Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTin tức và sự kiện

  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tổng kết kinh tế - xã hội tỉnh năm 2018 New
Sáng ngày 18/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trương Duy Hải, Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Hữu Phước chủ trì Hội nghị.

Sáng ngày 18/12/2018, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trương Duy Hải, Nguyễn Hữu Lập, Nguyễn Hữu Phước chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, có 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,05%. Sản xuất nông nghiệp chuyển biến khá tốt, trong đó khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 4,19%, vượt chỉ tiêu NQ đề ra (NQ 3,49%). Sản phẩm trồng trọt tiếp tục gia tăng về diện tích và chất lương, sản lượng dừa tăng 6,8%, sản lượng cây ăn trái tăng 3,6% so với cùng kỳ; chăn nuôi gia cầm, bò thịt phát triển khá tốt, đàn bò sữa tăng nhanh, chăn nuôi heo những tháng gần đây đã có khởi sắc. Đề án tái cơ cấu  nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 67 THT, 26 HTX tham gia chuỗi giá trị sản phẩm dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn; có 27 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, ước tính giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 26.750 tỷ đồng, tăng 11,19% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 41.015 tỷ đồng, tăng 15,6% so cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng khá, thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 14,4% so cùng kỳ, đạt 100,13% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn trong năm ước đạt trên 3.601 tỷ đồng, tăng 9,39% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách ước đạt trên 8.545 tỷ đồng, tăng 21,9% so cùng kỳ. Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đạt khá, ước khoảng 16.118 tỷ đồng, tăng 5,7% so cùng kỳ.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, trong năm đã cấp mới giấy phép cho 03 dự án FDI, với vốn đăng ký trên 150 triệu USD và 28 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký trên 10.608 tỷ đồng. Hoạt động Khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp có chuyển biến tích cực, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp phát triển.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Văn Lâm thảo luận tại Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện khá tốt, tạo được sự chuyển biến tích cực trên từng lĩnh vực công tác. Trong đó, giáo dục và đào tạo luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện toàn diện theo chiều sâu; công tác quản lý lao động, tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm có chuyển biến tích cực. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước củng cố và hoàn thiện; công tác đảm bảo an sinh được duy trì khá tốt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, đặc biệt là công tác chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo. Cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội và đầu tư công của tỉnh cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Huy động vốn đầu tư và thu - chi ngân sách chưa đạt kế hoạch; giá dừa khô và tôm nguyên liệu giảm kéo dài; tình trạng nuôi tôm biển ngoài quy hoạch còn xảy ra; nguồn lợi thủy sản trên các ngư trường truyền thống suy giảm; tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài còn xảy ra nhiều; năng lực hoạt động của một số HTX, THT chưa cải thiện đáng kể; số doanh nghiệp thành lập mới chưa đạt kế hoạch, số doanh nghiệp làm thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động còn cao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt thấp,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc tinh thần “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” của năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, trong đó lấy “đoàn kết” làm trung tâm, “dân chủ” làm nền tảng, “năng động, đổi mới” làm động lực. Phát huy cao nhất vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm nêu gương trong công việc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư công; theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư triển khai các dự án đã được cấp phép; tích cực rà soát, xử lý nghiêm các dự án châm triển khai, không đảm bảo tiến độ cam kết. Theo dõi, bám sát các chủ trương, văn bản hướng dẫn của Trung ương và tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện lập Quy hoạch tổng thể tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM, Đề án mỗi xã một sản phẩm. Tiếp tục thực hiện rà soát diện tích đất rừng, quản lý chặt việc khai thác và phát triển rừng, bảo đảm quyền lợi cho người dân trong vùng dự án về yêu cầu cấp quyền sử dụng đất. Chủ động triển khai công tác phòng, chống hạn mặn, thiên tai.

Sở Công thương theo dõi diễn biến tình hình giá cả thị trường, hỗ trợ thực hiện các hoạt động liên kết sản xuất – tiêu thụ, nhất là tiêu thụ thịt heo; thực hiện tốt hoạt động quản lý thị trường trước, trong và sau tết. Tích cực liên hệ, đề nghị Bộ Công thương sớm phê duyệt Đề án đầu tư phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò thành Trung tâm Nghiên cứu và phát triển dừa Việt Nam.

Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý việc phân lô, bán nền đất nông nghiệp gây manh mún đất đai. Tập trung hỗ trợ thành phố Bến Tre hoàn thành các tiêu chuẩn để được công nhận đô thị loại II vào năm 2019; lập đề án công nhận thị trấn Mỏ Cày đạt chuẩn đô thị loại IV; công nhận 05 trung tâm xã đạt chuẩn đô thị loại V.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn theo Đề án 3333, nhằm tạo điều kiện cho các xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Tích cực đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện các tuyến đường giao thông trọng điểm; liên hệ, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình Chính phủ thống nhất phương án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 để thương thảo tìm nguồn vốn đầu tư xây dựng.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và phục vụ y dược. Tăng cường xây dựng và phát triển chỉ dẫn địa lý nhãn hiệu chứng nhận tập thể cho sản phẩm nông nghiệp của tỉnh theo Luật Sở hữ trí tuệ; nghiên cứu thực hiện hiệu quả chỉ dẫn địa lý Bến Tre đối với các sản phẩm Bò Ba Tri, Bưởi Da xanh và Dừa Xiêm xanh.

Công an tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; kéo giảm phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông đường bộ; kịp thời giải quyết các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự, phòng chóng cháy nổ, bảo đảm an toàn các ngày lễ, tết.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương tập trung thực hiện hoàn thành các công việc, nhiệm vụ của năm 2018 còn dở dang, để chuẩn bị bước vào năm mới triển khai thực hiện ngay nhiệm vụ công tác của năm 2019 một cách nhanh chóng và quyết liệt.

18/12/2018 4:20 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_18_16_23_41_103.jpg7Đăng Huy
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh các cơ sở tôn giáoNew
Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2018, chiều ngày 17/12/2018, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Châu Thành và Bình Đại.

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2018, chiều ngày 17/12/2018, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Châu Thành và Bình Đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước tặng hoa và quà chúc mừng Giáng sinh tại Chi hội An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành. (Ảnh: Khánh Duy)

Đoàn đã đến thăm Mục sư Trương Thanh Thiên Ân - Trưởng Ban Đại diện Tin lành tỉnh, Quản nhiệm Chi hội An Hòa, xã Giao Hòa, huyện Châu Thành; Linh mục Nguyễn Đình Hiếu - Chánh sở Nhà thờ Giồng Kiến, xã Phú Long, huyện Bình Đại. Tại mỗi điểm đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước gửi lời chúc giáng sinh an lành, hạnh phúc, vui vẻ đến toàn thể các mục sư, linh mục và bà con giáo dân. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Nhà thờ Giồng Kiến, xã Phú Long, huyện Bình Đại. (Ảnh: Khánh Duy)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp to lớn của các tổ chức, chức sắc tôn giáo vào sự phát triển của tỉnh trong suốt năm qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các linh mục, mục sư, bà con giáo dân tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh; động viên các tín đồ chấp hành pháp luật, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Nguyễn Đình Hiếu - Chánh sở Nhà thờ Giồng Kiến, xã Phú Long, huyện Bình Đại gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác. (Ảnh: Khánh Duy)

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các mục sư, linh mục cho biết, trong thời gian tới, các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục cùng lãnh đạo địa phương động viên đồng bào công giáo tiếp tục đoàn kết, gắn bó cùng chính quyền các cấp, làm tròn sứ mệnh của mình, sống có ích, có ý nghĩa; đóng góp công sức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; làm tốt vai trò công dân với đất nước.

18/12/2018 8:02 SAĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_18_8_7_35_963.jpg26Khánh Duy
Thạnh Phú: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019New
Ngày 16/12/2018, tại xã An Thuận, Công an huyện Thạnh Phú đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Thượng tá Huỳnh Văn Trung, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng Ban An toàn giao thông huyện và các ban ngành đoàn thể huyện đến dự.

Ngày 16/12/2018, tại xã An Thuận, Công an huyện Thạnh Phú đã tổ chức Lễ phát động ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Thượng tá Huỳnh Văn Trung, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng Ban An toàn giao thông huyện và các ban ngành đoàn thể huyện đến dự.

Thượng tá Huỳnh Văn Trung, Trưởng Công an huyện phát lệnh ra quân. (Ảnh: Lê Chẳn)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Huỳnh Văn Trung phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao trong trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thượng tá Huỳnh Văn Trung yêu cầu Công an các cấp phối hợp với các ban ngành đoàn thể ra quân trấn áp, truy quét mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định.

Đặc biệt, kiểm tra, xử lý các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2019. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát lòng sông trái phép; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban An toàn giao thông các cấp trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đợt cao điểm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; tạo môi trường lành mạnh để người dân yên tâm vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Lực lượng công an diễu hành. (Ảnh: Lê Chẳn)

Sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành từ trung tâm xã An Thuận (QL.57) đến xã Thạnh Hải qua HL.92 đến các xã An Điền, Mỹ An qua địa phận xã Qưới Điền (QL.57) về Trung tâm thị trấn Thạnh Phú. Mục đích nhằm tạo khí thế sôi nổi, với quyết tâm lập thành tích cao nhất trong đợt ra quân thực cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lập lại trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

17/12/2018 4:41 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_16_44_8_88.jpg57Lê Chẳn
Bình Đại: Lễ phát lệnh tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thôngNew
Sáng ngày 16/12/2018, Công an huyện Bình Đại tổ chức Lễ phát lệnh tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng đến dự.

Sáng ngày 16/12/2018, Công an huyện Bình Đại tổ chức Lễ phát lệnh tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng đến dự.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Hiền - Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo toàn lực lượng Công an phải thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, huy động cho được các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Sử dụng đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên trên lĩnh vực an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; tập trung tấn công mạnh tội phạm hình sự, các tụ điểm tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, các nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy;…

Đại tá Lê Văn Hiền - Trưởng Công an huyện phát biểu. (Ảnh: Trần Thắng)

Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng yêu cầu lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

“Ngay sau lễ phát lệnh, lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn huyện, phải đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội; giải quyết ráo rẽ, triệt để những vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn huyện, tạo thế áp đảo tội phạm ngay từ ngày đầu ra quân và duy trì khí thế tấn công liên tục trong toàn đợt. Đồng thời, đề nghị về trên biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện cao điểm”- Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Răng đề nghị.

17/12/2018 4:37 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_16_43_16_41.jpg49Trần Thắng
Truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình Sữa học đườngNew
Sáng 17/12/2018, Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Sữa học đường năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước chủ trì cuộc họp.

Sáng 17/12/2018, Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường tổ chức tổng kết tình hình thực hiện Chương trình Sữa học đường năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Hữu Phước chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Văn Chín, trong năm 2018, đã tổ chức chọn đơn vị cung cấp sữa cho cả giai đoạn 2018 – 2020 bằng hình thức đấu thầu theo quy định. Tiếp tục thực hiện thí điểm trên 4 xã của huyện Thạnh Phú từ tháng 01 đến tháng 5/2018 với sự tham gia của 878 trẻ cấp học mầm non (tỷ lệ 78,93%), trong đó số trẻ được uống miễn phí là 190 trẻ.

Từ tháng 11/2018, Chương trình được triển khai tại 4 huyện: Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách và Thạnh Phú. Có 102 trường tham gia (trong đó mầm non 62, tiểu học 40). Số học sinh tham gia là 20.806 học sinh của cả 2 cấp học (đạt 56,95% so kế hoạch). Phối hợp với Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức tập huấn, hướng dẫn truyền thông và triển khai thực hiện cho các huyện Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Chợ Lách và Thạnh Phú với sự tham gia của hơn 500 đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Về kế hoạch triển khai năm 2019, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ đến các bậc phụ huynh và cộng đồng. Đảm bảo lộ trình thực hiện theo Chương trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó đảm bảo 100% trẻ em trong trường mầm non, mẫu giáo (kể cả trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ) và 60% học sinh tiểu học của 8 huyện (trừ thành phố Bến Tre) được thụ hưởng chương trình. Triển khai thêm tại các huyện Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành và Giồng Trôm.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đề nghị tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về Chương trình Sữa học đường; đối với các đơn vị không dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai tạo sự nhận thức thống nhất trong thực hiện chương trình.

17/12/2018 4:36 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_16_39_18_353.jpg34Đăng Huy
Giồng Trôm: Ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019New
Sáng ngày 16/10/2018, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Giồng Trôm tổ chức Lễ phát lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tá Trần Minh Điền - Trưởng Công an huyện đến dự.

Sáng ngày 16/10/2018, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Giồng Trôm tổ chức Lễ phát lệnh ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tá Trần Minh Điền - Trưởng Công an huyện đến dự.

Ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Kim Phụng)

Cao điểm đợt ra quân bắt đầu từ 8 giờ ngày 16/12/2018, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung đánh trúng, đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm, tụ điểm tệ nạn xã hội. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến trọng điểm. Đợt cao điểm lần này nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; huy động tối đa lực lượng, phương tiện trong đảm bảo an ninh chính trị; tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, ma túy, mua bán, vận chuyển hàng cấm, khai thác khoáng sản trái phép, các tụ điểm đánh bạc, mại dâm; ngăn chặn thanh niên tụ tập gây rối trật tự, sử dụng hung khí đánh nhau,...

Lực lượng công an diễu hành. (Ảnh: Kim Phụng)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số vấn đề cần thực hiện sau buổi ra quân, trong đó, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo khí thế, quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông và chống các hành vi vi phạm pháp luật; hạn chế các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng tiến hành diễu hành tuyên truyền dọc các tuyến đường chính khu vực thị trấn Giồng Trôm và xã Bình Thành nhằm tạo khí thế sôi nổi mở đầu đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

17/12/2018 10:43 SAĐã ban hànhTinAn ninh Quốc phòng
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_10_46_31_369.jpg39Kim Phụng
Chợ Lách tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018New
Ngày 14/12/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; ông Lê Văn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đến dự.

Ngày 14/12/2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Trần Trung Hào - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; ông Lê Văn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã đến dự.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Cao Khiết)

Trong năm 2018, với vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, các Công đoàn cơ sở trong huyện đã phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, giải quyết cho các đối tượng nghỉ việc, nghỉ hưu và các chế độ khác theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh, các hoạt động chăm lo đời sống cho công đoàn viên và người lao động cũng được tổ chức công đoàn  thực hiện tốt. Nhân dịp Tháng công nhân, LĐLĐ huyện đã trích quỹ và vận động ngân hàng VietinBank chi nhánh Chợ Lách trợ cấp cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 6 triệu đồng. LĐLĐ huyện vận động Quỹ mái ấm công đoàn với số tiền gần 130 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo gần 240 triệu đồng, tổ chức vui trung thu và tặng quà cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 16 triệu đồng. Tặng 10 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn 2018. (Ảnh: Cao Khiết)

Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi” mới theo tinh thần Chỉ thị 16 của Tỉnh ủy; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân năm 2018” và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Tuyên truyền, vận động công đoàn viên chấp hành tốt luật giao thông đường bộ và ký cam kết không vi phạm ATGT.

Đối với công tác nữ công, Công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” và thực hiện phong trào “5 không 3 sạch”, tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày truyền thống phụ nữ Việt Nam 20/10 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú thu hút đông đảo nữ công nhân viên chức lao động tham gia.

Dịp này LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 10 công đoàn cơ sở đạt thành tích vững mạnh, 50 công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 6 công đoàn viên “Giỏi việc nước đảm việc nhà” năm 2018.

17/12/2018 10:39 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_10_42_11_556.jpg64Cao Khiết
Ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp lễ, Tết 2019New
Sáng ngày 16/12/2018, Thiếu tướng Lê Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì Lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội năm 2019.

Sáng ngày 16/12/2018, Thiếu tướng Lê Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì Lễ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Nguyên đán Kỷ Hợi và các lễ hội năm 2019.

Tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị lực lượng công an các cấp phải phát huy vai trò chủ động, nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Phát biểu của Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hoàng. (Ảnh: Hữu Hiệp)

Đồng thời, chủ động liên hệ, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ngành, đoàn thể cùng tham gia, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi địa bàn. Tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, gắn với mời gọi, giáo dục, răn đe các trường hợp nguy cơ vi phạm, góp phần ngăn phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm.

Các cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương phát huy tốt vai trò, trách nhiệm được phân công, tập trung thống nhất trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như trong lãnh, chỉ đạo, điều hành, nhất là các biện pháp, giải pháp mới, tạo sự đột phá trong tấn công, trấn áp tội phạm. Tăng cường lực lượng xuống cơ sở, sử dụng đồng bộ các biện pháp, công cụ, phương tiện. Xác định đúng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm để tập trung triệt phá. Phải đánh nhanh, đánh trúng, đánh quyết liệt và xử lý thật nghiêm, đúng quy trình, quy định của pháp luật, nhất là các loại tội phạm, các điểm tệ nạn tồn tại thời gian dài, tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm…

Các lực lượng diễu hành trên các tuyến đường nội ô thành phố Bến Tre. (Ảnh: Hữu Hiệp)

“Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng Công an các cấp trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Tăng cường quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không để tham gia tội phạm hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật” - Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Hoàng nhấn mạnh.

17/12/2018 10:37 SAĐã ban hànhTinAn ninh Quốc phòng
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_10_40_58_416.JPG36Hữu Hiệp
Thành phố Bến Tre: Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọnNew
Thành phố Bến Tre với vị trí là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh nên có nhiều điều kiện để phát triển các dịch vụ thương mại, hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi, giải trí và du lịch. Cùng với tốc độ phát triển đô thị, thời gian gần đây các hoạt động du lịch của thành phố trở nên nhộn nhịp, sôi động, nhất là các xã phía Nam thành phố như Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận. Năm 2018, thành phố có gần 394 ngàn lượt khách đến tham quan, trong đó có khoảng 170 ngàn lượt khách quốc tế với tổng doanh thu trên 332 tỷ đồng, tăng 25,7%.

Thành phố Bến Tre với vị trí là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh nên có nhiều điều kiện để phát triển các dịch vụ thương mại, hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi, giải trí và du lịch. Cùng với tốc độ phát triển đô thị, thời gian gần đây các hoạt động du lịch của thành phố trở nên nhộn nhịp, sôi động, nhất là các xã phía Nam thành phố như Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận. Năm 2018, thành phố có gần 394 ngàn lượt khách đến tham quan, trong đó có khoảng 170 ngàn lượt khách quốc tế với tổng doanh thu trên 332 tỷ đồng, tăng 25,7%.

Chèo xuồng ở Khu du lịch Lan Vương. (Ảnh: Thu Huyền)

Sau khi quán triệt Chương trình hành động số 20 của Thành ủy về việc thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch gắn với kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển du lịch 2017-2018. Công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch được thành phố quan tâm, thực hiện. Trong năm, đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức xúc tiến du lịch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về đất và người thành phố Bến Tre đến hệ thống các nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành ở Vũng Tàu. Sau chương trình xúc tiến đã có một số doanh nghiệp, công ty đã phát triển tuyến du lịch, sản phẩm du lịch, đồng thời cũng đã thu hút du khách đến thành phố tham quan, du lịch và đầu tư phát triển sản phẩm du lịch. Đã tiếp nhận đầu tư xây dựng dự án, tạo sản phẩm du lịch trên đường Hùng Vương kết hợp khai thác dòng sông Bến Tre, hiện nhà đầu tư đang xây dựng dự án để thông qua phê duyệt.

Năm 2018, thành phố đã phát triển mới 2 cơ sở dừng chân du lịch, gồm điểm dừng chân Cái Cối (Phú Nhuận), điểm dừng chân Ngọc Hưng (Nhơn Thạnh). Hiện thành phố đã có 12 công ty lữ hành, 15 điểm dừng chân phục vụ du lịch, một chợ đêm phục vụ khách du lịch. Các điểm du lịch như Hai Hồ, Ba Danh, Vườn Xanh, Mười Nở, Hoa Dừa, Duyên Quê, Lò kẹo dừa Nam Bộ, lò gạch đều được đưa vào khai thác tối đa, đưa vào các tour, tuyến do thuận lợi cả đường sông, đường bộ. Một số điểm du lịch có lưu trú qua đêm với mô hình homestay, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài được phát huy. Riêng điểm Ba Danh, Mười Nở, Vườn Xanh đã tham gia dự án của tỉnh về xây dựng mô hình homestay kiểu mẫu. Đặc biệt, Khu du lịch sinh thái Lan Vương, Phú An Khang được đầu tư quy mô, không gian thoáng mát phục vụ ẩm thực các chương trình hội nghị, tiệc cưới và khách du lịch vui chơi, giải trí.

Du lịch nông nghiệp thu hút du khách tại Khu du lịch Phú An Khang. (Ảnh: Thu Huyền)

Thành phố có 50 cơ sở lưu trú, 9 nhà hàng, trong đó có 1 nhà hàng đạt chuẩn 4 sao là Khách sạn Dừa, 2 nhà hàng - khách sạn đạt chuẩn 3 sao như Khách sạn Đại An, Khách sạn Oasis-Kiwi; Khách sạn Sao Mai và Khu nghỉ dưỡng Mỹ An. Các di tích văn hóa - lịch sử được khai thác đưa vào phục vụ khách tham quan trong, ngoài nước như Đình Phú Tự gắn với Bạch Mai cổ thụ, Đình Phú Nhuận gắn với cây Thiên tuế 100 năm tuổi; Tòa thánh Cao đài Ban chỉnh đạo.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thương, kế hoạch triển khai phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố được triển khai đến cán bộ, đảng viên và người dân và đã thu hút các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức đầu tư khai thác bước đầu có nhiều hiệu quả. Lượng khách đến tham quan đều tăng dần mỗi năm từ 10-13%, nhất là khách nước ngoài. Sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất phục vụ du lịch được chú trọng đầu tư. Sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục giới thiệu, quảng bá và tăng cường kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Trong đó, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng bến bãi, giao thông, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tạo một số điểm nhấn khác biệt để thu hút du khách.

17/12/2018 10:28 SAĐã ban hànhBài viếtDu lịch
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_10_34_58_275.JPG32Thu Huyền
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”New
Chiều ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chủ trì Hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị.

​Chiều ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông chủ trì Hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì điểm cầu Bến Tre dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên Học viên chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

17828_1712201875449_2018121774325681_XL.JPG

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bến Tre. (Ảnh: Thu Huyền)

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” cũng như Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 được xây dựng nhằm nâng cao ý thức trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể để lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan tới nội dung của chuyên đề để khắc phục.

17/12/2018 9:10 SAĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17828_1712201875449_2018121774325681_XL.JPG44Thu Huyền
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp lần thứ 9 khóa IX tại huyện Thạnh PhúNew
Ngày 14/12/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và bà Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri hai xã Giao Thạnh và Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú sau Kỳ họp lần thứ 9 khóa IX.

Ngày 14/12/2018, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm: Ông Lê Văn Mười, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh và bà Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thạnh Phú đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri hai xã Giao Thạnh và Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú sau Kỳ họp lần thứ 9 khóa IX.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại Thạnh Phú. (Ảnh: Lê Chẳn)

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe báo cáo kết quả Kỳ họp lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX. Cử tri hai xã Giao Thạnh và Thạnh Phong đã bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đã đạt được trong năm 2018 trên mọi lĩnh vực và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng thời có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri xung quanh một số vấn đề như: Sửa chữa, nâng cấp huyện lộ 30 xuống cấp nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; cống thoát nước từ trường Tiểu học Giao Thanh đến trường THCS; Nhà máy nước huyện có kế hoạch nâng cấp và đưa nước về phục vụ nhân dân các ấp vùng sâu, vùng xa ở xã Thạnh Phong; giải quyết các chính sách cho người có công cách mạng còn tồn đọng lại, quan tâm giải quyết chính sách đối với vợ liệt sĩ tái giá, giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai ở xã Giao Thạnh và xóa điện cụm khu đông dân cư…

Cử tri có ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Lê Chẳn)

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra được chính quyền địa phương và các ngành chức năng huyện tiếp thu và giải trình một cách chân tình theo thẩm quyền của mình. Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận những vấn đề bức xúc của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp trình tại kỳ họp tới đây.

17/12/2018 9:10 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_9_14_1_806.jpg43Lê Chẳn
Thạnh Phú: Phát động nhân dân tham gia phong trào xây dựng giao thông nông thôn và thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”New
Ngày 15/12/2018, tại Trường THCS Mỹ Hưng, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Lễ phát động nhân dân tham gia phong trào xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 và thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Đến dự có ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

​Ngày 15/12/2018, tại Trường THCS Mỹ Hưng, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với UBND huyện Thạnh Phú tổ chức Lễ phát động nhân dân tham gia phong trào xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020 và thực hiện “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Đến dự có ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; bà Nguyễn Thị Yến Nhi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

17829_1712201873719_2018121772154431_XL.jpg

Ký cam kết vận động. (Ảnh: Văn Minh)

Phát biểu phát động, ông Lê Văn Gặp - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018. Hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh làm cho diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước nâng lên. Hệ thống giao thông của tỉnh đã hình thành bộ khung cơ bản, kết nối giữa trung tâm tỉnh với các huyện, giữa các huyện với nhau và cơ bản phủ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Tuy nhiên, việc kết nối hệ thống giao thông nông thôn nhiều xã vẫn còn hạn chế do chưa hoàn thiện hoặc do xuống cấp. Điều đó làm ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, ảnh hưởng đến quá trình phát triển sản xuất và đời sống người dân.

17829_1712201873736_201812177226353_XL.jpg

Ký cam kết vận động. (Ảnh: Văn Minh)

Để tiếp tục tạo nền tảng thúc đẩy cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định việc xây dựng mạng lưới giao thông thông suốt để phục vụ cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa là nhu cầu cấp bách có ý nghĩa chiến lược, lâu dài, đáp ứng cho việc phát triển toàn diện của tỉnh. Trong đó, mục tiêu quan trọng là phát huy thật sự vai trò chủ thể của người dân, góp phần xây dựng thành công nông thôn mới. Xuất phát từ yêu cầu trên, ngày 17/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Đề án 3333 về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020.

Nhằm đạt mục tiêu đề ra, ông Lê Văn Gặp kêu gọi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện tốt Đề án 3333 và “Ngày chủ nhật nông thôn mới”, chung tay xây dựng và phát triển hệ thống giao thông một cách toàn diện, sâu rộng. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân tích cực tham gia “Ngày chủ nhật nông thôn mới” bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm của người con đối với quê hương Bến Tre, góp phần đưa Bến Tre phát triển nhanh và bền vững.

17829_1712201873727_201812177220384_XL.jpg

Động thổ xây dựng đường ĐX01. (Ảnh: Văn Minh)

Đối với huyện Thạnh Phú, trong thực hiện Đề án 3333 huyện đã chọn 10 tuyến đường triển khai xây dựng giai đoạn 2018 - 2020 với tổng chiều dài hơn 23km. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 77 tỷ đồng. Năm 2018, triển khai 01 tuyến đường tại xã Mỹ Hưng; năm 2019 triển khai 3 công trình và năm 2020 triển khai 6 công trình.

Cũng tại buổi lễ, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký cam kết tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng giao thông nông thôn với Ủy ban MTTQVN, các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh và Ban Dân vận các huyện, thành phố. Các đơn vị tài trợ và cá nhân cũng đã trao bảng tượng trưng đóng góp xây dựng giao thông nông thôn.

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã và người dân tham gia lễ động thổ xây dựng công trình Đường ĐX01 nối liền Quốc lộ 57 với Huyện lộ 25 là tuyến đường huyết mạch vào trung tâm UBND xã Mỹ Hưng. Công trình có chiều dài 1,5km, ngang 3,5m được thiết kế đạt chuẩn kỹ thuật nông thôn mới, tổng kinh phí xây dựng 2,8 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng thi công phần mặt đường bê tông 02 tỷ đồng; phần còn lại do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp.

Dự kiến, công trình xây dựng và hoàn thành trong vòng 01 tháng, nhằm kịp đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Đồng Khởi Bến Tre 17/01/2019.

17/12/2018 9:00 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17829_1712201873727_201812177220384_XL.jpg37Văn Minh
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố: Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XI (2016-2021)New
Ngày 14/12/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự.

Ngày 14/12/2018, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 gắn với tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đến dự.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Thảo)

Trong nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động Hội phụ nữ hai cấp luôn bám sát vào Nghị quyết Hội LHPN thành phố, chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ của Thành ủy. Cụ thể, phụ nữ thành phố phát động sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững”. Qua các phòng trào thi đua, đến nay, đã có trên 30 gương tập thể, 219 cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; tôn vinh 28 chị em phụ nữ khởi nghiệp.

Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Phương Thảo)

Các cấp Hội đặc biệt chú trọng đa dạng các hình thức tập hợp hội viên, phụ nữ như: Tổ phụ nữ tôn giáo, tiểu thương, các tổ phụ nữ nhân đạo từ thiện, tổ phụ nữ hưu trí,… đồng thời duy trì hiệu quả một số mô hình dân vận khéo như: Chung tay giúp đỡ các đối tượng hoàn lương, chậm tiến có việc làm ổn định, tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp - không rác; hỗ trợ nước ngọt cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác Hội và phong trào phụ nữ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác phát triển hội viên chỉ đạt 32,50%/80% chỉ tiêu Nghị quyết; công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ phụ nữ nghèo còn theo lối mòn, chưa có sự đổi mới.

Ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Phương Thảo)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Võ Thanh Hồng ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của Hội phụ nữ thành phố trong thời gian qua, đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, Hội phụ nữ các cấp tiếp tục đa dạng hóa các loại hình tập hợp phụ nữ; thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi tổ hội; đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững” gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố về xây dựng đô thị loại II, thành phố văn minh đô thị và xã nông thôn mới.

Dịp này, Hội LHPN thành phố khen thưởng 08 tập thể, 11 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018; khen thưởng 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình dân vận khéo cấp tỉnh năm 2018; 03 cá nhân đạt thành tích tích cực trong công tác vận động xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2018.

17/12/2018 9:00 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_9_7_50_134.JPG24Phương Thảo
Chợ Lách: Phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm New
Ngày 16/12/2018, Công an huyện Chợ Lách tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã đến dự.

Ngày 16/12/2018, Công an huyện Chợ Lách tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách đã đến dự.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn huyện Chợ Lách được diễn ra từ ngày 16/12/2018 đến 15/2/2019.

Chợ Lách phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. (Ảnh: Cao Khiết)

Theo đó, các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn huyện tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trong giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết. Lực lượng công an huyện và các xã, thị trấn tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, các loại đối tượng, giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên ở địa bàn có liên quan đến an ninh trật tự; kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 10% trở lên; điều tra, khám phá án đạt 80% trở lên; triệt xóa dứt điểm các băng, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội khi mới phát sinh; kéo giảm tai nạn giao thông 10% trên cả 3 tiêu chí so với thời gian liền kề và cùng kỳ và không để xảy ra ùn tắc giao thông.

 Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Cao Khiết)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng thực thi nhiệm vụ và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 với tinh thần trách nhiệm và ý thức cao nhất. Các lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, hạnh phúc và lành mạnh.

Tuyên truyền lưu động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. (Ảnh: Cao Khiết)

Sau buổi lễ, lực lượng chức năng của Công an huyện Chợ Lách tổ chức tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính với thông điệp “Tăng cường ý thức phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và an toàn giao thông”.

17/12/2018 8:39 SAĐã ban hànhTinAn ninh Quốc phòng
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_17_8_57_21_9.jpg27Cao Khiết
Đờn ca tài tử tỉnh Bến Tre đồng hành cùng âm nhạc cổ truyền Nam Bộ
Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tổ chức, diễn ra ngày 14/12/2018 tại Khu ẩm thực TTC xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Hội thảo có sự tham dự của ông Bùi Văn Chương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL, ông Nguyễn Quang Trị - Chủ tịch Hội di sản Văn hóa tỉnh, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên - Nguyên Phó Trưởng khoa sau Đại học - Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, Thạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Văn Khải - Nguyên Trưởng khoa âm nhạc dân tộc - Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo những người làm công tác quản lý văn hóa, nghệ nhân đờn ca tài tử (ĐCTT) trong và ngoài tỉnh.

​Đây là chủ đề Hội thảo khoa học do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) tổ chức, diễn ra ngày 14/12/2018 tại Khu ẩm thực TTC xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Hội thảo có sự tham dự của ông Bùi Văn Chương - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre, bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL, ông Nguyễn Quang Trị - Chủ tịch Hội di sản Văn hóa tỉnh, Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên - Nguyên Phó Trưởng khoa sau Đại học - Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh, Thạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Văn Khải - Nguyên Trưởng khoa âm nhạc dân tộc - Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cùng đông đảo những người làm công tác quản lý văn hóa, nghệ nhân đờn ca tài tử (ĐCTT) trong và ngoài tỉnh.

17826_1412201816423_20181214163037101_XL.JPG

Trình diễn đờn ca tài tử tại Hội thảo. (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Theo bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL, Bến Tre là một trong những tỉnh, thành được đánh giá là có nhiều thành tựu trong hoạt động ĐCTT ở Nam Bộ. Những người con của xứ Dừa Bến Tre đã và đang đóng góp sự sáng tạo của mình, góp phần làm giàu thêm di sản văn hóa phi vật thể mà cha ông để lại. Từ “Đề án Bảo vệ và phát huy bền vững giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2017-2020” do UBND tỉnh Bến Tre ban hành (ngày 3/3/2017), Sở VH, TT&DL đã triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động cụ thể.

17826_14122018164148_20181214163022106_XL.JPG

Chủ tọa Hội thảo trao đổi với khách mời về đờn ca tài tử. (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Điển hình như: Liên hoan ĐCTT các cấp, đều đặn tổ chức liên hoan cấp tỉnh nhân Ngày hội truyền thống văn hóa tỉnh Bến Tre 1/7; Liên hoan và hội thi Danh ca, Danh cầm, Tài tử; câu lạc bộ ĐCTT thuộc Hội di sản văn hóa tỉnh sinh hoạt vào ngày 30 hàng tháng tại Nhà dừa; các câu lạc bộ cấp huyện, thành phố sinh hoạt mỗi tháng từ một đến hai lần. Song song đó, phổ biến và lưu truyền các bài bản Tổ nhạc tài tử Nam bộ trong cộng đồng; tổ chức thi viết lời mới bài bản Tổ nhạc tài tử Nam bộ và Vọng cổ tỉnh Bến Tre…

“ĐCTT của Bến Tre có những phong cách đặc trưng nổi bật, thể hiện trong ngón đờn: âm điệu bi hùng, nghe mùi mẫn nhưng cũng rất mạnh mẽ, tiết tấu rất dày đặc và tiếng đờn rất dồn dập, hùng tráng; còn trong sáng tác có những cựu trào như: cô Thu Vân, anh Minh Lời và nhiều anh chị khác của Bến Tre… rất tình cảm, chân thành trong từng lời sáng tác; riêng trong ca tài tử thì tài tử Bến Tre có phong cách ca rất sống động, thu hút người nghe ngay từ những câu ca đầu tiên cùng hòa điệu tâm hồn vào bài hát” - Thạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Văn Khải nhận định.

17826_14122018164155_20181214163029416_XL.JPG

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Ánh Nguyệt)

Hội thảo đã nêu ra nhiều vấn đề về sự hình thành, ý nghĩa trong đời sống, công tác bảo tồn, phát huy, các giải pháp trong tổ chức duy trì hoạt động hiệu quả ĐCTT; phương pháp giáo dục, đào tạo, truyền dạy ĐCTT; công tác xã hội hóa trong hoạt động ĐCTT; một số vấn đề về chuyên môn… Theo các đại biểu, hiện nay, ĐCTT đã phát triển rộng khắp trên 21 tỉnh, thành phía Nam, mở rộng ra các tỉnh Nam Trung Bộ và người dân các tỉnh phía Bắc cũng yêu thích.

Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần quan tâm như: Chất lượng của nghệ nhân, người tham gia chủ yếu là ca tài tử, ít người biết đờn, hoặc đờn còn sai hay chưa giỏi nghề nên cần có sự định hướng, giảng dạy của người có chuyên môn; đề xuất xây dựng nội dung giới thiệu ĐCTT trong hệ thống giáo dục phổ thông; kết hợp Đài truyền hình, Đài phát thanh địa phương và các cơ quan truyền thông giới thiệu giá trị ĐCTT của quê hương; phối hợp với ngành du lịch khai thác, phát huy giá trị ĐCTT, tạo sân chơi ĐCTT phù hợp, vui tươi; phối hợp các doanh nghiệp, nhà tài trợ thực hiện phương thức xã hội hóa hoạt động ĐCTT…

14/12/2018 5:00 CHĐã ban hànhBài viếtVăn hóa Thể thao
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17826_14122018164148_20181214163022106_XL.JPG108Ánh Nguyệt
Chợ Lách - Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2018
Ngày 13/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Chợ Lách khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Tùng chủ trì Hội nghị. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ đến dự.

Ngày 13/12/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Chợ Lách khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 16 nhằm tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Văn Tùng chủ trì Hội nghị. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ đến dự.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Việt Cường)

Năm 2018, kinh tế huyện Chợ Lách tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp chuyển biến khá tốt. Thu hoạch trái cây ước đạt 109.000 tấn, sản xuất 14 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại và 22 triệu cây giống. Tiếp tục xây dựng chuỗi giá trị bưởi da xanh, chôm chôm và hoa kiểng của tỉnh và nâng chất chuỗi giá trị sản xuất cây giống của huyện. Trong năm thành lập mới 2 hợp tác xã cây giống - hoa kiểng và 2 hợp tác xã nông nghiệp, 8 tổ hợp tác theo Nghị định 151.

Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng, đã làm mới và nâng cấp gần 11km đường nhựa, 40km đường bê-tông và xây mới 6 cây cầu. Hoàn thành và đưa vào sử dụng huyện lộ 33 và các công trình đường giao thông trong chiến dịch mùa hè xanh năm 2018. Tập trung thực hiện tốt Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, trong năm có 28 doanh nghiệp mới được thành lập, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn là 215 doanh nghiệp.

Các ngành chức năng của huyện cũng đã tăng cường kiểm tra tình hình khai thác cát trên tuyến sông thuộc địa bàn huyện, phát hiện 147 trường hợp khai thác cát trái phép, xử phạt tổng số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 3 xã: Sơn Định, Vĩnh Bình, Phú Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Long Thới, Tân Thiềng đã hoàn thiện hồ sơ chờ tỉnh công nhận; xã Vĩnh Thành cơ bản đạt 19/19 tiêu chí, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận; xã Phú Phụng đạt 15 tiêu chí, 3 xã: Vĩnh Hòa, Hưng Khánh Trung B và Hòa Nghĩa đạt 14 tiêu chí.

Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Việt Cường)

Về phát triển du lịch, đã tổ chức khảo sát xây dựng Dự án làng du lịch huyện nông thôn mới thực hiện tại 4 xã: Long Thới, Vĩnh Thành, Phú Sơn và Vĩnh Hòa. Trong năm phát triển mới 2 điểm du lịch homestay ở Tân Thiềng và Hòa Nghĩa, nâng toàn huyện có 13 điểm du lịch homestay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp nêu rõ, năm 2019 là năm “bứt phá” có tính chất quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ lách sẽ quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Trong đó, xác định các trọng tâm cần tập trung thực hiện, đó là: Tháo gỡ “điểm nghẽn” trong thông tin, tuyên truyền, vận động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác quả lý đảng viên tại chi bộ; tạo sự thông suốt, đồng thuận trong nội bộ và người dân ngay từ bước đầu triển khai các công trình, dự án; tập trung xây dựng nông thôn mới, triển khai thực hiệu quả Kết luận của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án đa dạng phát triển sinh kế, giảm nghèo bền vững; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quyết tâm kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tại nạn giao thông đường bộ so với năm 2018.

14/12/2018 4:49 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_14_16_53_32_825.jpg125Việt Cường
Thành viên UBND tỉnh họp lệ kỳ tháng 12
Ngày 13/12/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 12 thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập.

Ngày 13/12/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì phiên họp thành viên UBND tỉnh lệ kỳ tháng 12 thông qua một số cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Tại phiên họp, Sở Thông tin và Truyền thông trình bày Tờ trình thông qua dự thảo Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Bến Tre đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm ban hành quy định quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông, trong đó xây dựng lộ trình ngầm hóa hệ thống cáp quang, trong cấp phép lắp đặt các trụ ăngten chú ý tính thẩm mỹ và độ an toàn; nghiên cứu ứng dụng công nghệ không dây như wifi, 4G hướng tới bỏ cáp quang.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Tờ trình thông qua dự thảo Quyết định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Thành viên UBND tỉnh đề nghị cơ quan soan thảo điều chỉnh mức hỗ trợ lãi suất vay và thời hạn hỗ trợ lãi suất cho phù hợp, đồng thời thống nhất thông qua.

Đối với Tờ trình thông qua dự thảo kế hoạch hành động phát triển bền vững tỉnh Bến Tre đến năm 2030, thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần ghi rõ nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch, điều chỉnh một số từ ngữ cho phù hợp.

Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Thành viên UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo sửa tên Quy chế thành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đồng thời thống nhất thông qua.

Riêng Tờ trình thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Bến Tre, thành viên UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung lưu trữ đám mây (cloud) để thuận tiện trong chia sẻ dữ liệu, đồng thời thống nhất thông qua.

Chủ trì phiên họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Sở Công Thương trình bày Tờ trình thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh. Thành viên UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo cần quy định rõ quy mô đầu tư, khung kinh phí hỗ trợ cho phù hợp, đồng thời thống nhất thông qua.

Cũng tại phiên họp, Sở Tài chính đã trình bày Tờ trình thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Thành viên UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh một số từ ngữ cho phù hợp, đồng thời thống nhất thông qua.

Thành viên UBND tỉnh cũng thống nhất thông qua Tờ trình thông qua dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh và đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm danh mục tài sản mua sắm tập trung.

Về Tờ trình quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 và nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp những năm trước trên địa bàn tỉnh, thành viên UBND đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh giá lúa thu thuế cho phù hợp và thống nhất thông qua.

Đối với các Tờ trình: Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019; quy định đơn giá dịch vụ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, thành viên UBND tỉnh thống nhất thông qua.

14/12/2018 9:04 SAĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_14_9_7_37_695.jpg159Đăng Huy
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp: Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16
Chiều ngày 13/12/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến dự.

​Chiều ngày 13/12/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đến dự.

17817_1312201816542_20181213164538308_XL.JPG

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Thu Huyền)

Hội nghị dành nhiều thời gian thảo luận và thống nhất đánh giá năm 2018 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện đạt vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch, kịp thời bổ khuyết cấp ủy cơ sở, củng cố các đơn vị hoạt động có dấu hiệu sa sút, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, chủ động triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, có sự tăng trưởng và hầu hết đều hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Năm 2018, Đảng ủy Khối tập trung thực hiện tốt phương châm Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó chọn 3 trọng tâm thực hiện, gồm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong nhận thức thông tin tuyên truyền, vận động; triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp bộ máy tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác giáo dục, quản lý đảng viên tại chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng năm qua còn nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực khắc phục, hoàn thành đạt vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch, hiệu quả cao. Đơn vị đã không ngừng tìm tòi, lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, có nhiều nét mới trong các hoạt động doanh nghiệp. Hoạt động đi vào nề nếp, nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả.

17817_13122018165356_20181213164521667_XL.JPG

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thu Huyền)

Phó Bí thư mong muốn năm 2019, việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung phát triển sản phẩm, nghiên cứu thị trường hướng đến tạo ra giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp. Để làm được điều này, cần quan tâm ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Cần quan tâm làm sao để các doanh nghiệp phải có kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể, mang tính chiến lược. Tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch doanh nghiệp dẫn đầu để dẫn dắt các doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong công tác xây dựng Đảng, giữ vững sinh hoạt nề nếp, linh hoạt, phù hợp nhưng hiệu quả, nhất là quản lý đảng viên; làm tốt hơn công tác truyền thông trong các doanh nghiệp.

13/12/2018 5:30 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17817_13122018165356_20181213164521667_XL.JPG122Thu Huyền
Khảo sát tiến độ thi công Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 4 đoạn tuyến QL.60 nối cầu Rạch Miễu - cầu Cổ Chiên
Chiều ngày 12/12/2018, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, huyện Mỏ Cày Nam đến khảo sát tiến độ thi công Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 4 đoạn tuyến QL.60 nối cầu Rạch Miễu - cầu Cổ Chiên.

Chiều ngày 12/12/2018, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo cùng đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 7 - Bộ Giao thông vận tải, Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, huyện Mỏ Cày Nam đến khảo sát tiến độ thi công Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng  4 đoạn tuyến QL.60 nối cầu Rạch Miễu - cầu Cổ Chiên.

Đoàn khảo sát tiến độ dự án. (Ảnh: Thu Huyền)

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng 4 đoạn tuyến QL.60 nối cầu Rạch Miễu -cầu Cổ Chiên dài 22,38 km, điểm đầu nút giao đường liên xã Tân Thạch - An Khánh (Châu Thành), điểm cuối nút giao thông Huyện lộ 17 - đường dẫn cầu Cổ Chiên (Mỏ Cày Nam) với tổng vốn đầu tư 2.939 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là 1.187 tỷ đồng; giai đoạn 2 là 1.752 tỷ đồng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành. Đã giải ngân vốn tổng giá trị 647 tỷ đồng. Tổng sản lượng thực hiện đạt 461 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị quyết liệt thi công bám sát tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải để hoàn thành dự án trong tháng 5/2019. Tuy nhiên, hiện còn một số hạng mục đang chậm so với kế hoạch do điều kiện thi công phát sinh khó khăn, vài hộ dân chưa đồng thuận trong giải phóng mặt bằng.

Thi công đường điện, đoạn xã Hòa Lộc - Mỏ Cày Bắc. (Ảnh: Thu Huyền)

Trao đổi với lãnh đạo Ban Quản lý Dự án 7, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công đã khẩn trương triển khai thi công dự án; khắc phục cơ bản các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng, di dời các công trình điện, nước. Bí thư đề nghị nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương tập trung mọi nguồn lực thi công theo đúng tiến độ cam kết.

Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo cho lãnh đạo huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc phối hợp với các đơn vị thi công kịp thời giải quyết nhanh, dứt điểm các khó khăn vướng mắc, để đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

13/12/2018 4:06 CHĐã ban hànhTinHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_13_16_10_48_636.JPG167Thu Huyền
Huyện ủy Chợ Lách tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2018
Ngày 12/12/2018, Huyện ủy Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Lê Văn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Ông Trần Thanh Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đến dự.

Ngày 12/12/2018, Huyện ủy Chợ Lách tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Lê Văn Tùng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Ông Trần Thanh Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đến dự.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Việt Cường)

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy theo chủ đề năm “tăng tốc” 2018 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 44 tổ chức Đảng. Nội dung kiểm tra chủ yếu việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua kiểm tra, có 43 tổ chức Đảng chấp hành tốt, còn 1 tổ chức Đảng thực hiện chưa tốt, đã nhắc nhở, phê bình rút kinh nghiệm.

Bên cạnh, đã kiểm tra chấp hành 2.069 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung chủ yếu vào việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Kết quả, có 2.058 đảng viên thực hiện tốt, chiếm 99,5%, còn 11 đảng viên chấp hành chưa tốt, đã nhắc nhở, phê bình rút kinh nghiệm.

Các cấp ủy tiến hành giám sát thường xuyên 50 tổ chức và 322 đảng viên. Nội dung giám sát: Việc giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Kết quả giám sát, các tổ chức và cá nhân đều thực hiện tốt.

Ông Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Việt Cường)

Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 2 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đối với 30 tổ chức, kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 9 tổ chức. Tổ chức giám sát thường xuyên 49 tổ chức và 212 đảng viên, giám sát chuyên đề 14 tổ chức và 5 cá nhân. Kết quả giám sát, các tổ chức và cá nhân đều thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sau khi phân tích, đánh giá các kết quả đạt được và những hạn chế của công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Huyện Chợ Lách, ông Trần Thanh Vũ - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lưu ý cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; quan tâm giám sát quy trình công tác cán bộ trong sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị; kiện toàn đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát có năng lực, bản lĩnh, không nể nang, không ngại va chạm, đảm bảo tính kỷ cương, kỷ luật trong thi hành nhiệm vụ; nghiên cứu, nắm vững, vận dụng tốt các quy định, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhằm xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể, hiệu quả đối với từng đối tượng, trong đó chú ý kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

13/12/2018 3:56 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_13_16_2_52_245.jpg156Việt Cường
Ba Tri - Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre tặng 30 căn nhà tình thương cho hộ nghèo
Sáng ngày 13/12/2018, UBMTTQVN huyện Ba Tri phối hợp UBND xã Vĩnh An tổ chức Lễ trao tặng 30 căn nhà tình thương do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ cho hộ nghèo 11 xã trên địa bàn huyện (gồm: Mỹ Chánh, An Phú Trung, Vĩnh An, thị trấn, Phú Lễ, Tân Hưng, An Thủy, Tân Xuân, Phú Ngãi, Bảo Thạnh, An Hòa Tây). Ông Nguyễn Văn Lai - Nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Tri, ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Tấn Bửu - Phó Giám đốc Công ty THHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre đến dự.

​Sáng ngày 13/12/2018, UBMTTQVN huyện Ba Tri phối hợp UBND xã Vĩnh An tổ chức Lễ trao tặng 30 căn nhà tình thương do Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ cho hộ nghèo 11 xã trên địa bàn huyện (gồm: Mỹ Chánh, An Phú Trung, Vĩnh An, thị trấn, Phú Lễ, Tân Hưng, An Thủy, Tân Xuân, Phú Ngãi, Bảo Thạnh, An Hòa Tây). Ông Nguyễn Văn Lai - Nguyên Bí thư Huyện ủy Ba Tri, ông Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy, ông Nguyễn Tấn Bửu - Phó Giám đốc Công ty THHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre đến dự.

17809_13122018104551_20181213102518762_XL.JPG

Lãnh đạo huyện, đơn vị nhà tài trợ trao quyết định tặng nhà cho các hộ nghèo. (Ảnh: Trà Dũng)

30 căn nhà tình thương được xây dựng đảm bảo 3 cứng, căn nhà có diện tích lớn nhất 66 m2, nhỏ nhất là 32 m2; tổng kinh phí xây dựng 30 căn nhà là 2 tỷ đồng, trong đó Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre hỗ trợ 1,2 tỷ đồng (mỗi căn được hỗ trợ 40 triệu đồng); phần còn lại do các gia đình góp vào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Bửu - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre cho biết, thực hiện công tác an sinh xã hội, trong năm 2018 công ty đã hỗ trợ các địa phương trong tỉnh xây dựng và bàn giao 474 căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội, nhà tình thương kinh phí trên 20 tỷ đồng.

Dịp này, ông cũng gửi lời chúc mừng đến 30 hộ được nhận nhà và mong muốn các gia đình quan tâm tu bổ, sử dụng căn nhà thật tốt, chú tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

13/12/2018 2:40 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17809_13122018104551_20181213102518762_XL.JPG107Trà Dũng
Năm 2019: Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh
Năm 2018, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nổi bật là các dự án về chế biến các sản phẩm giá trị cao từ dừa, trái cây, đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, du lịch và các dự án xã hội hóa như giáo dục, bệnh viện đang được các nhà đầu tư quan tâm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng chính sách ưu đãi các dự án xã hội hóa và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025. Phần lớn các chỉ tiêu trong năm đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2018; đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

​Năm 2018, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, nổi bật là các dự án về chế biến các sản phẩm giá trị cao từ dừa, trái cây, đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp, du lịch và các dự án xã hội hóa như giáo dục, bệnh viện đang được các nhà đầu tư quan tâm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với tỉnh. Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xây dựng chính sách ưu đãi các dự án xã hội hóa và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025. Phần lớn các chỉ tiêu trong năm đều đạt và vượt so với kế hoạch năm 2018; đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

17810_13122018_2018121310281402.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tiếp doanh nghiệp Úc. (Ảnh: Đăng Huy)

Các lĩnh vực được nhà đầu tư quan tâm là: Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời), chế biến nông-thủy sản, xuất khẩu trái cây tươi, nông nghiệp công nghệ cao, phân bón, nước sạch, trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, du lịch, xử lý rác thải, đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, chỉnh trang đô thị, trung tâm thương mại, chợ, nhà ở xã hội, bệnh viện,...

Thu hút dự án, hỗ trợ đầu tư năm 2018

Trong năm, tỉnh cấp mới giấy phép cho 3 dự án FDI với vốn đăng ký 150,420 triệu USD, điều chỉnh 9 dự án (có 5 dự án điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư là 12,71 triệu USD); tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh đạt 81,6% kế hoạch; đồng thời, cấp mới giấy phép cho 28 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký 10.608,7 tỷ đồng, điều chỉnh 20 dự án (có 8 dự án điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư là 366,9 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, năm 2018 còn được đánh giá là năm có công tác tiếp và làm việc với nhà đầu tư khá sôi động với 78 đoàn đầu tư trong và ngoài nước (đạt 76% kế hoạch năm 2018, ước đến cuối năm là 105 đoàn) đến trao đổi các cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó có 18 đoàn nước ngoài (1 Hà Lan, 3 Hàn Quốc, 3 Australia, 1 Hồng Kông, 1 Ai Cập, 5 Nhật, 3 Trung Quốc, 1 NewZealand) và 60 đoàn đầu tư trong nước tìm hiểu các dự án đầu tư tại Bến Tre.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ đầu tư, tỉnh đã tư vấn, cung cấp thông tin, hướng dẫn các thủ tục đầu tư, kinh doanh cho hơn 200 lượt nhà đầu tư/doanh nghiệp trong và ngoài nước (ước đến cuối năm hỗ trợ 325 lượt). Tổ dịch vụ công hoạt động khá hiệu quả theo cơ chế một đầu mối tập trung tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre. Từ khi thành lập đến nay, Tổ đã tiếp nhận và trực tiếp hỗ trợ cho hơn 172 khâu tìm hiểu, xin chủ trương đầu tư và triển khai các công việc có liên quan sau giấy phép.

Giải pháp hấp thu nguồn lực trong năm 2019

Trong thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đăng ký đầu tư đạt hiệu quả; tổ chức các hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư. Thông qua nhu cầu tìm hiểu các dự án đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tiếp xúc với tỉnh trong năm 2018 để định hướng kêu gọi đầu tư cho năm 2019.

17810_13122018_2018121310287512.JPG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017. (Ảnh: Huyền Trang)

Dự báo năm 2019, bên cạnh các ngành mũi nhọn của tỉnh là ngành dừa và thủy sản, các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến lĩnh vực xã hội hóa (môi trường, giáo dục mầm non, năng lượng sạch và các dự án thích ứng với biển đổi khi hậu). Về đối tác đầu tư, hiện nay các tập đoàn và các Công ty trong nước vẫn là đối tác chủ yếu, bên cạnh đó tập trung vào đối tác nước ngoài tiềm năng như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singagore, Đài Loan, Trung Quốc và các nước ASEAN. Đặc biệt chú trọng đến các đối tác Nhật Bản đã tiếp xúc, có quan tâm tìm hiểu thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản và Hội nghị đầu tư kinh doanh Mekong Nhật Bản vào cuối năm 2018.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, trong năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, đưa các dự án nằm trong quy hoạch, định hướng phát triển của địa phương, những dự án mang tính cấp thiết, chiến lược và có tính lan tỏa, nhất là các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để tiếp tục cập nhật mới vào danh mục dự án ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Thường xuyên quan tâm chăm sóc các dự án sau cấp phép, tập trung rà soát các thủ tục hành chính, cung cấp, hỗ trợ kịp thời thông tin cũng như các thủ tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, giải quyết các hồ sơ, thủ tục nhanh đúng quy định. Một mặt, chú trọng việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong thu hồi, bồi thường, giao đất để xây dựng các công trình, dự án, tạo niềm tin với các nhà đầu tư; thực hiện các giải pháp duy trì chỉ số PCI nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Mặt khác, kiên quyết  thu hồi dự án không đầu tư, chậm đầu tư, đầu tư không đúng mục đích hoặc không có hiệu quả nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh, cơ hội thu hút các nhà đầu tư khác có tiềm lực vốn và năng lực quản trị tốt.

Tổ chức đối thoại chính sách giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, các ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh (trong các lĩnh vực thuế, đất đai, lao động, tín dụng). Từ đó, việc quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư sẽ hiệu quả hơn và thực chất hơn khi lấy hiệu quả hỗ trợ, chăm sóc doanh nghiệp sau giấy chứng nhận đầu tư làm thước đo về môi trường đầu tư để thu hút các doanh nghiệp. Định kỳ hàng tháng tổ chức họp mặt “Cà phê doanh nghiệp” để tăng cường gặp gỡ, trao đổi, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

13/12/2018 2:35 CHĐã ban hànhBài viếtKinh tế
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17810_13122018_2018121310287512.JPG126Huyền Trang
“Thắp sáng ước mơ”- Đồng hành cùng học viên cai nghiện ma túy
Chiều ngày 12/12/2018, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiên ma túy với chủ đề “Khát vọng ngày trở về”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã đến dự.

Chiều ngày 12/12/2018, tại Cơ sở Cai nghiện ma túy, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiên ma túy với chủ đề “Khát vọng ngày trở về”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước đã đến dự.

Đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: Khánh Duy)

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với thanh thiểu niên tỉnh Bến Tre, cũng như các hoạt động hỗ trợ cai nghiện ma túy và giúp đỡ cho thanh niên hoàn lương được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm. Với quan niệm, ai trong chúng ta cũng có những giây phút lạc lối, không nhìn thấy được ánh sáng; điều quan trọng là làm thế nào để có đủ bản lĩnh, ý chí để vượt qua vấp ngã mà trưởng thành, Chương trình giao lưu “Khát vọng ngày trở về” được tổ chức thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến trong suy nghĩ và hành động lệch chuẩn của những học viên, đang học tập, lao động tại cơ sở ma túy; giúp học viên có hướng khắc phục, điều chỉnh phù hợp để sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Anh Hà Quốc Cường - Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Đây là lần đầu tiên Tỉnh đoàn phối hợp Ban Giám đốc Sở lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” dành cho thanh niên tại Cơ sở cai nghiện của tỉnh. Tỉnh đoàn mong muốn, chương trình sẽ tiếp thêm niềm tin, động lực để các bạn trẻ vượt qua rào cản, quyết tâm cai nghiện thành công, trở lại gia đình, sống có trách nhiệm với chính mình, người thân, gia đình và xã hội… Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động, đồng hành cùng các bạn thanh niên, để các bạn không cảm thấy lẻ loi, kỳ thị khi trở về với cộng đồng xã hội.

Anh Lê Thừa Dương Hùng chia sẻ kinh nghiệm cai nghiện ma túy với các học viên. (Ảnh: Khánh Duy)

Tham gia giao lưu, các thanh niên, học viên đang cai nghiện tại cơ sở được gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của học viên cai nghiện ma túy thành công; những tấm gương tiêu biểu đã vượt qua lầm lỗi mang đến những đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Tiêu biểu như anh Trương Đại Quốc, quê ở xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm. Anh Quốc sử dụng ma túy gần 20 năm, sau thời gian cai nghiện tại nhà, anh quyết định đến Cơ sở cai nghiện để làm lại cuộc đời. Theo anh Quốc, để cai nghiện ma túy thành công, trên hết là tinh thần quyết tâm vượt qua những cám dỗ và suy nghĩ đến những điều tích cực, tốt đẹp trong cuộc đời.

Chương trình cũng đã gặp gỡ, trò chuyện thân mật cùng anh Lê Thừa Dương Hùng, quê ở xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Cách nay 20 năm, anh Dương Hùng từng là một đại ca giang hồ khét tiếng ở Sài Gòn; thế nhưng với nghị lực phi thường và ý chí vươn lên, vượt qua tất cả, anh đã làm lại cuộc đời mới tươi sáng hơn, trở thành một ông chủ doanh nghiệp điêu khắc lớn tại TP. Hồ Chí Minh và Đắc Nông. Hiện tại, anh Dương Hùng là một trong những nhân tố điển hình cho các hoạt động từ thiện xã hội, tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên hoàn lương tại các cơ sở cai nghiện trong cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước thông tin về những chính sách hỗ trợ của tỉnh đối với học viên và thanh niên hoàn lương tại Cơ sở cai nghiện ma túy. (Ảnh: Khánh Duy)

Đặc biệt, đến với Chương trình “Thắp sáng ước mơ”, các học viên, thanh niên hoàn lương và thân nhân còn được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cung cấp thêm những thông tin về các chính sách của tỉnh trong việc hỗ trợ, giúp đỡ học viên chuyên tâm trong học tập, lao động để trở thành một con người mới, có ích cho xã hội. Với thông điệp “Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn xã hội cùng chung tay giúp đỡ những người lầm lỗi, không kỳ thị, xa lánh; tạo công ăn việc làm để họ có thể hòa nhập cùng cộng đồng.

Ngoài ra, trong Chương trình, Đại đức Thích Trí Huệ - Trưởng phân Ban Phật giáo Quốc tế đối ngoại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã thuyết giảng về đạo đức, triết lý sống cho các học viên, thanh niên hoàn lương suy ngẫm, từ đó có hướng đi tươi mới hơn cho cuộc đời. Đại đức Thích Trí Huệ cũng đại diện Ban Từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thể hiện thiện chí hỗ trợ nhà tình thương cho học viên nghèo sau khi cai nghiện thành công trở về.

13/12/2018 2:34 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_13_14_41_46_181.jpg114Khánh Duy
Kỳ họp lần thứ 10 - HĐND thành phố thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Trong 2 ngày, 12 và 13/12/2018, HĐND thành phố Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Trong 2 ngày, 12 và 13/12/2018, HĐND thành phố Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về  phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ông Đặng Ngọc Anh - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đến dự.

Đại biểu dự kỳ họp. (Ảnh: Hồng Quốc)

Tại kỳ họp, UBND thành phố Bến Tre trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì và có bước phát triển khá. Doanh thu, giá trị sản xuất 3 khu vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ và nông nghiệp tăng khá; công tác thu hút, kêu gọi đầu tư đạt kết quả tích cực. Tổng thu cân đối ngân sách đạt trên 370 tỷ đồng, trong đó có một số nguồn thu đạt trên 50% kế hoạch như: Thu tiền sử dụng đất, thu các loại phí và thu tiền thuê đất.

Về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay thành phố đạt 55/59 tiêu chí đô thị loại II đang hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ công nhận; về thực hiện đề án xây dựng thành phố đạt chuẩn văn minh đô thị, đến nay thành phố có 8/10 phường đạt 30/30 tiêu chí phường văn minh đô thị; có thêm 02 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới là Bình Phú và Mỹ Thạnh An.

Kỳ họp đã dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các kiến nghị được đại biểu và cử tri quan tâm như: Công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn xã hội, các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế…

Kỳ họp tiến hành miễm nhiệm thành viên UBND thành phố Bến Tre đối với ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố lý do được luân chuyển nhận công tác tại phường Phú Tân.

Kỳ họp cũng đã thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bến Tre năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước thành phố Bến Tre năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Nhà nước TPBT năm 2019; Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố Bến Tre năm 2019; Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát các ban HĐND năm 2019.

Chủ tịch UBND thành phố Cao Thành Hiếu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố lý nhận công tác tại phường Phú Tân. (Ảnh: Hồng Quốc)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Đức đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đại biểu HĐND trong việc thảo luận, đóng góp các nội dung kỳ họp cũng như việc chất vấn, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cư tri đến UBND thành phố và các ngành chức năng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Đức đề nghị UBND thành phố Bến Tre và các phòng, ban chức năng cần tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ nhằm phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý ngân sách và thu nợ đọng thuế; quan tâm thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, củng cố và nâng chất các tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu thực hiện đạt thêm 8 tiêu chí thành phố văn minh đô thị, đến cuối năm 2019 đạt 30/35 tiêu chí văn minh đô thị, xây dựng đạt thêm 2 xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND thành phố cần chỉ đạo các ngành chức năng làm tốt công tác thông tin - tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai các công trình, dự án trong điểm trên địa bàn không để phát sinh điểm nóng về giải tỏa, bồi thường.

13/12/2018 2:29 CHĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_13_14_32_12_118.JPG105Hồng Quốc
Thạnh Phú: Mỹ Hưng gấp rút hoàn thành nền hạ tuyến đường thực hiện theo Đề án 3333
Trong những ngày qua, đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú tích cực ra sức hoàn thành phần nền hạ tuyến đường ĐX 01 chuẩn bị cho Lễ phát động cấp tỉnh và khởi công xây dựng đường bê tông theo Đề án 3333 của UBND tỉnh Bến Tre về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020.

Trong những ngày qua, đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú tích cực ra sức hoàn thành phần nền hạ tuyến đường ĐX 01 chuẩn bị cho Lễ phát động cấp tỉnh và khởi công xây dựng đường bê tông theo Đề án 3333 của UBND tỉnh Bến Tre về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018 - 2020.

Đường ĐX01 nối liền Quốc lộ 57 với huyện lộ 25, là tuyến đường huyết mạch dẫn vào trung tâm UBND xã, thời gian qua đã xuống cấp, hạn chế trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Cán bộ và nhân dân trong xã gấp rút hoàn thành nền hạ tuyến đường. (Ảnh: Vĩnh Thừa Ngã)

Trên tinh thần của Đề án 3333, thời gian qua, xã Mỹ Hưng đã lựa chọn đường ĐX01 để tập trung đầu tư xây dựng theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và nhận được sự đồng tình của người dân. Đến nay, sau thời gian vận động từ các hộ dân trong xã, các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đóng góp kinh phí, ngày công lao động, xã tiến hành cải tạo, san lấp, dặm vá chuẩn bị nền hạ theo tiêu chuẩn quy định để tiến hành thi công.

Công trình đường ĐX01 có chiều dài toàn tuyến 1,5km, ngang 3,5m được thiết kế đạt chuẩn kỹ thuật đường nông thôn mới, có tổng kinh phí xây dựng 2,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân, doanh nghiệp đóng góp 800 triệu đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng thi công phần mặt đường bê tông 2 tỷ đồng.

Lễ phát động cấp tỉnh và khởi công xây dựng đường bê tông ĐX01 xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú theo Đề án 3333 của UBND tỉnh Bến Tre được tổ chức vào sáng ngày 15/12/2018. Dự kiến, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng dịp kỷ niệm 59 năm Ngày Đồng Khởi Bến Tre 17/1/2019.

13/12/2018 1:58 CHĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/2018-12/avatar2018_12_13_14_31_15_837.jpg101Vĩnh Thừa Ngã
Công bố Chương trình “Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa”
Ngày 12/12/2018, tại Hội trường UBND huyện Giồng Trôm, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre Betrimex phối hợp UBND huyện Giồng Trôm tổ chức Lễ công bố Chương trình “Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa” cho nông dân 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

​Ngày 12/12/2018, tại Hội trường UBND huyện Giồng Trôm, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre Betrimex phối hợp UBND huyện Giồng Trôm tổ chức Lễ công bố Chương trình “Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa” cho nông dân 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, ông Lê Văn Răng - Chủ tịch UBND huyện Bình Đại, ông Ngô Quốc Nam - Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và bà Châu Kim Yến - Tổng Giám đốc Công ty Betrimex.

17803_131220188023_201812121326346_XL.jpg

Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Nguyễn Văn Bé Sáu và bà Châu Kim Yến - Tổng Giám đốc công ty Betrimex trao bảng tượng trương vốn xây nhà cho các hộ nông dân huyện Giồng Trôm. (Ảnh: Kim Phụng)

“Chung tay xây dựng mái ấm cho nông dân trồng dừa” là chương trình do Betrimex khởi xướng với sự hỗ trợ của  chính quyền địa phương vùng nguyên liệu trồng dừa, xây dựng nhà tình thương cho những hộ nông dân gặp khó khăn, giúp nông dân an cư lạc nghiệp, gắn bó lâu dài cùng cây dừa.

Tại buổi lễ, đơn vị tài trợ đã trao vốn xây dựng nhà cho 9 hộ nông dân, trong đó có 4 hộ nông dân đến từ huyện Bình Đại; 1 hộ nông dân đến từ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh và 4 hộ nông dân thuộc huyện Giồng Trôm. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 45 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của của doanh nghiệp cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu dừa bền vững, góp phần cải thiện chất lượng sống cho nông dân trồng dừa. Từ đó tạo niềm tin, sự gắn kết của nông dân, vào chính quyền và công ty, góp phần phát triển ngành dừa của phương.

13/12/2018 9:00 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17803_131220188023_201812121326346_XL.jpg93Kim Phụng
Thạnh Phú đạt và vượt 34/34 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018
Ngày 12/12/2018, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018. Ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú đến dự.

​Ngày 12/12/2018, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2018. Ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Nguyễn Trúc Sơn - Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú đến dự.

17808_1312201882053_2018121373257209_XL.jpg

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Văn Minh)

Năm 2018, Huyện ủy và toàn hệ thống chính trị đã tập trung cao cho việc triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch với tinh thần “tăng tốc”, đã đạt và vượt 34/34 chỉ tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,89 triệu đồng/người/năm, tăng gần 3,5 triệu đồng so năm 2017.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2018, toàn huyện có hơn 3.000 hộ nghèo, chiếm 9,48%, giảm gần 2,4%. Công tác tư tưởng từng bước khắc phục điểm nghẽn, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Các cấp đã tập trung rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp bố trí cán bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng có bám sát thực tiễn và yêu cầu triển khai thực hiện nghị quyết; số đảng viên bị xử lý kỷ luật, xóa tên cho ra khỏi Đảng giảm, đã xử lý kỷ luật 15 đồng chí, giảm 4 đồng chí so với năm 2017. Công tác phối hợp của mặt trận và các đoàn thể với hệ thống chính quyền được chặt chẽ, nhất là trong triển khai năm “Dân vận chính quyền 2018” và thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn.

Lĩnh vực kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 100,1% so với kế hoạch, tăng hơn 3,5% so cùng kỳ, nhiều mô hình được đầu tư chuyên sâu về kỹ thuật; một số ngành tăng trưởng tốt, nhất là tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Trong năm, huyện đã đón hơn 400.000 lượt khách đến du lịch, tổng doanh thu ước khoảng 61 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với năm 2017.

17808_1312201882046_2018121373250209_XL.jpg

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Minh)

Ngoài ra, huyện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư và phát triển, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước trên 1.800 tỷ đồng, đạt hơn 100% so nghị quyết, tăng gần 13% so cùng kỳ. Nhiều dự án lớn được cấp chủ trương đầu tư, triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận những mặt được và chưa được trong thực hiện Nghị quyết năm 2018 và biểu quyết thông qua chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn đề nghị các Chi bộ, Đảng bộ, các ngành, các địa phương cần quan tâm lãnh, chỉ đạo những vấn đề còn tồn đọng kéo dài thời gian qua. Chú trọng hơn nữa việc nâng cao mức sống, chất lượng sống cho người dân. Đặt nhiệm vụ cho huyện là phải nỗ lực hơn nữa để  năm 2019 phải hoàn thành cơ bản chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, từ đó huyện có hướng đi táo bạo hơn trong nhiệm kỳ tới.

“Các đồng chí đứng đầu các ngành, địa phương trong mọi hành động phải đặt đúng vai, làm tròn trách nhiệm của mình. Người đứng đầu phải làm tốt việc dẫn dắt, nêu gương. Phải có cùng mục tiêu, tầm nhìn, nhìn ra vấn đề trọng tâm, lâu dài và quyết tâm thực hiện đạt được.

Trong xây dựng Đảng, cố gắng phát huy vai trò kiểm tra giám sát ở cơ sở, phát huy vai trò nêu gương cán bộ, đảng viên trước nhân dân. Về công tác nội chính không để xảy ra vấn đề phức tạp, tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, cần quan tâm đến vấn đề tam nông về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; thực hiện chuỗi giá trị trên sản phẩm nông nghiệp và phát triển nông nghiệp gắn với du lịch. Cần hấp thu tốt các dự án đầu tư, giải ngân tốt các nguồn vốn đầu tư. Quan tâm đến công tác giáo dục, duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy và đầu tư cho giáo dục, nhất là về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tập trung cho công tác giảm nghèo, phấu đấu đạt chỉ tiêu đề ra hằng năm,…” - Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn nhấn mạnh.

13/12/2018 9:00 SAĐã ban hànhBài viếtTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17808_1312201882053_2018121373257209_XL.jpg60Văn Minh
Công an huyện Bình Đại trao nhà “Nghĩa tình đồng đội”
Sáng ngày 10/12/2018, lãnh đạo Công an huyện Bình Đại, các đoàn thể trong Công an huyện cùng đại diện Công ty TNHH MTV Biên Phòng đã đến trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Trần Văn Chăm, xã Thới Thuận.

​Sáng ngày 10/12/2018, lãnh đạo Công an huyện Bình Đại, các đoàn thể trong Công an huyện cùng đại diện Công ty TNHH MTV Biên Phòng đã đến trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Trần Văn Chăm, xã Thới Thuận.

Căn nhà có diện tích sử dụng 55 m2, nhà bê tông, mái tôn, nền lát gạch; kinh phí xây dựng 75 triệu đồng; trong đó, Công an huyện Bình Đại và Công ty TNHH MTV Biên Phòng hỗ trợ 35 triệu đồng; phần còn lại do gia đình đóng góp.

Ông Nguyễn Văn Chăm công tác tại Công an xã Thới Thuận từ năm 2002 đến năm 2006, vì bệnh nặng nên ông đã từ trần năm 2008. Hiện tại vợ và 2 người con của ông có cuộc sống khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định.

17799_1312201873019_20181212986928_XL.JPG

Trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình ông Trần Văn Chăm. (Ảnh: Trần Thắng)

Tại buổi trao nhà, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn Công an huyện và UBND xã Thới Thuận cũng đã trao tặng những phần quà thiết thực cho gia đình. Trong ngày nhận nhà mới, vợ cùng các con của ông Chăm đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Công an huyện cùng Công ty TNHH MTV Biên Phòng đã hỗ trợ xây dựng ngôi nhà cho gia đình.

Cũng trong dịp này, Công an huyện và Công ty TNHH MTV Biên Phòng đã trao 100 phần quà mỗi phần trị giá 250.000 đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thới Thuận. Đây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, giúp đỡ nhân dân khắc phục một phần khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm sắp đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

13/12/2018 8:40 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17799_1312201873019_20181212986928_XL.JPG40Trần Thắng
Bình Đại bảo vệ đàn vật nuôi trong thời điểm giao mùa
Thời gian qua, nhờ có những chủ trương, định hướng đúng đắn cùng với sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân mà ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Bình Đại đã có bước phát triển đáng kể. Đàn gia súc, gia cầm của huyện ổn định về số lượng, chất lượng con giống và giá trị sản phẩm được cải thiện nhiều, nhất là đàn bò, đàn dê, từ đó đã góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nói riêng của huyện tăng trưởng liên tục.

​Thời gian qua, nhờ có những chủ trương, định hướng đúng đắn cùng với sự hưởng ứng tích cực của bà con nhân dân mà ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Bình Đại đã có bước phát triển đáng kể. Đàn gia súc, gia cầm của huyện ổn định về số lượng, chất lượng con giống và giá trị sản phẩm được cải thiện nhiều, nhất là đàn bò, đàn dê, từ đó đã góp phần đưa giá trị sản xuất nông nghiệp nói chung và giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nói riêng của huyện tăng trưởng liên tục.

Thống kê 9 tháng đầu năm 2018, toàn huyện có trên 40 ngàn con gia súc và 302 ngàn gia cầm các loại, trong đó so với cùng kì năm 2017, đàn bò tăng 1.670 con, đàn dê tăng 3.180 con.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình chăn nuôi, giúp đàn gia súc, gia cầm địa phương luôn sinh trưởng, phát triển khỏe mạnh, hàng năm, huyện chỉ đạo ngành thú y phối hợp tổ chức tiêm phòng vacxin cúm gia cầm, khử trùng khẩn cấp phòng bệnh lở mồm long móng gia súc và phun hóa chất tiêu độc, khử trùng định kỳ theo quy định tại cơ sở, vận động, tuyên truyền người dân vệ sinh chuồng trại sạch sẽ,… nhằm ngăn ngừa, tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm trong môi trường.

17804_1312201874621_2018121213304221_XL.jpg

Tiêm phòng vacxin phòng bệnh trên đàn gia cầm. (Ảnh: Thanh Hương)

Thời điểm cuối năm, thời tiết giao mùa, không khí lạnh tăng cường tạo điều kiện cho nhiều mầm bệnh lây lan, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đàn vật nuôi, nhất là bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả, phó thương hàn, cúm gia cầm, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm là rất lớn. Vì vậy, công tác phòng chống dịch đã và đang được nhiều địa phương trên địa bàn huyện đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo, ổn định ngành chăn nuôi góp phần cung ứng đủ lượng sản phẩm gia súc, gia cầm ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân thấy được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong thời điểm giao mùa, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm và khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi cuối năm; đẩy mạnh quản lý, kiểm tra, giám sát việc thu mua, giết mổ, tiêu thụ gia cầm ở các điểm và các chợ đóng trên địa bàn các xã; hướng dẫn các hộ chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh, chủ động khai báo khi có dịch bệnh xảy ra.

13/12/2018 8:30 SAĐã ban hànhTinTin Huyện Thành phố
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17804_1312201874621_2018121213304221_XL.jpg33Thanh Hương
Chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
Sáng 12/12/2018, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị chuyên đề Cụm Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ lần thứ 47 với chủ đề: “Vai trò của Liên minh HTX trong công tác tuyên truyền, vận động; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ HTX phát triển”

​Sáng 12/12/2018, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị chuyên đề Cụm Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ lần thứ 47 với chủ đề: “Vai trò của Liên minh HTX trong công tác tuyên truyền, vận động; tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ HTX phát triển”.

17800_12122018_2018121213205768.JPG

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Huyền Trang)

Đến dự có ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam; ông Đỗ Văn Sơ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, ông Phan Chánh Thi - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre, đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Theo ông Phan Chánh Thi - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, trong năm 2018, tỉnh Bến Tre đã thành lập mới được 52 HTX, nâng tổng số HTX toàn tỉnh hiện có lên 129 HTX, tổng vốn điều lệ đăng ký 1à 259,435 tỷ đồng với tổng số 34.729 thành viên trên các lĩnh vực; doanh thu bình quân của HTX năm 2018 ước đạt 4,026 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận trung bình 469 triệu đồng, tăng so với năm 2017 tăng 15%.

17800_12122018_2018121213211584.JPG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chào mừng Hội nghị. (Ảnh: Huyền Trang)

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập nhận định sức phát triển chung của các HTX hiện nay vẫn còn nhiều “điểm nghẽn”. Cụ thể, hoạt động của một số HTX hiệu quả còn thấp, chưa tuân thủ nguyên tắc theo quy định của Luật HTX năm 2012; còn hạn chế và yếu trên nhiều phương diện như vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ, trình độ, kỹ năng quản lý, khả năng liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp,... Những vấn đề này đang là nỗi băn khoăn, trăn trở lớn của các ngành, các cấp trong công tác quản lý và điều hành nền kinh tế nông nghiệp nói chung và hoạt động HTX nói riêng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập mong muốn được nghe các đại biểu trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mỗi địa phương trong phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh các HTX; công tác phối họp giữa Liên minh HTX với các ngành, các cấp trong tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ HTX phát triển; đồng thời cùng thảo luận về định hướng liên kết, hợp tác giữa Liên minh HTX các địa phương trong việc phát triển kinh tế tập thể nhằm tạo sự chuyển biến vượt bậc trong các năm tiếp theo.

17800_12122018_201812121321684.JPG

Chủ tịch Liên minh HTX Kiên Giang Trần Thanh Dũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển HTX tại địa phương. (Ảnh: Huyền Trang)

Tại Hội nghị, đại diện Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã trao đổi, thảo luận và chia sẻ cách làm hay, khoa học, vai trò của Liên minh HTX trong công tác tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn, hỗ trợ HTX phát triển tại địa phương mình.

Chia sẻ với Hội nghị, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Dũng cho biết, Kiên Giang hiện có hơn 400 HTX, trong đó nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh với 339 HTX, riêng năm 2018, thành lập mới 61 HTX. Theo ông Dũng, với vai trò là đầu mối kết nối, Liên minh HTX Kiên Giang đã chủ động tìm kiếm và ký hợp đồng ghi nhớ với các doanh nghiệp có năng lực, uy tín để giới thiệu liên kết tiêu thụ nông sản cho HTX; giới thiệu với công ty phân bón để HTX mua vật tư nông nghiệp theo giá đại lý cấp 1, giới thiệu HTX với các đại lý vật tư nông nghiệp để mua giảm giá và trả chậm…. Để đẩy mạnh phát triển HTX, ông Dũng cho rằng nên coi trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về quản trị cho cán bộ quản lý HTX.

17800_12122018_20181212132111459.JPG

Trao cờ luân lưu cho đơn vị đăng cai tổ chức năm 2019. (Ảnh: Huyền Trang)

Còn theo ông Đỗ Văn Sơ - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, để các HTX hoạt động hiệu quả cần đổi mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả bề rộng và chiều sâu với nhiều hình thức phong phú nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong nhận thức và hành động của người dân. Bên cạnh, nhân rộng các mô hình hay, bài học kinh nghiệm có hiệu quả; đổi mới, tạo đột phá mạnh mẽ trong đào tạo, hỗ trợ HTX.

Dịp này, Liên minh HTX tỉnh Bến Tre đã trao cờ luân lưu cho Liên minh HTX tỉnh Trà Vinh - Đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị chuyên đề Cụm Liên minh HTX các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ năm 2019.


12/12/2018 8:00 CHĐã ban hànhBài viếtHoạt động của Lãnh đạo
2.018
/PublishingImages/Lists/tintucsukien/tatca/17800_12122018_2018121213211584.JPG106Huyền Trang
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer