Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức và sự kiện

  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Họp Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2019New
Chiều 22/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Trưởng Ban Chỉ đạo thi năm 2019 chủ trì hội nghị.

Chiều 22/5/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập - Trưởng Ban Chỉ đạo thi năm 2019 chủ trì hội nghị.

Điểm cầu tỉnh dự họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Tại hội nghị, đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2018-2019; triển khai Chỉ thị số 3 của UBND tỉnh; báo cáo tình hình chuẩn bị và triển khai tổ chức các kỳ thi tại Bến Tre năm 2019; báo cáo nội dung công tác thành viên Ban Chỉ đạo thi.

Đối với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, tỉnh có 15.160 thí sinh đăng ký dự thi; có 33 Hội đồng coi thi với 647 phòng thi được tổ chức thành 39 điểm thi. Đối với kỳ thi THPT quốc gia 2019, có 11.346 thí sinh; có 30 điểm thi phân thành 487 phòng thi, 28 điểm thi đặt ở các trường THPT và 2 trường THCS thuộc huyện Châu Thành, Mỏ Cày Nam. Có trên 1.500 cán bộ, giáo viên trong tỉnh và Trường Đại học Trà Vinh được huy động để làm nhiệm vụ coi thi.

Điểm cầu huyện dự họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các điểm thi, lãnh đạo huyện, xã và thành viên của Ban Chỉ đạo tỉnh phải xem nhiệm vụ kỳ thi là hoạt động chính trị quan trọng trong quý III.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, thời điểm thi vào mùa mưa nên quan tâm vấn bảo vệ tài liệu liên quan kỳ thi. Ngành giáo dục chuẩn bị và dự phòng nhân sự; rà soát trang thiết bị phòng học trước kỳ thi để mua sắm thiết bị kịp thời; vấn đề sao in đề thi phải thực hiện thật sự nghiêm túc và bảo mật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho các điểm thi, cán bộ coi thi và thí sinh tham dự kỳ thi.

Ngành công an phải đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi. Các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, huyện phải bám địa bàn và nhiệm vụ chuyên môn, linh hoạt trong thực hiện để đảm bảo nhiệm vụ kỳ thi. Hạn chế vấn đề giao lưu rượu bia ảnh hưởng sức khỏe khi làm công tác thi. Thành ủy, UBND phải vào cuộc để tập trung công tác chuẩn bị thi và phải thường xuyên báo cáo Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để nắm tình hình.

22/05/2019 5:17 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_22_17_21_6_871.jpg14Đăng Huy
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư khóa XINew
Sáng ngày 22/5/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì Hội nghị.

​Sáng ngày 22/5/2019, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và 7 năm thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì Hội nghị.

19263_22052019_2019522161639731.jpg

Đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Qua 5 năm triển khai Nghị quyết 33, tỉnh Bến Tre đã tập trung thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với lĩnh vực văn hóa được nâng lên rõ rệt. Việc xây dựng con người đã có tác động tích cực trong việc củng cố, nâng cao tinh thần yêu nước, yêu quê hương, củng cố tình làng, nghĩa xóm, bước đầu khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo, hướng thiện trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Môi trường văn hóa được quan tâm xây dựng đồng bộ từ gia đình đến nhà trường và xã hội. Trong đó, xây dựng gia đình văn hóa, đạo lý tốt đẹp của gia đình được giữ gìn và phát huy, hình thành nhân cách con người mới và nền văn hóa mới. Ngày càng có nhiều gia đình gương mẫu, giữ vững thành tích, tích cực đóng góp thiết thực cho cộng đồng, giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội ở từng địa bàn.

Bên cạnh đó, việc phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa được quan tâm. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc đạt được kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế du lịch, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử.

19263_22052019_2019522161645637.jpg

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Đối với việc thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Thời gian qua, đa số các cơ quan, đơn vị đều dành kinh phí cho việc đặt mua dài hạn báo, tạp chí của Đảng. Hàng năm, bên cạnh nguồn kinh phí trích từ nguồn Đảng phí để mua báo, tạp chí của Đảng, một số cấp ủy còn hỗ trợ kinh phí cấp Báo Đồng Khởi đến các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tỉnh ủy hỗ trợ kinh phí mua báo Đảng phát hành đến tổ nhân dân tự quản.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung về việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong trường học, giáo dục nhân cách toàn diện cho giáo viên, học sinh. Các môn giáo dục mới, giáo dục tích hợp cho học sinh. Đánh giá công tác giáo dục truyền thống, đạo dức, văn hóa lối sống cho thế hệ trẻ, các mô hình trải nghiệm mới, mang lại hiệu quả trong giai đoạn hiện nay. Đại biểu cũng đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng cơ quan văn hóa, văn hóa ứng xử, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

19263_22052019_2019522161651934.jpg

Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 33. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cho rằng, văn hoá là phạm trù rộng được thể hiện ở nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực. Cụ thể, để làm ăn hiệu quả ta cần xây dựng văn hoá “chữ tín”. Công chức trong công sở là nhân thân là tâm huyết là tự trọng, nếu không xây dựng cho mình những nét văn hoá trên thì mỗi người sẽ khó cộng sự trong quá trình làm việc... đó chính là xây dựng văn hoá cho từng con người, từng tập thể, từng cộng đồng hướng đến xây dựng xã hội văn minh. Chúng ta cần xem vấn đề xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh và xây dựng văn hoá chính trị, kinh tế là điều quan trọng. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hoá ở các trung tâm, nhà văn hoá. Quan tâm rèn luyện kỹ năng ứng xử văn hoá của mỗi người để chúng ta không bị rơi vào khủng hoảng từ văn hóa mạng xã hội.

19263_22052019_2019522161658153.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có giải pháp giúp người hình thành kỹ năng ứng phó với các hiện tượng văn hoá. Làm thế nào để mỗi người hiểu đúng về văn hoá và bình tĩnh trước những biểu hiện sai trái “Tôi kêu gọi các đoàn thể hãy hướng hoạt động tuyên truyền của mình vào những biểu hiện ứng xử văn hoá cụ thể để hình thành văn hoá ở mỗi người”. Đồng thời, rà soát lại ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình đối chiếu với các nhiệm vụ trong giải pháp thực hiện việc xây dựng con người văn hoá xem mỗi nơi đã làm được gì, có kết quả gì, còn tồn tại gì và có kế hoạch để khắc phục. Từ đó thay đổi được văn hoá theo hướng mà mục tiêu Nghị quyết 33 đặt ra và đạt được mục tiêu chung là “Văn hoá sẽ thành động lực tinh thần và sức mạnh nội sinh”.

Đối với thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư, “Tỉnh cần quan tâm và thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo Đảng. Đây là tiếng nói chính thống của Đảng để qua đây rèn luyện cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng ở mỗi cán bộ, đảng viên”, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

22/05/2019 5:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19263_22052019_2019522161651934.jpg19Đăng Huy
Thành phố Bến Tre: Mitting chào mừng thành công Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019 - 2024New
Tối ngày 21/5/2019, tại công viên tượng đài Đồng Khởi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre phối hợp đoàn Cải lương Bến Tre tổ chức mitting chào mừng đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Mai Rý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre đã đến dự.

​Tối ngày 21/5/2019, tại công viên tượng đài Đồng Khởi, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre phối hợp đoàn Cải lương Bến Tre tổ chức mitting chào mừng đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Đặng Thị Phượng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Mai Rý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bến Tre đã đến dự.

19261_2252019152024_201952215825356_XL.jpg

Đại biểu tham dự lễ mitting. (Ảnh: Hồng Quốc)

Tại buổi mitting bà Nguyễn Thị Mai Rý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã thông tin nhanh về kết quả đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 02 ngày 16 và 17/5/2019 với sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố, quý mẹ Việt Nam anh hùng đại diện các ban ngành đoàn thể thành phố và hơn 160 đại biểu chính thức đại hội. Với tinh thần làm việc nghiêm túc đại hội đã dành thời gian thảo luận, đáng giá, kiểm điểm những kết quả làm được nhiệm kỳ qua, những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, thông qua Nghị quyết 05 với chương trình hành động gồm: Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững an ninh quốc phòng. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 64 thành viên, bà Nguyễn Thị Mai Rý tái cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 18 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội MTTQVN tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2019 -2024.

19261_2252019151956_201952215817621_XL.jpg

Bà Nguyễn Thị Mai Rý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại lễ mitting. (Ảnh: Hồng Quốc)

Dịp này, Đoàn cải lương Bến Tre đã trình bày nhiều tiết mục văn ghệ chủ đề ca ngợi Đảng, Bác hồ, những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước … thu hút đông đảo nhân dân đến tham dự.

22/05/2019 5:00 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19261_2252019151956_201952215817621_XL.jpg20Hồng Quốc
Thạnh Phú: Hội thảo đánh giá tác động các nguồn quỹ dự án AMD năm 2019New
Sáng 22/5/2019, tại hội trường UBND huyện, huyện Thạnh Phú tổ chức Hội thảo đánh giá tác động các nguồn quỹ dự án AMD năm 2019 trên địa bàn huyện. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện chủ trì hội thảo.

Sáng 22/5/2019, tại hội trường UBND huyện, huyện Thạnh Phú tổ chức Hội thảo đánh giá tác động các nguồn quỹ dự án AMD năm 2019 trên địa bàn huyện. Ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện chủ trì hội thảo.

Lãnh đạo huyện và đông đảo đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Quốc Vinh)

Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre, gọi tắt là AMD Bến Tre do Quỹ quốc tế về Phát triển nông nghiệp, gọi tắt là IFAD tài trợ với mục tiêu là xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi. Dự án được triển khai trong thời gian 6 năm tại 30 xã của 8 huyện trong tỉnh. Trong đó, Thạnh Phú có 5 xã tham gia là Hòa Lợi, Bình Thạnh, Mỹ An, An Điền và Thạnh Phong.

Dự án có 3 hợp phần chính là nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, đầu tư cho sinh kế bền vững và quản lý dự án. Hợp phần 2 về đầu tư cho sinh kế bền vững có 4 nguồn quỹ đầu tư. Trong đó, Quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu - CIF đến cuối năm 2018 đã đầu tư 9 công trình đường bê tông kết hợp đê bao chống xâm nhập mặn và triều cường, 5 dự án cấp bồn chứa nước sinh hoạt cho gần 730 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 18,6 tỷ đồng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm thiểu rủi ro do tác động biến đổi khí hậu, hỗ trợ các chuỗi sản xuất địa phương; đồng thời, nâng cao năng lực của chính quyền cấp xã trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: Quốc Vinh)

Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế huyện cung cấp dịch vụ tiết kiệm - tín dụng chất lượng, bền vững và các dịch vụ phi tài chính cho nhóm đối tượng nghèo và thu nhập thấp đã triển khai thực hiện tại 16/18 xã, thị trấn. Trong đó, 5 xã dự án đã có hơn 2.200 khách hàng với hơn 6.600 lượt vay, tổng số tiền phát vay hơn 50 tỷ đồng, dư nợ hơn 12 tỷ đồng. Huy động tiết kiệm lũy kế gần 4 tỷ đồng, số dư gần 3 tỷ đồng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ tiếp cận vốn lâu dài, bền vững đầu tư vào sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo. Giúp chị em tiết kiệm trả dần hàng tháng và hạn chế việc chơi hụi tạo vốn với lãi suất cao.

Quỹ đồng cấp vốn cho sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu - CFAF, đến cuối năm 2018 đã đầu tư cho 42 hộ và 56 tổ nhóm với tổng vốn hơn 8,8 tỷ đồng, không tính vốn đối ứng. Nhiều mô hình đầu tư mang lại hiệu quả như nuôi dê, bò sinh sản, nuôi bò vỗ béo, nuôi tôm càng xanh toàn đực xen ruộng lúa, may quần áo gia công, bó chổi cọng dừa, may túi xách tự hoại, đan dây nhựa trên khung sắt… Qua đó, giúp người dân có cơ hội chuyển đổi sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu; góp phần tăng sản lượng trong sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho các hộ không đất, ít đất sản xuất…

Điều phối viên cấp huyện - Nhóm Điều phối AMD huyện Đỗ Ngọc Khải trao bảng tượng trưng tài trợ cho các tiểu dự án. (Ảnh: Quốc Vinh)

Với Quỹ Hợp tác công tư - PPP, đến nay đã đầu tư cho HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Thạnh Phong vào tiểu dự án “Liên kết sản xuất và chế biến các sản phẩm xoài Từ quý Thạnh Phú” với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng, vốn đối ứng HTX hơn 1,7 tỷ đồng. Qua đó, tạo việc làm cho 23 người, liên kết thu mua, bao tiêu xoài của hơn 100 hộ tại Thạnh Phong và các xã lân cận cao hơn giá thị trường từ 5% đến 10%, lợi nhuận ổn định hơn 90 triệu đồng/ha/năm. Với lao động làm việc tại HTX, ngoài được đào tạo nghề, ký hợp đồng lao động, giúp công việc ổn định, cho thu nhập gần 50 triệu đồng/người/năm.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Nhóm Điều phối Dự án AMD huyện kỳ vọng các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, ấp, cộng đồng, doanh nghiệp, HTX, người hưởng lợi sẽ hiểu rõ hơn về Dự án AMD. Qua đó, cùng chung tay góp sức hoàn thành các mục tiêu của Dự án trong thời gian còn lại.

Trao giải cuộc thi. (Ảnh: Quốc Vinh)

Chủ tịch UBND huyện lưu ý các ban ngành, đoàn thể huyện cần khẩn trương thực hiện các hoạt động phân cấp năm 2019. Trong triển khai cần phối hợp nguồn lực của các chương trình, dự án có cùng mục tiêu trên địa bàn huyện như xây dựng nông thôn mới, đề án sinh kế giảm nghèo, tái cơ cấu ngành nông nghiệp… Với các xã dự án tăng cường sự lãnh đạo, quản lý, điều phối dự án, phân công các ngành đoàn thể chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý các mô hình AMD chuyển sang, nhân rộng các mô hình thành công của dự án. Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt việc phối hợp thực hiện các hoạt động dự án trên địa bàn. UBND các xã ngoài dự án phối hợp với phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân triển khai các lớp tập huấn nâng cao kiến thức về biến đổi khí hậu, nhân rộng các mô hình thành công bằng quỹ xoay vòng theo hình thức nông dân dạy nông dân.

Dịp này, Quỹ Hợp tác công tư - PPP trao bảng tượng trưng tài trợ cho Công ty TNHH chế biến thủy sản Phát Huy số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và 3 tiểu dự án khác tại các xã Mỹ An, Hòa Lợi và An Điền, kinh phí từ 236 triệu đồng đến 296 triệu đồng. Đồng thời trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cuộc thi tham luận về mô hình sinh kế bền vững và trưng bày sản phẩm dự án.

22/05/2019 3:17 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_22_15_22_10_449.jpg25Quốc Vinh
Thành phố Bến Tre: Nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trịNew
Ngày 22/5/2019, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Ngày 22/5/2019, Thành ủy Bến Tre tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố Bến Tre đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, đến nay thành phố Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ thành phố. Cụ thể, thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời phổ biến rộng rãi thực hiện trong toàn đảng bộ.

Sau đăng ký các đồng chí đứng đầu cấp ủy từ thành phố tổ chức công khai nội dung đăng ký thông qua hệ thống truyền thanh từ thanh phố đến cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cùng tham gia giám sát kết quả thực hiện nội dung đăng ký, từ đó đã tạo được niềm tin, sức lan tỏa rộng khắp trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Qua đăng ký, học tập đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc làm theo đa dạng ở nhiều lĩnh vực gắn với thực tế đời sống như: mô hình câu lạc bộ “làm theo gương Bác” ở Phường 1, tổ chức trao 500 lá cờ Tổ quốc; mô hình 5+1 của Hội CCB; Phường 7 thực hiện mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, tổ hụi tương trợ…. Bên cạnh đó, thành phố chú trọng đưa việc đăng ký học tập và làm theo lồng ghép vào nội dung, công việc trọng tâm của thành phố; đồng thời cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05, qua đó đã tạo được chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cụ thể đến nay thành phố được công nhận độ thị loại II vượt 02 năm so với nghị quyết; công nhận 08/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 04 xã được công nhận xã nông thôn mới...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc triển khai thực hiện Chỉ thi 05 trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định như: một số cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị chưa quan tâm thường xuyên trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị; việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; việc phát hiện bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiến tiến trong việc làm theo Bác tuy được quan tâm nhưng số lượng tấm gương trong cán bộ chủ chốt còn ít.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Thanh Hồng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị 05. (Ảnh: Hồng Quốc)

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Võ Thanh Hồng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã đạt được qua 03 năm thực hiện Chỉ thi 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc đăng ký và làm theo lời Bác nhất là bám sát các vấn đề nóng, lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp, khó khăn tạo bước đột phát trong thực hiện Nghị quyết hàng năm; từng chi bộ phải là nền tảng, mỗi đảng viên phải là hạt nhân tích cực trong việc làm theo lời Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để việc học tập làm theo đi vào chiều sâu, thực chất xem đây là nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng đảng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là ở những ngành, lĩnh vực nhạy cảm nắm kịp thời để nhắc nhở, uốn nắn hạn chế, khuyết điểm tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật. Bên cạnh đó từng cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình gắn với nội dung mà bản thân đã đăng ký làm theo lời Bác; kịp thời biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới thực hiện Nghị quyết “Năm không” của Thành ủy.

Dịp này, UBND thành phố đã khen thưởng cho 04 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc đăng ký và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

22/05/2019 3:10 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_22_15_14_54_809.jpg23Hồng Quốc
Ra mắt câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế huyện Thạnh PhúNew
Chiều 21/5/2019, tại thị trấn Thạnh Phú, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện tổ chức lễ thành lập, ra mắt Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đến dự có Đại tá Trần Quốc Việt - Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh; ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Sở Công thương; ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế tỉnh; ông Trần Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú.

Chiều 21/5/2019, tại thị trấn Thạnh Phú, Hội Cựu Chiến binh (CCB) huyện tổ chức lễ thành lập, ra mắt Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đến dự có Đại tá Trần Quốc Việt - Nguyên Chủ tịch Hội CCB tỉnh; ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; ông Trần Văn Đấu - Phó Giám đốc Sở Công thương; ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế tỉnh; ông Trần Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạnh Phú.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng tặng hoa chức mừng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. (Ảnh: Minh Mừng)

Tại buổi lễ, Hội CCB huyện lần lượt công bố các quyết định: thành lập, tổ chức Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế huyện; công nhận hội viên Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế; công nhận hội viên danh dự Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế huyện; thành lập Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế huyện.

Ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế tỉnh phát biểu. (Ảnh: Minh Mừng)

Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế huyện Thạnh Phú có 28 hội viên là cán bộ, hội viên CCB, Cựu quân nhân các xã, thị trấn. Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm, tự trang trải về tài chính và theo điều lệ được thông qua. Ngoài ra Câu lạc bộ còn có 18 hội viên danh dự tham gia là Phó Chủ tịch Hội CCB 18 xã, thị trấn. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ gồm 7 thành viên do ông Trần Văn Nên làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Minh Mừng)

Ông Phù Tường Nguyên Dũng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế tỉnh cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6/9 câu lạc bộ tại các huyện, thành phố với gần 300 hội viên. Sau khi thành lập, với tinh thần “Bộ đội cụ Hồ”, mong rằng câu lạc bộ cố gắng phát huy vai trò của từng thành viên, nhất là Ban chủ nhiệm để xây dựng câu lạc bộ vững mạnh.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Câu lạc bộ vừa ra mắt. (Ảnh: Minh Mừng)

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng đánh giá cao vai trò, vị trí, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác an sinh xã hội. Ông Trần Thanh Tùng cũng nhấn mạnh, Câu lạc bộ CCB, Cựu quân nhân làm kinh tế là mô hình hay, hoạt động hiệu quả không chỉ giúp hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn giúp giải quyết việc làm cho nhiều lao động là con, em hội viên và lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững của huyện. Ngoài ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hội viên còn phải chung tay, góp sức thực hiện các phong trào của Hội CCB, của địa phương, đặc biệt là phong trào “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, phong trào xây dựng giao thông nông thôn theo Đề án 3333 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chung tay xây dưng nông thôn mới, đô thị văn minh.

22/05/2019 2:09 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_22_14_16_5_418.jpg29Minh Mừng
Châu Thành thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016 2020New
Thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao và phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong việc tham gia phát triển du lịch huyện Châu Thành.

Thực hiện đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao và phát huy tinh thần chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư trong việc tham gia phát triển du lịch huyện Châu Thành.

Theo đó, huyện Châu Thành sẽ huy vận động nhiều nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa để thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển bền vững, toàn diện và cơ bản trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của huyện với tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc địa phương, cạnh tranh được trong khu vực, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Khách du lịch thưởng thức món ăn Việt tại điểm du lịch Homestay Coco Land, xã Thành Triệu, Châu thành. (Ảnh: Trúc Lan)

Được biết, năm 2019 huyện Châu Thành phấn đấu có tổng thu từ khách du lịch 360,381 tỷ đồng, với trên 900 ngàn lượt khách, doanh thu du lịch hàng năm tăng bình quân 15%/năm. Đồng thời, tập trung đầu tư, vận động, kêu gọi mọi nguồn lực phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, du lịch, tiếp tục đầu tư các tuyến giao thông phục vụ du lịch, nâng cấp nhà vệ sinh phục vụ khách du lịch đạt chuẩn quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kêu gọi cộng đồng địa phương, trước mắt là các nhà vườn đầu tư, phát triển các vườn cây ăn trái phục vụ khách tham quan; kêu gọi đầu tư xây dựng khu thương mại; trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử; vận động xã hội hóa xây dựng ấn phẩm du lịch huyện Châu Thành; tiến hành xúc tiến, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch; tăng cường mối liên hệ trực tiếp với các công ty du lịch, công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh chủ động trong quá trình hoạt động, phát triển các tuyến du lịch trong và ngoài huyện.

22/05/2019 2:04 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_22_14_7_57_356.jpg28Trúc Lan
Ba Tri: Nông dân bắt đầu xuống giống sản xuất vụ Hè Thu năm 2019New
Hiện nay, nông dân huyện Ba Tri đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng và làm đất để gieo sạ vụ lúa Hè Thu năm 2019.

​Hiện nay, nông dân huyện Ba Tri đang khẩn trương vệ sinh đồng ruộng và làm đất để gieo sạ vụ lúa Hè Thu năm 2019.  

Theo kế hoạch, trong vụ Hè Thu này, toàn huyện sẽ gieo sạ trên 11.000 ha. Vào thời điểm hiện tại, nông dân đã gieo sạ xong khoảng 50% tổng diện tích, tập trung chủ yếu ở các địa phương như: Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa, An Bình Tây, Tân Xuân, An Ngãi Trung, An Phú Trung, đối với diện tích này cây lúa đang trong giai đoạn mạ, phát triển tốt. Các giống lúa được nông dân chọn sản xuất là OC 10, OM 4900, OM 6162, OM 5451, OM 6976, OM 7347…

19238_22520199234_20195228582309_XL.jpg

Nông dân Ba Tri khẩn trương xuống giống vụ lúa Hè Thu đảm bảo lịch thời vụ. (Ảnh: Trà Dũng)

Để sản xuất thắng lợi vụ Hè Thu năm này, Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo nông dân nên xuống giống tập trung đồng loạt theo từng cánh đồng để thuận lợi cho việc điều tiết nước và quản lý dịch hại.  

Ngành Nông nghiệp huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi đồng ruộng, dự báo tình hình phát sinh dịch hại để hướng dẫn nông dân phòng trị; nhất là biện pháp hạn chế ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ vào đầu vụ. Phối hợp với Cụm thủy nông điều triết nước theo lịch xuống giống tập trung; kịp thời kiểm tra, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi bị xuống cấp đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất của người dân.

Theo lịch thời vụ, huyện sẽ hoàn thành việc xuống giống vụ Hè Thu vào ngày 5/6/2019.

22/05/2019 10:10 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19238_22520199234_20195228582309_XL.jpg25Trà Dũng
Châu Thành qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03New
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành, đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tốt, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được chú trọng đề cao. Trong đó, hiệu quả từ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được nâng lên và đạt được nhiều kết quả tích cực.

​Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Ban thường vụ Huyện ủy Châu Thành về tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành, đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến tốt, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy được chú trọng đề cao. Trong đó, hiệu quả từ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được nâng lên và đạt được nhiều kết quả tích cực.

19244_225201983911_2019521163145746_XL.jpg

Tuần tra an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm. (Ảnh: Trúc Lan)

3 năm qua, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành được kéo giảm so với thời gian liền kế cả 3 tiêu chí, góp phần tạo sự chuyển biến tốt về trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, đã xảy ra 142 vụ, giảm 31,06%, chết 88 người, giảm 7,36%, bị thương 81 người, giảm 55,73%. Để đạt được kết quả trên, huyện Châu Thành đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, hậu quả của tai nạn giao thông để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về tai nạn giao thông cho bản thân, gia đình và xã hội.

Đồng thời, tập trung triển khai các biện pháp, giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, giải tỏa hành lang an toàn giao thông 624 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông với gần 39 ngàn người dự, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở và 860 đối tượng cá biệt. Bên cạnh đó, Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an các xã - thị trấn tổ chức trên 6 ngàn cuộc tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện xử phạt trên 9.700 trường hợp vi phạm với số tiền trên 17 tỷ đồng, tước quyền sử dụng có thời hạn trên 3 ngàn giấy phép lái xe các loại.

19244_225201993536_2019521163140762_XL.jpg

Giải tỏa hành lang an toàn tuyến QL.60. (Ảnh: Trúc Lan)

Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông còn nhiều, các vụ tai nạn giao thông xảy ra nguyên nhân chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông như: thiếu chú ý quan sát, vượt không đúng quy định, đi không đúng phần đường, chuyển hướng không đúng quy định, không làm chủ tay lái… Trong đó, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia chiếm tỷ lệ khá cao 45,77%.

Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thời gian tới, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác và đảm trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, hậu quả của tai nạn giao thông để người dân cảnh giác, phòng ngừa có hiệu quả.

Đồng thời, huyện triển khai nhiều giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những trường hợp cố ý vi phạm nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra. Bên cạnh đó, rất cần sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ…

Với sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, ngành, sự quyết tâm của lực lượng chức năng và ý thức trách nhiệm của người dân, tin tưởng rằng, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

22/05/2019 10:10 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19244_225201983911_2019521163145746_XL.jpg27Trúc Lan
Khai trương thùng quỹ nhân đạo hưởng ứng tháng nhân đạo 2019New
Sáng ngày 21/5/2019, Bưu điện tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ khai trương thùng Quỹ nhân đạo nhân hưởng ứng Tháng nhân đạo 2019. Giám đốc Bưu Điện Trương Văn Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Võ Văn Hoanh cùng đông đảo cán bộ nhân viên hai đơn vị đến dự.

​Sáng ngày 21/5/2019, Bưu điện tỉnh Bến Tre đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ khai trương thùng Quỹ nhân đạo nhân hưởng ứng Tháng nhân đạo 2019. Giám đốc Bưu Điện Trương Văn Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Võ Văn Hoanh cùng đông đảo cán bộ nhân viên hai đơn vị đến dự.

19252_225201985052_201952284444387_XL.jpg

Ký kết hợp tác giữa Bưu điện tỉnh - Hội Chữ thập đỏ tỉnh. (Ảnh: Thu Huyền)

Đây là thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam về việc triển khai một số hoạt động hưởng ứng Tháng nhân đạo 2019. Ngoài việc khẳng định vai trò, ý thức trách nhiệm và hành động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong trợ giúp người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng, tai nạn thương tích, bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, qua đó góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện.

Sau khi ký kết hợp tác giữa lãnh đạo hai đơn vị, cũng trong sáng nay tại các điểm bưu điện các huyện, thành phố trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt tổ chức kễ ký kết và thực hiện ủng hộ quỹ nhân đạo hưởng ứng Tháng nhân đạo.

22/05/2019 10:00 SAĐã ban hànhTinThông tin nhân đạo
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19252_225201985052_201952284444387_XL.jpg25Thu Huyền
Giồng Trôm tiếp đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 515 Quân khu 9New
Ngày 21/5/2019, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 do Đại tá Đặng Văn Thời, Trưởng phòng chính sách Cục chính trị Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Giồng Trôm về việc thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự.

​Ngày 21/5/2019, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 do Đại tá Đặng Văn Thời, Trưởng phòng chính sách Cục chính trị Quân khu 9 làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Giồng Trôm về việc thực hiện Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án 150 về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn huyện Giồng Trôm. Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đến dự.

19248_22520198812_2019521164022965_XL.jpg

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Kim Phụng)

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, trong thời gian qua các cấp lãnh đạo, các ban ngành, địa phương đã tích cực, thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn 2016 - 2018, huyện Giồng Trôm đã rà soát, hoàn thiện xong hồ sơ, danh sách cho 3.771 liệt sĩ tham gia công tác tại huyện. Trong đó, số liệt sĩ có nơi chôn cất ban đầu trên địa bàn thuộc huyện là 3.362 liệt sĩ; liệt sĩ được chôn cất trên địa bàn huyện khác là 162 và 247 liệt sĩ chưa xác định được nơi chôn cất ban đầu. Tính đến nay, huyện đã quy tập được 3.209 hài cốt đưa về an táng tại 2 nghĩa trang liệt sĩ huyện. Năm qua, Ban chỉ huy quân sự đã mở 2 lớp với 290 học viên tham gia tập huấn công tác lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt.

19248_2252019884_2019521164017309_XL.jpg

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Kim Phụng)

Ông Nguyễn Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết Giồng Trôm quyết tâm thực hiện tốt và hoàn thành sớm công tác trên địa bàn. Đề nghị các ngành liên quan của huyện quan tâm hơn nữa việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

19248_225201983111_201952282815403_XL.jpg

Đại tá Đặng Văn Thời phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Kim Phụng)

Kết luận buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá huyện Giồng Trôm cơ bản thực hiện tốt Đề án 1237 Đề án 150, để hoàn thành sớm công tác cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn để thực hiện. Bên cạnh đó, rút kinh nghiệm rà soát việc lập bản đồ và xây dựng đề cương báo cáo cho Quân khu.

22/05/2019 9:10 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19248_22520198812_2019521164022965_XL.jpg28Kim Ngân - Kim Phụng
Ba Tri: Khai mạc giải bóng chuyền huyện Ba Tri năm 2019New
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Sáng 22/5/2019, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ba Tri tổ chức lễ khai mạc giải bóng chuyền nam huyện Ba Tri năm 2019.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Sáng 22/5/2019, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Ba Tri tổ chức lễ khai mạc giải bóng chuyền nam huyện Ba Tri năm 2019.

Ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu lễ khai mạc. (Ảnh: Trà Dũng)

Đến tham dự lễ có ông Trần Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức giải, ông Hạ Chí Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện, Phó Trưởng Ban tổ chức giải.

Tham gia giải lần này có 15 đội bóng đến từ các xã, thị trấn, trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện gồm: Vĩnh Hòa, Mỹ Chánh, An Ngãi Trung, Phú Lễ, Mỹ Hòa, An Hòa Tây, Tân Xuân, Tân Thủy, An Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, An Phú Trung, An Ngãi Tây, Thị Trấn và Trường THPT Phan Liêm.  Giải lần này thi đấu theo thể thức loại trực tiếp theo từng cập đấu, chọn 2 đội toàn thắng vào tranh trận chung kết.

Sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu. (Ảnh: Trà Dũng)

Theo lịch thi đấu, giải sẽ diễn ra liên tục từ 22 đến 25/5/2019, tại sân bóng chuyền Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Hoàng nhấn mạnh: Thông qua giải đấu này nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện và thi đấu thể thao trong huyện; đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời tuyển chọn vận động viên thành lập đội tuyển chuẩn bị tham gia các giải đấu trong năm. Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các vận động viên chấp hành tốt điều lệ của giải, thi đấu nhiệt tình, nêu cao tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết trong thi đấu; tổ trọng tài làm hết trách nhiệm, công tâm, công bằng, góp phần cho giải đấu diễn ra thành công.

22/05/2019 7:26 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_22_14_2_16_996.jpg12Trà Dũng
Huyện ủy Thạnh Phú sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và sơ kết việc thực hiện Kết luận 29 của Ban Bí thư khóa XINew
Sáng ngày 21/5/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

​Sáng ngày 21/5/2019, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm việc thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29 của Ban Bí thư khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

19240_21052019_2019521142018387_XL.jpg

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Chủ trị hội nghị có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trần Thanh Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương và Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phạm Văn Bé Năm.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết đề ra đạt được một số kết quả quan trọng. Nhu cầu hưởng thụ văn hóa, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện được toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng.

Tính đến nay, toàn huyện có hơn 30.200 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 83,8%; trong đó có trên 26.300 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liền, đạt tỷ lệ 73,5%. Mức sống của người dân không ngừng được cải thiện với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 35,89 triệu đồng, tăng lên 11,36 triệu đồng so với năm 2015. Theo đó, người dân ngày càng có điều kiện tham gia vào các hoạt động văn hóa nhiều hơn. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều hình thức vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi, ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

19240_21052019_2019521142025574.jpg

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực văn hóa trên địa bàn huyện hơn 191 tỷ đồng, trong đó tập trung các công trình thể thao, văn hóa trọng điểm như: Trung tâm Văn hóa - Thể thao và các nhà văn hóa ấp tại 04 xã Đại Điền, Quới Điền, An Nhơn và Thới Thạnh; đang tiến hành khảo sát lập hồ sơ xây dựng nhà văn hóa các ấp và Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Khánh, Giao Thạnh. Huyện được tỉnh xếp hạng các di tích lịch sử, văn hóa tín ngưỡng trên địa bàn huyện gồm: Nơi xuất quân Tiểu đoàn 307 và thành lập Tiểu đoàn 310, Đình Phú Khánh; đang đề nghị Đình Thạnh Phú, Đình An Qui.

Đối với Chỉ thị 29 của Ban Bí thư khóa XI, qua thời gian thực hiện đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan của huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện việc đăng ký mua các loại báo, tạp chí như báo Nhân dân, báo Đồng Khởi, tạp chí Cộng sản,.. Bên cạnh đó, bản tin sinh hoạt nội bộ huyện định kỳ hàng tháng phát hành 400 cuốn phục vụ sinh hoạt tư tưởng tại huyện và các xã, thị trấn. Bằng nhiều hình thức như đọc báo sáng, lưu trữ trong tủ sách cơ quan, họp chi bộ, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, báo và tạp chí của Đảng đã được tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân.

19240_2152019155925_2019521142051106_XL.jpg

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương phát biểu. (Ảnh: Minh Mừng)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên một số hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 33 và Kết luận số 29 như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận ở một vài nơi thiếu chu đáo, không đồng bộ, thiếu thường xuyên; sự phối hợp giữa các môi trường giáo dục chưa tốt; các trò chưa dân gian chưa được phát huy; nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế; một số nơi, nhất là cơ sở chưa chú trọng khai thác, sử dụng thông tin của báo Đảng;…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đào Công Thương cho biết Ủy ban nhân dân huyện sẽ có những hành động cụ thể hơn nữa trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam cũng như phát triển văn hóa con người Thạnh Phú. Theo ông, các ngành huyện cần tiếp tục triển khai, nâng chất trong việc xét, cấp bằng gia đình văn hóa; đề nghị các cơ quan như Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Phòng Giáo dục và Đào tạo vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong gia đình, học đường và ngoài xã hội; đầu tư thực hiện công tác tồn, quản lý và khai thác các di tích văn hóa - lịch sử trên địa bàn huyện;..

19240_2152019155729_2019521155528731_XL.jpg

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Minh Mừng)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp huyện và từng địa phương tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Kết luận số 29 của Ban Bí thư Khóa XI. Trong xây dựng văn hóa, mỗi cá nhân cần thể hiện chuẩn mực đạo đức, tri thức, nêu gương từ chính bản thân đến gia đình, tổ chức, xã hội; quan tâm công tác tuyên truyền ra dân việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đối với việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng thì cần tuân thủ theo Kết luận 29. Tuy nhiên, việc khai thác, cập nhật thông tin cần có sự linh hoạt để nắm vững các Nghị quyết đề ra.

21/05/2019 5:20 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19240_21052019_2019521142018387_XL.jpg76Minh Mừng
Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Chợ Lách nhớ lời Di chúc theo chân Bác"New
Ngày 19/5/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Chợ Lách nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tổng kết Hội thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019” và Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày 19/5/2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Lách tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Chợ Lách nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người; tổng kết Hội thi “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2019” và Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Triết Văn phát động Tuổi trẻ Chợ Lách học tập và làm theo lời Bác chuyên đề năm 2019. (Ảnh: Huỳnh Ly)

Tại chương trình, các đại biểu tham dự chương trình đã được xem phim tư liệu về Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nghe đồng chí Nguyễn Triết Văn - UV.BCH Tỉnh đoàn, Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Hội HTN Việt Nam huyện Chợ Lách lần thứ VI, nhiệm kì 2019 - 2024; giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 2 chuyên đề dành cho cán bộ Đoàn và dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2019.

Tuyên dương 6 gương thanh niên tiên tiến Học tập và làm theo lời Bác. (Ảnh: Huỳnh Ly)

Chương trình nhằm giáo dục trong đoàn viên thanh niên lòng tự hào về Đảng, về Bác Hồ, về tổ chức Đoàn - Hội, nhằm nâng cao ý thức tự tu dưỡng, tự rèn luyện của tuổi trẻ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục hàng ngày trong quá trình học tập, lao động, rèn luyện và trong cuộc sống, góp phần xây dựng thành công giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kì mới và giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi mới.

Tổng kết cuộc thi tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp huyện năm 2019. (Ảnh: Huỳnh Ly)

Dịp này, Chương trình đã tuyên dương 06 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và trao thưởng cho 20 cá nhân có bài viết hay, tiêu biểu của cuộc thi viết “Tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”  năm 2019 do Huyện đoàn phát động.

Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện. (Ảnh: Huỳnh Ly)

Sau chương trình là Hội diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện với những tiết mục hát về quê hương, về Đảng, về Bác Hồ, về Đoàn - Hội,... do các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh đến từ các đơn vị Đoàn - Hội cơ sở biểu diễn.

21/05/2019 3:51 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_15_54_38_481.jpg57Huỳnh Ly
Chợ Lách: Tổ chức diễn đàn phòng, chống đuối nước trẻ emNew
Ngày 20/5/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Chợ Lách - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre tổ chức diễn đàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019.

​Ngày 20/5/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Lách phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Chợ Lách - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre tổ chức diễn đàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019.

19232_215201910461_2019520165530512_XL.jpg

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Ngọc Lãm)
Tham dự diễn đàn có trên 300 đại biểu gồm: lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, phụ huynh, học sinh của xã Vĩnh Bình và xã Phú Phụng.

Tại diễn đàn, các học sinh tiểu học của 2 xã được đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trạm cảnh sát giao thông Chợ Lách cung cấp thông tin về tình hình tai nạn đuối nước trên địa bàn huyện trong thời gian qua, hướng dẫn một số kỹ năng phòng, tránh đuối nước, biết cách tự cứu mình và cứu người bị đuối nước; tiếp nhận và giải thích ý kiến của học sinh về chủ đề phòng, chống đuối nước; phổ biến cho học sinh, trẻ em biết về quyền được yêu cầu cha, mẹ tạo điều kiện tham gia các lớp học bơi để bảo vệ sức khỏe, tính mạng bản thân; ngoài ra các em còn được tham gia trò chơi có thưởng tìm hiểu kiến thức phòng, chống đuối nước.

19232_20052019_2019520165535824.jpg

Ban tổ chức tặng áo phao cho học sinh. (Ảnh: Ngọc Lãm)

Được biết, trong những tháng đầu năm 2019, huyện Chợ Lách xảy ra 2 vụ đuối nước làm 2 học sinh tử vong.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 120 chiếc áo phao cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, đi học phải qua phà; phát tờ bướm tuyên truyền phòng, chống đuối nước; hỗ trợ 2 gia đình ở xã Phú Phụng có học sinh bị đuối nước, mỗi hộ là 1,3 triệu đồng, trong đó, có 1 triệu đồng tiền mặt và mùng, mền.

21/05/2019 3:40 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19232_20052019_2019520165535824.jpg46Ngọc Lãm
Hội nghị trực tuyến Công tác chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em của tỉnh Bến TreNew
Sáng ngày 21/5/2019, UBND tỉnh, Ban Điều hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em của tinh Bến Tre. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Điều hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Lập – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thị Bé Mười – Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 21/5/2019, UBND tỉnh, Ban Điều hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em của tinh Bến Tre. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Điều hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Lập – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thị Bé Mười – Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh cùng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh. (Ảnh: Trương Hùng)

Hội nghị được triển khai nhằm đánh giá công tác chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em thời gian qua, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện; xác định nhiệm vụ, giải pháp tăng cường thực hiện công tác chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Điều hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bến Tre cho biết mặc trong thời gian qua công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, tình trạng bạo hành, nhất là xâm hại trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, với nhiều hình thức đa dạng, trở thành vấn đề bức xúc, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải đặc biệt quan tâm.

Chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các hội và UBND các huyện, xã tham gia ý kiến xoay quanh 3 vấn đề chính: việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với trẻ em; xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tình trạng xâm hại trẻ em và các giải pháp phòng, chống trong thời gian tới.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thời gian qua, việc đảm bảo quyền trẻ em tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, cải thiện và nâng cao tầm vóc của trẻ em được tỉnh quan tâm thực hiện tốt; công tác giáo dục được đẩy mạnh, trẻ em trong độ tuổi đi học được tạo nhiều thuận lợi, nhiều cơ hội học tập hơn.

Ông Ngũ Văn Hóa – Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Các điều kiện vui chơi giải trí cho trẻ em cũng được quan tâm, nhất là đầu tư các khu vui chơi ở các điểm trường mẫu giáo, tiểu học và tổ chức nhiều hoạt động cho các em tham gia. Các chương trình mục tiêu của tỉnh đã giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc tốt hơn; công tác xã hội hóa, vận động các nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, con gia đình nghèo, cận nghèo được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho các em vượt qua khó khăn, phát triển thể chất lẫn tinh thần.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em tỉnh ta cũng còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, công tác phối hợp thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên còn chưa nhuần nhuyễn, chưa chặt chẽ; những bất cập trong các quy định pháp luật đối với việc xử lý hành vi xâm hại trẻ em vẫn còn gây khó khăn, vướng mắc cho cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước, Trưởng Ban Điều hành Chương trình bảo vệ trẻ em tỉnh Bến Tre kết luận Hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Mặt khác, tình trạng xâm hại trẻ em có điều kiện phát sinh còn do cha mẹ, người thân trong gia đình thờ ơ, thiếu trách nhiệm, lo làm ăn kinh tế, chưa quan tâm thường xuyên việc quản lý và giáo dục con cái, nhất là vấn đề phát triển tâm, sinh lý của các em. Một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ ly hôn, sống với mẹ kế hoặc cha dượng, có trường hợp không còn cha mẹ, phải sống với ông bà,… Một số trường hợp vì uy tín, danh dự cá nhân và gia đình khi phát hiện vụ việc, gia đình thường cam chịu, không dám tố cáo, không phối hợp để giải quyết sự việc.

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đề nghị trong thời gian tới các cơ quan ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm thực hiện một số việc, như: Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chỉ thị của Nhà nước về trẻ em bằng những công việc cụ thể, hiệu quả thiết thực; tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là công tác tuyên truyền cần đa dạng, sâu rộng, đúng đối tượng nhằm làm thay đổi nhận thức từ trong gia đình; tăng cường quản lý các khu vui chơi giải trí của trẻ em. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát. Nhân rộng những mô hình hay, điển hình tốt, đồng thời phê phán gay gắt những mặt xấu, cái chưa được. Tăng cường vận động xã hội hóa để thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

21/05/2019 3:36 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_15_43_7_434.jpg68Trương Hùng
Họp báo Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre lần thứ nhất năm 2019New
Sáng ngày 21/5/2019, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp báo báo chí về việc tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre lần thứ nhất năm 2019.

​Sáng ngày 21/5/2019, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp báo báo chí về việc tổ chức Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre lần thứ nhất năm 2019.

19242_21052019_2019521145011934.jpg

Quang cảnh họp báo. (Ảnh: Đăng Huy)

Đến dự buổi họp báo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, Phó chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Ngô Tất Thắng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Đào Văn Hồ.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương Ngô Tất Thắng cho biết, Hội chợ lần này là một trong 3 hội chợ cấp vùng (Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc) thực hiện trong năm nay. Hội chợ nhằm quảng bá, giới thiệu những sản phẩm OCOP của các địa phương; chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình và kinh nghiệm tổ chức sản xuất, chế biến, phát triển sản phẩm OCOP giữa các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các địa phương tham dự hội chợ. Nắm bắt nhu cầu thị trường, thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó các địa phương, các tổ chức kinh tế sẽ có những phương án phù hợp trong việc cải tiến mẫu mã, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, các hợp tác xã, các hộ sản xuất mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.

19242_21052019_2019521145016637.jpg

Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Khê thông tin chương trình Hội chợ. (Ảnh: Đăng Huy)

Theo Giám đốc Sở Công thương Lê Văn Khê, Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre, với chủ đề “Sản phẩm OCOP – Tiềm năng và phát triển”, dự kiến sẽ khai mạc lúc 17 giờ, ngày 6/6/2019 và kéo dài đến ngày 10/6/2019 (nhằm ngày mùng 4 đến ngày mùng 8/5/2019 âm lịch), tại Trung tâm Thương mại Triển lãm và Hội nghị Quốc tế - Việt Nam (địa chỉ: Quốc lộ 60, đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Hội chợ có khoảng 300 – 350 gian hàng, với sự tham gia của 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh của các vùng miền khác như: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Bắc, miền Trung.

Cũng trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra các Hội nghị kết nối cung – cầu hàng hóa giữa Bến Tre và các tỉnh, thành; Hội thảo “Xây dựng và phát triển thương hiệu”; Hội thảo khởi nghiệp “Từ tài nguyên bản địa đến sản phẩm OCOP – Con đường chinh phục thị trường”; Hội thảo “Tiềm năng và giải pháp phát triển Làng Văn hóa du lịch huyện Chợ Lách trên nền tảng phát triển du lịch nông thôn”.

19242_21052019_2019521145021278.jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Đăng Huy)

Tại buổi họp báo, UBND huyện Chợ Lách thông tin Chương trình hoạt động của Lễ hội Cây – Trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre lần thứ XVIII – 2019. Với Chủ đề “Cây trái ngon an toàn, Du lịch thân thiện”, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9/6/2019 (nhằm ngày mùng 3 đến ngày mùng 7/5/2019 âm lịch), tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chợ Lách; Khu làng nghề và dọc tuyến đường Quốc lộ 57 các xã.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập cho biết, Bến Tre là một trong 12 tỉnh điểm của cả nước triển khai Chương trình OCOP, Bến Tre đã được Trung ương phê duyệt Đề án OCOP và bộ tiêu chí đánh giá. Trong đó, tỉnh đã xác định 265 sản phẩm OCOP của 6 nhóm sản phẩm: Thực phẩm, đồ uống, du lịch, thảo dược, lưu niệm, nội thất, các các sản phẩm nông nghiệp khác. Bến Tre sẽ phấn đấu từ nay đến năm 2020 tập trung khoảng 80 sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn OCOP.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, các cơ quan thông tấn báo chí cùng nhau đồng hành để tuyên truyền Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tại Bến Tre tiếp tục ngày vươn xa hơn và phát triển mạnh hơn cũng như Lễ hội Cây – Trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre phát triển mạnh hơn nữa.

21/05/2019 3:35 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19242_21052019_2019521145021278.jpg56Đăng Huy
Thạnh Phú: Lễ trao tặng tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho các trường tiểu họcNew
Ngày 19/5/2019, tại Trường Tiểu học Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ trao tặng tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho 6 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Bà Lâm Như Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Quốc Thúc - Giám đốc nhân sự Tập đoàn ITL; ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban điều hành Tủ sách nhân ái đến dự.

Ngày 19/5/2019, tại Trường Tiểu học Đại Điền, huyện Thạnh Phú, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức lễ trao tặng tủ sách và phát triển văn hóa đọc cho 6 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Bà Lâm Như Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; ông Đào Công Thương - Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Quốc Thúc - Giám đốc nhân sự Tập đoàn ITL; ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban điều hành Tủ sách nhân ái đến dự.

Đại biểu dự lễ. (Ảnh: Văn Minh)

Tại buổi lễ, Chương trình Tủ sách nhân ái đã trao tặng 100 tủ sách lớp học với hơn 5.400 bản sách cho 6 trường tiểu học trên địa bàn huyện, gồm: Trường tiểu học Đại Điền, Mỹ An, An Qui, An Điền, Thạnh Phong A và Thạnh Phong B với nhiều thể loại sách phong phú như: danh nhân, khoa học, văn học, lịch sử, địa lý, kỹ năng sống,... cho từng lứa tuổi học sinh. Tổng kinh phí 170 triệu đồng do Tập đoàn ITL ở Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ.


Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Huỳnh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Minh)

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lâm Như Huỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã khẳng định tầm quan trọng của việc đọc sách, việc đọc sách quyết định thành công của mỗi người trong tương lai, nhất là đối với các em học sinh. Do vậy, các em học sinh phải chú trọng đến việc đọc sách, hình thành văn hóa đọc. Bên cạnh đó, nhà trường và phụ huynh học sinh phải quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề này. Sắp tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục vận động thêm các nguồn sách để làm phong phú thêm tủ sách của các trường.

Trao tặng tủ sách cho các trường. (Ảnh: Văn Minh)

Cũng tại chương trình, các em học sinh đã được ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban điều hành Tủ sách nhân ái; bà Nguyễn Thị Tâm Hằng - Phó Giám đốc FIRT NWES Trí Việt chia sẻ kinh nghiệm học, kinh nghiệm đọc sách, khơi gợi niềm đam mê đọc sách và những giá trị của nó.

21/05/2019 10:58 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_11_2_37_746.jpg52Văn Minh
Ươm tạo khởi nghiệp du lịchNew
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã triển khai kế hoạch Ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019. Theo đó, từ nay đến hết tháng 5, Sở sẽ tiếp nhận đăng ký ươm tạo và xét chọn ra 10 dự án để thực hiện ươm tạo và sẽ hoàn tất chương trình ươm tạo đến tháng 12/2019. Sau khi hoàn thành 6 tháng ươm tạo, Tổ thẩm định tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp được ươm tạo và đánh giá hiệu quả chương trình ươm tạo. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2019.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã triển khai kế hoạch Ươm tạo khởi nghiệp du lịch tỉnh Bến Tre năm 2019. Theo đó, từ nay đến hết tháng 5, Sở sẽ tiếp nhận đăng ký ươm tạo và xét chọn ra 10 dự án để thực hiện ươm tạo và sẽ hoàn tất chương trình ươm tạo đến tháng 12/2019. Sau khi hoàn thành 6 tháng ươm tạo, Tổ thẩm định tổ chức lấy ý kiến doanh nghiệp được ươm tạo và đánh giá hiệu quả chương trình ươm tạo. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre năm 2019.

Đối tượng ươm tạo là doanh nghiệp, hộ cá thể, tổ chức, cá nhân, sinh viên, thanh niên, phụ nữ có mong muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng sáng tạo, công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh; có ý tưởng, có nhiệt huyết, tinh thần khởi nghiệp trên lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tại một điểm du lịch Homestay mới hoạt động, huyện Châu Thành. (Ảnh: Cẩm Trúc)

Sở đã ký kết phối hợp với đơn vị thực hiện quy trình ươm tạo là Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn (SHi), Đà Nẵng. SHi thuộc mạng lưới Nhà đầu tư thiên thần Việt Nam iAngel. Trung tâm hoạt động trong các lĩnh vực như tư vấn phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, tư vấn đào tạo các dự án đổi mới sáng tạo, tổ chức chương trình tăng tốc, ươm tạo khởi nghiệp, đầu tư khởi nghiệp... Hiện, Shi đang triển khai chương trình tăng tốc khởi nghiệp du lịch, hướng đến các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lĩnh vực du lịch.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 749 triệu đồng, gồm kinh phí thực hiện quy trình ươm tạo và truyền thông, kiểm tra, giám sát, thuê địa điểm ươm tạo, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu. Theo đó, kinh phí ươm tạo mỗi dự án là 60 triệu đồng, trong đó Quỹ Đầu tư khởi nghiệp hỗ trợ 50%, 50% còn lại từ nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân tham gia ươm tạo.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Trưởng Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết, chương trình hướng đến tạo một môi trường nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi sự du lịch trong một thời gian nhất định để các các doanh nghiệp này có thể vượt qua những khó khăn ban đầu, khẳng định sự tồn tại và phát triển như những doanh nghiệp độc lập. Song song đó, các doanh nghiệp sẽ được đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ; tiếp cận với các tổ chức tài chính tín dụng, tổ chức đầu tư để thu hút nguồn vốn.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh sẽ phối hợp hỗ trợ các nội dung liên quan đến chương trình ươm tạo giữa các bên có liên quan, phối hợp theo dõi, gám sát quá trình ươm tạo khởi nghiệp của SHi. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch đến doanh nghiệp, hộ cá thể, các tổ chức, cá nhân là sinh viên, thanh niên, phụ nữ có mong muốn chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng sáng tạo, công nghệ nâng cao năng lực cạnh tranh, có khả năng phát triển nhanh và bền vững tham gia chương trình ươm tạo khởi nghiệp du lịch.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, đến thời điểm này, Sở đã tư vấn cho một số doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực du lịch. “Tình hình chung của các doanh nghiệp khởi nghiệp, một số doanh nghiệp có ý tưởng tốt nhưng còn gặp khó khăn về vấn đề kinh phí. Cũng có một số doanh nghiệp mặc dù có tiềm lực tài chính khá nhưng cần học tập thêm về kinh nghiệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực du lịch. Các doanh nghiệp này nếu tham gia sẽ trang bị nhiều kinh nghiệm kiến thức bổ ích trong quá trình phát triển. Mặt khác, doanh nghiệp có thể rút ra nhiều kinh nghiệm từ sự hợp tác, thu hút đầu tư từ các nhà đầu tư, cũng như tiếp cận các cơ hội thu hút đầu tư cho du lịch địa phương có thể phát triển lớn mạnh.

Hiện nay, thông tin đăng ký ươm tạo có đăng thông báo trên các báo, đài, website các sở, các trang mạng xã hội. Sở cũng kết nối chuyển tải thông tin đến các trường Đại học ngoài tỉnh để các bạn sinh viên có ý tưởng, dự án khởi nghiệp du lịch tại Bến Tre có thể đăng ký tham gia.

21/05/2019 10:50 SAĐã ban hànhBài viếtDu lịch
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_10_55_51_137.jpg39Cẩm Trúc
Chợ Lách: Kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới Vĩnh HòaNew
Ngày 17/5/2019, đoàn cán bộ huyện Chợ Lách do ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đến kiểm tra việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Chỉ thị 02 của Huyện ủy, việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của xã Vĩnh Hòa.

Ngày 17/5/2019, đoàn cán bộ huyện Chợ Lách do ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đến kiểm tra việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Chỉ thị 02 của Huyện ủy, việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của xã Vĩnh Hòa.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy báo cáo trước đoàn kiểm tra. (Ảnh: Việt Cường)

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Vĩnh Hòa, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, Đảng ủy xã luôn chú trọng kiện toàn Ban chỉ đạo và quy chế hoạt động hàng năm. Hàng tuần, hàng tháng họp Ban chỉ đạo nông thôn mới, Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tiến độ thực hiện 19 tiêu chí, phân công giao việc cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Đồng thời phân công ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã phụ trách ấp, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, cùng Ban phát triển ấp thực hiện các tiêu chí do người dân là chủ thể thực hiện. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả có hiệu quả Ngày chủ nhật nông thôn mới trên địa bàn, hàng tháng Ban chỉ đạo phối hợp Ban Quản lý xã chọn chủ đề thực hiện Ngày chủ nhật Nông thôn mới phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Luôn chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện tốt các thông báo kết luận làm việc định kỳ của Huyện ủy và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện về việc tuyên truyền vận động người dân chung tay góp sức tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững nâng chất 14 tiêu chí đã đạt và ra sức thực hiện hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm.

Ông Trần văn Đém Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: Việt Cường)

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy, hàng năm Đảng ủy xã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát có đưa vào nội dung việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 02 của Huyện ủy nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay đã giám sát chuyên đề đối với 01 tổ chức và 02 cá nhân, trong kiểm tra đảng viên chấp hành đều có lồng ghép kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị 02 của Huyện ủy.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Vĩnh Hòa cần thực hiện quyết liệt hơn Chỉ thị 02 của Huyện ủy, cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Ban Chấp hành đảng bộ xã với Ban chỉ đạo, Ban quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia của xã; tập trung tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về ý nghĩa của Chỉ thị 02 và cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ này trong mỗi cán bộ, đảng viên. Quan tâm củng cố chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, chấp hành tốt việc họp giao ban tuần, tháng của Ban Chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, bao gồm phân công nhiệm vụ cùng các giải pháp và tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

21/05/2019 10:47 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_10_50_50_90.jpg52Việt Cường
Kết nối cung cầu hàng hóa giữa Bến Tre và Thành phố Hồ Chí MinhNew
Trong khuôn khổ chương trình trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bến Tre tại Garden Mall, Thành phố Hồ Chí Minh, từ 17 đến 19/5/2019, hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sunny World, Công ty cổ phần dấu ấn Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình trưng bày và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bến Tre tại Garden Mall, Thành phố Hồ Chí Minh, từ 17 đến 19/5/2019, hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra với sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sunny World, Công ty cổ phần dấu ấn Việt Nam.

Theo đó, một số doanh nghiệp ngành dừa đã thông tin giới thiệu sản phẩm và nhu cầu kết nối. Kết quả Saigon Co.op đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cung cầu hàng hóa với 8 doanh nghiệp Bến Tre, như: Công ty cổ phần mỹ phẩm dừa Phú Long, Công ty cổ phần Anfood, Công ty TNHH Chế biến sản phẩm dừa Cửu Long, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Sản phẩm sạch Thiên Phúc,...

Ký kết hợp tác cung cầu hàng hóa giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Cẩm Trúc)

Dịp này, đại diện Saigon Co.op thông tin thêm về thủ tục chào hàng mới vào hệ thống Saigon Co.op. Hiện nay hệ thống có 600 điểm bán hàng. Hồ sơ phải đủ theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước. Khi chào hàng, các doanh nghiệp phải mang đầy đủ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến sản phẩm. Liên hệ chào hàng, nộp hồ sơ về 205, Nguyễn Thái Học, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhân viên đi chào hàng, cần có giấy giới thiệu của Công ty. Nhóm hàng thực phẩm công nghệ chào hàng vào thứ hai, hóa mỹ phẩm là thứ ba, nhóm hàng đồ dùng là thứ tư. Trong vòng 14 ngày, sẽ trả lời kết quả kinh doanh.

Về chính sách công nợ, đang hỗ trợ thanh toán từ 10 đến 15 ngày sẽ nhận tiền đối với nhóm thực phẩm tươi sống, nhóm hàng hóa mỹ phẩm công nghệ từ 30 đến 45 ngày.

Liên quan đến vấn đề cung cầu dừa uống nước, ông Huỳnh Quang Đức - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Tỉnh Bến Tre hiện có 10 ngàn ha dừa uống nước, sản lượng trên 150 triệu trái hàng năm. Trong đó, vùng nguyên liệu Châu Thành trên 3.000 và Giồng Trôm trên 2.000. Các doanh nghiệp có nhiều cách tiếp cận cung cầu hàng hóa: giới thiệu qua các dựa, doanh nghiệp nhỏ hoặc phối hợp chuỗi dừa Bến Tre thành lập vùng nguyên liệu (cách này được khách hàng nước ngoài chuộng do có xuất xứ hàng hóa).

21/05/2019 10:44 SAĐã ban hànhTinHợp tác Đầu tư
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_10_47_5_637.jpg62Cẩm Trúc
Ba Tri: Khánh thành cầu kênh Đồng Ngang, xã An Hòa TâyNew
Ngày 19/5/2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã An Hòa Tây tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu kênh Đồng Ngang, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây. Ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch UBND huyện Ba Tri đến dự.

Ngày 19/5/2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Tri phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) xã An Hòa Tây tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng cầu kênh Đồng Ngang, ấp An Bình 1, xã An Hòa Tây. Ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch UBND huyện Ba Tri đến dự.

Lãnh đạo huyện, xã, cùng nhà tài trợ tham quan cầu Đồng Ngang ngày khánh thành. (Ảnh: Trà Dũng)

Cầu kênh Đồng Ngang được xây dựng theo kết cấu bê tông, cốt thép, có chiều dài 15m, mặt cầu rộng 2,2m. Tổng kinh phí xây dựng là 72 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ huyện vận động Hội Chữ thập đỏ Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp.

Cầu hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho giao thông nông thôn, đặc biệt là giúp người dân thuận tiện trong việc ra đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

21/05/2019 10:42 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_10_44_59_481.jpg42Trà Dũng
Ba Tri phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác HồNew
Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2019, tại xã An Phú Trung, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019. Ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng cán bộ, công chức ban, ngành, đoàn thể xã, đông đảo học sinh và nhân dân xã An Phú Trung đến dự.

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/2019, tại xã An Phú Trung, Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019. Ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng cán bộ, công chức ban, ngành, đoàn thể xã, đông đảo học sinh và nhân dân xã An Phú Trung đến dự.

Quang cảnh buổi lễ phát động tết trồng cây. (Ảnh: Trần Xiện)

Tết trồng cây năm nay có ý nghĩa sâu sắc khi huyện đang tiến hành sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó việc thực hiện Tết trồng cây là một hành động thiết thực, cụ thể trong việc “làm theo” tấm gương của Bác.

Trong những năm gần đây, môi trường sinh thái đang có chiều hướng suy thoái, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa bão, lũ lụt, nước mặn xâm nhập sâu và kéo dài, làm thiệt hại rất lớn đến các mặt đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân.

Thực tế ấy cho chúng ta thấm nhuần ý nghĩa sâu sắc trong từng lời dạy của Bác những năm 1960, lúc đó diện tích rừng của nước ta còn rất nhiều, trữ lượng gỗ còn rất lớn, song Bác vẫn kêu gọi mọi người hãy tích cực trồng cây gây rừng để chống xói mòn đất, chắn gió và điều hòa khí hậu.

Ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri trồng cây trên tuyến đường ấp An Thái, xã An Phú Trung. (Ảnh: Trần Xiện)

Nhận thức được ý nghĩa to lớn đó và thực hiện theo lời dạy của Bác, trong những năm qua, huyện Ba Tri đã phấn đấu trồng được hàng trăm hécta rừng phòng hộ. Đi đôi với việc trồng rừng, huyện cũng phát động phong trào trồng cây xanh trên các tuyến đường để tạo cảnh quan, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Qua nhiều năm thực hiện, phong trào không những trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa mà còn mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội cho địa phương, làm cho cảnh quan ngày càng xanh, sạch, đẹp, tăng cường khả năng phòng hộ, bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, cải tạo môi trường sống, điều hòa khí hậu,…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương thực hiện phong trào trồng cây chưa tốt, có nơi tổ chức trồng cây nhưng thiếu chăm sóc, bảo vệ, dẫn đến tỷ lệ cây sống thấp, tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng vẫn còn xảy ra.

Tại buổi lễ, ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2019, kêu gọi các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng để phong trào Tết trồng cây ngày càng phát triển sâu rộng.

Để làm được điều này, cần phải nhận thức được rằng trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ chiến lược hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, là việc làm ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả to lớn về kinh tế, môi trường và xã hội, nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra như hiện nay.

Ông Dương Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Trần Xiện)

Ông Dương Văn Chương lưu ý các địa phương sau lễ phát động này cần quan tâm thực hiện tốt chỉ tiêu trồng cây phân tán của huyện giao, có kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị, cá nhân liên quan tham gia thực hiện và tùy theo điều kiện đất đai, từng nơi mà chọn loại cây trồng thích hợp. Trong đó, cần chú ý tận dụng đất trồng cây xanh trên các trục lộ giao thông liên xã, ấp, bờ kênh, nơi cơ quan, trường học… nhằm nâng cao độ che phủ, làm cho môi trường sống của chúng ta thêm sạch đẹp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng 200.000 cây phân tán trong năm 2019 của tỉnh giao cho huyện Ba Tri.

Bên cạnh đó, cũng cần phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho nhân dân thấy rõ ý nghĩa, hiệu quả kinh tế và tác dụng nhiều mặt của việc trồng cây gây rừng. Các cơ quan thông tin, truyền thông huyện, xã, các đoàn thể cần có chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục và vận động người dân hăng hái thi đua trồng cây, chăm sóc bảo vệ cây, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời xử lý kịp thời các hành vi làm thiệt hại đến cây xanh, cây rừng.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành trồng 200 cây sao trên tuyến đường ấp An Thái, xã An Phú Trung.

21/05/2019 10:32 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_10_38_37_481.jpg37Trần Xiện
Chợ Lách: Kiểm tra kết quả lãnh đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới Hưng Khánh Trung BNew
Ngày 16/5/2019, đoàn cán bộ huyện Chợ Lách do ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đến kiểm tra việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Chỉ thị 02 của Huyện ủy, việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của xã Hưng Khánh Trung B.

​Ngày 16/5/2019, đoàn cán bộ huyện Chợ Lách do ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đến kiểm tra việc lãnh đạo xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Chỉ thị 02 của Huyện ủy, việc cụ thể hóa tổ chức thực hiện xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của xã Hưng Khánh Trung B.

19216_215201973114_201952072957559_XL.jpg

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Việt Cường)

Thực hiện Chỉ thị 02 của Huyện ủy, Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả chiều rộng lẫn chiều sâu để tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền, tập trung vào việc nâng cao nhận thức của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, nhất là thực hiện tốt các phần việc hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã rà soát, bổ sung, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo từng thời điểm. Nghị quyết Đảng ủy hàng năm đều xem xét kỹ, nhận định nguồn lực sẵn có, điều kiện thưc tế, đưa ra thực hiện các tiêu chí theo thứ tự dễ trước khó sau. Đến nay xã tự đánh giá đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương Ngày chủ nhật Nông thôn mới từ tháng 01/2019. Hàng tháng phát động ra quân thực hiện theo từng chủ đề như: phát hoang, dọn dẹp, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân loại, xử lý rác thải. Kết quả qua 4 lần ra quân, có hơn 1.000 lực lượng tham gia, đóng góp hơn 25 triệu đồng và nhiều ngày công cao động.

19216_21520197310_201952072950715_XL.jpg

Ông Trần Văn Đém - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Việt Cường)

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Trần Văn Đém - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy xã, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực cố gắng của người dân trong thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới của xã. Đồng thời Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Hưng Khánh Trung B tiếp tục tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; chú trọng củng cố chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là hoạt động của các tổ chức nòng cốt và tổ nhân dân tự quản; quan tâm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhất là tiêu chí về môi trường và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đề nghị về trên thẩm định việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí.

21/05/2019 9:00 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19216_215201973114_201952072957559_XL.jpg36Việt Cường
Trao 220 suất học phẩm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khănNew
Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có đủ điều kiện bước vào năm học mới 2019 - 2020, ngày 19/5/2019, tại Nhà văn hóa xã Hưng Phong, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ huyện Giồng trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 220 suất học phẩm cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Hưng Phong và Phước Long.

​Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có đủ điều kiện bước vào năm học mới 2019 - 2020, ngày 19/5/2019, tại Nhà văn hóa xã Hưng Phong, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ huyện Giồng trôm phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng 220 suất học phẩm cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Hưng Phong và Phước Long.

19220_215201975056_201952073722715_XL.jpg

Đơn vị tài trợ trao học phẩm. (Ảnh: Trần Diệp)

Tại buổi trao học phẩm, bà Bùi Thị Hiền Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phạm Đình Hổ ,Phường I, Quận 6, TP.HCM gửi lời nhắn nhủ đến các em được nhận học phẩm lần này cố gắng không ngừng vươn lên học giỏi mai sau trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời trao tặng cho mỗi em một suất học phẩm trị giá 300 ngàn đồng. Tổng kinh phí 66 triệu đồng, do Trường Trung học cơ sở Phạm Đình Hổ, Phường I, Quận 6, TP.HCM hỗ trợ. Việc trao học phẩm có ý nghĩa thiết thực đối với các em học sinh, đồng thời giúp các em giảm bớt nỗi lo về tài chính, động viên các em yên tâm nỗ lực học tốt.

Dịp này, đoàn cũng tổ chức trao tặng 5 bộ máy vi tính cho UBND xã Hưng Phong, trị giá mỗi bộ 10 triệu đồng.

21/05/2019 9:00 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19220_215201975056_201952073722715_XL.jpg31Trần Diệp
Xã Phú Khánh cần tập trung tiêu chí 17 để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mớiNew
Chiều ngày 20/5/2019, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương dự họp giao ban tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Phú Khánh.

​Chiều ngày 20/5/2019, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương dự họp giao ban tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Phú Khánh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Xây dựng đời sống văn hóa và NTM xã, đến nay Phú Khánh đạt 15/19 tiêu chí. Còn lại 04 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 02 - giao thông, tiêu chí số 5 – trường học, tiêu chí số 6 – cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 - môi trường và an toàn thực phẩm. Các tiêu chí này đạt từ 50% trở lên.

19234_21520198539_201952172420309_XL.jpg

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Minh Mừng)

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Phú Đào Công Thương cho rằng hầu hết các tiêu chí xã chưa đạt liên quan đến xây dựng cơ bản như trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa. Hiện tỉnh đã phê duyệt các công trình này và sẽ đầu tư thực hiện vào đầu năm 2020.

19234_21520198533_201952172412653_XL.jpg

Chủ tịch UBND huyện Đào Công Thương phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Minh Mừng)

Để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM, Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Trong đó, xã cần tập trung từng chỉ tiêu cụ thể như: nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước mưa; xây dựng các tuyến đường hoa để tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; vận động nhân dân đào hố rác, hố xử lý nước thải theo quy định; vận động nhân dân xây dựng hố xí tự hoại;…  Các ngành được phân công phụ trách, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hỗ trợ xã thực hiện các tiêu chí, hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thẩm định

21/05/2019 9:00 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/19234_21520198539_201952172420309_XL.jpg33Minh Mừng
Bến Tre: Đồng loạt hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”New
Sáng ngày 19/5/2019, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh phối hợp với CLB “Thầy thuốc trẻ” tỉnh, Ủy ban Hội huyện Mỏ Cày Bắc, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Hệ thống Nha khoa Sài gòn Tâm Đức tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và phát động hưởng ứng cuộc thi “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2019 tại Ủy ban nhân dân, Trạm y tế xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc.

Sáng ngày 19/5/2019, Ban Thư ký Ủy ban Hội tỉnh phối hợp với CLB “Thầy thuốc trẻ” tỉnh, Ủy ban Hội huyện Mỏ Cày Bắc, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam, Hệ thống Nha khoa Sài gòn Tâm Đức tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và phát động hưởng ứng cuộc thi “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2019 tại Ủy ban nhân dân, Trạm y tế xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc.

Hưởng ứng cuộc đi bộ 10000 bước chân mỗi ngày. (Ảnh: Toàn Mới)

Tại Hành trình do Ủy Ban Hội tỉnh phối hợp tổ chức, các thầy thuốc trẻ đã tiến hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân. Song song đó tổ chức Ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng, chống dịch bệnh cho 300 học sinh tại trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn xã. Tổ chức đi bộ diễu hành hưởng ứng cuộc thi “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày” cho hơn 250 thanh niên, học sinh và người dân. Tổ chức tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 70 giáo viên, đội thanh niên xung kích, tặng quần áo miễn phí và tặng hơn 200 thẻ làm răng miễn phí (mỗi thẻ trị giá 500.000 đồng) tại Hệ thống Nha khoa Sài gòn Tâm Đức…, tổng kinh phí Hành trình trên 120 triệu đồng.

Quang cảnh một buổi khám chữa bệnh. (Ảnh: Toàn Mới)

Tại các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” và phát động hưởng ứng cuộc thi “Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày” năm 2019 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực vì lợi ích an sinh xã hội như: tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 750 người dân, thăm, khám và tặng quà tận nhà cho 60 gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, hiến 120 đơn vị máu, tặng 110 phần quà, 31 suất học bổng, 8 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trò chơi dân gian cho hơn 250 học sinh trên địa bàn, phát tờ rơi tuyên truyền dịch bệnh mùa mưa, phòng chống sốt xuất huyết và phòng chống tác hại của thuốc lá với hơn 1.600 tờ bướm đến với hội viên, thanh niên học sinh và người dân; tổ chức tập huấn rửa tay bằng xà phòng cho 2.189 học sinh mẫu giáo và tiểu học, tập huấn sơ cấp cứu cho trẻ em, cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học cho 400 người; phối hợp Công an huyện cấp đổi giấy chứng minh nhân dân cho 02 hộ gia đình bị bệnh, khó khăn về việc đi lại. Hoạt động với tổng kinh phí trên 230 triệu đồng.

Trao quà cho người dân. (Ảnh: Toàn Mới)

Thông qua Hành trình nhằm tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng Thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, từ đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của tổ chức Hội đối với thanh niên và xã hội, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; tiếp tục thực hiện các chương trình, các cuộc vận động của Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh, trong đó hướng mạnh đến các hoạt động xã hội, cổ vũ tinh thần sống đẹp vì cộng đồng trong các tầng lớp thanh niên, Thầy thuốc trẻ.

21/05/2019 8:59 SAĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_9_11_34_543.jpg64Toàn Mới
Chợ Lách: Họp mặt kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 59 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyệnNew
Ngày 17/5/2019, huyện Chợ Lách tổ chức Họp mặt kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 59 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách (19/5/1960-19/5/2019) và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Ngày 17/5/2019, huyện Chợ Lách tổ chức Họp mặt kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và 59 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách (19/5/1960-19/5/2019) và trao huy hiệu Đảng đợt 19/5.

Quang cảnh buổi Họp mặt. (Ảnh: Việt Cường)

Đến dự buổi Họp mặt có ông Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thái Xây - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Võ Hồng Quang - Nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Dũng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; ông Phạm Hoàng Hiệp - Bí thư Huyện ủy Chợ Lách; cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo Ban CHQS huyện, Công an huyện qua các thời kỳ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, tên thật là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, khi hoạt động cách mạng lấy tên Nguyễn Ái Quốc, sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Sinh ra và lớn lên vào lúc đất nước trong đêm đen nô lệ, chứng kiến cuộc sống lầm than, cực khổ của nhân dân dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến tàn bạo và những thất bại của các phong trào yêu nước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

Rời Bến Nhà Rồng ngày 5/6/1911, sau gần 10 năm bôn ba, người đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm thấy con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. Ngày 3/2/1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng nước ta.

Sau khi ra đời, Đảng ta cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những chiến công vĩ đại. Qua các cao trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936-1939), cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945). Nổi bật là các cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Ba Tơ và cao trào kháng Nhật cứu nước dẫn đến tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trước dã tâm xâm chiếm và biến nước ta thành thuộc địa của thực dân Pháp, sau đó là đế quốc Mỹ, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân ta đánh bại thực dân Pháp bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, giải phóng miền Bắc và đánh bại đế quốc Mỹ, kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người là tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản trọn đời vì nước, vì dân, là biểu tượng của khí phách anh hùng, ý chí độc lập tự cường, kiên trì lý tưởng, sáng tạo và quyết thắng, không chịu khuất phục trước mọi kẻ thù. Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính, chủ nghĩa anh hùng cách mạng kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Tiếp nối truyền thống đấu tranh anh hùng của dận tộc ta, lực lượng vũ trang Bến Tre trên dưới một lòng cùng với nhân dân lập nên những chiến công chói lọi trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước. Cùng với sự ra đời và lớn mạnh của lực lượng vũ trang Bến Tre, ngày 19/5/1960, bộ đội địa phương huyện Chợ Lách chính thức được thành lập gồm 16 đồng chí. Từ 01 trung đội tăng dần lên 01 đại đội, rồi 2 đại đội, tạo thế và lực mạnh về quân sự hỗ trợ phong trào toàn dân đánh giặc.

Ông Hồ Văn Năm - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên đủ niên hạn. (Ảnh: Việt Cường)

Điểm nổi bật của lực lượng vũ trang huyện là từ Mùng 1 đến Mùng 6 Tết Mậu Thân năm 1968, chỉ trong vòng 6 ngày đêm, quân và dân Chợ Lách đồng loạt tiến công diệt địch trên toàn địa bàn, đã san bằng hàng trăm đồn bót và ấp chiến lược của địch, tiêu diệt và làm tan rã hàng ngàn tên địch, giải phóng một vùng rộng lớn. 6 ngày đêm tấn công và nổi dậy của quân và dân Chợ Lách đã đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang huyện, biết vận dụng quan điểm quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân. Chiến công đó được Bộ Tư lệnh Miền tặng 8 chữ vàng “Tấn công ba mặt, giết giặc mở vùng”.

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, quân và dân Chợ Lách vận dụng sáng tạo phương châm đấu tranh bằng 3 mũi giáp công như trận Bình Thanh - Hòa Nghĩa; Địa Cừ - Tân Thiềng; Giồng Nứa - Vĩnh Thành, góp phần cho chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trải qua 14 năm đánh Mỹ, 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách trực tiếp tổ chức hàng trăm trận đánh lớn, nhỏ, tiêu diệt hàng trăm tên địch, bắt sống và làm bị thương hàng ngàn tên. Có thể nói rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào của đất nước, bất kể kẻ thù xâm lược nào, quân đội nói chung, lực lượng vũ trang Chợ Lách nói riêng đều phát huy tốt truyền thống vẻ vang, dám đánh, dám thắng và biết đánh, biết thắng mọi kẻ thù, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Từ trong gian khổ ác liệt, quân và dân Chợ Lách một lòng đứng lên đấu tranh giành những thành tích đáng tự hào, được Đảng, Nhà nước phong tặng cho Nhân dân và Lực lượng vũ trang huyện Chợ Lách Anh hùng, 7 xã và 03 cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 205 Mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Dịp này Huyện ủy Chợ Lách trao tặng huy hiệu 50 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng cho 20 đảng viên có nhiều đóng góp, cống hiến trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

21/05/2019 8:50 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_8_53_50_481.jpg19Việt Cường
Tặng 80 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở An Hiệp và An Đức -Ba TriNew
Ngày 18/5/2019, ông Nguyễn Hoàng Long ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đến tặng 40 suất học bổng năm học 2018 - 2019 cho học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng, đại học của xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Mỗi suất 400.000 đồng do ông Nguyễn Hoàng Long vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Ngày 18/5/2019, ông Nguyễn Hoàng Long ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh đến tặng 40 suất học bổng năm học 2018 - 2019 cho học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và sinh viên các trường cao đẳng, đại học của xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Mỗi suất 400.000 đồng do ông Nguyễn Hoàng Long vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Ông Nguyễn Hoàng Long trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Trần Xiện)

Được biết, học bổng này đã duy trì trong 12 năm qua cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học của xã An Hiệp, giúp các em có điều kiện đến trường, tiếp bước con đường học vấn, học nghề.

Dịp này, ông Nguyễn Hoàng Long còn tặng 40 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học bậc tiểu học ở xã An Đức, mỗi suất 400.000 đồng.

21/05/2019 7:45 SAĐã ban hànhTinChính trị Xã hội
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_10_40_34_746.jpg35Trần Xiện
Hội Cựu chiến binh tỉnh thi đua “đột kích” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác HồNew
3 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) đã tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề và tuyên truyền phổ biến ra nhân dân. Kết quả có 97,25% cán bộ, hội viên là đảng viên và 86,50% cán bộ, hội viên không là đảng viên tham gia học tập. Riêng năm 2018, 2019, Tỉnh Hội đã xây dựng hướng dẫn, đề cương học tập cho hội viên ở chi Hội, mẫu bảng đăng ký làm theo triển khai thực hiện đến cơ sở.

3 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) đã tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia học tập chuyên đề toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các chuyên đề và tuyên truyền phổ biến ra nhân dân. Kết quả có 97,25% cán bộ, hội viên là đảng viên và 86,50% cán bộ, hội viên không là đảng viên tham gia học tập. Riêng năm 2018, 2019, Tỉnh Hội đã xây dựng hướng dẫn, đề cương học tập cho hội viên ở chi Hội, mẫu bảng đăng ký làm theo triển khai thực hiện đến cơ sở.

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Công Trường cho biết, Hội CCB các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết X Đảng bộ tỉnh và kiểm điểm việc thực hiện trong sinh hoạt định kỳ của Hội cơ sở, chi hội. Đồng thời, gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” vào trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội. Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp hội đã vận động 513 nhà Nghĩa tình đồng đội với số tiền 23,407 tỷ đồng để xây dựng nhà cho gia đình chính sách và CCB thật sự khó khăn về nhà ở; xây dựng mô hình “5+1” giúp gần 1.500 hộ CCB thoát nghèo; triển khai 11 dự án chăm nuôi bò, dê với số tiền 2,457 tỷ đồng; vận động được 18.252 phần quà, trị giá 4,665 tỷ đồng tặng cho gia đình chính sách và CCB nghèo; 580 chiếc xe đạp, trị giá 870 triệu đồng; 460.552 quyển tập học sinh, trị giá 2,302 tỷ đồng, 184 suất học bổng; hiến đất làm giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi 59.759 m2.

Trao giấy khen cho CCB tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Thường trực tỉnh Hội chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “đột kích”, tiếp tục thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả qua 3 năm thực hiện đã vận động nhân dân và hội viên đóng góp lắp 16.252 bóng đèn chiếu sáng, tuyến đường dài 534km, số tiền 2,558 tỷ đồng; trồng 72.661 cây xanh và hoa kiểng, tuyến đường dài 246,9km, số tiền 517 triệu đồng; nạo vét kênh, khai thông cống rãnh dài 33,3km, số tiền 522 triệu đồng; xây dựng giao thông nông thôn 132km, số tiền 12,575 tỷ đồng; làm mới và sửa chữa 149 cây cầu, số tiền 6,667 tỷ đồng.

Đã có 596 mô hình dân vận khéo được cấp xã công nhận, 185 mô hình được cấp huyện công nhận và 51 mô hình được cấp tỉnh công nhận. Năm 2018, đã vận động được 187 nhà Nghĩa tình đồng đội, trị giá 8,433 tỷ đồng. Đến 31/3/2019 vận động 75/150 nhà đạt 50%/ kế hoạch năm, trị giá 3 tỷ đồng. Trong đợt thi đua đã thực hiện 830 mô hình “5+1” giúp CCB thoát nghèo, mỗi mô hình tuỳ điều kiện của từng nơi giúp nhau về vốn sản xuất 2,300 tỷ đồng, cây trồng, vật nuôi trị giá 950 triệu đồng, cho mượn đất sản xuất 12.000m2, đã giúp cho gần 500 hộ thoát nghèo.

Đặc biệt, Hội CCB xã Tân Thiềng (Chợ Lách) xây dựng 24 mô hình CCB giúp nhau xóa nghèo vươn lên khá giàu, đã giúp cho 9 thành viên, mỗi thành viên từ 100 đến 120 bao ciment để xây dựng nhà cửa khang trang và 15 thành viên, mỗi thành viên từ 10 đến 12 triệu đồng để làm vốn mua hạt sầu riêng làm giống trồng cây nguyên liệu. Sau 1 năm trồng mỗi công đất trồng cây sầu riêng bán từ 300 đến 400 triệu đồng, thời hạn lưu cây trên đất là 3 năm. Vận động làm mới đường bê-tông 65,8km, với tổng kinh phí 1,726 tỷ đồng. Nâng cấp đường bê-tông được 132km, kinh phí vận động 1,741 tỷ đồng. Làm mới  41 cây cầu, kinh phí vận động  1,792 tỷ đồng; hiến 47.309m2 đất làm các công trình phúc lợi.

Ông Lê Văn Chánh - Chủ tịch Hội CCB xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, cho biết, qua học và làm theo Bác, cán bộ hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức vươn lên trong cuộc sống, tham gia phát triển knh tế gia đình, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau thoát nghèo. Toàn xã có nhiều mô hình CCB làm kinh tế trang trại hiệu quả. Trong phong trào xây dựng NTM xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu đóng góp kinh phí, hiến đất làm đường, ủng hộ ngày công lao đông,…

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Công Trường, sắp tới Hội tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành hoạt động thường xuyên, tự giác, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên gắn với việc đăng ký công việc cá nhân hàng năm, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm xây dựng Hội trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục học tập và đăng ký thực hiện chuyên đề năm 2019, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp hội, trong đó có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019; thực hiện năm “Tiếp tục tăng tốc –Tạo bứt phá” theo Nghị quyết của Tỉnh ủy. Lựa chọn một số vấn đề trọng tâm để học tập và làm theo như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt hội cơ sở, chi hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05, Quy định 101 của Ban Bí thư, Quy định 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Động viên cán bộ, hội viên làm tốt, nhắc nhở, phê bình cán bộ, hội viên làm chưa tốt.

20/05/2019 7:32 CHĐã ban hànhBài viếtChính trị Xã hội
2.019
/PublishingImages/2019-05/avatar2019_5_21_7_35_25_371.jpg45Hữu Hiệp
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer