Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 3, Ngày 26/09/2017, 10:05
Bến Tre - Hoạt động môi trường và bảo vệ môi trường những tháng đầu năm
26/09/2017 | Thanh Thảo
Môi trường được hiểu là tất cả những gì ở xung quanh chúng ta và rất thân thiện gần gũi với con người, bao gồm môi trường tự nhiên (đất đai, sông ngòi, không khí, cây cối, động thực vật,…) và môi trường nhân tạo là do con người tạo nên (như đường xá, nhà máy, xí nghiệp,…). Như vậy, môi trường là toàn bộ những điều kiện tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của con người, của tự nhiên và xã hội. Vấn đề môi trường từ lâu đã trở thành mối quan tâm của toàn nhân loại và việc bảo vệ môi trường ở bất kỳ quốc gia, thời đại, thời điểm nào cũng được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của con người.

Môi trường được hiểu là tất cả những gì ở xung quanh chúng ta và rất thân thiện gần gũi với con người, bao gồm môi trường tự nhiên (đất đai, sông ngòi, không khí, cây cối, động thực vật,…) và môi trường nhân tạo là do con người tạo nên (như đường xá, nhà máy, xí nghiệp,…). Như vậy, môi trường là toàn bộ những điều kiện tự nhiên và xã hội bao quanh con người, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của con người, của tự nhiên và xã hội. Vấn đề môi trường từ lâu đã trở thành mối quan tâm của toàn nhân loại và việc bảo vệ môi trường ở bất kỳ quốc gia, thời đại, thời điểm nào cũng được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Bởi môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sức khỏe của con người.

Tại Bến Tre, những tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường, ngành chức năng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành: Bộ Thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường và tổ chức triển khai thực hiện trên toàn tỉnh; Quyết định quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Quyết định về phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh;...

Chiến dịch hãy làm sạch biển được phát động thực hiện hàng năm tại các bãi biển của Bến Tre. (Ảnh: NMT)

Hoạt động truyền thông về môi trường và bảo vệ môi trường, ngành chuyên môn đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi thực hiện chuyên mục Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức tập huấn triển khai các văn bản pháp luật hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường cho 180 cán bộ quản lý môi trường cấp cơ sở và 100 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Tri, Chợ Lách tổ chức mit-ting và trồng 500 cây xanh/xã (xã Long Thới và Mỹ Hòa). Phối hợp Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tổ chức mit-ting, treo băng rôn, pano, phát tờ rơi tuyên truyền về môi trường và công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã xây dựng nông thôn mới.

Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường, các điều kiện bảo vệ môi trường; kiểm tra môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; thẩm định chi tiết đề án bảo vệ môi trường, các báo cáo giám sát môi trường định kỳ; cấp Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản; công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường được quan tâm tập trung, thực hiện công tác xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bến Tre; hiện trạng các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Bến Tre; việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu.... Tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (trong tỉnh có 09 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý); tiếp tục triển khai Dự án Cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bãi rác Phú Hưng hiện hữu; dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác huyện Bình Đại và Thạnh Phú dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2017; hoàn thành đưa vào sử dụng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Phú, Chợ Lách, Châu Thành, Bình Đại và Giồng Trôm.

Tiếp tục triển khai thực hiện: Xây dựng kết nối quan trắc tự động hệ thống xử lý nước thải tập trung các khu công nghiệp; Chuyên đề điều tra, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng và quản lý Bộ Chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý môi trường tỉnh Bến Tre; tham mưu tỉnh phê duyệt Chuyên đề “Phân vùng xả nước thải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre”; nghiệm thu chuyên đề “Khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường chăn nuôi heo trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam”.

Thanh niên tham gia xử lý rác thải tại Khu công nghiệp Giao Long. (Ảnh: TTr)

Tham gia thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng xã kiểu mẫu về thực hiện tiêu chí môi trường tại Mỹ Hòa (Ba Tri) và Long Thới (Chợ Lách); nghiệm thu hố xí hợp vệ sinh; lắp đặt pano tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại xã Mỹ Hòa (Ba Tri). Tổ chức tập huấn kiến thức về bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với huyện nông thôn mới và xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (theo Bộ tiêu chí mới của Trung ương). Tổ chức tập huấn hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí môi trường theo Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác quản lý môi trường cấp huyện và xã.

Nhìn chung, công tác môi trường và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh ta những tháng vừa qua được các cấp, các ngành quan tâm, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đúng quy trình, quy định. Trong đó, giải quyết thủ tục hành chính cho các cá nhân tổ chức, doanh nghiệp, lấy tiêu chí phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, làm tiêu chí quan trọng để phê duyệt các dự án. Nhìn lại hoạt động môi trường và bảo vệ  môi trường ở tỉnh ta những tháng qua có thể nói đạt tiến độ, cũng như có nhiều tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn, hạn chế nhất định: nguồn lực thực hiện chuyên môn còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu được nhu cầu về công tác môi trường và bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay và thực tế ngày càng nhiều phức tạp.

Từ những kết quả đạt được và những hạn chế trong hoạt động môi trường và bảo vệ môi trường, ngành chức năng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại: Tiếp tục công tác truyền thông và phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng các sự kiện môi trường; duy trì chuyên mục Tài nguyên và Môi trường trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi. Tổ chức đoàn kiểm tra phục vụ công tác thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết và kiểm tra việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các cơ sở; thẩm định, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Tăng cường kiểm tra các sơ sở gây ô nhiễm môi trường. Thẩm định và thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phúc tra các cơ sở có nguồn thải thải ra lưu vực sông và thu mẫu nước thải phục vụ việc thu phí nước thải công nghiệp các cơ sở. Phối hợp Sở Y tế xây dựng kế hoạch thu gom vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Chuyển giao hồ sơ thực hiện dự án cải tạo và khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bãi rác Phú Hưng; dự án nâng cấp, cải tạo bãi rác huyện Bình Đại và Thạnh Phú cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư.... Hỗ trợ các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm; xây dựng hố xí hợp vệ sinh, hố thu gom nước thải, cống thoát nước và tổ chức trồng cây xanh tại các xã nông thôn mới và thẩm định tiêu chí môi trường tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Lượt người xem:   8326
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer