Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 30/11/2016, 08:37
Triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược
30/11/2016 | Tuấn Kiệt
Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2614/QĐ-BYT ngày 16/7/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2614/QĐ-BYT ngày 16/7/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện tại có 04 cơ sở bán buôn đang hoạt động, cả 04 cơ sở đều được thẩm định và cấp chứng nhận đạt chuẩn GDP. Hoạt động chủ yếu của các cơ sở bán buôn là cung ứng thuốc cho các cơ sở bán lẻ trong địa bàn tỉnh. Chỉ có Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre có kho đạt chuẩn GSP và phạm vi hoạt động trên toàn quốc có tham gia đấu thầu cung ứng thuốc cho các cơ sở điều trị. Các cơ sở bán buôn thuốc đều tuân thủ nghiêm túc quy định về hoạt động, kinh doanh, góp phần vào việc cung ứng đủ thuốc, giá hợp lý, kịp thời phục vụ nhu cầu về thuốc của nhân dân trong tỉnh. Với chính sách khuyến khích doanh nghiệp phát triển, Sở Y tế Bến Tre và các ban, ngành liên quan luôn định hướng và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động đúng quy định.

Hầu hết cơ sở bán buôn trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ, vốn hoạt động ít, sức cạnh tranh kém. Hiện tại tổng số cơ sở bán lẻ trên địa bàn là 856 cơ sở, trong đó có 108 cơ sở đạt chuẩn GPP. Loại hình nhà thuốc có 100 cơ sở, quầy thuốc 12 cơ sở, còn lại là loại hình đại lý thuốc. Số lượng các cơ sở bán lẻ ngày càng tăng, mạng lưới cung ứng thuốc không ngừng mở rộng đến tận vùng xa, đảm bảo đủ thuốc thiết yếu đạt chất lượng, giá hợp lý phục vụ nhân dân. Ý thức chấp hành các quy định chuyên môn của người hành nghề ngày càng cao.

Tuy nhiên, việc thực hiện quy định về Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn chưa thực sự nghiêm túc. Do địa bàn rộng, số lượng các cơ sở dược nhiều, trong khi nhân lực cán bộ kiểm tra, quản lý còn thiếu nên việc kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ sở dược chưa được thực hiện thường xuyên. Có 02 doanh nghiệp sản xuất tân dược và 01 doanh nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu đã được Bộ Y tế thẩm định và cấp giấy phép hoạt động gồm Công ty Liên doanh Meyer-BPC, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre và Công ty TNHH Kinh doanh XNK Tổng hợp và Dịch vụ FATACO, trong đó có 02 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược đạt chuẩn GMP- WHO. Công ty Liên doanh Meyer-BPC là công ty có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu sản xuất thuốc viên và bột cốm Non-betalactam, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đầu tư 01 dây chuyền sản xuất thuốc nước uống, Công ty TNHH FATACO chỉ sản xuất 01 thành phẩm thuốc từ dược liệu.

Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư được ban hành tạo hành lang pháp lý cho sự cạnh tranh bình đẳng và phát triển của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp dược nói riêng. Quy định về đăng ký thuốc được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần nâng cao chất lượng thuốc của các doanh nghiệp sản xuất. Việc công bố giá thuốc trên trang web của Cục Quản lý Dược còn chậm, gây ảnh hưởng đến việc đấu thầu, cung ứng thuốc của các doanh nghiệp dược trong tham gia đấu thầu và cung ứng thuốc trên thị trường.

Hoạt động kiểm nghiệm thuốc có Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm (nay là Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm) là đơn vị trực thuộc Sở Y tế được giao nhiệm vụ tổ chức lấy mẫu và kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn kể cả cơ sở công lập và tư nhân. Trung bình tổ chức 20 đợt lấy mẫu/năm, thực hiện kiểm nghiệm theo kế hoạch trên 600 mẫu thuốc/năm. Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Viện Kiểm nghiệm, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm đã từng bước phát triển về nhân lực, được đầu tư về trang thiết bị cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn. Do giới hạn về diện tích nên hiện tại không thể đầu tư, xây dựng Trung tâm đạt chuẩn GLP. Nhiều thiết bị đã cũ, kinh phí hoạt động hạn chế nên việc bảo trì, kiểm định thiết bị thực hiện không thường xuyên ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

Hoạt động dược lâm sàng có 13 bệnh viện đang hoạt động, các bệnh viện đều có phân công cán bộ phụ trách dược lâm sàng, bước đầu hoạt động dược lâm sàng đã góp phần chấn chỉnh việc kê đơn, sử dụng thuốc tại các bệnh viện, đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. Lãnh đạo các bệnh viện đã ý thức được tầm quan trọng của công tác dược lâm sàng, các đơn vị đều có đầu tư về cơ sở vật chất cơ bản, tạo thuận lợi cho hoạt động dược lâm sàng tại đơn vị. Cán bộ phụ trách dược lâm sàng đa số làm công tác kiêm nhiệm, trình độ chưa chuyên sâu nên hoạt động còn hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng trong bệnh viện. Nhân lực dược đạt 0,97 dược sĩ/10.000 dân, đa số dược sĩ công tác tại các doanh nghiệp dược tư nhân. Dược sĩ công tác tại các cơ sở công lập còn thấp so với các chuyên ngành khác, trước năm 2014 mỗi bệnh viện trên địa bàn tỉnh có trung bình 02 dược sĩ, cụ thể đến năm 2012 tại các bệnh viện đạt tỷ lệ 1 dược sĩ/12 bác sĩ; 1 dược sĩ /30 điều dưỡng.

Nhân lực dược trên địa bàn nhìn chung mất cân đối, thiếu nhân lực dược đại học và sau đại học, nhưng thừa nhân lực dược có trình độ trung cấp và sơ cấp. Một số bệnh viện chỉ có 01 dược sĩ phải kiêm nhiệm nhiều công việc, hiệu quả hoạt động chuyên môn chưa cao. Thực hiện lộ trình kho đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc GSP do khó khăn về kinh phí nên chưa đầu tư, xây dựng kho đạt chuẩn GSP tại các kho dược bệnh viện và kho bảo quản vắc xin tại các trung tâm y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Mục tiêu đến năm 2020 phải đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, giá hợp lý các loại thuốc cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân tỉnh Bến Tre, phù hợp với cơ cầu bệnh tật tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn hợp lý. Chú trọng cung ứng thuốc cho đối tượng thuộc diện chính sách xã hội và người nghèo. Đạt 100% thuốc thiết yếu được cung ứng kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn. Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước/tổng số tiền sử dụng thuốc tại các bệnh viện, đến năm 2020 đạt chỉ số sau: bệnh viện tuyến tỉnh đạt 55%, bệnh viện tuyến huyện đạt 85%. Tỷ lệ sử dụng vắcxin sản xuất trong nước tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ đạt 30%. Duy trì 100% cơ sở bán buôn thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt (GDP); 100% nhà thuốc và quầy thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt (GPP). Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm được công nhận chuẩn ISO/IEC 17025. Đạt tỷ lệ 100% bệnh viện trong tỉnh, kể cả bệnh viện tư nhân có bộ phận dược lâm sàng và hoạt động dược lâm sàng. Đạt tỷ lệ 1,8 dược sĩ/vạn dân, trong đó dược sĩ lâm sàng chiếm 15%.

Định hướng đến năm 2030, Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm đạt chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP). Xây dựng kho dược bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện khu vực đạt chuẩn GSP và 100% cơ sở sản xuất và bán buôn thuốc trong tỉnh có kho đạt chuẩn GSP. Tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước/tổng số tiền sử dụng thuốc tại các bệnh viện đạt chỉ số sau: bệnh viện tuyến tỉnh đạt 60%, bệnh viện tuyến huyện đạt 95%. Công ty Liên doanh Meyer-BPC đầu tư, xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP- PIC/s, trung bình mỗi năm có 01 sản phẩm được đánh giá tương đương sinh học; Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc nước uống đạt chuẩn GMP- PIC/s. Tăng cường đào tạo dược sĩ lâm sàng đạt tỷ lệ 30% so với tổng số dược sĩ trong toàn tỉnh. Quy hoạch vùng nuôi trồng dược liệu, ưu tiên các dược liệu có trong danh mục 40 loại dược liệu có tiềm năng khai thác và phát triển thị trường do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-BYT ngày 04/01/2012.

Để triển khai thực hiện đạt được các mục tiêu đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao các sở, ngành chuyên môn phối hợp tổ chức triển khai chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật vào quí III hàng năm, Sở Y tế chủ trì thực hiện việc triển khai các văn bản pháp luật về dược đến các đối tượng hành nghề dược và cán bộ làm công tác chuyên môn, quản lý dược.

Khuyến khích các cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs) trong sản xuất, bảo quản, kinh doanh, kiểm nghiệm thuốc. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp và cơ sở hành nghề dược tư nhân việc tuân thủ, thực hiện tốt các quy định của ngành. Hàng năm, thanh tra Sở Y tế xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Y tế huyện, thành phố và các cơ quan liên quan như Quản lý thị thường, Công an kinh tế thường xuyên tiến hành thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm duy trì ổn định thị trường dược phẩm trong tỉnh.

Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm cụ thể hóa việc lấy mẫu và kiểm nghiệm thuốc cho từng quí, từng tháng trong năm. Đảm bảo việc lấy mẫu và kiểm tra thuốc tại 100% cơ sở sản xuất, 100% cơ sở bán buôn và 70% cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm thuốc trên địa bàn. Khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, công chức và người lao động trong lĩnh vực dược qua việc lồng ghép với chế độ xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Phấn đấu mỗi năm đều có đề tài hoặc sáng kiến khoa học trong lĩnh vực dược được đưa vào ứng dụng thực tế.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ việc đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các công nghệ kỹ thuật tiên tiến trong quản lý, sản xuất, bảo quản và kiểm nghiệm thuốc trên địa bàn tỉnh. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực dược đáp ứng yêu cầu phát triển ngành dược, chú trọng đào tạo dược sĩ lâm sàng, thu hút, đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ dược. Tập trung chủ yếu đào tạo dược sĩ đại học, sau đại học và dược sĩ lâm sàng, phấn đấu đến năm 2020, đạt tỷ lệ 1,8 dược sĩ/10.000 dân.

Ngành Y tế xây dựng, quy hoạch đào tạo chuyên ngành dược lâm sàng theo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực y tế hàng năm của tỉnh Sở Y tế làm đầu mối liên kết với các Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đào tạo dược sĩ chuyên ngành dược lâm sàng và đào tạo cấp chứng chỉ dược lâm sàng cho các dược sĩ đang công tác tại các đơn vị có giường bệnh. Phấn đấu đến năm 2020, 100% bệnh viện có đủ dược sĩ đáp ứng trình độ chuyên môn thực hiện công tác dược lâm sàng. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dược hoạt động và phát triển. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào các hoạt động: sản xuất, nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm nguyên liệu hoá dược, thuốc từ dược liệu và các thuốc thành phẩm khác nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp dược tại tỉnh Bến Tre.

Đẩy mạnh sản xuất thuốc có nguồn gốc dược liệu phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Từng bước, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị sản xuất thuốc tại khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền theo hướng dẫn Thông tư 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế để phục vụ nhu cầu điều trị tại cơ sở. Nhằm nâng cao chất lượng thuốc, tăng tính cạnh tranh trên thị trường và hội nhập quốc tế Công ty Liên doanh Meyer-BPC và Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre đầu tư, xây dựng nhà máy đạt chuẩn GMP-PIC/s (giai đoạn 2020-2030). Duy trì và củng cố mạng lưới phân phối thuốc từ tỉnh đến cơ sở, đảm bảo 100% xã, phường có cơ sở bán lẻ thuốc. Đến năm 2020 bình quân 1.000 người dân có 1 điểm bán thuốc, đảm bảo cho mọi người dân tiếp cận được các thuốc nhất là các thuốc thông thường và thiết yếu. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư, thành lập doanh nghiệp bán buôn và cơ sở bán lẻ dược phẩm trên địa bàn. Ứng dụng khoa học quản lý, các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến trong việc xây dựng và phát triển hệ thống lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế trong tỉnh ưu tiên việc lựa chọn, sử dụng thuốc sản xuất trong nước thông qua việc xây dựng danh mục thuốc đấu thầu, phác đồ điều trị và danh mục thuốc sử dụng chủ yếu tại các bệnh viện. Hội đồng thuốc và điều trị, Bộ phận dược lâm sàng tại các bệnh viện tăng cường hướng dẫn sử dụng, đẩy mạnh hoạt động thông tin thuốc, kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc cho người bệnh nhằm hạn chế việc sai sót và lạm dụng thuốc trong điều trị. Củng cố hoạt động tư vấn về thuốc cho người sử dụng tại các điểm bán thuốc. Duy trì đều đặn công tác thông tin về thuốc qua các hoạt động hội thảo, tập huấn, nghiên cứu khoa học.

Chấn chỉnh việc thực hiện Quy chế kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ sở bán lẻ thuốc. Củng cố và nâng cao năng lực của Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm của tỉnh, từng bước đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị tiến tới đạt tiêu chuẩn GLP nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, kiểm tra chất lượng thuốc. Hàng năm Trung tâm Kiểm nghiệm lập kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ tại cơ sở. Thường xuyên cập nhật, áp dụng những kỹ thuật mới do tuyến trên chuyển giao và hướng dẫn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, đồng thời tham mưu cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông, phân phối, cung ứng thuốc giả, thuốc kém chất lượng trên thị trường.

Sở Y tế hướng dẫn về chuyên môn, thủ tục và khuyến khích các doanh nghiệp bán buôn thuốc có kho đạt chuẩn GDP đầu tư, nâng cấp đăng ký đạt chuẩn GSP. Khuyến cáo các bệnh viện, các trung tâm y tế từng bước đầu tư, xây dựng kho GSP trong bảo quản để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của thuốc và vắc xin. Phấn đấu đến năm 2030 kho dược bệnh viện đa khoa tỉnh và các bệnh viện khu vực đạt chuẩn GSP và 100% cơ sở sản xuất và bán buôn thuốc trong tỉnh có kho đạt chuẩn GSP. Duy trì 100% các bệnh viện trong tỉnh, kể cả bệnh viện tư nhân có bộ phận dược lâm sàng và hoạt động dược lâm sàng. Ưu tiên đào tạo cấp chứng chỉ dược lâm sàng cho các dược sĩ đang công tác tại các đơn vị có giường bệnh, đảm bảo đủ dược sĩ chuyên trách công tác dược lâm sàng. Củng cố hoạt động của bộ phận dược lâm sàng tại các bệnh viện theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong hướng dẫn sử dụng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê đơn thuốc cho người bệnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách Quốc gia về y dược học cổ truyền. Củng cố hệ thống tổ chức y dược học cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở. Nâng cao năng lực, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại các cơ sở y tế. Tăng cường khai thác, sử dụng các phương pháp khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập các loại hình khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh sản xuất thuốc có nguồn gốc dược liệu phục vụ công tác khám, chữa bệnh, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng cơ sở sản xuất thuốc có nguồn gốc từ dược liệu đạt chuẩn GMP.

Quy hoạch và phát triển vùng nuôi trồng cây, con làm thuốc, bảo hộ, bảo tồn nguồn gen và phát triển những loài dược liệu quý hiếm trên cơ sở tăng cường đầu tư kỹ thuật, công nghệ tiến tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh. Ban hành cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất thuốc, phát triển vùng nuôi trồng dược liệu; khai thác có hiệu quả các công ty sản xuất thuốc đã được đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh ứng dụng và chuyển giao các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến từ nước ngoài trong sản xuất, bảo quản, kiểm nghiệm thuốc. Duy trì và phát triển việc liên doanh, liên kết trong sản xuất thuốc giữa doanh nghiệp trong tỉnh với các đối tác nước ngoài. Thường xuyên cử cán bộ thạm dự các hội nghị, hội thảo khoa học về dược do khu vực và thế giới tổ chức.

Lượt người xem:   3800
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer