm toán giúp cho các sở, ngành, địa phương tích lũy thêm kinh nghiệm và chấn chỉnh những sai sót trong việc quản lý tài chính, tài sản công của nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Đoàn KTNN để triển khai đạt kết quả theo chương trình, nội dung, thời gian kiểm toán đề ra.

Phó Tổng KTNN Đặng Thế Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Huy)

Kết luận buổi làm việc, Phó Tổng KTNN Đặng Thế Vinh mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị hữu quan để quá trình kiểm toán diễn ra thuận lợi, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Các thành viên đoàn kiểm toán phải tuân thủ đúng quy định của Luật KTNN về quy trình, chuẩn mực, quy chế hoạt động của đoàn kiểm toán; giữ gìn tác phong, đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động công vụ; phối hợp tốt với các địa phương, đơn vị được kiểm toán thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

19/06/2018 3:53 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_19_15_57_38_793.jpg27Đăng Huy
Hội nghị lần thứ 14 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnhNew
Chiều ngày 15/6/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 sơ kết thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 01 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đến dự.

Chiều ngày 15/6/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 sơ kết thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 01 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đến dự.

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thu Huyền)

Hội nghị đã thảo luận thống nhất đánh giá, 6 tháng qua các cấp ủy Đảng trong Khối lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu, nghị quyết đề ra. Tập trung triển khai thực hiện năm “tăng tốc” của Tỉnh ủy bằng những việc làm cụ thể, đạt kết quả. Công tác triển khai, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII gắn với học và làm theo Bác Chuyên đề 2018 tạo được sự đồng thuận. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên được quan tâm. Chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt Chi bộ được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng kịp thời, đúng quy định. Hoạt động các đoàn thể được quan tâm, phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực trong cơ quan, đơn vị và xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo trao hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. (Ảnh: Thu Huyền)

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Bùi Văn Bia cho biết, sắp tới cấp ủy trong Khối tiếp tục thực hiện tinh thần năm “tăng tốc” của Tỉnh ủy bằng những việc làm cụ thể. Tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy các giải pháp thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết năm 2018 của Tỉnh ủy. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy gắn với kiện toàn bộ máy tổ chức. Quan tâm, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác.

Nhân Hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Bùi Văn Bia - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan đến nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy từ ngày 20/6/2018. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã điều động đồng chí Võ Văn Kiệt - Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam về làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan từ ngày 20/6/2018; điều động đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - Bí thư tỉnh Đoàn về làm Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu. (Ảnh: Thu Huyền)

Phát biểu tại Lễ trao Quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo mong các đồng chí được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành trọng trách mới do Tỉnh ủy giao phó.

19/06/2018 10:45 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_19_10_51_48_12.JPG36Thu Huyền
Giải pháp khai thác, phát triển nhãn hiệu cho cây trái, hoa kiểng Bến TreNew
Ngày 18/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND huyện Chợ Lách tổ chức Hội thảo khoa học về “Khai thác, phát triển nhãn hiệu cho cây trái, hoa kiểng Bến Tre”. Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến dự. Tham gia trình bày tại hội thảo có các TS. Võ Hữu Thoại - Viện nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, TS. Đoàn Hữu Tiến - Viện nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, ông Trần Giang Khuê - Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 18/6/2018, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp UBND huyện Chợ Lách tổ chức Hội thảo khoa học về “Khai thác, phát triển nhãn hiệu cho cây trái, hoa kiểng Bến Tre”. Ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến dự. Tham gia trình bày tại hội thảo có các TS. Võ Hữu Thoại - Viện nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, TS. Đoàn Hữu Tiến - Viện nghiên cứu Cây ăn quả Miền Nam, ông Trần Giang Khuê - Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự Hội thảo. (Ảnh: K. Linh)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết: Bến Tre là tỉnh đa dạng hệ sinh thái dẫn đến ngành sản xuất đa dạng, sản phẩm hàng hóa phong phú. Nhiều sản phẩm nổi tiếng có mặt tại thị trường trong và ngoài nước, từ đó, đời sống người dân được cải thiện. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, việc xây dựng, khai thác, quản lý, bảo hộ càng có giá trị hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp phải ý thức được việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của mình ở cả trong nước và nước ngoài.

Từ năm 2011 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tra cứu cho các tổ chức doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trên 500 lượt, tiếp nhập trên 436 đơn các loại. Điển hình, sầu riêng cơm vàng hạt lép Chín Hóa, xã Vĩnh Thành; ông Hai Hoa, xã Sơn Định (Chợ Lách); xoài tứ quý của ông Nguyễn Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình; bưởi da xanh của ông Đỗ Văn Rô, xã Thanh Tân (Mỏ Cày Bắc)… được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Từ nguồn kinh phí dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020”, đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng để xây dựng và phát triển trên 20 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý như cá khô Bình Thắng, tôm khô - cá khô An Thủy (Ba Tri), rau sạch ĐứcTrí, xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm), chổi Mỹ An, Lúa sạch Thạnh Phú…

Theo ông Trần Giang Khuê - Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, các điều kiện cần thiết bảo đảm công tác quản lý nhãn hiệu gồm: Xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng quản lý nhãn hiệu tập thể; xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho công tác quản lý nhãn hiệu tập thể; xây dựng hệ thống, phương tiện quảng bá và khai thác giá trị nhãn hiệu tập thể. Ông Khuê lưu ý, việc tổ chức triển khai các hoạt động quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể cần được thực hiện từng bước, với nguyên tắc thực hiện thí điểm ở quy mô nhỏ. Sau đó, tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Để gia tăng hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu, các cơ quan Nhà nước, chuyên môn có liên quan cần hỗ trợ cho địa phương triển khai các công việc theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu. (Ảnh: K. Linh)

Bên cạnh đó, Hội thảo đã tạo cơ hội cho nhiều tổ chức, cá nhân đóng góp, ý kiến để thông qua đó được trao đổi, nắm bắt rõ hơn về ý nghĩa cũng như cách thức để khai thác, phát triển nhãn hiệu trái cây, hoa kiểng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, ông Lâm Văn Tân cho rằng: “Các ngành, các địa phương cần tiếp tục hướng dẫn triển khai thi hành các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Đồng thời, đẩy mạnh việc triển khai các biện pháp quản lý, tuyên truyền, đào tạo kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ cho cán bộ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, người dân. Hỗ trợ khai thác, bảo vệ và phát triển nhất là các nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý của những sản phẩm đặc sản đã được bảo hộ. Trên tinh thần Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy, việc hỗ trợ phải ưu tiên cho 8 sản phẩm chủ lực của tỉnh; hỗ trợ thông tin thị trường và tạo điều kiện cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại nhiều hơn”.

19/06/2018 10:40 SAĐã ban hànhBài viếtKinh tế
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_19_10_43_13_527.JPG37K. Linh
Thạnh Phú: Khánh thành cầu Rạch Câu ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh HảiNew
Ngày 16/6/2018, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú phối hợp với Nhà tài trợ tổ chức Lễ khánh thành cầu Rạch Câu, ấp Thạnh Thới B. Anh hùng lao động Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Bến Tre; ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

​Ngày 16/6/2018, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú phối hợp với Nhà tài trợ tổ chức Lễ khánh thành cầu Rạch Câu, ấp Thạnh Thới B. Anh hùng lao động Trịnh Văn Y - Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường Bến Tre; ông Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

16221_196201873855_2018618141526766_XL.jpg

Cầu Rạch Câu, ấp Thạnh Thới B đưa vào sử dụng. (Ảnh: Lê Chẳn)

Sau hai tháng thi công, cầu Rạch Câu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ cho hàng chục hộ dân và học sinh nơi đây đi lại được dễ dàng hơn. Cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có chiều dài 32 mét, ngang 2,3 mét, với tổng kinh phí trên 170 triệu đồng. Thông qua Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Bến Tre vận động gia đình bà Võ Thị Ngọc Nga, ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân ở đây đóng góp.
Dịp này, UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen cho Nhà tài trợ, với thành tích ủng hộ vật chất xây dựng giao thông nông thôn ở huyện Thạnh Phú.

19/06/2018 9:00 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16221_196201873855_2018618141526766_XL.jpg55Lê Chẳn
Giồng Trôm: Đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làmNew
Tập trung thực hiện năm “tăng tốc”  2018, thời gian qua huyện Giồng Trôm đã gặt hái nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, trong đó phải kể đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Giồng Trôm giải quyết việc làm cho gần 1.900 lao động, đạt 70,11% chỉ tiêu kế hoạch năm gồm 471 lao động tại chỗ, trong tỉnh 700 lao động, ngoài tỉnh 722 lao động. Đến nay, toàn huyện đã xuất khẩu 136 lao động, đạt 136% kế hoạch, trong đó có 5 lao động thuộc hộ nghèo, 1 lao động thuộc hộ cận nghèo. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã giải ngân trên 2,6 tỷ đồng cho 124 hộ.

​Tập trung thực hiện năm “tăng tốc”  2018, thời gian qua huyện Giồng Trôm đã gặt hái nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực, trong đó phải kể đến công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Giồng Trôm giải quyết việc làm cho gần 1.900 lao động, đạt 70,11% chỉ tiêu kế hoạch năm gồm 471 lao động tại chỗ, trong tỉnh 700 lao động, ngoài tỉnh 722 lao động. Đến nay, toàn huyện đã xuất khẩu 136 lao động, đạt 136% kế hoạch, trong đó có 5 lao động thuộc hộ nghèo, 1 lao động thuộc hộ cận nghèo. Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã giải ngân trên 2,6 tỷ đồng cho 124 hộ.

Một trong những khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là công tác tư vấn, giới thiệu việc làm phải được quan tâm thực hiện đúng cách và đến đúng đối tượng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động cho 193 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động các xã tiểu vùng 2, 3 và 4 cho trên 140 đối tượng lao động. Đồng thời, huyện phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Huyện đoàn và các công ty có uy tín tổ chức hướng nghiệp việc làm và xuất khẩu lao động cho hơn 620 em học sinh khối 12 đang học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 4 trường THPT trên địa bàn huyện.

16224_196201875222_201861815454610_XL.jpg

Thanh niên tham dự tư vấn việc làm. (Ảnh: Kim Phụng)

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Giồng Trôm cho biết: “Để thực hiện tốt công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề và tư vấn xuất khẩu lao động, phục vụ cho công tác giảm nghèo từ nay đến cuối năm 2018, Phòng tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch họp mặt người nghèo để giải quyết các nhu cầu của hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, lọc ra những hộ có nhu cầu về giải quyết việc làm, đặc biệt là tư vấn xuất khẩu lao động. Phương pháp là tập trung vào đối tượng trong độ tuổi lao động trong gia đình hộ nghèo, cận nghèo; định hướng đối tượng học sinh trung học phổ thông vừa tốt nghiệp mà các em không có nhu cầu học tiếp đại học, cao đẳng tham gia xuất khẩu lao động. Tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh tập trung các đối tượng có nhu cầu. Phối hợp các doanh nghiệp và các tổ sản xuất nhằm đào tạo nghề giúp cho người dân hoàn thành khóa học sẽ có việc làm, giải quyết được việc làm sau đào tạo.”

Bà Nguyễn Thị Thủy cho biết thêm, nhằm đẩy mạnh giải quyết việc làm ở cả trong và ngoài tỉnh, ngành tiếp tục tham mưu UBND huyện liên kết với các doanh nghiệp để kịp thời tuyên truyền tới người dân nhu cầu tuyển dụng công nhân của các công ty trên địa bàn. Từ đó, giúp người dân tiếp xúc nhiều thông tin hơn và đăng ký việc làm phù hợp nhu cầu.

Xác định giảm nghèo bền vững phải đi đôi với giải quyết việc làm, huyện Giồng Trôm đã và đang thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác này. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề góp phần cùng huyện nhà thực hiện thành công năm “tăng tốc” 2018, đồng thời góp sức cùng các xã thực hiện tiêu chí số 12 về tỉ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí số 13 về công tác giảm nghèo.

19/06/2018 8:50 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16224_196201875222_201861815454610_XL.jpg44Kim Phụng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Lễ hội Cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018New
Ngày 18/6/2018, trong dịp về công tác tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm huyện Chợ Lách và tham quan Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018.

​Ngày 18/6/2018, trong dịp về công tác tại tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm huyện Chợ Lách và tham quan Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018.

16228_1962018847_201861973347235_XL.jpg

Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp báo cáo Chủ tịch Quốc hội tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. (Ảnh: Cao Khiết)

Tại đây, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chợ Lách đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự sáng tạo và trình độ xử lý cây ăn trái ra hoa nghịch vụ cũng như tay nghề sản xuất, lai tạo giống cây ăn trái của nông dân huyện Chợ Lách. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý địa phương tiếp tục có giải pháp phát huy được thế mạnh kinh tế nông nghiệp mà chủ lực là trồng cây ăn trái, sản xuất cây giống và hoa kiểng, trong đó chú trọng việc giữ vững thương hiệu các loại trái cây đặc sản ở địa phương, tiếp tục phát huy nghề truyền thống  lai tạo và sản xuất cây giống.

16228_19620188413_201861973357141_XL.jpg

Chủ tịch Quốc hội tham quan trưng bày trái ngon và đấu xảo sản phẩm nông nghiệp. (Ảnh: Cao Khiết)

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến tham quan khu vực trưng bày kiểng bon sai, hội thi trái ngon an toàn, hội thi  đấu xảo sản phẩm nông nghiệp và không gian du lịch Bến Tre trong Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018  tại  Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Chợ Lách.

19/06/2018 8:40 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16228_1962018847_201861973347235_XL.jpg74Cao Khiết
Họp Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính
Chiều ngày 18/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi làm việc với Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính để nghe báo cáo công tác chuẩn bị thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu cùng các sở, ngành liên quan.

Chiều ngày 18/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã có buổi làm việc với Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tài chính để nghe báo cáo công tác chuẩn bị thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu cùng các sở, ngành liên quan.

Đại biểu dự họp. (Ảnh: Huyền Trang)

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Hiếu, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi cơ bản đã hoàn thành. Theo đó, các ứng viên dự thi sẽ tham gia phần thi viết và trình bày đề án có liên quan đến vị trí chức danh thi tuyển; dự kiến, thời gian tổ chức thi viết vào ngày 7/7/2018.

Có 7 ứng viên đủ điều kiện dự thi, trong đó, ứng viên thi tuyển vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Ngân sách – Đầu tư gồm ông Huỳnh Thanh Sơn, Trưởng Phòng Tài chính Đảng – Văn phòng Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính; ông Trần Thanh Tuấn, Trưởng Phòng Tổng hợp – Văn phòng HĐND tỉnh. Vị trí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực Thanh tra – Tài chính doanh nghiệp gồm các ứng viên: Ông Lê Văn Riếp, Chánh Thanh tra, Sở Tài chính; bà Lê Thị Luyến, Trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính; ông Đỗ Phước Thiện, Trưởng Phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tại cuộc họp. (Ảnh: Huyền Trang)

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng cho rằng việc cải tiến, nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ thông qua hình thức tuyển chọn công khai, minh bạch là hoàn toàn phù hợp trong tình hình hiện nay. Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở Hội đồng thi tuyển phải làm tốt trách nhiệm của mình, công minh, khách quan, dân chủ để chọn ra người xứng đáng nhất. Trong đó, Sở Nội vụ cố gắng hoàn thiện thông báo, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi tuyển cũng như Nội quy kỳ thi.

18/06/2018 4:34 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_18_16_38_31_735.JPG77Huyền Trang
Giồng Trôm: Bàn giao 10 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách
Sáng ngày 18/6/2018, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, ông Huỳnh Thành Chung, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy đến dự.

​Sáng ngày 18/6/2018, UBND huyện Giồng Trôm tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, ông Huỳnh Thành Chung, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy đến dự.

16219_1862018144153_2018618135252453_XL.jpg

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Diệu Hiền)

10 căn nhà tình nghĩa được trao cho các gia đình chính sách gồm: Bà Nguyễn Thị Huệ - xã Phong Nẫm, Huỳnh Thị Tình - xã Bình Hòa, Đỗ Thị Việt - xã Tân Hào, Nguyễn Thị Xuyến, ông Vũ Đình Chiến, Nguyễn Văn Tỏ - xã Lương Phú, ông Thân Văn Bé, Hồ Văn Lập, Nguyễn Văn Bình - xã Thạnh Phú Đông và ông Nguyễn Văn Bưng - xã Hưng Phong.

16219_186201814422_201861813536188_XL.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội tặng quà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: Diệu Hiền)

Các căn nhà được xây dựng kiên cố, diện tích mỗi căn từ 40 - 65 m2 , giá trị xây dựng từ 53 - 100 triệu đồng, tổng giá trị chung 10 căn nhà là 787 triệu đồng. Trong đó, ông Huỳnh Thành Chung - Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Phước tài trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp vào.

16219_186201814429_2018618135312906_XL.jpg

Ông Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho ông Huỳnh Thành Chung. (Ảnh: Diệu Hiền)

Ghi nhận trước sự đóng góp của ông Huỳnh Thành Chung, UBND tỉnh Bến Tre tặng Bằng khen cho ông Huỳnh Thành Chung với thành tích, tích cực đóng góp vật chất cho công tác đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Bến Tre.

Dịp này, bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội tặng 10 gia đình nhận nhà tình nghĩa mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng.

18/06/2018 3:25 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16219_1862018144153_2018618135252453_XL.jpg88Diệu Hiền – Huỳnh Lâm
Đoàn Bác sĩ thiện nguyện tổ chức khám, chữa bệnh tại Bến Tre
Sáng ngày 18/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã có buổi làm việc với ông Peter Thắng, đại diện Đoàn Bác sĩ thiện nguyện đến từ Mỹ về việc tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí tại Bến Tre.

​Sáng ngày 18/6/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã có buổi làm việc với ông Peter Thắng, đại diện Đoàn Bác sĩ thiện nguyện đến từ Mỹ về việc tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí tại Bến Tre.

16223_18062018_2018618145842610.JPG

Đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Theo ông Peter Thắng, Đoàn bác sĩ thiện nguyện gồm bác sĩ của các chuyên khoa khác nhau đang công tác tại các bệnh viện và tham gia giảng dạy tại các trường đại học. Đoàn đã tham gia khám chữa bệnh ở nhiều nước như Philippines, Indonesia,…

Sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Trưởng đoàn Đoàn Bác sĩ thiện nguyện mong muốn đoàn có cơ hội trở lại Việt Nam để làm công tác khám, chữa bệnh cho người dân nơi đây. Qua tìm hiểu, Đoàn quyết định chọn 02 tỉnh để tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con trong đó có tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo sức khỏe cho nhân dân Bến Tre, thể hiện mối quan tâm của cộng đồng xã hội dành cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

16223_18062018_2018618145847938.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước tại buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, lãnh đạo tỉnh rất hoan nghênh tinh thần vì cộng đồng của các bác sĩ trong Đoàn, UBND tỉnh thống nhất đề xuất tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân Bến Tre, tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 02 bên đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế với tư cách cơ quan quản lý ngành có sự phối hợp với Đoàn và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

Dự kiến, thời gian tổ chức khám, chữa bệnh vào tháng 01/2019. Đoàn Bác sĩ có khoảng 100 người gồm các bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng và cán bộ làm công tác tổ chức.

18/06/2018 3:15 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16223_18062018_2018618145842610.JPG57Huyền Trang
Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 62, năm học 2018 - 2019
Sáng ngày 18/6/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 62, năm học 2018 - 2019 tại tỉnh Bến Tre (A62-BT). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Huỳnh Thanh Quang - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Sáng ngày 18/6/2018, tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre, Tỉnh ủy Bến Tre phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 62, năm học 2018 - 2019 tại tỉnh Bến Tre (A62-BT). Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Huỳnh Thanh Quang - Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh lễ khai giảng. (Ảnh: Đăng Huy)

Lớp học có 50 học viên là lãnh đạo và trưởng, phó phòng chuyên môn của các sở, ngành; các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Trong thời gian 08 tháng, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam về một số lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; khoa học lãnh đạo; những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương; các kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, có cách làm mới, sáng tạo, đột phát, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý các học viên đây là khóa học theo chương trình mới, một số nội dung chưa có sách giáo khoa, vì vậy các học viên cần phải nghiêm túc nghe giảng, nghiên cứu tài liệu, thảo luận và nghiên cứu thực tế. Từ đó, vận dụng sáng tạo kiến thức vào quá trình công tác nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

18/06/2018 1:52 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_18_13_55_2_31.jpg73Đăng Huy
Làm gì để “Nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre”
Trong khuôn khổ Lễ hội Cây -Trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVII năm 2018, ngày 16/6/2018, tại UBND huyện Chợ Lách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre”. Bà Phan Thị Thu Sương - Phó Giám đốc Sở và ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách chủ trì.

Trong khuôn khổ Lễ hội Cây -Trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVII năm 2018, ngày 16/6/2018, tại UBND huyện Chợ Lách, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo “Nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre”. Bà Phan Thị Thu Sương - Phó Giám đốc Sở và ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách chủ trì.

Chủ trì hội thảo. (Ảnh: Cẩm Trúc)

Tham gia hội thảo có trên 100 đại biểu đến từ các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh và các doanh nghiệp thu mua trong và ngoài tỉnh. Tại hội thảo, đại diện các hợp tác xã đã trình bày các tham luận về việc hình thành các chuỗi bưởi da xanh, chôm chôm và nhãn. Dịp này, Hội Nông dân và Trung tâm Kiểm dịch sau nhập khẩu II cũng đã trình bày các giải pháp nâng cao chuỗi giá trị bằng cách đẩy mạnh thị trường xuất khẩu và cách tổ chức nông dân sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu.

Các ý kiến tại hội thảo đã xoay quanh các vấn đề như sự cần thiết phải nâng cao chuỗi giá trị đối với các sản phẩm cây ăn trái. Các tác nhân, các khâu phải làm gì để nâng cao chuỗi giá trị. Việc xây dựng và hoàn thiện các chuỗi thế nào cho có hiệu quả… Qua đó, nhiều giải pháp được đưa ra như tích cực xây dựng mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp nhiều hơn, chặt chẽ hơn; nông dân mạnh dạn ký kết hợp đồng với doanh nghiệp và sản xuất theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp đưa ra; doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước, có phương án tiêu thụ cụ thể để nông dân tổ chức sản xuất theo nhu cầu…

Doanh nghiệp chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: Cẩm Trúc)

Bà Phan Thị Thu Sương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hướng tới, về phía Nhà nước sẽ phối hợp doanh nghiệp quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào mô hình sản xuất tập thể; xây dựng và chuyển giao khoa học kỹ thuật theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp; làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các tổ hợp tác và nông dân.

18/06/2018 10:39 SAĐã ban hànhTinKinh tế
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_18_10_42_48_235.jpg68Cẩm Trúc
Giồng Trôm: Khánh thành tuyến đường bê tông Phú An và Trường Tiểu học Châu Hòa
Chiều ngày 17/6/2018, Đảng ủy, UBND xã Châu Hòa đã tổ chức khánh thành tuyến đường bê tông Phú An và Trường tiểu học Châu Hòa đưa vào sử dụng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm đến dự

​Chiều ngày 17/6/2018, Đảng ủy, UBND xã Châu Hòa đã tổ chức khánh thành tuyến đường bê tông Phú An và Trường tiểu học Châu Hòa đưa vào sử dụng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội, ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm đến dự.

16206_186201882244_201861874039969_XL.JPG

Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm tại công trình tuyến đường bê tông Phú An xã Châu Hòa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Công trình đường bê tông ấp Phú An xã Châu Hòa (từ chợ Châu Phú đến cầu Bà Lình) dài 1.442m, nền đường rộng 5m, mặt đường rộng 3,5m với kinh phí 10 tỷ 900 triệu đồng do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động Công ty Cổ phần 216 và Tổng công ty Viễn Thông Mobiphone hỗ trợ.

16206_186201881157_20186187414994_XL.JPG

Trồng cây lưu niệm nhà trường. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Tuyến đường Phú An nối liền 2 xã Châu Hòa và xã Phong Mỹ tạo ra tuyến đường vận chuyển hàng hóa nông sản của bà con được thuận lợi hơn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân xã Châu Hòa và các xã lân cận; đồng thời góp phần cho địa phương xây dựng xã nông thôn mới sớm hơn. Được biết, trong quá trình giải phóng mặt bằng nhân dân trong ấp đã hiến 5.764m đất, 101 cây dừa và các loại hoa màu khác, trong đó hộ ông Đỗ Văn Sáu là người đã hiến diện tích đất và hoa màu nhiều nhất khoảng 1.500m đất và 21 cây dừa.

16206_18620188558_201861874156344_XL.JPG

Cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Châu Hòa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Công trình Trường Tiểu học Châu Hòa với 8 phòng học kiên cố, diện tích 628m2 và các công trình kèm theo gồm: Hệ thống điện nước, tường rào, nhà vệ sinh, nhà để xe học sinh, tổng diện tích chung là 1.212m2. Tổng kinh phí 7 tỷ đồng do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Vietcombank hỗ trợ. Tại buổi lễ cắt băng khánh thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Trương Vĩnh Trọng cùng nhà tài trợ đã trồng cây lưu niệm nhà trường.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng Trường Tiểu học Châu Hòa 10 bộ máy vi tính; Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Vietcombank tặng 50 phần quà cho các em đạt học sinh học giỏi của trường; Tổng công ty Viễn thông Mobiphone tặng 20 phần quà cho các hộ nghèo còn gặp khó khăn.

18/06/2018 9:15 SAĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16206_186201882244_201861874039969_XL.JPG74Nguyễn Hoàng
Khai mạc Lễ hội Cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018
Lễ hội Cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 đã khai mạc tại Sân Vận động huyện Chợ Lách lúc 16h ngày 15/6/2018. Đến dự Lễ khai mạc có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ, các đại biểu sở, ngành tỉnh. Về phía huyện Chợ Lách có Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Đém.

Lễ hội Cây – trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 đã khai mạc tại Sân Vận động huyện Chợ Lách lúc 16h ngày 15/6/2018. Đến dự Lễ khai mạc có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Văn Be; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ, các đại biểu sở, ngành tỉnh. Về phía huyện Chợ Lách có Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Đém.

DSCN4728.JPG 

Văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc. (Ảnh: Triều Dương)

Đây là lần thứ 17 huyện Chợ Lách tổ chức Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn, lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến 19/6/2018 (nhằm mùng 2 đến mùng 5 tháng 5 âm lịch) với chủ đề: "Cây – trái ngon, an toàn, du lịch thân thiện".

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết: "Xuất phát từ ý tưởng kết nối các lợi thế với nhau, Ban Tổ chức thiết kế chương trình lễ hội gồm chuỗi các hoạt động đa dạng, phong phú như: Lễ dâng hương Thần Nông, các hội thi trái ngon, an toàn, đấu xảo nông sản, trưng bày hoa kiểng, sinh vật lạ,… Song song với Hội chợ thương mại, tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm chuyên về sản xuất nông nghiệp, du lịch".

DSCN4808.JPG 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu khai mạc lễ hội. (Ảnh: Triều Dương)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập gửi lời mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm đầu tư, hợp tác vào phát triển nông nghiệp, nông thôn, các loại hình dịch vụ du lịch, đầu tư sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị cho các loại cây ăn quả, sản phẩm nông sản của tỉnh.

DSCN4782.JPG 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập và Bí thư Huyện ủy Chợ Lách Phạm Hoàng Hiệp tặng hoa cho các nhà tài trợ. (Ảnh: Triều Dương)

Nhân dịp này, các nhà tài trợ đã trao kinh phí xây dựng 310 căn nhà tình thương, 3 căn nhà tình nghĩa và hỗ trợ công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Chợ Lách với tổng trị giá tài trợ trên 15 tỷ đồng.

15/06/2018 8:30 CHĐã ban hànhTin
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/NewForm/DSCN4782.JPG179Triều Dương
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018
Sáng ngày 15/06/2018, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì Hội nghị.

​Sáng ngày 15/06/2018, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018; triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi chủ trì Hội nghị.

16205_15062018_201861516131688.jpg

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy và các cấp ủy, các ngành, các cấp đã tập trung quán triệt việc triển khai Nghị quyết năm 2018 với tinh thần “tăng tốc” ngay từ đầu năm, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và quyết tâm chính trị của phần lớn cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả thực hiện, về công tác tuyên giáo: Chỉ đạo tháo gỡ “điểm nghẽn” về thông tin nhằm bảo đảm thông tin lãnh đạo, điều  hành được kịp thời, đầy đủ, chính xác; chỉ đạo các chi bộ tập trung sinh hoạt chuyên đề về 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp” tiếp tục có chuyển biến tốt, đạt được sản phẩm cụ thể.

16205_15062018_201861516138297.jpg

Điểm cầu các huyện, thành phố dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Công tác tổ chức cán bộ, các cấp ủy tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, thường xuyên quan tâm cải tiến cách đi cơ sở và nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch A1, xây dựng quy hoạch A2 ở các cấp đúng quy định, bảo đảm chất lượng. Thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ và thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện theo kế hoạch. Các cấp ủy quán triệt và thực hiện tốt Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; kết nạp 557/1.826 đảng viên mới, đạt 30,5% so với số lượng đăng ký kết nạp năm 2018.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng có bám sát thực tiễn và yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ngăn ngừa sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng (tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2017, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy 39,1%). Về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 65 thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 với những nội dung phù hợp, sát thực với điều kiện của tỉnh.

16205_15062018_2018615161314656.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã triển khai, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đánh giá, 6 tháng đầu năm tình hình tư tưởng chính trị và nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân đều được nâng lên. Các ngành, các cấp đều tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, vi phạm kỷ luật giảm. Bên cạnh những mặt đã đạt được, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa xác định được trách nhiệm và đầu việc cụ thể cần thực hiện, tư tưởng tiến công và quyết tâm chính trị chưa cao; phương pháp làm việc theo lối mòn; một số đảng viên về hưu không muốn sinh hoạt Đảng; một số tổ chức Đảng vẫn còn biểu hiện mất đoàn kết, mất dân chủ, kỷ cương không nghiêm, sa sút phẩm chất đạo đức; vẫn còn “điểm nghẽn” về công tác tuyên truyền, vận động.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, các ngành, các cấp phải nâng cao sức chiến đấu cho các tổ chức Đảng và đảng viên; phải xác định được hệ thống tư tưởng chủ công, chủ đạo trong toàn bộ đội ngũ cán bộ đó là tư tưởng tiến công, chủ động, năng động trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị; giữ gìn không để tiềm ẩn sai phạm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong quan điểm, lối sống, tài chính,.. thực hiện tốt công tác dân vận gắn với chính quyền.

15/06/2018 5:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16205_15062018_2018615161314656.jpg152Đăng Huy
Giồng Trôm: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Châu Bình
Chiều ngày 14/06/2018, Đại biểu HĐND tỉnh Võ văn Phê - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Giồng Trôm; Đại biểu HĐND huyện có ông Lê Văn Thắng, bà Ngô Thị Đà đã có buổi tiếp xúc với gần 70 cử tri xã Châu Bình.

Chiều ngày 14/06/2018, Đại biểu HĐND tỉnh Võ văn Phê - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Giồng Trôm; Đại biểu HĐND huyện có ông Lê Văn Thắng, bà Ngô Thị Đà đã có buổi tiếp xúc với gần 70 cử tri xã Châu Bình.

Ông Võ Văn Phê - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trả lời ý kiến của cử tri. (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Tại buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã báo cáo tóm tắt trước cử tri kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; kết quả Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2018.

Cử tri xã Châu Bình đã trình bày ý kiến, kiến nghị đến Đại biểu HĐND tỉnh, huyện một số vấn đề như: Vốn vay sửa chữa nhà ở cho hộ cận nghèo; giá cả trái dừa hiện nay xuống quá thấp, cần có những biện pháp hỗ trợ cho nông dân; đường giao thông nông thôn xã nông thôn mới có một số xuống cấp; vấn đề ô nhiễm môi trường nước và nguồn nước thủy lợi cho sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi của người dân,…

Các ý kiến của cử tri xã Châu Bình được Đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải trình thỏa đáng theo thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Đồng thời, tiếp thu, ghi nhận và trình HĐND tỉnh  trong kỳ họp sắp tới.

15/06/2018 4:52 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_15_16_54_54_344.JPG220Nguyễn Hoàng
Thạnh phú: Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 02 xã An Điền và An Thạnh
Ngày 14/6/2018, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện gồm ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và bà Trần Thị Mai - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc hơn 150 cử tri ở 02 xã An Điền và An Thạnh, huyện Thạnh Phú.

​Ngày 14/6/2018, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện gồm ông Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ông Lê Văn Mười - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh và bà Trần Thị Mai - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc hơn 150 cử tri ở 02 xã An Điền và An Thạnh, huyện Thạnh Phú.

16198_156201892430_20186158512063_XL.jpg

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Lê Chẳn)

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX. Theo đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và nhiều vấn đề quan trọng khác.

16198_156201892435_201861585126360_XL.jpg

Cử tri phát biểu ý kiến. (Ảnh: Lê Chẳn)

Nhiều ý kiến của cử tri 02 xã bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình xung quanh một số vấn đề như: Quan tâm hơn nữa về chính sách đối với người đang thực thi nhiệm vụ bán chuyên trách ở các xã; chi trả tiền công tác phí đối cán bộ ở các xã dưới 9 km; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định; xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp nặng; đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nuôi tôm, lúa ở xã An Điền; xem xét công nhận thương hiệu tôm và đầu tư nguồn vốn xóa điện cụm.

Các ý kiến, đề xuất của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh, huyện ghi nhận, đồng thời cùng các ngành chức năng huyện và chính quyền địa phương giải trình một cách chân tình và thỏa đáng theo thẩm quyền.

15/06/2018 9:45 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16198_156201892430_20186158512063_XL.jpg231Lê Chẳn
Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Chiều ngày 14/6/2018, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ  tỉnh do ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và “Năm dân vận chính quyền” 2018.

​Chiều ngày 14/6/2018, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ  tỉnh do ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Trung tâm Nông nghiệp Ứng dụng công nghệ cao về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh và “Năm dân vận chính quyền” 2018.

16196_15062018_201861573752922.jpg

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Huy)

Theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội, nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT luôn quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn ngành; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chi ủy phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị.

Công tác quán triệt, tuyên tuyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã được Ban Thường vụ Đảng ủy quan tâm chỉ đạo chính quyền, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện.

16196_15062018_201861573757766.jpg

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Buội báo cáo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Huy)

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Giám đốc Sở đã quan tâm tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác dân vận. Thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan hoặc thông qua hệ thống thông tin VNPT I-Office, Sở đã triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12 và kế hoạch thực hiện công tác dân vận của Sở đến tất cả công chức, viên chức trực thuộc Sở biết và hiểu rõ nội dung trong các văn bản để thực hiện tốt. Nhìn chung, phần lớn công chức, viên chức đều nắm được các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác dân vận chính quyền; ý thức vai trò trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

16196_15062018_20186157383313.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đánh giá cao việc thực hiện quy chế dân chủ và kế hoạch triển khai “Năm dân vận chính quyền” tại Sở NN&PTNT. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, báo cáo vẫn còn nêu chung chung, chưa cụ thể nên chưa đánh giá được tác động của một số vấn đề. Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT cần nâng cao hơn nữa nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận chính quyền; thực hiện đúng những nội dung phải công khai theo Nghị định 04 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan, đơn vị.

15/06/2018 9:00 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16196_15062018_20186157383313.jpg125Đăng Huy
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải làm việc với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chiều ngày 14/6/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải đã có buổi làm việc với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) về xây dựng đô thị thông minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, UBND thành phố Bến Tre.

​Chiều ngày 14/6/2018, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải đã có buổi làm việc với Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) về xây dựng đô thị thông minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, UBND thành phố Bến Tre.

IMG_9268.JPG

Đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại buổi làm việc, đại diện Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giới thiệu một số ứng dụng phát triển thành phố thông minh với giải pháp đèn chiếu sáng đô thị tích hợp trên nền tảng công nghệ IOT. Theo đó, hệ thống đèn đường sẽ được thay thế bằng hệ thống đèn chiếu sáng thông minh phủ hệ thống mạng không dây cho toàn thành phố, hệ thống này có thể thu thập CCTV camera, dữ liệu giao thông, quan trắc chất lượng không khí, nước thải,…

“SVF sẽ hỗ trợ tỉnh Bến Tre sử dụng thử nghiệm thiết bị đèn đường thông minh, qua thử nghiệm kiểm tra tính thực tiễn trong phát triển hạ tầng thành phố, đồng thời, thông qua dự án này, phát triển các hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ tại tỉnh” - Ông Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề xuất.

IMG_9284.JPG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Huyền Trang)

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải cảm ơn tình cảm của SVF dành cho Bến Tre cũng như những thông tin hữu ích về các ứng dụng phát triển đô thị thông minh. Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, việc xây dựng thành phố thông minh với giải pháp đèn chiếu sáng đô thị tích hợp là một trong những bước giúp tỉnh tiếp cận với công nghệ 4.0. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND thành phố phối hợp nghiên cứu đề xuất của SVF, tiến hành khảo sát để đi đến triển khai dự án; từng lúc, kịp thời báo cáo về lãnh đạo tỉnh để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

14/06/2018 7:00 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/IMG_9268.JPG146Huyền Trang
Chợ Lách: Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Hòa Nghĩa
Sáng ngày 14/6/2018, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Công Thành - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre và các đại biểu HĐND huyện Chợ Lách đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Hòa Nghĩa.

​Sáng ngày 14/6/2018, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lê Công Thành - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre và các đại biểu HĐND huyện Chợ Lách đã có buổi tiếp xúc với hơn 80 cử tri xã Hòa Nghĩa.

16187_146201813577_2018614134720656_XL.jpg

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: Việt Cường)

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã báo cáo với cử tri nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX và nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI.

Trong không khí gần gũi và cởi mở, cử tri đã đóng góp các ý kiến và kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh như: Cần tăng cường phổ biến các quy định đối với việc mua và cấp thể bảo hiểm y tế cho các đối tượng và hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới; có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình đê bao liên ấp Bình An - Bình Thanh và xóa điện kế cụm trên địa bàn; quan tâm tăng cường tuần tra, xử lý có hiệu quả tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông đoạn qua ấp Định Bình; thường xuyên kiểm tra và kịp thời xử lý các trường hợp hát nhạc sóng vi phạm quy định về độ ồn và thời gian; cần có biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

16187_1462018135643_2018614134714344_XL.jpg

Bà Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri. (Ảnh: Việt Cường)

Các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu, ghi nhận; đồng thời cùng các cơ quan, ban ngành huyện và lãnh đạo xã giải trình thỏa đáng theo thẩm quyền.

14/06/2018 3:15 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16187_146201813577_2018614134720656_XL.jpg166Việt Cường
Chợ Lách: Sẵn sàng đưa vào hoạt động tuyến đường hoa kiểng du lịch làng nghề năm 2018
Một trong những điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 là tuyến đường hoa kiểng du lịch làng nghề trên huyện lộ 35 tại địa phận xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị, sắp xếp cây cảnh, hoa kiểng trên tuyến đường được địa phương và nhân dân thực hiện hoàn tất.

​Một trong những điểm nhấn nổi bật của Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 là tuyến đường hoa kiểng du lịch làng nghề trên huyện lộ 35 tại địa phận xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị, sắp xếp cây cảnh, hoa kiểng trên tuyến đường được địa phương và nhân dân thực hiện hoàn tất.

16188_1462018141023_201861414043688_XL.JPG

Lãnh đạo huyện Chợ Lách kiểm tra tiến độ thực hiện tuyến đường. (Ảnh: Cao Khiết)

Anh Nguyễn Văn Phú chủ cơ sở sản xuất hoa kiểng Vĩnh Phúc ở ấp Vĩnh Nam, xã Vĩnh Thành cho biết, khi được địa phương phát động xây dựng con đường hoa kiểng cho du khách tham quan trong dịp lễ hội anh rất đồng tình. Cách nay hơn 01 tuần, anh đã chuẩn bị gần 10 ngàn cây bông trang và các loại hoa kiểng để trưng bày. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các chiến sĩ mùa hè xanh trường Đại học Đồng Tháp, mô hình tiểu cảnh bông trang của anh đã hoàn thành phục vụ khách tham quan.

Theo ông Nguyễn Thanh Sang, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Chợ Lách, tuyến đường hoa kiểng du lịch làng nghề tại xã Vĩnh Thành có chiều dài gần 3km, đi qua các ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc xã Vĩnh Thành được huyện Chợ Lách vận động 125 hộ dân sản xuất hoa kiểng, cây giống cặp 02 bên đường thực hiện. Theo đó, các hộ dân đã đem sản phẩm trưng bày dọc 02 bên tuyến đường với tổng cộng hơn 01 triệu hoa kiểng, cây giống các loại, tạo một không gian tham quan hoa kiểng trải dài với nhiều hình thức từ cây kiểng công trình, kiểng cổ, kiểng lá và cây giống đậm nét đặc sắc của các làng nghề sản xuất hoa kiểng, cây giống trên địa bàn. Hiện tại, tuyến đường đã hoàn thành khâu trưng bày, trang trí sẵn sàng phục vụ du khách tham quan.

16188_1462018141029_20186141405163_XL.JPG

Một góc tuyến đường hoa kiểng sắp đưa vào hoạt động. (Ảnh: Cao Khiết)

Với nét mới đặc sắc, tuyến đường hoa du lịch làng nghề tại xã Vĩnh Thành hứa hẹn sẽ là điểm nhấn nổi bật trong Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018, thật sự là nơi tham quan, du lịch lý tưởng cho du khách trong dịp lễ hội diễn ra, góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch cũng như thương hiệu làng nghề hoa kiểng, cây giống địa phương phát triển.

14/06/2018 3:00 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16188_1462018141029_20186141405163_XL.JPG192Cao Khiết
Ba Tri - Ban Chỉ đạo tỉnh kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ tại xã Tân Xuân
Sáng ngày 13/6/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ xã Tân Xuân về kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, gắn với thực hiện Quyết định số 12 của UBND tỉnh và “Năm Dân vận chính quyền” 2018. Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ huyện.

Sáng ngày 13/6/2018, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) Quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do ông Nguyễn Văn Bằng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với BCĐ xã Tân Xuân về kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm, gắn với thực hiện Quyết định số 12 của UBND tỉnh và “Năm Dân vận chính quyền” 2018. Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ huyện.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Trà Dũng)

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2018, việc triển khai thực hiện QCDC cơ sở được BCĐ xã quan tâm thực hiện nghiêm túc; các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị loại V, Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững,.. được triển khai ra nhân dân đảm bảo theo nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; công tác đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Việc thực hiện nội dung “Ba không, ba nên, ba cần” đã tác động tích cực QCDC, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm; đạo đức, phong cách giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhân dân được nâng lên, không có vi phạm quy chế xảy ra.

Việc thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018 bước đầu thuận lợi, mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, luôn gần dân, trọng dân để lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện đạt chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện QCDC cơ sở trên địa bàn xã còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng như các văn bản của Đảng, Nhà nước về QCDC ở cơ sở đôi lúc chưa kịp thời; việc kiểm tra, giám sát của BCĐ xã chưa thường xuyên; việc thực hiện QCDC gắn với cải cách thủ tục hành chính chưa được chặt chẽ; mô hình điển hình thực hiện QCDC cơ sở chưa cụ thể, chưa được biểu dương, nhân rộng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Bằng phát biểu. (Ảnh: Trà Dũng)

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Bằng yêu cầu BCĐ xã tiếp tục duy trì cơ chế dân vận chính quyền về mặt tổ chức, trách nhiệm; tăng cường kiểm tra hoạt động của bộ phận một cửa, đảm bảo công việc phải được giải quyết đúng luật, đồng thời thể hiện tốt văn hóa giao tiếp khi thực hiện nhiệm vụ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo về trình độ chuyên môn, chính trị, đạo đức. Thường xuyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt nội dung “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Năm 2018 là “Năm Dân vận chính quyền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại của người dân; thực hiện tốt nội dung “ba không, ba nên, ba cần”; từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ nhân dân tự quản.

14/06/2018 9:47 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_14_9_51_4_375.JPG167Trà Dũng
Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát
Chiều ngày 13/6/2018, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải.

Chiều ngày 13/6/2018, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Theo báo cáo của UBKT Tỉnh ủy, 6 tháng đầu năm 2018, UBKT các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; quán triệt các văn bản của Trung ương và tỉnh về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và thực hiện đạt hiệu quả; kịp thời giải quyết các đơn, thư khiếu nại tố cáo. Công tác xem xét và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

UBKT các cấp tham mưu cấp ủy các cấp kiểm tra 80 tổ chức Đảng và 1.461 đảng viên (giảm 65,5% tổ chức và 56,6% cá nhân so với cùng kỳ năm 2017); giám sát chuyên đề 35 tổ chức Đảng và 20 đảng viên trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Qua kiểm tra, giám sát kết luận 78 tổ chức Đảng và 1.459 đảng viên chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát; đề nghị khắc phục khuyết điểm 02 tổ chức Đảng và 02 đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 39 đảng viên (giảm 41,8% so với cùng kỳ năm 2017). Kết luận, có 38 đảng viên vi phạm, phê bình 16 đảng viên, thi hành kỷ luật 23 đảng viên. Cấp ủy, chi bộ và UBKT các cấp thi hành kỷ luật 53 đảng viên (giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2017).

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị các cấp ủy, các tổ chức Đảng và UBKT kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát để từng cán bộ trong cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt là những người làm công tác kiểm tra nắm thật chắc, vận dụng thật đúng và phát huy được hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện, nhất là điều kiện về nhân lực để đảm đương được vai trò, trách nhiệm ngày càng cao, làm tốt hơn và hiệu quả hơn công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, các tổ chức Đảng, UBKT các cấp và từng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đánh giá được tình hình, nhất là các vấn đề mới phát sinh, nổi lên để từ đó xác định nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm và thời gian tới; rà soát, bám sát chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 để có kế hoạch phân công và đảm bảo thực hiện đúng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt đảng ở từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đảm bảo không vi phạm các nguyên tắc, các quy chế dẫn đến các sai phạm khác; xử lý nghiêm, kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm; phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt đảng của cấp ủy.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng để nâng cao nhận thức của cán bộ về vị trí, vai trò của ngành Kiểm tra Đảng.

14/06/2018 9:41 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_14_9_45_12_953.jpg142Đăng Huy
Giồng Trôm: Tập trung công tác xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Giồng Trôm trong năm 2018 tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, có tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân các địa phương tích cực tham gia hưởng ứng. Nhiều hoạt động như: Xây dựng gia đình, ấp, khu phố văn hóa; phong trào văn nghệ, thể thao, phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới,... đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân.

​Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Giồng Trôm trong năm 2018 tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả, có tác động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân các địa phương tích cực tham gia hưởng ứng. Nhiều hoạt động như: Xây dựng gia đình, ấp, khu phố văn hóa; phong trào văn nghệ, thể thao, phát triển kinh tế góp phần xây dựng nông thôn mới,... đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của người dân.

16167_1362018145320_201861373615500_XL.jpg

Học sinh tham quan thực tế Di tích lịch sử cách mạng quốc gia Ngôi nhà của Nguyễn Văn Trác, nơi ở, làm việc của đồng chí Lê Duẩn. (Ảnh: Hoàng Minh)

Ghi nhận tại các địa phương trong toàn huyện, việc xây dựng các xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, văn hóa nông thôn mới được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban Chỉ đạo luôn quan tâm và coi trọng. Theo đó, đến tháng 06/2018, toàn huyện có 22 xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa”, 04 xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Ngoài ra, có 175 cơ quan, đơn vị và 02 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Công tác xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở tiếp tục được nhiều địa phương quan tâm, đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, tạo tiền đề cho các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

16167_1362018145327_201861373621735_XL.JPG

Đường vào Trung tâm xã nông thôn mới Bình Thành. (Ảnh: Minh Mừng)

Trong 06 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng đã tiếp tục triển khai quy định về quản lý việc sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt văn hóa và kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 51 ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh. Hầu hết các ấp, khu phố đã đưa các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào quy ước, hương ước và xem đây là nội dung quan trọng để xét công nhận hộ gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, các di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị. Hiện nay, huyện Giồng Trôm có 11 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng, trong đó có 4 di tích cấp quốc gia và 7 di tích cấp tỉnh. Theo Phòng Văn hóa - Thông tin, đến nay, huyện có nhiều công trình xây mới, trùng tu tôn tạo bằng nguồn ngân sách huyện kết hợp vận động xã hội hóa như: Đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống (xã Tân Hào); Đền thờ Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị (xã Thạnh Phú Đông),... Ngoài ra, huyện đang xây dựng công trình Bia tưởng niệm đường dây giao liên A210, kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, vận động 100% vốn xã hội hóa.

Ý thức được giá trị của hệ thống di tích lịch sử văn hóa mà địa phương đang sở hữu, thời gian qua, huyện Giồng Trôm đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật gắn với việc bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Quản lý di tích xã thường xuyên phối hợp với các trường học trên địa bàn hướng dẫn học sinh chăm sóc, bảo vệ khu vực di tích tạo môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp, tổ chức các đợt sinh hoạt ngoại khóa tham quan tìm hiểu di tích, qua đó giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang phát huy được hiệu quả trong việc phát triển kinh tế, xã hội ở Giồng Trôm, cùng với đó là việc bảo tồn các di sản văn hóa được thực hiện một cách thường xuyên. Đây là kết quả từ sự đoàn kết, thống nhất của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn.

13/06/2018 4:00 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16167_1362018145320_201861373615500_XL.jpg186Minh Mừng
Ba Tri: Tập huấn, cập nhật kiến thức về kinh tế tập thể
Sáng ngày 12/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) năm 2018. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Sáng ngày 12/6/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND huyện Ba Tri tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và phát triển  kinh tế tập thể, Hợp tác xã (HTX) năm 2018. Ông Nguyễn Quốc Bảo - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn. (Ảnh: Trà Dũng)

Tại lớp tập huấn, đại biểu đã được ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh giới thiệu những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến HTX và Tổ hợp tác (THT), Luật HTX 2012 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; vị trí, vai trò HTX trong xây dựng, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức tuyên truyền, vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp trong công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, giới thiệu những kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển HTX.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh triển khai nội dung lớp tập huấn. (Ảnh: Trà Dũng)

Thông qua lớp tập huấn, đại biểu có thể áp dụng vào thực tiễn quản lý nhà nước và vận động, hướng dẫn các HTX, THT thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể. Áp dụng thành lập mô hình HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả, vận động nhân dân tích cực tham gia vào HTX, THT góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

13/06/2018 3:51 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_13_15_54_37_297.JPG101Trà Dũng
Giồng Trôm: Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Phong Nẫm
Ngày 13/6/2018, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phong Nẫm về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện năm “tăng tốc” của địa phương trên các lĩnh vực: Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và các biện pháp đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018.

Ngày 13/6/2018, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phong Nẫm về việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện năm “tăng tốc” của địa phương trên các lĩnh vực: Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và các biện pháp đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018.

Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Kim Phụng)

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy xã Phong Nẫm tập trung triển khai những nhiệm vụ thực hiện tinh thần năm “tăng tốc” theo chỉ đạo của Huyện ủy đạt cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Thực hiện phương châm tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ dân, qua đó, xã nắm được tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra các vụ việc bất ngờ.

Kinh tế xã 6 tháng qua tiếp tục phát triển đúng hướng, tổ chức sắp xếp lại ngành Nông nghiệp theo hướng tăng năng suất chất lượng, hiệu quả bền vững gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Về xây dựng nông thôn mới, tính đến thời điểm hiện tại xã đạt 14/19 tiêu chí. An ninh chính trị, an ninh tôn giáo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; tệ nạn xã hội được kéo giảm so với cùng kì. Vượt chỉ tiêu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, các chế độ chính sách thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phê lưu ý, xã cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Giữ chế độ hội họp và làm việc bám vào quy chế làm việc và nguyên tác tập trung dân chủ. Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đến người dân, kêu gọi toàn hệ thống chính trị đoàn kết vào cuộc quyết liệt để xây dựng thành công xã nông thôn mới.

13/06/2018 3:49 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_13_15_50_46_110.jpg89Kim Phụng
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp
Ngày 12/6/2018, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo cùng các Đại biểu HĐND thành phố Bến Tre gồm ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy, ông Lục Vĩnh Phước - Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp xúc với cư tri xã Mỹ Thạnh An, Bình Phú và Phường 7.

Ngày 12/6/2018, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Thành Hạo cùng các Đại biểu HĐND thành phố Bến Tre gồm ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy, ông Lục Vĩnh Phước - Phó trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp xúc với cư tri xã Mỹ Thạnh An, Bình Phú và Phường 7.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Thanh Đồng)

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu đã thông tin đến cử tri nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX và nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9 HĐND, khóa XI nhiệm kỳ (2016 - 2021). Dịp này, cử tri đã gửi đến các đại biểu một số ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: Ngành chức năng cần có giải pháp hỗ trợ Phường 7 về địa điểm để thi công trạm trung chuyển rác đảm bảo vệ sinh, môi trường trên địa bàn; có biện pháp và chế tài để ngăn chặn và xử lý tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen không để phát sinh các trường hợp phức tạp; nên bố trí nhà vệ sinh công cộng dọc theo tuyến đường Hùng Vương phục vụ người dân và du khách; kiến nghị xóa quy hoạch đối với những dự án treo, không khả thi tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đời sống của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu tiếp nhận và trả lời thỏa đáng. Tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cho rằng đây là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm thể hiện sự quan tâm của cư tri đối với hoạt động của chính quyền, HĐND, thông qua đây giúp chính quyền các cấp, cũng như Đại biểu HĐND thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình.

13/06/2018 3:42 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_13_15_47_13_63.jpg160Hồng Quốc
Hội nghị giao ban công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Tiền
Sáng ngày 13/6/2018, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Tiền 6 tháng đầu năm 2018. Đến dự có ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Phương – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các tỉnh trong cụm.

Sáng ngày 13/6/2018, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi Cụm Đồng bằng sông Tiền 6 tháng đầu năm 2018. Đến dự có ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Phương – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các tỉnh trong cụm.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Huyền Trang)

Năm 2018 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI với chủ để công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi các tỉnh trong cụm 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc thực hiện chủ đề công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo” đã góp phần khơi dậy sức sáng tạo, sức trẻ, sự cống hiến trong các tầng lớp thanh thiếu nhi trong cụm. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, thiết thực bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của địa phương, đơn vị. Đặc biệt là các đợt sinh hoạt chính trị; các hoạt động tình nguyện gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng văn minh đô thị tiếp tục được đẩy mạnh; công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn cấp tỉnh và Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017–2022 đã được các cấp bộ đoàn chú trọng xác định, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chào mừng Hội nghị. (Ảnh: Huyền Trang)

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đối với công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre nói riêng, của các tỉnh cụm sông Tiền nói chung thời gian qua; từng lúc đã kịp thời định hướng và giúp sức cho công tác Đoàn tỉnh nhà và các tỉnh trong cụm ngày càng phát triển. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, Đoàn đã thể hiện được trách nhiệm, vị thế của tổ chức mình, tạo nên hiệu ứng lan tỏa trong hệ thống chính trị và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, Đoàn vẫn còn nhiều khó khăn cần được tập trung tháo gỡ, nhất là trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, thờ ơ trước các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương vẫn còn nhiều; công tác tổ chức xây dựng Đoàn nhất là hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn, công tác đoàn kết mở rộng tập hợp thanh niên chưa có nhiều mô hình thu hút,…

Ông Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu. (Ảnh: Huyền Trang)

“Thời gian tới, tôi hy vọng tuổi trẻ các tỉnh cụm sông Tiền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiều phong trào, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đóng góp cho sự phát triển của các địa phương. Đoàn thanh niên các tỉnh trong cụm tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, hỗ trợ lẫn nhau đưa công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi cụm ngày càng vững mạnh và phát triển, tạo nên những giá trị riêng, đặc sắc không chỉ riêng cho từng địa phương mà còn mang màu sắc của tuổi trẻ khu vực cụm sông Tiền. Đồng thời, tôi mong được lắng nghe những chia sẻ giải pháp của Đoàn các tỉnh trong cụm và có những đề xuất với Ban Bí thư Trung ương Đoàn tạo điều kiện cho hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi trong cụm ngày càng đổi mới, hiệu quả” – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh trong cụm đã thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả tại địa phương mình, đồng thời đề xuất giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong thời gian tới.

Ký kết giao ước thi đua giữa các tỉnh trong cụm. (Ảnh: Huyền Trang)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn các tỉnh trong cụm chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trực thuộc tiếp tục tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổ chức các phong trào, hoạt động theo kế hoạch công tác của các địa phương gắn với thực hiện chủ đề công tác “Năm tuổi trẻ sáng tạo”. Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho thanh thiếu niên và nhi đồng; bám sát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, phản bác các luận điệu sai trái; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

13/06/2018 2:10 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_13_14_15_34_797.JPG144Huyền Trang
Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018
Chiều 12/6/2018, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 đã đến huyện Chợ Lách kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội.

​Chiều 12/6/2018, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 đã đến huyện Chợ Lách kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tuyên truyền đã được tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh, việc trang trí khu vực Lễ hội đã hoàn thành. Bên cạnh đó các gian hàng cũng đã được lắp dựng, với 43 gian hàng cây giống, 15 gian hàng trái cây, 6 gian hàng ẩm thực, 6 gian hàng vật tư nông nghiệp, 9 gian hàng sản phẩm nông nghiệp, 11 gian hàng khởi nghiệp đã đủ điều kiện trưng bày và kinh doanh. Khu tiểu cảnh tái hiện không gian chợ quê dần hoàn thiện. Tuyến đường hoa du lịch ở huyện lộ 35, ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành đang khẩn trương thực hiện các công đoạn cuối. Nông dân trong và ngoài huyện đã tích cực đăng ký mẫu dự thi trái ngon, đấu xảo, đăng ký trưng bày gà nòi và sinh vật lạ, đã có 100 sản phẩm đăng ký trưng bày và 40 sản phẩm đăng ký thi kiểng Bonsai. Các hoạt động du lịch sẵn sàng phục vụ du khách tại 10 điểm du lịch và 30 vườn trái cây trên địa bàn huyện. Đã thực hiện đúng kế hoạch các phần việc: chuẩn bị tổ chức 2 Hội thảo với chuyên đề “Nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre” và “Khai thác, phát triển nhãn hiệu cây ăn trái, hoa kiểng Bến Tre”; cơ quan quân sự và công an đã có kế hoạch phân công nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội.

16173_13062018_20186139378969.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội. (Ảnh: Việt Cường)

Với chủ đề “Cây, trái an toàn – Du lịch thân thiện ”, Lễ hội cây, trái ngon an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 15 - 19/6/2018, nhằm mùng 2 đến mùng 6 tháng 5 năm Mậu Tuất) tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao, sân vận động và khu vực lân cận.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Lách và các ban ngành hữu quan của huyện, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Lễ hội cây - trái ngon an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 chỉ đạo các đơn vị tổ chức Lễ hội và các ngành có liên quan phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện các phần việc được phân công, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo kế hoạch, đồng thời có biện pháp cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại Lễ hội, chuẩn bị tổ chức tốt Lễ khai mạc, có nhiều tiết mục đặc sắc, hấp dẫn thu hút người xem. Thông qua Lễ hội đẩy mạnh công tác quảng bá nâng cao giá trị thương hiệu trái cây, cây giống Chợ Lách gắn với phát triển du lịch sinh thái miệt vườn, tạo ấn tượng, ghi dấn ấn tốt đẹp đối với du khách đến tham gia Lễ hội.

13/06/2018 10:15 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/16173_13062018_20186139378969.jpg185Việt Cường
Chợ Lách: Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri
Ngày 11/6/2018, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND huyện Chợ Lách đã có buổi tiếp xúc với hơn 260 cử tri xã Vĩnh Hòa và Phú Sơn.

Ngày 11/6/2018, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND huyện Chợ Lách đã có buổi tiếp xúc với hơn 260 cử tri xã Vĩnh Hòa và Phú Sơn.

Cử tri xã Phú Sơn nêu ý kiến với đại biểu HĐND tỉnh. (Ảnh: Cao Khiết)

Tại đây, bà Đỗ Thị Thu Thảo và các đại biểu HĐND huyện đã báo cáo với cử tri nội dung dự kiến chương trình kKỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX và nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện khóa XI.

Dịp này, cử tri 2 xã Vĩnh Hòa và Phú Sơn đã đề đạt đến đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện một số kiến nghị như: Cần đầu tư xây dựng trường THCS xã Phú Sơn; tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa phận ấp Lân Tây xã Phú Sơn vẫn còn diễn biến; cần có biện pháp gia cố giữ chất lượng các công trình giao thông đã đưa vào sử dụng, nâng cấp và lắp đặt thêm hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn, tình hình sạt lở đê bao vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; cần hỗ trợ xây dựng nhà ở, xây dựng nhà máy nước để phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân; cải thiện một số chính sách cho người có công, giải quyết thủ tục mua, cấp đổi BHYT tự nguyện.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Thị Thu Thảo báo cáo chương trình dự kiến Kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX. (Ảnh: Cao Khiết)

Các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri được đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp thu, ghi nhận, đồng thời các đại biểu đã cùng các cơ quan ban ngành huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn có giải trình thỏa đáng cho bà con cử tri.

12/06/2018 3:09 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_12_15_11_45_31.jpg146Cao Khiết
Kỳ vọng từ Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018
“Cây trái an toàn - Du lịch thân thiện” là chủ đề của Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15 - 19/6/2018. Đây là lần thứ 17 huyện Chợ Lách tổ chức Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn, tiền thân của Ngày hội cây - trái ngon, an toàn diễn ra vào dịp Tết Đoan ngọ hàng năm.

“Cây trái an toàn - Du lịch thân thiện” là chủ đề của Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018 sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 15 - 19/6/2018. Đây là lần thứ 17 huyện Chợ Lách tổ chức Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn, tiền thân của Ngày hội cây - trái ngon, an toàn diễn ra vào dịp Tết Đoan ngọ hàng năm.

Phiên chợ cây giống có nhiều giống cây trồng mới cung cấp cho bà con. (Ảnh: Việt Cường)

Trong Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre năm 2018, Hội thi trái ngon, an toàn là hoạt động trọng tâm tiếp tục được duy trì, hứa hẹn quy tụ các nhà vườn trong khu vực tham dự; là điểm hẹn, nơi gặp gỡ của nhà vườn trong và ngoài tỉnh để cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong canh tác để sản xuất ra những mặt hàng trái cây đảm bảo chất lượng và an toàn.

Góp phần làm phong phú cho lễ hội là Hội thi đấu xảo các sản phẩm trồng trọt được nông dân phát hiện trong quá trình canh tác, đem đi thi thố và trưng bày sản phẩm cho khách tham quan thưởng lãm. Phiên chợ trái cây và cây giống - hoa kiểng năm nay sẽ là nơi hội tụ của các loại cây giống, hoa kiểng và sản phẩm trái cây đặc sản của vùng đất Chợ Lách. Phiên chợ ẩm thực sẽ giới thiệu các món ăn đặc sản của địa phương, mang đậm hương vị quê hương mà du khách không thể bỏ qua. Lễ dâng hương thần nông sẽ được tổ chức theo nghi thức long trọng, mang đậm tín ngưỡng dân gian, thể hiện sự tri ân các bậc tiền hiền hậu hiền đã có công tạo lập điền nông, truyền lại cho đời sau nghề làm vườn nói chung và nghề trồng cây ăn trái nói riêng.

Nhằm tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu giữa nhà vườn, nhà khoa học và nhà quản lý trong việc định hướng sản xuất, xây dựng mối liên kết 3 nhà để phát triển nông nghiệp bền vững, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của lễ hội, hội thảo khoa học sẽ được tổ chức gắn với yêu cầu thực tiễn sản xuất của nông dân với 2 chuyên đề: “Nâng cao chuỗi giá trị trái cây đặc sản Bến Tre”, “Khai thác, phát triển nhãn hiệu cho cây trái, hoa kiểng Bến Tre”.

Về hoạt động du lịch gắn với lễ hội, các tuyến du lịch miệt vườn, du lịch xanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan, vui chơi, tận hưởng không khí trong lành của vùng quê sông nước. Điểm mới của lễ hội năm nay là hình thành tuyến đường hoa du lịch ở xã Phú Sơn và Vĩnh Thành, hi vọng mang đến cho du khách thời gian trải nghiệm thật thoải mái và thú vị. Trong khuôn khổ của lễ hội sẽ diễn ra tọa đàm với chủ đề: “Khai thác tiềm năng du lịch miệt vườn” để quý đại biểu cùng nhau đánh giá tiềm năng của du lịch huyện Chợ Lách, thảo luận tìm giải pháp khai thác tối đa thế mạnh du lịch sẵn có của địa phương.

Các điểm du lịch sẵn sàng phục vụ du khách. (Ảnh: Việt Cường)

Trong những năm qua, với chính sách khuyến khích, sự đầu tư của nhà nước, kinh tế vườn huyện Chợ Lách đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá. Năng suất và sản lượng trái cây được nâng cao. Hàng năm, cung cấp ra thị trường khoảng 115.000 tấn trái cây các loại. Giá trị bình quân ngành trồng trọt đạt 170 triệu động/ha. Trong phát triển kinh tế vườn, Chợ Lách tiếp tục là điểm sáng của tỉnh Bến Tre. Với 4 chủng loại trái cây chủ lực là: Chôm chôm, măng cụt, sầu riêng và bưởi da xanh được trồng chuyên canh trên diện tích hơn 6.000 ha. Nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao cũng được nhân rộng, có hơn 14.000 nông hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Từ sự chuyển dịch theo hướng tích cực, hiệu quả và bền vững, huyện Chợ Lách tiếp tục xác định kinh tế vườn là một trong những chương trình trọng điểm, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị kinh tế nông nghiệp của huyện. Thông qua những tác động tích cực của Lễ hội Cây - trái ngon, an toàn đã góp phần quan trọng trong quảng cáo thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của trái cây Chợ Lách trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy du lịch phát triển, từng bước đưa ngành công nghiệp không khói này trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

12/06/2018 3:04 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-06/avatar2018_6_12_15_7_8_281.jpg306Việt Cường
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer