Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 12/04/2017, 16:27
Cán bộ phụ trách cơ sở phải nắm được tình hình đảng bộ, nhân dân để trao đổi với địa phương và báo cáo kịp thời về tỉnh
12/04/2017 | Huy Hoàng
Sáng 11/4/2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết việc phân công cán bộ tỉnh theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban đảng tỉnh, điểm cầu hội nghị các huyện, thành phố trong tỉnh.

Sáng 11/4/2017, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết việc phân công cán bộ tỉnh theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban đảng tỉnh, điểm cầu hội nghị các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tại hội nghị, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai Kế hoạch số 23, Quyết định số 182, Quy định số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi hỗ trợ huyện, thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn”.

Đánh giá bước đầu cho thấy, cán bộ cấp tỉnh thực hiện khá tốt trách nhiệm được phân công theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt chế độ xuống cơ sở, chủ động sắp xếp công việc và thời gian dự họp tại cơ sở và tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức. Thực hiện tốt vai trò là cầu nối, truyền đạt những thông tin, chủ trương của Tỉnh ủy đến các địa phương để triển khai thực hiện, nhất là các phong trào do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động.

Thực hiện khá tốt chế độ thông tin, báo cáo tình hình địa phương với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách huyện, thành phố. Duy trì và trao đổi thông tin với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy phụ trách tiểu vùng để cùng phối hợp đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Nhiều đồng chí còn vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí giúp các địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Địa phương thống nhất cao với Quy định 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng sự quan tâm, theo dõi hỗ trợ của cán bộ cấp tỉnh đã góp phần giúp địa phương lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hướng dẫn, góp ý và chỉ ra nhiều giải pháp để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 ở từng địa phương phụ trách. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ được phân công phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Chủ trì hội nghị. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tuy nhiên, còn một số đồng chí chưa nghiên cứu kỹ Kế hoạch số 23 và Quy định số 02, nên trong thực hiện nhiệm vụ còn lúng túng, việc sắp xếp thời gian đi cơ sở có trường hợp chưa hợp lý, chưa nắm rõ nội dung theo dõi, hỗ trợ đối với xã, phường, thị trấn; chưa phát huy được trách nhiệm, quyền hạn theo quy định, chưa thường xuyên liên hệ, kiểm tra nắm chắc tình hình hoạt động của địa bàn để đôn đốc, hỗ trợ; một số đồng chí khi đi cơ sở không có góp ý hoặc có ý kiến nhưng nêu chung chung nên cơ sở gặp khó triển khai thực hiện; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa một số đồng chí cán bộ cấp tỉnh với Thường trực Huyện ủy, Thành ủy và đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách tiểu vùng đôi lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên phối hợp trao đổi, giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh hoặc những khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia thao luận đều đồng tình và thống nhất cao với chủ trương, sự phân công theo dõi địa bàn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cho rằng đây là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, còn một số đồng chí chưa nắm sát tình hình thực tế ở địa phương; sự phối hợp giữa cán bộ tỉnh và huyện chưa sát; còn một số cán bộ ngại góp ý cho cơ sở; cán bộ phân công chưa gần gũi với cơ sở.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi khẳng định chủ trương phân công cán bộ tỉnh gắn với địa bàn theo phương châm tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp và xã nắm tới hộ dân là đúng và kết quả triển khai bước đầu rất tích cực giúp cho tỉnh, huyện gần với cơ sở hơn trong việc thông báo kịp thời các chủ trương, chính sách của tỉnh đến cơ sở, đồng thời nắm tình hình cơ sở để đề xuất, phối hợp với tỉnh xử lý kịp thời. Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai chủ trương này một cách đồng bộ và hiệu quả hơn.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Huy Hoàng)

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng thời gian qua cũng bộc lộ một số bất cập cần phải điều chỉnh để trong thời gian tới thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng cần khẳng định lại vai trò cầu nối của cán bộ tỉnh, huyện, thành phố đối với cơ sở trong việc chuyển thông tin về cơ sở và nắm thông tin từ cơ sở để kịp thời đôn đốc, hỗ trợ, phản ánh về tỉnh để việc lãnh đạo, điều hành được chính xác và đạt hiệu quả cao nhất.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, vai trò của chính quyền cơ sở rất quan trọng trong việc tiếp nhận, tạo điều kiện, phối hợp cung cấp thông tin giúp cho cán bộ tỉnh, huyện nắm chắc tình hình địa phương. Chính quyền cơ sở phải mạnh dạn hơn nữa trong đề xuất, kiến nghị những vấn đề bức xúc, nóng bỏng có liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, chính trị tại địa phương mình để cán bộ tỉnh cập nhật, bàn giải pháp tháo gỡ, kiến nghị về tỉnh kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cán bộ phụ trách cơ sở phải nắm được tình hình đảng bộ, nhân dân; tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính về xây dựng đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội để trao đổi với địa phương và báo cáo kịp thời về tỉnh; phải dự họp thường xuyên với cấp ủy và có những góp ý chính thức đối với cấp ủy, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt cơ sở.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nếu thực hiện chủ trương này tốt, một cách bài bản, đúng thực chất thì đây coi như một kênh để đào tạo cán bộ giống như luân chuyển cán bộ, giúp cho cán bộ hiểu cơ sở hơn để từ đó nắm tình hình cơ sở, phản ánh và tích lũy những kiến thức, kinh nghiệm cho mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các Huyện ủy, Thành ủy đánh giá lại việc cử cán bộ huyện, thành phố theo dõi hỗ trợ ấp, khu phố để có những điều chỉnh, hướng dẫn phát huy hiệu quả.

Lượt người xem:   1064
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer