Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 28/12/2017, 09:10
Nhìn lại công tác truyền thông Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh nhà năm qua
28/12/2017 | Thảo Trâm
Thực tiễn lịch sử phát triển nhân loại cho thấy con người là vốn quý và dân số luôn là lực lượng sản xuất, lại vừa là người tiêu dùng. Chính vì vậy, nhiều năm qua Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, xác định công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội.

​Thực tiễn lịch sử phát triển nhân loại cho thấy con người là vốn quý và dân số luôn là lực lượng sản xuất, lại vừa là người tiêu dùng. Chính vì vậy, nhiều năm qua Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, xác định công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu, là yếu tố nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác DS-KHHGĐ là một nhiệm vụ rất quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống con người, cũng là nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Năm 2017, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về DS-KHHGĐ, tại tỉnh ta, công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi luôn được chú trọng và triển khai. Tổ chức 09 lớp tập huấn chương trình DS- KHHGĐ cho thành viên Ban Chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ huyện, thành phố; 08 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn và điều hành sinh hoạt cho Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm của 111 câu lạc bộ (CLB) tiền hôn nhân;…

14928_27122017154828_22616_XL.JPG 

Tư vấn cho cặp đăng ký kết hôn về quy trình khám sức khỏe. (Ảnh: TLDS)

Các hoạt động truyền thông - giáo dục cấp huyện và xã cũng được thực hiện đồng bộ, đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu về nội dung. Hoạt động truyền thông chiều nổi trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã có được tăng cường đảm bảo chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách dân số đến với người dân. Bên cạnh đó, truyền thông trực tiếp được viên chức DS, cộng tác viên DS tập trung thực hiện với trên 90.000 cuộc truyền thông tại hộ và trên 23.000 cuộc truyền thông lồng ghép thông qua sinh hoạt Tổ NDTQ; trên 1.100 cuộc truyền thông lồng ghép với sinh hoạt CLB đoàn thể; trên 4.800 cuộc truyền thông nhóm nhỏ. Kết quả hoạt động truyền thông, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác DS- KHHGĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của từng địa phương nói riêng, tỉnh ta nói chung. Đồng thời, làm chuyển đổi sâu sắc nhận thức và hành vi của các nhóm đối tượng trong việc thực hiện quy mô gia đình hợp lý theo hướng mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 02 con; không lựa chọn giới tính thai nhi; tham gia sàng lọc trước sinh (SLTS) và sơ sinh (SS); thực hiện khám sức khỏe tiền hôn nhân (KSKTHN); chăm sóc sức khỏe người cao tuổi(CSSKNCT).

Đề án CSSKNCT được tỉnh ta cụ thể hóa kế hoạch và triển khai thực hiện giai đoạn 2017-2025. Đề án Kiểm soát DS vùng biển, đảo và ven biển (gọi Đề án 52) được lồng ghép với các hoạt động truyền thông thường xuyên, duy trì các hoạt động chủ yếu theo 6 nhiệm vụ của Đề án 52, nâng cao chất lượng DS, nâng cao chất lượng dịch vụ CSSK bà mẹ, trẻ em, SKSS và KHHGĐ. Đề án 52 giúp các đối tượng 03 huyện vùng biển, đảo, ven biển được đáp ứng nhu cầu CSSK cơ bản đầy đủ, được tiếp cận thuận lợi, nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Nâng cao chất lượng thông tin dữ liệu chuyên ngành, đã hoàn tất in sổ quản lý hộ gia đình của cộng tác viên DS- KHHGĐ giai đoạn 2016-2020 cho các huyện, thành phố; rà soát, phân bổ lại địa bàn cộng tác viên quản lý hộ theo đúng hướng dẫn (bình quân 150 hộ/địa bàn/cộng tác viên); cập nhật thông tin biến động DS- KHHGĐ được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo dộ chính xác và tiến độ thực hiện theo từng thời điểm. Triển khai kế hoạch thực hiện mô hình nâng cao chất lượng giống nòi (mô hình tư vấn và KSKTHN), duy trì và nhân rộng mô hình tư vấn và KSKTHN tại 57/164 xã, phường, thị trấn (tăng 13 xã so với cùng kỳ),…

14928_27122017154835_22618_XL.jpg 

Đang lấy máu gót chân tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu dưới sự hướng dẫn của BS Bệnh viện Từ Vũ. (Ảnh: TLDS)

Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu DS - KHHGĐ ước năm 2017 của ngành chức năng: Tổng số trẻ mới sinh năm 2017 là 13.449 trẻ, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 0,12% (giảm 16 trẻ), đạt tỷ suất sinh dưới 12‰, trong đó trẻ là con thứ 3 trở lên 438 trẻ (chiếm 3,26%) tổng số trẻ mới sinh trong năm (đạt chỉ tiêu dưới 4%), giảm 4,58% (giảm 21 trẻ) so với cùng kỳ. Tỷ số giới tính khi sinh là 108 nam/100 nữ duy trì so với cùng kỳ. Tổng số cặp vợ chồng mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 79.485 cặp (đạt 101,04%) so với kế hoạch năm, so cùng kỳ năm 2016 giảm 3,57% (giảm 2.939 cặp).

Nhìn lại công tác DS-KHHGĐ tại tỉnh ta qua một năm cho thấy mức sinh được duy trì ở mức thấp hợp lý, các hoạt động từ chương trình DS- KHHGĐ/CSSKSS đã góp phần nâng cao nhận thức, cải thiện sức khỏe và SKSS nói riêng cho người dân. Tăng cơ hội tiếp cận, hưởng thụ dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ cho tất cả các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Việc duy trì hoạt động của các mô hình đã đi vào nề nếp theo chiều hướng nâng chất và kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt khả quan theo tiến độ kế hoạch. Trung ương cung ứng đa dạng hóa các loại PTTT, TTXH đáp ứng nhu cầu của đối tượng và góp phần thực hiện chỉ tiêu năm 2017 của tỉnh ta. Song bên cạnh cũng còn những khó khăn nhất định: Kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số đến nay chưa được phân bổ (ảnh hưởng rất lớn đến sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cộng tác viên, làm việc cầm chừng và số nghỉ việc ngày càng tăng); một số bệnh viện chưa quan tâm thực hiện tốt chính sách cho đối tượng diện miễn phí từ đó ảnh hưởng đến kết quả,…

Có thể nói, công tác DS- KHHGĐ tỉnh ta cũng đã bước qua nhiều thăng trầm, dù biết rằng vẫn còn không ít khó khăn, thách thức ở phía trước, nhưng được sự quan tâm, lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền các cấp và trách nhiệm phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể liên quan, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ DS tỉnh nhà nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng DS cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần; phấn đấu đạt mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trên địa bàn toàn tỉnh; đẩy mạnh xã XHH, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho DS và phát triển,. Tin rằng trong những năm tiếp theo với những chủ trương của Đảng ta nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày  25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó xác định: “Dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”, công tác DS-KHHGĐ tỉnh ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình để đạt được mục tiêu cao đẹp - mục tiêu vì sự phát triển toàn diện của mỗi con người trong giai đoạn mới.

Lượt người xem:   742
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer