Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức và sự kiện

Tin tức và sự kiện
Thứ 6, Ngày 09/02/2018, 15:30
Bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng
09/02/2018 | Cao Văn Trọng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre
Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh xin đăng bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre.

​Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh xin đăng bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre.

Phóng viên: Những năm qua, kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của các địa phương. Riêng đối với tỉnh Bến Tre, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có những chuyển biến và kết quả như thế nào, thưa ông?

- Chủ tịch UBND tỉnh Cao văn Trọng: Bến Tre cũng như các tỉnh, thành trong cả nước và khu vực đều chịu tác động từ những biến động kinh tế thế giới và trong nước, cụ thể là gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự điều chỉnh các chính sách kinh tế nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát chặt chẽ nguồn lực đầu tư phát triển, cùng với sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, giá cả biến động bất thường và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,... đã tác động mạnh đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đặt ra trong cả giai đoạn 2010 - 2015 và những năm đầu giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự điều hành năng động, nhạy bén, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, cùng nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Bến Tre, tuy nhiên kinh tế - xã hội tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn, mà đỉnh điểm là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân. Song, với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, tỉnh Bến Tre từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng khá, với 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 5,3%. Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và chủ động khắc phục, ứng phó đối với những tác động của biến đổi khí hậu, ngay từ đầu năm 2017, tỉnh Bến Tre đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp đề ra nên kinh tế - xã hội của tỉnh được phục hồi và đạt kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh vượt mục tiêu đề ra và ước đạt 7,23% (theo đánh giá của Tổng Cục thống kê); đặc biệt là lần đầu tiên sau nhiều năm, Bến Tre thực hiện đạt và vượt 22/24 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chủ yếu, 02 chỉ tiêu còn lại đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra. Đây là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tỉnh nhà.

Sản xuất nông nghiệp được phục hồi sau hạn, mặn năm 2016; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; 02 chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh (dừa, bưởi da xanh) bước đầu hình thành các chuỗi liên kết và có chiều hướng phát triển tốt; các mô hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu hiệu quả được nhân rộng; khai thác thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng xa bờ. Sản xuất công nghiệp phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt 9,9% so với cùng kỳ; hoạt động của 02 khu công nghiệp khá tốt, với tỷ lệ lấp đầy trên 95% diện tích, góp phần giải quyết việc làm cho lao động và đóng góp khá lớn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh; số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, với khoảng 500 doanh nghiệp được thành lập và số doanh nghiệp giải thể, ngưng hoạt động giảm; thu hút đầu tư trong và ngoài nước tăng khá so với cùng kỳ. Thương mại - du lịch tiếp tục tăng trưởng ở mức 8,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tăng 20,7% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu tăng 15,6%; số lượng khách và doanh thu từ du lịch tăng lần lượt là 12% và 25%. Thu ngân sách, dư nợ tín dụng, huy động vốn đầu tư tăng khá so cùng kỳ. Hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả tích cực.

15279_822018162343_23469_XL.jpg 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017. (Ảnh: Huyền Trang)

Song song với phát triển kinh tế, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tạo được sự chuyển biến tích. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và an sinh xã hội có nhiều chuyển biến và đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí và chăm lo sức khỏe, đời sống cho cộng đồng dân cư. Công tác cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức có nhiều tiến bộ; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện theo hướng tích cực và ngày càng thông thoáng. Quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ, quyết liệt ở các cấp, các ngành, góp phần xây dựng bộ máy trong sạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả,...

Phóng viên: Đâu là những nguyên nhân và động lực giúp Bến Tre đạt được những kết quả nêu trên, thưa ông?

- Chủ tịch UBND tỉnh Cao văn Trọng: Những thành tựu mà tỉnh Bến Tre đã đạt được như đề cập ở trên nhờ sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Trung ương, sự lãnh đạo, định hướng phù hợp của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; cùng với sự quản lý, điều hành năng động, quyết liệt, sáng tạo của UBND tỉnh và nhất là sự đồng thuận, ủng hộ của doanh nghiệp cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đặc biệt là với quyết tâm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng GRDP; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế so sánh của địa phương, không để tụt hậu so với các địa phương trong vùng, do đó, cả hệ thống chính trị tỉnh nhà đã đồng lòng, cùng góp sức thực hiện nhiệm vụ chung trên tinh thần “Đồng Khởi mới” và quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới”.

Từ khí thế ”Khởi động” thành công trong năm 2016 và xác định bước đi hài hòa, phù hợp trong năm “Hành động” 2017 để tạo điều kiện, nền tảng tăng tốc cho các năm tiếp theo, Bến Tre đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội với nhiều chương trình, đề án trọng tâm, cụ thể, khả thi để triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong cả nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm “Phát huy tinh thần đồng khởi, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tích cực huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân” và phấn đấu đến năm 2020, người dân Bến Tre có mức sống ngang bằng với mức bình quân chung của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Phóng viên: Nền kinh tế vẫn còn chứa đựng nhiều rủi ro, áp lực về việc làm sao để đảm bảo phát triển kinh tế, nhưng đảm bảo an sinh xã hội là rất lớn. Vậy trong thời gian đến, tỉnh Bến Tre tiếp tục có những giải pháp gì?

- Chủ tịch UBND tỉnh Cao văn Trọng: Quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về “thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng chính sách phát triển”, trong những năm qua, tỉnh Bến Tre luôn quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặc dù, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn, điều kiện ngân sách hạn hẹp, là địa phương hưởng trợ cấp của Trung ương, cùng với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, song tỉnh Bến Tre đã đặt nhiệm vụ phát triển đời sống dân sinh trong mối quan hệ gắn kết hài hòa và chặt chẽ với phát triển kinh tế, giữa đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng với đầu tư bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội. Trong năm qua, công tác giảm nghèo được tỉnh tập trung thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, nhất là thực hiện đa dạng sinh kế để thoát nghèo bền vững; chế độ ưu đãi đối với các đối tượng có công với cách mạng được thực hiện kịp thời, đầy đủ; các chế độ, chính sách cho người lao động được giải quyết kịp thời, công tác quản lý lao động được theo dõi chặt chẽ; các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em được thực hiện tốt;...

Trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo nguồn lực ổn định và bền vững để đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức triển khai nhiều chương trình kinh tế trọng điểm gắn với chương trình phát triển sinh kế cho người nghèo; chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng; tập trung vận động, khuyến khích người dân có điều kiện tham gia xuất khẩu lao động để tạo sinh kế bền vững; tích cực hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện để các hộ dân tham gia thành lập Hợp tác xã hoạt động kiểu mới để phát triển kinh tế theo mô hình chuỗi giá trị,... Đồng thời, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp chủ yếu để đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó có nguồn lực và điều kiện để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới lĩnh vực đào tạo nghề, mở rộng quy mô, tạo mọi cơ hội thuận lợi cho người lao động và thanh niên tiếp cận với các dịch vụ dạy nghề; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. Đặc biệt là thực hiện đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để đảm bảo sau khi đào tạo, người lao động tìm được việc làm, ổn định cuộc sống.

Tập trung, dồn sức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững và Chương trình khởi nghiệp thoát nghèo trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo, cận nghèo phấn đấu tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân rộng các mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất, giảm nghèo bền vững và có hiệu quả. Khuyến khích nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh xã hội của người dân.

Sắp xếp lại các cơ sở bảo trợ xã hội theo hướng mở rộng xã hội hóa, động viên mọi nguồn lực xã hội chăm sóc người khuyết tật và các đối tượng yếu thế; từng bước nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên và nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ đột xuất khi người dân gặp rủi ro, thiên tai.

Tăng cường và mở rộng hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế, nhất là hợp tác về dạy nghề, phát triển thị trường lao động, an sinh xã hội,… nhằm thu hút nguồn lực, kinh nghiệm quốc tế cho phát triển các lĩnh vực an sinh xã hội. Tích cực và chủ động khai thác các nguồn lực xã hội, nguồn lực quốc tế; khuyến khích và huy động các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chăm sóc người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế.

Phóng viên: Doanh nghiệp có vai trò đặc biệt trong nền kinh tế, trước bối cảnh kinh tế diễn biến phức tạp, tỉnh Bến Tre có những nỗ lực như thế nào để đồng hành với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn?

- Chủ tịch UBND tỉnh Cao văn Trọng: Xác định sự phát triển của doanh nghiệp chính là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Với quyết tâm cao nhất trong việc đồng hành, hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế diễn biến ngày càng phức tạp, tỉnh Bến Tre đã có những hoạt động thiết thực và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Bến Tre được xem là một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp thông qua Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, với mục tiêu kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp đến năm 2020. Những nỗ lực của tỉnh đã được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương ghi nhận và quan tâm, ủng hộ. Trong năm 2017, được sự đồng thuận, hỗ trợ từ Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Bến Tre đã tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến đầu tư và Ngày hội Bến Tre Đồng khởi khởi nghiệp. Tại Hội nghị này, tỉnh đã đón nhận sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước có đẳng cấp, có năng lực tài chính tốt, có công nghệ và trình độ quản lý hiện đại đến tìm kiếm cơ hội đầu tư và ký thõa thuận hợp tác đầu tư tại tỉnh. Đặc biệt tại sự kiện này, Bến Tre vinh dự được Thủ tướng Chính phủ đến dự và chủ trì.

Tại Hội nghị, Thủ tướng đánh giá Bến tre là một trong những địa phương đầu tiên tại khu vực ĐBSCL thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp. Đây là một mô hình xúc tiến đầu tư tại chỗ hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho các dự án đã được cấp phép hoạt động có hiệu quả và trên hết là cải thiện môi trường đầu tư. Trong chuỗi các hoạt động tại Hội nghị, Bến Tre đã long trọng ra mắt Hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Bến Tre, gồm Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, Quỹ đầu tư khởi nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp tiên phong,... nhằm mục tiêu hỗ trợ, chia sẻ thông tin và cùng tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp tin tưởng, mạnh dạn đầu tư tại tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là các thủ tục có liên quan đến doanh nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư cho các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách (đối với những dự án cấp mới từ 35 ngày xuống còn 22 ngày, đối với những dự án điều chỉnh từ 26 ngày xuống còn 21 ngày); lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh thông qua các diễn đàn đối thoại, họp mặt doanh nghiệp định kỳ 04 lần/năm, mô hình “Cà phê Doanh nghiệp”; triển khai thực hiện tốt Chương trình kết nối Ngân hàng và Doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, chính sách tín dụng dành riêng cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển ổn định của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà.

Ngoài ra, bộ máy và nguồn nhân lực phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh được củng cố, kiện toàn và nâng chất, từng bước tạo sự chuyên nghiệp trong hoạt động; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư được xây dựng hoàn chỉnh và ngày càng đa dạng; sự liên kết, hợp tác trong kêu gọi, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh với các tỉnh, thành và khu vực khác trong cả nước được kết nối tốt hơn. Song song đó, tỉnh cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong thu hút đầu tư thông qua liên kết, hợp tác với các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại các nước Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ,...

Phóng viên: Nhìn xa hơn, hội nhập ngày càng sâu rộng, để tiếp sức cho doanh nghiệp hội nhập thành công, tỉnh cũng đã có những chính sách gì?

- Chủ tịch UBND tỉnh Cao văn Trọng: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng như hiện nay thì việc doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh để đủ sức đứng vững trước những khó khăn, thách thức và “vươn mình ra biển lớn” là hết sức cần thiết. Trước xu thế đó, để cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà nắm bắt những thời cơ, vận hội lớn, xây dựng được chiến lược đầu tư dài hạn, chủ động tìm ra những ý tưởng đầu tư, kinh doanh, đáp ứng yếu tố thị trường thì vấn đề ưu tiên hàng đầu là liên kết hợp tác, nhằm tạo sức mạnh tổng hợp. Nhìn nhận vấn đề đó, UBND tỉnh đã triển khai các hoạt động cũng như kịp thời ban hành các chính sách để tiếp sức cho doanh nghiệp, cụ thể như:

Tập trung xây dựng và hình thành các trục liên kết, hợp tác kinh tế - xã hội với các địa phương khác như: Liên kết Nhóm 04 tỉnh ABCD Mekong (An Giang - Bến Tre - Cần Thơ - Đồng Tháp), liên kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với TP. Cần Thơ và TP. HCM; tiến hành xây dựng Đề án liên kết 04 tỉnh Tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang - Bến Tre - Vĩnh Long - Trà Vinh),... để tạo môi trường “mở” cho doanh nghiệp tăng cường hợp tác phát triển, tiếp cận khoa học công nghệ, tìm kiếm cơ hội đầu tư, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp,...

Song song với thực hiện nhất quán, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp của Trung ương, Bến Tre đã nghiên cứu và ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; chính sách hỗ trợ Tổ hợp tác liên kết và tiêu thụ nông sản gắn với doanh nghiệp; chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre;... Trong thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2017-2020,.. để cùng đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tỉnh và các nhà đầu tư ngoài tỉnh thực hiện thành công các dự án trên địa bàn. Tỉnh Bến Tre cam kết sẽ thực hiện những hành động cụ thể, thiết thực để minh chứng cho sự “đồng hành” giữa nhà nước và doanh nghiệp, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà luôn hiện thực trong hành động.

Phóng viên: Xin ông cho biết thêm về một số mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh trong năm tới?

- Chủ tịch UBND tỉnh Cao văn Trọng: Với tinh thần tiến công, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh Bến Tre xác định năm 2018 là năm “tăng tốc” để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quán triệt tinh thần đó, tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và khả năng hội nhập của nền kinh tế tỉnh nhà; thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt cao hơn năm 2017; tạo đột phát trong huy động và hấp thụ tốt các nguồn lực đầu tư, tập trung triển khai các dự án trọng điểm; phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; đưa Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đi vào thực chất.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sinh kế và thoát nghèo bền vững; thực hiện tốt các mối liên kết phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực tham gia thực hiện các hoạt động hội nhập quốc tế.

Từ mục tiêu, định hướng nêu trên, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, tỉnh đề ra 24 chỉ tiêu chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP phấn đấu đạt 7,0 %. Với quyết tâm cao và sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị địa phương, sự ủng hộ và đồng thuận của doanh nghiệp, nhân dân tỉnh nhà, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, song song với thực hiện quyết liệt các giải pháp, hành động cụ thể trong chỉ đạo, điều hành, Bến Tre quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định xã hội và nâng cao mức sống của người dân trên địa bàn.

Lượt người xem:   1312
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Nam

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH BẾN TRE
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Ngoạn - Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre
Trụ sở: Số 7 Cách Mạng Tháng Tám​, phường 3, thành phố Bến Tre
Đơn vị trực tiếp quản lý: Trung tâm Thông tin điện tử Bến Tre | ĐT:(0275)3827529 | Email: banbientap@bentre.gov.vn
Ghi rõ nguồn 'www.bentre.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre
Footer