Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 27/07/2017, 10:50
Nghĩa tình “Mái ấm Công đoàn” Bến Tre
27/07/2017 | Thanh Hoàng
Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động từ năm 2006 đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái tại tỉnh ta nói riêng, cả nước nói chung. Nhất là tạo được niềm tin, phấn khởi của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đối với tổ chức Công đoàn. Có thể nói, đây là chương trình phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo.

​Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động từ năm 2006 đã và đang trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái tại tỉnh ta nói riêng, cả nước nói chung. Nhất là tạo được niềm tin, phấn khởi của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đối với tổ chức Công đoàn. Có thể nói, đây là chương trình phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xóa đói giảm nghèo. Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền các cấp; được công đoàn các cấp trong tỉnh triển khai tích cực, đồng bộ, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và toàn xã hội; Chương trình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

13774_2672017_20325.jpg

LĐLĐ tỉnh tổ chức trao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho CĐV tại xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú. (Ảnh: TLCĐ)

Khi Tổng LĐVN Việt Nam có chủ trương triển khai chương trình xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” trong CNVCLĐ đang gặp khó khăn về nhà ở, thì lực lượng CNVCLĐ rất phấn khởi, xem đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, mang tính nhân văn sâu sắc trong xã hội, nhất là đối với CNVCLĐ tỉnh nhà. Đặc biệt, chương trình xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp ủy địa phương tỉnh ta đánh giá cao và được cán bộ CNVCLĐ hưởng ứng và đóng góp tích cực, nhất là các doanh nghiệp đã tích cực đóng góp cho công nhân lao động (CNLĐ) tại doanh nghiệp được cấp nhà “Mái ấm Công đoàn”, góp phần cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện công tác xóa nhà tranh, nhà dột nát, đây cũng là thực hiện chức năng công tác chăm lo đời sống của tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện để cán bộ CNVCLĐ an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Toàn tỉnh Bến Tre hiện có trên 81.000 với hơn 71.000 công đoàn viên (CĐV) và thu nhập từ lương hiện nay của CNVCLĐ chỉ đủ đảm bảo nhu cầu sống ở mức trung bình. CNVCLĐ phần lớn sống chung với gia đình (cha mẹ), nhà thuê xây dựng bán kiên cố. Vì thế, nhu cầu về nhà ở cho CNVCLĐ tỉnh nhà là rất cần thiết. Do đó, sau khi tiếp thu chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, các cấp Công đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai và tiến hành vận động CNVCLĐ tích cực đóng góp ủng hộ chương trình, nhất là sự quan tâm đồng tình của các cấp ủy Đảng và chính quyền, tạo điều kiện để chương trình xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” trong CNVCLĐ được thuận lợi. Bên cạnh, còn sự hỗ trợ của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Báo Lao động trang đồng bằng sông Cửu Long, các chủ doanh nghiệp nơi CNLĐ được hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn”. Sự quan tâm sâu sát của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý và Văn phòng quỹ, nên công tác quản lý quỹ luôn bám sát quy chế, đảm bảo đúng nguyên tắc, hồ sơ thủ tục đầy đủ, lưu trữ cẩn thận, quyết toán kịp thời. Về đối tượng được hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” phải được bình xét từ cơ sở, đảm bảo công khai được tập thể CNVCLĐ đồng tình ủng hộ, cán bộ CNVCLĐ được hỗ trợ xây nhà hoặc hỗ trợ sửa chữa đúng đối tượng.

13774_2672017_20326.jpg

LĐLĐ huyện Châu Thành bàn giao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho CĐV là CNLĐ Khu Công nghiệp. (Ảnh: TLCĐ)

Kể từ năm 2007-2015, LĐLĐ tỉnh đã vận động trong CNVCLĐ đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn) trên 8 tỷ đồng và Báo Lao động (Trang ĐBSCL) hỗ trợ trên 600 triệu đồng. Tính đến cuối tháng 12/2014 Ban Quản lý quỹ đã xét xây mới, sửa chữa và hỗ trợ 302 căn (trong đó xây mới 256 căn, sửa chữa, hỗ trợ 46 căn). Tính riêng năm 2015 đến cuối năm 2016, các cấp công đoàn trong tỉnh đã vận động đóng góp về Ban quản lý Quỹ “Mái ấm Công đoàn” tỉnh là 1,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và tổ chức bàn giao 46 căn nhà ở “Mái ấm Công đoàn”. Riêng Công đoàn ngành Y tế có chủ trương vận động xây dựng nhà tình thương cho CBCC trong ngành trước khi có chủ trương vận động xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” và tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động quỹ, nhằm vừa giúp CNVCLĐ đương chức, vừa giúp CB CNVCLĐ trong ngành đã nghỉ hưu nhưng hoàn cảnh khó khăn, địa phương chưa có điều kiện giúp đỡ. Và gần 10 năm qua đã vận động được số tiền trên 1,5 tỷ đồng, xây mới 66 căn và sửa chữa 08 căn cho CNVCLĐ. Công đoàn ngành Giáo dục ngoài thực hiện chủ trương xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành còn tranh thủ vận động các Trường Đại học, Nhà xuất bản Giáo dục, Sở Giáo dục, Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ủng hộ 540 triệu đồng xây dựng 04 căn nhà tình nghĩa và 03 căn nhà công vụ tạo điều kiện để thu hút giáo viên đến nhận nhiệm vụ có chỗ ở trong thời gian được phân công dạy học tại trường. Năm 2015-2016, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tập trung vận động CNVCLĐ trong ngành đóng góp Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của tỉnh và tích cực vận động các doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ tại doanh nghiệp, xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa và hỗ trợ một phần kinh phí cùng với Quỹ “Mái ấm Công đoàn” của tỉnh để hỗ trợ CNLĐ xây dựng nhà ở. LĐLĐ các huyện ngoài việc tích cực vận động Quỹ “Mái ấm Công đoàn”, còn tranh thủ vận động các nguồn quỹ vì người nghèo của huyện, vận động các mạnh thường quân đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà cho CNLĐ đang gặp khó khăn về nhà ở điển hình như LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam.

13774_2672017_20327.jpg

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho CĐV là CNLĐ. (Ảnh: TLCĐ)

Hưởng ứng chương trình xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ tỉnh, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã tích cực đóng góp xây dựng nhà ở cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ từ 15 đến 20 triệu đồng/căn với phương châm chủ doanh nghiệp 50%, CĐCS 30% và người lao động được xây dựng nhà 20%. Với cách làm trên, trên 10 năm qua các doanh nghiệp đã hỗ trợ trên 3 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho công nhân lao động (xây dựng, sửa chữa được 60 căn nhà cho CNLĐ). Công đoàn các khu công nghiệp đã tích cực vận động các doanh nghiệp và CNLĐ thực hiện công tác an sinh xã hội trong doanh nghiệp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn như xét trợ cấp hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, nhà “Tình thương đồng nghiệp”. Trong đó nổi bật là hỗ trợ xây dựng “Nhà tình nghĩa” từ nguồn vận động chính của Công ty TNHH một thành viên Xố số Kiến thiết Bến Tre được trao vào dịp phát động “Tháng công nhân”. Kết quả năm 2015-2016 đã vận động 580 triệu đồng, xây mới và sửa chữa 03 nhà “Mái ấm công đoàn”, 10 căn nhà tình nghĩa. Các CĐCS trực thuộc tỉnh cũng đã tích cực trong việc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho CĐV tại doanh nghiệp mình như: CĐCS Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Hồng năm 2015-2016 đã xây dựng 04 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 174 triệu đồng.

Có thể nói, chương trình xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho CNVCLĐ đang gặp khó khăn về nhà ở có ý nghĩa rất quan trọng, đã tác động tích cực đối với tổ chức công đoàn đặc biệt là đối với CĐCS trong việc thực hiện chức năng đại diện chăm lo đời sống cho người lao động, tạo điều kiện để CNVCLĐ thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Chương trình đã đem lại những mái ấm thật sự của những CĐV, nhất là những người gần nửa cuộc đời dành dụm vẫn chưa có được căn nhà để che mưa, che nắng. Những đóng góp tích cực của CB CNVCLĐ những năm qua thật đáng trân trọng và ghi nhận và chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” được phát động từ nhiều năm qua đã và đang trở thành một hoạt động xã hội rộng lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng lại nhà ở. Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” đã thực sự thắp lên niềm tin, niềm hy vọng cho biết bao gia đình CNVCLĐ phải sống trong gia cảnh thiếu thốn, tạm bợ. Ý nghĩa của chương trình không chỉ giúp đỡ họ xây dựng lại ngôi nhà, mà mục đích là tạo động lực để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả khá khả quan nêu trên, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” vẫn còn những tồn tại hạn chế đáng kể: Thủ tục, hồ sơ để được thẩm định nhà tuy đã được Ban Quản lý gửi cho tất cả công đoàn cấp trên cơ sở, nhưng khi được các cấp công đoàn gửi lên Ban Quản lý quỹ lại thiếu và thường phải điện thoại nhắc nhiều lần. Nhất là hồ sơ liên quan đến giấy tờ tặng cho đất, thừa kế quyền sử dụng đất. Đây cũng là nguyên nhân có một số hồ sơ từ lúc thẩm định cho đến lúc giải ngân nguồn kinh phí phải mất thời gian dài. Mặt khác, nhu cầu nhà ở của CNVCLĐ khó khăn thì lớn, nguồn vận động có hạn; khó khăn nhất hiện nay là lực lượng CNLĐ ở các doanh nghiệp địa phương đang gặp khó khăn về nhà ở rất nhiều, nhưng vận động đóng góp không nhiều vì lý do lương thấp, người sử dụng lao động chưa thật sự quan tâm nhiều đến đời sống CNLĐ, CNLĐ chưa có đất để xây dựng nhà. Còn một số đơn vị chọn đối tượng chưa chính xác, nên việc thẩm định đề xuất không đạt yêu cầu, phải đi thẩm định nhiều lần, việc tổ chức lễ bàn giao nhà còn đơn giản, chưa nghiêm túc, chưa mang tính tuyên truyền rộng rãi  trong CNVCLĐ. Một số doanh nghiệp ngoài quốc doanh có tổ chức Công đoàn chưa tích cực vận động và thực hiện tốt, do vậy nguồn thu còn hạn chế. Nguyên vật liệu ngày càng tăng, công lao động tăng; nên nguồn kinh phí để vừa đủ cất được nhà “Mái ấm Công đoàn” cũng phải tăng, trong khi đó nguồn vận động CNVCLĐ không tăng, do đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Nhiều hộ CNLĐ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” nhưng không có đất để được hỗ trợ cất nhà, từ đó cuộc sống đã khó khăn càng khó khăn hơn.

Để chương trình “Mái ấm Công đoàn” tiếp tục được duy trì, phát triển, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của chương trình với nhiều hình thức phù hợp, tăng cường vai trò trách nhiệm xã hội và sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh; có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình đạt hiệu quả, nhằm giúp đỡ CNVCLĐ nghèo khắc phục khó khăn về nhà ở, góp phần thực hiện tốt chương trình xóa nghèo, giảm nghèo bền vững. Việc chung tay xây dựng “Mái ấm Công đoàn” giúp đỡ CNVCLĐ nghèo hiện nay đã trở thành truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nhờ những mái ấm nghĩa tình ấy, đã góp phần nào giúp đỡ những cảnh đời khó khăn, cũng như được tiếp thêm nghị lực để họ sống, để vươn lên, an cư, lạc nghiệp.

Lượt người xem:   8238
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer