Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 31/03/2017, 11:46
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và cấp tỉnh tiêu biểu năm 2016
31/03/2017 | Trúc Lạnh
Sáng 30/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2016; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và trao Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì; Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Sáng 30/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2016; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và trao Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì; Cờ thi đua của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích trong năm 2016. (Ảnh: Trúc Lạnh)

Đến dự Hội nghị có ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Nội vụ các huyện thành phố; đặc biệt là các tập thể, cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2016.

Năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân tỉnh nhà đồng thời thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Càng khó càng phải thi đua", công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, sâu rộng và bao quát toàn bộ các lĩnh vực đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trong năm, tỉnh có hai phong trào điển hình tiêu biểu được đánh giá cao. Thứ nhất là phong trào “Toàn dân dự trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi” nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của hạn hán, xăm nhập mặn trong những tháng đầu năm 2016. Phong trào nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức phi chính phủ, các cá nhân trong và ngoài tỉnh. Đến cuối năm 2016 toàn tỉnh có 365.564 hộ cơ bản đã có đủ dụng cụ trữ nước với thể tích gần một triệu mét khối nước ngọt phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăn nuôi. Phong trào sẽ được tiếp tục thực hiện năm 2017 và những năm tiếp theo. 

 

Ông Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. (Ảnh: Trúc Lạnh)

Thứ hai là phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phát động thi đua tập trung thực hiện 113 đầu công việc theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chủ yếu về tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách địa phương; xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị, giao thông nông thôn; xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; vệ sinh môi trường; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; nâng chất gia đình văn hóa, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Việc tổ chức thi đua theo cụm, khối đã mang lại những kết quả rất thiết thực, tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi giữa các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Tỉnh đã thực hiện tương đối hoàn chỉnh phong trào thi đua theo cụm, khối ở các cấp các ngành, các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Công tác phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến ngày càng được các cấp, các ngành quan tâm. Phối hợp tốt với các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Công tác khen thưởng theo công trạng và thành tích được thực hiện kịp thời, chính xác, chặt chẽ và dân chủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Khen thưởng đúng người, đúng việc thực sự tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái làm việc.

Trong năm qua công tác khen thưởng đối với nông dân, công nhân, người lao động trực tiếp và công chức, viên chức luôn được quan tâm chú trọng, khen thưởng đa phần là người trực tiếp lao động, sản xuất, hạn chế việc khen thưởng cho cá nhân là lãnh đạo, quản lý, các chức danh kiêm nhiệm trong các Hội đồng, Ban tổ chức, Ban chỉ đạo. Việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, nhân viên, công nhân, nông dân và người lao động với tỷ lệ ngày càng tăng, nhờ thế đã tạo được sự khích lệ, phấn đấu trong đội ngũ công chức, viên chức và trong quần chúng nhân dân.

Khen thưởng chuyên đề, đột xuất được các ngành, các cấp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc phong trào, kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến khen thưởng ngay khi lập được thành tích (tập trung khen cho người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và ở cơ sở). Từ đó đã cổ vũ cho các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2016, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã tiếp nhận 382 hồ sơ khen thưởng thành tích kháng chiến (khen theo Chỉ thị 26 và Quyết định 98 của Thủ tướng Chính phủ) của các huyện chuyển lên, các hồ sơ đang được tập trung thẩm định, đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định khen thưởng cho 112 trường hợp và hoàn tất hồ sơ sớm trình về Trung ương khen thưởng theo Chỉ thị 26.

Việc thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ về việc phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” được các cấp các ngành tích cực tổ chức thực hiện. Năm 2016, tỉnh đã trình về Trung ương phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” 346 trường hợp (đã có quyết định 318 trường hợp, còn  28 trường hợp chưa có quyết định). Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 4.362 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Trúc Lạnh)

Ngoài ra, trong năm 2016 tỉnh đã đề nghị về Trung ương tặng thưởng 98 Huân chương Độc lập các hạng; 38 huy chương kháng chiến; 20 Huân chương Lao động các hạng; 06 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 122 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 01 Chiến sĩ thi đua toàn quốc. UBND tỉnh tặng thưởng 4.872 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 83 Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 325 Tập thể Lao động xuất sắc, 102 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Tại hội nghị, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì cho 02 tập thể, 06 cá nhân và Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 10 tập thể lập thành tích tiêu biểu xuất sắc trong năm 2016.

Bên cạnh, những kết quả đạt được vẫn có những hạn chế đó là: Một ít cấp uỷ, chính quyền ở địa phương, đơn vị thiếu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức phát động phong trào thi đua còn hình thức, qua loa, tổ chức thi đua chuyên đề chưa đúng thực chất. Việc phát động phong trào thi đua một vài nơi còn thụ động, trông chờ vào chỉ đạo của cấp trên hoặc có phát động nhưng nội dung chưa thiết thực, cụ thể còn chung chung, hình thức, rập khuông, thiếu sự sáng tạo, bám sát vào nhiệm vụ thực tế của địa phương, đơn vị đề ra.

Việc phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua yêu nước một số nơi còn thiếu thường xuyên và chưa chặt chẽ nên hiệu quả của phong trào mang lại chưa cao. Hoạt động của các cụm, khối thi đua có củng cố, đổi mới nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là cụm thi đua các xã, phường thị trấn một số nơi lãnh đạo còn thờ ơ, không tích cực tham gia hoặc có công chức mới làm công tác thi đua hoặc năng lực yếu không làm tốt vai trò tham mưu nên việc đăng ký các tiêu chí thi đua chưa mang tính phấn đấu, chưa đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí thi đua.

Còn một ít địa phương, đơn vị trong xét khen thưởng còn nể nang, chạy theo số lượng không đảm bảo chất lượng, lãnh đạo còn chiếm tỷ lệ cao. Việc theo dõi, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng xây dựng điển hình tiên tiến chưa thật sự cơ bản, vững chắc và không thường xuyên, còn một số ít sở, ngành, huyện chưa quan tâm đúng mức.

Phát biểu  tại Hội nghị đồng chí Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những kết quả mà toàn ngành thi đua trong tỉnh đã đạt được trong năm 2016. Sự đóng góp tích cực của tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị, những đơn vị tiêu biểu cho phong trào thi đua của tỉnh năm 2016 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, là những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trên từng ngành, lĩnh vực của tỉnh trong năm 2016. Đặc biệt, tại Hội nghị này tỉnh tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí có quá trình cống hiến lâu dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành lưu ý những hạn chế cần quan tâm như: Sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền còn chưa có các giải pháp thiết thực, cụ thể trong tổ chức thực hiện để thúc đẩy phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị mình; phong trào thi đua được tổ chức chưa đồng đều, thiếu sự tập trung, chưa tạo thành cao trào theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 07/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; phong trào thi đua tại một số địa phương, đơn vị còn hình thức, nội dung, tiêu chí thi đua còn chung chung, tổ chức thực hiện không cụ thể, thiếu kiểm tra, đôn đốc; chất lượng hoạt động thi đua theo cụm, khối tại một số nơi chưa đạt yêu cầu, nội dung, tiêu chí thi đua chưa cụ thể, mang nặng định tính, thiếu tính định lượng; một số nội dung thi đua chưa thật thiết thực, cụ thể và bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; việc phát hiện, tuyên dương nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Phong trào thi đua trong các doanh nghiệp và công tác khen thưởng cho công nhân, người lao động chưa được thực hiện thường xuyên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành ngay việc xây dựng kế hoạch cụ thể để phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, nhằm tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2016, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà trong năm 2017 sẽ đạt được những thành tích, kết quả toàn diện, xuất sắc hơn nữa, củng cố và phát huy sự đồng thuận, tinh thần quyết tâm, huy động sức mạnh của toàn Đảng bộ, nhân dân và hệ thống chính trị tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 của tỉnh góp phần tích cực xây dựng quê hương Đồng Khởi ngày càng giàu đẹp.

Lượt người xem:   1324
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer