Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 01/10/2015, 16:40
​Bến Tre chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020
01/10/2015 | Hoàng Thanh
Năm 2015, Bến Tre hân hoan, phấn khởi, vui mừng cùng với cả nước chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và những sự kiện nổi bật, trong đó có Đại hội Đảng cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và huyện, thành phố của tỉnh nhà diễn ra thành công tốt đẹp và tiến đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X - nhiệm kỳ 2015 - 2020 (gọi tắt là Đại hội). Và đến thời điểm này, có thể nói mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất, mặc dù đến ngày 12, 13, 14 tháng 10 năm 2015 Đại hội mới chính thức diễn ra.

Năm 2015, Bến Tre hân hoan, phấn khởi, vui mừng cùng với cả nước chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và những sự kiện nổi bật, trong đó có Đại hội Đảng cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) và huyện, thành phố của tỉnh nhà diễn ra thành công tốt đẹp và tiến đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X - nhiệm kỳ 2015 - 2020 (gọi tắt là Đại hội). Và đến thời điểm này, có thể nói mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất, mặc dù đến ngày 12, 13, 14 tháng 10 năm 2015 Đại hội mới chính thức diễn ra.

7829_1102015_11400.JPG

Xây dựng cụm pa-nô cổ động chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre trên đường Cách mạng Tháng Tám, Phường 3 – TP. Bến Tre. (Ảnh H.C)

Các công việc chuẩn bị cho Đại hội như: Dự thảo báo cáo văn kiện Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020), được Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm 2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện và Tổ biên tập do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp phụ trách. Đầu quí III/2014, Tiểu ban văn kiện đã dự thảo xong Đề cương Báo cáo chính trị; đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp. Sau khi Đề cương Báo cáo chính trị được thông qua, Tiểu ban văn kiện đã chia thành các nhóm để dự thảo các nội dung được phân công. Đến cuối quí I/2015 Tổ biên tập đã hoàn thành Dự thảo Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020); Bản kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2010-2015). Đồng thời, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Cuối tháng 5/2015, trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp, Tổ biên tập đã hoàn thành Dự thảo các văn kiện, thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần cuối. Đến nay, các văn kiện đã được in và kịp thời phân phối đến Đảng bộ các huyện, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy để tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Quan điểm xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị lần này được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre chủ trương nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đảm bảo thực tế khách quan; gắn với vận dụng những quan điểm mới của Trung ương phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của tỉnh nhà. Các văn kiện đã được chuẩn bị nghiêm túc, có chất lượng, đúng yêu cầu Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

7829_1102015_11401.JPG

Công nhân Công trình Đô thị Bến Tre chỉnh trang mỹ quan TP. Bến Tre chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh. (Ảnh H.C)

Báo cáo chính trị cấu trúc hợp lý, khoa học, văn phong mạch lạc, rõ ràng. Chủ đề của Đại hội, đồng thời là tiêu đề của Báo cáo chính trị: “Phát huy tinh thần Đồng khởi, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân nhắc tiếp thu, hoàn thiện, bảo đảm tinh thần tiến công, tính khái quát, dễ hiểu, dễ nhớ và phù hợp với thực tiễn tỉnh nhà; nội dung Báo cáo chính trị thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, phản ánh đúng thực tế khách quan. Đặc biệt, báo cáo đã được xây dựng trên cơ sở Đề tài “Nghiên cứu tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa IX và các luận cứ khoa học cho việc xây dựng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X tại tỉnh Bến Tre”, vận dụng những quan điểm mới nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn địa phương.

Về Báo cáo kiểm điểm, tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đạt yêu cầu; thẳng thắn đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương.

Về mục tiêu của Đại hội X là phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre thống nhất quán triệt phương châm hành động suốt nhiệm kỳ là: “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

7829_1102015_11402.JPG

Tuyên truyền, cổ động chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh trên tuyến đường Đại lộ Đồng Khởi, đoạn Phường Phú Tân, TP. Bến Tre. (Ảnh H.C)

Về dự thảo Nghị quyết Đại hội, được xây dựng theo hướng đổi mới, nêu bật những nội dung cơ bản, quan trọng của Báo cáo chính trị và những nội dung của Đại hội theo hướng dẫn của Trung ương.

Về xây dựng đề án nhân sự Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện đảm bảo đúng theo quy trình, hướng dẫn của Trung ương; từ việc nhận xét, đánh giá cán bộ hàng năm, rà soát, bổ sung quy hoạch đến thực hiện quy trình các bước giới thiệu nguồn nhân sự…; thực hiện việc điều động, luân chuyển cán bộ trước Đại hội. Nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 có 31 đồng chí tái cử, 27 đồng chí mới tham gia lần đầu; nữ chiếm 18,96%; trẻ (dưới 40 tuổi) chiếm 15,51%; từ 40 - 50 tuổi chiếm 27,58%; trên 50 tuổi chiếm 56,89%; 100% có trình độ đại học trở lên (trong đó có 01 tiến sĩ, 14 thạc sĩ), 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Công tác nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội, nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, cơ cấu theo quy định, công tác nhân sự cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, được tiến hành đúng theo quy định, quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và theo quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2015-2020) đã được Trung ương phê duyệt.

7829_1102015_11403.JPG

Trang trí cụm pa-nô cổ động chào mừng Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XII của Đảng tại trung tâm TP. Bến Tre. (Ảnh H.C)

Về hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trước đại hội tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị qua thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh; báo, đài kịp thời đưa tin, bài, phóng sự về các phong trào thi đua, các công trình chào mừng đại hội. Yêu cầu trong thời gian diễn ra Đại hội: Phản ánh tâm tư, tình cảm của nhân dân hướng về Đại hội; kết quả thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp lễ khai mạc và bế mạc; thực hiện các phóng sự bên lề Đại hội. Thông tin về nội dung, chương trình làm việc. Phản ánh tình hình thảo luận, đóng góp văn kiện của tỉnh, Trung ương; kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên. Đặc biệt, sau đại hội tổ chức mít-tinh chào mừng thành công của Đại hội; tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội; những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2015-2020).

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, cũng được thực hiện khá sớm; xây dựng, bố trí các cụm pa-nô chính hợp lý, đảm bảo không gian tuyên truyền. Tổ chức treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội trên các trục đường chính và trung tâm thành phố Bến Tre, trung tâm các huyện; trang trí trong và ngoài hội trường (nơi diễn ra Đại hội). Tổ chức triển lãm tranh ảnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được qua 5 năm (2010-2015), trưng bày hoa kiểng.... Bố trí xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của thành phố Bến Tre và các huyện. Tổ chức xây dựng các chương trình văn nghệ, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân trong tỉnh.

Qua công tác chuẩn bị cho Đại hội, cho thấy Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020) là một sự kiện chính trị rất quan trọng. Vì vậy, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức các phong trào thi đua và tập trung phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu, các công trình,... để thiết thực chào mừng Đại hội X tỉnh nhà sắp diễn ra và thành công tốt đẹp, đồng thời xem đó là thành tích để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Lượt người xem:  5515
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer