Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/02/2018, 15:50
Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017
08/02/2018 | Huyền Trang
Sáng ngày 08/02/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải chủ trì điểm cầu Bến Tre dự họp.

​Sáng ngày 08/02/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2018. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải chủ trì điểm cầu Bến Tre dự họp.

15283_822018_23463.jpg 

Điểm cầu Bến Tre dự họp. (Ảnh: Huyền Trang)

Năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC năm 2017 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định: Chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc công khai quy định hành chính, thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành và của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện tại một số địa phương chưa được thực hiện đầy đủ; nhiều địa phương còn vướng mắc trong kết nối liên thông phần mềm tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phần mềm chuyên ngành, dẫn đến khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu thông tin; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới chỉ bước đầu được triển khai, kết quả đạt được còn hạn chế.

15283_822018_23462.jpg 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải tại điểm cầu Bến Tre. (Ảnh: Huyền Trang)

Để phát huy vai trò và tầm quan trọng của CCHC trong năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về CCHC làm chuyển biến nhận thức trong hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là công bọc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”. Đẩy mạnh thực hiện đổi mới, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết công việc và gắn kết chặt chẽ với chính sách tinh giảm biên chế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách pháp luật, đặc biệt là thể chế về phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào truyền thông, giáo dục và đào tạo để tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành kinh tế, ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị định có hiệu lực; khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy phạm pháp luật. Chú ý cải cách thủ tục hành chính ngay trong công tác xây dựng thể chế, rút ngắn thời gian ban hành văn bản hướng dẫn pháp luật, đưa pháp luật đi vào đời sống xã hội, xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật.

15283_822018_23464.jpg 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kết luận cuộc họp. (Ảnh: Huyền Trang)

Tăng cường CCHC nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, doanh nghiệp, nông thôn; ứng dụng công nghệ thông tin khởi nghiệp, phát triển du lịch, tiếp cận tín dụng, bảo hiểm xã hội, chính sách đối với người có công, lý lịch tư pháp, hộ tịch,… Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công. Phát huy có hiệu quả kênh thông tin tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng, phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính theo danh mục đã được phê duyệt làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Hoàn thành việc triển khai, xác định, công bố Chỉ số CCHC năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.

Lượt người xem:   1082
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer