Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 19/10/2017, 14:30
Hoạt động Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế ở Bến Tre
19/10/2017 | Thanh Hoàng
Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre (gọi tắt là FWED) được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 28/6/2013. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hiện nay hình thành từ nguồn hỗ trợ không hoàn lại từ các tổ chức TDH Thụy Sĩ; Quỹ Unilever-VN; dự án Phát triển nông thôn với người nghèo tỉnh Bến Tre (IFAD); nguồn vốn vay của Bộ Tài Chính và Quỹ hỗ trợ tín dụng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và lợi nhuận tích lũy từ các năm.

​Quỹ hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Bến Tre (gọi tắt là FWED) được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép hoạt động theo Quyết định số 1100/QĐ-UBND ngày 28/6/2013. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hiện nay hình thành từ nguồn hỗ trợ không hoàn lại từ các tổ chức TDH Thụy Sĩ; Quỹ Unilever-VN; dự án Phát triển nông thôn với người nghèo tỉnh Bến Tre (IFAD); nguồn vốn vay của Bộ Tài Chính và Quỹ hỗ trợ tín dụng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và lợi nhuận tích lũy từ các năm.

14367_19102017101722_21448_XL.jpg 

Mô hình may công nghiệp của phụ nữ xã nông thôn huyện Châu Thành. (Ảnh: TTr)

Nhiệm vụ của Quỹ hỗ trợ vốn cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp, hộ có nhu cầu sản xuất nhưng thiếu vốn… được tiếp cận nguồn vốn lâu dài để phát triển sản xuất, kinh tế gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương kéo giảm hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu của Quỹ là phải cân bằng giữa mục tiêu tài chính và xã hội bền vững để hướng tới chuyển đổi Quỹ thành tổ chức Tài chính vi mô được cấp phép hoạt động trong giai đoạn 2020.

Quỹ không ngừng duy trì và phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu; được triển khai đến các huyện, thành phố và đến nay phát triển tại 104 xã, phường (với 655 khu dân cư có thành viên tham gia). Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã giúp cho hơn 50.000 lượt thành viên tiếp cận nguồn vốn tính đến cuối tháng 7/2017. Đặc biệt, có gần 50% thành viên duy trì vay đến 05 chu kỳ. Hiệu quả của Quỹ thời gian qua là đã thực hiện nhiệm vụ vận động, hướng dẫn cho thành viên thực hiện tiết kiệm hàng tháng để tích lũy, tạo dựng tài sản khi không còn vay của Quỹ, mức huy động tiết kiệm được thực hiện theo công thức “vay nhiều đóng tiết kiệm nhiều” và được 100% thành viên tích cực tham gia, ngoài ra còn một số thành viên vừa thực hiện tiết kiệm quy định vừa gởi tiết kiệm tự nguyện.

14367_19102017101733_21449_XL.jpg 

Mô hình đan giỏ nhựa của phụ nữ nông thôn huyện Chợ Lách. (Ảnh: TTr)

Điều đáng ghi nhận, ngoài việc hỗ trợ thực hiện chính sách ưu tiên cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn của Quỹ với thời gian dài, Quỹ còn tranh thủ nguồn vốn của dự án IFAD tỉnh Bến Tre để thực hiện các hoạt động phi tài chính như: Tập huấn chuyển giao khoa học, hướng dẫn phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh để sử dụng nguồn vốn có hiệu quả nhất. Đặc biệt, Quỹ còn thực hiện các hoạt động góp phần cùng địa phương thực hiện chủ trương an sinh xã hội. Ngoài ra, Quỹ còn kịp thời thăm hỏi các thành viên bị thiên tai ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ và kết hợp với những nguồn vốn khác, đã góp phần tác động đến hiệu quả kinh tế cho người có thu nhập thấp, đến việc giảm nghèo tại địa phương (năm 2016 đã có 400 thành viên của Quỹ thoát nghèo và 800 thành viên chuyển loại từ nghèo xuống cận nghèo). Hoạt động của Quỹ đã tăng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính của những hộ thu nhập thấp tại các địa phương, giúp cho các hộ đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh của mình, khả năng tiết kiệm về tài chính ngày càng cao, thể hiện các thành viên vay vốn đã tích lũy thu nhập gia đình để tiết kiệm trên 16 tỷ đồng gửi vào Quỹ, góp phần tăng nguồn vốn quay vòng cho Quỹ để giúp cho nhiều chị em tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình.

14367_19102017101742_21450_XL.jpg 

Mô hình dệt thảm lưới bằng chỉ xơ dừa của phụ nữ nông thôn huyện Mỏ Cày Bắc. (Ảnh: TTr)

Điều đáng kể về xã hội, Quỹ tác động đến sự phát triển kiến thức xã hội, kinh doanh, quản lý tài chính cho thành viên vay vốn, đặc biệt là hộ nghèo; tăng cường liên kết cộng đồng thông qua việc thành lập nhóm bảo lãnh vay vốn; góp phần thực hiện Luật bình đẳng giới, tạo quyền lợi cho chị em phụ nữ, lợi ích cho trẻ em; giảm thiểu hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giảm tệ nạn xã hội, ổn định cuộc sống, giảm việc bỏ địa phương đi làm ăn xa. Quỹ đã góp phần cùng Hội thực hiện các phong trào phụ nữ và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; giúp cho chị em thay đổi nhận thức thông qua các buổi truyền thông vận động gia đình xóa bỏ cầu tiêu cá trên sông, rạch, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, để góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho thành viên gia đình và cộng đồng; tham gia thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN các cấp phát động; phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững, đặc biệt là mô hình doanh nghiệp nhỏ của phụ nữ ngày càng phát triển, nhiều tổ hợp tác nuôi bò, dê, tổ hợp tác may giỏ, dệt thảm, làm ghế nhựa, đan giỏ cọng mũ, tổ trồng hoa kiểng, cây giống..., người làm chủ là những chị em phụ nữ địa phương phụ trách.

Từ hoạt động của Quỹ hỗ trợ còn tác động đến vị trí của chị em phụ nữ trong gia đình và xã hội, thông qua mô hình cho vay vốn theo nhóm bảo lãnh, uy tín của chị em phụ nữ ngày càng được nâng cao, được cộng đồng và đã được chính quyền địa phương xác nhận. Từ năm 2014 đến nay, toàn Quỹ đã có 05 thành viên đã vinh dự nhận được giải “Doanh nhân vi mô năm” hàng năm, do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm tôn vinh những doanh nghiệp vi mô thực hiện tốt hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường.

Có thể nói, một trong những thành công của Quỹ Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) là hỗ trợ thành lập Qũy hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế tại Bến Tre. Từ thành công này, giai đoạn 2014-2020 với mục tiêu giảm nghèo trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu, IFAD tiếp tục hỗ trợ bằng phương thức cho vay với tổng số tiền gần 34 tỷ đồng, đồng thời sẽ phát triển thêm 3.500 thành viên tại 30 xã thuộc 8 huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Song song đó, Quỹ sẽ thành lập và củng cố các nhóm Tín dụng - Tiết kiệm, đồng thời chuyển đổi mạng lưới các nhóm Tín dụng - Tiết kiệm sang tổ chức tài chính vi mô chuyên nghiệp, đủ năng lực cấp vốn tín dụng cho các đối tượng mục tiêu. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng ưu tiên cung cấp cho các nhóm mục tiêu để thực hiện những mô hình và tham gia chuỗi giá trị thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời tài trợ cho hoạt động Hội thảo tài chính nông thôn, nhằm chia sẻ thông tin về các hình thức hỗ trợ tín dụng khác nhau cho đối tượng tham gia hoạt động chuỗi giá trị của tỉnh Bến Tre.

Lượt người xem:   938
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer