Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 2, Ngày 29/01/2018, 09:45
Phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn mới cần sự chung tay của toàn xã hội
29/01/2018 | Thanh Thảo
Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa truyền thống của các dân tộc trên đất nước ta nói chung, Bến Tre nói riêng luôn được tích tụ, gìn giữ và được xem là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Ngày nay, trong dòng chảy toàn cầu hóa, việc giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống là nhiệm vụ cấp thiết để phát triển bền vững quê hương, đất nước, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống sẽ góp phần nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

​Trong suốt chiều dài lịch sử, văn hóa truyền thống của các dân tộc trên đất nước ta nói chung, Bến Tre nói riêng luôn được tích tụ, gìn giữ và được xem là di sản quý giá, góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng và thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Ngày nay, trong dòng chảy toàn cầu hóa, việc giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống là nhiệm vụ cấp thiết để phát triển bền vững quê hương, đất nước, làm tốt công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống sẽ góp phần nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

15175_29120189137_23222_XL.jpg 

Tuổi trẻ Bến Tre với tiết mục văn nghệ hướng về giá trị truyền thống. (Ảnh: TTr)

Để phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta nói chung, Bến Tre nói riêng, trước hết là nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tổ chức các loại hình hoạt động, sinh hoạt văn hóa cộng đồng phù hợp với xu thế mới nhưng không mất đi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cân tộc. Đồng thời, thông qua các hoạt động văn hóa truyền thống, để xây dựng con người Bến Tre hướng đến các giá trị chân - thiện - mỹ, phát triển toàn diện với các đức tính của dân tộc và những chuẩn mực riêng của người Bến Tre thông qua các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong hệ thống Trung tâm Văn hóa từ tỉnh đến cơ sở.

15175_291201891314_23223_XL.jpg 

Sinh hoạt chuyên đề Nhạc lễ Nam Bộ trong đời sống văn hóa dân gian Bến Tre. (Ảnh: TTr)

Hệ thống Trung tâm Văn hóa (còn gọi là thiết chế văn hóa), là công trình thuộc kết cấu hạ tầng xã hội; là phương tiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách... của Đảng, Nhà nước ta. Đây là một thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, thông qua hệ thống các loại hình hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động và vui chơi giải trí, nhằm chuyển tải những tinh hoa nghệ thuật của dân tộc và nhân loại phục vụ nhân dân; đồng thời, tạo điều kiện để quần chúng nhân dân sáng tạo ra những giá trị nghệ thuật, những giá trị văn hóa mới phù hợp, hòa quyện với những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cũng như thỏa mãn nhu cầu vừa hưởng thụ, vừa sáng tạo ra những giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân. Những năm gần đây, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở bắt đầu quan tâm đầu tư, hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp hội trường văn hóa đã có trước đây để đảm bảo thiết chế văn hóa cơ sở đạt yêu cầu trong xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Hiện tại Bến Tre có 31 thiết chế Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã và hơn 120 thiết chế văn hóa cấp ấp.

15175_291201891321_23224_XL.jpg 

Hình thức hoạt động văn hóa truyền thống tại Đình An Hóa, xã Long Hòa trong ngày đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. (Ảnh: TTr)

Việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa trong giai đoạn hiện nay và sắp tới, trước hết đối với ngành chức năng tỉnh, huyện cần hướng tới: Tăng cường thực hiện chức năng hướng dẫn phương pháp cho cơ sở; cử cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đến các địa phương hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức mô hình mẫu cho cơ sở, giúp các địa phương có nguồn nhân lực đầy đủ khả năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn về phương pháp tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở. Đưa văn hóa, văn nghệ về cơ sở phục vụ nhân dân thông qua các hoạt động phối hợp tổ chức tại thiết chế văn hóa xã, ấp và điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng (tại các đình làng,…) với nhiều loại hình mang đậm nét văn hóa truyền thống của quê hương. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa - văn nghệ, nhưng có sự định hướng về nội dung và hình thức, giúp người dân có điều kiện phát huy khả năng tổ chức, khả năng sáng tạo nghệ thuật và thể hiện khả năng của mình. Biểu diễn văn nghệ quần chúng, sinh hoạt văn hóa cộng đồng “Hát nhau nghe”, lồng ghép các trò chơi dân gian và công tác tuyên truyền, sinh hoạt các câu lạc bộ sở thích, giao lưu. Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phục hồi, phát triển hát đồng dao trong thanh thiếu nhi, di sản dân ca, dân nhạc, dân vũ của địa phương; xây dựng các tổ, đội, nhóm văn nghệ truyền thống; nhân rộng các mô hình và hướng dẫn thế hệ trẻ sử dụng các nhạc cụ cổ truyền dân tộc, biết hát dân ca và yêu quý âm nhạc truyền thống của quê hương để có đội ngũ kế thừa; phát động sáng tác các bài hát, sáng tác lời mới các làn điệu dân ca Bến Tre, bài bản tài tử, vọng cổ…

15175_291201891327_23225_XL.jpg 

Nghệ thuật trình diễn dân gian (hát bội) tại Nhà văn hóa Người có tuổi Bến Tre. (Ảnh: TTr)

Song song đó, tiếp tục tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống trong các Lễ hội dân gian, truyền thống tại các đình làng; hội thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (đờn ca tài tử, sân khấu cải lương, hát bội), ngữ văn dân gian (hát đồng dao, các làn điệu dân ca, điệu hò, lý, hát ru, nói vè, nói thơ Lục Vân Tiên, truyện cười dân gian Ông Ó, hát huê tình, hát sắc bùa, múa bóng - rỗi Bà…) và văn học nghệ thuật truyền thống. Có định hướng trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống, hạn chế, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Trong kho tàng di sản văn hóa truyền thống, cũng như vườn hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc, Bến Tre là một trong những cái nôi của dân ca Nam Bộ mang đậm dấu ấn vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long. Vậy nên, ta có thể khai thác sự đa dạng, phong phú của các giá trị văn hóa mang tính đặc thù, để sáng tạo ra những hoạt động văn hóa mới hòa quyện giữa giá trị truyền thống và hiện đại phù hợp với xu thế chung, nhằm đưa các giá trị văn hóa tốt đẹp xưa và nay vào cuộc sống tinh thần của người dân. Có thể xem đây là một trong những cách làm hữu hiệu, để giữ gìn và phát huy gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, góp phần phục vụ cho lợi ích cộng đồng xã hội, đồng thời sáng tạo những giá trị văn hóa mới trong thời kỳ hội nhập. Và để làm được điều đó, cần có nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, xã hội cho đến từng gia đình và cá nhân. Có như vậy, thì văn hóa mới thật sự vừa trở thành mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh ta phát triển.

Lượt người xem:   2530
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer