Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 7, Ngày 31/12/2016, 11:00
Năm 2017, ngành Tài nguyên và Môi trường phải vào cuộc quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao, nói ít, làm nhiều, làm với tinh thần trách nhiệm cao
31/12/2016 | Trương Hùng
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chỉ đạo như thế tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường, diễn ra vào chiều 30/12/2016.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Nguyễn Hữu Lập đã chỉ đạo như thế tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 của ngành Tài nguyên và Môi trường, diễn ra vào chiều 30/12/2016.

Theo báo cáo của ngành Tài nguyên và Môi trường, trong năm qua ngành đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kế hoạch của UBND tỉnh và Kế hoạch năm 5 năm 2016-2020 của ngành Tài nguyên và Môi trường. Toàn ngành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng.

IMG_3242.JPG 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Cụ thể, trong năm qua ngành đã tập trung thực hiện công tác tổ chức bộ máy (Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Chi cục Biển và Hải đảo được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định). Ngành đã tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch. Thực hiện khá tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn có chuyển biến tốt (đạt 98,79%).

Ngành đã khẩn trương tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai. Việc áp giá lập phương án bồi thường, giải quyết các chế độ chính sách cho các hộ gia đình bị thu hồi đất được thống nhất trên toàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Phối hợp triển khai thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới đạt 90,9% tiến độ. Công tác thansh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác tài nguyên khoáng sản cát trái phép được tăng cường, tình hình khai thác cát trái phép có giảm so với trước đây, tình hình khiếu nại tranh chấp đất đai không còn phức tạp như trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác năm 2016 của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng còn một số hạn chế, tồn tại. Cụ thể đó là, công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL còn chậm; chậm tiến độ thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất cuối kỳ (2016-2020); công tác thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện, thống kê đất đai năm 2015, xây dựng kế hoạch định giá đất năm 2016 chậm tiến độ; công tác xác định giá đất cụ thể, thực hiện giải phóng mặt bằng chậm so với yêu cầu do chưa có sự phối hỡp tốt trong nội bộ ngành tài nguyên và môi trường và giữa ngành với địa phương trong việc đo đạc xác định vị trí đất, kiểm kê tài sản trên đất, khảo sát giá đất hoặc đơn vị tư vấn khảo sát giá đất thực hiện mất nhiều thời gian. Chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi; một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa có ý thức chấp hành tốt về bảo vệ môi trường; công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh triển khai chậm và kéo dài...

IMG_3271.JPG 

Ông Trần Quang Minh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu giải trình một số vấn đề đại biểu các huyện đặt ra. (Ảnh: Trương Hùng)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập đánh giá cao những kết quả ngành Tài nguyên và Môi trường đạt được trong năm 2016, có những chuyển biến khá tốt, đã tham mưu giúp cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND lãnh, chỉ đạo lĩnh vực ngành căn cơ hơn, tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2017 được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xác định là năm hành động, vì vậy ông yêu cầu lãnh đạo các cấp của ngành Tài nguyên và Môi trường phải vào cuộc quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao, nói ít, làm nhiều, làm đúng, và làm với tinh thần trách nhiệm cao; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong các lĩnh vực ngành quản lý. Ông mong muốn trong năm tới, lãnh đạo ngành phải thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, phải nêu gương, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, để tạo được những chuyển biến thật sự trong ngành.

Về công tác tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ký ban hành còn nợ, tồn đọng, chưa thực hiện xong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo ngành chỉ đạo rà soát, lập kế hoạch, phân kỳ cụ thể, rõ ràng để thực hiện rốt ráo, hoàn tất, không để "nợ đọng" văn bản kéo dài.

Để cụ thể hoá các đầu việc mà UBND tỉnh giao cho ngành thực hiện trong năm 2017, lãnh đạo ngành cần phải xác định kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm, giải pháp thực hiện ra sao, thời gian thực hiện rõ ràng, cụ thể, không để chậm trễ.

IMG_3280.JPG 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Trương Hùng)

Ngành phải quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, lãnh đạo, người đứng đầu ngành, các phòng, cơ quan có liên quan phải nghiên cứu tìm giải pháp cụ thể để giảm bớt một số khâu trong thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cho người dân, phục vụ tốt cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.

Trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành phải thực hiện nhanh, quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, đúng quy trình, đúng quy định.

Tiếp tục đi sâu vào kế hoạch khắc phục đất bãi bồi ven sông, ven biển, quản lý đất công trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở, ngành Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc của dân trong việc thực hiện dự án VLAP. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan để quản lý đất đai đạt hiệu quả cao nhất; phải nhanh nhạy, năng động, chủ động thực hiện cho rốt ráo.

Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục nghiên cứu giao thẩm quyền cho chi nhánh văn phòng ở huyện để giải quyết nhanh các thủ tục hành chính đất đai. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân phải thật sự tốt, ai chưa làm tốt phải chấn chỉnh ngay, ai không chấn chỉnh phải loại ra ngay.

Để giải quyết hai vấn đề nổi cộm nhất của ngành Tài nguyên và Môi trường – vấn đề khai thác cát và ô nhiễm môi trường, rác thải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao ban lãnh đạo Sở lên kế hoạch tổ chức một hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở, ngành với lãnh đạo tất cả 164 xã, phường, thị trấn để xác định rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành, làm cho công tác lãnh đạo, quản lý vấn đề khai thác cát, ô nhiễm môi trường, rác thải được thông suốt, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và liên ngành để kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm

Để mọi công tác quản lý, điều hành được thông suốt, không còn vướng mắc, chậm trễ, thì công tác phối hợp trong nội bộ ngành Tài nguyên và Môi trường, giữa ngành với các ngành, địa phương phải được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Lượt người xem:   1289
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer