Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 13/04/2017, 17:02
Triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
13/04/2017 | Phúc Trường
Trên cơ sở kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 với 9 chương, 68 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, là một bước tiến mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay.

Trên cơ sở kế thừa, phát huy những ưu điểm của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, thể chế hoá quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016 với 9 chương, 68 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, là một bước tiến mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, phù hợp với xu thế hội nhập của thế giới trong tình hình hiện nay.

Ngày 12/4/2017, Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bến Tre với mục đích tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm tiếp tục nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức tôn giáo và nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; đưa hoạt động quản lý nhà nước về tôn giáo đi vào nề nếp, ổn định, theo đúng quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện, tập trung những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo so với Pháp lệnh trước đây và công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, đăng ký hoạt động tôn giáo. Đồng thời, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị liên quan, tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành cho chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo trong tỉnh.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các thủ tục hành chính đã ban hành; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. 

Mặt khác, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo và chủ động đề xuất việc cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tôn giáo do Trung ương tổ chức. Chịu trách nhiệm theo dõi, hỗ trợ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.

UBND các huyện, thành phố, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã; lồng ghép tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phù hợp cho nhân dân địa phương (đặc biệt người có tín ngưỡng, tôn giáo). Đồng thời, thực hiện việc rà soát, kịp thời kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo ở cấp huyện, cấp xã bảo đảm các tiêu chuẩn, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Lượt người xem:  14155
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường An Hội, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer