Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 20/03/2017, 16:42
Tuyên truyền tốt thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20/03/2017 | P.T.T.
Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 cụ thể như sau

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 6/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 cụ thể như sau:

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội; trong đó, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các cơ quan thông tin, tuyên truyền là lực lượng chính tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh toàn dân đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng-an ninh phải đúng quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng, chính sách quốc phòng - an ninh của Nhà nước, bảo đảm thường xuyên, liên tục, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh của đất nước. Trong đó bám sát các nội dung trọng tâm trong Quyết định số 13/QĐ-TTg.

Hình thức tuyên truyền phải thường xuyên, đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng để truyền đạt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh đến với người dân. Nội dung tuyên truyền phải phong phú, bảo đảm tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao, thường xuyên cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, tạo điều kiện cho người dân dễ thấy, dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hiện...

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đẩy mạnh phong trào Đồng khởi mới, tạo sự chuyển biến đột phá trong huy động các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển gắn với phát triển văn hóa và xây dựng con người, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thông theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại. Phấn đấu năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giữ vững an ninh chính trị, chủ động phòng chống hạn chế đến mức thấp nhất phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 mặt: giải quyết cơ bản các vụ khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người.

Tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh.

Biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các hình thức tuyên truyền mở chuyên mục để tuyên truyền giáo dục thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế quốc phòng - an ninh; thông qua người tốt, việc tốt trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh phát trên đài truyền thanh cấp huyện, xã. Tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến cán bộ, công chức và nhân dân.

Thời gian thực hiện định kỳ hàng năm, từ nay đến năm 2020.

Lượt người xem:   10009
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer