Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 13/10/2017, 16:00
Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững 5 năm qua của nông dân xứ Dừa
13/10/2017 | Thanh Thảo
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đã ban hành Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó xác định: “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước...”.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đã ban hành Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó xác định: “Nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước...”. Tại Bến Tre, bằng nhiều hình thức tuyên truyền, gắn với sinh hoạt chi tổ Hội, câu lạc bộ nông dân, sinh hoạt lồng ghép, tập huấn, hội thi, hội thảo… các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tuyên truyền, quán triệt trong  toàn thể cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Đảng và Nhà nước phù hợp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cụ thể trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp Hội trong tỉnh đã tập trung phối hợp với chính quyền, các ngành kinh tế, khoa học kỹ thuật, Mặt trận và các đoàn thể phối hợp phát động, triển khai, thường xuyên tuyên truyền, vận động đến hội viên, nông dân về Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2016.

14329_13102017_21367a.jpg 

Các bộ, ngành Trung ương tổ chức Hội thảo phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững tại Bến Tre. (Ảnh: TTr)

Phong trào NDSXKDG là một trong 3 phong trào lớn do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động thực hiện cả nước. Mục đích đưa phong trào thi đua phát triển rộng khắp vùng nông thôn, tác động tích cực đến sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới. Qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động có 95% cán bộ hội, 80% hội viên nông dân được tiếp cận các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân  nông thôn của Đảng và Nhà nước và cũng từ đó nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân có sự chuyển biến tích cực, khuyến khích nông dân khai thác các nguồn lực, tiềm năng lợi thế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả, tăng thu nhập, đạt các tiêu chí đã hướng dẫn. Nông dân tỉnh nhà cũng mạnh dạn đầu tư vốn, học hỏi kinh nghiệm, tham gia tập huấn  kỹ thuật và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất thể hiện qua việc ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới có hiệu quả kinh tế cao, tạo lòng tin cho nông dân và tích cực tham gia đăng ký danh hiệu NDSXKDG năm sau cao hơn năm trước.

Từ năm 2011, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Quy định tiêu chuẩn hộ NDSXKDG các cấp; theo đó, Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hóa và hướng dẫn thực hiện theo điều kiện thực tế của tỉnh Bến Tre. Và các cấp Hội trong tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hình thức và lồng ghép phát động phong trào: Nhân các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống Hội Nông dân Việt Nam, tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, hội thảo, các chuyến tham quan mô hình trong, ngoài tỉnh. Hàng năm, thông qua sinh hoạt chi tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân, tổ liên kết sản xuất…, các cấp Hội vận động nông dân đăng ký danh hiệu NDSXKDG, lập danh sách đăng ký theo mẫu có chữ ký của hộ từ quý I/năm và tổ chức bình xét, công nhận vào quý IV/năm. Trong năm, có phân công cán bộ phụ trách theo dõi để kịp thời hướng dẫn hỗ trợ. Kết quả đăng ký các danh hiệu NDSXKDG bình quân 5 năm qua hàng năm có 172.377 hộ đăng ký chiếm tỷ lệ 76,87 % tổng số hộ nông nghiệp; tổng số lượt hộ NDSXKDG 4 cấp (xã, huyện, tỉnh và Trung ương), từ năm 2012- 2016 có 442.855 lượt hộ. Các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm đã thực hiện tốt việc cấp giấy công nhận NDSXKDG cấp huyện và cơ sở.

14329_13102017_21368b.jpg 

Lãnh đạo tỉnh khảo sát mô hình nông dân phát triển sản xuất giỏi ở xã nông thôn huyện Chợ Lách. (Ảnh: TTr)

Những kết quả đạt được vừa nêu, do từ năm 2015 các cấp Hội cụ thể hóa công tác kiểm tra, giám sát phong trào và quy định thành một nội dung thi đua trong giao ước thi đua hàng năm giữa các huyện, thành Hội. Song song đó là các biện pháp hỗ trợ phong trào và công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt phong trào, giúp nông dân nắm vững các quy trình kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi phát triển sản xuất được thực hiện hàng năm. Hàng năm, các cấp Hội phối hợp với các ngành chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn nông dân tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Trong 5 năm qua, đã phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên qua tổ chức 4.417 lớp tập huấn; hội thảo cho 153.348 lượt nông dân với các chuyên đề kỹ thuật: Nuôi tôm, cá, chăn nuôi bò, nuôi gà an toàn sinh học, nuôi heo trên đệm lót sinh học; kỹ thuật trồng lúa, dừa, mía, ca cao, rau an toàn, cây ăn  trái theo tiêu chuẩn ViệtGAP, GlobalGAP… và xây dựng nhiều điểm trình diễn để nông dân có điều kiện tham quan mô hình rút kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương. Ngoài ra, Hội Nông dân cơ sở phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 4.770 cuộc sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với 119.250 lượt nông dân tham dự với các chuyên đề kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản…. Thông qua các lớp tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư vốn, biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao; phát huy nội lực, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với khả năng về vốn, lao động, đất đai để sản xuất ra hàng hóa chất lượng cao góp phần giải quyết lao động địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, 5 năm qua các cấp Hội phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng đã tổ chức dạy nghề cho 21.711 lao động nông thôn, trong đó dạy nghề nông nghiệp chiếm 33%, dạy nghề phi nông nghiệp chiếm 67%, giải quyết việc làm sau đào tạo gần 70%. Việc dạy nghề cho lao động nông thôn giúp nông dân lao động đạt hiệu quả, năng suất cao hơn. Điển hình huyện Giồng Trôm đã thực hiện tốt công tác dạy nghề cho lao động nông thôn.

14329_13102017_21369c.jpg 

Đào tạo nghề cho lao động nữ ở xã nông thôn huyện Mỏ Cày Nam. (Ảnh: TTr)

Đánh giá phong trào NDSXKDG các cấp hiện nay so với những năm trước đây có giảm, do tiêu chí thu nhập hộ SXKDG tăng lên gấp 3 lần nên số hộ đăng ký ít hơn và số hộ xét đạt cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, chất lượng phong trào NDSXKDG được nâng lên, số hộ đạt thu nhập trên 500 triệu đến 1 tỷ đồng tăng 10%. Điển hình như: Mô hình trang trại chăn nuôi heo của ông Đặng Văn Sở (thị trấn Mỏ Cày Nam), lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/ năm; mô hình trồng lúa, nuôi bò của ông Trần Văn Rốt (xã An Bình Tây, Ba Tri) lợi nhuận trên 500 triệu đồng/năm; mô hình trồng bưởi da xanh theo tiêu chuẩn Việt GAP của ông Đào Văn Minh (Quới Sơn- Châu Thành) lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/năm... Những mô hình đạt danh hiệu NDSXKDG các cấp trong tỉnh là những nông dân năng động, sáng tạo, có tinh thần cầu tiến, dám nghĩ dám làm, chịu khó tìm tòi học hỏi và mạnh dạn ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Truyền thống nối tiếp truyền thống, 5 năm qua các cấp Hội Nông dân Bến Tre tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực vươn lên để xây dựng nông thôn xứ Dừa ổn định, dân chủ, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa phong phú, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh nhà những năm qua. Tin rằng tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả công tác Hội và phong trào NDSXKDG đã đạt được, các cấp Hội trong tỉnh sẽ luôn năng động sáng tạo tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân; nòng cốt trong phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, “Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”, góp phần làm cho nông thôn tỉnh nhà thay đổi theo hướng “Nông nghiệp phát triển, nông dân khá giả, nông thôn tiến bộ, nông hội vững mạnh”.​

Lượt người xem:   1037
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer