Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 16/02/2017, 11:00
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017
16/02/2017 | P.T.T.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm kể từ năm 2017; căn cứ Công văn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh Lao động lần thứ 1 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đề ra kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động hàng năm kể từ năm 2017; căn cứ Công văn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh Lao động lần thứ 1 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đề ra kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động đối với các cấp, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị sản xuất kinh doanh, người lao động, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thúc đẩy các hoạt động huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trên cơ sở đó từng doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động cụ thể trong năm 2017, nhằm duy trì có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh Lao động, xây dựng, phát triển văn hóa an toàn lao động tại đơn vị.

Chủ đề của Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 là: "Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp".

Có sự tham gia phối hợp của các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức lãng phí. Tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng cùng chung tay hành động bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong lao động sản xuất.

Thời gian: Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30/5/2017 trên phạm vi toàn tỉnh.

Các hoạt động triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động

Trong thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động: Ngoài các doanh nghiệp được lựa chọn treo các khẩu hiệu tuyên truyền trong phạm vi lao động thì các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải treo băng rôn trước trụ sở, với khẩu hiệu "Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017".

Các hoạt động của các ngành chức năng: Không tổ chức Lễ phát động tại tỉnh, tập trung thực hiện các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động như sau:

Tiếp tục thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi; các Đài Truyền thanh huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn) và trên các trang website của ngành nội dung Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 75-KH/TU ngày 25/11/2013 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 20/01/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh; phản ánh sinh động công tác an toàn vệ sinh lao động, các biện pháp phòng ngừa nguy cơ, rủi ro về tai nạn lao động, cháy nổ, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động… nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, tập trung vào các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ.

Các sở, ban ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, thông tin, tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào đối tượng người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.

Đối với các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tham gia và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh Lao động; Thực hiện thông tin, tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc tổ chức hưởng ứng tại các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi xây dựng các nội dung tuyên truyền chung về công tác an toàn vệ sinh lao động, mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động trong việc phòng ngừa, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức tư vấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động; tổ chức thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc tổ chức hưởng ứng tháng công nhân, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn công đoàn các cấp hưởng ứng và kêu gọi người lao động tích cực hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức họp mặt, động viên, thăm hỏi nạn nhân bị tai nạn lao động… Phối hợp với các sở, ngành có liên quan chuẩn bị nội dung tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2017.

Lượt người xem:   997
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer