Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 5, Ngày 08/02/2018, 08:50
Phát huy thành tựu năm “hành động”, tạo đà “tăng tốc” phát triển năm 2018
08/02/2018 | Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre
Quán triệt sâu sắc tinh thần năm “hành động” 2017, cả tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyến biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; đã thực hiện đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đã vượt xa so với mục tiêu đề ra và đạt tỷ lệ 7,23% theo số liệu công bố cuối năm 2017 của Tổng Cục thống kê; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,07 triệu đồng, tăng 3,67 triệu đồng so với năm 2016. Thành quả trên ghi dấu ấn đặc biệt, rất đáng tự hào của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tỉnh nhà.

Quán triệt sâu sắc tinh thần năm “hành động” 2017, cả tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự chuyến biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực; đã thực hiện đạt và vượt 23/24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đã vượt xa so với mục tiêu đề ra và đạt tỷ lệ 7,23% theo số liệu công bố cuối năm 2017 của Tổng Cục thống kê; thu nhập bình quân đầu người đạt 31,07 triệu đồng, tăng 3,67 triệu đồng so với năm 2016. Thành quả trên ghi dấu ấn đặc biệt, rất đáng tự hào của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tỉnh nhà.

Kinh tế tăng trưởng vượt bậc

Năm 2017, sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến và tăng trưởng khá tốt, giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - thủy sản đạt 8,75%. Phần lớn các loại cây trồng, vật nuôi đều có sự gia tăng về sản lượng và giá bán, như: Sản lượng lúa tăng 4,1%; giá dừa tăng khoảng 15%; đàn bò tăng 3,6%,... Diện tích nuôi, sản lượng thu hoạch và khai thác thủy sản đều tăng, cùng với giá bán khá cao so với cùng kỳ,... nên năm qua được đánh giá là năm thành công vượt trội của ngành Thủy sản. Các mô hình khai thác thủy sản theo tổ, đội tiếp tục được nhân rộng, với tổng số tàu cá đã đăng ký là 3.975 tàu, trong đó có 2.077 tàu khai thác xa bờ, tăng 180 tàu so với năm 2016.

Vấn đề cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tiếp tục được chú trọng và quan tâm thực hiện, đã chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác hiệu quả hơn; các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu đang được triển khai và nhân rộng như canh tác lúa chịu mặn; mô hình lúa - tôm; nuôi tôm 02 giai đoạn,... Chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh được tập trung triển khai; trong đó, sản phẩm dừa và bưởi da xanh bước đầu hình thành liên kết chuỗi và có chiều hướng phát triển tốt. Các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được tập trung triển khai thực hiện như chính sách phát triển thủy sản; khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản; hỗ trợ ngư dân bị thiệt hại do thiên tai trên biển;...

Công tác xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp tập trung thực hiện quyết liệt. Bộ tiêu chí nông thôn mới và Sổ tay hướng dẫn thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai đến cơ sở. Các ngành, địa phương tập trung hỗ trợ thực hiện mô hình phát triển sản xuất cho 09 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017, với 24 mô hình khá hiệu quả,... đồng thời, chú trọng thực hiện các tiêu chí theo quy định. Hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác tương đối ổn định, từng bước hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bản được tốt hơn.

Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, góp phần nâng giá trị tăng thêm cho khu vực công nghiệp - xây dựng, ước giá trị tăng thêm đạt 9,9%, trong đó, ngành công nghiệp tăng 9,3%, ngành xây dựng tăng 12,9%. Hoạt động của các khu, cụm công nghiệp trong năm khá tốt, với tỷ lệ lắp đầy khu công nghiệp (KCN) Giao Long I, II lần lượt là 97,28% và 95,32%, KCN An Hiệp đạt 100% diện tích. Riêng KCN Phú Thuận đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, với tổng diện tích 232 ha, trong năm 2018 sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, đã hình thành và đưa vào hoạt động Cụm công nghiệp Long Phước (huyện Châu Thành), góp phần gia tăng quy mô các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tham quan cầu Ba Lạt Quốc lộ 57C ngày thông xe, đưa vào sử dụng. (Ảnh: Đăng Huy)

Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá, ước giá trị gia tăng đạt 8,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tăng 20,7%. Hạ tầng thương mại nông thôn tiếp tục phát triển. Hoạt động xuất - nhập khẩu tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu đạt 830,2 triệu USD, tăng 15,6% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước tăng 13% so cùng kỳ và vượt 10% so với kế hoạch. Du lịch tiếp tục phát triển, so với cùng kỳ năm 2016, tổng lượng khách du lịch tăng 12%, tổng doanh thu từ du lịch ước tăng 25%. Nhiều giải pháp phát triển du lịch đang được triển khai, nhằm xây dựng du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đạt khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 15,25 ngàn tỷ đồng, tăng 12,1% so cùng kỳ. Xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư, tạo điều kiện phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Hệ thống giao thông từng bước được hoàn chỉnh, nhiều tuyến đường và các cầu giao thông được đưa vào sử dụng như: Đường từ Cảng Giao Long đến đường Nguyễn Thị Định, đượng huyện.173; Đường vào trung tâm xã An Điền -Thạnh Hải - Mỹ An; Nâng cấp cầu An Hóa; thông xe, đưa vào sử dụng 03 cầu trên Quốc lộ 57 và 05 cầu trên đường tỉnh 887 (nay là Quốc lộ 57C),... Hệ thống thuỷ lợi tiếp tục được đầu tư, nhằm nâng cao năng lực tưới tiêu, ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất. Mạng lưới cung cấp điện tiếp tục được nâng cấp, mở rộng; tình hình cung ứng điện tương đối ổn định, phục vụ tốt sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn được quan tâm cải tiến chất lượng, đã cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nhân dân.

Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Trong năm, tỉnh đã thu hút và cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 51 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký 20.697 tỷ đồng và phê duyệt chủ trương, cấp mới 5 dự án FDI với vốn đăng ký là 356 triệu USD. Phần lớn các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đầu tư đều đã triển khai. Được sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Ngày hội Thanh niên Đồng khởi khởi nghiệp, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị đã thu hút khoảng 53 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư, tỉnh đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công việc cần thiết để các dự án được triển khai và sớm đi vào vận hành.

Hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp (DN) được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2017, đã tổ chức 13 lớp đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre lần I; ban hành chính sách về khuyến khích khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh,... Mặt khác, tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện các nội dung về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch và tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp; rút ngắn quy trình, giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục. Đặc biệt là hoạt động cấp giấy phép trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, đăng ký DN. Ước cả năm 2017, số DN đăng ký mới đạt 500 DN, với tổng vốn đăng ký ban đầu trên 4 ngàn tỷ đồng, tăng 34% về số DN và cao gấp 3,1 lần về vốn so với cùng kỳ.

Văn hóa - xã hội chuyển biến rõ nét

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được đầu tư, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, với tỷ lệ học sinh đạt khá, giỏi tăng, yếu kém giảm; học sinh bỏ học ở các cấp giảm so với cùng kỳ; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,06%,... Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đang được tập trung thực hiện, toàn tỉnh hiện có 177 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 5 trường so với năm trước. Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường gắn với mục tiêu “Đồng Khởi khởi nghiệp” được đẩy mạnh. Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại Bến Tre đã thực hiện tuyển sinh đại học và sau đại học năm học 2016, 2017 và hiện đang hoạt động ổn định.

Công tác quản lý lao động, tư vấn dạy nghề và giới thiệu việc làm có chuyển biến tích cực; đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tập trung thực hiện với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%. Xuất khẩu lao động đạt kết quả rất tốt, với 829 người tham gia và vượt trên 38% so với kế hoạch. Công tác giảm nghèo được tập trung triển khai, với nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực, nhất là thực hiện đa dạng sinh kế để thoát nghèo bền vững. Chế độ, chính sách đối với các đối tượng có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Đặc biệt, trong năm qua, tỉnh đã tập trung thực hiện thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, với hoạt động nổi bật là vận động xây dựng hơn 700 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.

Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân đân được quan tâm thực hiện khá tốt. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ được chú trọng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Hoạt động quản lý, kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân, kiểm soát giá thuốc và chất lượng thuốc, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 89,8% dân số, vượt 9,8% so kế hoạch.

Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin và truyền thông được triển khai thực hiện có hiệu quả theo hướng cải tiến nội dung và đa dạng hóa hình thức, đáp ứng khá tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được duy trì, gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, đồng thời lồng ghép chặt chẽ với việc triển khai thực hiện sâu rộng chủ trương “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện trong giai đoạn mới”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2017. (Ảnh: Huyền Trang)

Cải cách hành chính được chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ, trong đó việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu là nội dung được tập trung thực hiện mang lại kết quả khá rõ nét. Các chỉ số PCI (hạng 12), PAPI (từ hạng 30 lên hạng 13) đều tăng, đã chứng tỏ môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cải thiện theo hướng tích cực và ngày càng thông thoáng.

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tuyến biên giới biển được giữ vững ổn định. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Trong năm, đã tổ chức thực hiện tốt công tác diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Chợ Lách và huyện Mỏ Cày Nam,... Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thực hiện khá hiệu quả. So với cùng kỳ, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 mặt: Giảm 8,81% số vụ, giảm 19,27% số người bị thương và giảm 5,58% số người chết.

 “Tăng tốc” thực hiện 09 nhiệm vụ trọng tâm

Năm 2018 được tỉnh xác định là năm “tăng tốc”, với sự tập trung, quyết liệt và sáng tạo mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, theo dự báo, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, quản lý và điều hành linh hoạt, đúng định hướng, đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, với những nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực; tích cực xây dựng Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" để triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sạch, an toàn và nâng cao giá trị gia tăng; quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất và cung ứng cây, con giống, đảm bảo chất lượng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi thủy sản, đảm bảo đúng quy hoạch; tăng cường khai thác thủy sản theo hình thức tổ, đội tàu và kiên quyết xử lý các trường hợp không tuân thủ quy định pháp luật, vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài.

Thứ hai, tập trung duy trì và nâng chất các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao số tiêu chí bình quân đạt được hàng năm, nhất là tiêu chí thu nhập, giao thông nông thôn, an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, môi trường để thay đổi diện mạo nông thôn. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác theo hướng gắn kết sản xuất với thị trường để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân một cách bền vững.

Thứ ba, quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công, nhất là kiểm soát tốt chất lượng đấu thầu. Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông - thủy sản, công nghiệp phụ trợ, sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, sử dụng tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Quan tâm bố trí nguồn vốn thực hiện tiểu dự án thành phần giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phú Thuận và các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, cũng như hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các dự án do tỉnh kêu gọi đầu tư. Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước gắn với huy động tối đa các nguồn lực ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu gắn với xây dựng thương hiệu. Khuyến khích doanh nghiệp (DN) tích cực liên kết, hợp tác chặt chẽ trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ kết nối cung - cầu giữa các DN với người trực tiếp sản xuất, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển DN, phấn đấu đạt số lượng DN thành lập mới cao hơn và giảm thiểu số lượng DN ngừng hoạt động.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó tập trung phát triển hạ tầng du lịch và nghiên cứu, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương; quan tâm đổi mới và nâng chất lượng các dịch vụ du lịch của tỉnh, đảm bảo theo hướng chuyên nghiệp. Đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Thực hiện tốt công tác trùng tu, tôn tạo các công trình, di tích lịch sử văn hóa để phục vụ du lịch.

Nghi thức cắt băng khánh thành tại Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu ĐHQG -HCM. (Ảnh: Huyền Trang)

Thứ sáu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng tín dụng trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các chủ đầu tư sớm triển khai các dự án đã được cấp phép, nhất là các dự án điện gió, điện mặt trời và các dự án được cấp chủ trương/giấy chứng nhận đầu tư.

Thứ bảy, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Tiếp tục thực hiện kịp thời, có hiệu quả công tác giảm nghèo và triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Thứ tám, cải cách mạnh mẽ về thủ tục hành chính; tiếp tục đẩy mạnh tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Xác định rõ vị trí việc làm, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, khắc phục tình trạng né tránh, thực hiện nhiệm vụ không đầy đủ.

Thứ chín, tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý người nghiện ma túy, kéo giảm số người nghiện trong cộng đồng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh thành điểm nóng.

Năm 2017, Bến Tre đạt thành tích xuất sắc và khá toàn diện trên các lĩnh vực, chủ yếu là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, cùng sự phối hợp, đồng thuận cao từ các ngành, các cấp, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Trước thềm năm mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Tôi xin trân trọng cám ơn và kính chúc các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị và nhân dân Bến Tre đang sống trong và ngoài nước luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.

Lượt người xem:   1763
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer