Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 14/10/2015, 14:30
​Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh có 01 huyện cơ bản đạt tiêu chí huyện nông thôn mới
14/10/2015 | Thanh Trần
Trong chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã dành phần lớn thời gian để đại biểu Đại hội thảo luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng.

Trong chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã dành phần lớn thời gian để đại biểu Đại hội thảo luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng.  

Các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với báo cáo chính trị và các báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX trình tại Đại hội. Bên cạnh sự phấn khởi, vui mừng với những thành tựu quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh, đại biểu dự Đại hội cũng quan tâm những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, thảo luận của đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

7987_14102015_11650.JPG

Đồng chí Trần Ngọc Tam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành nghi thức Đại hội. (Ảnh: Thanh Trần)

Cổng thông tin điện tử tỉnh xin trích giới nhiệu một số giải pháp của đại biểu đề xuất với Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng tình với đánh giá của báo cáo chính trị đã trình bày, hạn chế khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng xét ở góc độ công tác cán bộ cần quan tâm đó là công tác cán bộ chưa có sự đột phá để đem lại sự chuyển biến tích cực.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất giải pháp chú ý yếu tố đầu vào trong tuyển dụng cán bộ, công chức. Tiếp tục tổ chức công khai thi tuyển công chức theo vị trí việc làm và thi tuyển cạnh tranh các chức danh lãnh đạo, quản lý trong quy hoạch và ngoài quy hoạch để chọn người giỏi.

Về lâu dài, Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng kế hoạch tạo nguồn từ học sinh, sinh viên giỏi là con em của Bến Tre đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, hiện đang học ở các trường đại học có chất lượng, về công tác ở cơ sở để đào tạo thực tiễn, từ đó chọn lọc nguồn quy hoạch cán bộ.

Muốn thực hiện tốt đều này thì tỉnh cần phải có cơ chế, chính sách riêng như dành biên chế dự phòng cho công tác tuyển dụng công chức, cho chủ trương xét tuyển công chức không qua thi tuyển đối với các sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học đạt loại giỏi, qua thời gian thử việc phát huy năng lực đối với vị trí cần tuyển dụng mà tỉnh đang có nhu cầu bổ nhiệm vào ngạch công chức nhằm tạo nguồn để đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ cho trước mắt cũng như lâu dài.

Đồng chí Trương Duy Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cao với nhận định của báo cáo chính trị: Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh trên một số lĩnh vực thiếu chủ động, quyết liệt. Sự phối hợp và cộng đồng trách nhiệm giữa các ngành, các cấp chưa thật sự đồng bộ, hiệu quả. Trình độ năng lực một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, từ đó có sự thay đổi trong hành động của mỗi cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, công chức, viên chức.

7987_14102015_11652.JPG

Đồng chí Trương Duy Hải - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Thanh Trần)

Khi mỗi cơ quan, cá nhân tham gia vào quy trình giải quyết công việc đều có trách nhiệm cao trong hợp tác, trao đổi thông tin, cùng bàn bạc, thống nhất phương pháp thực hiện sẽ giúp công việc được xử lý kịp thời, đúng quy định và đạt chất lượng cao.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, thông qua cơ chế giao thủ trưởng các ngành, địa phương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành để chủ động chỉ đạo, phối hợp trong triển khai thực hiện công việc, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian và đạt chất lượng cao.

Rà soát, quy định cụ thể và phân định rõ ràng vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh để xác định chính xác cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp trong thực thi công vụ, nhằm tránh tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở, ngành chuyên môn trong tỉnh, dẫn đến khó xác định trách nhiệm để xứ lý đối với các trường hợp có hạn chế, thiếu sót trong phối hợp công tác.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Đào - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất giải pháp làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quan tâm quy hoạch, luân chuyển, bố trí, đề bạt cán bộ về làm công tác Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải là cán bộ giỏi, có tâm, có tầm, có đạo đức, phẩm chất tốt, có khả năng làm công tác vận động quần chúng, có bản lĩnh chính trị và phải có tính kế thừa.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải luôn luôn phấn đấu, rèn luyện cả về kiến thức, nhận thức đến năng lực thực tiễn, về bản lĩnh chính trị đến kỹ năng tham mưu, phối hợp hành động một cách sáng tạo, hiệu quả.

7987_14102015_11655.JPG

Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Chợ Lách (Ảnh: Thanh Trần)

Đặc biệt, bản thân tổ chức và cán bộ Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội phải luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng tình với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2015 – 2020 được đề cập trong báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết là 7% đến 7,5%/năm. Để đạt được mục tiêu này, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội gồm:

Chú ý hơn về tăng trưởng xuất khẩu và nên hướng khai thác tối đa thị trường nội địa, nhất là cho các sản phẩm nông sản chính, có lợi thế cạnh tranh (sản phẩm từ dừa, thủy sản, trái cây đặc sản, bò, heo).

Dự kiến huy động vốn khoảng 80.200 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 17.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Vốn của các thành phần kinh tế, vốn nước ngoài và dân cư chiếm 78%.

Vì vậy, tỉnh cần có các giải pháp huy động, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh để họ bỏ vốn đầu tư.

Xác định việc xây dựng huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới như đề cập trong báo cáo chính trị trình tại đại hội là hoàn toàn có cơ sở thực hiện, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chợ Lách đề nghị Đại hội xem xét đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đồng thời đề xuất:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và vận động sâu rộng trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, làm cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò chủ thể, lợi ích thụ hưởng của họ trong xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân trên cơ sở thực hiện tốt kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển du lịch sinh thái của huyện theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và phát triển bền vững.

Tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, nhất là hệ thống giao thông, thủy lợi.  

Lượt người xem:   2697
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer