Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 25/07/2017, 10:00
Bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa ở Bến Tre
25/07/2017 | Trần Hoàng Huấn
Từ Đề cương văn hóa năm 1943 của Đảng, Sắc lệnh số 65/SL ngày 23 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam đến Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

​Từ Đề cương văn hóa năm 1943 của Đảng, Sắc lệnh số 65/SL ngày 23 tháng 11 năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam đến Nghị quyết Trung ương V khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đặc biệt, luật Di sản văn hóa ra đời năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 tạo hành lang, cơ sở pháp lý bảo vệ di tích, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.

13775_2672017_20328.jpg

Công trình trùng tu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Bình Hòa. (Ảnh: Trần Hoàng Huấn)

Bến Tre từ lâu nổi danh là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi sinh ra và an nghỉ của nhiều bậc danh nhân vang danh vùng đất Nam Kỳ: Tiến sĩ Phan Thanh Giản, nhà bác học Trương Vĩnh Ký, Đốc binh Phan Ngọc Tòng, nhà thơ Phan Văn Trị, nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ngoài ra, tỉnh còn một hệ thống: Đình, chùa, miếu, nhà cổ, tượng đài, đền thờ liệt sĩ… rất phong phú và đa dạng về loại hình được phân bố đều toàn tỉnh.

Hiện nay, Bến Tre có 51 di tích được xếp hạng trong đó có 16 di tích quốc gia (có 02 di tích quốc gia đặc biệt là Đồng Khởi Bến Tre; Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu) còn lại là di tích cấp tỉnh và Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Trong năm 2017, tỉnh đã xếp hạng thêm một di tích quốc gia (đình Long Phụng, xã Long Định, huyện Bình Đại), dự kiến xếp hạng thêm sáu di tích cấp tỉnh và thỏa thuận với Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng một di tích quốc gia. Di tích Bến Tre đa dạng về loại hình như: Lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh nhân,... Ngoài ra còn có một hệ thống hơn 50 tượng, tượng đài, bia được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Về di sản văn hóa phi vật thể, Bến Tre được công nhận 2 di sản quốc gia, đó là lễ hội nghinh Ông Bình Thắng, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại và hát sắc bùa Phú Lễ, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri.

13775_2672017_20329.jpg

Lễ khởi công công trình di tích Căn cứ Sài Gòn - Gia Định. (Ảnh: BQLDT)

Để thu hút khách tham quan, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị lịch sử văn hóa của di tích đến với quần chúng nhân dân, du khách trong ngoài tỉnh, khách quốc tế giúp họ tìm về cội nguồn dân tộc Việt Nam, tìm hiểu lịch sử địa phương, qua tham mưu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xuất bản sách “Di tích lịch sử văn hóa Bến Tre”,  “Bến Tre bảo tồn và phát huy di sản văn hóa”, phát hành tờ bướm giới thiệu nội dung, hình ảnh phong phú thể hiện những nét đặc trưng nhất của các di tích để tạo sự hấp dẫn và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của nhân dân đặc biệt là ở các di tích: Đồng Khởi, Nguyễn Đình Chiểu và Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Đồng thời, để tạo sự sinh động, thu hút khách đến tham quan tìm hiểu sâu về di tích, Ban Quản lý Di tích tổ chức trưng bày, triển lãm tại các di tích như: Di tích Đồng Khởi xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam; di tích ngôi nhà ông Nguyễn Văn Cung và Ngã ba cây da đôi, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri; di tích nhà ông Nguyễn Văn Trác xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm; Đền thờ ông Huỳnh Tấn Phát, xã Châu Hưng, huyện Bình Đại; Di tích Mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri; Nhà tưởng niệm Cuộc thảm sát 286 người dân vô tội do thực dân Pháp tiến hành năm 1947 xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm; Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm với hàng trăm hình ảnh, tư liệu, bảng trích và hiện vật gốc. Ngoài ra, vào mỗi dịp lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: Ngày 17 tháng 01, ngày 19 tháng 5, ngày 01 tháng 7, ngày 02 tháng 9,…Ban Quản lý Di tích cũng tiến hành triển lãm các bộ ảnh chuyên đề phục vụ nhiệm vụ chính trị tại các di tích như: Đồng Khởi (dịp 17 tháng 01), chùa Tuyên Linh (dịp 19 tháng 5), Mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu (dịp 01 tháng 7), Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (dịp lễ giỗ và Quốc khánh 02 tháng 9),.. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành tổ chức các ngày lễ hội truyền thống hằng năm như: Lễ hội 01/7 tại di tích Khu tưởng niệm nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; Lễ hội 17/01 ngày Bến Tre Đồng Khởi tại di tích Đồng Khởi.

13775_2672017_20330.jpg

Học sinh tham quan di tích mộ cụ Võ Trường Toản. (Ảnh: BQLDT)

Ngoài ra, Ban Quản lý Di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương như: Xây dựng Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch Tổng thể xây dựng, trùng tu, tôn tạo hệ thống tượng, tượng đài, bia, di tích lịch sử, đền thờ danh nhân tỉnh Bến Tre đến năm 2020, Quyết định phân cấp quản lý di tích ban hành kèm theo Quyết định 25 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cuối năm 2015, Ủy ban nhân tỉnh cũng đã thông qua danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh với 73 di tích đủ điều kiện để xếp hạng hoặc tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ. Ngoài ra, ngành Văn hóa cũng được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban ngành, đoàn thể, sự hỗ trợ của Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh, việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Đầu tư kinh phí trùng tu, sửa chữa, xây dựng mới và mở rộng các di tích: Khu mộ và đền tưởng niệm nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; xây dựng mới Nhà truyền thống Đồng Khởi; tôn tạo, tu bổ đền thờ cụ Võ Trường Toản; xây dựng lại di tích Căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, sửa chữa đình Tân Thạch, đình Phú Lễ, nhà ông Nguyễn Văn Cung và ngã ba Cây Da Đôi, bia tưởng niệm Chứng tích cuộc thảm sát 286 người dân vô tội do thực dân Pháp tiến hành năm 1947 ở ấp Cầu Hòa - Phong Nẫm; Khu lưu niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định… Gần đây nhất là các công trình: Xây dựng Nhà nghỉ chân Khu lưu niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định; tôn tạo, nâng cấp Mộ ông Huỳnh Văn Thiệu.

13775_2672017_20331.jpg

Lễ rước bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà cổ Huỳnh Phủ (Hương Liêm) và khu mộ. (Ảnh: BQLDT)

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh Bến Tre đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chủ trì lập Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre, Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu đến năm 2025. Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình như: Lễ hội dân gian, di sản truyền khẩu, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công truyền thống của Bến Tre,... góp phần xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của cộng đồng. Tổ chức và quản lý các lễ hội dân gian như: Lễ hội nghinh Ông, Lễ hội Kỳ yên ở các đình làng và các lễ hội mới như Lễ hội Dừa, Lễ hội truyền thống lịch sử cách mạng 17/01, Lễ hội truyền thống văn hóa 01/7, Lễ giỗ Nữ tướng Nguyễn Thị Định,...

Nhìn chung, công tác phát huy tác dụng di tích mới đạt được một số thành tựu bước đầu nhưng đối với yêu cầu bảo vệ và phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Một mặt do nhận thức bảo vệ và phát huy di sản văn hóa lịch sử trong nội bộ và nhân dân thật sự chưa sâu rộng,  kinh phí cho công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích còn rất hạn chế, trong lúc chúng ta kêu gọi xã hội hóa còn nhiều khó khăn.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh Bến Tre, thiết nghĩ chúng ta cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng nhất là các đài truyền thanh xã, phường nơi có di tích tọa lạc.Việc này mang lợi ích kép vừa góp phần làm cho chương trình truyền thanh thêm phong phú, đa dạng vừa giới thiệu về di tích, về lợi ích của công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích với cộng đồng. Bên cạnh đó cần phải sử dụng đến các hình thức quảng bá trực quan sinh động như: Pano, băng rôn, áp phích,… giới thiệu về di tích ở nơi dễ nhận thấy nhất và đặc biệt phải gần di tích. Ngoài ra, Ban Quản lý Di tích đã đặt các bảng hướng dẫn đường đến di tích đặt ở các ngã ba, ngã tư đường lớn để du khách dễ dàng quan sát để đến di tích nhanh chóng, thuận lợi hơn. Có thể kết hợp với các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh để tổ chức các tour đến di tích theo nhóm như: Đình chùa, lịch sử cách mạng, danh nhân,...thì lợi ích sẽ càng được nâng cao hơn. Phải làm sao để mỗi người dân đều biết đến di tích của huyện, của tỉnh mình hay ít ra cũng phải biết di tích ở xã mình. Chúng ta lồng ghép giới thiệu về các di tích trong các cuộc họp của tổ dân phố/tổ nhân dân tự quản hay ấp/khu phố để mọi người đều biết về di tích, di sản văn hóa của cha ông để lại. Ngành văn hóa có thể phối hợp với ngành giáo dục đưa ra công tác phối hợp đồng bộ như chăm sóc di tích, tuyên truyền về di tích trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, cắm trại, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về di tích, danh nhân trong tỉnh, sự kiện lịch sử của địa phương,… Trên hết là nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực quản lý của đội ngũ những người làm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa và cộng đồng dân cư nơi có di tích đặc biệt, cần chú trọng công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Trong thời gian tới, cùng với sự đi lên của kinh tế đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích sẽ được quan tâm đầu tư nhiều hơn từ ngân sách nhà nước cho đến các tầng lớp nhân dân mà đặc biệt là công tác xã hội hóa trong bảo tồn, trùng tu, tu bổ, phát huy giá trị di tích. Số lượng di tích được xếp hạng sẽ tăng lên theo thời gian theo danh mục kiểm kê di tích trong toàn tỉnh đã được phê duyệt. Theo đó, chúng ta sẽ tiến hành theo danh mục các di tích đủ tiêu chí xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, các di tích được đưa vào danh mục cần phải bảo tồn theo luật Di sản văn hóa.

Có thể thấy rằng, di sản văn hóa đã được quan tâm đầu tư nhiều hơn cả về diện lẫn về lượng. Vì vậy, hy vọng rằng với sự chung tay góp sức của cộng đồng thì công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích sẽ được nâng lên một tầm cao mới hứa hẹn mỗi di tích sẽ là một sản phẩm đặc biệt của du lịch thu hút nhiều du khách đến tham quan, thưởng lãm góp phần nâng cao giá trị của du lịch địa phương và làm phong phú thêm các loại hình du lịch trong tỉnh nhằm phát triển du lịch là kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà theo chủ trương của Tỉnh ủy. Mục tiêu là sẽ xây dựng một môi trường văn hóa kết hợp với du lịch thêm đa dạng, phong phú với nhiều loại hình nhằm đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển hơn trong thời gian tới. Cần quan tâm đầu tư cho quảng bá di tích trong các hội thảo, hội nghị, sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh, giới thiệu di tích đến với nhiều đối tượng hơn, quan tâm đầu tư cho nhiều di tích hơn bằng nhiều nguồn vốn, nhiều giải pháp khác nhau đặc biệt là đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Lượt người xem:   3597
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer