Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 28/07/2017, 11:10
Chương trình Phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống và du lịch ở Bến Tre
28/07/2017 | Thanh Thảo
Chương trình Phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống và du lịch tại Bến Tre, đó là nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh (nhiệm kỳ 2015 – 2020), cụ thể là thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 8/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong phát huy các giá trị truyền thống và xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện” (gọi tắt Chỉ thị số 11). Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh được công nhận và trùng tu tôn tạo; các lễ hội dân gian dần được phục hồi, lễ hội mới, ngày hội truyền thống, lễ giỗ dần được định hình. Một số di chỉ khảo cổ, nhà cổ, tượng đài; làng nghề truyền thống cũng nhận được sự quan tâm của nhân dân và du khách.

Chương trình Phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống và du lịch tại Bến Tre, đó là nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của tỉnh (nhiệm kỳ 2015 – 2020), cụ thể là thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 8/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong phát huy các giá trị truyền thống và xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện” (gọi tắt Chỉ thị số 11). Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều di sản văn hóa vật thể trên địa bàn tỉnh được công nhận và trùng tu tôn tạo; các lễ hội dân gian dần được phục hồi, lễ hội mới, ngày hội truyền thống, lễ giỗ dần được định hình. Một số di chỉ khảo cổ, nhà cổ, tượng đài; làng nghề truyền thống cũng nhận được sự quan tâm của nhân dân và du khách.

Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu vừa được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (Ảnh: TTr)

 Có thể nói, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đang được bảo tồn, phát huy vừa góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa, vừa là điểm tham quan, tìm hiểu của người dân trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở danh mục kiểm kê di tích, hàng năm tỉnh Bến Tre tập trung khảo sát, lập hồ sơ đề  nghị công nhận xếp hạng di tích để góp phần kịp thời bảo tồn các di tích đang có nguy cơ bị xâm hại hoặc hư hại do xuống cấp. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí hạn chế, công tác trùng tu, tôn tạo đối với các di tích cấp tỉnh vẫn chưa được đầu tư đúng mức, chủ yếu là huy động nguồn lực từ cộng đồng.

Về văn hóa vật thể ở Bến Tre hiện có 17 Di tích cấp quốc gia (trong đó có 02 Di tích Lăng Nguyễn Đình Chiểu và Nhà truyền thống Đồng Khởi được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt); 34 di tích cấp tỉnh. Hiện có 07 di tích đã khai thác phục vụ khách du lịch. Di tích Bến Tre đa dạng về loại hình như: Lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, danh nhân,... Ngoài ra còn có một hệ thống hơn 50 tượng, tượng đài, bia được xây dựng trên địa bàn tỉnh. Về cơ sở  tín ngưỡng dân gian, tuy chưa thống kê đầy đủ số lượng đình, miếu, miễu trong tỉnh, nhưng đã có 04 đình được xếp hạng di tích cấp quốc gia và 09 đình được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Một số cơ sở được xếp hạng di tích đã nhận được sự quan tâm của các ngành và có phát huy giá trị. Số đình, miếu, miễu còn lại đã và đang được phục hồi các lệ cúng truyền thống theo sự kế thừa của thành viên Ban Khánh tiết. Việc trùng tu, tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng dân gian đều do Ban Khánh tiết tự thân vận động bằng nguồn đóng góp của nhân dân địa phương. Và các công trình khác như: Có 01 nhà cổ dân dụng hiện đã được công nhận di tích; 06 nhà đủ tiêu chí đưa vào danh mục đề nghị xếp hạng, trong 06 ngôi nhà cổ này, có 03 công trình cần có kế hoạch khẩn trương tiến hành giữ gìn nguyên trạng (ngôi nhà Sở Tài chính, Hội Liên hiệp Phụ nữ cũ và Hội Nông dân cũ). Về danh lam thắng cảnh, có 01 điểm đủ tiêu chí đang đề nghị xếp hạng (khu du lịch Kiến trúc Cồn Phụng).

Lễ hội Nghinh Ông Bình Thắng, xã Bình Thắng, huyện Bình Đại được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Ảnh: TLBT)

Về di sản văn hóa phi vật thể, Bến Tre được công nhận 02 di sản cấp quốc gia: Lễ hội nghinh Ông Bình Thắng (xã Bình Thắng, huyện Bình Đại) và Hát sắc bùa Phú Lễ (xã Phú Lễ, huyện Ba Tri). Ngoài ra, còn có các lễ hội dân gian như: Lễ hội Nghinh Ông ở các xã ven biển; Lễ hội Kỳ yên ở các đình làng; lệ cúng Bà ở các miếu, miễu còn có lễ hội mới là Lễ hội Trái cây ngon, an toàn huyện Chợ Lách và Lễ hội Dừa. Các lễ hội đã dần đi vào tiềm thức của nhân dân trong và ngoài tỉnh, trong đó, Lễ hội Nghinh Ông ở xã Bình Thắng và Hát sắc bùa Phú Lễ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đã góp phần tạo thêm diện mạo mới, là tiền đề giáo dục truyền thống văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Bến Tre còn có các ngày hội tiêu biểu như: Ngày hội Truyền thống Cách mạng (17/01); Ngày hội truyền thống Văn hóa (01/7) được tổ chức hàng năm và tạo thành nề nếp, ngày càng thu hút nhiều người tham gia. Làng nghề truyền thống ở Bến Tre cũng khá phong phú, thời gian qua có 06 làng nghề khai thác phục vụ và đã thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm và tham gia trải nghiệm. Một số làng nghề tiêu biểu được nhiều người trong, ngoài tỉnh biết đến như: Bánh tráng Mỹ Lồng – bánh phồng Sơn Đốc; làng hoa kiểng, cây giống Chợ Lách..., đã tạo nên giá trị không những về mặt tinh thần, mà còn mang lại giá trị vật chất cho người dân. Tuy nhiên, việc phát triển làng nghề vẫn chưa căn cơ, bền vững.

Các loại hình nghệ thuật, diễn xướng dân gian và trò chơi dân gian cũng phát triển trên đất xứ Dừa Bến Tre, ngoài loại hình Đờn ca tài tử đã được vinh danh và phát triển trong một số hoạt động du lịch, dịch vụ, loại hình Hát bội có xu hướng phục hồi, nhưng chưa có tuồng tích mới phù hợp giai đoạn hiện tại. Hát Cải lương vẫn hoạt động, nhưng không phát triển. Các loại hình dân gian khác như: Nói thơ Vân Tiên, hát đưa em, ca dao, dân ca, hò, vè… đang được lưu giữ dưới dạng văn bản và tái hiện “sân khấu hóa” khi tỉnh nhà diễn ra sự kiện. Riêng loại hình Hát Sắc bùa Phú Lễ được nghiên cứu, sưu tầm và bước đầu truyền dạy. Các trò chơi dân gian đang có nguy cơ bị mai một do nhiều yếu tố, trong đó do không có không gian thực hiện và không thích ứng với xã hội ngày nay.

Loại hình diễn xướng dân gian Hát sắc bùa Phú Lễ được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia (Ảnh: TTr)

Nhìn chung, thời gian qua công tác trùng tu di tích lịch sử - văn hóa được quan tâm, nhiều di tích đã phát huy tác dụng, là điểm đến nghiên cứu, học tập của học sinh và du khách. Nhân dân trong tỉnh đã tổ chức tốt các lễ hội dân gian, nhất là các lệ cúng Kỳ yên ở các đình làng. Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành một trong những lệ cúng hàng năm. Loại hình văn hóa phi vật thể như: Đờn ca tài tử được vinh danh là văn hóa phi vật thể của nhân loại; Lễ hội Nghinh Ông Bình Thắng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2016; loại hình Hát Sắc bùa Phú Lễ được sưu tầm khá đầy đủ và được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2017. Các làng nghề đa dạng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, tạo được tiếng vang và sự chú ý của du khách. Một số nơi, làng nghề mang lại cuộc sống sung túc cho người dân.

Tuy nhiên, việc phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể ở tỉnh ta còn một số hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, đó là: Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên môn về di sản văn hóa và chính quyền, nhân dân địa phương nơi có di sản chưa chặt chẽ. Ý thức bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản trong cộng đồng chưa cao. Chưa kịp thời ban hành các quy chế cụ thể về phối hợp, bảo tồn di sản tại địa phương. Chưa kiểm kê đầy đủ loại hình văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Nguồn kinh phí từ ngân sách chưa đủ sức đáp ứng việc trùng tu, tôn tạo di tích cũng như bảo tồn và phát triển văn hóa phi vật thể. Quy mô một số làng nghề còn nhỏ lẻ, chưa có nét đặc sắc riêng biệt, thu nhập của nhân dân còn khiêm tốn, sức hút du khách chưa mạnh, phát triển chưa đồng bộ và bền vững. Chưa có những quyết sách thu hút xã hội hóa vào lĩnh vực khai thác di tích.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 14/8/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 11, ngày 13/7/2016 Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Chương trình Phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phục vụ giáo dục truyền thống và du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Trong chương trình đề ra mục tiêu chung, đó là: “Khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận, các cơ sở tín ngưỡng dân gian; bảo tồn loại hình nghệ thuật và diễn xướng dân gian; phát triển bền vững các làng nghề truyền thống… để phục vụ giáo dục truyền thống, quảng bá du lịch và phát triển kinh tế - xã hội”. Đồng thời, đề ra mục tiêu cụ thể với các nội dung như: Xây dựng bảo tàng tỉnh, các di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận đủ sức trở thành nơi giáo dục về lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước của địa phương cho học sinh. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống trong toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đầu tư nguồn lực nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ tại các di tích từ nội dung trưng bày, thuyết minh đến cơ sở vật chất, chất lượng các dịch vụ tại di tích. Có chính sách khuyến khích xã hội hóa việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịc sử - văn hóa. Sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi các di sản văn hóa phi vật thể của từng địa phương để tạo nguồn lực văn hóa phục vụ nhu cầu phát triển du lịch. Từng bước nâng cao chất lượng các giá trị di sản văn hóa địa phương góp phần quảng bá văn hóa, con người Bến Tre đến du khách trong và ngoài nước, mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương và nhân dân, những người gìn giữ loại hình văn hóa thông qua các hoạt động du lịch. Phối hợp tổ chức tôn vinh và phổ biến các loại hình văn hóa phi vật thể, nghệ nhân. Phối hợp đồng bộ các ngành hữu quan tổ chức và khai thác có hiệu quả tuyến điểm du lịch - văn hóa, lịch sử thu hút du khách. Tạo điều kiện và kêu gọi sự hợp tác từ cộng đồng trong công tác phối hợp, xã hội hóa các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa với đầu tư phát triển kinh tế du lịch của tỉnh.

Loại hình văn hóa phi vật thể Nhạc lễ Nam Bộ đang hiện hữu tại Bến Tre (Ảnh: TTr)

Trên cơ sở mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, đề ra nội dung chương trình để thực hiện từ nay đến năm 2020 như: Tiếp tục bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa đã được công nhận; có kế hoạch phát huy các di tích đã hoàn chỉnh; lập hồ sơ công nhận các di tích theo Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lịch sử - Văn hóa tỉnh Bến Tre đến năm 2020. Phân cấp, tổ chức tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giữ gìn di tích. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý di tích mang tính chuyên nghiệp của đội ngũ thuyết minh. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tại các di tích để thu hút khách tham quan. Nghiên cứu việc tổ chức thu phí, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hợp lý nguồn thu. Tổ chức triển lãm, nói chuyện chuyên đề tại các di tích cho đối tượng học sinh và thanh niên. Bảo đảm những người sinh sống trên địa bàn có di tích, nhất là học sinh, sinh viên am hiểu nội dung sự kiện của di tích lịch sử - văn hóa. Tổ chức đưa hình ảnh, hiện vật giới thiệu về lịch sử, văn hóa, danh nhân đến trưng bày, triển lãm tại các trường học, khu công nghiệp để tuyên truyền và giáo dục ý thức cho thế hệ trẻ. Tuyên truyền, quan tâm, định hướng các hoạt động lễ hội tín ngưỡng dân gian. Chú ý các cơ sở tín ngưỡng đã được công nhận di tích lịch sử - văn hóa. Kiên quyết bài trừ hoạt động mê tín dị đoan tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng.

Tổ chức trao truyền di sản văn hóa phi vật thể và văn hóa dân gian như : Phối hợp tổ chức phổ biến các loại hình văn hóa phi vật thể hợp lý trong trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Khuyến khích tổ chức liên hoan, hội thi các loại hình diễn xướng dân gian; tổ chức các trò chơi dân gian mang tính vận động, gắn và gần gũi với thiên nhiên; vận động quần chúng tham gia sáng tác lời mới cho các làn điệu dân ca. Bảo đảm mọi người sinh sống gần nơi có di tích, nơi có các loại hình dân gian, nơi diễn ra lễ hội truyền thống, nơi có làng nghề… phải am hiểu hoặc biết đến nội dung của sự kiện hoặc loại hình đó. Mở các lớp truyền dạy các loại hình di sản văn hóa dân gian chọn lọc như: Đờn ca tài tử, dân ca Bến Tre, hò, vè, nhạc cụ dân tộc, múa bóng rỗi, hát bội…. Có chính sách ghi nhận, tôn vinh và đãi ngộ những người đang nắm giữ các kiến thức, kỹ năng và bí quyết cần thiết cho việc trình diễn, sáng tạo và trao truyền di sản văn hóa phi vật thể. Chú trọng hình thành lớp “nghệ nhân kế thừa”. Tuyên truyền các lễ hội dân gian, lễ hội mới, lễ kỷ niệm sự kiện gắn với di tích… đăng tải trên các trang thông tin điện tử của tỉnh, phổ biến trong trường học, cơ quan, lực lượng vũ trang, khu công nghiệp.

Song song đó, phát huy giá trị văn hóa phục vụ du lịch như: Khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đưa các di tích lịch sử - văn hóa thành các điểm tham quan trong các tuyến điểm du lịch. Xây dựng các chương trình tham quan du lịch; giới thiệu, chào mời du khách tham quan các lễ hội truyền thống của địa phương; giới thiệu các loại hình văn hóa phi vật thể như đờn ca tài tử, hát sắc bùa Phú Lễ; phát triển, quảng bá các làng nghề truyền thống… nhằm phát triển loại hình du lịch – lịch sử, văn hóa. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác các dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch phục vụ nhu cầu du khách theo quy định của đơn vị quản lý di tích nhằm đa dạng hóa các dịch vụ, loại hình văn hóa phi vật thể phù hợp với đặc điểm của từng khu di tích; tổ chức xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng của từng khu di tích để thu hút và kéo dài thời gian tham quan của du khách, tạo nguồn thu tái đầu tư tôn tạo và nâng cấp khu di tích. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; tổ chức các chương trình trải nghiệm; viết bài, làm phim, in ấn phẩm về các di sản văn hóa địa phương, đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng giới thiệu cho du khách và các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Có chính sách ưu đãi, tôn vinh, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư nâng cấp, mở rộng hợp lý; đầu tư khai thác các dịch vụ văn hóa, dịch vụ du lịch tai khác khu di tích.

Lượt người xem:   2419
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer