Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 08/11/2017, 10:35
Sáng mãi Cách mạng tháng Mười Nga
08/11/2017 | Văn Tuyên
Cách mạng tháng Mười Nga trôi qua đã một thế kỷ nhưng sự kiện lịch sử chấn động địa cầu - “10 ngày rung chuyển thế giới”- Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại vẫn nguyên vẹn trong trái tim mỗi chúng ta. Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa hết sức đặc biệt, ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Cách mạng và sự phát triển của Việt Nam. Đây cũng chính là nền tảng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt - Nga. Mối quan hệ này đã vượt qua những thử thách của thời gian và những thăng trầm của lịch sử, không ngừng phát triển và củng cố. Cụ thể cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở nước ta trong đó có sự giúp sức chân tình của phe xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên bang Xô Viết cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga trôi qua đã một thế kỷ nhưng sự kiện lịch sử chấn động địa cầu - “10 ngày rung chuyển thế giới”- Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại vẫn nguyên vẹn trong trái tim mỗi chúng ta. Đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa hết sức đặc biệt, ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với Cách mạng và sự phát triển của Việt Nam. Đây cũng chính là nền tảng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt - Nga. Mối quan hệ này đã vượt qua những thử thách của thời gian và những thăng trầm của lịch sử, không ngừng phát triển và củng cố. Cụ thể cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở nước ta trong đó có sự giúp sức chân tình của phe xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là Liên bang Xô Viết cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), chúng ta nhớ lại từ cuối năm 1916 đến đầu năm 1917 ở nước Nga tình thế đã chín muồi cho một cuộc cách mạng bùng nổ. Sự kiện mở đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat, phong trào nhanh chóng lan rộng ra toàn thành phố vào ngày 27/2 và chuyển từ bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang binh lính được nhân dân vận động đã giác ngộ và đứng hẳn sang phía nhân dân. Chiều ngày 27/2 Xô viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-grat được thành lập, ngày 28/2 Chính phủ Nga Hoàng bị lật đổ thành lập Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917 đã thắng lợi trên phạm vi cả nước. Thắng lợi của Cách mạng tháng Hai có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Từ biểu tình, bãi công đến tổng bãi công chính trị, rồi chuyển thành khởi nghĩa vũ trang lật đổ Nga Hoàng; xét về tính chất đây là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới; Cách mạng tháng Hai đã lật đổ chế độ phong kiến, tạo điều kiện để tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước Nga.

Sau khi Cách mạng tháng Hai thắng lợi, tình hình chính trị ở nước Nga trở nên phức tạp, đó là tình trạng hai chính quyền tồn tại song song: Chính phủ tư sản lâm thời và Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính. Hai chính quyền này đại diện cho quyền lợi các giai cấp khác nhau nên không thể tồn tại lâu dài được.

Ngày 4/4/1917, Lênin có bản báo cáo quan trọng trước Đảng Bôn-sê-vích, Lênin đã đề ra đường lối chuyển từ Cách mạng dân chủ tư sản sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khẩu hiệu cách mạng “Tất cả chính quyền về tay Xô viết”. Quá trình vận dụng đường lối chiến lược, sách lược của Lênin và Đảng Bôn-sê-vích để chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai lên cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười trải qua hai giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay Xô Viết”. Cuộc biểu tình ở Pê-tơ-rô-grat ngày 04/7/1917, thu hút hơn 500 nghìn công nhân và binh lính. Quân đội và cảnh sát bắn vào đoàn biểu tình làm cho hơn 400 người chết và bị thương. Giai đoạn 2, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền, tới khẩu hiệu chính trị mới “Lật đổ nền chuyên chính của giai cấp tư sản bằng con đường khởi nghĩa vũ trang”. Đầu tháng 10/1917, không khí cách mạng bao trùm cả nước Nga. Ngày 07/10/1917, Lênin bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat trực tiếp lãnh đạo cuộc cách mạng. Đêm 24/10 Lênin đích thân đến Cung điện Sờ-mon-nưi để trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Theo kế hoạch Lênin đã vạch ra sẵn, chỉ trong đêm 24 và ngày 25, khoảng 200 ngàn người, bao gồm các đội Cận Vệ Đỏ của công nhân và binh lính ở các vị trí quan trọng của Thủ đô, bao vây Cung điện Mùa Đông. Đêm 25/10, sau một loạt súng hiệu của chiến hạm Rạng Đông trên sông Nê-va, quân khởi nghĩa đã ồ ạt tiến vào Cung điện Mùa Đông, 2 giờ sáng ngày 26/10 quân khởi nghĩa đã chiếm được Cung điện, toàn bộ Chính phủ tư sản bị bắt. Đầu năm 1918, cách mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn.

Cách mạng tháng Mười Nga thành công, mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới; mở ra con đường giải phóng dân tộc cho các dân tộc thuộc địa, trong đó có Việt Nam. Đi theo con đường của Lênin vĩ đại, con đường của Cách mạng tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã đưa dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi to lớn, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của những nước thuộc địa ở Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ Latinh. Thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một loạt nước, như: Ba Lan, Bun-ga-ri, Cộng hòa Dân chủ Đức, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, An-ba-ni, Mông Cổ, Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam đã tạo nên những tiền đề thực tế cho sự ra đời của một hệ thống xã hội mà trước đó chưa từng tồn tại trong lịch sử và chỉ một thời gian ngắn sau khi ra đời hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã đóng vai trò chi phối với nhiều quá trình quan trọng của thế giới hiện đại.

Cách mạng tháng Mười Nga có ý nghĩa lịch sử và tính chất quốc tế vô cùng sâu rộng nó cho thấy: Trong thời đại ngày nay, sự kết hợp tất yếu và tự nhiên giữa cuộc đấu tranh vì dân chủ và cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội, giữa dân chủ và chủ nghĩa xã hội chẳng những là mục tiêu mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến bộ xã hội, đưa xã hội loài người tới tự do, công bằng, bình đẳng và văn minh; Cách mạng tháng Mười Nga đã cổ vũ nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Cũng từ đó, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Liên Xô nảy nở, không ngừng được củng cố và phát triển. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ to lớn và hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô, đó là một nhân tố quốc tế không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều mặt của Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay.

Những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng tháng Mười Nga về vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản; về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; về thiết lập và củng cố khối liên minh công nông; về phương pháp bạo lực cách mạng; về xây dựng Nhà nước chuyên chính vô sản… đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt và phù hợp trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017), để chúng ta khẳng định đi theo con đường của Lênin vĩ đại, con đường của Cách mạng tháng Mười Nga đã đưa dân tộc Việt Nam ta đi đến thắng lợi to lớn, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và kế thừa những giá trị của Cách mạng tháng Mười Nga, tin rằng đất nước ta kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nhất là thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong giai đoạn thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Lượt người xem:   601
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer