Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 23/02/2017, 09:00
Bến Tre phấn đấu đến năm 2025 có 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe
23/02/2017 | Trương Hùng
Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đề ra kế hoạch thực hiện Đề án trong giai đoạn đến năm 2025 để các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đề ra kế hoạch thực hiện Đề án trong giai đoạn đến năm 2025 để các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh triển khai thực hiện.

Mục đích của kế hoạch thực hiện Đề án là nhằm đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới trên cơ sở hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở tuyến huyện đến xã theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở. Tăng cường lồng ghép kế hoạch thực hiện Đề án vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố và kế hoạch chuyên môn các sở, ngành.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thành việc đầu tư trạm y tế ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện đầy đủ các nội dung chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra các nhiệm vụ giải pháp, bao gồm: Củng cố, hoàn thiện tổ chức của mạng lưới y tế cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở; tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở; tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở.

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2025, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung liên quan đến kế hoạch thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở torng tình hình mới; chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách sau khi có quy định, hướng dẫn từ trung ương,...

Bảo hiểm xã hội tỉnh có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các địa phương về nội dung đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; rà soát, đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế và bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế sử dụng quỹ bảo hiểm y tế cho y tế cơ sở và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các sở, ngành có liên quan, như Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thực hiện, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan trong Kế hoạch.

(Nguồn: Kế hoạch số 592/KH-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh)

Lượt người xem:   1533
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer