Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 27/12/2017, 11:23
Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia
27/12/2017 | Đăng Huy
Chiều 26/12/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đến dự và chủ trì cuộc họp, cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Chiều 26/12/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 để đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đến dự và chủ trì cuộc họp, cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và toàn xã hội quan tâm, tham gia vào cuộc; từng bước được xã hội hóa và thực hiện đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin, tích cực tham gia vào xây dựng NTM.

 

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Năng lực đội ngũ cán bộ vận hành chương trình, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở, đã được nâng lên rõ rệt, nhận thức đầy đủ hơn và tổ chức thực hiện chương trình có hiệu quả hơn, nhất là trong việc xây dựng dự án, vận động quần chúng và tổ chức, thực hiện dự án. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của nhiều khu vực dân cư nông thôn được nâng cao rõ rệt. Sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, góp phần tích cực nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn.

Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG, tính đến tháng 12/2017, toàn tỉnh có 26 xã đạt 15-18 tiêu chí, 67 xã đạt 10-14 tiêu chí, 52 xã đạt 5-9 tiêu chí, 02 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Trung bình đạt tiêu chí trên xã là 10,95 tiêu chí, giảm 0,37 tiêu chí so với cuối năm 2016 do xét theo bộ tiêu chí mới. Bên cạnh đó, qua 01 năm tập trung thực hiện công tác giảm nghèo và Đề án phát triển đa dạng sinh kế, kết quả rà soát hộ nghèo cuối năm 2017, toàn tỉnh còn 30.154 hộ nghèo, tỷ lệ 7,89% (giảm 2,15%, 7.495 hộ nghèo), 17.777 hộ cận nghèo, tỷ lệ 4,65% (tăng 0,01%).

 

Đại biểu phát biểu thảo luận tại cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Về Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, kết quả thông tin thu thập và tổng hợp bước đầu, toàn tỉnh hiện có 26 sản phẩm thế mạnh thuộc 6 nhóm sản phẩm, trong đó, nhóm thực phẩm có 15 sản phẩm; nhóm đồ uống có 05 sản phẩm; nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí có 02 sản phẩm; nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 01 sản phẩm, lĩnh vực khác 03 sản phẩm. Thị trường tiêu thụ chính của các sản phẩm là trong tỉnh Bến Tre; một số siêu thị, cửa hàng trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bên cạnh các mặt đã đạt được, các Chương trình MTQG còn một số khó khăn, hạn chế, đó là tất cả các xã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2016 trở về trước đều bị tụt giảm tiêu chí sau khi áp dụng bộ tiêu chí mới; nguồn vốn đầu tư cho các công trình hạ tầng như: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nước sạch phân bổ chậm, hồ sơ thi công phải theo quy trình nên mất nhiều thời gian và tiến độ xây dựng không được đảm bảo, không kịp hoàn thành chung cùng với các tiêu chí còn lại; các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản; hộ thoát nghèo chưa bền vững.

Kế hoạch thực hiện các Chương trình MTQG năm 2018, công nhận 09 xã đạt chuẩn NTM; tập trung hỗ trợ 03 xã được phê duyệt kế hoạch và 10 xã phấn đấu đăng ký bổ sung xây dựng xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018 sớm hoàn thành 19 tiêu chí NTM. Trung bình kết quả đạt tiêu chí/xã là 11,86 tiêu chí. Khắc phục việc sụt giảm tiêu chí tại các xã đã được công nhận và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; giảm tỷ lệ hộ nghèo, tái nghèo và giảm dần khoảng cách giữa hộ giàu và hộ nghèo; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng các xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phấn đấu cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%/năm.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Đăng Huy)

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp trong thực hiện các Chương trình MTQG. Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM giúp Ban Chỉ đạo xây dựng lại quy trình công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đồng thời, lên danh sách các xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên để Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ theo danh sách này phân bổ vốn xây dựng cơ bản. Riêng các xã đạt dưới 5 tiêu chí cần xác định lại danh sách để tập trung phân công hỗ trợ, nhắc nhở, đôn đốc, các huyện tập trung dồn sức cho các xã dưới 5 tiêu chí, cố gắng năm 2018 toàn tỉnh đạt từ 6 tiêu chí trở lên. Bên cạnh đó, cần có phương án, lộ trình nâng 4 tiêu chí giao thông, môi trường, tổ chức sản xuất và an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh HTX sớm nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh xây dựng quỹ phát triển HTX để góp phần thúc đẩy xây dựng HTX trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, tiêu chí xây dựng HTX tính trên tỉ lệ số hộ tham gia nông nghiệp chứ không tính theo hộ gia đình.

Về các tiêu chí do nhiều sở, ngành phụ trách, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì và công nhận tiêu chí 15; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì và công nhận tiêu chí 17; Sở Nội vụ chủ trì và công nhận tiêu chí 18; Công an tỉnh chủ trì và công nhận tiêu chí 19.

Đối với Đề án đa dạng sinh kế thoát nghèo bền vững năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở cần quan tâm phát triển, nhất là nâng cao nhận thức, mục tiêu, nội dung thực hiện đa dạng sinh kế, hướng dẫn người nghèo tiếp cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn. Đặc biệt là hướng dẫn cách làm ăn chuyển giao công nghệ, vận động các hộ nghèo này nếu có điều kiện nhân lực nên tham gia đề án xuất khẩu lao động.

Song song đó, tiến hành rà soát lại 21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM để đảm bảo các tiêu chí đã được công nhận, cố gắng nâng chất các tiêu chí bị tụt giảm, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Lượt người xem:   428
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer