Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 4, Ngày 27/12/2017, 11:32
Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
27/12/2017 | Kim Phượng
Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy Bến Tre; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát TTHC.

Ngày 25/12/2017, UBND tỉnh Bến Tre ban hành Kế hoạch số 6013/KH-UBND về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy Bến Tre; nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sự minh bạch của bộ máy hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền trong kiểm soát TTHC.

Nội dung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thiện thể chế tổ chức hoạt động kiểm soát TTHC, đảm bảo chỉ đạo, điều hành có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Xây dựng các kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong năm 2018. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 737-CV/TU ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; tổ chức đối thoại giữa ngưới đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp về quy định TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định TTHC.

Kiểm soát chặt chẽ các dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC và Quyết định công bố ban hành mới TTHC do sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố theo quy định.

Rà soát, đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực, cắt giảm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm các loại giấy tờ không cần thiết, tiết kiệm chi phí tuân thủ TTHC cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. Rà soát, nhập, công khai dữ liệu TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; công khai TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử thành phần và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC.  

Đánh giá tác động của TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành (trong trường hợp được Luật giao), đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Tăng cường hoạt động thông tin, tuyên truyền về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh.  Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2018 của ngành, địa phương mình và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/01/2018 để theo dõi, chỉ đạo; các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp tốt với cơ quan chủ trì trong việc triển khai thực hiện đúng thời gian quy định, đạt chất lượng hiệu quả từng nội dung nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch số 6013/KH-UBND của UBND tỉnh.

Lượt người xem:   519
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer